Giáo án Lớp 1 - Tuần 10 đến Tuần 15 - Phan Thị Kim Thanh - Trường TH Đại Đồng

I. MỤC TIÊU :

 - Giúp học sinh củng cố về tính trừ và làm bảng trừ trong phạm vi 3 đã học

 - Củng cố về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ .

 - GD HS có ý thức học tập .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV : Bộ đồ dùng dạy toán

 - HS : Bộ TH toán .

III. CÁC HĐ DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 

doc 219 trang Người đăng honganh Lượt xem 1116Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 10 đến Tuần 15 - Phan Thị Kim Thanh - Trường TH Đại Đồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ơn sơn , sơn ca
- GV dạy viết vần ơn 
- GVviết mẫu vần ơn (lưu ý nét nối . 
và tiếng sơn , sơn ca( lưu ý s/ ơn ) 
+ GV HD HS đọc từ ngữ ứng dụng 
 - GV giải thích từ ngữ
 - GV đọc mẫu .
 - Nhận xét
* Tiết 2 : Luyện tập .
+ Luyện đọc 
- Đọc câu UD
 . GV chỉnh sửa cho HS 
 . GV đọc cho HS nghe 
+ Luyện viết 
 . GV hướng dẫn 
+ Luyện nói theo chủ đề : Mai sau khôn lớn. 
.Tranh vẽ gì ?
. Mai sau lớn lên em thích làm gì ?
. Tại sao em thích làm nghề đó ?
. Em đã nói với bạn ý thích của em chưa?
- HS quan sát tranh minh hoạ .
- Vần ôn được tạo nên từ ô và n
* Giống nhau : Kết thúc bằng n
* Khác nhau : ôn bắt đầu bằng ô
- HS đánh vần cá nhân , nhóm , lớp 
- HS phân tích tiếng chồn 
- HS đánh vần : chờ - ôn - chôn - huyền - chồn
- HS đọc trơn : chồn , con chồn
- HS viết bảng con : ôn , con chồn
* Giống nhau : kết thúc bằng n
* Khác nhau : ơn bắt đầu = ơ
- HS đánh vần : ơ - nờ - ơn 
sờ - ơn - sơn
- HS đọc trơn : sơn , sơn ca
- Nhận xét bài đọc của bạn
- HS viết vào bảng con : sơn , sơn ca
- HS đọc từ ngữ ƯD : nhóm , cá nhân lớp
- HS đọc các vần ở tiết 1 
- HS đọc theo nhóm , cá nhân , lớp 
- Nhận xét 
- HS đọc câu UD
- HS viết vào vở tập viết 
- HS lần lượt trả lời - nhận xét các câu trả lời trên.
3 . Các hoạt động nối tiếp
5’
a. GV cho HS chơi trò chơi : thi tìm tiếng chứa vần ôn - ơn . 
b. GV nhận xét giờ học - khen HS có ý thức học tập tốt .
c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài
Toán ( tăng )
Luyện phép trừ trong phạm vi 5 .
I. Mục tiêu :
	- Giúp HS củng cố về phép trừ trong phạm vi 5 .
	- Biết so sánh các số trong phạm và 5.
II. Đồ dùng dạy học : 
	1. GV: VBT toán 1
	2. HS : VBT toán 1 
III. Các HĐ dạy học chủ yếu :
Các hoạt động
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
2.Bài mới 
28’
1 ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ : 
- GV cho 2 HS đọc bảng trừ trong phạm vi 5
- GV nhận xét 
3. Ôn phép trừ trong phạm vi 5 : 
a. Hoạt động 1 : làm bài tập – VBT 
- GV cho HS làm bài vào vở .
- Đổi vở chữa bài 
b. Hoạt động 2 : 
* Bài 3 , 4 ( 43 )( VBT )
- GV cho HS nêu yêu cầu bài toán 
- GV cho HS làm bài vào VBT 
- GV nhận xét .
*Bài 5 : 
- GV cho HS điền dấu , = vào chỗ chấm .
- GV quan sát – giúp đỡ em yếu .
- HS hát 1 bài 
- HS thực hiện - nhận xét 
- HS tính kết quả vào vở .
- Đổi vở chữa bài cho bạn – nhận xét 
- HS nêu yêu cầu 
- Làm tính theo cột dọc 
- HS thực hiện vào vở - đổi vở chữa bài cho nhau . 
- HS nêu yêu cầu – làm bài vào vở BT .
4 – 1 < 5 – 1
5 – 2 < 4 + 1
5 – 3 = 4 –2
4 + 0 = 5 – 1
- Nhận xét bài của bạn
4. Các HĐ nối tiếp : 
	a. Trò chơi : Thi làm toán tiếp sức .
 5	 5	 5	5	5	4
 -	 - -	 -	 -	 +
	5	1	 2	 0	4	1
	b. GV nhận xét giờ
	c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
	..
Học vần 
 Ôn bài 46 ,47
I. Mục tiêu : 
- HS đọc và viết được ôn ơn ,en ên
- HS đọc trơn được các từ ứng dụng .
- HS làm các bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt 
- HS có ý thức học tập bộ môn .
II. Đồ dùng dạy học : 
Giáo viên : SGK , Bảng phụ ghiôn ơn ,en ên 
HS : Bảng con – SGK – Vở bài tập Tiếng Việt .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
Các hoạt động
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
2.Bài mới 
28’
Ôn : ôn ơn ,en ên
a. Hoạt động 1 : GV cho HS mở SGK đọc bài 
- GV cho HS đọc thầm 1 lần .
- GV cho cả lớp đọc đồng thanh 1 lần toàn bộ bài đọc.
- GV cho HS đọc cá nhân bài đọc 
- GV cho HS đọc tiếp sức .
- GV nhận xét .
b. Hoạt động 2: Luyện viết bảng con .
- GV cho HS viết vào bảng con :
ôn ơn , con chồn , sơn ca 
- GV uốn nắn giúp đỡ các em còn chậm 
- GV nhận xét .
c. Hoạt động 3: Làm BT trong vởBTTV:
* Bài tập 1 : Nối 
- GV cho HS nối với từ thích hợp .
- Cho HS thực hiện rồi nêu kết quả .
* Bài tập 2: điền ôn hay ơn 
- Cho HS nêu kết quả - nhận xét .
* Bài tập 3: viết 
- GV cho HS nêu yêu cầu .
- HS viết 1 dòng ôn bài , mơn mởn
Các BT còn lại Hd tương tự 
- HS hát 1 bài
- HS đọc : ôn ơn ,en ên
- HS mở SGK 
- HS đọc thầm 1 lần .
- Cả lớp đọc đồng thanh 
- HS thi đọc cá nhân – nhận xét .
- HS thi đọc tiếp sức – nhận xét .
- HS viết vào bảng con :
ôn , ơn , con chồn , sơn ca 
- HS nhận xét bài của nhau .
- HS đọc từ – tìm tranh thích hợp để nối
- HS nêu kết quả : hai với hai là bốn , bé đơn ca , áo mẹ đã sờn vai 
- Làm bài tập vào vở 
- HS nêu kết quả : thợ sơn , mái tôn , lay ơn 
- HS thực hiện viết 1 dòng ôn bài , mơn mởn . 
3. Hoạt động nối tiếp : 
2’
- GV nhận xét giờ.
- Dặn dò : về nhà ôn lại bài 
Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2008
 Học vần
 Bài 47 : en - ên
Mục tiêu: 
- HS viết được: en - ên , lá sen , con nhện .
- Đọc được từ ứng dụng : Nhà Dế Mèn ở gần bãi cỏ non . Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá chuối .
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Bên phải , bên trái, bên trên , bên dưới . 
- GD HS có ý thức học tập .
II. Thiết bị dạy học:
1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng, phần luyện nói
2. HS : SGK – vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Các hoạt động
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
Gv nhận xét
- HS hát 1 bài 
-1 HS đọc câu UD bài 46
- HS nhận xét .
2.Bài mới 
30’’
10’
10’
10’
* Tiết 1 : a. GT bài :
- GV treo tranh minh hoạ cho HS quan sát 
 b. Dạy vần 
+ Nhận diện vần : en 
GV cho HS so sánh vần en với on.
. Đánh vần :
 GV HD đánh vần en = e - nờ - en
 GV HD đánh vần từ khoá : sen
 đọc trơn : lá sen 
GV nhận xét cách đánh vần , đọc trơn của HS
 c. Dạy viết :
- GV viết mẫu :en - ( lưu ý nét nối )
 lá sen ( lưu ý nét nối)
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS .
+ Nhận diện vần : ên 
 GV cho HS so sánh vần ên với en
Đánh vần 
GV HD HS đánh vần :ê - nờ - ên 
HD HS đánh vần và đọc trơn từ khoá 
nhện , con nhện 
- GV cho HS đọc nhện , con nhện
- GV dạy viết vần ên 
- GVviết mẫu vần ơn (lưu ý nét nối . 
và tiếng nhện , con nhện ( lưu ý nh/ ên ) 
+ GV HD HS đọc từ ngữ ứng dụng 
 - GV giải thích từ ngữ
 - GV đọc mẫu .
 - Nhận xét
* Tiết 2 : Luyện tập .
+ Luyện đọc 
- Đọc câu UD
 . GV chỉnh sửa cho HS 
 . GV đọc cho HS nghe 
+ Luyện viết 
 . GV hướng dẫn 
+ Luyện nói theo chủ đề : 
 Bên phải , bên trái 
- Tranh vẽ gì ?
- Trong lớp bên phải em là bạn nào ?
- Bên trái em là bạn nào ?
- Ra xếp hàng bên trái em là tổ nào ?
- GV cho HS liên hệ .
HS quan sát tranh minh hoạ .
- Vần en được tạo nên từ e và n
- Vần : chữ e đứng trước ,chữ n đứng sau
* Giống nhau : Kết thúc bằng n
* Khác nhau : en bắt đầu bằng e
- đánh vần cá nhân , nhóm , lớp 
- phân tích tiếng sen 
- đánh vần : sen = sờ = en - sen
- đọc trơn : sen , lá sen.
- viết bảng con : en , lá sen
* Giống nhau : kết thúc bằng n
* Khác nhau : ên bắt đầu = e
- đánh vần :ê - nờ - ên 
nhờ - ên - nhên - nặng - nhện
- đọc trơn : nhện , con , nhện
- Nhận xét bài đọc của bạn
- viết vào bảng con : nhện , con nhện
- đọc từ ngữ ƯD : nhóm , cá nhân lớp
- đọc các vần ở tiết 1 
- đọc theo nhóm , cá nhân , lớp 
- Nhận xét 
- đọc câu UD
- viết vào vở tập viết 
lần lượt trả lời - nhận xét các câu trả lời trên.
3 . Các hoạt động nối tiếp 
5’
a. GV cho HS chơi trò chơi : thi tìm tiếng chứa vần en - ên . 
b. GV nhận xét giờ học - khen HS có ý thức học tập tốt .
c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
Toán
	 Tiết 45 : Phép cộng trong phạm vi 6 
I. Mục tiêu : 
- Giúp HS củng cố khái niêm về phép cộng. Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 6.
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 6.
II. Đồ dùng dạy học : 
	1. GV : Bộ đồ dùng dạy toán 1 .
	2. HS : Bộ TH toán 1 .
III. Các HĐ dạy học chủ yếu :
Các hoạt động
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
GV gọi HS làm bài vào bảng phép cộng trong phạm vi 5 .
- GV nhận xét 
- HS thực hiện - nêu kết quả 
2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5 , 
4 + 1 = 5 1 + 4 = 5
- Nhận xét 
2.Bài mới 
28’
a. HĐ1 : 
- GV HD HS thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 6.
- Cho HS quan sát hình bên trái có 5 ô tô 
 bên phải có 1 ô tô 
- HS nêu bài toán - trả lời - nhận xét 
- HS thực hiện trên bảng con 
5 + 1 = 6
5 + 1 = 1 + 5 do đó 1 + 5 = 
- GV HD HS phép cộng : 
4 + 2 =, 2 + 4 = , 3 + 3 =
* Tương tự như với phép cộng 5 + 1 
- HS ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 6 
b. HĐ2 : 
* Bài 1 , 2, 3, 4 ( 65 ) - SGK 
- GV cho HS nêu yêu cầu bài toán 
- GV cho HS làm bài vào SGK 
- GV nhận xét .
- HS quan sát – nêu bài toán - thực hiện 
- HS trả lời : có 6 ô tô
- HS thực hiện trên bảng con 
- HS nêu kết quả : 5 + 1 = 6, 1 + 5 =6
3 + 3 = 6, 4 + 2 = 6 , 2 + 4 = 6
- HS đọc bảng cộng trong phạm vi 6
- HS nêu yêu cầu 
- HS làm bài tập vào SGK 
3. Các HĐ nối tiếp : 
2’
a. Trò chơi : HS lên bảng chơi trò chơi thi làm toán nhanh 
	4 +  = 6	
 4 +  6	
 0 + 6 = 
	3 + 3 = 	
 6 - 0 = 	
 2 + 4 = 
b. GV nhận xét giờ 
c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài 
Thể dục
Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
Trò chơi vận động
I. Mục tiêu: 
- Ôn 1 số động tác rèn luyện tư thế cơ bản . 
	- Yêu cầu học sinh tập ở mức độ tương đối chính xác .
 	- Học động tác đưa 1 chân ra sau hai tay giơ cao thẳng hướng .Yêu cầu tập động tác ở mức cơ bản đúng .
- Ôn trò chơi chuyển bóng tiếp sức.Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi 
II. Thiết bị dạy và học:
 	- Địa điểm: sân bãi vệ sinh sạch sẽ
 	- Phương tiện: còi, bóng
III.Các hoạt động dạy và học:
Nội dung
Định lượng
HĐ.Thầy
HĐ. Trò
1.Phần mở đầu
- Nhận lớp phổ biến yêu cầu giờ học 
- Khởi động: đứng tại chỗ xoay khớp tay , chân 
2. Phần cơ bản 
- Học động tác đưa 1 chân ra sau hai tay giơ cao thẳng hướng .
- Ôn trò chơi : Chuyền bóng tiếp sức .
3.Phần kết thúc
- Hệ thống bài .
- Dặn dò 
7’
25’
5’
- Nêu yêu cầu nội dung giờ học .
- Hướng dẫn học sinh thực hiện 
* Nêu động tác , giải thích cách làm: 
- N1: đưa chân trái ra sau , hai tay cao thẳng hướng - N2: Về TTCB
- N3: Đưa chân phải ra sau 2 tay cao thẳng hướng 
- N4: về TTCB
- Làm mẫu – hướng dẫn 
- Quan sát NX – sửa sai
- Giao nhiệm vụ 
- Quan sát giúp em chưa thực hiện chính xác
* Nhận xét giờ
- Hệ thống bài 
- Giao việc về nhà.
- Lắng nghe
- Đứng tại chỗ xoay khớp tay chân 
- Chú ý quan sát giáo viên thao tác 
- Thực hiện theo tổ dưới sự điều khiển của giáo viên 
- Lớp thực hiện theo nhóm – cá nhân dưới sự điều khiển của lớp trưởng 2 lần 8 nhịp 
- Nêu tên trò chơi 
- Cách chơi 
- Luật chơi
- Chuyển lớp thành đội hình vòng tròn thực hiện trò chơi.
- Ôn ĐT vừa học 
Thể dục(tăng)
Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
Trò chơi vận động
I. Mục tiêu: 
- Ôn lại 1 số động tác rèn luyện tư thế cơ bản đã học 
	- Yêu cầu học sinh tập ở mức độ chính xác hơn.
 	- Ôn động tác đưa 1 chân ra sau hai tay giơ cao thẳng hướng .Yêu cầu tập động tác ở mức cơ bản đúng .
- Tiếp tục ôn trò chơi: chuyền bóng tiếp sức.Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi. 
II. Thiết bị dạy và học:
 	- Địa điểm: sân bãi vệ sinh sạch sẽ
 	- Phương tiện: còi, bóng
III.Các hoạt động dạy và học:
Nội dung
Định lượng
HĐ.Thầy
HĐ. Trò
1.Phần mở đầu
- Nhận lớp phổ biến yêu cầu giờ học 
- Khởi động: Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 1 bài .
2. Phần cơ bản 
- Ôn động tác : đưa 1 chân ra sau hai tay giơ cao thẳng hướng 
- Ôn trò chơi : Chuyền bóng tiếp sức .
3.Phần kết thúc
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Hệ thống bài .
- Dặn dò 
- Nêu yêu cầu nội dung giờ học .
- Cho HS thực hiện theo lớp 
- Giao việc cho HS 
- Quan sát NX – sửa sai
- Giao việc cho học sinh .
- Cho lớp trưởng điều khiển .
* Nhận xét giờ
- Hệ thống bài .Tuyên dương em có ý thức học tốt .
- Giao việc về nhà.
- Lắng nghe
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 1 bài .
- Thực hiện theo đơn vị lớp dưới sự điều khiển của cán sự 2 lần 8 nhịp 
- Lớp thực hiện theo nhóm – cá nhân
- Nêu tên trò chơi 
- Cách chơi 
- Luật chơi
- Chuyển lớp thành đội hình vòng tròn thực hiện trò chơi.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát .
- Ôn lại ĐT vừa học 
Hoạt động tập thể
Tổng kết thi đua làm nhiều việc tốt mừng ngày
nhà giáo Việt Nam
I. Mục tiêu : 
- Tổng kết toàn bộ những thành tích đã làm được mừng ngày nhà giáo Việt Nam .
- Khen ngợi các em có thành tích cao trong học tập , mọi hoạt động trong phong trào thi đua tháng 11
- Đề ra phương hướng cho tháng 12
II. Chuẩn bị : 
* Nội dung 
III. Tiến hành : 
	1. Tổng kết các việc đã làm đựoc của lớp trong đợt thi đua 
	- Làm báo ảnh 
	- Thi 2 tiết mục văn nghê.
	- Thi đua học tập đạt 564 điểm 9 - 10
	- Xây dựng đôi bạn cùng tiấn giúp nhau trong học tập 
2. Tuyên dương các em có nhiều thành tích trong đợt thi đua : Đỗ Linh , Long . Đức , Hà .
3. Phương hướng tuần , tháng sau :
	- Duy trì làm nhiều việc tôt .
	- Tiếp tục giúp đỡ nhau trong học tập .
	- Thi đua học tập đạt nhiều điểm 9 – 10 chào mừng ngày 22 - 12
4. Vui văn nghệ : 
- Hát cá nhân 
- Hát tập thể 
Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2008 
Học vần
 Bài 48 : in - un 
I .Mục tiêu: 
- HS viết được: un - in , đèn pin , con giun.
- Đọc được từ ứng dụng : SGK
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Nói lời xin lỗi . 
- GD HS có ý thức học tập .
II. Thiết bị dạy học:
1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng, phần luyện nói
2. HS : SGK – vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Các hoạt động
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
Gv nhận xét
- HS hát 1 bài 
-1 HS đọc câu UD bài 47
- HS nhận xét
2.Bài mới 
30’
10’
10’
10’
 * Tiết 1 : a. GT bài :
- GV treo tranh minh hoạ cho HS quan sát 
 b. Dạy vần 
+ Nhận diện vần : in 
GV cho HS so sánh vần in với on.
. Đánh vần :
 GV HD đánh vần in = i - nờ - in
 GV HD đánh vần từ khoá : 
 đọc trơn : đèn pin
GV nhận xét cách đánh vần , đọc trơn của HS
 c. Dạy viết :
GV viết mẫu :in - ( lưu ý nét nối )
 đèn pin( lưu ý nét nối)
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS .
+ Nhận diện vần : un 
 GV cho HS so sánh vần un với in
 . Đánh vần 
GV HD HS đánh vần :u - nờ - un 
HD HS đánh vần và đọc trơn từ khoá 
giun , con giun 
- GV cho HS đọc nhện , con nhện
- GV dạy viết vần un 
- GVviết mẫu vần un (lưu ý nét nối 
và tiếng giun, con giun ( lưu ý gi/un ) 
+ GV HD HS đọc từ ngữ ứng dụng 
 - GV giải thích từ ngữ
 - GV đọc mẫu .
 - Nhận xét
* Tiết 2 : Luyện tập .
+ Luyện đọc 
- Đọc câu UD
 . GV chỉnh sửa cho HS 
 . GV đọc cho HS nghe 
+ Luyện viết 
 . GV hướng dẫn 
+ Luyện nói theo chủ đề : 
 Nói lời xin lỗi. 
- Tranh vẽ gì ?
- Em có biết vì sao bạn trong tranh lại buồn như thế không ?
- Khi bạn bị ngã em có xin lỗi không 
- GV cho HS liên hệ .
- HS quan sát tranh minh hoạ .
- Vần un được tạo nên từ i và n
- Vần : chữ i đứng trước ,chữ n đứng sau
* Giống nhau : Kết thúc bằng n
* Khác nhau : in bắt đầu bằng i
- HS đánh vần cá nhân , nhóm , lớp 
- HS phân tích tiếng pin 
- HS đánh vần : pờ - in - pin
- HS đọc trơn : pin , đèn pin.
- HS viết bảng con : in , đèn pin
* Giống nhau : kết thúc bằng n
* Khác nhau : un bắt đầu = u
- HS đánh vần u - nờ - un 
gi - un - giun
- HS đọc trơn : giun , con giun
- Nhận xét bài đọc của bạn
- HS viết vào bảng con :giun , con giun
- HS đọc từ ngữ ƯD : nhóm , cá nhân lớp
- đọc các vần ở tiết 1 
- đọc theo nhóm , cá nhân , lớp 
- Nhận xét 
- đọc câu UD
- viết vào vở tập viết 
in, un , đèn pin , con giun
- lần lượt trả lời - nhận xét các câu trả lời trên.
3 . Các hoạt động nối tiếp 
5’
a. GV cho HS chơi trò chơi : thi tìm tiếng chứa vần in – un. 
b. GV nhận xét giờ học - khen HS có ý thức học tập tốt .
c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài
Toán
Tiết 46:Phép trừ trong phạm vi 6
I. Mục tiêu : 
- Giúp HS củng cố khái niệm về phép trừ. Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 6.
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 6.
- GD HS có ý thức học tập.
II. Đồ dùng dạy học : 
	1. GV : Bộ đồ dùng dạy toán 1 .
	2. HS : Bộ TH toán 1 .
III. Các HĐ dạy học chủ yếu :
Các hoạt động
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
GV gọi HS làm bài vào bảng phép cộng trong phạm vi 6 .
- GV nhận xét .
- HS thực hiện - nêu kết quả - nhận xét 
1 + 5 = 6, 5 + 1 = 6 ,3 + 3 = 6
2 + 4 = 6 , 4 + 2 = 6
2.Bài mới 
28’
a. HĐ1 : 
- GV HD HS thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 6.
- Cho HS quan sát hình 1 SGK 
- HS nêu bài toán - trả lời - nhận xét 
- HS nêu : bớt đi làm tính gì ?
- GV cho HS thực hiện phép tính .
- Cho HS quan sát tiếp và tự thực hiện phép tính 
- GV HD HS phép trừ : 6 - 4 = 2 
6 - 2 = 4 6 - 3 = 3 như với phép trừ
 6 -1 = 5 , 6 - 5 = 1
- Cho HS đọc cá nhân , nhóm 
- GV che lấp từng phần sau đó cả công thức rồi thi đua thành lập lại công thức . 
b. HĐ2 : 
* Bài 1 , 2, 3, 4 ( 66 ) - SGK 
- GV cho HS nêu yêu cầu bài toán 
- GV cho HS làm bài vào SGK 
- GV nhận xét - sửa sai 
- quan sát hình 
- nêu bài toán : Có 6 con chim .Một con bay đi . Còn lại mấy con ?
- Làm tính trừ
- làm thanh cài : 6 – 1 = 5
- thực hiện trên bảng con 
 6 – 2 = 4 , 6- 4 = 2 , 6 – 3 = 3 , 
 6 – 1 = 5 , 6 – 5 = 1
- đọc cá nhân – nhóm – nhận xét 
- đồng thanh
- nêu yêu cầu 
- HS làm bài tập 
3. Các HĐ nối tiếp : 
2’
a. Trò chơi : HS thi đọc bảng trừ trong phạm vi 6 
b .GV nhận xét
c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài.
Thủ công
Ôn tập chương I: kỹ thuật xé , dán giấy
I - Mục tiêu : 
- HS nắm được kỹ thuật xé, dán giấy
- Chọn giấy màu phù hợp, xé, dán được các ình và biết cách ghép, dán hình, TB sản phẩm thành bức tranh tương đối hoàn chỉnh.
II - Chuẩn bị : 
- Giáo viên : Hình mẫu từ bài 4 - 9
- Học sinh : Giấy thủ công, bút chì
III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Các hoạt động
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
- Sự chuẩn bị của học sinh
2.Bài mới 
28’
 Nội dung kiểm tra, ôn tập
- GV chép ND lên bảng
a) Xé, dán 1 trong những ND sau đây
+ Hình cây đơn giản
+ Hình quả cam
+ Con vật em yêu thích
GV cho HS lựa chọn ND
- HS xé, dán theo ND yêu cầu
- Bôi hồ, dán sản phẩm vào vở
- Trình bày sản phẩm
- Thu dọn giấy thừa
b) Đánh giá sản phẩm của HS
- Chọn phù hợp chưa
- Xé cân đối chưa, dán bài TH cân đối, phẳng chưa?
3. Các hoạt động nối tiếp
2’
a- GV nhận xét giờ.Tuyên dương em có ý thức học tốt 
b- Cho HS thu dọn giấy vụn vào thùng rác .Nhắc HS chuẩn bị giấy màu cho bài sau.
Học vần ( tăng )
Ôn bài 47 : en - ên 
I. Mục tiêu : 
- HS đọc và viết được en en , lá sen , con nhện .
- HS đọc trơn được các từ ứng dụng .
- HS làm các bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt 
- HS có ý thức học tập bộ môn .
II. Đồ dùng dạy học : 
Giáo viên : SGK , Bảng phụ ghi en , ên  
HS : Bảng con – SGK – Vở bài tập Tiếng Việt .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
Các hoạt động
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
2.Bài mới 
28’
1.ổn định tổ chức :
2.Ôn : en , ên
a. Hoạt động 1 : GV cho HS mở SGK đọc bài 
- GV cho HS đọc thầm 1 lần .
- GV cho cả lớp đọc đồng thanh 1 lần toàn bộ bài đọc.
- GV cho HS đọc cá nhân bài đọc 
- GV cho HS đọc tiếp sức .
- GV nhận xét .
b. Hoạt động 2: Luyện viết bảng con .
- GV cho HS viết vào bảng con :
en , ên , lá sen , con nhện 
- GV uốn nắn giúp đỡ các em còn chậm 
- GV nhận xét .
c. Hoạt động 3: Làm BT trong vởBTTV:
* Bài tập 1 : Nối 
- GV cho HS nêu yêu cầu .
- GV cho HS đọc tiếng ( từ ) ở BT số 1 .
- GV cho HS nối với từ thích hợp .
- Cho HS thực hiện rồi nêu kết quả .
* Bài tập 2: điền en hay ên 
- GV cho HS nêu yêu cầu 
- Thực hiện yêu cầu vào vở BTTV .
- Cho HS nêu kết quả - nhận xét .
* Bài tập 3:viết 
- GV cho HS nêu yêu cầu .
- HS viết 1 dòng : khen ngợi , mũi tên 
3. Hoạt động nối tiếp : 
- GV nhận xét giờ .
- Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
- HS hát 1 bài
- HS đọc : en , ên 
- HS mở SGK 
- HS đọc thầm 1 lần .
- Cả lớp đọc đồng thanh 
- thi đọc cá nhân – nhận xét .
- thi đọc tiếp sức – nhận xét .
- viết vào bảng con :
en , ên , lá sen, con nhện 
- nhận xét bài của nhau .
- nêu yêu cầu 
- đọc từ – tìm tranh thích hợp để nối
- nêu kết quả : nhái bén đậu trên lá sen , bé ngồi bên cửa sổ , dế mèn chui qua cửa sổ 
- nêu yêu cầu 
- Làm bài tập vào vở 
- nêu kết quả : bến đò , cái kèn .
- nêu yêu cầu
- thực hiện viết 1 dòng : khen ngợi , mũi tên 
Thủ công (Tăng)
Ôn : kỹ thuật xé , dán giấy
I - Mục tiêu : 
- Học sinh tiếp tục thi xé, dán hình cây đơn giản
- Hoàn thành bài đẹp
- Trưng bày sản phẩm
- Giáo dục học sinh có ý thức khi học tập
II -Thiết bị dạy học : 
1. GV : bài mẫu đẹp
2. HS : Giấy màu, hồ dán, vở thủ công
III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Các hoạt động
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
2.Bài mới 
28’
1. ổn định tổ chức
- Hát
2. Kiểm tra : Sự chuẩn bị của học sinh
 HS mở sự chuẩn bị
3. Bài mới
- GV nêu yêu cầu giờ học
- GV cho HS nêu lại cách xé, dán 1 hình cây đơn giản
- HS nêu lại quy trình xé, dán hình cây đơn giản - NX
- GV cho HS thực hành
- HS thực hiện bài xé, dán
- Dùng hồ dán vào vở thủ công
- GV cho HS bình chọn bài đẹp .
- Trình bày sản phẩm của mình 
- Thi giữa các tổ
- Thi giữa các lớp với nhau
4. Củng cố - dặn dò
- Giáo viên nhận xét giờ.Tuyên dương em có ý thức học tập tốt .
- Đánh giá sản phẩm có kết quả cao.
- Dặn dò : về nhà chuẩn bị giấy màu cho bài sau .
..................................................................................................................................
Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2008
Học vần
Bài 49 : iên - yên
Mục tiêu: 
- HS viết được iên - yên đèn điện , con yến .
- Đọc được từ ứng dụng : Sau cơn bão , Kiến đen lại xây nhà . Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới .
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Biển cả . 
- GD HS có ý thức học tập .
II. Thiết bị dạy học:
1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng, phần luyện nói
2. HS : SGK – vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:
Các hoạt động
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.KTBC
5’
- HS hát 1 bài 
-1 HS đọc câu UD bài 48
- HS nhận xét .
2.Bài mới 
30’
10’
10’
10’
 * Tiết 1 : a. GT bài :
- GV treo tranh minh hoạ cho HS quan sát 
 b. Dạy vần 
+ Nhận diện vần : iên 
GV cho HS so sánh vần iên với ên.
. Đánh vần :
 GV HD đánh vần iên = i - ê- nờ - iên
 GV HD đánh vần từ khoá : 
 đọc trơn : đèn điện
GV nhận xét cách đánh vần , đọc trơn của HS
 c. Dạy viết :
- GV viết mẫu :iên - ( lưu ý nét nối )
 đèn điện( lưu ý nét nối)
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS .
+ Nhận diện vần : yên ( tương tự như vần iên) 
 

Tài liệu đính kèm:

  • docT10,11,12,13,14,15sua.doc