Giáo án dạy các môn khối 1 - Tuần 32 năm 2011

1/ Ổn định lớp: - S s:

2/ Kiểm tra bài cũ:

-HS đọc bài “ Hai chị em”.

H:Bài văn nhắc nhở chúng ta điều gì ?

-GV vµ HS n/xÐt, ghi ®iĨm.

3/ Bài mới:

Tiết 1:

*Giới thiệu bài:

-Cho học sinh xem tranh.

H: Tranh vẽ gì?

-Ghi đề bài: Hồ Gươm.

*Hoạt động 1: Luyện đọc

-GV đọc mẫu toàn bài, nêu nội dung bài.

 

doc 32 trang Người đăng hong87 Lượt xem 624Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy các môn khối 1 - Tuần 32 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.....................................................
......................................................................................................................................................................................................................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ngµy so¹n : ................................
Ngµy gi¶ng: ....................................................................................................................
To¸n (T126 ) :
LUYỆN TẬP CHUNG .
I/Mục tiêu:
-Giúp học sinh củng cố :
+Làm tính cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100, so sánh hai số trong phạm vi 100.
+Làm tính cộng trừ các số đo độ dài, giải toán. 
-Rèn kĩ năng làm tính cộng trừ (khơng nhớ), so sánh hai số trong phạm vi 100.
-GD HS ý thøc tù gi¸c häc, lßng ham häc to¸n.
II/ Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: - Trùc quan, LT thùc hµnh, hái ®¸p, trß ch¬i.
III/ §å dïng d¹y häc: -Giáo viên: SGK, b¶ng phơ.
 -Học sinh: SGK, vở toán.
IV/ Hoạt động dạy và học:
TG
*Hoạt động của giáo viên
*Hoạt động của học sinh
1-2’
3-5’
28-30’
3-5’
1/ Ổn định lớp: -Sĩ số: .... 
2/ Kiểm tra bài cũ: 
-Điền dấu >,<,= : 	 
30 + 7 < 45	
79 – 9 > 60 + 9 	
33 + 33 = 66 – 0 
-GV vµ HS n/xÐt, ghi ®iĨm............. 
3-Bài mới:
*Bài 1: -HD HS nêu yêu cầu.
-Cả lớp làm bài vào SGK.
-Gọi học sinh nêu cách làm: tính kết quả rồi so sánh 2 vế.
-GV nhận xét. 
*Bài 2: -Yêu cầu học sinh đọc đề, phân tích đề, tóm tắt và giải bài toán.
-Cả lớp làm bài vào vở toán.
-1 em lên bảng làm bài. 
-Cả lớp trao đổi, sửa bài.
*Nghỉ giữa tiết.
*Bài 3: -HD HS nêu yêu cầu: 
-Gọi HS nêu tĩm tắt BT và nêu HS nêu BT,phân tích BT và làm bài.
-Thu chấm, nhận xét.
*Bài 4: Giảm
4/ Củng cố – dặn dò: 
-Chốt nội dung luyện tập.
-Về: Chuẩn bị SGK, vở toán. 
- Hát TT
-HS lên bảng.
-N/x
+Điền dấu >, <, =
-Lớp làm bài vào SGK.
a/ 32 + 7 40 + 5 57 – 1 < 57 + 1 
-2 em lên bảng thực hiện.
-Lớp nhận xét. Cả lớp sửa bài.
+HS đọc đề, phân tích đề, tóm tắt và giải bài toán vào vở toán.
 Bài giải
 Số xăng ti mét thanh gỗ còn lại dài là :
 97 – 2 = 95 (cm)
 Đáp số : 95 cm 
-Lớp n/xÐt.
 -Hát múa .
+Giải bài toán theo tóm tắt.
-HS nêu BT dựa vào tĩm tắt, phân tích BT và giải vào vở.
-1 em lên bảng làm bài b/phơ.
 Bài giải
 Số cam hai giỏ có là:
 48 + 31 = 79 (quả cam)
 Đáp số : 79 quả cam 
-Cả lớp n/x, chữa bài.
V/ Rĩt KN giê dạy
..........................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................... 
-------------------------------------------------------------------
 TËp ®äc:
 LŨY TRE
I/ Mục đích yêu cầu: 
-Học sinh đọc trơn cả bài thơ Lũy tre. Luyện đọc đúng các từ ngữ : lũy tre, rì rào, gọng vó, bóng râm. 
 Hiểu nội dung bài: Vẻ đẹp của lũy tre vào những lúc khác nhau trong ngày.
 Trả lời câu hỏi 1, 2 SGK.
-HS biết cách đọc ngắt, nghỉ hơi ở cuối mỗi dịng thơ, khổ thơ.
-GDHS biết hưởng thụ cảnh đẹp của đồng quê .
II/ Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: 
- Trùc quan, th¶o luËn, gi¶ng gi¶i, p/tÝch ng«n ng÷, LT thùc hµnh, hái ®¸p, trß ch¬i.
III/ §å dïng d¹y häc: -Giáo viên: SGK, tranh.
 -Học sinh: SGK, vở bài tập, bảng con 
IV/ Hoạt động dạy và học:
TG
*Hoạt động của giáo viên
*Hoạt động của học sinh
1-2’
3-5’
30-33’
33-35’
3-	5’
1/ Ổn định lớp: 
2/ Kiểm tra bài cũ: 
-Gọi HS đọc bài “Hồ Gươm” .
H: Hồ Gươm là cảnh đẹp ở đâu ? 
-GV vµ HS n/x, ghi ®iĨm. 
3/ Bài mới 
Tiết 1: 
*Giới thiệu bài: 
-Cho HS xem tranh.
H: Tranh vẽ gì?
-Ghi đề bài: Lũy tre.
*Hoạt động 1: Luyện đọc 
-GV đọc mẫu toàn bài, nêu nội dung bài .
* Luyện đọc tiếng, từ khó :
-Hướng dẫn học sinh đọc thầm: Tìm các tiếng có vần: iêng.
-GV gạch chân tiếng: tiếng.
-HD HS phân tích, đánh vần, đọc tiếng: tiếng.
-Hướng dẫn học sinh đọc các từ: lũy tre, rì rào, gọng vó, bóng râm.
-Kết hợp giảng từ.
-Luyện đọc các từ khó.
*Luyện đọc câu. 
-Hướng dẫn học sinh đọc từng câu. 
-Chỉ không thứ tự.
-Gọi học sinh đọc .
 *Luyện đọc đoạn, bài .
-Hướng dẫn HS đọc từng đoạn.
-Hướng dẫn học sinh đọc toàn bài.
-GV hướng dẫn cách đọc.
-Giáo viên đọc mẫu.
*Nghỉ giữa tiết .
*Hoạt động 2: Chơi trò chơi củng cố vần iêng, yêng .
-Thi tìm tiếng ngoài bài có vần iêng,yêng.
-Cho HS QS tranh SGK.
-Cho HS thảo luận điền iêng hay yêng.
-Hướng dẫn HS thi đọc cả bài. 
*Nghỉ chuyển tiết:
Tiết 2:
*Hoạt động1:Luyện đọc bài trong SGK và tìm hiểu bài . 
-Giáo viên đọc cả bài.
-Hướng dẫn cả lớp đọc thầm .
-Hướng dẫn HS đọc khổ thơ 1.
H: Những câu thơ nào tả lũy tre buổi sớm?
-Hướng dẫn HS đọc khổ thơ 2.
H: Đọc những câu thơ tả lũy tre vào buổi trưa ? 
 *Nghỉ giữa tiết .
*Hoạt động 2: Luyện nói .
- Hỏi, đáp về các loài cây.
-Hướng dẫn học sinh thảo luận.
-Chơi trò chơi “Hỏi đáp”
-Y/c HS nói trọn câu, đúng ý. 
4/ Củng cố – dặn dò: 
-Thi đọc hay: 
-Khen những học sinh đọc tốt.
-Về: Tập đọc bài đúng, hay bài: Lũy tre. Chuẩn bị: Sách giáo khoa.
- Hát TT
-HS lên bảng.
-N/x
-Tranh vẽ lũy tre.
-Nhắc đề.
-Theo dõi.
-Đọc thầm và phát hiện tiếng có vần iêng: tiếng.
-Cá nhân, nhóm.
-Cá nhân, nhóm.
-Theo dõi(có thể giảng từ)
-Đọc các từ: cá nhân, lớp.
-Đọc nối tiếp: cá nhân. 
-Cá nhân.
-Đọc cá nhân.
-Cá nhân, nhóm, tổ.
-Cá nhân.
-Theo dõi.
-Đọc đồng thanh.
 -Hát múa .
-Siêng học, cái kiềng, con yểng
-Lễ hội cồng chiêng ở Tây Nguyên.
-Chim yểng biết nói tiếng người.
-2 em đọc. Cả lớp n/x.
-Hát múa.
-Theo dõi.
-Đọc thầm.
-2 em đọc.
-Lũy tre xanh rì rào, ngọn tre cong gọng vó.
-2 em đọc.
-Tre bần thần nhớ gió, chợt về đầy tiếng chim.
-Hát múa .
-Thảo luận nhóm 2. 
H: Bạn biết những cây gì?
Đ: Tôi biết cây dừa, cây chuối, cây mít, câu cau
-Lớp n/x. 
-2 em.
-Lớp n/x. 
V/ Rĩt KN giê dạy
..........................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ngµy so¹n : ................................
Ngµy gi¶ng: ....................................................................................................................
 To¸n (T127 ):
 KIỂM TRA 
I/ Mục tiêu:
-Kiểm tra học sinh về:
+Cách tính cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100.
+Xem giờ đúng trên mặt đồng hồ.
+Giải toán có lời văn bằng phép trừ.
-Rèn kĩ năng tính, trình bày bài.
-GD HS tính cẩn thận, chính xác khi làm bài.
II/ Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: - LT thùc hµnh, kiĨm tra ®¸nh gi¸.
III/ §å dïng d¹y häc: -Giáo viên: Đề kiểm tra.
 -Học sinh : Giấy nháp, bút.
IV/ Hoạt động dạy và học:
TG
*Hoạt động của giáo viên
*Hoạt động của HS
1-2’
1-2’
33-35’
2-3’
1/ Ổn định lớp: - Sĩ số:........
2/ Kiểm tra bài cũ: 
-Kiểm tra dụng cụ học tập HS.
3/Bµi míi: 
- Nªu yªu cÇu giê häc, ghi ®Çu bµi.
- Phát đề cho HS.
-Y/c hs ®äc kÜ ®Ị bµi vµ lµm bµi nghiªm tĩc.
 §Ị bµi
* Bµi 1: §Ỉt tÝnh råi tÝnh:
 32 + 45 46 – 13 
 76 – 55 48 – 6 
* Bµi 2 : TÝnh 
 15 + 3 + 1 = 30 + 20 + 5 = 
 67 – 23 - 10 =
* Bµi 3: 
 a. Ghi giê ®ĩng vµo « trèng theo ®ång hå 
 · º À Â
 . .. .. ..
 b. Mét tuÇn lƠ cã . ngµy lµ thø hai, , , ....., , , .....
 * Bµi 4 : Líp 1A cã 37 HS , sau ®ã 3 HS chuyĨn sang líp kh¸c. Hái líp 1A cßn bao nhiªu häc sinh?
*Bµi 5: Sè?
 + 21 - 21 
4/ Củng cố – dặn dò: 
-Thu bµi, nhận xét giê häc.
-Về học bài.ChuÈn bÞ bµi sau: ¤n tËp.
-Hát TT
-Để dụng cụ học tập trên bàn.
-Nhận đề bài.
-Đọc kĩ đề bài và làm bài
-HS nộp bài. 
V/ Rĩt KN giê dạy
..........................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................... 
------------------------------------------------------
ChÝnh t¶ ( tËp chÐp):
LŨY TRE
I/Mục đích yêu cầu:
-Học sinh tập chép chính xác 2 khổ thơ đầu bài: Lũy tre trong khoảng 8 - 10 phút. 
 Điền đúng chữ n hay l và điền dấu ( û ) hay ( õ). BT (2)a hoặc 2b.
- Rèn kĩ năng viết và trình bày bài đẹp cho HS.
-Giáo dục học sinh yêu thích chữ đẹp. 
II/ Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: - Trùc quan, LT thùc hµnh, hái ®¸p, trß ch¬i.
III/ §å dïng d¹y häc: 
 -Giáo viên: Bảng phụ, b¶ng líp đã trình bày bài: Lũy tre.
-Học sinh: SGK, vở, bảng con, bút.
IV/ Hoạt động dạy và học:
TG
*Hoạt động của giáo viên
*Hoạt động của học sinh
1-2’
3-	5’
26-28’
3-5’
1/ Ôån định lớp: 
2/ Kiểm tra bài cũ: 
- Điền chữ c hay k ?
 Qua cầu, gõ kẻng
-Nêu quy tắc viết c, k?
-GV vµ HS n/x, ghi ®iĨm.  
 3/ Bài mới: 
*Giới thiệu bài: Lũy tre. 
-GV ghi đề.
*Hoạt động 1: Đọc, viết tiếng, từ khó.
-Giáo viên đọc đoạn viết.
-H/dẫn HS chú ý các từ: lũy tre, thức dậy, gọng vó, mặt trời.
-Đọc từ khó.
-Luyện viết từ khó: viết vào bảng con các tiếng trên.
-HS đọc đoạn viết trên bảng.
*Hoạt động 2: Viết bài vào vở.
-Hướng dẫn các em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết 
-GV cho HS viết bài vào vở.
-Đọc thong thả, chỉ vào từng chữ trên bảng để học sinh soát lại.
-Hướng dẫn các em gạch chân chữ viết sai, sửa bên lề vở.
-Sửa trên bảng những lỗi phổ biến.
-Thu chấm.
*Nghỉ giữa tiết:
*Hoạt động 3: Làm bài tập.
-Hướng dẫn HS nêu yêu cầu.
-Y/c HS làm VBt.
-Gọi học sinh lên bảng sửa bài.
-GV và HS n/x, chữa bài.
4/ Củng cố – dặn dò: 
 –GV nhận xét cách trình bày bài, chữ viết của học sinh
-Khen những học sinh chép bài đúng, đẹp, không sai lỗi.
-Dặn học sinh về tập chép bài để rèn chữ đẹp. 
- Hát TT
-1HS lên bảng.
-N/x
-Nhắc đề.
-Theo dõi.
-Cá nhân, lớp.
-Viết bảng con: lũy tre, thức dậy, gọng vó, mặt trời.
-Cả lớp.
- Viết vào vở.
- Cả lớp sửa bài bằng bút chì.
 -Tự ghi số lỗi ra lề vở, phía trên bài viết.
-Quan sát, theo dõi.
-Hát múa.
-Nêu yêu cầu, làm bài.
a)Điền chữ : n hay l.
 Trâu no cỏ.
 Chùm quả lê.
b)Điền dấu : ( û ) hay ( õ).
-2em lên bảng sửa bài.
-Lớp trao đổi, sửa bài.
V/ Rĩt KN giê dạy
..........................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................... 
-----------------------------------------------------
KĨ chuyƯn:
CON RỒNG CHÁU TIÊN
I/Mục đích yêu cầu : 
-Học sinh thích thú nghe kể chuyện “Con Rồng, cháu Tiên”. Dựa vào tranh minh họa, các câu hỏi gợi ý và nội dung câu chuyện do giáo viên kể lại.
-Học sinh kể lại từng đoạn câu chuyện giọng hào hùng, sôi nổi.
-Qua câu chuyện, giáo dục học sinh thấy được lòng tự hào của dân tộc ta về nguồn gốc cao quý, linh thiêng của dân tộc mình.
II/ Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: 
- Trùc quan, th¶o luËn, kĨ chuyƯn, hái ®¸p, trß ch¬i.
III/ §å dïng d¹y häc: -Giáo viên: Tranh, nội dung câu chuyện.
 -Học sinh: SGK.
IV/ Hoạt động dạy và học:
TG
*Hoạt động của giáo viên
*Hoạt động của học sinh
1-2’
3-5’
26-28’
3-5’
 1/ Ổn định lớp: 
2/ Kiểm tra bài cũ: 
- Học sinh kể lại câu chuyện “Dê con nghe lời mẹ”.
-Nêu ý nghĩa của câu chuyện.
-GV vµ HS n/x, ghi ®iĨm. ......... 
3/Bài mới: 
*GT bµi:“Con Rồng, cháu Tiên”.
-Kể lần 1: Giọng diễn cảm. 
-Kể lần 2: Kết hợp theo tranh minh họa.
(Đoạn đầu kể chậm rãi, đoạn cuối kể vui vẻ)
-Gọi HS nhìn tranh kể lại chuyện.
H: Gia đình Lạc Long Quân sống như thế nào?
H: Lạc Long Quân hóa rồng bay đi đâu?
H: Âu Cơ và các con làm gì?
H: Cuộc chia tay diễn ra như thế nào?
-GV vµ HS nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
4/ Củng cố – dặn dò: 
-H: Câu chuyện trên muốn nói với mọi người điều gì?
Về: Kể lại chuyện cho cả nhà nghe.
- Hát TT
-HS lên bảng.
-N/x
- Nhắc đề 
-HS theo dõi.
-HS quan sát.
-Rất đầm ấm, hạnh phúc.
-Bay xuống biển.
-Nhớ và xuống biển gọi Lạc Long Quân.
-50 người con theo Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo Âu Cơ lên núi .
V/ Rĩt KN giê dạy
..........................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngµy so¹n : ................................
Ngµy gi¶ng: ....................................................................................................................
TËp ®äc:
SAU CƠN MƯA
I/Mục đích yêu cầu:
-Giúp học sinh đọc trơn cả bài “Sau cơn mưa”. Luyện đọc đúng các từ ngữ : mưa rào, râm bụt, xanh bóng, nhởn nhơ, sáng rực, mặt trời, quây quanh, vườn. 
 Hiểu ND bài: Bầu trời, mặt đất, mọi vật đều tươi vui sau trận mưa rào.
 Trả lời câu hỏi 1 SGK.
-Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ cĩ dấu câu.
-GD HS biết hưởng thụ không khí trong lành sau trận mưa.
II/ Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: 
- Trùc quan, th¶o luËn, gi¶ng gi¶i, p/tÝch ng«n ng÷, LT thùc hµnh, hái ®¸p, trß ch¬i.
III/ §å dïng d¹y häc: -Giáo viên: Tranh ®µn gµ, SGK.
 -Học sinh: SGK
IV/ Hoạt động dạy và học:
TG
*H§ cđa gi¸o viªn
*H§ cđa häc sinh
 1-	2’
3-5’
31-33’
33-35’
3-5’
1/ Ổn định lớp: - SÜ sè:......
2/ Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi HS đọc bài thơ “Luỹ tre”. 
-Tìm tiếng trong bài có vần iêng?
- GV vµ HS n/x, ghi ®iĨm 
3/Bài mới:
Tiết 1: 
*GTbài: Cho HS xem tranh.
H: Tranh vẽ gì?
-Ghi đề bài: Sau cơn mưa.
*Hoạt động 1: Luyện đọc .
-GV đọc mẫu, nêu nội dung bài .
-Hướng dẫn học sinh đọc thầm: Tìm các tiếng có vần: ây.
-GV gạch chân tiếng: mây.
-Hướng dẫn học sinh phân tích, đánh vần, đọc tiếng: mây.
-Hướng dẫn học sinh đọc các từ: mây, bầy, mưa rào, râm bụt, xanh bóng, nhởn nhơ, sáng rực, mặt trời, quây quanh, vườn.
-Kết hợp giảng từ.
-Luyện đọc các từ khó.
*Luyện đọc câu. 
-Hướng dẫn HS đọc từng câu. 
-Chỉ không thứ tự.
-Hướng dẫn cách đọc nghỉ hơi khi gặp các dấu câu.
-Gọi học sinh đọc.
*Luyện đọc đoạn, bài 
-Hướng dẫn HS đọc từng đoạn.
-GV chia bài thành 2 đoạn.
Đoạn 1: Từ đầu  mặt trời.
Đoạn 2: Mẹ gà  trong vườn.
-Hướng dẫn học sinh đọc toàn bài.
-GV hướng dẫn cách đọc.
-Giáo viên đọc mẫu.
*Nghỉ giữa tiết .
*Hoạt động 2: Chơi trò chơi củng cố vần ây uây .
-Cho HS QS tranh SGK.
-Gọi HS đọc từ mẫu thích hợp với tranh.
Nhận xét tiếng có vần ây, uây.
Tìm tiếng ngoài bài có vần ây, uây.
-Hướng dẫn HS thi đọc cả bài. 
*Nghỉ chuyển tiết:
Tiết 2: 
*Hoạt động1: Luyện đọc bài trongSGK và tìm hiểu bài . 
-Giáo viên đọc cả bài.
-Hướng dẫn cả lớp đọc thầm .
-Hướng dẫn học sinh đọc đoạn 1.
H:Sau trận mưa rào, mọi vật thay đổi như thế nào? 
-Hướng dẫn học sinh đọc đoạn 2.
H: Đọc câu văn tả cảnh đàn gà sau cơn mưa rào .
-Hướng dẫn HS QS tranh ®µn gµ.
*Nghỉ giữa tiết .
*Hoạt động 2: Luyện nói .
-Luyện nói theo chủ đề: Trò chuyện về mưa.
-Gọi học sinh nêu lại chủ đề.
-Hướng dẫn học sinh thảo luận.
-Chơi trò chơi “Hỏi đáp”
-Giáo viên yêu cầu học sinh nói trọn câu, đúng ý. 
4/ Củng cố – dặn dò: 
-Thi đọc hay: 
-Khen những học sinh đọc tốt.
-Về: Tập đọc bài đúng, hay bài: sau cơn mưa. Chuẩn bị: Sách giáo khoa.
- Hát TT
-HS lên bảng.
-N/x
-Tranh vẽ cảnh vật sau khi trời mưa.
-Nhắc đề.
-Theo dõi.
-Đọc thầm và phát hiện tiếng có vần ây: mây, bầy.
-Cá nhân, nhóm.
-Cá nhân, nhóm.
-Theo dõi(có thể giảng từ)
-Đọc các từ: cá nhân, lớp.
-Đọc nối tiếp: cá nhân. 
-Cá nhân.
-Đọc cá nhân.
-Cá nhân, nhóm, tổ.
-Cá nhân.
-Theo dõi.
-Đọc đồng thanh.
 -Hát múa .
-Quan sát.
-Xây nhà, khuấy bột.
-Cây bàng, nhìn thấy, khuấy nước, quây quần,
-2 em đọc. Cả lớp n/x
-Hát múa.
-Theo dõi.
-Đọc thầm.
-2 em đọc.
-Những đóa râm bụt thêm đỏ chói. Bầu trời xanh bóng như vừa được giội rửa. Mấy đám mây bỗng sáng rực lên.
-2 em đọc.
-Mẹ gà mừng rỡ”tục tục” dắt bầy con quây quanh vũng nước đọng trong vườn. 
-QS tranh
-Hát múa . 
-1 em nhắc nội dung luyện nói.
-Thảo luận nhóm 2. 
H: Bạn thích trời mưa hay trời nắng?
Đ: Tôi thích trời mưa. (nắng) .
-Trình bày trước lớp. 
-Líp nhËn xÐt.
-2 em.
V/ Rĩt KN giê dạy
..........................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................... 
-------------------------------------------------------------------
To¸n (T128 ):
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 10
I/Mục tiêu : 
- Củng cố về: Đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10. Đo độ dài các đoạn thẳng.
-RÌn KN ®äc, viÕt so s¸nh sè, ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng.
-GD HS lßng ham häc to¸n, vËn dơng ®o ®é dµi vµo thùc tÕ.
II/ Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: -Trùc quan, LT thùc hµnh, hái ®¸p, trß ch¬i.
III/ §å dïng d¹y häc: -Giáo viên: SGK, b¶ng phơ.
 -Học sinh : SGK, th­íc kỴ.
IV/ Hoạt động dạy và học:
TG
*Hoạt động của giáo viên
*Hoạt động của học sinh
1-2’
3-	5’
26-28’
3-5’
1/ Ổn định lớp: 
2/ Kiểm tra bài cũ: 
-Nhận xét bài kiểm tra.
3- Bài mới : 
*Bài 1: -HD HS nêu yêu cầu: 
-Cả lớp làm bài vào SGK.
-1 em lên bảng thực hiện.
-GV n/xÐt.
*Bài 2: -Gäi HS nêu yêu cầu
-Học sinh làm bài.
-GV n/xÐt.
*Bài 3: -Gäi HS nêu yêu cầu .
-Học sinh làm bài.
-2 em lên bảng làm bài.
-GV n/x.
*Nghỉ giữa tiết:
*Bài 4: -HD HS nêu yêu cầu: 
-Học sinh làm bài vào vở.
-1em lên bảng làm bài b¶ng phơ.
-Thu chấm, nhận xét.
*Bài 5: -HD HS nêu yêu cầu: 
-Y/c HS làm bài.
-HS đo và nêu kết quả.
-Cả lớp trao đổi, sửa bài.
4/ Củng cố – dặn dò: 
-GV chốt ND luyện tập.
-Về làm bài ở VBT.Chuẩn bị SGK
- Hát TT
-HS nghe và theo dõi.
-N/x
+ Viết số từ 0 đến 10 vào dưới mỗi vạch của tia số.
-Lớp làm bài.
-Lớp nhận xét. Cả lớp trao đổi, sửa bài
+Điền dấu >, <, =
-HS làm vào SGK +bảng lớp.
a/ 9 > 7 2 < 5 
 7 2 
b/ ......
-Cả lớp trao đổi, sửa bài.
+a/ Khoanh vào số lớn nhất: 6, 3, 4 , 9 
b/ Khoanh vào số bé nhất: 5, 7 , 3 , 8
-HS làm vào SGK.
-Cả lớp trao đổi, sửa bài.
-Hát múa .
+Viết các số 10, 7, 5, 9 theo thứ tự.
a/ Từ bé đến lớn: 5, 7, 9, 10.
b/ Từ lớn đến bé: 10, 9, 7, 5.
-HS làm vào vở.
-Cả lớp chữa bài.
+Đo độ dài đoạn thẳng.
-Học sinh làm bài vào SGK.
AB: 5 cm , MN: 9 cm , PQ : 2 cm.
V/ Rĩt KN giê dạy
..........................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................... 
-----------------------------------------------------------
§¹o ®øc:
THỰC HÀNH BẢO VỆ CÂY
I. Mơc tiªu:
- HS nắm được cách chăm sĩc và bảo vệ cây.
- HS biÕt c¸ch b¶o vƯ c©y n¬i c«ng céng, biÕt khuyªn ngưêi kh¸c kh«ng ph¸ ho¹i c©y.
 - HS cã ý thøc chăm sĩc và b¶o 

Tài liệu đính kèm:

  • docSANG 32.doc