Kế hoạch giảng các môn dạy lớp 1 - Tuần 16 - Trường tiểu học Hải Thái số 1

 I. Mục tiêu:

- Đọc được : im, um

- Đọc các từ ngữ và câu ứng dụng trong bài 64.

- Luyện núi từ 2 – 3 cõu theo chủ đề: Xanh, đỏ, tím, vàng.

II. Đồ dùng dạy học :

- Tranh minh họa chủ đề luyện núi.

III. Cỏc hoạt động dạy học :

A. Ổn định tổ chức:

- Cho HS hát.

B. Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra chuẩn bị của học sinh

C. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài.

2. Hoạt động 1: Đọc bài trong SGK

 a. Luyện đọc các vần, từ ứng dụng trong bài 64:

- GV y/cầu HS đọc lại vần, từ ứng dụng trong SGK

- HS nối tiếp nhau đọc, cả lớp đọc ĐT.

 

doc 10 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 29/08/2018 Lượt xem 23Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giảng các môn dạy lớp 1 - Tuần 16 - Trường tiểu học Hải Thái số 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 16:
 Ngày soạn: 11/12/2010
 Ngày dạy: 13/12/2010
Thứ 2:
Tiết 1:
Tiếng việt:
LUYỆN ĐỌC BÀI 64: IM - UM
 I. Mục tiờu:
- Đọc được : im, um
- Đọc cỏc từ ngữ và cõu ứng dụng trong bài 64.
- Luyện núi từ 2 – 3 cõu theo chủ đề: Xanh, đỏ, tớm, vàng.
II. Đồ dựng dạy học :
- Tranh minh họa chủ đề luyện núi.
III. Cỏc hoạt động dạy học :
a. ổn định tổ chức:
- Cho HS hát.
B. Kiểm tra bài cũ: 
- Kiểm tra chuẩn bị của học sinh
C. Dạy bài mới: 
1. Giới thiệu bài.
2. Hoạt động 1: Đọc bài trong SGK 
 a. Luyện đọc cỏc vần, từ ứng dụng trong bài 64: 
- GV y/cầu HS đọc lại vần, từ ứng dụng trong SGK
- HS nối tiếp nhau đọc, cả lớp đọc ĐT.
b. Đọc cõu ứng dụng : 
- GV ghi cõu ứng dụng lờn bảng: 
 	 Khi đi em hỏi
 Khi về em chào
 Miệng em chỳm chớm
Mẹ yờu khụng nào?.
- Yờu cầu HS luyện đọc cỏ nhõn, nhúm, lớp.
- GV theo dừi hương dẫn thờm.
c. Luyện núi theo chủ đề:
- GV yờu cầu HS đọc tờn chủ đề luyện núi: Xanh, đỏ, tớm, vàng.
- GV treo tranh nờu cõu hỏi: 
 + Bức tranh vẽ những thứ gỡ?
 + Mỗi thứ đú cú màu gỡ?
 + Trong cỏc màu xanh, đỏ, tớm, vàng em thớch nhất nhất màu nào?
- HS trao đổi theo cặp và phỏt biểu.
- GV nhận xột, bổ sung.
III. Củng cố, dặn dũ: 
- Nhận xột giờ học
 - Đọc bài vừa học. Xem trước bài 65. 
----------------@&?-----------------
Tiết 2:
Tiếng việt:
LUYỆN VIẾT : CON CHIM - TỦM TỈM - TRỐN TèM - MŨM MĨM.
 I. Mục tiờu: 
- Giỳp HS làm đỳng cỏc dạng bài tập (Nối, điền, viết)
 - Luyện viết: con chim, tủm tỉm, trốn tỡm, mũm mĩm.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Sử dụng tranh ở vở bài tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
A. Kiểm tra bài cũ:
- 2HS lờn bảng đọc, viết: ghế đệm, mềm mại.
- GV nhận xột, ghi điểm.
B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn làm vở bài tập:
Bài 1: Gọi HS nờu yờu cầu
- GV hướng dẫn HS nối tiếng tạo thành từ thớch hợp.
- Cả lớp làm trong vở - nờu kết quả.
- GV theo dừi giỳp đỡ những HS cũn viết yếu
- Nhận xột, chữa bài.
chim
hựm
cỏ
bồ cõu
tụm
kỡm
Bài 2: GV hướng dẫn HS nờu yờu cầu 
- HS quan sỏt tranh điền vần thớch hợp vào chỗ chấm.
- HS đọc từ ngữ vừa điền.
- GV nhận xột, chữa bài: xõu kim, xem phim, chựm nhón.
3. Luyện viết:
 - GV nờu yờu cầu viết con chim, tủm tỉm, trốn tỡm, mũm mĩm mỗi từ 1 dũng 
- Hướng dẫn HS viết vào vở TV chiều.
con chim tủm tỉm trốn tỡm mũm mĩm
- HS viết vào vở 
- Chấm bài - nhận xột 
III. Củng cố, dặn dũ: 
- Nhận xột giờ học
 - Dặn HS về nhà luyện viết thờm. 
----------------@&?-----------------
Tiết 3:
Toỏn:
 Luyện tập về phép TRỪ trong phạm vi 10
I. Mục tiờu: Giỳp HS 	
- Giỳp học sinh củng cố về bảng trừ và làm tớnh trừ trong phạm vi 10. 
 - Làm đỳng cỏc bài tập cỏc số trong phạm vi 10.
II. Đồ dựng dạy học:
 - Vở toỏn.
 III. Hoạt động dạy học:
A. Ổn định tổ chức: 
- Cho học sinh hỏt bài hỏt.
B. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi một số hs đọc thuộc bảng trừ trong phạm vi 10 (chủ yếu gọi hs yếu, trung bình)
- 4 - 5HS lên bảng đọc.
- GV nhận xét, ghi điểm.
C. Dạy bài mới: 
1.Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn HS làm bài tập: 
Bài 1a: Tính
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS làm bài vào bảng con.
- GV lần lượt cho HS làm bài vào bảng con.
- HS làm bài vào bảng con – nờu kết quả.
- GV nhận xột, chữa kết quả lờn bảng.
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 3
 4
 5
 6
 7
Bài 1b: Tính
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS làm bài vào vở bài tập.
- HS làm bài vào vở - lờn bảng chữa bài.
- GV nhận xột, chữa kết quả lờn bảng.
9 + 1 = 10
8 + 2 = 10
7 + 3 = 10
6 + 4 = 10
1 + 9 = 10
2 + 8 = 10
3 + 7 = 10
4 + 6 = 10
10 - 9 = 1
10 - 2 = 8
10 - 3 = 7
10 - 4 = 6
10 - 1 = 9
10 - 8 = 2
10 - 7 = 3
10 - 6 = 4
Bài 3: 
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS làm bài vào vở bài tập.
- HS làm bài vào vở - lờn bảng chữa bài.
- GV nhận xột, chữa kết quả lờn bảng.
5 + 5 = 10
 10 > 4 + 6
5 < 10 - 4
5 + 4 < 10
6 + 4 > 4 + 5
6 > 9 - 4
Bài 4: 
- GV hướng dẫn HS nờu yờu cầu bài.
- HS trao đổi viết phộp tớnh thớch hợp vào ụ trống: 
10
-
8
=
2
- Gv nhận xột chữa bài.
3. Củng cố - dặn dũ:
- Nhận xột tiết học. 
- Dặn HS về nhà làm bài tập 2, chuẩn bị bài sau.
----------------@&?----------------
 Ngày soạn: 12/12/2010
 Ngày dạy: 14/12/2010
Thứ 3:
Tiết 1:
Thủ cụng:
 GẤP CÁI QUẠT (T2)
 I. MỤC TIấU: Giỳp HS:
 - Biết cỏch gấp cỏi quạt.
 - Gấp và dỏn nối được cỏi quạt bằng giấy.Cỏc nếp gấp cú thể chưa đều, chưa thẳng theo đường kẻ.
 - Giỏo dục HS ý thức cẩn thận, vệ sinh lớp học.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
 - Quạt mẫu, giấy màu, chỉ hoặc len, bỳt chỡ, thước kẻ, hồ dỏn.
 - Vở TC, bỳt, thước, giấy, chỉ, hồ.
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
A. Kiểm tra bài cũ:	
 - KT lại cỏc dụng cụ học tập của HS.
B. Dạy bài mới: 
1. Giới thiệu bài:
2. Thực hành:
- GV hướng dẫn lại quy trỡnh gấp quạt theo 3 bước
- HS thực hành gấp quạt theo cỏc bước quy định
- GV nhắc nhở HS:
	+ Mỗi nếp gấp phải được miết kĩ
	+ Phết hồ ở nếp giữa mỏng và đều
	+ Buộc dõy đảm bảo chắc đẹp.
- GV theo dừi, giỳp đỡ HS cũn lỳng tỳng.
C. Củng cố - dặn dũ:
- HS trỡnh bày sản phẩm.
- GV cựng HS nhận xột, đỏnh giỏ.
- GV nhận xột tiết học.
- Về nhà xem và chuẩn bị bài sau.
----------------@&?-----------------
 Tiết 2:
Tự nhiờn và xó hội:
HOẠT ĐỘNG Ở LỚP
I. MỤC TIấU: HS biết :
- Cỏc hoạt động ở lớp.
- Mối quan hệ giữa giỏo viờn và học sinh, học sinh và giỏo viờn.
- Cú ý thức tham gia tớch cực vào hoạt động ở lớp
II. Chuẩn bị: 
- Tranh minh họa SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
A. Ổn định tổ chức:
- Lớp hỏt.
B. Kiểm tra bài cũ:
- Hóy kể lớp học của em gồm cú những gỡ?
- GV nhận xột, ghi điểm
C. Dạy bài mới: 
1. Giới thiệu bài:
2. Họat động 1: Quan sỏt tranh.
- Yờu cầu HS quan sỏt tranh bài 16, thảo luận theo cặp.
- HS quan sỏt tranh bài 16, thảo luận theo cặp.
- Đại diện nhúm lờn trỡnh bày.
- HS núi được với bạn bố về cỏc hoạt động ở lớp học của mỡnh.
- GV nhận xột, kết luận: Cỏc em phải biết hợp tỏc, giỳp đỡ và chia sẻ với bạn bố trong cỏc hoạt động học tập ở lớp. 
3. Hoạt động 2: Thảo luận theo cặp
- Yờu cầu HS kể về cỏc hoạt động ở lớp mỡnh.
- HS núi được với bạn bố về cỏc hoạt động ở lớp học của mỡnh.
- GV nhận xột, kết luận: Cỏc em phải biết hợp tỏc, giỳp đỡ và chia sẻ với bạn bố trong cỏc hoạt động học tập ở lớp. Cần cú ý thức tham gia tớch cực cỏc hoạt động ở lớp.
4. Củng cố – dặn dũ: 
- Lớp hỏt bài: Lớp chỳng mỡnh.
- Nhận xột, tuyờn dương.
- Dặn HS về nhà học bài chuẩn bị bài sau.
----------------@&?-----------------
Tiết 3:
Hoạt động tập thể:
Hoạt động làm sạch, đẹp trường lớp
I. Mục tiêu: 
 - Học sinh biết làm sạch đẹp trường lớp, xem trường lớp là nhà của mình.
 - Giáo dục học sinh giữ gìn vệ sinh mụi trường chung.
II. Chuẩn bị:
 - HS : Chổi, giẻ lau...
III. Tiến hành:
1. ổn định tổ chức:
 - Hát
2. Phân công:
 - GV phân công vị trí lao động cho các tổ. 
 	+ Tổ 1, 2 : Quét lớp, hè, nhặt rác ở bồn cây
 	+ Tổ 3 : Lau bàn ghế, cửa sổ
 - HS ra thực hiện công việc được giao theo khu vực đã quy định.
 - GV theo dõi các tổ thực hiện và hết thời gian cho học sinh vào lớp.
3. Củng cố – dặn dò:
 - Học sinh vào lớp ổn định chỗ ngồi.
 - GV nhận xét giờ học, tuyên dương những cá nhân, tổ thực hiện tốt.
 - Nhắc các em về nhà có thể giúp đỡ cha mẹ công việc nhỏ như quét nhà, nhặt rác, lau chùi bàn ghế ... 
 - Giáo dục HS cần có ý thức giữ gìn vệ sinh chung nhằm bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
----------------@&?-----------------
Ngày soạn: 15/12/2010
 Ngày dạy: 17/12/2010
Thứ 6:
Tiết 1:
Đạo đức:
TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC (Tiết 1)
I. MỤC TIấU: 
- Nờu được cỏc biểu hiện của giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp 
- Nờu được ớch lợi của giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp 
- Thực hiện giữ trật tự khi ra vào lớp và khi nghe giảng, 
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. Ổn định tổ chức:
B. Kiểm tra bài cũ: 
- Đi học đều và đỳng giờ cú lợi gỡ?
- Em đó thực hiện đi học đều và đỳng giờ chưa?
- GV nhận xột – ghi điểm.
C. Dạy bài mới: 
1. Giới thiệu bài:
2.Hoạt động 1: Quan sỏt tranh thảo luận bài tập 1
- Yờu cầu thảo luận theo nhúm đụi quan sỏt tranh bài 1 + TLCH:
+ Việc ra vào lớp của cỏc bạn như thế nào?
+ Em cú suy nghĩ gỡ về việc làm của cỏc bạn trong tranh 2?
+ Nếu em cú mặt ở đú em sẽ làm gỡ?
- GVKL: Chen lấn, xụ đẩy nhau khi ra, vào lớp làm ồn ào, mất trật tự và cú thể gõy vấp ngó.
3. Hoạt động 2: HS làm bài tập 2
- GV nờu yờu cầu cuộc thi: + Tổ trưởng biết điều khiển cỏc bạn: 1 điểm.
 + Ra vào lớp khụng chen lấn, xụ đẩy: 1 điểm
 + Đi cỏch đều nhau, đeo cặp, gọn gàng: 1 điểm
- Tiến hành cuộc thi: Cho HS thi xếp hàng ra vào lớp giữa cỏc tổ.
- GV nhận xột, cho điểm. Cụng bố kết quả và khen thưởng cỏc tổ thực hiện tốt.
- GVKL: Khi xếp hàng ra vào lớp cỏc bạn giữ trật tự khụng được xụ đẩy chen lấn nhau- giữ trật tự trong trường học.
5. Củng cố - dặn dũdo
- Khi ra vào lớp cần xếp hàng trất tự đi theo hàng, khụng chen lấn xụ đẩy đựa nghịch 
- Trong giờ học cần lắng nghe cụ giỏo giảng bài, khụng đựa nghịch ..
- Thực hiện những điều đó học 
- Nhận xột giờ học, tuyờn dương. 
----------------@&?-----------------
Tiết 2:
Tiếng việt:
LUYỆN VIẾT : BÁNH NGỌT - TRÁI NHểT - BÃI CÁT - CHẺ LẠT.
 I. Mục tiờu: 
- Giỳp HS làm đỳng cỏc dạng bài tập (Nối, điền, viết)
 - Luyện viết: bỏnh ngọt, trỏi nhút, bói cỏt, chẻ lạt.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Sử dụng tranh ở vở bài tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
A. Kiểm tra bài cũ:
- 2HS lờn bảng đọc, viết: tiếng hút, ca hỏt.
- GV nhận xột, ghi điểm.
B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn làm vở bài tập:
Bài 1: Gọi HS nờu yờu cầu
- GV hướng dẫn HS nối tiếng tạo thành từ thớch hợp.
- Cả lớp làm trong vở - nờu kết quả.
- GV theo dừi giỳp đỡ những HS cũn viết yếu
- Nhận xột, chữa bài.
Chựm nhút
thơm mỏt
 Bộ
đó ửng đỏ
 Hương sen
đạt điểm cao
Bài 2: GV hướng dẫn HS nờu yờu cầu 
- HS quan sỏt tranh điền vần thớch hợp vào chỗ chấm.
- HS đọc từ ngữ vừa điền.
- GV nhận xột, chữa bài: nhà hỏt, rút trà.
3. Luyện viết:
 - GV nờu yờu cầu viết bỏnh ngọt, trỏi nhút, bói cỏt, chẻ lạt mỗi từ 1 dũng 
- Hướng dẫn HS viết vào vở TV chiều.
bỏnh ngot trỏi nhút bói cỏt chẻ lạt
- HS viết vào vở 
- Chấm bài - nhận xột 
III. Củng cố, dặn dũ: 
- Nhận xột giờ học
 - Dặn HS về nhà luyện viết thờm. 
----------------@&?-----------------
Tiết 3:
Toỏn:
 Luyện tập vỀ BẢNG CỘNG VÀ BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10
I. Mục tiờu: Giỳp HS 	
- Giỳp học sinh củng cố về bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10. 
 - Làm đỳng cỏc bài tập cỏc số trong phạm vi 10.
II. Đồ dựng dạy học:
 - Vở toỏn.
 III. Hoạt động dạy học:
A. Ổn định tổ chức: 
- Cho học sinh hỏt bài hỏt.
B. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi một số hs đọc thuộc bảng trừ trong phạm vi 10 (chủ yếu gọi hs yếu, trung bình)
- 4 - 5HS lên bảng đọc.
- GV nhận xét, ghi điểm.
C. Dạy bài mới: 
1.Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn HS làm bài tập: 
Bài 1: Tính
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS làm bài vào bảng con.
- GV lần lượt cho HS làm bài vào bảng con.
- HS làm bài vào bảng con – nờu kết quả.
- GV nhận xột, chữa kết quả lờn bảng.
5 + 5 = 10	6 + 4 = 10	3 + 5 = 8	
7 + 2 = 9 	8 + 1 = 9 	10 – 4 = 6
6 – 4 = 2 	9 – 1 = 8 	6 + 4 = 10
Bài 2: Tính
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS làm bài vào vở bài tập.
- HS làm bài vào vở - lờn bảng chữa bài.
- GV nhận xột, chữa kết quả lờn bảng.
+
4
–
8
+
5
–
10
+
4
4
3
3
9
2
8
5
8
1
6
Bài 3: Tính
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS làm bài vào vở bài tập.
- HS làm bài vào vở - lờn bảng chữa bài.
- GV nhận xột, chữa kết quả lờn bảng.
3 + 4 + 2 = 9 	3 + 7 – 6 = 4 	10 – 8 + 7 = 9
4 + 3 + 3 = 10 	5 + 4 – 8 = 1 	9 – 6 + 5 = 8
4 + 5 + 7 = 2 	3 + 5 – 6 = 2 	9 – 4 + 3 = 2
Bài 4: 
- GV hướng dẫn HS nờu yờu cầu bài.
- HS trao đổi viết phộp tớnh thớch hợp vào ụ trống: 
6 
+
4
=
10
10 
-
6
=
4
- Gv nhận xột chữa bài.
3. Củng cố - dặn dũ:
- Nhận xột tiết học. 
- Dặn HS về nhà làm bài tập 5, chuẩn bị bài sau.
----------------@&?-----------------

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 16 CHIEU HT1.doc