Giáo án Tổng hợp môn lớp 1 - Tuần học 10 - Trường TH Quang Trung

 AU - ÂU

I.Yêu cầu:

 1.Kiến thức:

 -Đọc được:au, âu,cây cau, cái cầu , từ và câu ứng dụng ; Viết được :au, âu,cây cau, cái cầu

 -Luyện nói 2-3 câu theo chủ đề: Bà cháu

 2.Kĩ năng: Rèn cho HS đọc , viết thành thạo tiếng , từ có chứa vần au, âu

 3.Thái độ: Giáo dục HS tính cẩn thận.

-Em Hoàng đọc, viết được vần au, âu, một số tiếng đơn giản.

II.Chuẩn bị::

-Bộ ghép chữ tiếng Việt.

-Tranh minh hoạ: cây cau, cái cầu

-Tranh minh hoạ câu ứng dụng và phân luyện nói

 

doc 135 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 10/01/2020 Lượt xem 150Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp môn lớp 1 - Tuần học 10 - Trường TH Quang Trung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 2 - 4 câu theo chủ đề: Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: lá sen, con nhện.
 -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói.
 -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.
III.Hoạt động dạy học: Tiết 1 
Hoạt động của Giáo viên 
Hoạy động của học sinh
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc và viết: ôn bài, khôn lớn, cơn mưa, mơn mởn 
 -Đọc bài ứng dụng: Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá chuối. 
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới 
Giới thiệu bài :
Hoạt động 1 :Dạy vần:
 a.Dạy vần : en
- Nhận diện vần : Vần en được tạo bởi: e và n
 GV đọc mẫu
- Phát âm vần:
- Đọc tiếng khoá và từ khoá : sen, lá sen
- Đọc lại sơ đồ: en
 sen
 lá sen
b. Dạy vần ên: ( Qui trình tương tự)
 ên
 nhện
 con nhện
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết BC
+Viết mẫu trên giấy ô li ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
Hoạt động 3: Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
 áo len mũi tên
 khen ngợi nền nhà
 -Đọc lại bài ở trên bảng
Củng cố dặn dò
Tiết 2:
Hoạt động 1: Luyện đọc
 a.Đọc lại bài tiết 1
 Chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
b.Đọc câu ứng dụng: 
 “Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên 
thì ở ngay trên tàu lá chuối”.
c.Đọc SGK:
Hoạt động 2: Luyện viết
Đọc cho HS viết 
Hoạt động 3: Luyện nói
 Nội dung 
 “Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới.”.
+Cách tiến hành :
Hỏi:-Trong lớp, bên phải em là bạn nào?...
-Ra xếp hàng vào lớp, trước em là bạn nào, sau em là bạn nào?
-Khi xếp hàng thể dục bên trái em là bạn nào, bên phải em là bạn nào?
-Em viết bằng tay phải hay tay trái?
-Phia trên đầu em có gì? Dưới chân em có gì?
4.Củng cố dặn dò
- Đọc lại bài 
- Tìm thêm tiếng có vần en, ên
- Về học bài, làm VBT, xem bài 48: in, un.
- Hát tập thể
- 2 – 4 em đọc, cả lớp viết bảng con
- Phát âm đồng thanh
Phân tích vần en.
Ghép bìa cài: en
- Đánh vần ( cá nhân - đồng thanh)
- Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
- Phân tích và ghép bìa cài: sen
- Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
(cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Viết b. con: en, ên, lá sen,
 con nhện
- Tìm và đọc tiếng có vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
(cá nhân - đồng thanh)
Đọc (cá nhân 5 em – đồng thanh)
Nhận xét tranh.
Đọc (cnhân–đthanh)
HS mở sách .Đọc cá nhân 5 em
Viết vở tập viết
Quan sát tranh và trả lời
Chú ý
Tieát 4: 	TOAÙN
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6
I. MỤC TIÊU : 
- Thuộc bảng cộng trong phạm vi 6, biết làm tính cộng trong phạm vi 6; biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ.
- Bài tập cần làm: 1, 2 (cột 1, 2, 3), 3 (cột 1, 2), 4
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Các mô hình giống SGK( 6 tam giác, 6 hình vuông, 6 hình tròn )
 + Bộ thực hành 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
Hoạt động của Giáo viên 
Hoạy động của học sinh
1.Ổn Định :
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ :
+Gọi hs đọc lại các bảng cộng trừ từ 3 em
+Bài 2 : Tính: 3 + 1 + 1 = ... ; 5 – 2 – 2 = ... 
+Bài 3: Số ? 3 + ... = 5 ; 5 - ... = 4 
+ Nhận xét bài cũ - Ktcb bài mới 
3. Bài mới 
Hoạt động 1 : Giới thiệu phép cộng trong pham vi 6
Giới thiệu và ghi đầu bài 
Hình thành các phép tính: 
-Treo tranh cho học sinh quan sát và nêu bài toán 
-Cho học sinh đếm số hình tam giác ở cả 2 nhóm rồi nêu câu trả lời 
-Gợi ý 5 và 1 là 6 
-Viết : 5 + 1 = 6 (bảng lớp )
-Hướng dẫn học sinh quan sát 5 hình tam giác với 1 hình tam giác cũng giống như 1 hình tam giác với 5 hình tam giác đọc đó 5 cộng 1 cũng bằng 1 + 5 
-Viết : 1 + 5 = 6 
-Gọi học sinh đọc lại 2 phép tính 
-Hướng dẫn học sinh hình thành các công thức. 
4 + 2 = 6 , 2 + 4 = 6 , 3 + 3 = 6 (tiến hành tương tự như trên )
Hoạt động 2 : Học công thức 
-Gọi học sinh đọc bảng cộng 
-Học thuộc theo phương pháp xoá dần 
-Hỏi miệng : 4 + 2 = ? , 3 + ? = 6 
 5 + 1 = ? , ? + 5 = 6 
Hoạt động 3 : Thực hành 
Bài 1 : Tính ( theo cột dọc ) 
-Gọi 1 học sinh chữa bài chung 
 O Bài 2 : Tính .(cột 1, 2, 3)
-Cho học sinh làm bài tập vào BC
-Gọi 1 em chữa bài chung 
 O Bài 3 : Tính (cột 1, 2)
 4 + 1 + 1 = 5 + 1 + 0 = 
 3 + 2 + 1 = 4 + 0 + 2 = 
 0 Bài 4 : viết phép tính thích hợp 
-Học sinh quan sát tranh và nêu bài toán và phép tính phù hợp 
- Thảo luận cặp và viết phép tính
- Gọi 2 cặp trình bày
-Nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh 
4.Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét tiết học. 
- Dặn học sinh về học thuộc bảng cộng hoàn thành bài tập ở vở Bài tập .
- Chuẩn bị bài hôm sau.
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
- 3 em
-Học sinh lần lượt lặp lại đầu bài .
-Nhóm bên trái có 5 hình tam giác. Nhóm bên phải có 1 hình tam giác. Hỏi có tất cả mấy hình tam giác ?
- 5 hình tam giác thêm 1 hình tam giác là 6 hình tam giác 
-Học sinh lần lượt đọc lại : 5 + 1 = 6 
-Học sinh tự viết số 6 vào chỗ chấm 
-Cá nhân, đồng thanh
-5 em đọc 
-Học sinh đọc- đt nhiều lần cho đến khi thuộc công thức 
-Học sinh trả lời nhanh 
-Học sinh nêu cách làm 
-Học sinh làm bài vào vở toán
N1, N2, N3
-Học sinh tự làm bài và chữa bài 
-Học sinh nêu cách làm 
-Cho học sinh tự làm bài ( miệng )
-2 em lên bảng thi đua
-4a) Có 4 con chim thêm 2 con chim . Hỏi có tất cả mấy con chim ?
 4 + 2 = 6 
-4b)Có 3 ô tô màu trắng và 3 ô tô màu xanh .Hỏi có tất cả bao nhiêu ô tô ?
 3 + 3 = 6 
 ----------------------------ô?ô-----------------------------------
Buổi chiều:
Tiết 1 +2 TiÕng ViÖt
 ¤n bµi: en - ªn 
I. Môc tiªu : 
- HS ®äc vµ viÕt ®­îc en ªn , l¸ sen , con nhÖn .
- HS ®äc- viÕt ®­îc c¸c tõ øng , c©u øng dông.
- HS lµm c¸c bµi tËp: Nèi, ®iÒn ªn hay en
- HS cã ý thøc häc tËp bé m«n .
II. §å dïng d¹y häc : 
Gi¸o viªn : SGK , B¶ng phô ghi bµi tËp.
HS : B¶ng con – SGK – Vë « li.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
1. æn ®Þnh tæ chøc:
2. KiÓm tra bµi cò:
C¶ líp viÕt b¶ng con: en, ªn, l¸ sen, con nhÖn.
- GV nhËn xÐt 
3. Bµi míi:
 a. Giíi thiÖu bµi.
 b. H­íng dÉn «n bµi.
* §äc bµi trong SGK
GV cho HS më SGK ®äc bµi 
- GV cho HS ®äc thÇm 1 lÇn .
- GV cho c¶ líp ®äc ®ång thanh 1 lÇn toµn bé bµi ®äc.
- GV cho HS ®äc tiÕp søc .
- GV nhËn xÐt .
* LuyÖn viÕt b¶ng con .
- GV ®äc cho HS viÕt vµo b¶ng con :
¸o len, khen ngîi, mòi tªn, nÒn nhµ.
- GV uèn n¾n gióp ®ì c¸c em cßn chËm 
- GV nhËn xÐt .
*Lµm bµi tËp:
+ Bµi tËp 1 : Nèi 
Nh¸i bÐn ®Ëu
BÐ ngåi
DÕ mÌn chui
 ra khái tæ.
 trªn l¸ sen.
 bªn cöa sæ.
- GV cho HS nªu yªu cÇu .
- GV cho HS ®äc tiÕng tõ ë BT sè 1 
- GV cho HS nèi víi tõ thÝch hîp .
- Cho HS thùc hiÖn råi nªu kÕt qu¶ .
+ Bµi tËp 2: §iÒn en hay ªn ?
mòi t...
b... ®ß
c¸i k...
 - GV cho HS nªu yªu cÇu 
- Tæ chøc cho hs ch¬i trß ch¬i.
- GV chia líp thµnh 3 tæ, mçi tæ ®iÒn mét vÇn.
- Cho HS nªu kÕt qu¶ - nhËn xÐt .
+ Bµi tËp 3:ViÕt vë « li
 - GV nªu yªu cÇu 
 - GV y/c HS viÕt.
¸o len, khen ngîi, mòi tªn, nÒn nhµ. 
- GV gióp ®ì nh÷ng HS viÕt yÕu.
- GV chÊm sè bµi
4. Cñng cè, dÆn dß:
- Thi t×m tiÕng cã vÇn en, ªn 
- GV nhËn xÐt giê .
- DÆn dß : vÒ nhµ «n l¹i bµi .
- HS h¸t 1 bµi
- HS viÕt bµi theo tæ
Tæ 1: en , ªn
Tæ 2: l¸ sen
Tæ 3: con nhÖn
- HS më SGK 
- HS ®äc thÇm 1 lÇn .
- C¶ líp ®äc ®ång thanh 
- Thi ®äc tiÕp søc – nhËn xÐt .
- HS nghe- viÕt vµo b¶ng con :
¸o len, khen ngîi, mòi tªn, nÒn nhµ.
- NhËn xÐt bµi cña b¹n.
- Nªu yªu cÇu 
- ®äc tõ – t×m tõ thÝch hîp ®Ó nèi
Nh¸i bÐn ®Ëu
BÐ ngåi
DÕ mÌn chui
 ra khái tæ.
 trªn l¸ sen.
 bªn cöa sæ.
- nªu kÕt qu¶ : nh¸i bÐn ®Ëu trªn l¸ sen , bÐ ngåi bªn cöa sæ , dÕ mÌn chui qua cöa sæ 
- Nªu yªu cÇu 
- HS ch¬i trß ch¬i
- kÕt qu¶ : Tæ 1: bÕn ®ß 
 Tæ 2: c¸i kÌn 
 Tæ 3: mòi tªn
- HS nghe – viÕt bµi vµo vë « li theo yªu cÇu
áo len, khen ngợi, mũi tên, nền nhà. 
- HS nộp vở.
- en: ten, men, then,...
- ªn: hªn, trªn, phªn,...
 ----------------------------ô?ô-----------------------------------
Tieát 3: RÈN TOÁN 
 PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6.
I. Mục Tiêu:
- Thuộc bảng cộng, biết làm tính cộng trong phạm vi 6, biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ.
II. Các hoạt động Dạy học chủ yếu:
1. Ổn định: Hát.
2. KT bài củ:
- Gọi vài HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vỡ nháp.
	5 – 2 – 2 = 	4 – 1 – 2 = 	2 + 2 + 0 =
- Nhận xét KT.
3. Dạy bài mới: HD HS làm bài trong vỡ BT.
Bài 1: Tính, HD HS làm tính dọc trong vỡ BT.
+
+
+
+
----
----
----
----
+
+
----
----
----
+
 5	2	3	1	4	0	1
 1	4	3	5	2	6	5
 6	6	6	6	6	6	6
Bài 2: HD HS làm BT vào vỡ BT. Nhắc nhỡ HS dùng que tính để tính.
	5 + 1 = 6	4 + 2 = 6	3 + 3 = 6	6 + 0 = 6
	1 + 5 = 6	2 + 4 = 6 	2 + 2 = 4	0 + 6 = 6
Bài 3: HD tính từ trái sang phải yêu cầu HS làm bài vào vỡ BT.
	1 + 4 + 1 = 6	0 + 5 + 1 = 6	2 + 2 + 2 = 6
	1 + 3 + 2 = 6	2 + 4 + 0 = 6	3 + 3 + 0 = 6
Bài 4: HD HS viết phép tính thích hợp
	4 + 2 = 6	3 + 3 = 6
Bài 5: HD HS viết thêm số vào ô trống, vẽ thêm 2 chấm vào hình1, 3 chấm vào hình 2.
4. Củng cố: 
- Hỏi lại tên bài vừa học.
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 6.
Nhận xét tiết học.
5. Dặn dò: Về đọc lại các bảng cộng từ 1 đến 6.
----------------------------ô?ô-----------------------------------
Thứ tư ngày 07 tháng 11 năm 2012
Tieát 1: 	TOAÙN
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 6
I. MỤC TIÊU : 
 	- Thuộc bảng trừ và biết làm tính trừ trong phạm vi 6; biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ.
+ Bài tập cần làm: 1, 2, 3 (cột 1, 2), 4
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Sử dụng bộ đồ dùng dạy toán lớp 1 
 	+ 6 hình tam giác, 6 hình vuông, 6 hình tròn .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Ổn Định :
 + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ :
+Gọi 2 em đọc bảng cộng trong phạm vi 6 .
4 + 2 = 2 + 2 + 1 = 
2 + 4 = 2+ 3 + 0 = 
+Học sinh nhận xét sửa bài trên bảng 
+Nhận xét bài cũ - Ktcb bài mới 
3. Bài mới : 
Hoạt động 1 : Giới thiệu phép trừ trong phạm vi 6.
- Giới thiệu và ghi đầu bài lên bảng 
- Treo hình 6 tam giác rồi tách ra 1 hình yêu cầu học sinh nêu bài toán 
- Gợi ý để học sinh nêu “ 6 bớt 1 còn 5 “
- Viết : 6 – 1 =5 
Hướng dẫn học sinh quan sát hình vẽ nêu được 6 – 5 = 1 
- Ghi bảng : 6 – 5 = 1 
- Gọi đọc cả 2 công thức 
+ Hướng dẫn học sinh thành lập các công thức 
 6 – 2 = 4 , 6 – 4 = 2 , 6- 3 = 3 (Tiến hành tương tự như trên )
Hoạt động 2 : Học thuộc công thức 
 -Gọi học sinh đọc cá nhân . 
- Cho đọc đt nhiều lần đến thuộc
-Xoá dần bảng trừ phạm vi 6 
-Hỏi miệng 
Hoạt động 3 : Thực hành 
-Cho học sinh mở SGK làm bài tập 
Bài 1 : Tính ( theo cột dọc ) 
-Nhắc nhở học sinh viết số thẳng cột 
 O Bài 2 : Tính
-Củng cố quan hệ cộng ,trừ . 5 +1 = 6 
 6 – 1 = 5 
 6 – 5 = 1 
Bài 3 : Tính: (cột 1, 2)
-Yêu cầu học sinh nêu cách làm 
-Cho học sinh thảo luận cặp, thi đua
 O Bài 4 : 
-Học sinh quan sát tranh thảo luận nhóm 4 và nêu bài toán ; Viết phép tính vào BC
-2 học sinh lên bảng trình bày, lớp nhận xét bổ sung 
4.Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét tiết học
- Dặn học sinh về học thuộc bảng cộng trừ 6 Làm bài tập ở vở Bài tập .
- Chuẩn bị bài hôm sau.
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
+ 4 học sinh lên bảng : 
-Lần lượt lặp lại đầu bài : 3 em 
-Có tất cả 6 hình tam giác. Bớt 1 hình tam giác. Hỏi còn lại mấy hình tam giác?
-Học sinh viết số 5 vào chỗ chấm 
-Học sinh đọc lại : 6 - 1 = 5
-Nêu bài toán và ghi được : 6 – 5 = 1 
-Học sinh đọc lại : 6 - 5 = 1 
-5 em đọc 
-5em đọc bảng trừ 
-Học sinh đọc nhiều lần đến thuộc 
-Học sinh xung phong đọc thuộc 
-Học sinh trả lời nhanh 
-Học sinh mở SGK
-Học sinh nêu cách làm vào vở toán
-Tự làm bài và chữa bài 
-Học sinh làm miệng: D1 D2 D3
-3 em trình bày: mỗi em 1 cột 
-Học sinh nêu cách làm bài 
-Thảo luận cặp
-2 em lên thi đua: giải thích
-4a) Dưới ao có 6 con vịt. 1 con vịt lên bờ . Hỏi dưới ao còn lại mấy con vịt ?
 6 - 1 = 5 
-4b) Trên cành có 6 con chim. 2 con bay đi .Hỏi trên cành còn lại mấy con chim ?
 6 - 2 = 4 
	 ----------------------------ô?ô-----------------------------------
Tiết 2 + 3 : Học vần
 Bài 48 . in - un
I. Mục tiêu:
- Đọc được:in, un, đèn pin, con giun; từ và câu ứng dụng.
- Viết được: in, un, đèn pin, con giun.
- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Nói lời xin lỗi.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: đèn pin, con giun.
 -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói: Nói lời xin lỗi.
 -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.
III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
Hoạt động của Giáo viên 
Hoạy động của học sinh
1.Khởi động : Hát tập thể
2.Kiểm tra bài cũ :
- Đọc và viết: áo len, khen ngợi, mũi tên, nền nhà 
 - Đọc bài ứng dụng: Nhà Dế Mèn . Lá chuối”. 
- Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :Giới thiệu bài :
Hoạt động 1 :Dạy vần:
- Nhận diện vần : Vần in được tạo bởi: i và n
 Đọc mẫu
 - Đọc tiếng khoá và từ khoá : pin, đèn pin
- Đọc lại sơ đồ:
 in
 pin
 đèn pin
 b.Dạy vần un: ( Qui trình tương tự)
un
 giun
 con giun
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên dòng kẻ ô li ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
 Hoạt động 3: Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
 nhà in mưa phùn
 xin lỗi vun xới
 -Đọc lại bài ở trên bảng
 Củng cố dặn dò
Tiết 2:
Hoạt động 1: Luyện đọc:
a.Đọc lại bài tiết 1
 Chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
b.Đọc câu ứng dụng: 
 “Ủn à ủn ỉn
 Chín chú lợn con
 Ăn đã no tròn
 Cả đàn đi ngủ”
c.Đọc SGK:
Hoạt động 2:Luyện viết
Cho HS viết vào vở
Hoạt động 3: Luyện nói:
 Nội dung: “Nói lời xin lỗi”.
+Cách tiến hành :
Hỏi:-Trong tranh vẽ gì?
-Em có biết tại sao bạn trai trong tranh mặt lại buồn hiu như vậy?
 -Khi làm bạn bị ngã, em có nên xin lỗi không?
-Em đã bao giờ nói câu: “ Xin lỗi bạn”, Xin lỗi cô chưa? Trong trường hợp nào?
 Kết luận: Khi lỡ làm điều gì sai trái, ảnh hưởng phiền hà đến người khác, ta phải xin lỗi họ.
4.Củng cố dặn dò
- Đọc lại bài
- Tìm thêm tiếng có vần in, un
- Về nhà học bài, làm VBT, xem bài 49: iên, yên.
2 em đọc, cả lớp viết bảng con
2 em 
Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: in
Đánh vần ( cá nhân - đ thanh)
Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: pin
Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Viết b. con: in, un, đèn pin, 
con giun.
- Tìm và đọc tiếng có vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
(cá nhân - đồng thanh)
- Đọc (cá nhân 5 em – đồng thanh)
Nhận xét tranh.
Đọc (cnhân–đthanh)
HS mở sách. Đọc cá nhân 5 em
Viết vở tập viết
Quan sát tranh và trả lời
- Chú ý
 ----------------------------ô?ô-----------------------------------
Tieát 4: 	 THUÛ COÂNG
 Ôn tập chương I ( Kỹ thuật xé, dán giấy)
I MỤC TIÊU :
	- Củng cố được kiến thức, kĩ năng xé, dán giấy
	- Xé, dán được ít nhất 1 hình trong các hình đã học. Đường xé ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng
II .ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : Các loại giấy màu và các hình mẫu đã chuẩn bị ở các tiết học trước.
- HS : Giấy thủ công,bút chì,thước,hồ dán.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Ổn định lớp : 
2. Bài cũ :
 Muốn có được sản phẩm đẹp em cần xé dán như thế nào ?
3. Bài mới 
Ÿ Hoạt động 1 : Giới thiệu bài.
 Mục tiêu : Học sinh nhớ lại các bài xé dán đã học.
 - Học sinh kể tên các bài xé dán.
 - Hãy nêu quy trình xé dán hình chữ nhật,hình tam giác
Ÿ Hoạt động 2 : Học sinh thực hành theo nhóm.
 Mục tiêu : Mỗi nhóm chọn 1 sản phẩm xé dán, sau đó lên trình bày dán vào bảng lớp.
4. Củng cố
Giáo viên nhắc lại kỹ thuật xé kết hợp nhận xét,công bố thi đua trên bảng: Học sinh quan sát và có ý kiến.
5. Nhận xét – Dặn dò :
 Chuẩn bị học phần gấp giấy và gấp hình.
 Nhận xét lớp
Hát tập thể.
- Hình chữ nhật, hình tam giác, hình vuông, hình tròn, hình quả cam, hình cây đơn giản, hình con gà con.
 - Học sinh nêu :
 ØBước 1 : Đếm ô đánh dấu.
 ØBước 2 : Làm thao tác xé.
 Ø Bước 3 : Dán hình.
 Các nhóm thực hành.
Nhóm 1, 2: Xé cây
Nhóm 3, 4: Xé con gà
Nhóm 5, 6: Xé quả cam
-Trình bày
----------------------------ô?ô-----------------------------------
Thứ năm ngày 08 tháng 11 năm 2012
Tieát 1: 	Thể dục
Có giáo viên chuyên
--------------------------------------
Tiết 2 + 3 : Học vần
Bài 49: iên - yên
I. Mục tiêu:
- Đọc được: iên, yên, đèn điện, con yến; từ và câu ứng dụng.
- Viết được: iên, yên, đèn điện, con yến.
- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Biển cả.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: đèn điện, con yến.
 -Tranh câu ứng dụng và ranh minh hoạ phần luyện nói: Biển cả.
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.
III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Khởi động : Hát tập thể
2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc bảng : nhà in, xin lỗi, mưa phùn, vun xới 
 -Đọc bài ứng dụng: “Un à ủn ỉn”. 
 -Viết bảng con: đèn pin, con giun 
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới Giới thiệu bài :
Hoạt động 1 :Dạy vần:
 a.Dạy vần iên
-Nhận diện vần : Vần iên được tạo bởi: i ê và n
 Đọc mẫu
-Đọc tiếng khoá và từ khoá : điện, đèn điện
-Đọc lại sơ đồ: iên
 điện
 đèn điện
b.Dạy vần yên: ( Qui trình tương tự)
 yên
 yến
 con yến
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
Hoạt động 2:HD viết bảng con :
+Viết mẫu trên giấy ô li ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
Hoạt động 3: đọc từ ứng dụng: 
 cá biển yên ngựa
 viên phấn yên vui
Tiết 2:
Hoạt động 1: Luyện đọc
 a.Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 b.Đọc câu ứng dụng: 
 Sau cơn bão, kiến đen lại xây nhà. Cả đàn 
kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới.
 c.Đọc SGK:
Hoạt động 2:Luyện viết:
Đọc cho HS viết
Hoạt động 3:Luyện nói:
 Nội dung: “Biển cả”.
+Cách tiến hành :
Hỏi:-Em thường thấy, thường nghe nói biển có những gì?
-Nước biển mặn hay ngọt? Người ta dùng nước biển làm gì?
 -Em có thích biển không? Em đã được bố mẹ cho ra biển lần nào chưa? Ở đó em thường làm gì?
 4.Củng cố, dặn dò
- Đọc lại bài
- Tìm thêm tiếng có vần iên, yên
- Về nhà học bài, làm VBT, xem bài 50: uôn, ươn
2 em đọc 
2 em 
2 em ,cả lớp viết bảng con 
Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài:iên
Đánh vần ( cá nhân - đồng thanh)
Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: điện
Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Viết b.con:iên, yên, đèn điện,
 con yến.
Tìm và đọc tiếng có vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
(cá nhân - đồng thanh)
Đọc (cá nhân 5 em – đồng thanh)
Nhận xét tranh.
Đọc (cnhân–đthanh)
HS mở sách. Đọc cá nhân 5 em
Viết vở tập viết
Quan sát tranh và trả lời
- Chú ý lắng nghe
Tieát 4: 	Âm nhạc
Có giáo viên chuyên
 ----------------------------ô?ô-----------------------------------
Buổi chiều
Tiêt 1+2 LUYỆN TIẾNG VIỆT 
Bài: iên – yên
I. Mục Tiêu:
- HS đọc được: iên, yên, đèn điện, con yến.
- Đọc được các từ và câu ứng dụng.
- Luyện viết được: iên, yên, đèn điện, con yến.
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định:
2. KT bài củ:
- Gọi HS đọc lại bài vừa học: iên, yên, đèn điện, con yến.
- Nhận xét KT.
3. Dạy bài mới:
Dạy vần iên: Nhận iện vần iên
So sánh iên với un
Đánh vần: i – ê – nờ - iên
Phân tích cấu tạo tiếng điện.
Đánh vần: đờ - iên. Điên - nặng điện.
- Đánh vần dọc trơn từ: dèn điện, cá biển, viên phấn.
Dạy vần yên: Quy trình tương tự như dạy vần iên.
- Nhận diện vần yên: so sánh yên với iên.
Đánh vần: yê - nờ, yên. Đánh vần tiếng iên.
Dạy từ khoá: yến – con yến, yên vui.
Câu ứng dụng: Sau cơn bảo, kiến đen lại xuống nhà, cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới.
* Luyện viết chử ở vỡ Tập viết: Nhắc nhỡ tính cẩn thận khi viết bài.
HD HS viết bài vào vỡ 1.
4. Củng cố:
- Gọi HS đọc lại cả bài trên bảng.
Nhận xét tiết học.
5. Dặn dò: Về đọc lại bài.
Hát.
Cá nhân đọc bài.
Giống nhau kết thúc bằng hử n, khác nhau iê – u.
Cn, n, Cl đánh vần.
Có âm đ với vần iên dấu nặng
Cn,nhóm, clớp đánh vần.
-cn, n, Clớp đánh vần, đọc trơn từ lạ.
Có âm đôi yê với n, giống nhau âm n ở cuối. khác nhau âm đôi yê (y dài) iên (I ngắn)
Cn, nhóm, clớp đánh vần.
- cn-n-cl đọc trơn cả bài trên bảng
- C/nhân, nhóm, c/lớp đọc câu ứng dụng.
Cả lớp viết bài ở vỡ tập viết.
HS viết bài trên bảng.
Ca nhân đọc nối tiếp
Tiết 3 Luyện Toán 
¤n bµi: phÐp trõ trong ph¹m vi 6 .
I. Môc tiªu :
	 Gióp HS cñng cè vÒ:
 - PhÐp trõ trong ph¹m vi 6 .BiÕt so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi ®· häc.
	- BiÕt biÓu thÞ t×nh huèng trong tranh b»ng c¸c phÐp tÝnh thÝch hîp.
II. §å dïng d¹y häc : 
	1. GV: VBT to¸n 1, tranh vÏ bµi tËp 4
	2. HS : B¶ng con, vë « li.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1 æn ®Þnh tæ chøc :
2. KiÓm tra bµi cò : 
- GV cho 2 HS ®äc b¶ng trõ 6
- C¶ líp lµm b¶ng con: 6 - 1 =...
 6 - 2 =...
- GV nhËn xÐt 
3. Bµi míi:
 a. Giíi thiÖu bµi.
 b. H­íng dÉn lµm bµi tËp.
 Bµi 1. TÝnh:
 6
 5
 6 
 4
 6
 3
 6
 2
 6
 1
6
0
...
...
...
...
...
...
- Cho HS nªu yªu cÇu
- GV cho HS nªu c¸ch lµm, yªu cÇu HS lµm b¶ng con.
- GV nhËn xÐt ghi kÕt qu¶ lªn b¶ng
 Bµi 2. ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm:
5+1=...
1+...=6
6-5=...
6-1=...
4+2=...
...+4=6
6-2=...
6-4=...
3+3=...
...+3=6
6-3=...
6-...=3
 - GV cho HS nªu yªu cÇu 
- GV cho HS ch¬i trß ch¬i, 3 nhãm, mçi nhãm 4 hs, mçi nhãm lµm 1 cét
- GV nhËn xÐt 
Bµi 3. TÝnh:
6-5-1=...
6-1-5=...
6-4-2=...
6-2-4=...
6-3-3=...
6 – 6 =...
- GV cho HS nªu yªu cÇu 
- Cho HS nªu c¸ch lµm.
- GV cho HS lµm bµi vµo vë
- GV chÊm 1 sè bµi
Bµi 4. > < = ?
6 – 5 ... 6
6 – 4 ... 1
5 – 2 ... 3
6 – 1 ... 4 + 1
5 – 3 ... 5 – 2
6 – 3 ... 6 – 2 
- GV cho HS nªu yªu cÇu 
- Cho HS nªu c¸ch lµm.
- GV cho HS lµm bµi vµo vë
- GV chÊm 1 sè bµi
Bµi 5. ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp:
- GV cho hs quan s¸t tranh, nªu bµi to¸n, nªu phÐp tÝnh thÝch hîp.
- GV nhËn xÐt
4. Cñng cè, dÆn dß:
- Thi ®äc thuéc b¶ng trõ trong ph¹m vi 6
- GV nhËn xÐt giê häc.
- VÒ nhµ «n l¹i bµi.
- HS h¸t 1 bµi 
- HS thùc hiÖn - nhËn xÐt 
- HS lµm b¶ng con
- NhËn xÐt 
 6
 5
 6 
 4
 6
 3
 6
 2
 6
 1
6
0
 1
 2
 3
 4
 5
6
- HS nªu yªu cÇu 
- HS nªu c¸ch lµm
- HS ch¬i trß ch¬i, lªn b¶ng ®iÒn kÕt qu¶
5 + 1 = 6
1 + 5 = 6
6 – 5 = 1
6 – 1 = 5
4 + 2 = 6
2 + 4 = 6

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 1 tuan 1114 2 buoi Rop.doc