Giáo án Tổng hợp khối 1 - Tuần 27 (buổi chiều)

I.Mục tiêu : Sau bài học, học sinh được nâng cao về:

 -Các số có hai chữ số.

II .Yêu cầu cần đđạt : Thực hiện được các BT GV đưa ra

III Đồ dùng dạy học:

-Mô hình bài tập biên soạn, vở HS

IV.Các hoạt động dạy học :

 

doc 4 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 22/12/2018 Lượt xem 48Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp khối 1 - Tuần 27 (buổi chiều)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 27
BuỉI CHIỊU 
Thứ ba : 8/3/2011 Toán 
 CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ.
I.Mục tiêu : Sau bài học, học sinh được nâng cao về:
	-Các số có hai chữ số.
II .Yêu cầu cần đđạt : Thực hiện được các BT GV đưa ra
III Đồ dùng dạy học:
-Mô hình bài tập biên soạn, vở HS
IV.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. KTBC: GV đọc HS viết số BT1 trang 36 VBT
2.Bài mới:
.Hướng dẫn học sinh làm BT
Bài 1: Điền số:
Có các số sau: 368
Em có thể xếp được bao nhiêu số có hai chữ số.Các số đó là số nào?
Bài 2: 
Na có một số nhãn vở, Na cho Hùng mọt chục nhãn vở, Na còn lại 12 nhãn vở. Hỏi ban đầu Na có mấy nhãn vở? 
Tóm tắt bài toán trên bảng.
Gọi HS đọc đề toán .
Hỏi: Muốn tính ban đầu Na có bao nhiêu nhãn vở ta phải làm thế nào?
 Cho học sinh tự giải và nêu kết quả.
4.Củng cố – dặn dò: 
Nhận xét, tuyên dương
4.Dặn dò : học bài, xem bài mới.
3 HS
Lớp bảng con, 3 HS làm bảng lớp.
Có 6 số có hai chữ số
Các số đó là: 36, 63, 68. 86, 38, 83
70 – 40 + 20 - 50 = 0
2 học sinh đọc đề toán.
Giải
1 chục = 10
Ban đầu Na có là:
10 +12 = 22(nhãn vở)
Đáp số: 22 nhãn vở.
Học sinh lắng nghe, thực hiện ở nhà.
...................................................................................................
Tiếng Việt
RÈN ĐỌC ( 2 tiÕt )
I.Mục tiêu: Rèn HS đọc các bài Hoa ngọc lan, Ai dậy sớm, 
II Yêu cầu cần đạt : HS các đối tượng đều đọc được các bài đã học
III .Đồ dùng dạy học: -SGK
 IV.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC : HS đọc bài Trường em 
2.Bài mới:
2.1 Giới thiệu bài
2.2 Luyện đọc 
HS mở SGK
Tổ chức cho HS đọc nhiều lần 
Luyện đọc câu, đoạn nối tiếp.
Tổ chức cho HS đọc theo nhóm đôi , (em nào chậm bài nào ôn đọc bài đó) 
ïSửa lỗi phát âm 
Gọi HS đọc cá nhân
GV giúp đỡ các HS đọc chậm. 
Hỏi một số câu hỏi SGK. Chú trọng HS TB,yếu
Cho điểm các HS đọc tốt, tiến bộ 
3.Củng cố : Gọi đọc bài trên bảng
Thi tìm tiếng có vần trong văn bản và ngoài văn bản: oc, ay 
4.Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem bài ở nhà.
2 HS đọc bài. trả lời câu hỏi SGK
Học sinh đọc. Đồng thanh, cá nhân
 ( chú ý đối tượng HS trung bình) 
Học sinh đọc bài SGK .
HS TB cho các em đánh vần. HS khá giỏi đọc trơn, ngắt nghỉ và diễn cảm.
Đại diện mỗi nhóm 3 em thi tìm tiếng
Ngọc, chạy. 
..
Thø n¨m : 10/3/2011	
Tiếng Việt 
RÈN CHỮ VIẾT 
I Mục tiêu, yêu cầu cần đạt: 
- Rèn chữ viết, yêu cầu tiến bộ.
II Chuẩn bị:
- Vở RCV, bảng
III Các hoạt động dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC: 
Kiểm tra vở rèn chữ viết bài trước
 2.Bài mới : Giới thiệu bài, ghi tựa.
Hoạt động 1 : Viết vở rèn chữ viết.
Bài 1,2. Hướng dẫn HS viết các bài có mẫu sẵn. 
Ai dậy sớm.
Mưu chú sẻ
Lưu ý các nét hất và cách viết liền nét khoảng cách giữa các con chữ
Chấm chữa 
3Nhận xét tiết học, tuyên dương.
4.Dặn dò :Tập viết ở bảng,xem bài mới.
6 học sinh
Nhắc lại
HS nhắc lại kiến thức đã học về trình bày văn bản chính tả. 
Thực hiện ở nhà. 
Toán
«N TËP
I.Mục tiêu, yêu cầu cần đđạt : Sau bài học, HS củng cố về:
	- Bảng các số đến 100
II .Yêu cầu cần đđạt :Thực hiện đươc các BT trong VBT 
III Đồ dùng dạy học: - VBT 
IV.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. KTBC. Yêu cầu HS làm bài tập vào bảng con BT1 bài số 102 trang 37 VBT 
2.Bài mới: 
3.Hướng dẫn học sinh luyện tập 
(Phần VBT trang 37 )
Bài 1: HS nêu yêu cầu bài tập , làm nhanh
(Phần VBT trang 38 )
Bài 1: HS nêu yêu cầu bài tập 
Yêu cầu HS đọc đề rồi hướng dẫn HS giải nhanh vào vở.
Bài 2 HS nêu yêu cầu bài tập , làm nhanh
Bài 3 HS nêu yêu cầu
4.Củng cố – dặn dò: Hỏi tên bài.
Nhận xét, tuyên dương
5.Dặn dò : học bài, xem bài mới.
Hoàn thành các bài tập 1 
miệng
Viết các số còn thiếu vào ô trống trong bảng từ 1- 100
HS làm VBT và nêu kết qủa
Viết số.
Thực hiện vơ ûbài tập .Tự giải
Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
HS nêu các số theo yêu cầu
Học sinh lắng nghe, thực hiện ở nhà
.
HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
Phát động thi đua học tốt văn hoá, văn nghệ
 mừng ngày 8 / 3 và 26 / 3.
I. Mục tiêu.
Thi đua học tốt văn hoá, văn nghệ mừng ngày 8 / 3, 26 / 3.
II- Các hoạt động dạy - học 
Hoạt động Giáo viên 
Hoạt động Học sinh 
*1.Ổn định tổ chức Yêu cầu cả lớp hát bài do các em thích .
* Đánh giá công tác tuần 26
- 2.Nhận xét chung tuần qua. 
 Yêu cầu các tổ báo cáo kết quả học tập và công tác khác trong tuần .
 Yêu cầu lớp trưởng báo cáo tình hình chung cả lớp .
- Nhận xét đánh giá chung hoạt động tuần 25. Khen những em có tinh thần học tập tốt và những em có cố gắng đáng kể đồng thời nhắc nhở những em còn vi phạm 
* Kế hoạch tuần 28
Thi đua học tốt hơn chào mừng ngày 8/3 và ngày thành lập ĐTNCSHCM 26/3.
- Tiếp tục thi đua chăm sóc cây và hoa theo khu vực quy định .
Tập văn nghệ biểu diễn 26/3 
*4.Văn nghệ. 
- Yêu cầu các tổ nhóm thực hiện 
- Tổ chức thi đua trước lớp .
* Nhận xét, đánh giá.
-Tuyên dương.
* Hát đồng thanh.
-Các tổ họp, tổ trưởng báo cáo tuần qua tổ mình đạt được những mặt nào tốt, mặt nào còn yếu.
- Lớp trưởng báo cáo .
- Nghe , rút kinh nghiệm cho tuần sau .
* Cả lớp theo dõi bổ sung ý kiến xây dựng kế hoạch tuần 26
-Các tổ họp- nêu nhiệm vụ – cử người tham gia.
+Hát cá nhân.Song ca.Đồng ca.
+Múa phụ hoạ.
-Thi đua trước lớp, các tổ khác theo dõi.Nhận xét, bình chọn.
* Nghe , rút kinh nghiệm .

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 buoi chieu tuan 27(1).doc