Giáo án Toán + Tiếng Việt Lớp 1 - Tuần 20

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Đọc, viết được: ich, ờch, tờ lịch, con ếch; đọc được cỏc từ ngữ v cu ứng dụng, Luyện ni theo chủ đề: Chỳng em đi du lịch

 2. Kỹ năng: Chúng em đi du lịch

3.Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học

 II. Đồ dựng dạy- học:

- GV: Bộ đồ dựng dạy TV, tờ lịch

- HS: Bộ đồ dựng học TV, bảng con

 

doc 7 trang Người đăng honganh Ngày đăng 19/01/2016 Lượt xem 127Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán + Tiếng Việt Lớp 1 - Tuần 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 20 Thứ ba ngày 17 thỏng 01 năm 2012
Học vần Tiết 170 +171
 Bài 82 : ICH - ấCH (Trang 166)	
I. Mục tiờu:
1. Kiến thức: Đọc, viết được: ich, ờch, tờ lịch, con ếch; đọc được cỏc từ ngữ và cõu ứng dụng, Luyện núi theo chủ đề: Chỳng em đi du lịch
2. Kỹ năng: Phỏt õm đỳng vần, tiếng, từ mới; Viết đỳng quy trỡnh, cỡ chữ; khoảng cỏch giữa cỏc con chữ vần, tiếng, từ: ich, ờch , tờ lịch, con ếch. Luyện núi được trọn cõu (từ 2- 4 cõu) theo chủ đề: Chỳng em đi du lịch
3.Thỏi độ: Giỏo dục HS yờu thớch mụn học 
 II. Đồ dựng dạy- học:
- GV: Bộ đồ dựng dạy TV, tờ lịch 
- HS: Bộ đồ dựng học TV, bảng con 	
III. Cỏc hoạt động dạy - học: Tiết 1 
1.ổn định tổ chức: (1p)
2. Kiểm tra bài cũ: (4p)
- HS: Viết bảng con vần: ach, cuốn sỏch
- GV: Nhận xột 
3. Bài mới:
 Hoạt động của thầy và trũ
TG
 Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Dạy vần ich, ờch
- *Dạy vần ich
- GV: Y/C HS cài õm i trước õm ch sau, rồi đọc
- HS thực hiện rồi đọc: CN + ĐT
- GV: Ghi vần ich lờn bảng
- HS nờu cấu tạo vần
- GV hướng dẫn phỏt õm 
- HS đọc cỏ nhõn đồng thanh. 
- Chỉnh sửa, phỏt õm cho HS.
- GV: Y/c HS ghộp tiếng khúa
- HS: Thực hành ghộp tiếng lịch
- GV: Giới thiệu tiếng mới, ghi bảng
- HS: Nờu cấu tạo tiếng lịch; đỏnh vần rồi đọc 
- GV cho học xem tờ lịch và giới thiệu tờ lịch
- GV: Giới thiệu từ mới ghi bảng
- HS: Đọc trơn từ
- HS: Đọc tổng hợp vần, tiếng, từ
*Dạy ờch: (quy trỡnh tương tự dạy vần ich)
- GV cho HS cài ờ trước ch cài sau, và đỏnh vần 
- GV: Cho HS so sỏnh ich với ờch
- HS: Ghộp và nờu cấu tạo tiếng ếch
- GV: giới thiệu tranh vẽ con ếch và rỳt ra từ khoỏ
- HS: Đỏnh vần và đọc tổng hợp toàn bài trờn bảng
(HS nghỉ giữa tiết)
Hoạt động 3: Đọc từ ứng dụng
-GV:Viết từ ứng dụng lờn bảng, hướng dẫn HS tỡm tiếng cú vần mới
- HS: Tỡm tiếng cú õm mới, GV gạch chõn, đọc tiếng mới 
- HS: Đọc CN - ĐT từ ứng dụng
- GV: Giảng nghĩa từ
Hoạt động 4: Luyện viết bảng con
- GV: Viết mẫu và nờu quy trỡnh viết
Lưu ý khoảng cỏch giữa cỏc con chữ.
- HS: Viết bài vào bảng con 
- GV: uốn nắn, sửa sai cho HS
Tiết 2
Hoạt động 1: Luyện đọc
- GV cho HS luyện đọc bài tiết 1
- HS: Đọc CN+ĐT
- GV: Theo dõi, chỉnh sửa
Hoạt động 2: Đọc bài ứng dụng
- HS: Quan sát tranh, nêu nhận xét
- GV: Giới thiệu câu ứng dụng, ghi bảng
- HS: Tìm tiếng có vần mới, GV gạch chân, HS đọc tiếng mới 
- GV: Cho HS đọc CN + ĐT câu ứng dụng
- GV: Sửa lỗi phát âm cho HS
Hoạt động 3: Đọc bài trong SGK
- GV: Hướng dẫn đọc SGK
- HS đọc CN+ĐT
Hoạt động 4: Luyện nói
- GV: cho HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đôi, nêu chủ đề luyện nói
+CH: Trong tranh vẽ gì? Các bạn đang đi đâu? Em đã đi du lịch bao giờ chưa? Kể tên những chuyến du lịch mà em đã được đi ?
- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp
Hoạt động 5: Luyện viết:
- GV: Nêu lại quy trình viết
- HS: Viết bài trong vở tập viết
- GV: Theo dõi tư thế, cách cầm bút
- Chấm điểm, nhận xét bài viết 
(1p)
(13p)
(2p)
(6p)
(8p)
(3p)
(7p)
(5p)
(6p)
(10p)
ich
vần ich gồm: õm i đứng trước õm ch đứng sau
i - chờ - ich
lịch
- Tiếng lịch cú õm l đứng trước vần ich đứng sau, dấu nặng dưới i
lờ - ớch - lớch- nặng - lịch
tờ lịch
ờch
ờ - chờ - ờch
- Giống nhau: Cú õm cuối là ch
- Khỏc nhau: Vần ich cú õm i, vần ờch cú õm ờ
ờ - chờ - ếch - sắc - ờch
ếch
con ếch
 vở kịch mũi hếch
 vui thớch chờnh chếch
ich ich ich 
 ờch ờch ờch 
 tờ lịch tờ lịch 
con ếch con ếch 
Tôi là chim chích
 Nhà ở cành chanh
 Tìm sâu tôi bắt
 Cho chanh quả nhiều
 Ri rích, ri rícch
 Có ích, có ích
Chúng em đi du lịch
- Các bạn đang đi du lịch
- Những chuyến du lịch: Hạ Long, Nha Trang, đảo Cát Bà, Đồ Sơn,....
ich ich ich 
 êch êch êch 
 tờ lịch tờ lịch 
 con ếch con ếch 
4. Củng cố: (3p) - HS: Đọc lại bài trên bảng
 - GV: Nhận xét chung giờ học
5. Dặn dò: (1p) Học bài ở nhà và tìm các vần mới học trong sách báo. Chuẩn bị bài 83
Toán Tiết 75
PHÉP CỘNG DẠNG 14 + 3 (trang 108) 
I. Mục tiêu:.
1. Kiến thức: Cộng (không nhớ) trong phạm vi 20. Ôn tập, củng cố lại phép cộng trong phạm vi 10.
2. Kỹ năng: Tập cộng nhẩm (dạng 14+3). Thực hiện được phép cộng dạng 14+3
3. Thái độ: HS yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy- học:
 - GV: 20 que tính, bảng phụ bài tập 3
 - HS: 20 que tính
III. Các hoạt động dạy - học:
1. Ổn định tổ chức: (1p)
2. Kiểm tra: (2p)
- 20 HS lên bảng viết số từ 10 - 20, từ 20 - 10 
- GV nhận xét, đánh giá
3. Bài mới:
 Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Giới thiệu cách làm tính cộng dạng 14 + 3 
- HS: Lấy 14 que tính (gồm 1 bó que tính và 4 que tính rời) rồi lấy thêm 3 que tính nữa.
+ CH : Có bao nhiêu que tính?
- GV : Có một chục que (gài lên bảng bó 1 chục, viết 1 ở cột chục) và 4 que tính rồi (gài 4 que tính rời, viết 4 ở cột đơn vị).
- GV : Cho HS lấy 3 que tính rời đặt xuống dưới 4 que tính rời
- GV gài rồi nói: thêm 3 que tính rời, viết 3 dưới 4 cột đơn vị.
+ CH : Làm thế nào để biết có bao nhiờu que tớnh?
- GV : Để thực hiện điều đú cụ cú phộp cộng: 14 + 3 = 
- GV: Hướng dẫn đặt tớnh và thực hiện phộp tớnh : viết số 14 rồi viết số 3 sao cho thẳng cột với 1 ( ở cột đơn vị).
(GV vừa núi vừa thực hiện) Viết dấu cộng ở bờn trỏi sao cho ở giữa hai số Kẻ gạch ngang dưới hai số đú. Sau đú tớnh từ phải sang trỏi 
- GV: Yờu cầu HS nhắc lại cỏch đặt tớnh. 
và tớnh sau đú thực hiện bảng con. 
Hoạt động 3: Thực hành 
- GV: Hướng dẫn và giao việc
- HS: Làm bài vào bảng con
- GV: chữa bài, nhận xột 
- GV: Gọi HS nờu yờu cầu bài, hướng dẫn HS làm bài 
- HS: Tớnh và nờu miệng kết quả
- GV: Nhận xột và ghi diểm 
- HS: Đọc yờu cầu bài
- HS: làm bài trờn bảng phụ, lớp nhận xột
- GV nhận xột và ghi điểm 
(1p)
(13p)
(14p)
- Có tất cả 17 que tính
Gộp 4 que tính rời với 3 que tớnh được 7 que tớnh rời, cú 1 bú 1 chục que tớnh và 7 que tớnh rời là 17 que tớnh.
chục
đơn vị
 1
+ 
 4
 3
 1
 7
Bài 1Tớnh
+
14
+
15
+
13
+
16
 2
 3
 5 
 1
16
18
18
17
Bài 2:Tớnh
 12 + 3 = 15 13 + 6 = 19
 14 + 4 = 18 12 + 2 = 14
 13 + 0 = 13 10 + 5 = 15
Bài 3: Điền số thớch hợp vào ụ trống
14
 1
 2
 3
 4
 5
15
16
17
18
19
4. Củng cố : (3p) GV nờu cõu hỏi để khắc sõu về cỏch đặt tớnh, cỏch tớnh
5. dặn dũ: (1p) Nhận xột giờ học và giao bài về nhà.
Tự nhiờn xó hội Tiết 20
AN TOàN TRấN ĐƯờNG ĐI HọC (Trang )
I. Mục tiờu:
1. Kiến thức: Nắm được một số tỡnh huống nguy hiểm cú thể xảy ra trờn đường đi học. Nắm được quy định về đi bộ trờn đường.
2. Kỹ năng: Biết trỏnh một số tỡnh huống nguy hiểm cú thể xảy ra trờn đường đi học. Biết đi bộ đỳng quy định.
 3.Thỏi độ: ý thức chấp hành những quy định về trật tự giao thụng. 
II. Đồ dựng dạy- học: 
 +GV: Cỏc hỡnh ở bài 20 trong SGK. 
III.Cỏc hoạt động dạy - học: 
 1.ổn định tổ chức: (1p) 
 2, Kiểm tra bài cũ: (3p) - Hóy kể về cuộc ở xung quanh em?
 - GV nờu nhận xột sau kiểm tra 
 3.Bài mới:
 Hoạt động của thầy và trũ
TG
 Nội dung
Hoạt động1: Giới thiệu bài 
Hoạt động2: Thảo luận nhúm.
- GV: Giao nhiệm vụ 
- HS quan sỏt tranh trao đổi và thảo luận nhúm 4 
+ Điều gỡ cú thể xảy ra?
+ Em sẽ khuyờn cỏc bạn trong tỡnh huống đú như thế nào?
- Để tai nạn khụng xảy ra chỳng ta phải chỳ ý gỡ khi đi đường?
- Cỏc nhúm cử đại diện lờn trỡnh bày.
- Cỏc nhúm khỏc nhận xột bổ sung.
- GV ghi bảng ý kiến của HS.
Hoạt động 3: Làm việc với SGK. 
- Cho HS quan sỏt hỡnh ở trang 43 trong SGK và trả lời cõu hỏi?
+ Bức tranh 1 và 2 cú gỡ khỏc nhau?
+ Bức tranh 1 người đi bộ đi ở vị trớ nào?
+ Bức tranh 2 người đi bộ đi ở trớ nào?
+ Đi như vậy đó đảm bảo an toàn chưa?
+ Khi đi bộ chỳng ta cần chỳ ý điều gỡ?
- HS trả lời cõu hỏi.
- GV kết luận
Hoạt động 4: Trũ chơi đi “đỳng quy định” 
- GV nờu luật chơi
- HS đúng vai đốn xanh, đốn đỏ
- GV: Tuyờn dương HS thực hiện tốt
(1p)
(8p)
(9p)
(10p)
*Biết được một số tỡnh huống nguy hiểm cú thể xảy ra trờn đường đi học.
+TH1: 3 bạn HS nắm tay nhau đi ở giữa đường
+TH2: cú 1 nhúm HS đang chạy theo ụ tụ.
- Khụng được chạy lao ra đường, khụng được bỏm bờn ngoài ụ tụ.
* HS biết được quy định về đường bộ.
Kết luận: Đi bộ trờn đường khụng cú vỉa hố cần phải đi sỏt mộp đường phớa tay phải của mỡnh .
* HS biết thực hiện những quy định về trật tự giao thụng.
+ Đốn đỏ tất cả mọi người phương tiện giao thụng phải dừng đỳng vạch. 
+ Đốn xanh, xe cộ và người được phộp qua lại.
Ai vi phạm sẽ phải nhắc lại cỏc quy định đi bộ trờn đường.
4.Củng cố: (2p) + CH: Khi đi bộ trờn đường em cần chỳ ý gỡ ?
 - GV Nhận xột chung giờ học.
5. Dặn dũ: (1p) Chuẩn bị bài sau.
*Tự rỳt kinh nghiệm sau ngày dạy:

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan20.doc