Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần dạy 24 - Trường Tiểu học Phúc Sơn

Âm nhạc Tiết 1

Ôn tập 3 bài hát và ký hiệu ghi nhạc

đã học ở lớp 3

I. Mục tiêu:

- Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của 3 bài hát đã học ở lớp 3: Quốc ca Việt Nam, Bài ca đi học, Cùng múa hát dưới trăng.

- Biết hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ theo bài hát.

- Nhớ một số ký hiệu ghi nhạc đã học.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, bảng phụ ghi các ký hiệu ghi nhạc.

2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ.

III. Hoạt động dạy học:

 

doc 24 trang Người đăng minhtuan77 Lượt xem 739Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần dạy 24 - Trường Tiểu học Phúc Sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
inh ôn tập hát thuộc lời ca.
- Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu lời ca.
- Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm.
- Nhận xét, sửa sai cho học sinh
- Gợi ý, mời 3 lên HS biểu diễn bài hát kết hợp động tác phụ họa, em nào có động tác đẹp, phù hợp cho hướng dẫn lại cả lớp.
- Tổ chức cho HS biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân.
- Nhận xét đánh giá.
Hoạt động 2: Giới thiệu hình nốt trắng
- Giới thiệu hình nốt trắng 
- Độ dài nốt trắng bắng 2 nốt đen 
- Hướng dẫn HS thể hiện hính nốt trắng, so sánh độ dài giữa nốt trắng với nốt đen.
Hoạt động 3: Bài tập tiết tấu
- Treo bảng phụ giới thiệu
- Thực hiện mẫu, hướng dẫn HS thực hiện bài tiết tấu, gõ tiết tấu đọc tên hình nốt.
- Cho HS thực hiện theo nhóm, cá nhân.
- Hát hoà giọng theo giai điệu đàn.
- Thực hiện theo hướng dẫn.
- Hát kết hợp gõ đệm.
- Thực hiện.
- Theo dõi nhận xét lẫn nhau.
- Thực hiện theo hướng dẫn.
- 3HS thực hiện
- Tập hát kết hợp động tác phụ hoạ
- Tập biểu diễn kết hợp động tác
- Lớp theo dõi nhận xét lẫn nhau.
- Theo dõi và ghi nhớ hình nốt trắng
- Theo dõi nhận xét.
- Theo dõi, Tập đọc bài tiết tấu kết hợp gõ đệm tiết tấu.
- Thực hiện.
Củng cố:
Đặt cấu hỏi hệ thống lại bài học.
Đệm đàn cho học sinh trình bày lại bài hát Bạn ơi lắng nghe.
Cho HS thực hiện lại bài tiết tấu.
Dặn dò:
Nhắc học sinh về ôn tập bài hát kết hợp các động tác phụ hoạ, ôn luyện bài tiết tấu.
 Ngày soạn: 26/9/2010
 	Ngày giảng: 30/9: 4TG,4ML
	 1/10: 4A, 4B
Âm nhạc Tiết 6
Tập đọc nhạc: TĐN số 1
Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc
I. Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát đã học.
- Biết đọc theo giai điệu bài TĐN số 1.
- Nhận biết một vài nhạc cụ dân tộc: Đàn nhị, đàn tâm, đàn tứ, đàn tỳ bà.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, bảng phụ, tranh vẽ 4 loại nhạc cụ dân tộc.
2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát Em yêu hoà bình
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Tập độc nhạc TĐN số 1 Son La Son
- Treo tranh bài TĐN số 1 giới thiệu bài đặt câu hỏi cho HS nhận xét bài TĐN số 1.
- Chỉ định HS nói tên nốt nhạc trong bài
- Chỉ từng nốt cho HS đọc tên nốt 
- Treo bảng phụ đàn hướng dẫn HS luyện đọc cao độ các nốt Đồ Rê Mi Son.
- Hướng dẫn HS luyện tập theo âm hình tiết tấu
- Đàn giai điệu bài TĐN số 1
- Đàn giai điệu từng câu hướng dẫn HS đọc nhạc theo lối móc xích và song hành.
- Đàn hướng dẫn HS hát ghép lời ca kết hợp gõ đệm theo tiết tấu.
- Tổ chức hướng dẫn HS luyện tập đọc nhạc, hát lời ca kết hợp gõ đệm theo phách.
- Cho HS đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo nhóm, cá nhân.
- Nhận xét đánh giá.
Hoạt động 2: Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc
- Treo tranh vẽ 4 loại nhạc cụ: Đàn nhị, đàn tam, đàn tứ, đàn tỳ bà, giới thiệu cho HS biết hình dáng, tên gọi, đặc điểm cơ bản, tư thế biểu diễn của từng loại nhạc cụ.
- Dùng đàn phím điện tử mô phỏng âm thanh của 4 loại nhạc cụ.
- Yêu cầu HS giới thiệu lại từng nhạc cụ theo tranh.
- Nhận xét đánh giá
- Tổ chức trò chơi: Cho HS nghe âm thanh của 4 loại nhạc cụ tập phân biệt.
- Hát hoà giọng theo đàn
- Lắng nghe, nhận xét về số chỉ nhịp, tên nốt, hình nốt, số ô nhịp.
- 1 HS thực hiện
- Đọc đồng thanh 
- Luyện tập cao độ theo đàn và hướng dẫn
- Luyện tập tiết tấu
- Lắng nghe, cảm nhận giai điệu
- Tập đọc nhạc theo đàn và hướng dẫn
- 1 dãy đọc nhạc, 1dãy hát ghép lời
- Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu.
- Thực hiện
- Theo dõi, lắng nghe ghi nhớ
- Lắng nghe cảm nhận.
- Thực hiện theo yêu cầu
- Theo dõi nhận xét lẫn nhau
- Lắng nghe đoán tiếng nhạc cụ.
4. Củng cố:
Đệm đàn cho HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách.
Cho HS nêu tên lại 4 nhạc cụ vừa được giới thiệu.
5. Dặn dò:
Nhắc học sinh về ôn tập bài TĐN số 1, chép bài TĐN số 1 vào vở.
 Ngày soạn: 4/10/2010
 	Ngày giảng: 7/10: 4TG,4ML
	 8/10: 4A, 4B
Âm nhạc Tiết 7
Ôn tập 2 bài hát: Em yêu hoà bình, Ban ơi lắng nghe
Ôn tập TĐN số 1
I. Mục tiêu:
- Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca kết hợp gõ đệm theo bài hát.
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Tập biểu diễn bài hát.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, bảng phụ bài TĐN số 1
2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Em yêu hoà bình.
- Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn.
- Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp.
- Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm.
- Nhận xét, sửa sai cho học sinh
- Đệm đàn cho HS hát kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ.
Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe
- Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn.
- Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu lời ca.
- Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm.
- Nhận xét, sửa sai cho học sinh
- Đệm đàn cho HS hát kết hợp các động tác phụ hoạ.
- Tổ chức cho HS biểu diễn 2 bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân.
- Nhận xét đánh giá.
Hoạt động 3: Ôn tập TĐN số 1
- Treo bảng phụ bài tiết tấu cho HS thực hiện lại.
- Đàn giai điệu bài TĐN số 1
- Treo bảng phụ bài TĐN số 1 cho HS đọc ôn bài TĐN số 1, hát lời ca kết hợp gõ đệm theo tiết tấu, theo phách.
- Cho HS thực hiện theo dãy, nhóm, cá nhân.
- Nhận xét đánh giá.
- Hát hoà giọng theo giai điệu đàn.
- Hát kết hợp gõ đệm.
- Thực hiện.
- Theo dõi nhận xét lẫn nhau.
- Hát kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ.
- Hát hoà giọng theo giai điệu đàn.
- Hát kết hợp gõ đệm.
- Thực hiện.
- Theo dõi nhận xét lẫn nhau.
- Hát kết hợp động tác phụ hoạ.
- Tập biểu diễn 2 bài hát kết hợp động tác phụ hoạ.
- Lớp theo dõi nhận xét lẫn nhau.
- Đọc tên nốt kết hợp gõ tiết tấu
- Lắng nghe, nhớ lại giai điệu
- Tập đọc nhạc kết hợp gõ đệm
- Thực hiện
- Theo dõi, lắng nghe nhận xét lẫn nhau
4. Củng cố:
Đệm đàn cho HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách.
Cho HS nhắc lại nội dung bài học.
5. Dặn dò:
Nhắc học sinh về ôn tập 2 bài hát, bài TĐN số 1.
Ngày soạn: 10/10/2010
 	Ngày giảng: 14/10: 4TG,4ML
	 15/10: 4A, 4B
Âm nhạc Tiết 8
Học hát: Bài Trên ngựa ta phi nhanh
Nhạc và lời: Phong Nhã
I. Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách.
- Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương đất nước.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ,tranh vẽ nội dung bài hát
2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: Đệm đàn cho học sinh trình bày lại bài hát Em yêu hoà bình 
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Dạy hát bài Trên ngựa ta phi nhanh.
- Treo tranh vẽ cho học sinh nhận xét. Giới thiệu tên, tác giả, nội dung bài hát.
- Đệm đàn trình bày mẫu bài hát
- Đặt câu hỏi về tính chất bài hát.
- Hường dẫn học sinh tập đọc lời ca theo âm hình tiết tấu.
- Đàn cao độ hướng dẫn học sinh khởi động giọng bằng các âm o, a, u, i.
- Đàn giai điệu hướng dẫn học sinh tập hát từng câu theo lối móc xích và song hành.
- Tổ chức hướng dẫn học sinh luyện tập hát cả bài theo dãy, nhóm, cá nhân.
- Nhận xét, sửa sai.
Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm
- Thực hiện mẫu, hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách.
Trên đường gập ghềnh ngựa phi nhanh
 > > > 
 P P PP P P 
- Chỉ định học sinh khá thực hiện
- Tổ chức cho học sinh thực hiện theo dãy, nhóm.
- Nhận xét hướng dẫn, sửa sai.
- Tổ chức hướng dẫn học sinh trình bày bài hát theo cách hát đối đáp kết hợp gõ đệm theo phách.
- Hát kết hợp động tác phụ hoạ
- Theo dõi nhận xét, lắng nghe.
- Lắng nghe cảm nhận.
- Trả lời theo cảm nhận.
- Đọc đồng thanh kết hợp gõ tiết tấu.
- Luyện giọng.
- Tập hát theo đàn và hướng dẫn của giáo viên.
- Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu.
- Lắng nghe nhận xét lẫn nhau
- Theo dõi tập hát kết hợp gõ đệm theo hướng dẫn.
- Hát gõ đệm theo nhịp
- Hát gõ đệm theo phách
- Thực hiện
- Thực hiện
- Nhận xét lẫn nhau.
- Thực hiện.
4. Củng cố:
Cho HS nhắc lại tên bài hát, tác giả, kể tên một số bài hát của nhạc sỹ Phong Nhã, nêu các câu hát, đoạn nhạc trong bài mà em thích.
Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát.
5. Dặn dò:
Nhắc học sinh về ôn tập bài hát kết hợp gõ đệm, tập các động tác phụ hoạ đơn giản theo lời ca.
Ngày soạn: 109/10/2010
 	Ngày giảng: 21/10: 4TG,4ML
	 22/10: 4A, 4B
Âm nhạc Tiết 9
Ôn tập bài hát: Bài Trên ngựa ta phi nhanh
Tập đọc nhạc TĐN số 2
I. Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Biết hát kết hợp gõ vận động phụ hoạ.
- Biết đọc bài TĐN số 2.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, bảng phụ
2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ổn định tổ chức:
Kiểm tra bài cũ: Đàn giai điệu 1 câu hát trong bài Trên ngựa ta phi nhanh cho HS nghe và nhắc lại tên bài, tác giả.
Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Trên ngựa ta phi nhanh.
- Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn.
- Tổ chức hướng dẫn học sinh ôn tập hát thuộc lời ca.
- Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca
- Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm.
- Nhận xét, sửa sai cho học sinh
- Gợi ý, mời 3 lên HS biểu diễn bài hát kết hợp động tác phụ họa, em nào có động tác đẹp, phù hợp cho hướng dẫn lại cả lớp.
- Tổ chức cho HS biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân.
- Nhận xét đánh giá.
Hoạt động 2: Tập đọc nhạc TĐN số 2
- Treo tranh bài TĐN số 2 giới thiệu bài đặt câu hỏi cho HS nhận xét bài TĐN số 2.
- Chỉ định HS nói tên nốt nhạc trong bài
- Chỉ từng nốt cho HS đọc tên nốt
- Treo bảng phụ đàn hướng dẫn HS luyện đọc cao độ các nốt Đồ Rê Mi Son.
- Hướng dẫn HS luyện tập theo âm hình tiết tấu
- Đàn giai điệu bài TĐN số 2
- Đàn giai điệu từng câu hướng dẫn HS đọc nhạc theo lối móc xích và song hành.
- Đàn hướng dẫn HS hát ghép lời ca.
- Tổ chức hướng dẫn HS luyện tập đọc nhạc, hát lời ca kết hợp gõ đệm theo phách.
- Lắng nghe trả lời
- Hát hoà giọng theo giai điệu đàn.
- Thực hiện theo hướng dẫn.
- Hát kết hợp gõ đệm.
- Thực hiện.
- Theo dõi nhận xét lẫn nhau.
- Thực hiện theo hướng dẫn.
- 3HS thực hiện
- Tập hát kết hợp động tác phụ hoạ
- Tập biểu diễn kết hợp động tác
- Lớp theo dõi nhận xét lẫn nhau.
- Lắng nghe, nhận xét về số chỉ nhịp, tên nốt, hình nốt, số ô nhịp.
- 1 HS thực hiện
- Đọc đồng thanh 
- Luyện tập cao độ theo đàn và hướng dẫn
- Luyện tập tiết tấu
- Lắng nghe, cảm nhận giai điệu
- Tập đọc nhạc theo đàn và hướng dẫn
- 1 dãy đọc nhạc, 1dãy hát ghép lời
- Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu.
4. Củng cố:
Cho HS nhắc lại tên bài hát, tác giả, cao độ và hình nốt trong bài TĐN số 2.
Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát.
5. Dặn dò:
Nhắc học sinh về ôn tập bài hát kết hợp gõ đệm, tập các động tác phụ hoạ đơn giản theo lời ca, ôn bài TĐN số 2, chép bài TĐN số 2 vào vở.
 Ngày soạn: 25/10/2010
 	Ngày giảng: 28/10: 4TG,4ML
	 29/10: 4A, 4B
Âm nhạc Tiết 10
Học hát: Bài Khăn quàng thắm mãi vai em
Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu
I. Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp gõ gõ đệm theo phách, nhịp.
- Giáo dục học sinh biết vươn lên trong học tập, xứng đáng là thế hệ tương lai của đất nước.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ.
2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: Đệm đàn cho học sinh trình bày lại bài hát Trên ngựa ta phi nhanh. 
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Dạy hát bài Khăn quàng thăm mãi vai em.
- Cho học sinh kể tên một số bài hát có chủ đề về chiếc khăn quàng. Giáo viên giới thiệu tên, tác giả, nội dung bài hát.
- Đệm đàn trình bày mẫu bài hát
- Đặt câu hỏi về tính chất bài hát.
- Hường dẫn học sinh tập đọc lời ca theo âm hình tiết tấu.
- Đàn cao độ hướng dẫn học sinh khởi động giọng bằng các âm o, a, u, i.
- Đàn giai điệu hướng dẫn học sinh tập hát từng câu theo lối móc xích và song hành.
- Tổ chức hướng dẫn học sinh luyện tập hát cả bài theo dãy, nhóm, cá nhân.
- Nhận xét, sửa sai.
Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm
- Thực hiện mẫu, hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách.
Khi trông phương đông vừa hé ánh dương
 > > > 
 P P P P P P 
- Chỉ định học sinh khá thực hiện
- Tổ chức cho học sinh thực hiện theo dãy, nhóm.
- Nhận xét hướng dẫn, sửa sai.
- Tổ chức hướng dẫn học sinh trình bày bài hát theo cách hát đối đáp, hoà giọng kết hợp gõ đệm theo phách.
- Hát kết hợp động tác phụ hoạ
- Trả lời theo hiểu biết, lắng nghe.
- Lắng nghe cảm nhận.
- Trả lời theo cảm nhận.
- Đọc đồng thanh kết hợp gõ tiết tấu.
- Luyện giọng.
- Tập hát theo đàn và hướng dẫn của giáo viên.
- Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu.
- Lắng nghe nhận xét lẫn nhau
- Theo dõi tập hát kết hợp gõ đệm theo hướng dẫn.
- Hát gõ đệm theo nhịp
- Hát gõ đệm theo phách
- Thực hiện
- Thực hiện
- Nhận xét lẫn nhau.
- Thực hiện.
4. Củng cố:
Cho học sinh nhắc lại tên bài hát, tác giả, nêu những hình ảnh quen thuộc trong bài hát, nêu những câu hát, nét nhạc mà em thích.
Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát.
5. Dặn dò:
Nhắc học sinh về ôn tập bài hát kết hợp gõ đệm, tập các động tác phụ hoạ đơn giản theo lời ca.
Ngày soạn: 8/11/2010
 	 Ngày giảng: 10/11: 4ML
 11/11: 4TG
	 12/11: 4A, 4B
Âm nhạc Tiết 11
Ôn tập bài hát: Bài Khăn quàng thắm mãi vai em
Tập đọc nhạc TĐN số 3
I. Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Biết đọc bài TĐN số 3.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, bảng phụ.
2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: Đàn giai điệu 1 câu hát trong bài Khăn quàng thắm mãi vai em cho HS nghe và nhắc lại tên bài, tác giả.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em.
- Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn.
- Tổ chức hướng dẫn học sinh ôn tập hát thuộc lời ca.
- Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp
- Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm.
- Nhận xét, sửa sai cho học sinh
- Gợi ý, mời 3 lên HS biểu diễn bài hát kết hợp động tác phụ họa, em nào có động tác đẹp, phù hợp cho hướng dẫn lại cả lớp.
- Tổ chức cho HS biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân.
- Nhận xét đánh giá.
Hoạt động 2: Tập đọc nhạc TĐN số 3
- Treo tranh bài TĐN số 3 giới thiệu bài đặt câu hỏi cho HS nhận xét bài TĐN số 3.
- Chỉ định HS nói tên nốt nhạc trong bài
- Chỉ từng nốt cho HS đọc tên nốt
- Treo bảng phụ đàn hướng dẫn HS luyện đọc cao độ các nốt Đồ Rê Mi Pha Son.
- Hướng dẫn HS luyện tập theo âm hình tiết tấu
- Đàn giai điệu bài TĐN số 3
- Đàn giai điệu từng câu hướng dẫn HS đọc nhạc theo lối móc xích và song hành.
- Đàn hướng dẫn HS hát ghép lời ca.
- Tổ chức hướng dẫn HS luyện tập đọc nhạc, hát lời ca kết hợp gõ đệm theo phách.
- Lắng nghe trả lời
- Hát hoà giọng theo giai điệu đàn.
- Thực hiện theo hướng dẫn.
- Hát kết hợp gõ đệm.
- Thực hiện.
- Theo dõi nhận xét lẫn nhau.
- Thực hiện theo hướng dẫn.
- 3HS thực hiện
- Tập hát kết hợp động tác phụ hoạ
- Tập biểu diễn kết hợp động tác
- Lớp theo dõi nhận xét lẫn nhau.
- Lắng nghe, nhận xét về số chỉ nhịp, tên nốt, hình nốt, số ô nhịp.
- 1 HS thực hiện
- Đọc đồng thanh 
- Luyện tập cao độ theo đàn và hướng dẫn
- Luyện tập tiết tấu
- Lắng nghe, cảm nhận giai điệu
- Tập đọc nhạc theo đàn và hướng dẫn
- 1 dãy đọc nhạc, 1dãy hát ghép lời
- Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu.
4. Củng cố:
Cho HS nhắc lại tên bài hát, tác giả, cao độ và hình nốt trong bài TĐN số 3.
Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát.
5. Dặn dò:
Nhắc học sinh về ôn tập bài hát kết hợp gõ đệm, tập các động tác phụ hoạ đơn giản theo lời ca, ôn bài TĐN số 3, chép bài TĐN số 3 vào vở.
 Ngày soạn: 14/11/2010
 	 Ngày giảng: 17/11: 4ML
 18/11: 4TG
	 19/11: 4A, 4B
Âm nhạc Tiết 12
Học hát: Bài Cò lả
 Dân ca đồng bằng Bắc Bộ
I. Mục tiêu:
- Biết đây là bài hát dân ca Đồng bằng Bắc Bộ.
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, bản đồ.
2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: Đệm đàn cho HS hát bài Khăn quàng thắm mãi vai em 
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Dạy hát bài Cò lả
- Giới thiệu tên bài, xuất xứ, nội dung bài hát, giới thiệu vị trí vùng đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ Việt Nam.
- Đệm đàn trình bày mẫu bài hát
- Đặt câu hỏi về tính chất bài hát.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca từng câu theo âm hình tiết tấu.
- Đàn cao độ hướng dẫn học sinh khởi động giọng bằng các âm Mi, Ma.
- Đàn giai điệu hướng dẫn học sinh tập hát từng câu theo lối móc xích và song hành.
- Tổ chức hướng dẫn học sinh luyện tập hát cả bài theo dãy, nhóm, cá nhân.
- Nhận xét, sửa sai.
- Thực hiện mẫu, hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách
- Cho HS thực hiện theo dãy, nhóm
Hoạt động 2: Nghe nhạc.
- Giới thiệu bài hát “Trống cơm” dân ca đồng bằng Bắc Bộ. giới thiệu đôi nét về trống cơm.
- Đệm đàn trình bày bài hát
- Cho học sinh nêu cảm nhận ban đầu về bài hát, miêu tả lại một nét nhạc trong bài hát
- Đệm đàn trình bày bài hát lại lần 2
- Trình bày theo nhóm
- Lắng nghe, chỉ vùng đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ.
- Lắng nghe cảm nhận.
- Trả lời theo cảm nhận.
- Đọc đồng thanh kết hợp gõ tiết tấu.
- Luyện giọng theo đàn.
- Tập hát theo đàn và hướng dẫn của giáo viên.
- Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu.
- Theo dõi tập hát kết hợp gõ đệm theo phách
- Thực hiện.
- Lắng nghe, ghi nhớ
- Lắng nghe cảm nhận
- Trả lời theo cảm nhận
- Đứng tại chỗ vận đông theo nhạc.
4. Củng cố:
Cho HS nhắc lại tên bài hát, xuất xứ, kể tên một số bài hát dân ca mà em biết.
Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát.
5. Dặn dò:
Nhắc học sinh về ôn tập bài hát kết hợp gõ đệm, tập các động tác phụ hoạ đơn giản theo lời ca.
Ngày soạn: 22/11/2010
 	 Ngày giảng: 24/11: 4ML
 25/11: 4TG
	 26/11: 4A, 4B
Âm nhạc Tiết 13
Ôn tập bài hát: Cò lả
Tập đọc nhạc TĐN số 4
I. Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Biết đọc bài TĐN số 4.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, bảng phụ.
2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra xen kẽ
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Cò lả
- Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn.
- Tổ chức hướng dẫn học sinh ôn tập hát thuộc lời ca.
- Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách
- Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm.
- Nhận xét, sửa sai cho học sinh
- Gợi ý, mời 3 lên HS biểu diễn bài hát kết hợp động tác phụ họa, em nào có động tác đẹp, phù hợp cho hướng dẫn lại cả lớp.
- Tổ chức cho HS biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân.
- Nhận xét đánh giá.
Hoạt động 2: Tập đọc nhạc TĐN số 4
- Treo tranh bài TĐN số 4 giới thiệu bài đặt câu hỏi cho HS nhận xét bài TĐN số 4.
- Chỉ định HS nói tên nốt nhạc trong bài
- Chỉ từng nốt cho HS đọc tên nốt
- Treo bảng phụ đàn hướng dẫn HS luyện đọc cao độ các nốt Đồ Rê Mi Pha Son.
- Hướng dẫn HS luyện tập theo âm hình tiết tấu
- Đàn giai điệu bài TĐN số 4
- Đàn giai điệu từng câu hướng dẫn HS đọc nhạc theo lối móc xích và song hành.
- Đàn hướng dẫn HS hát ghép lời ca.
- Tổ chức hướng dẫn HS luyện tập đọc nhạc, hát lời ca kết hợp gõ đệm theo phách.
- Hát hoà giọng theo giai điệu đàn.
- Thực hiện theo hướng dẫn.
- Hát kết hợp gõ đệm.
- Thực hiện.
- Theo dõi nhận xét lẫn nhau.
- 3HS thực hiện, lớp theo dõi nhận xét
- Tập hát kết hợp động tác phụ hoạ
- Tập biểu diễn kết hợp động tác
- Lớp theo dõi nhận xét lẫn nhau.
- Lắng nghe, nhận xét về số chỉ nhịp, tên nốt, hình nốt, số ô nhịp.
- 1 HS thực hiện
- Đọc đồng thanh 
- Luyện tập cao độ theo đàn và hướng dẫn
- Luyện tập tiết tấu
- Lắng nghe, cảm nhận giai điệu
- Tập đọc nhạc theo đàn và hướng dẫn
- 1 dãy đọc nhạc, 1dãy hát ghép lời
- Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu
4. Củng cố:
Cho HS nhắc lại tên bài hát, xuất xứ, nêu cao độ chính trong bài TĐN số 4
Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát “Cò lả”.
5. Dặn dò:
Nhắc học sinh về ôn tập bài hát kết hợp gõ đệm, các động tác phụ hoạ , chếp bài TĐN số 4 vào vở.
 Ngày soạn: 29/11/2010
 	 Ngày giảng: 1/12: 4ML
 2/12: 4TG
	 3/12: 4A, 4B
Âm nhạc Tiết 14
Ôn tập 2 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh
 Khăn quàng thắm mãi vai em
 Nghe nhạc
I. Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca 2 bài hát.
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Nghe một ca khúc thiếu nhi.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ.
2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Trên ngựa ta phi nhanh.
- Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn.
- Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp.
- Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm.
- Nhận xét, sửa sai cho học sinh
- Đệm đàn cho HS hát kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ.
Hoạt động 2: Ôn tập bài hát khăn quàng thắm mãi vai em.
- Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn.
- Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp.
- Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm.
- Nhận xét, sửa sai cho học sinh
- Đệm đàn cho HS hát kết hợp các động tác phụ hoạ.
- Tổ chức cho HS biểu diễn 2 bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân.
- Nhận xét đánh giá.
Hoạt động 3: Nghe nhạc
- Giới thiệu bài hát “Ru em” dân ca Xơ đăng (Tây Nguyên)
- Đệm đàn trình bày bài hát “Ru em” dân ca Xơ - 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuuh.doc