Giáo án Lớp 1 - Tuần 30

 I. MỤC TIÊU:

- HS biết làm tính trừ trong phạm vi 10 ( dạng 65-30 , 36-4 )

- Củng cố về kỹ năng tính nhẩm .

- Giáo dục lòng ham mê học toán .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 - Bảng giài , que tính , thanh thẻ , bảng phụ .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

 

doc 24 trang Người đăng honganh Ngày đăng 13/01/2016 Lượt xem 659Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 30", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 : con cừu, ốc bươu
- Viết đúng cỡ chữ thường , cỡ vừa , đúng mẫu , đều nét .
- Rèn tính cẩn thận tỉ mĩ trong bài viết . Nhất là tập viết , tô các chữ hoa . 
II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
- Bảng phụ viết sẵn trong khung mẫu .
 	+ Các mẫu chữ O, Ô, Ơ, P
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
1-Kiểm tra bài cũ 
 - Viết : nhoẻn cười, trong xanh, vải vóc
 + GV kết hợp chấm một số vở tập viết về nhà .
 + GV ghi điểm nhận xét .
2-Bài mới : 
a-Giới thiệu : Ghi bảng .
b- Hướng dẫn tô chữ hoa : 
* Hướng dẫn tô chữ : O, Ô, Ơ, P
- GV treo bảng có viết sẳn chữ O, Ô, Ơ, P
 - GV hướng dẫn các nét của các con chữ hoa trên bảng và các qui trình viết 
- Cho HS viết vào bảng con ? 
 + GV sữa sai những chữ viết xấu của HS .
* Hướng dẫn học sinh viết vần và từ ngữ ứng dụng :
- Gv treo bảng phụ viết sẵn các vần , từ .
 - Gọi HS đọc :
 - Gọi HS nhắc lại cách nối các con chữ .
 - Cho HS viết bài vào bảng con .
- GV cho HS nhận xét và chỉnh sửa
* Hướng dẫn học sinh tập viết vào vở :
 - Gọi HS nhắc lại tư thế ngồi viết ? 
- Cho HS viết bài vào vở .
- Chấm vài bài nhận xét 
 4- Củng cố - Dặn dò 
- Gọi HS nhắc lại cách viết hoa các chữ vừa học
- GV nhận tổng kết tiết học ,tuyên dương , nhắc nhở HS .
 - 2 HS lên bảng viết , đọc lại.
- 2 HS mang vở tập viết kiểm tra
- HS chú ý theo dõi GV hướng dẫn tô chữ O, Ô, Ơ, P
- HS viết chữ hoa trên không trung .
- Cả lớp viết vào bảng con , 
- HS nhận xét và tự sửa .
- HS đọc các từ ngữ ứng dụng.
- Nối liền mạch 
- Lớp lần lượt viết các từ ngữ ứng dụng vào bảng con 
- HS cùng nhận xét và tự điều chỉnh cách viết
- Cá nhân 2 – 3 HS nhắc lại tư thế ngồi viết .
- Cả lớp viết vào vở .
- HS vài em nhắc lại cách viết hoa các chữ vừa học.
Thứ ba 
Tập viết 	TƠ CHỮ HOA O, Ô, Ơ, P
	I-MỤC TIÊU : 
 	- HS tô đúng và đẹp chữ hoa : O, Ô, Ơ, P
- Viết đúng và đẹp các vần uôt , uôc và các từ ngữ : chải chuốt, thuộc bài, 
- Viết đúng và đẹp các vần ut , uc và các từ ngữ : con cừu, ốc bươu
- Viết đúng cỡ chữ thường , cỡ vừa , đúng mẫu , đều nét .
- Rèn tính cẩn thận tỉ mĩ trong bài viết . Nhất là tập viết , tô các chữ hoa . 
II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
- Bảng phụ viết sẵn trong khung mẫu .
 	+ Các mẫu chữ O, Ô, Ơ, P
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
1-Kiểm tra bài cũ 
 - Viết : nhoẻn cười, trong xanh, vải vóc
 + GV kết hợp chấm một số vở tập viết về nhà .
 + GV ghi điểm nhận xét .
2-Bài mới : 
a-Giới thiệu : Ghi bảng .
b- Hướng dẫn tô chữ hoa : 
* Hướng dẫn tô chữ : O, Ô, Ơ, P
- GV treo bảng có viết sẳn chữ O, Ô, Ơ, P
 - GV hướng dẫn các nét của các con chữ hoa trên bảng và các qui trình viết 
- Cho HS viết vào bảng con ? 
 + GV sữa sai những chữ viết xấu của HS .
* Hướng dẫn học sinh viết vần và từ ngữ ứng dụng :
- Gv treo bảng phụ viết sẵn các vần , từ .
 - Gọi HS đọc :
 - Gọi HS nhắc lại cách nối các con chữ .
 - Cho HS viết bài vào bảng con .
- GV cho HS nhận xét và chỉnh sửa
* Hướng dẫn học sinh tập viết vào vở :
 - Gọi HS nhắc lại tư thế ngồi viết ? 
- Cho HS viết bài vào vở .
- Chấm vài bài nhận xét 
 4- Củng cố - Dặn dò 
- Gọi HS nhắc lại cách viết hoa các chữ vừa học
- GV nhận tổng kết tiết học ,tuyên dương , nhắc nhở HS .
 - 2 HS lên bảng viết , đọc lại.
- 2 HS mang vở tập viết kiểm tra
- HS chú ý theo dõi GV hướng dẫn tô chữ O, Ô, Ơ, P
- HS viết chữ hoa trên không trung .
- Cả lớp viết vào bảng con , 
- HS nhận xét và tự sửa .
- HS đọc các từ ngữ ứng dụng.
- Nối liền mạch 
- Lớp lần lượt viết các từ ngữ ứng dụng vào bảng con 
- HS cùng nhận xét và tự điều chỉnh cách viết
- Cá nhân 2 – 3 HS nhắc lại tư thế ngồi viết .
- Cả lớp viết vào vở .
- HS vài em nhắc lại cách viết hoa các chữ vừa học.
	Chính tả : CHUYỆN Ở LỚP 	
I. MỤC TIÊU:
- HS chép đúng và đẹp khổ thơ cuối của bài : Chuyện ở lớp .
- Biết trình bày đúng khổ thơ 5 chữ .
- Viết đúng cự ly , tốc độ viết , các chữ đều đẹp 
- Rèn kỹ năng viết chính tả sau này . 
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
- Bảng phụ chép sẳn khổ cần chép .
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1- Kiểm tra bài cũ : 
 - KT vở bài tập chính tả của học sinh 
 2-Bài mới :
a-Giới thiệu bài : Ghi đề bài 
b-Hướng dẫn học sinh tập chép : 
- GV treo bảng phụ, yêu cầu học sinh đọc lại bài : Chuyện ở lớp .
+Nêu ra tiếng khó rồi phân tích . 
+ Cho HS lên bảng viết , dưới lớp viết vào bảng con các tiếng khó HS vừa nêu 
+ HS đọc lại các từ khó . 
+GV chỉnh sửa lỗi cho học sinh .
c. Cho HS chép bài vào vở
- Gọi HS nhắc lại tư thế ngồi viết , cách cầm viết , cách viết đề bài .
- Cho HS chép bài vào vở . 
+GV quan sát , uốn nắn sửa sai . Nhắc nở cách viết 
d. Hướng dẫn HS tự soát lỗi
- Cho HS đổi vở chữa bài 
+ Gv thu vở chấm nhận xét . 
3. Luyện tập
- Hướng dẫn làm bài tập 
* Bài 2 : 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập .
- Cho HS quan sát tranh và hỏi : 
- Bức tranh vẽ cảnh gì ? 
- Gọi HS điền 
*Bài 3 : Điền c hay k
- Gv Nhắc lại: K ghép với các nguyên âm e ,ê, i 
4-Củng cố -dặn do : 
- Em nhắc lại luật chính tả viết K 
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài viết hôm sau
-3 HS đem vở lên kiểm tra 
- HS chú ý 
- 1 HS đọc 
- HS nêu : ( Vuốt , ve , ngoan ) 
- HS phân tích 
- Vài HS lên bảng viết 
- Cả lớp ghi vào bảng con 
- HS đọc
- Ngồi ngăy ngắn , đặc vở thẳng trước mặt , đề bài viết ở dòng đầu khoảng giữa . 
- Cả lớp chép vào vở chính tả 
 - HS đổi vở và tự soát lỗi
-Điền uôt hay uôc .
-Em bé vuốt tóc 
-Con chuột đang ăn . 
- HS điền :
-Túi kẹo , quả cam
- HS nêu
Hoạt đông tập thể 
 HT MA SAO CỦA EM 
.Mục tiêu:
I> Học sinh hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát Sao của em.
-Múa đúng đẹp bài hát trên . 
Kỹ năng:
Học sinh biết 1 số động tác vận động phụ họa.
Thái đo:
Yêu thích âm nhạc.
II.Chuẩn bị: Nhạc cụ tập đệm theo bài hát.
III.Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài mới:
Tập bi ht Sao của em
Hoạt động 2: Vận động phụ họa.
Giáo viên cho học sinh hát theo nhóm 
( Bồi dưỡng thêm cho HS có năng khiếu âm nhạc )
Giáo viên cho đứng hát kết hợp vận động nhún chân nhịp nhàng.
Hoạt động 3: Củng cố.
Tổ chức cho học sinh chia đội và thi đua biểu diễn.
-Học sinh đọc đồng thanh.
Cả lớp hát, sau đó chia nhóm
Học sinh làm theo hướng dẫn.
Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca.
Học sinh thi đua.
 - Các nhóm lên thực hiện
Thứ tư
Tập đọc 	Mèo con đi học
 I. MỤC TIÊU:
+ HS đọcđúng, nhanh cả bài “ Mèo con đi học”
 	+ Phát âm đúng các từ ngữ : Buồn bực , kiếm cớ , cái đuôi , cừu
 	+ Nghỉ hơi đúng sau dấu phảy , dấu chấm . 
 	- Ôn các vần : ưu , ươu . 
 	+ Tìm được những tiếng có vần ưu ở trong bài . 
 	+ Tìm được những tiếng có vần ưu , ươu ở ngoài bài .
- Hiểu được nội dung bài : Mèo con lười học , kiếm cớ nghỉ ở nhà . Cừu doạ cắt đuôi làm mèo sợ không dám nghỉ học nữa . 
- Học thuộc lòng bài thơ .
- HS chủ động nói theo đề tài : Vì sao bạn thích đi học 
II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
- Tranh minh hoạ bài tập đọc .
 	III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1 Kiểm tra bài cu :
- Gọi HS đọc bài : Chuyện ở lớp và trả lời các câu hỏi trong SGK 
 -GV nhận xét ghi điểm 
2-Bài mới : 
a-Giới thiệu :Ghi đề bài 
b- Hướng dẫn học sinh luyện đọc : 
*GV đọc mẫu lần 1 : 
* GV đọc mẫu lần 2 chr từng tiếng đọc chậm rãi
*Hướng dẫn học sinh luyện đọc : 
-Luyện đọc tiếng và từ : Buồn bực , kiếm cớ , cái đuôi 
+ Gv gọi HS đọc 
- 
 HD học sinh cách đọc từ(đọc liền từ)
- Gv giải nghĩa từ
+ Buồn bực : Buồn khó chịu 
+ Kiếm cớ : Tìm lí do .
- Luyện đọc câu thơ; 
- GV theo dõi sửa sai khi hs đọc.
+ Cho cá nhân đọc nối tiếp từng dòng thơ 
- Cho HS đọc nối tiếp khổ thơ 
- Thi đọc giữa các tổ . 
- GV nhận xét ghi điểm 
- Luyện đọc toàn bài .
- Gọi hs đọc bài.
-Tổ chức lớp đọc đồng thanh
Nghỉ giải lao
*Ôn các vần ưu , ươu 
- Tìm tiếng trong bài có vần ưu .
- Cho HS phân tích tiếng vừa tìm 
- Tìm tiếng ngoài bài có vần ưu
- Tìm tiếng ngoài bài có vần ươu
- GV và cả lớp nhận xét , tính điểm thi đua .
 (TIẾT 2)
* Tìm hiểu bài đọc và luyện nói :
- Tìm hiểu bài đọc :
- GV đọc lần 2 .
- Hướng dẫn học sinh đọc và tìm hiểu bài 
+ Đọc và trả câu hỏi (4 câu đầu ):Mèo kiếm có gì để trốn học ?
+Đọc 6 câu cuối: Cừu có cách gì để khiến mèo đi học ? 
+Đọc toàn bài . 
+Đọctheo vai . 
- Hướng dẫn HS đọc thuộc bài thơ
*Luyện nói : Gọi HS đọc yêu cầu của bài .
- Cho HS quan sát tranh minh hoa đọc câu mẫu :
- Gợi ý HS luyện nói :
+Vì sao bạn nhỏ trong tranh thích đến trường ?
+ Thế vì sao con thích đi học ?
- GV nhận xét . 
3-Củng cố - Dặn dò :
- Gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ “ Mèo con đi học ’’ 
- Nhận xét tiết học 
- Xem trước bài : Người bạn tốt 
- Theo dõi
- HS nghe GV đọc 
-5 HS đọc , lớp đồng thanh 
- HS phân tích, HS yếu đánh vần đọc.
- HS đọc
- HS theo dõi
- HS đọc nối tiếp , mỗi em đọc mỗi câu 
- HS đọc nối tiếp nhau 
- HS thi nhau đọc giữa các tổ
- 2-3 hs cầm sách đọc bài.
- HS đọc đồng thanh
- HS hát múa
- Cừu 
- HS phân tích
- Con cừu , về hưu , cưu mang.
- Cái bướu , con hươu .
HS chú ý nghe .
- HS đọc - Mèo kêu đuôi ốm 
- HS đọc- Cắt cái đuôi ốm đi 
- HS đọc 
- 2 HS đọc theo vai Mèo và cừu
- HS đọc thuộc bài thơ
Vì sao bạn thích đi học 
Vì bạn ấy được múa hát , được vui chơi 
- HS tự trả lời theo suy nghĩ. 
 Vài HS đọc thuộc bài trước lớp
Toán : LUYỆNTẬP
 I- MỤC TIÊU:
- Củng cố cho HS về cách đat tính và thực hiện phép tính trừ không nhớ trong phạm vi 100 .
- Tập tính nhẩm với các phép tính đơn giản 
- Củng cố về giải toán có lời văn. 
- Giáo dục lòng ham mê học toán . 
 II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
- Bảng phụ, Phiếu
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 
1-Kiểm tra bài cũ :
- Gọi HS đặt tính rồi tính :
 76-5= 57-6 = 65-60 =
- GV nhận xét ghi điểm 
2-Bài mới :
a-Giới thiệu bài :Ghi đề bài. 
b-Tiến hành luyện tập :
* Bài 1 :
- Gọi 1 HS đọc đề toán :
 - Khi đặt tính theo cột dọc em chú ý điều gì ? 
- YC học sinh lần lượt làm vào bảng con
- GV cùng HS nhận xét kết quả
* Bài 2 :HS nêu yêu cầu đề
 - GV sử dụng phiếu.
- GV cùng HS nhận xét kết quả HS nêu 
* Bài 3 : HS nêu yêu cầu đề
- Gv gợi ý: Muốn điền đúng ta cần thực hiện phép tính sau đó so sánh 2 kết quả với nhau . 
*Bài 4 : 
- Gọi HS đọc đề 
- GV tóm tắt , hướng dẫn HS giải 
- YC lớp làm vào vở, 1 em làm bảng phụ.
- Chữa bài.
* Bài 5:
- Gọi HS nêu yêu cầu của đề bài
- Tổ chức theo nhóm và thực hiện
- Các nhóm khác cùng nhận xét
3-Củng cố - Dặn dò : 
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- Nhận xét tiết học . 
-2 HS lên bảng giải 
- Theo dõi
- Đặt tính rồi tính 
- Đặt hàng đơn vị theo hàng đơn vị, hàng chục theo hàng chục . 
- HS làm bảng 
-
-
-
-
-
 45 57 72 70 66
 23 31 60 40 25
 22 26 12 30 41
- Tính nhẩm 
- HS tự nhẩm và nêu kết quả 
60, 40, 20, 5, 91, 1, 0, 3, 22
- So sánh 
- HS tự làm 
- 1 em đọc nội dung bài toán
- 1 HS giải 
 Số bạn nam lớp 1 B 
 35-20= 15 ( bạn ) 
 Đáp số : 15 bạn
- Nối theo mẫu
- Các nhóm thi nhau nối và đại diện nhóm trình bày bài làm
- 1-2 em nêu 
Ôn Tiếng Việt: TIẾT 2 TUẦN 29
I. Mục tiu 
I. Mục tiu
 - Học sinh đọc đng bi tập đọc Gấu lấy mật .
-Rn cho học sinh đọc đng tốc độ . hiểu v nắm được nội dung của bi tập đọc 
II. Hoạt động dạy học 
 Nội dung 
 Những lưu ý cần thiết 
 Hướng dẫn học sinh lm bi tập .
Bi 1 điền vần ong , oong 
Hướng dẫn học sinh quan st tranh để điền vần đng .
Bi 2 ; điền chữ ng hoặc ngh 
học sinh quan st tranh cc con vật trong tranh để điền vần đng .
Bi 3 ; Viết 
Sen nhoẻn miệng cười
Bi thích quần soĩc 
Củng cố dặn dị 
Nhận xt giờ học 
Giao việc về nh .
Học sinh lm vo vở bi tập
-Học sinh viết vo vở gio vin theo di giớp đỡ học sinh yếu ( Thọ Thuận Thao)
	Đạo đức 	Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng
	I. MỤC TIÊU:
*Giúp học sinh hiểu :
- Cần bảo vệ hoa và cây nơi công cộng vì chúng có nhiều lợi ích như làm đẹp , làm cho không khí trong lành . 
- Để bảo vệ hoa và cây nơi công cộng các em cần trông cây , tưới cây , mà không được làm hại gây hư hỏng. đến chúng như : Trèo cây , bẻ cành hái hoa , dẫm đạp lên chúng . 
- Học sinh có thái độ tôn trọng yêu quý hoa và cây nơi công cộng .
- HS thực hiện được những quy định về bảo vệ hoa và cây nơi cộng cộng , biết chăm sóc và bảo vệ cây và hoa nơi công cộng . 
III- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 	- Vở bài tập đạo đức .
III- CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY VÀ HỌC :
2-Kiểm tra bài cũ : 
- Khi gặp các bạn em sẽ nói lời như thế nào ? 
- Khi chia tay các bạn em sẽ nói lời như thế nào ? 
- Em hãy đọc câu tục ngữ nói về lời chào hỏi 
 + GV nhận xét ghi điểm.
2- Bài mới : 
a- Hoạt động 1: Quan sát hoa và cây ở sân trường . 
- Gv hướng dẫn cho HS quan sát cây và hoa trong sân trường . Gv lần lượt nêu câu hỏi : 
- Em có thích những cây hoa này không ? vì sao ? 
-Đối với chúng ta, các em cần làm gì và 
* kết luận : 
- Ở sân trường có cây bàng, phượng và hoa , chúng làm cho trường thêm sạch đẹp , không khí trong lành để các em vui chơi . Vì vậy các em cần bảo vệ chúng như tưới cây nhổ cỏ , không trèo cây bẻ cành hái lá . 
b Hoạt động 2 : Liên hệ thực tế . 
- Yêu cầu các học sinh liên hệ về một nơi công cộng nào để biết có trồng cây và hoa . 
- Nơi công cộng đó là gì ? 
- Những cây hoa ở đó có nhiều không ? 
- Chúng có ích lợi gì ? 
- Em có thể làm gì để bảo vệ chúng ?
 * GV kết luận : 
- khuyến khích các em bảo vệ hoa và cây nơi công cộng 
d. Hoạt động 3: Thảo luận bài tập 1 
 - Yêu cầu học sinh quan sát tranh ở bài tập 1 thảo luận :
- Các bạn đang làm gì ?
- Việc đó có lợi gì ? 
- Các em có thể làm việc đó không ? 
* GV kết luận: Các bạn nhỏ đang bảo vệ cây và hoa như : Chống cây khỏi bị đổ , xới đất , tưới cây , bảo vệ , như vậy thì cây và hoa sẽ chóng tươi tốt . Chúng càng thêm xanh , thêm đẹp , khi có điều kiện các em cần làm theo bạn . 
4- Củng cố -Dặn dò ;
- Cây và hoa nơi công công giúp cho khung cảnh thêm đẹp . Các em cần trông thêm , bảo vệ chúng . 
- Nhận xét tiết học. 
- Chuẩn bị bài hôm sau: Tiết 2
- Chào hỏi bạn bè .
- Chào tạm biệt .
- Lời chào cao hơn mậm cỗ . 
- HS quan sát 
- Thích , vì tạo cảnh đẹp cho sân trường , giúp không khí trong lành 
- Chăm sóc , bón phân nhổ cỏ tưới nước . 
- Lớp chú ý nghe . 
- HS thảo luận và trình bày ý kiến 
- HS quan sát tranh để thảo luận
- HS trình bày 
- HS theo dõi
- HS theo dõi
Hoạt đông tập thể 
 HT MA SAO CỦA EM 
.Mục tiêu:
I> Học sinh hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát Sao của em.
-Múa đúng đẹp bài hát trên . 
Kỹ năng:
Học sinh biết 1 số động tác vận động phụ họa.
Thái đo:
Yêu thích âm nhạc.
II.Chuẩn bị: Nhạc cụ tập đệm theo bài hát.
III.Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài mới:
Tập bi ht Sao của em
Hoạt động 2: Vận động phụ họa.
Giáo viên cho học sinh hát theo nhóm 
( Bồi dưỡng thêm cho HS có năng khiếu âm nhạc )
Giáo viên cho đứng hát kết hợp vận động nhún chân nhịp nhàng.
Hoạt động 3: Củng cố.
Tổ chức cho học sinh chia đội và thi đua biểu diễn.
-Học sinh đọc đồng thanh.
Cả lớp hát, sau đó chia nhóm
Học sinh làm theo hướng dẫn.
Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca.
Học sinh thi đua.
 - Các nhóm lên thực hiện
	Thứ năm 
Chính tả 	Mèo con đi học
	I. MỤC TIÊU:
- Học sinh chép lại chính xác, đúng và đẹp 8 dòng thơ đầu của bài 
 “Mèo con đi học” 
- Viết đúng cự li , tốc độ , các chữ đều đẹp . 
- Rèn kỹ năng viết chính tả. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
- Bảng phụ chép khổ thơ đoạn mẫu 
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 
1-Kiểm tra bài cũ : 
- Gọi HS viết : Trèo cây , leo trèo . 
- GV nhận xét ghi điểm . 
2-Bài mới :
a-Giới thiệu bài : Ghi đề bài 
b-Hướng dẫn học sinh tập chép : 
- GV treo bảng phụ 8 dòng thơ đầu trong bài : mèo con đi học , yêu cầu học sinh đọc lại bài vừa chép .
- Gọi HS tự nêu chữ khó viết 
- Cho HS tự phân tích tiếng khó , viết ra bảng con 
- GV cùng HS nhận xét sửa sai
- Hỏi để củng cố cách viết 
+ Các chữ đầu dòng phải viết như thế nào ? 
c. Cho HS viết bài vào vở
- Theo dõi hướng dẫn, nhắc nhở hs.
- GV chấm một số bài – nhận xét.
d. Hướng dẫn Hs soát lỗi
- Gv đọc thong thả , dừng lại ở chữ khó đánh vần cho HS soát lỗi . 
- Cho HS soát lỗi và đổi vở chấm, nhận xét . 
3-Củng cố - Dặn dò : 
- GV nhắc một số từ học sinh dể sai 
Nhận xét tiết học : Tuyên dương những em học tốt , nhắc nhở những em học chưa tốt , 
-1 HS lên bảng viết 
- HS đọc bài viết 
- HS nêu ( cừu bực . ) 
- HS tự phân tích và viết lên bảng con 
- Viết hoa . 
- HS chép bài vào vở 
- HS tự dò lỗi
- HS đổi vở để soát lỗi
Kể chuyện 	Sói và Sóc
I. MỤC TIÊU:
-Học sinh ghi nhớ được câu chuyện dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi của giáo viên , kể lại được nội dung từng đoạn và nội dung câu chuyện . 
- HS nhận ra Sóc là con vật thông minh nên thoát khỏi tình thế nguy hiểm 
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Tranh minh họa câu chuyện . 
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
1-Kiểm tra bài cũ : 
- Tuần trứơc các em học câu chuyện gì ? 
- Gọi HS kể 1 đoạn của truyện . 
2-Bài mới : 
a- Giới thiệu bài :Ghi đề bài 
b- GV kể chuyện : 
- GV kể toàn bộ câu chuyện lần thứ nhất 
-GV kể câu chuyện lần 2 kết hợp dùng tranh để học sinh ghi nhớ chi tiết câu chuyện .
c-Hướng dẫn học sinh kể từng đoạn theo tranh . 
 * Gợi y : 
+ Tranh 1 : Cho HS quan sát tranh và gợi ý HS kể : 
- Chuyện gì xảy ra khi Sóc đang chuyền trên cành cây
-GV yêu cầu mỗi tổ cử đại diện thi kể đoạn 1 
- GV cho HS nhận xét 
 + Lần lượt đến tranh 2 ,3,4 
- GV gợi ý bằng câu hỏi
-Tổ chức các nhóm thi kể .
- Mỗi em kể một đoạn . Các em kể nối tiếp nhau . 
- Gvnhận xét ghi điểm . 
d. Tìm hiểu ý nghiã câu chuyện : 
-Câu chuyện này cho em biết điều gì 
- Gọi HS nhắc lại
3-Củng cố - dặn dò : 
- Cho HS nhắc lại ý nghiã câu chuyện
- GV tổng kết , tuyên dương những em học tốt , nhắc nhở những em chưa chú y.
- Niềm vui bất ngờ 
- HS kể1 đoạn câu chuyện .
-Học sinh nghe kể toàn bộ câu chuyện . 
- 
- HS tự kể theo nội dung câu hỏi gợi ý
- Đại diện tổ thi kể đoạn 1
- HS cũng dựa vào câu hỏi gợi ý để kể theo từng đoạn.
- Các nhóm thi nhau kể nối tiếp nhau
- Nhờ trí thông minh mà Sóc thoát khỏi nguy hiểm
- HS lần lượt nhắc lại
- 2-3 HS nêu ý nghĩa câu chuyện
Tốn 	Các ngày trong tuần lễ
	I. MỤC TIÊU:
- HS bước đầu làm quen các đơn vị đo thời gian: ngày tuần lễ . Nhận biết 1 tuần có 7 ngày . 
 	- Biết gọi tên các ngày trong tuần lễ: Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sau, thứ bảy .
- Bước đầu làm quen với lịch học tập trong tuần . 
 	II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 	- Quyển lịch hằng ngày 
 	III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
1-Kiểm tra bài cũ : 
- Gọi HS lên bảng
+Điền dấu , = vào ô trống 
64-4 65 –5 , 40 –10 30-20
42+2 2+42 , 43 +45 35+43
- GV cùng HS nhận xét, ghi điểm .
2-Bài mới :
a-Giới thiệu bài : Ghi đề bài .
* Giới thiệu quyển lịch bóc hằng ngày 
- Gv treo quyển lịch trên bảng và chỉ vào tờ lịch và hỏi : Hôm nay là thứ mấy trong tuần? 
- Gọi HS nhắc laị
* Giới thiệu về tuần lễ 
- Cho HS quan sát hình vẽ sách GK 
+ Giới thiệu các ngày trong tuần : 
Chủ nhật , Thứ hai , thứ ba.
+ Một tuần có mấy ngày ? 
* Giới thiệu về ngày tháng 
- Chỉ vào tờ lịch hỏi hôm nay là ngày mấy ? 
- Chỉ vào tờ lịch khác và hỏi HS nói ngày . 
4-Luyện tập :
* Bài 1: Gọi HS nhắc lại các ngày trong tuần 
- Em đi học vào ngày nào ? nghĩ vào ngày nào ? 
* Bài 2 : 
- Hôm nay là thứ mấy, ngày mấy , tháng mấy ? 
- Ngày mai là thứ mấy, ngày mấy , tháng mấy
* Bài 3: Gọi HS đọc thời khoá biểu của lớp mình 
4. Củng cố - Dặn dò :
- Gọi HS nhắc lại các ngày trong tuần 
- GV có thể giới thiệu thêm ngày âm trong lịch 
- Xem trước bài : Cộng trừ ( không nhớ )trong phạm vi 100
- 2 HS giải 
- Lớp làm vào bảng con.
- Lớp chú ý nghe .
- Hôm nay là thứ tư 
- HS nhắc lại 
+ Một tuần có 7 ngày 
 HS nhắc lại 
- Ngày 15 tháng 4 
- HS nhìn và nói
- Chủ nhật , thứ hai thứ bảy 
- HS tự trả lời 
- Hôm nay thứ 4 ngày 15 tháng 4
- Ngày mai thứ 5 ngày 16 tháng 4
- Vài HS đọc thời khoá biểu của lớp 
- HS nêu 
Ôn Tóan TIẾT 2 TUẦN 29
I. MỤC TIÊU:
- HS có kỹ năng làm tính cộng trong phạm vi 100 
- Củng cố về kỹ năng đặt tính rồi tính .
- Giáo dục lòng ham mê học toán .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 	- Bảng phụ . VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
1- Ổn định lớp 
2-Bài mới :
a-Giới thiệu bài : Ghi đề bài
3. Luyện tập :
*Bi 1 Viết chữ số thích hợp vo ơ trống .
Bi 2 : Đặt tính rồi tính
- Gọi hs nêu cách đặt tính và thực hiện tính.
- GV cùng HS nhận xét
- YC học sinh làm vào bảng con
62 + 14 73 + 25 38 + 21
* Bài 3 : Tính 
30 cm + 20 cm =
40 cm + 5cm =
42 cm + 15 cm =
Bi 3 Nối php tínhvới kết quả của php tính đó 
- HS nêu yêu cầu bài tập ? 
Gọi HS lên bảng giải .
Bi 4 
Giải tốn Học sinh đọc yu cầu 
? Bi ton cho biết gì
? Bi ton hỏi gì ?
4. Củng cố - Dặn dò :
- Cho HS nhắc lại cách thực phéptrừ
- GV tổng kết tiết học .
- Chuẩn bị bài hôm sau.
- Lớp chú ý nghe .
-Học sinh đọc yu cầu v lm vo vở bi tập
-
2-3 hs nêu lại cách đặt tính và thực hiện tính.
 - HS dưới lớp thực hiện vào bảng con
- HS nu yu cầu v lm vo vở bi tập 
-Học sinh lm vo vở bi tập 
	 Bồi dưỡng - phụ đạo Tóan 
Kỹ năng cộng, trừ trong phạm vi 100
	I. MỤC TIÊU:
	* Giúp HS
- Củng cố về làm tính cộng , trừ các số trong phạm vi 100 ( Cộng trừ không nhớ ) 
- Rèn luyện kỹ năng tính nhẩm ( Trường hợp đơn giản ) 
- Giáo dục lòng ham mê học toán .
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 	- Bảng con . 
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
1- Ổn định lớp 
2. Bài mới :
a-Giới thiệu bài : Ghi bảng .
b- luyện tập :
* Hướng dẫn HS làm các bài tập sau
* Bài 1 : Tính nhẩm
- Gọi HS nêu yêu cầu của đề bài
- GV sử dụng phiếu yc hs nhẩm và nêu kết quả
- Cả lớp cùng GV nhận xét từng kết quả
* Bài 2 : Đặt tính rồi tính 
 - Gọi hs nêu cách đặt tính và thực hiện tính .
- Gọi 2 HS lên bảng tính. Lớp làm vào bảng con.
- GV cùng HS nhận xét , kiểm tra kết quả .
-> Chốt: cách đặt và thực hiện tính
* Bài 3 : 
- Cho HS đọc đề toán và viết tóm tắt ra giấy nháp 
- Gợi ý : 
- Muốn tìm số que tính của hai bạn Mai và Nam như thế nào ?
- Cho HS tự giải bài vào vở , đọc lại kết quả 
_ GV cùng HS nhận xét kết quả 
3. Củng cố - Dặn dò :
- Nhắc lại cách thực hiện phép tính
- GV tổng kết tiết học
* Lớp chú ý lắng nghe .
- Nhẩm nêu kết quả 
- HS Tính nhẩm và nêu kết quả lần lượt sau:
 70 50 82
 20 40 80
 50 10 2
- 2-3 hs nêu
+ 2 HS lên bảng giải , dưới lớp giải vào bảng con .
+
-
-
 36 48 

Tài liệu đính kèm:

  • docGA lop 1tuan 30.doc