Giáo án Lớp 1 - Tuần 16

I. MỤC TIÊU:

- Đọc được: im, um, chim câu, chùm khăn từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được: im, um, chim câu, chùm khăn

- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Xanh, đỏ, tím, vàng

-KNS : Kĩ năng hợp tác, kĩ năng giải quyết vấn đề , kĩ năng tư duy sáng tạo.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 27 trang Người đăng honganh Ngày đăng 22/01/2016 Lượt xem 513Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
*1 H phõn tớch vần iờm.
- Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng xiờm.
- 1 H phõn tớch tiếng xiờm .
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hớng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
 - Cho H quan sỏt tranh minh hoạ để luyện núi theo cõu hỏi gợi ý của GV.
GV nờu một số cõu hỏi gợi ý
+ Trong tranh vẽ những ai ?
+ Bạn lờn trả bài cụ giỏo ghi bạn mấy điểm?
+ Khi trả bài được điểm mười em cú vui khụng ?
+ Khi nhận được điểm 10 thỡ em sẽ khoe với ai ?
+ Phải học như thế nào mới được điểm 10?
* Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
Toán : Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
I. Mục tiêu:
- Thuộc bảng cộng , trừ ; biết làm tớnh cộng , trừ trong phạm vi 10 ; làm quen với túm tắt và viết được phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ .
- Bài tập cần làm : Bài 1; Bài 3.
- KNS : kĩ năng tư duy; kĩ năng lắng nghe tích cực ; kĩ năng hợp tác.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 phúng to.
III. Các hoạt động dạy học: 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi 3 HS lờn bảng làm bài tập :
1 + 9 = 7 + 3 = 6 + 4 = 
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Lập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
- GV lần lượt gắn cỏc đồ dựng đó chuẩn bị lờn bảng, sau đú chia lớp làm 2 đội, mỗi đội lập 1 bảng dưới hỡnh thức thi đua.
- GV cựng HS nhận xột và tuyờn bố đội thắng cuộc.
- GV tổ chức cho HS thi nhau đọc thuộc lũng bảng cộng và trừ trong phạm vi 10.
- GV nhận xột tuyờn dương.
HĐ2: Luyện tập
Bài 1
- Bài a yờu cầu gỡ?
- GV cho HS nối tiếp nờu miệng kết quả.
- GV cựng HS nhận xột.
* Bài b yờu cầu gỡ?
- Khi thực hiện phộp tớnh em cần lưu ý gỡ?
-GV gọi 2 HS lờn bảng làm, cả lớp làm 
vào vở.
- GV cựng HS nhận xột.
Bài 3 
- GV cho HS nờu yờu cầu bài toỏn
- GV yờu cầu HS quan sỏt tranh sgk thảo luận nhúm đụi và nờu bài toỏn.
- GV cho 1 vài đại diện nhúm nờu bài toỏn.
- GV gọi 2 HS lờn bảng viết phộp tớnh thớch hợp, cả lớp viết vào bảng con.
- GV bao quỏt giỳp đỡ HS yếu.
- GV cựng HS nhận xột sữa chữa.
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS lờn bảng làm bài tập, cả lớp làm vào bảng con.
* HS lập bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
1 + 9 = 10	10 - 1 = 9
2 + 8 = 10	10 – 2 = 8
3 + 7 = 10	10 – 3 = 7
4 + 6 = 10	10 – 4 = 6
5 + 5 = 10	10 – 5 = 5
6 + 4 = 10	10 – 6 = 4
7 + 3 = 10 	10 – 7 = 3
8 + 2 = 10	10 – 8 = 2
9 + 1 = 10 	10 – 9 = 1
- HS thi đọc thuộc lũng trước lớp.
* Tớnh:
a) HS nối tiếp nờu miệng kết quả.
 3 + 7 = 10	7 – 2 = 5
 6 + 3 = 9	6 + 4 = 10
 4 + 5 = 9	8 – 1 = 7
10 – 5 = 5	9 – 4 = 5
* Viết cỏc số thẳng hàng với nhau
-2 HS lờn bảng làm, cả lớp làm vào vở.
*Viết phộp tớnh hớch hợp
 a) Hàng trờn cú 4 chiếc thuyền, hàng dưới cú 3 chiếc thuyền. Hỏi cả hai hàng cú bao nhiờu chiếc thuyền?
4
+
3
=
7
b) Cú : 10 quả búng
 Cho : 3 quả búng
 Cũn mấy quả búng?
10
-
3
=
7
ẹAẽO ẹệÙC: TRAÄT Tệẽ TRONG giờ HOẽC
 I. Mục tiêu:
- Neõu ủửụùc caực bieồu hieọn cuỷa giửừ traọt tửù khi nghe giaỷng ,khi ra vaứo lụựp 
- Neõu ủửụùc lụùi ớch cuỷa vieọc khi nghe giaỷng,khi ra vaứo lụựp .
- Thửùc hieọn giửừ traọt tửù khi ra vaứo lụựp ,khi nghe giaỷng .
II. Đồ dùng dạy học:
- Vụỷ BTẹẹ1, tranh BT 3,4 phoựng to .
III. Các hoạt động dạy học: 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
? ẹi hoùc ủeàu coự lụùi ớch gỡ ?
? Caàn phaỷi laứm gỡ ủeồ ủi hoùc ủeàu vaứ ủuựng giụứ ?
? Ta chổ nghổ hoùc khi naứo ? Khi nghổ hoùc em caàn phaỷi laứm gỡ ?
- GV nhận xét .
2. Bài mới :
HĐ1: : Thaỷo luaọn – quan saựt tranh
- Cho Hoùc sinh quan saựt BT1 , Giaựo vieõn hoỷi : 
+ Em nhaọn thaỏy caực baùn xeỏp haứng vaứo lụựp ụỷ tranh 1 nhử theỏ naứo ?
+ Em coự suy nghú gỡ veà vieọc laứm cuỷa baùn trong tranh 2 ?
+ Neỏu em coự maởt ụỷ ủoự thỡ em seừ laứm gỡ ? 
* Keỏt luaọn : Chen laỏn , xoõ ủaồy nhau khi ra vaứo lụựp laứm oàn aứo maỏt traọt tửù vaứ coự theồ gaõy ra vaỏp ngaừ .
HĐ2: Thi xeỏp haứng ra vaứo lụựp giửừa caực toồ .
BGK : GV vaứ caựn boọ lụựp .
Neõu yeõu caàu cuoọc thi :
1. Toồ trửụỷng bieỏt ủieàu khieồn .
 2. Ra vaứo lụựp khoõng chen laỏn xoõ ủaồy .
ẹi caựch ủeàu nhau , caàm hoaởc ủeo caởp saựch goùn gaứng .
Khoõng keựo leõ giaứy deựp gaõy buùi , gaõy oàn . 
Sau khi chaỏm ủieồm , Giaựo vieõn toồng hụùp vaứ coõng boỏ keỏt quaỷ 
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 H lên bảng .
* Chia nhoựm quan saựt tranh thaỷo luaọn 
- Caực baùn xeỏp haứng traọt tửù khi vaứo lụựp.
- Baùn ủi sau gaùt chaõn , xoõ baùn ủi trửụực ngaừ , nhử theỏ laứ chửa toỏt .
- Em seừ naõng baùn daọy , phuỷi quaàn aựo cho baùn hoỷi baùn coự bũ ủau choó naứo vaứ nheù nhaứng khuyeõn baùn ủi sau khoõng neõn coự thaựi ủoọ khoõng ủuựng , khoõng toỏt nhử theỏ ủoỏi vụựi baùn cuỷa mỡnh . 
- ẹaùi dieọn nhoựm leõn trỡnh baứy trửụực lụựp . Caỷ lụựp goựp yự boồ sung .
* Caực toồ ra saõn xeỏp haứng , BGK nhaọn xeựt ghi ủieồm . 
Buổi chiều :
 *********
GĐ-BDtiếng việt : Bài 65 : iêm – yêm
I. Mục tiêu:
- Củng cố cỏch đọc và viết vần : iêm – yêm.
-Làm tốt bài tập ở vở ôn luyện. 
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở ôn luyện Tviệt.
 III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài:
 2. Hớng dẫn HS luyện đọc và làm bài tập ở vở ÔLtiếng Việt
HĐ1: Đọc bài SGK 
- Gọi HS nhắc lại tờn bài học? Cho HS mở sỏch đọc bài 56.
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 55.
Bài 1: Nối
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.Yờu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xột. 
Bài 2: Điền iêm hoặc yêm .
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 2 
-yờu cầu HS ghép vần và điền đúng từ.
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 3: Điền làm bài hoặc điểm mười hoặc nhiều .
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 3. 
-yờu cầu HS tiếng sao cho đúng .
-Nhận xột kết luận đáp án đúng. Gọi HS đọc lại các câu trên.
Bài 4: Viết quý mến ; âu yếm : 2 dũng 
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Đọc cỏ nhõn- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nêu kết quả
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* HS viết vào vở 
TH toán: Tiết 1
I. Mục tiêu:
 - Giỳp HS khắc sõu và làm thành thạo dạng toỏn “Phộp cộng , trừ trong phạm vi 10 ” . 
- Áp dụng làm tốt vở bài tập ở vở thực hành.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Vở thực hành .
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Giới thiệu bài.
 2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở thực hành trang 110 .
Bài 1: Viết các số từ 0 đến 10.
- Cho HS nêu yêu cầu bài 1
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
-GV nhận xét chung
Bài 2: Tính .
- Cho HS nêu yêu cầu bài .
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
Bài 3 : Tớnh (HS khá giỏi)
- Gọi H lên bảng làm bài .
- Đổi vở chữa bài của nhau 
Bài 4: Viết phộp tớnh thớch hợp
- HS làm vào vở.
- Gv chữa bài nhận xét .
3. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
* H nêu y/c đề bài .
- 2 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* H nêu y/c đề bài .
- 3 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
*2 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* H tự làm bài vào vở .
- 1 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010
Buổi sáng :
 *********
Tiếng việt : BÀI 66: uôm – ươm
I. Mục tiêu:
- Đọc được: ưom, ươm, cỏnh buồm, đàn bướm; từ và cỏc cõu ứng dụng.
- Viết được: ưom, ươm, cỏnh buồm, đàn bướm 
- Luyện núi từ 2 – 4 cõu theo chủ đề: Ong, bướm, chim, cỏ cảnh.
-KNS : Kĩ năng hợp tác, kĩ năng giải quyết vấn đề , kĩ năng tư duy sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
 III. Các hoạt động dạy học: 
Tiết 1 : uụm-ươm
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- Đọc bài 65, viết bảng con : õu yếm , quý hiếm.
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Nhận diện vần :uôm
- Gọi 1 H phõn tớch vần ưom.
- Cho H cả lớp cài vần ưom.
- GV nhận xột .
- Cú ưom, muốn cú tiếng bướm ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng bướm
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng chim.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “đàn bướm”.
- Gọi đỏnh vần tiếng bướm, đọc trơn từ dừa xiờm.
* Vần ươm : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
 HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa t thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lợt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
*1 H phõn tớch vần ưom.
- Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng bướm.
- 1 H phõn tớch tiếng bướm .
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hớng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
 - Cho H quan sỏt tranh minh hoạ để luyện núi theo cõu hỏi gợi ý của GV.
+ Con chim sõu cú lợi ớch gỡ ?
+ Con bướm thớch gỡ ?
+ Con ong thớch gỡ ? 
+ Nhà em cú nuụi cỏ cảnh khụng ?
* Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
Toán : Luyện tập
I. Mục tiêu:
- Thực hiện được phộp cộng , phộp trừ trong phạm vi 10 ; viết được phộp tớnh thớch hợp với túm tắt bài toỏn .
- Bài tập cần làm : Bài 1 (cột 1,2,3 ); Bài 2 ( phần 1 ); Bài 3 ( dũng 1 ); Bài 4.
- KNS : kĩ năng tư duy; kĩ năng lắng nghe tích cực ; kĩ năng hợp tác.
II. Các hoạt động dạy học: 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi 3 HS lờn bảng làm bài tập :
 3 + 7 =	7 – 2 = 5 + 5 = 
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
a) giới thiệu bài:
b) Hướng dẫn luyện tập:
Bài 1:
- GV cho HS nờu yờu cầu bài.
- GV tổ chức cho HS nối tiếp nờu miệng kết quả
- GV nhận xột tuyờn dương.
Bài 2:
- GV nờu yờu cầu của bài.
- GV gọi 2 HS lờn bảng làm, cả lớp làm vào vở.
- GV bao quỏt giỳp đỡ HS yếu.
- GV cựng HS nhận xột sữa chữa
Bài 3:
- GV cho HS nờu yờu cầu bài
- GV gọi 3 HS lờn bảng làm, cả lớp làm vào vở.
- GV bao quỏt giỳp đỡ HS yếu.
- GV cựng hs nhận xột sữa chữa
Bài 4 
- GV cho hs nờu yờu cầu bài.
- GV yờu cầứu HS nhỡn túm tắt nờu bài toỏn.
- Muốn biết cú tất cả cú mấy quả em làm tớnh gỡ ?
- GV gọi 1 HS lờn bảng làm, cả lớp làm vào bảng con.
- GV cựng hs nhận xột sữa chữa
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS lờn bảng làm bài tập, cả lớp làm vào bảng con.
* Tớnh:
- HS nối tiếp nờu miệng kết quả.
*Điền số
- 2 HS lờn bảng làm
+ Dành cho học sinh khỏ giỏi
10 - 5
1 + 4
8 - 3
2 + 3
9 - 4
5 + 0
5
* Điền dấu thớch hợp vào ụ trống
- 3 HS lờn bảng làm, cả lớp làm vào vở.
* Viết phộp tớnh thớch hợp:
Túm tắt
Tổ 1:	6 bạn
Tổ 2:	4 bạn
Cả hai tổ: . . . .bạn?
-1 HS lờn bảng làm, cả lớp làm vào bảng 
con.
6
+
4
=
10
Thủ công : Gấp cái quạt ( T 2 )
I. Mục tiêu:
- Hoùc sinh bieỏt caựch gaỏp quaùt. Gaỏp ủửụùc caựi quaùt baống giaỏy ủuựng,ủeùp.
- Reứn kheựo tay,gaỏp nhanh,ủeàu vaứ ủeùp.
- HS yeõu thớch moõn hoùc.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Baứi maóu,giaỏy maứu hỡnh chửừ nhaọt,sụùi chổ (len) maứu.
III. Các hoạt động dạy học: 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp cuỷa hoùc sinh.
- Nhaọn xeựt . 
2. Bài mới :
HĐ1: Nhắc lại quy trỡnh gấp cỏi quạt.
 - Giaựo vieõn nhaộc laùi quy trỡnh gaỏp quaùt theo 3 bửụực treõn baỷng veừ quy trỡnh maóu.
HĐ2 : Thửùc haứnh- hoaứn thaứnh saỷn phaồm .
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh thửùc haứnh.
 - Giaựo vieõn quan saựt vaứ nhaộc nhụỷ theõm : neỏp gaỏp phaỷi mieỏt kyừ,boõi hoà thaọt moỷng,buoọc daõy cho chaộc.
- Hửụựng daón hoùc sinh trỡnh baứy saỷn phaồm vaứo vụỷ caõn ủoỏi,ủeùp.
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Goùi hoùc sinh nhaộc laùi caực bửụực gaỏp caựi quaùt giaỏy.
- Choùn saỷn phaồm ủeùp ủeồ tuyeõn dửụng.
- Nhaộc hoùc sinh thu doùn veọ sinh.
* HS đặt đồ dựng học tập lờn bàn.
* Hoùc sinh quan saựt baỷn veừ quy trỡnh maóu vaứ laộng nghe giaựo vieõn nhaộc laùi.
- Hoùc sinh nhaộc laùi.
* Hoùc sinh chuaồn bũ giaỏy maứu thửùc haứnh gaỏp quaùt theo caực bửụực ủuựng quy ủũnh,gaỏp xong daựn saỷn phaồm vaứo vụỷ.
- HS dọn vệ sinh lớp học.
Buổi chiều :
 *********
GĐ BD Toán Luyện phép trừ
I. Mục tiêu:
- Củng cố cho HS biết thực hiện được phộp trừ trong phạm vi 10
- Viết được phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ
II. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Giới thiệu bài.
2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
Bài 1: Tính
- Gọi HS đọc y/cầu bài tập
 a) 10	9 6 8 4
 - - - - -
 2	0 3 1 5
b)10 – 9 =	 10 – 0 =	
 10 – 8 =	 10 – 1 =	
 10 – 7 =	 10 – 2 =	
 10 – 6 = 10 – 3 =	
 10 – 5 = 10 – 4 =	
Bài 2: Số (HS Khá giỏi)
8 +  = 10	  – 4 = 6	10 – 7 = .
10 – 2 = 	 6 + 4 =  – 3 = 7
 – 8 = 2	 – 6 = 4	 + 7 = 10
 - Gọi HS lên bảng lớp vào vở.
Bài 3: Viết phép tính thích hợp .(HS Khá giỏi)
Có : 10 quả bóng.
Cho : 6 quả bóng.
Còn : mấy quả bóng ?
-HS nờu yờu cầu bài.
 - Yờu cầu HS làm bài. 
- GV nhận xột ghi điểm
3. Củng cố - dặn dũ :
 - Gv nhận xét giờ học
* H nêu y/c đề bài .
- H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
*3 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* HS làm bài. 1 em lờn bảng giải .
GĐ-BDtiếng việt : BÀI 53: uôm - ươm 
I. Mục tiêu:
- Củng cố cỏch đọc và viết các vần uôm – ươm.
- Làm tốt bài tập ở vở ôn luyện. 
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở ôn luyện Tviệt.
 III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài:
 2. Hướng dẫn HS luyện đọc và làm bài tập ở vở ÔLtiếng Việt
HĐ1: Đọc bài SGK 
- Gọi HS nhắc lại tờn bài học? Cho HS mở sỏch đọc bài53.
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 65.
Bài 1: Nối
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.Yờu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xột. 
Bài 2: Điền uôm hoặc ươm
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 2 
-yờu cầu HS ghép vần và điền đúng từ.
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 3: Điền tiếng bướm hoặc líu lo ,hoặc tung tăng .
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 3. 
-yờu cầu HS tiếng sao cho đúng .
-Nhận xột kết luận đáp án đúng.
- Gọi HS đọc lại các câu trên.
Bài 4: Viết ao chuôm; vườn ươm: 2 dũng 
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
 Lắng nghe.
* Đọc cỏ nhõn- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nêu kết quả
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* HS viết vào vở 
TH T. việt Tiết 2: um - uôm - ươm 
I.MỤC TIấU:
- Củng cố cỏch đọc và viết: vần um - uôm - ươm. Tìm đúng tiếng có chứa vần uụng - ương 
-Làm tốt bài tập ở vở thực hành.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài:
 2. Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành trang 91-92 .
Bài 1: Điền tiếng có vần : um - uôm - ươm.
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.
-Yờu cầu HS làm vào vở thực hành. 
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 2: Đọc bài : Suối nhỏ , Hồ lớn và Biển cả( 1 )
-GV đọc mẫu toàn bài .
-Hướng dẫn cách đọc.
-Tìm tiếng có vần um - uôm - ươm có trong bài.
Bài 3: Viết Cánh buồm đỏ thắm.
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-Nhắc HS nét nối các con chữ.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò:- GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nờu kết quả đó điền.
* HS theo dõi trong bài.
-HS lắng nghe
-HS đọc đồng thanh, đọc cá nhân.
* HS viết vào vở .
Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2010
Thể dục : thể dục RLTTCB – trò chơI vận động
I. Mục tiêu:
- Biết cỏch thực hiện phối hợp cỏc tư thế đứng đưa một chõn về phớa sau, hai tay thẳng hướng và chếch hỡnh chữ V; Thực hiện được đứng đưa một chõn sang ngang, hai tay chống hụng; Biết cỏch chơi và chơi đỳng theo luật của trũ chơi.
II. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Phần mở đầu:
-Phổ biến nội dung yờu cầu bài học.
- Tập hợp 4 hàng dọc. Giống hàng thẳng, đứng tại chỗ vỗ tay và hỏt .
2.Phần cơ bản:
ễn phối hợp: 1 -> 2 lần 2X 4 nhịp.
N1: Đưa 2 tay ra trước thẳng hướng.
Nhịp 2: Đưa hai tay dang ngang.
Nhịp 3: Đưa hai tay lờn chếch chữ V
Nhịp 4: Về TTĐCB.
ễn phối hợp: 1 -> 2 lần 2X 4 nhịp.
Nhịp 1: Đưa chõn trỏi ra sau, hai tay chống hụng.
Nhịp 2: Đứng hai tay chống hụng.
Nhịp 3: Đưa chõn phải ra sau, hai tay chống hụng.
Nhịp 4: Về TTĐCB.
* Trũ chơi: Chạy tiếp sức:
GV nờu trũ chơi, giải thớch cỏch chơi.
GV làm mẫu, chơi thử.Tổ chức HS chơi.
3.Phần kết thỳc :Đi thường theo nhịp và hỏt 2 ->3 hàng dọc.
GV cựng HS hệ thống bài học.
- Học sinh lắng nghe nắmYC bài học.
- Học sinh tập hợp thành 4 hàng dọc, đứng tại chỗ và hỏt.
- Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của GV.
- Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của GV.
- Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của GV.
- Học sinh quan sỏt làm theo.
- Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của GV.
Tiếng việt : Bài 67: Ôn tập
I. Mục tiêu:
- Đọc được cỏc vần cú kết thỳc bằng m; cỏc từ ngữ, cõu ứng dụng từ bài 60 đến bài 67.
- Viết được cỏc vần, cỏc từ ngữ ứng dụng từ bài 60 đến bài 67.
- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Đi tỡm bạn,
-KNS : Kĩ năng hợp tác, kĩ năng giải quyết vấn đề , kĩ năng tư duy sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy học:	
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học: 
Tiết 1 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
-Viết và đọc từ ngữ ứng dụng : đỡnh làng,thụng minh ,bệnh viện
- GV nhận xột chung.
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Dạy õm và chữ ghi õm đã học.
*Cỏc chữ và õm vừa học
- Chỉ bảng và gọi hs đọc theo thứ tự và khụng thứ tự.
 *Ghộp chữ thành tiếng
- Chỉ bảng ụn cho hs đọc.
-Chỉnh sửa cỏch phỏt õm cho hs.
Cho HS nghỉ giữa tiết
 Hoạt động 2: Hướng dẫn đọc từ ứng dụng.
-Viết bảng từ ứng dụng: xõu kim, lưỡi liềm. và gọi hs đọc.
Hoạt động 3: Hướng dẫn viết chữ
-Viết mẫu .
3. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét chung tiết học.
* Hs đọc viết. Nhận xột.
-Đọc đồng thanh và cỏ nhõn.
-Ghộp õm thành tiếng và đọc.
-HS đọc.
* Đọc cỏ nhõn và đồng thanh.
* Lần lượt viết vào bảng con.
Tiết 2 : luyện tập
Hoạt động 1: Luyện đọc.
- Đọc lại bài tiết 1 ( bảng lớp)
- Giáo viên theo dõi và chỉnh sửa cụ thể cho HS đọc sai
Hoạt động 2: Luyện viết.
- Hướng dẫn cách tô chữ trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
Cho HS nghỉ giữa tiết
Hoạt động 3 : Luyện nói.
- GV treo tranh minh hoạ cõu chuyện và yờu cầu HS quan sỏt.
- GV kể lại diễn cảm nội dung cõu chuyện theo tranh 
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học.
* HS đọc ( cá nhân, nhóm, lớp)
- HS theo dõi
* HS tập tô chữ trong vở tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
-H thi đua kể chuyện theo tranh.
Toán : Luyện tập chung
I. Mục tiêu:
- Biết đếm , so sỏnh , thứ tự cỏc số từ 0 đến 10 ; biết làm tớnh cộng , trừ cỏc số trong phạm vi 10 ; viết được phộp tớnh thớch hợp với túm tắt bài toỏn .
- Bài tập cần làm : Bài 1; Bài 2; Bài 3 (cột 4,5,6,7); Bài 4; Bài 5.
- KNS : kĩ năng tư duy; kĩ năng lắng nghe tích cực ; kĩ năng hợp tác.
II. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gv gọi 3 em đọc thuộc bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10.
- GV nhận xột chung.
2. Bài mới:
Bài 1:
- GV nờu yờu cầu.
- Muốn điền đỳng số ta cần làm gỡ?
- GV gọi 2 HS lờn bảng làm, cả lớp làm vào vở.
- GV bao quỏt giỳp đỡ HS yếu.
Bài 2:
-GV hướng dẫn và cho HS đọc cỏc số từ 0→ 10 và từ 10→ 0 theo cỏ nhõn, nhúm, cả lớp.
- GV nhận xột.
Bài 3:
- GV cho HS nờu yờu cầu bài.
- GV chia lớp làm 2 nhúm và gọi đại diện mỗi nhúm 1 em lờn bảng làm, cả lớp l

Tài liệu đính kèm:

  • docLop 1 Tuan 16(1).doc