Giáo án Lớp 1 - Tuần 10

I.Mục tiêu :

 -Giúp HS hiểu được cấu tạo của vần au, âu.

-Biết đọc viết đúng các vần au, âu, cái cầu, cây cau.

-Nhận ra được vần au, âu trong tất cả các tiếng có chứa vần au, âu.

-Đọc được từ ứng dụng .Rau cải ,lau sậy châu chấu ,sáo sậu

II.Đồ dùng dạy học:

 -Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng .

III.Các hoạt động dạy học :

 

doc 24 trang Người đăng honganh Ngày đăng 21/01/2016 Lượt xem 714Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g: Anh không nhường em.
Tranh 5:
Nội dung: Dỗ em cho mẹ làm việc.
* Hoạt động 2 :
Gọi học sinh đóng vai thể hiện theo các tình huống trong bài học.
+Kết luận :
Là anh chị cần nhường nhịn em nhỏ. Là em thì phải lễ phép và vâng lời anh chị.
* Hoạt động 3:Liên hệ thực tế .
Ở nhà các em thường nhường nhịn em nhỏ như thế nào?
Trong gia đình nếu em là em nhỏ thì em nên làm những gì?
+Tóm lại : Anh chị em trong gia đình là những người ruột thịt.Vì vậy cần phải thương yêu quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.Anh chị phải biết nhường nhịn em nhỏ, em nhỏ phải kính trọng và vâng lời anh chị.
* Củng cố , Dặn dò :
- Hỏi tên bài.
- Gọi nêu nội dung bài.
- Nhận xét, tuyên dương. 
-Học bài, xem bài mới.
HS nêu tên bài học. : Gia đình em
Nhường nhịn em, chia em phần hơn.
Nhường cho em chơi.
Vài HS nhắc lại.
Nối : nên hoặc không nên vào tranh.
Không nên.
Nên.
Nên.
Không nên.
Nên.
Đóng vai thể hiện tình huống 2.
Đóng vai thể hiện tình huống 5.
Học sinh nhắc lại.
Nhường đồ chơi, nhường quà bánh cho em.
Vâng lời anh chị.
Học sinh nhắc lại.
Học sinh nêu.
Thực hiện ở nhà.
Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2010
THỂ DỤC
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
I -Mục tiêu:
-Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa 2 tay dang ngang và đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V
-Bước đầu làm quen với tư thế đứng kiểng gĩt, hai tay chống hơng
II-Địa điểm, phương tiện:
-Địa diểm: trên sân trường.
-Phương tiện: GV chuẩn bị 1 cịi. 
III-Nội dung và phương pháp lên lớp.
Định lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
3 – 5
15- 20
5 – 7
3- 5
Hoạt động :1 Khởi động
-GV nhận lớp phổ biến ND-YC bài học.
*Đứng vỗ tay, hát.
-Chạy nhẹ nhàng thành 1 hang dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường.
-Đi thường theo vịng trịn và hít thở sâu.
*Trị chơi “Diệt các con vật cĩ hại”
Hoạt động : 2 Phần cơ bản: 
*Ơ n phối hợp: Đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa 2 tay dang ngang.
*Ơ n phối hợp: Đưa 2 tay ra trước đứng đưa 2 tay lên cao chêch chữ V.
-Ơ n phối hợp: Đứng đưa 2 tay dang ngang, đứng đưa 2 tay lên cao chêch chữ V.
Nhịp 1:Từ TTĐCB đưa 2 tay dang ngang.
Nhịp 2: Về TTĐCB.
Nhịp 3: Đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V.
Nhịp 4: Về TTĐCB.
-Đưng kiển gĩt, 2 tay chống hơng.
Gv nêu tên, làm mẫu và giải thích động tác cho HS tập bắt chước.
-HS tập, GV quan sát HS tập và sửa sai cho HS.
*Trị chơi “Qua đường lội”.
Hoạt động :3 Phần kết thúc:
 -Đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc.
 *Trị chơi hồi tĩnh (do GV chọn).
 -GV +HS hệ thống bài.
 -GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà.
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 x x x x x x x
r
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 x x x x x x x
r
CB XP Đ
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 x x x x x x x
r
Môn : Học vần
BÀI : IU - ÊU
I.Mục tiêu :
-Học sinh hiểu được cấu tạo vần iu, êu.
-Học sinh đọc và viết được iu, êu, lưỡi rìu, cái phểu. 
-Đọc được từ ứng dụng : líu lo ,chịu khó ,cây nêu ,kêu gọi .
II.Đồ dùng dạy học: 
-Tranh minh hoạ từ khóa.
-Tranh minh hoạ: từ ứng dụng . 
-Bộ chữ học vần , bảng cài 
III.Các hoạt động dạy học :
TG
Hoạt động GV
Hoạt động HS
* Hoạt động 1:Khởi động .
- Kiểm tra bài cũ . Hỏi bài trước.
- Gv gọi hs đọc lại bài trước .
- Gv cho hs Viết bảng con.
GV nhận xét chung.
+ Dạy học bài mới :
-GV giới thiệu bài . GV ghi tên bài .
-Gọi 1 HS phân tích vần iu
-Lớp cài vần iu.
- GV nhận xét .
- Gọi hs đánh vần vần iu.
Có iu, muốn có tiếng rìu ta làm thế nào?
Cài tiếng rìu.
- GV nhận xét và ghi bảng tiếng rìu.
- Gọi phân tích tiếng rìu. 
- GV hướng dẫn đánh vần 1 lần.
- Dùng tranh giới thiệu từ “lưỡi rìu”.
-Hỏi:Trong từ có tiếng nào mang vần mới học.
-Gọi đánh vần tiếng rìu, đọc trơn từ lưỡi rìu.
- Gọi đọc sơ đồ trên bảng.
- Vần 2 : vần êu 
- GV gọi hs đọc vần phân tích vần 
-GV cho hs cài bảngcài vần êu 
So sánh 2 vần.
- GV cho hs phân tích tiếng phễu 
- GV cho hs cài tiếng phễu 
Đọc lại 2 cột vần.
- Gọi học sinh đọc toàn bảng.
 * Hoạt dộng 2 :Dạy từ ứng dụng.
- GV giới thiệu từ ứng dụng qua tranh minh họa 
- GV gọi hs đọc lần lược các từ .
Líu lo, chịu khó, cây nêu, kêu gọi.
Hỏi tiếng mang vần mới học trong từ : Líu lo, chịu khó, cây nêu, kêu gọi.
Gọi đánh vần tiếng và đọc trơn từ đó.
Đọc sơ đồ 2.
Gọi đọc toàn bảng.
+ Luyện viết bảng con :
- GV theo dõi chỉnh sữa cho hs .
- Nhận xét chung .
* Củng cố tiết 1:
- GV . Hỏi vần mới học.
- GV gọi 2 hs đọc bài ở bảng
- Nhận xét tiết 1
Học sinh nêu tên bài trước.
HS 6 -> 8 em.
 rau cải. sáo sậu.lau sậy .
HS phân tích, cá nhân 1 em.
Cài bảng cài.iu 
- I –u –iu .
Cá nhân 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.
Thêm âm r đứng trước vần iu và thanh huyền trên đầu vần iu.
Toàn lớp.cài bảng 
Cá nhân 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.
Tiếng rìu.
Cá nhân 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.
 2 em.
-êu .âm ê ghép với u 
- HS cài bảng cài 
Giống nhau : u cuối vần.
Khác nhau : I và ê đầu vần.
- HS phân tích tiếng 
 Cả lớp cài bảng cài 
HS đánh vần, đọc trơn từ,
Líu lo cây nêu 
Chịu khĩ kêu gọi 
líu, chịu, nêu, kêu.
CN 2 em
Cá nhân 2 em, đồng thanh
1 em.
- HS nhắc lại vần iu ,êu 
Môn : Học vần
BÀI : IU – ÊU ( T 2)
I.Mục tiêu :
-Đọc được câu ứng dụng :Cây bưởi cây táo nhà bà 
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Ai chịu khó.
-Nhận ra vần iu , êu trong các tiếng từ
II.Đồ dùng dạy học: 
-Tranh minh hoạ: Câu ứng dụng : 
-Tranh minh họa luyện nói: Ai chịu khó.
III.Các hoạt động dạy học :
TG
 Hoạt động GV 
 Hoạt động HS 
*Hoạt động 1 : Luyện đọc .
- GV cho hs đọc lại bài ở tiết 1 
Luyện đọc bảng lớp :
+Luyện đọc câu ứng dụng :
 - GV giới thiệu tranh rút câu ghi bảng:
-GV gợi ý câu hỏi 
+Tranh vẽ gì ?
+Cây trái trong vườn có gì lạ ?
- GV gọi hs đọc câu ứng dụng .
Cây bưởi, cây táo nhà bà đều sai trĩu quả.
GV nhận xét và sửa sai.
* Hoạt động 2 :Luyện nói . Chủ đề “Ai chịu khó”.
- GV gợi ý bằng hệ thống câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ đề.
+Tranh vẽ gì ?
+Mỗi con vật trong tranh đang làm gì ?
+Theo em các con vật trên con nào chịu khó nhất ? 
+Thế nào là chịu khó ?
+Em phải làm gì để học tốt .
- GV giáo dục tư tưởng tình cảm.
- GV cho hs đọc bài trong SGK
GV Nhận xét cho điểm.
+ Luyện viết vở TV 
- GV uốn nắn chỉnh sữa cho hs .
GV thu vở 1số em để chấm.
-Nhận xét cách viết.
* Củng cố dặn dò :
-GV gọi HS đọc lại bài.
Tìm tiếng mới mang vần mới học trong văn bản GV đã sưu tầm.
- Nhận xét đánh giá tiết học .
- Khen ngợi hs học tốt .
Học bài, xem bài ở nhà.Ôn tập 
CN 6 -> 8 em, lớp đồng thanh
 HS trả lời câu hỏi 
Cây bưởi cây táo nhà bà đều sai trĩu quả .
HS tìm tiếng mang vần mới học trong câu
4 em đánh vần tiếng đều, đọc trơn tiếng 4 em, đọc trơn toàn câu 7 em, đồng thanh.
Học sinh luyện nói.
Học sinh khác nhận xét.
HS trả lời theo sự hiểu biết 
HS đọc nối tiếp 
Học sinh lắng nghe.
Toàn lớp.viết vào vở tập viết 
 Cá nhân 1 em
Đại diện 2 nhóm tìm, học sinh khác nhận xét bổ sung.
Thực hiện ở nhà.
Tự nhiên & Xã hội
ÔN TẬP CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ
I.Mục tiêu :
-Giúp HS củng cố các kiến thức cơ bản về các bộ phận của cơ thể và các giác quan.
-Khắc sâu hiểu biết về các hành vi cá nhân hằng ngày để có sức khoẻ tốt.
-Tự giác thực hiện nếp sống vệ sinh khắc phục những hành vi có hại cho sức khoẻ.
II.Đồ dùng dạy học:
	-Tranh ảnh về các hoạt động học tập, vui chơi HS thu thập được và mang đến lớp.
III.Các hoạt động dạy học :
TG
Hoạt động GV
Hoạt động HS
+ Oån định lớp 
+ Kiểm tra bài cũ :
- GV hỏi bài trước học bài gì ?
-HS trả lời 
-GV gọi hs nêu các hoạt động có lợi cho sức khỏe .
Đá bóng , đá cầu , bơi lội . 
- Hoạt động nào có hại cho sức khỏe .
Đá bóng buổi trưa , trèo cây..
+ Dạy học bài mới : 
- Giới thiệu bài .
* Phát triển các hoạt động:
*Hoạt động 1 : Thảo luận cả lớp.
 Củng cố các kiến thức cơ bản về các bộ phận của cơ thể và các giác quan.
Cách tiến hành :
 - GV nêu câu hỏi :
+Hãy kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể ?
 +Cơ thể người gồm có mấy phần ?
+ Chúng ta nhận biết thế giới xung quanh bằng những giác quan nào ?
 - Về màu sắc ?
 - Về âm thanh ?
 - Về mùi vị ?
 - Nóng lạnh ?
 +Nếu thấy bạn chơi súng cao su, em khuyên bạn như thế nào ?
Kết luận : Muốn cho các bộ phận các giác quan khoẻ mạnh, các con phải biết bảo vệ, giữ gìn các giác quan sạch sẽ. 
- Thảo luận chung.
-HS trả lời.
*Hoạt động 2 : Nhớ và kể lại các việc làm vệ sinh cá nhân trong một ngày.
-Khắc sâu hiểu biết về các hành vi vệ sinh cá nhân hằng ngày để có sức khoẻ tốt. 
-Tự giác thực hiện nếp sống vệ sinh, khắc phực những hành vi có hại cho sức khoẻ.
Cách tiến hành :
+Bước 1 : 
+GV nêu câu hỏi : Các em hãy kể lại những việc làm của mình trong một ngày.
+GV nêu thêm một số câu hỏi gợi ý :
ŸBuổi sáng em thức dậy lúc mấy giờ ?
ŸBuổi trưa em thường ăn gì ? Có đủ no không ?
ŸEm có đánh răng, rửa mặt trước khi đi ngủ không ?
+Bước 2 :
-Cho HS thảo luận theo nhóm đôi.
+Bước 3 :
-Cho HS trình bày.
-Nhận xét. 
 * GV kết luận : Hằng ngày các con phải biết giữ vệ sinh chung cho các bộ phận của cơ thể.
-HS suy nghĩ.
-HS thảo luận theo nhóm đôi.
-HS trình bày.
*Củng cố – Dặn dò :
-Hỏi lại tựa bài.
HS nêu tựa bài 
-Cơ thể người gồm có mấy phần ?
HS trả lời 
-Chuẩn bị : “Gia đình”.
- Nhận xét đánh giá tiết học .
 Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010
Môn : Học vần
ÔN TẬP GIỮA HỌCKỲ
I.Mục tiêu :
 	-Giúp HS hiểu được một cách chắc chắn các bài đã học 
-Đọc viết được một số từ đã học 
-Đọc được đoạn thơ ứng dụng:trong các bài đã học 
II.Đồ dùng dạy học:
	- Nội dung các bài học .
III.Các hoạt động dạy học :
TG
Hoạt động GV
Hoạt động HS
* Hoạt động 1 :Khởiđộng .
- Kiểm tra bài cũ .
- Hỏi bài trước.
- GV cho hs đọc lại bài trước .
Viết bảng con.
-Gọi đọc đoạn thơ ứng dụng.
GV nhận xét chung.
+Dạy học bài mới :
GV giới thiệu ghi tựa: Ôn tập.
Hỏi lại âm , vần đã học, Giáo viên ghi bảng.
Giáo viên treo bảng ôn:
Gọi học sinh chỉ vào bảng và đọc: Các âm đã học, vần đã học.
Ghép âm thành vần.bèo, cá sấu, kì diệu.
Giáo viên giải thích thêm về các từ này.
Giáo viên chỉnh sửa lỗi phát âm cho học sinh .
- Tập viết từ ứng dụng. 
Hướng dẫn viết bảng con: 
- GV đọc các từ cho hs viết theo lời gv đọc 
*Củng cố tiết 1:
- GV gọi hs đọc lại bài.
 -GV nhận xét chung .
- Nhận xét tiết học 
Tiết 2
*Hoạt động 2 :Luyện đọc .
- Gv cho hs đọc lại bài ở tiết 1.
-Luyện đọc bảng lớp :
- Học sinh lần lượt đọc các vần trong bảng ôn.
Gọi học sinh đọc từ ứng dụng.
- GV gọi hs đọc câu ứng dụng trên bảng
Hãy đọc đoạn thơ ứng dụng .
Giáo viên nhận xét .
Giáo viên chỉnh sửa phát âm, khuyến khích học sinh đọc trơn.
*Củng cố , dặn dò .
- Gọị hs đọc lại bài trên bảng 
- Nhận xét đánh giá tiết học .
- Khen ngợi hs học tốt .
Học bài, xem bài ở nhà.Kiểm tra giữa học kì .
HS nêu : ưu, ươu.
HS 6 -> 8 em
 bầu rựơu. mưu trí.
3 em.
Học sinh vừa chỉ vừa đọc.
Học sinh đọc các vần ghép được từ âm ở cột dọc với âm ở các dòng ngang.
Cá nhân, nhóm, lớp.
Học sinh đọc từ ứng dụng.
Cá nhân, nhóm, lớp.
 -HS viết một sốt từ 
- ca nô , bó mạ , phở bò ,cũ nghệ ,tươi cười 
- 1 hs đọc lại âm 
 - 1 hs đọc lại vần 
 - ai ,oi, iu , êu , ôi ,uôi , ươi ,
- vỉa hè ,nô đùa ,thổi còi,ngửi mùi,châu chấu .
 Gió tư øtay mẹ 
 Ru bé ngủ say 
 Thay cho gió trời 
 Giữa trưa oi ả.
Học sinh đọc trơn câu ứng dụng.
Học sinh lắng nghe.
MÔN TOÁN
TIẾT38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4
I.Mục tiêu :
 - Tiếp tục củng cố khái niệm về phép trừ và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
 - Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 4.
 - Biết làm tính trừ trong phạm vi 4.
 -Thái độ: Thích làm tính .
 II.Đồ dùng dạy học:
 -GV: Phóng to tranh SGK, bảng phụ ghi BT 1, 2, 3, 
 - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.Vở BT Toán 1. Bảng con.
III.Các hoạt động dạy học :
TG
Hoạt động GV
Hoạt động HS
*Hoạt động 1 :Kiểm tra bài cũ 
-GV hỏi bài cũ học bài gì ?
-GV cho HS làm bài tập 
-GV nhận xét cho điểm 
+Dạy bài mới .
-Giới thiệu bài trực tiếp 
-Giới thiệu phép trừ, bảng trừ trong phạm vi 4.
+Hình thành khái niệm ban đầu về phép trừ
+Cách tiến hành :
-Hướng đẫn HS học phép trừ : 4 - 1 = 3.
-Hướng dẫn HS quan sát:
-Quan sát hình vẽ trong bài học để tự nêu bài toán:”Lúc đầu trên cành có 4 quả táo bị rụng hết 1 quả táo. Hỏi trên cây còn lại mấy quả táo?”
 - GV hỏi ta làm tính gì ?
 - GV hỏi có mấy con chim . Bay đi mấy con . Còn lại mấy con ?
- Gv hỏi có mấy quả bóng . Bay đi mấy quả .Còn lại mấy quả .
- Gọi hs trả lời , nêu phép tính 
- GV cho hs nêu phép tính cộng ,trừ ở mô hình .
 - Gv gọi hs đọc các phép tính va nhận xét phép tính . 
 Gv gọi hs đọc lại các phép tính trừ .
*Hoạt động 2 : Thực hành .
 * Bài 1 .gv gọi hs nêu cầu bài .
- GV gọi hs làm trên bảng lớp .
- Gv nhận xét cho điểm .
* Bài 2. GV gọi hs nêu yêu cầu .
GV .gọi hs làm bài trên bảng .
- Gv hướng dẫn hs các số thẳng cột .
-GV nhận xét cho điểm .
* Bài 3 .GV gọi hs nêu yêu cầu 
- GV gợi ý câu hỏi tranh .
-GV nhận xét bài làm của hs.
*Củng cố dặn dò 
-GV gọi hs đọc thuộc các phép trừ trong phạm vi 4
-Xem lại bài tập đã làm .
- về học ,làm bài ở nhà.xem bài .Luyện tập 
- Đánh giá tiết học .
HS .Luyện tập 
-Điền dấu +, - , 
1 1 = 2 , 2 1 = 3 , 1 2 = 3 1 4 = 5 , 2 1 = 1 , 3 2 = 1 3 1 = 2 , 2 2 = 4 , 4. ..1 = 5
 ( 4 HS lên bảng lớp làm)
HS tự nêu câu trả lời:” Có 4 quả táo bớt 1 quả táo ,còn 3 quả táo?”.
-Tính trừ . 4-1=3
- Có 4 con bay đi 2 còn lại 2 con 
 -HS nêu phép tính 
 4-2=2 
  4-3=1
3+1=4 4-1=3
1+3=4 4-3=1
2+2=4 4-2=2
- HS đọc thuộc công thức trứ 
1/ Tính :
4-1= 4-2= 3+1= 1+2=
3-1= 3-2= 4-3= 3-1=
2-1= 4-3= 4-1= 3-2=
4hs làm bảng lớp .Cả lớp làm vào vở .
2/ Tính :
-Hs làm bài trên bảng . Cả lớpvào vở 
 4 4 3 4 2 3
 - - - - - -
 2 1 2 3 1 1
 Viết phép tính thích hợp .
- HS dựa theo câu hỏi viết phép tính .
 4-1=3
   -HS đọc thuộc các phép tính trừ 
Thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2010
MÔN HỌC VẦN
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn Toán
TIẾT 39 :LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu :
 - Củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi 3,4
 - Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp ( cộng hoặc trừ) 
 -Thái độ: Thích học Toán.
II.Đồ dùng dạy học:
 -GV: Phóng to tranh SGK, bảng phụ ghi BT 1, 2, 3.
 - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.Vở BT Toán 1. Bảng con.
III.Các hoạt động dạy học :
TG
Hoạt động GV
Hoạt động HS
*Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ .
-GV hỏi lại bài trước 
-GV gọi HS làm bài tập 
-GV gọi HS đọc thuộc công thức trừ 
-GV nhận xét cho điểm .
+Dạy bài mới .
- Giới thiệu bài trực tiếp 
-Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK.
-Củng cố bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi 3, 4.
 *Bài tập1/57: HS làm vở Toán..
 Hướng dẫn HS viết các số thẳng cột .
-GV cho HS làm bảng lớp và toán 
GV chấm điểm và nhận xét bài làm của HS.
* Bài 2/57: GV gọi hs nêu yêu cầu .
 Hướng dẫn HS nêu cách làm :
- GV hướng dẫn lấy 4-1 ghi kết quả vào ôtrống .
GV chấm điểm, nhận xét bài viết của HS.
*Bài 3/57: Làm bảng con.
Cho HS nhắc lại cách tính ;chẳng hạn:”muốn tính:
 4 – 1 – 1 =, ta lấy 4 trừ 1 bằng 3 , rồi lấy 3 trừ 1 bằng 2”
 GV nhận xét .
*Bài 4/57 : ( Đối với hs khá giỏi gv cho hs làm )
HD HS cách làm ,( chẳng hạn: 3 -1 3 - 2, ta lấy 
3 –1 = 2 , lấy 3 - 2 =1, rồi lấy 2 so sánh với 1 ta điền dấu >) 
GV chấm điểm nhận xét kết quả HS làm.
- Làm bài tập 4/57: HS ghép bìa cài.hoặc làm vào bảng con 
- GV hướng dẫn HS nêu cách làm bài: 
* Cột b) hs khá gv có thể cho hs làm 
GV nhận xét cho điểm 
* Củng cố, dặn dò: 
 -Vừa học bài gì?
 -Xem lại các bài tập đã làm.
 -Chuẩn bị: Sách Toán 1, vở Toán để học bài: “Phép trừ trong phạm vi 5”.
-Nhận xét tuyên dương.
 HS trả lời phép cộng trong phạm vi 4
 2 HS đọc thuộc công thức 
3HS viết bảng lớp- cả lớp làm bảng con
 4 – 1 = 4 – 2 = , 3 + 1 = 1 + 2 = , 3 – 1 = , 3 – 2 = 4 – 3 = 3 – 1 = , 2 – 1 = 4 – 3 = 4 – 1 = , 3 - 2 =
Đọc yêu cầu bài1:” Tính”.
HS làm bài. Trên bảng 3 HS đọc kết quả của phép tính.
 4 3 4 4 2 3
 - - - - - -
 1 2 3 2 1 1
-1HS đọc yêu cầu:”Điền số”.
4HS làm bài ở bảng lớp, cả lớp làm vào vở .
HS tự làm bài và chữa bài.
4-1-1= 4-1-2= 4-2-1= 
1HS đọc yêu cầu:”Điền dấu, =” 
2HS làm bảng lớp, cả lớp làm vở Toán . HS đổi vở để chữa bài.Đọc kết quả phép tính:
3 - 1 = 2 ; 3 – 1 > 3 - 2
4 - 1 > 2 ; 4 – 3 < 4 – 2
4 - 2 = 2 ; 4 – 1 < 3 + 1
HS đọc yêu cầu bài 4:” Viết phép tính thích hợp”.
HS nhìn tranh vẽ nêu từng bài toán rồi viết kết quả phép tính ứng với tình huống trong tranh.
HS làm bài, chữa bài.Đọc các phép tính:
a, 3 + 1 = 4.
b, 4 - 1 = 3.
Trả lời (Luyện tập ).
Lắng nghe.
 MÔN THỦ CÔNG 
XÉ DÁN HÌNH CON GÀ CON. (T1 )
I.Mục tiêu :
-Học sinh biết cách xé dán hình con gà con đơn giản.
-Giúp các em xé được hình con gà con dán cân đối, phẳng.
-Yêu thích môn học.
II.Đồ dùng dạy học:
-Bài mẫu về xé dán hình con gà con có trang trí.
 -Giấy màu, hồ, khăn lau.
III.Các hoạt động dạy học :
TG
Hoạt động GV
Hoạt động HS
-Ổn định :
- Kiểm tra bài cũ :
-Cho HS nêu lại quy trình xé, dán hình cây đơn giản.
-HS nêu lại quy trình xé, dán hình cây đơn giản.
-Nhận xét – Ghi điểm.
-Nhận xét chung.
 + Dạy học bài mới :
-Giới thiệu bài :
* Phát triển các hoạt động:
*Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
 HS tìm hiểu đặc điểm, hình dáng, màu sắc của con gà con.
- Giáo viên cho học sinh xem bài mẫu và hỏi : “Nêu các bộ phận của con gà con ? Toàn thân con gà con có màu gì ? Gà con có gì khác so với gà lớn ?”.
-Học sinh quan sát,nhận xét, trả lời.
*Hoạt động 2 : GV hướng dẫn mẫu.
 Học sinh nắm được cách xé từng phần của hình gà con và biết cách dán ghép hình gà con.
a)Thân gà : Lấy giấy màu vàng, lật mặt sau vẽ hình chữ nhật, xé 4 góc của hình chữ nhật. Tiếp tục xé chỉnh sửa cho giống hình thân con gà. GV lật mặt màu để học sinh quan sát
b) Đầu gà : Vẽ, xé hình vuông, vẽ và xé 4 góc của hình vuông, chỉnh sửa cho gần tròn,cho giống hình đầu gà. Lật mặt màu để học sinh quan sát.
c) Đuôi gà : Vẽ, xé hình vuông, vẽ hình tam giác từ hình vuông và xé (đỉnh tam giác từ điểm giữa của 1 cạnh hình vuông nối với 2 đầu của cạnh đối diện).
d)Chân : Dùng giấy khác màu để xé ước lượng, lưu ý học sinh mắt có thể vẽ 
bằng bút chì màu.
Học sinh quan sát giáo viên làm mẫu, ghi nhớ quy trình xé dán 
e)Dán hình : Giáo viên hướng dẫn thao tác bôi hồ và lần luợt dán theo thứ tự : thân gà, đầu gà, mỏ gà, chân, đuôi lên giấy nền.
-Học sinh quan sát và ghi nhớ quy trình dán.
 -Quan sát hình con gà hoàn chỉnh.
*Củng cố – Dặn dò :
- Giáo viên cho học sinh nêu lại quy trình xé dán hình con gà con.
-HS nhắc lại quy trình xé dán.
- Nhắc dọn vệ sinh.
-HS dọn vệ sinh.
-Chuẩn bị : Giấy trắng, bút để xé dán hình con gà con.
Thư sáu ngày 5 tháng11 năm 2010
Môn : Học vần
BÀI : IÊU- YÊU
I.Mục tiêu :
-HS hiểu được cấu tạo iêu, yêu.
	-Đọc và viết được iêu, yêu, sáo diều, yêu quý.
 -Đọc được từ ứng dụng : yêu cầu, già yếu, buổi chiều ,hiểu bài . 
	-Nhận ra iêu, yêu trong tiêng từ ứng dụng 
II.Đồ dùng dạy học:
 	-Tranh minh hoạ từ khóa.
III.Các hoạt động dạy học :
TG
Hoạt động GV
Hoạt động HS
* Hoạt động 1 :Khởi động
- Kiểm tra bài cũ . Hỏi bài trước.
-Gv gọi hs đọc lại bài ở trước .
Viết bảng con.
GV nhận xét chung.
+ Dạy bài mới :
GV giới thiệu bài vần iêu yêu 
Gọi 1 HS phân tích vần iêu.
Lớp cài vần iêu.
GV nhận xét 
- Hướng dẫn hs đánh vần vần iêu.
Có iêu, muốn có tiếng diều ta làm thế nào?
Cài tiếng diều.
-GV nhận xét và ghi bảng tiếng diều.
Gọi phân tích tiếng diều. 
GV hướng dẫn đánh vần 1 lần.
-Dùng tranh giới thiệu từ “sáo diều”.
Hỏi: Trong từ có tiếng nào mang vần mới học.
-Gọi đánh vần tiếng diều, đọc trơn từ sáo diều.
-Gọi đọc sơ đ

Tài liệu đính kèm:

 • docgiao an tuan 10 lop 1.doc