Giáo án Đạo đức - Học kì II

I/MỤC TIÊU

 - Giúp HS ôn lại những kiến thức các bài đã học từ tuần 12 đến tuần 17.

 -Giáo dục các em có ý thức thực hành những điều đã học trong đời sống hằng ngày

 II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 35 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 08/08/2018 Lượt xem 255Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Đạo đức - Học kì II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t, bổ sung.
- HS giải quyết tình huống 
- HS nhắc lại 
- Các nhóm HS thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày. 
- Các nhóm khác trao đổi, bổ sung.
- HS lắng nghe.
-Các nhóm thảo luận.
-Đại diện từng nhóm trình bày. Cả lớp trao đổi, tranh luận.
- Các nhóm HS thảo luận. theo từng nội dung.
- Đại diện các nhóm trình bày, bổ sung, tranh luận ý kiến trước lớp.
-HS lắng nghe.
- 2 HS đọc 
-Cả lớp thực hiện.
Tuần 24
Tiết 24 Bài 11 
GIỮ GÌN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
( Tiết 2)
I.MỤC TIÊU:
 Học xong tiết này, HS có khả năng:
 - Hiểu:
 + Mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn.
 + Những việc cần làm để giữ gìn các công trình công cộng.
 - Biết tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ các công trình công cộng.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - SGK Đạo đức 4.
 - Phiếu điều tra (theo bài tập 4)
 - Mỗi HS có 3 phiếu màu: xanh, đỏ, trắng
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
A/ Ổn định :
B/ Kiểm tra bài cũ 
 +Nêu phần ghi nhớ của bài: “Giữ gìn các công trình công cộng.”
- GV nhận xét 
C/ Bài mới:
1/ Giới thiệu bài: “Giữ gìn các công trình công cộng”
- GV ghi tựa bài lên bảng 
2/ Giảng bài 
*Hoạt động 1: Báo cáo về kết quả điều tra (Bài tập 4- SGK/36) .
 -GV mời đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả điều tra.
 -GV kết luận về việc thực hiện giữ gìn những công trình công cộng ở địa phương.
*Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến (Bài tập 3- SGK/36)
- GV nêu lần lượt nêu từng ý kiến của bài tập 3.
 -GV đề nghị HS giải thích về lí do lựa chọn của mình.
 -GV kết luận:
 +Ý kiến a là đúng
 +Ý kiến b, c là sai
ï Kết luận chung :
 -GV mời HS đọc to phần ghi nhớ- SGK/35.
D/ Củng cố - Dặn dò:
 -HS thực hiện việc giữ gìn, bảo vệ các công trình công cộng
 -Chuẩn bị bài sau: Oân tập và thực hành kỹ năng giữa kì II
- Nhận xét tiế học. 
-2 HS nêu 
- HS nhận xét, bổ sung 
- HS nhắc lại
-Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả điều tra về những công trình công cộng ở địa phương.
-Cả lớp thảo luận về các bản báo cáo như:
+Làm rõ bổ sung ý kiến về thực trạng các công trình và nguyên nhân.
+Bàn cách bảo vệ, giữ gìn chúng sao cho thích hợp.
-HS trình bày ý kiến của mình.
-HS giải thích.
-HS đọc.
-HS cả lớp.
Tuần 25 
Tiết 25 ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA KÌ II
I/ MỤC TIÊU 
 - Giúp HS ôn lại những kiến thức các bài đã học từ tuần 19 đến tuần 24.
 -Giáo dục các em có ý thức thực hành những điều đã học trong đời sống hằng ngày 
 II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A/ Oån định 
 B/Kiểm tra bài cũ
 -Kiểm tra sự chuẩn bị bài ôn tập của HS. C/ Bài mới.
 1/ Giới thiệu bài
 -GV ghi tựa bài lên bảng
 2/ Hoạt động 1: Hướng dẫn ôn tập.
Hỏi : Từ tuần 19 đến tuần 24 các em đã được học mấy bài đạo đức đó là những bài nào?
Hỏi :+ Tại sao phải kính trọng, biết ơn người lao động ?
+ Em đã thực hiện được việc làm nào thể hiện sự kính trọng, biết ơn người lao động?
- GV nhận xét 
Hỏi : + Qua bài lịch sự với mọi người em rút ra ghi nhớ điều gì? 
+ Trong cuộc sống hằng ngày em đã thể hiện lịch sự với bạn bè và nguời lớn chưa? 
Hỏi : + Nêu những việc cần làm để giữ gìn các công trình công cộng? 
+ Ở địa phương em có công trình công cộng nào không?
- GV nhận xét. 
3/Hoạt động 2:Thực hành các kĩ năng
 -Yêu cầu các nhóm trình bày tiểu phẩm tự chọn trong các bài đã học ( Tiểu phẩm đã được đăng kí ở tiết trước)
- GV nhận xét chung, tuyên dương nhóm có tiểu phẩm hay nhất
 D/ Củng cố , dặn dò
-Về nhà xem lại các bài đã ôn
-Chuẩn bị bài sau:Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo. 
- Nhận xét tiết học.
- HS nhắc lại 
HS nêu 
-2 HS nêu 
-HS thảo luận theo cặp tìm ra câu trả lời.
- HS nối tiếp nhau trình bày.
-4 HS nêu 
- HS nối tiếp nhau trình bày.
-2 HS nêu
-HS nối tiếp nhau trả lời. 
-3 nhóm lần lượt trình bày 
 -Nhóm khác nhận xét
Tuần 26 
Tiết 26: 	Bài 12 
TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO
I.MỤC TIÊU:
 Học xong bài này, HS có khả năng:
 - Hiểu:
 + Thế nào là hoạt động nhân đạo.
 + Vì sao cần tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo.
 - Biết thông cảm với những người gặp khó khăn hoạn nạn -Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp, ở trường, ở địa phương phù hợp với khả năng.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - SGK Đạo đức 4.
 - Mỗi HS có 3 tấm bìa màu xanh, đỏ, trắng.
 - Phiếu điều tra (theo mẫu bài tập 5)
III.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động day
Hoạt động học
A/ Oån định: 
Yêu cầu quản ca bắt nhịp, cả lớp hát một bài.
B/ Kiểm tra bài cũ:
 - GV nêu yêu cầu kiểm tra:
 + Nhắc lại ghi nhớ của bài: “Giữ gìn các công trình công công”
 + Nêu các tấm gương, các mẫu chuyện nói về việc giữ gìn, bảo vệ các công trình công cộng.
 GV nhận xét.
C/ Bài mới:
1.Giới thiệu bài: “Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo”.
- GV ghi tựa lên bảng
2/ Giảng bài 
*Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (thông tin- SGK/37- 38)
 + Em suy nghĩ gì về những khó khăn, thiệt hại mà các nạn nhân đã phải chịu đựng do thiên tai, chiến tranh gây ra?
 + Em có thể làm gì để giúp đỡ họ?
 - GV kết luận:
 Trẻ em và nhân dân các vùng bị thiên tai, lũ lụt và chiến tranh đã phải chịu nhiều khó khăn, thiệt thòi. Chúng ta cần cảm thông, chia sẽ với họ, quyên góp tiền của để giúp đỡ họ. Đó là một hoạt động nhân đạo.
*Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm đôi (Bài tập 1- SGK/38)
 - GV gọi HS đọc bài tập 1 SGK/38 và yêu cầu các nhóm thảo luận nội dung của bài tập.
- Gọi đại diện các nhóm trình bày.
 -GV kết luận:
 + Việc làm trong các tình huống a, c là đúng.
 + Việc làm trong tình huống b là sai vì không phải xuất phát từ tấm lòng cảm thông, mong muốn chia sẻ với người tàn tật mà chỉ để lấy thành tích cho bản thân.
*Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến (Bài tập 3- SGK/39)
 Trong những ý kiến dưới đây, ý kiến nào em cho là đúng?
- GV lần lượt nêu từng ý kiến của bài tập 3.
- GV đề nghị HS giải thích về lí do lựa chọn của mình.
- GV kết luận:
ịÝ kiến a :đúng
ịÝ kiến b :sai
ịÝ kiến c :sai
ịÝ kiến d :đúng
D/Củng cố - Dặn dò:
- Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK/38.
- Dặn HS về sưu tầm các thông tin, truyện, tấm gương, ca dao, tục ngữ  về các hoạt động nhân đạo.
- Cả lớp thực hiện.
- 2HS thực hiện yêu cầu.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe.
- HS nhắc lại tựa bài.
- Các nhóm HS thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày; Cả lớp trao đổi, tranh luận.
-HS nêu các biện pháp giúp đỡ.
-HS lắng nghe.
- Các nhóm HS thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày ý kiến trước lớp. Cả lớp nhận xét bổ sung.
-HS lắng nghe.
-HS biểu lộ thái độ theo quy ước ở hoạt động 3, tiết 1- Bài 3.
-HS giải thích lựa chọn của mình.
- HS lắng nghe.
- 3HS đọc.
- Lắng nghe ghi nhớ về thực hiện.
Tuần 27 
Tiết 27: 	Bài 12 
TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO
(Tiết 2)
I.MỤC TIÊU:
 Học xong bài này, HS biết:
 + Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo.
 + Biết thông cảm với những người gặp khó khăn hoạn nạn -Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp, ở trường, ở địa phương phù hợp với khả năng.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - SGK Đạo đức 4.
 - Mỗi HS có 3 tấm bìa màu xanh, đỏ, trắng.
 - Phiếu điều tra (theo mẫu bài tập 5)
III.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động day
Hoạt động học
A/ Oån định: 
Yêu cầu quản ca bắt nhịp, cả lớp hát một bài.
B/ Kiểm tra bài cũ:
 - GV nêu yêu cầu kiểm tra:
 + Nhắc lại ghi nhớ của bài: “Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo”
 + Nêu các tấm gương, các câu ca dao, tục ngữ nói về hoạt động nhân đạo.
 GV nhận xét.
C/ Bài mới:
1.Giới thiệu bài: “Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo” tiếp theo.
- GV ghi tựa lên bảng
2/ Giảng bài 
*Hoạt động 1 Thảo luận theo nhóm đôi (Bài tập 4- SGK/39)
 -GV nêu yêu cầu bài tập.
 Những việc làm nào sau là nhân đạo?
a/. Uống nước ngọt để lấy thưởng.
b/. Góp tiền vào quỹ ủng hộ người nghèo.
c/. Biểu diễn nghệ thuật để quyên góp giúp đỡ những trẻ em khuyết tật.
d/. Góp tiền để thưởng cho đội tuyển bóng đá của trường.
e/. Hiến máu tại các bệnh viện.
 - GV kết luận:
 + b, c, e là việc làm nhân đạo.
 + a, d không phải là hoạt động nhân đạo.
*Hoạt động 2: Xử lí tình huống (Bài tập 2- SGK/38)
 - GV chia lớp thành 2 nhóm và giao cho mỗi nhóm HS thảo luận 1 tình huống.
ịNhóm 1 :
a/. Nếu trong lớp em có bạn bị liệt chân.
ịNhóm 2 :
b/. Nếu gần nơi em ở có bà cụ sống cô đơn, không nơi nương tựa.
 - GV kết luận:
 + Tình huống a: Có thể đẩy xe lăn giúp bạn (nếu bạn có xe lăn) ,quyên góp tiền giúp bạn mua xe (nếu bạn có xe và có nhu cầu  ),
 + Tình huống b: Có thể thăm hỏi, trò chuyện với bà cụ, giúp đỡ bà những công việc lặt vặt thường ngày như lấy nước, quét nhà, quét sân, nấu cơm, thu dọn nhà cửa.
*Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (Bài tập 5- SGK/39)
 -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm.
 -GV kết luận:
 Cần phải cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn bằng cách tham gia những hoạt động nhân đạo phù hợp với khả năng.
ïKết luận chung :
- GV mời HS đọc mục “Ghi nhớ” SGK/38.
D/ Củng cố - Dặn dò:
 -Em đã làm gì để thể hiện lòng nhân đạo?.
 - Chuẩn bị bài : Tôn trọng luật giao thông
- Cả lớp thực hiện.
- 2HS thực hiện yêu cầu.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe.
- HS nhắc lại tựa bài.
-HS thảo luận.
-Đại diện các nhóm trình bày ý kiến trước lớp - Cả lớp nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.
- Các nhóm thảo luận.
- Theo từng nội dung, đại diện các nhóm cùng lớp trình bày, bổ sung, tranh luận ý kiến.
- Các nhóm thảo luận và ghi kết quả vào phiếu điều tra theo mẫu.
- Đại diện từng nhóm trình bày. Cả lớp trao đổi, bình luận.
- HS lắng nghe.
-2HS đọc ghi nhớ.
- HS nêu.
- Cả lớp lắng nghe ghi nhớ về nhà thực hiện.
Tuần 28
Tiết 28: 	 Bài 13 
TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG
I.MỤC TIÊU:
 Học xong bài này, HS có khả năng:
 -Hiểu: Cần phải tôn trọng Luật giao thông. Đó là cách bảo vệ cuộc sống của mình và mọi người.
 -HS có thái độ tôn trọng Luật giao thông, đồng tình với những hành vi thực hiện đúng luật giao thông.
 -HS biết tham gia giao thông an toàn.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 -SGK Đạo đức 4.
 -Một số biển báo giao thông.
 -Đồ dùng hóa trang để chơi đóng vai.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động day
Hoạt động học
A/ Oån định: 
Yêu cầu quản ca bắt nhịp, cả lớp hát một bài.
B/ Kiểm tra bài cũ: 
- GV nêu cầu kiểm tra:
 + Nêu phần ghi nhớ của bài: “Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo”
 + Nêu các thông tin, truyện, tấm gương, ca dao, tục ngữ  về các hoạt động nhân đạo.
 - GV nhận xét.
C/Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
- Tôn trọng Luật giao thông 
- GV ghi tựa lên bảng.
2/ Giảng bài 
*Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (thông tin- SGK/40) 
 - GV chia HS làm 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm đọc thông tin và thảo luận các câu hỏi về nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông, cách tham gia giao thông an toàn.
 - GV kết luận:
 + Tai nạn giao thông để lại nhiều hậu quả: tổn thất về người và của (người chết, người bị thương, bị tàn tật, xe bị hỏng, giao thông bị ngừng trệ )
 + Tai nạn giao thông xảy ra do nhiều nguyên nhân: do thiên tai (bão lụt, động đất, sạt lở núi, ), nhưng chủ yếu là do con người (lái nhanh, vượt ẩu, không làm chủ phương tiện, không chấp hành đúng Luật giao thông)
 + Mọi người dân đều có trách nhiệm tôn trọng và chấp hành Luật giao thông.
*Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (Bài tập 1- SGK/41)
 -GV chia HS thành các nhóm đôi và giao nhiệm vụ cho các nhóm.
 Những tranh nào ở SGK/41 thể hiện việc thực hiện đúng Luật giao thông? Vì sao?
 -GV mời một số nhóm HS lên trình bày kết quả làm việc.
-GV kết luận: Những việc làm trong các tranh 2, 3, 4 là những việc làm nguy hiểm, cản trở giao thông. Những việc làm trong các tranh 1, 5, 6 là các việc làm chấp hành đúng Luật giao thông. 
*Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (Bài tập 2- SGK/42)
 - GV chia 7 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận một tình huống.
 - GV treo bảng ghi sẵn các tình huống, yêu cầu HS đọc.
GV theo dõi, hướng dẫn các nhóm thảo luận.
- GV cho các nhóm đại diện trình bày kết quả và chất vấn lẫn nhau.
 -GV kết luận:
 + Các việc làm trong các tình huống của bài tập 2 là những việc làm dễ gây tai nạn giao thông, nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng con người.
 + Luật giao thông cần thực hiện ở mọi nơi và mọi lúc.
D/Củng cố - Dặn dò:
 - Gọi HS đọc ghi nhớ SGK/40. 
 -Tìm hiểu các biển báo giao thông nơi em thường qua lại, ý nghĩa và tác dụng của các biển báo.
 - Các nhóm chuẩn bị bài tập 4- SGK/42:
 Hãy cùng các bạn trong nhóm tìm hiểu, nhận xét về việc thực hiện Luật giao thông ở địa phương mình và đưa ra một vài biện pháp để phòng chống tai nạn giao thông.
- Cả lớp thực hiện.
- 2HS thực hiện yêu cầu.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe.
- HS nhắc lại tựa bài.
- Một số HS thực hiện yêu cầu.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
-HS lắng nghe.
- Các nhóm HS thảo luận.
-Từng nhóm HS xem xét tranh để tìm hiểu: Bức tranh định nói về điều gì? Những việc làm đó đã theo đúng Luật giao thông chưa? Nên làm thế nào thì đúng Luật giao thông?
-Từng nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác bổ sung và chất vấn.
-HS lắng nghe.
- 1HS đọc.
-HS các nhóm thảo luận, dự đoán kết quả của từng tình huống
-HS trình bày kết quả. 
- Các nhóm khác chất vấn và bổ sung.
-HS lắng nghe.
.
- 3HS đọc.
- Lắng nghe ghi nhớ về thực hiện.
Tuần 29
Tiết 29: 	 Bài 13 
 TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG
I.MỤC TIÊU:
 Học xong bài này, HS có khả năng:
 - Hiểu: Cần phải tôn trọng Luật giao thông. Đó là cách bảo vệ cuộc sống của mình và mọi người.
 - HS có thái độ tôn trọng Luật giao thông, đồng tình với những hành vi thực hiện đúng luật giao thông.
 - HS biết tham gia giao thông an toàn.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 -SGK Đạo đức 4.
 -Một số biển báo giao thông.
 -Đồ dùng hóa trang để chơi đóng vai.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 2
Hoạt động day
Hoạt động học
A/ Oån định: 
- Yêu cầu quản ca bắt nhịp, cả lớp hát một bài.
B/ Kiểm tra bài cũ: 
+ Nêu phần ghi nhớ của bài:“Tôn trọng luật giao thông”
+ Em cần làm gì để tham gia an toàn giao thông?
- GV nhận xét.
C/Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
- Tôn trọng Luật giao thông 
- GV ghi tựa lên bảng.
2/ Giảng bài 
* Hoạt động 1: Trò chơi tìm hiểu về biển báo giao thông.
- GV chia HS làm 3 nhóm và phổ biến cách chơi. 
- GV giơ biển báo lên và yêu cầu HS nói ý` nghĩa.
- Mỗi nhận xét đúng sẽ được 1 điểm. Nếu 3 nhóm cùng giơ tay thì viết vào giấy. Nhóm nào nhiều điểm nhất là nhóm đó thắng.
- GV điều khiển cuộc chơi.
- GV cùng HS đánh giá kết quả.
* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (Bài tập 3- SGK/42)
- GV chia HS làm 6 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm nhận một tình huống,thảo luận và tìm cách giải quyết.
 - GV đánh giá kết quả làm việc của từng nhóm và kết luận :( SGV/52)
- GV kết luận : Mọi người cần có ý thức tôn trọng luật giao thông ở mọi lúc , mọi nơi.
* Hoạt động 3: Trình bày kết quả điều tra thực tiễn (Bài tập 4- SGK/42)
- GV mời đại diện từng nhóm trình bày kết quả điều tra.
- GV nhận xét kết quả làm việc nhóm của HS.
* Kết luận chung :
 Để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho mọi người cần chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông.
D/ Củng cố - Dặn dò:
- Chấp hành tốt Luật giao thông và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.
- Tổ chức diễn đàn: “Học sinh với Luật giao thông” (nếu có điều kiện).
- Về xem lại bài và chuẩn bị bài tiết sau.
- Cả lớp thực hiện.
- 2 HS thực hiện yêu cầu.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe.
- HS nhắc lại tựa bài.
- HS tham gia trò chơi.
- HS có nhiệm vụ quan sát biển báo giao thông và nói ý nghĩa của biển báo. 
- HS nhận xét và đánh giá.
- HS thảo luận, tìm cách giải quyết.
- Từng nhóm báo cáo kết quả (có thể bằng đóng vai) 
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.
-HS lắng nghe.
- Đại diện từng nhóm trình bày.
- Các nhóm khác bổ sung, chất vấn.
-HS lắng nghe.
-Lắng nghe ghi nhớ về thực hiện.
Tuần 30
Tiết 30 Bài 14 
 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I.MỤC TIÊU
 Học xong bài này, HS có khả năng:
 - Hiểu: Con người phải sống thân thiện với môi trường vì cuộc sống hôm nay và mai sau. Con người phải có trách nhiệm gìn giữ môi trường trong sạch.
 - Biết bảo vệ, gìn giữ môi trường trong sạch.
 - Đồng tình, ủng hộ những hành vi bảo vệ môi trường.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - SGK Đạo đức 4.
 - Các tấm bìa màu xanh, đỏ, trắng.
 - Phiếu giao việc.
III.HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Tiết 1
Hoạt động day
Hoạt động học
A/ Oån định: 
- Yêu cầu quản ca bắt nhịp, cả lớp hát một bài.
B/ Kiểm tra bài cũ: 
+ Nêu phần ghi nhớ của bài:“Tôn trọng luật giao thông”
+ Nêu ý nghĩa và tác dụng của vài biển báo giao thông nơi em thường qua lại.
- GV nhận xét.
C/Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
- Bảo vệ môi trường.
- GV ghi tựa lên bảng.
2/ Giảng bài 
* Khởi động: Trao đổi ý kiến.
- GV cho HS ngồi thành vòng tròn và hỏi:
+ Em đã nhận được gì từ môi trường?
- GV kết luận:
 Môi trường rất cần thiết cho cuộc sống của con người.
* Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (thông tin ở SGK/43- 44)
- GV chia nhóm và yêu cầu HS đọc và thảo luận về các sự kiện đã nêu trong SGK
- GV kết luận:
+ Đất bị xói mòn: Diện tích đất trồng trọt giảm, thiếu lương thực, sẽ dần dần nghèo đói.
+ Dầu đổ vào đại dương: gây ô nhiễm biển, các sinh vật biển bị chết hoặc nhiễm bệnh, người bị nhiễm bệnh.
+ Rừng bị thu hẹp: lượng nước ngầm dự trữ giảm, lũ lụt, hạn hán xảy ra, giảm hoặc mất hẳn các loại cây, các loại thú, gây xói mòn, đất bị bạc màu.
- GV yêu cầu HS đọc và giải thích câu ghi nhớ.
* Hoạt động 2: Làm việc cá nhân (Bài tập 1- SGK/44)
- GV giao nhiệm vụ cho HS làm bài tập 1: Dùng phiếu màu để bày tỏ ý kiến đánh giá.
- GV mời 1 số HS giải thích.
- GV kết luận:
+ Các việc làm bảo vệ môi trường: b, c, đ, g.
D/Củng cố - Dặn dò:
- Tìm hiểu tình hình bảo vệ môi trường tại địa phương.
- Chuẩn bị bài: Bảo vệ môi trường.
- Nhận xét tiết học.
- Cả lớp thực hiện.
- 2 HS thực hiện yêu cầu.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe.
- HS nhắc lại tựa bài.
-HS trả lời
-Mỗi HS trả lời một ý (không được nói trùng lặp ý kiến của nhau)
- Các nhóm thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS đọc ghi nhớ ở SGK/44 và giải thích.
- HS bày tỏ ý kiến đánh giá.
- HS giải thích.
- HS lắng nghe.
-Lắng nghe ghi nhớ về thực hiện.
Tuần 31
Tiết 31 Bài 14 
 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I.MỤC TIÊU
 Học xong bài này, HS có khả năng:
 - Hiểu: Con người phải sống thân thiện với môi trường vì cuộc sống hôm nay và mai sau. Con người phải có trách nhiệm gìn giữ môi trường trong sạch.
 - Biết bảo vệ, gìn giữ môi trường trong sạch.
 - Đồng tình, ủng hộ những hành vi bảo vệ môi trường.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - SGK Đạo đức 4.
 - Các tấm bìa màu xanh, đỏ, trắng.
 - Phiếu giao việc.
III.HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Tiết 2
Hoạt động day
Hoạt động học
A/ Oån định: 
- Yêu cầu quản ca bắt nhịp, cả lớp hát một bài.
B/ Kiểm tra bài cũ: 
+ Nêu phần ghi nhớ của bài:“Bảo vệ môi trường”
+ Em có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường?
- GV nhận xét.
C/Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
- Bảo vệ môi trường.
- GV ghi tựa lên bảng
2/ Giảng bài
* Hoạt động 1: Tập làm “Nhà tiên tri” (Bài tập 2- SGK/44- 45)
- GV chia HS thành 6 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm một tình huống để thảo luận và bàn cách giải quyết .
- GV đánh giá kết quả làm việc các nhóm và đưa ra đáp án đúng( SGV/55)
* Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến của em (Bài tập 3- SGK/45)
- GV nêu yêu cầu bài tập 3( ý a sửa lại: cần bảo vệ loại vật có ích và loại vật quý hiếm.)
- Em hãy thảo luận với các bạn trong nhóm và bày tỏ 

Tài liệu đính kèm:

  • docD-D- HKII.doc