Giáo án các môn học lớp 1 (buổi chiều) - Tuần 28

TUẦN 28 :

Ngày soạn: 20/3/2010

Giảng: Thứ hai ngày 22/3/2010

Tiết 1: Thủ công

Cắt dán hình tam giác (tiết 1)

I. Mục tiêu:

- Biết cách kẻ, cắt và dán hình tam giác.

- Kẻ, cắt, dán được hình tam giác. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.

II. Đồ dùng dạy học:

Hình tam giác mẫu, tờ giấy kẻ ô lớn.

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc 8 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 07/01/2020 Lượt xem 105Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn học lớp 1 (buổi chiều) - Tuần 28", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Nêu được một số hoạt động của con mèo khi rình mồi, săn mồi.
- Nói được ích lợi của việc nuôi mèo.
II. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kể tên các bộ phận bên ngoài của con mèo?
- Nêu ích lợi của việc nuôi mèo? 
2. Bài mới:
*Hoạt động1: Làm bài tập trong vở bài tập.
- Nêu các bộ phận bên ngoài của con mèo
 - Biết lợi ích của việc nuôi mèo? .
- H/s quan sát tranh, đọc các câu hỏi vở bài tập.
- Làm việc theo nhóm đôi. 1 bạn hỏi, 1 bạn trả lời.
- Gv nhận xét.
*Hoạt động 2: Trò chơi: Vẽ mèo
- H/s vẽ, một số em cầm tranh vẽ nêu các bộ phận bên ngoài của con mèo? Gv nhận xét.
- Tại sao không nên trêu chọc cho mèo tứ giận?
3. Củng cố, dặn dò: 
- Nhận xét tiết học
HS trả lời
HS thảo luận theo nhóm đôi
Chỉ và nêu các bộ phận của con mèo, sau đó viết vào vở bài tập
HS thi vẽ tranh về con mèo
Tuần 28 : 
Ngày soạn: 20/3/2010
Giảng: Thứ hai ngày 22/3/2010
Tiết 1: Thủ công
Cắt dán hình tam giác (tiết 1)
I. Mục tiêu:
- Biết cách kẻ, cắt và dán hình tam giác.
- Kẻ, cắt, dán được hình tam giác. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
II. Đồ dùng dạy học:
Hình tam giác mẫu, tờ giấy kẻ ô lớn.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp cuỷa HS, nx
2. Bài mới:
*Giụựi thieọu baứi. GV treo hỡnh maóu leõn baỷng: Hỡnh tam giaực coự maỏy caùnh?
*Hửụựng daón maóu. 
 Xaực ủũnh 3 ủieồm ta ủaừ coự 2 ủieồm laứ 2 ủieồm ủaàu cuỷa hỡnh chửừ nhaọt coự ủoọ daứi 8 oõ. Sau ủoự laỏy ủieồm giửừa cuỷa caùnh ủoỏi dieọn laứ ủổnh 3. Noỏi 3 ủieồm ta ủửụùc hỡnh tam giaực.
- GV thao taực maóu tửứng bửụực caột vaứ daựn ủeồ hoùc sinh quan saựt.
- Hửụựng daón caựch keỷ hỡnh tam giaực ủụn giaỷn.
 Laỏy ủieồm B taùi 1 goực tụứ giaỏy.Tửứ B ủeỏm sang phaỷi 8 oõ ủeồ xaực ủũnh ủieồm C. Sau ủoự laỏy ủieồm giửừa cuỷa caùnh ủoỏi dieọn laứ ủieồm A ta ủửụùc hỡnh tam giaực.
Nhử vaọy ta chổ caột 2 caùnh AB vaứ AC.
* Thực hành
3. Nhaọn xeựt – Daởn doứ:
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt veà tinh thaàn hoùc taọp,chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp, kyừ thuaọt keừ, caột daựn vaứ ủaựnh giaự saỷn phaồm cuỷa hoùc sinh.
HS ủaởt đồ duứng hoùc taọp leõn baứn
HSquan saựt hỡnh maóu vaứ nhaọn xeựt.
 Coự 3 caùnh.
 Hoùc sinh theo doừi vaứ laộng nghe.
 Hoùc sinh quan saựt thao taực cuỷa giaựo vieõn.
Hoùc sinh thửùc haứnh treõn giaỏy traộng.
- Cho HS kẻ, cắt hỡnh tam giác theo trình tự
- Thu doùn veọ sinh.
Tiết 2: Tập đọc (ôn luyện)
Bài: Ngôi nhà
I. Mục tiêu:
HS đọc lưu loát được bài tập đọc Ngôi nhà
- Làm dược các bài tập trong vở
II. Đồ dùng dạy học:
SGK, VBT học sinh
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. ổn định tổ chức:
2. Bài cũ:
Gọi HS đọc bài Ngôi nhà
Tìm tiếng trong bài có vần yêu
3. Bài ôn:
a. Luyện đọc
GV tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm, cả lớp
Thi đọc trước lớp
NX đánh giá điểm cho HS
Đọc đồng thanh
b. Làm bài tập
Bài 1:
- Viết tiếng ngoài bài có vần: iêu, yêu
KQ: khiếu, niêu
GV nhận xét, đánh giá.
Bài 2: Nối đúng
 A B 
Nhìn thṍy tiờ́ng chim ở đõ̀u hụ̀i lánh lót 
Nghe thṍy mùi thơm phức ở mái nhà lợp rơm rạ 
Ngửi thṍy hàng xoan hoa nở từng chùm như mõy 
Bài 4: Viết những câu thơ nói về yêu ngôi nhà của bạn gắn với tình yêu quê hương đất nước.
Gọi HS đọc kết quả
4. Củng cố:
Hs đọc lại bài
5. Dặn dò:
GV nhận xét bài, chuẩn bị bài sau.
Hát
2 HS lên đọc
HS đọc theo nhóm đôi
Thi đọc CN giữa các tổ
Cả lớp đọc
HS nêu y/c
HS nêu miệng, viết vào vở
2 HS lên chữa
HS làm vào vở
2 HS lên chữa
HS nêu y/c, 
HS nêu y/c
Em yêu ngôi nhà....
...... chim ca
Nêu kết quả
2 HS đọc bài
Tiết 3: Âm nhạc (ôn luyện)
Ôn 2 bài hát: Quả & Hoà bình cho bé
I Mục tiêu 
- Giúp HS nhớ và hát tốt hai bài đã học.
- HS biết hát đối đáp, hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ.
III Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. ổn định:
2. Bài ôn:
Hoạt động1: Ôn tập bài Quả.
- GV cho HS ôn bài hát kết hợp gõ đệm theo cách đã học
- GV cho HS hát đối đáp: Một nhóm hát đố, một nhóm hát trả lời.
- Cho HS hát kết hợp với vỗ tay theo phách
- Gv nhận xét xếp loại
Hoạt động 2: Ôn tập bài Hoà bình cho bé.
- GV hướng dẫn HS ôn tương tự bài 1
- GV gõ và vỗ tay theo tiết tấu lời ca của bài hát.
- Gv hướng dẫn HS ôn hát kết hợp một vài động tác phụ hoạ.
- GV uốn nắn, sửa sai và đánh giá nhận xét
*Nghe hát hoặc nghe nhạc.
- GV chọn một bài hát phù hợp hát cho HS nghe.
3. Củng cố:
 - Cho học sinh biểu diễn lại bài hát
4. Dặn dũ: 
- GV nhận xét giờ học, nhắc hs học bài và chuẩn bị bài giờ sau
- HS thực hiện theo nhóm, dãy, cá nhân.
- HS hát đối đáp
- HS hát kết hợp biểu diễn
(CN, nhóm)
- HS nghe và NX sự giống và khác nhau về tiết tấu lời ca của hai bài hát.
- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV
- Từng nhóm biểu diễn trước lớp
- HS nghe hát
- HS thực hiện
- Cả lớp hát mỗi bài một lần
Tuần 29 : 
Ngày soạn: 27/3/2010
Giảng: Thứ hai ngày 29/3/2010
Tiết 1: Thủ công
Cắt dán hình tam giác (tiết 2)
I. Mục tiêu:
- Biết cách kẻ, cắt và dán hình tam giác.
- Kẻ, cắt, dán được hình tam giác. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
II. Đồ dùng dạy học:
Hình tam giác mẫu, tờ giấy kẻ ô lớn.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs.
- Nhận xét.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: ghi bảng.
b. Hướng dẫn Hs cắt, dán hình tam giác:
- Yêu cầu Hs nhắc lại độ dài của mỗi cạnh.
- Yêu cầu Hs nhắc lại cách vẽ hình tam giác.
Hướng dẫn cắt và dán.
- Dùng kéo cắt theo cạnh ED, DB, EB. ta được hình tam giác.
- Bôi một lớp hồ mỏng, dán cân đối, phẳng, đẹp.
c. Thực hành.
- Yêu cầu Hs lấy giấy màu thủ công ra thực hành kẻ, vẽ và cắt, dán hình tam giác.
- Gv quan sát, hướng dẫn thêm.
d. Trng bày sản phẩm:
 - GV thu bài chấm, nhận xét.
- Bình chọn sản phẩm đẹp, tuyên dương.
3. Củng cố:
- Nhắc lại nội dung bài.
4. Dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà chuẩn bị đồ dùng cho giờ sau.
- Hs lấy đồ dùng để lên bàn cho Gv kiểm tra.
1 - 2 Hs nhắc lại.
Độ dài của mỗi cạnh là: 2 cạnh bên 7 ô, cạnh dưới 8 ô.
- Vẽ hình chữ nhật có độ dài 8 ô, xác định điểm A. Từ điểm A đếm xuống dưới 7 ô được điểm D và đếm sang phải 8 ô theo đường kẻ ô ta được điểm B.
- Ta nối điểm B với điểm C ta được hình chữ nhật ABCD.
Sau đó ta chia đôi AD thành 2 phần bằng nhau ta đặt tên điểm đó là điểm E, sau đó ta kẻ từ điểm E xuống điểm C, rồi lại kẻ từ điểm E xuống điểm B ta sẽ được hình tam giác EBC.
- Hs chú ý quan sát.
- Hs lấy giấy màu thủ công ra làm hoàn thiện sản phẩm.
- Dọn sạch đồ dùng sau khi làm.
HS trưng bày sản phẩm
2 HS nêu
Tiết 2: Tập đọc (ôn luyện)
Bài: Đầm sen
I. Mục tiêu:
HS đọc lưu loát được bài tập đọc Đầm sen
- Làm dược các bài tập trong vở
II. Đồ dùng dạy học:
SGK, VBT học sinh
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. ổn định tổ chức:
2. Bài cũ:
Gọi HS đọc bài Đầm sen
Tìm tiếng trong bài có vần en
3. Bài ôn:
a. Luyện đọc
GV tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm, cả lớp
Thi đọc trước lớp
NX đánh giá điểm cho HS
Đọc đồng thanh
b. Làm bài tập
Bài 1:
- Viết tiếng trong bài có vần: en
KQ: sen
GV nhận xét, đánh giá.
Bài 2: Viết tiếng ngoài bài có vần en, oen
VD vần en: khen ngợi, áo len, ven lang...
Vần oen: nhoẻn cười, hoen , xoèn xoẹt
Bài 3: Khi nở, hoa sen trụng đẹp như thế nào? Ghi dấu x vào ụ trống trước ý trả lời đỳng.
 Cỏnh hoa trăng trắng nằm trờn tấm lỏ xanh xanh. 
 Cỏnh hoa đỏ nhạt xoố ra, phụ đài sen và nhị vàng.
 Mỗi cỏnh hoa giống hệt một chiếc lỏ, nhưng mỏng mảnh hơn và cú màu sắc rực rỡ.
Bài 4: Ghi lại cõu văn tả hương sen trong bài: 
Gọi HS đọc kết quả
4. Củng cố:
Hs đọc lại bài
5. Dặn dò:
GV nhận xét bài, chuẩn bị bài sau.
Hát
2 HS lên đọc
HS đọc theo nhóm đôi
Thi đọc CN giữa các tổ
Cả lớp đọc
HS nêu y/c
HS nêu miệng, viết vào vở
2 HS lên chữa
HS làm vào vở
2 HS lên chữa
HS nêu y/c
2 HS đọc bài 
 x Cỏnh hoa đỏ nhạt xoố ra, phụ đài sen và nhị vàng.
HS nêu y/c
Hương sen ngan ngát, thanh khiết
2 HS đọc bài
Tiết 3: Âm nhạc (ôn luyện)
Ôn bài hát: Hoà bình cho bé
I. Mục tiờu:
- Củng cố ụn tập và hỏt thuộc bài: Hoà bỡnh cho bộ.
- Biết hỏt và kết hợp được một số động tỏc phụ hoạ.
II. Đồ dựng: 
Thanh phỏch, song loan.
II. Cỏc hoạt động: 
Hoạt động của giỏo viờn
 Hoạt động của HS
1. kiểm tra:
Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- Nhắc tờn bài học
2. Bài mới: Giới thiệu bài ghi bảng
 Hoạt động 1: ễn tập.
- Cho HS nhắc tờn cỏc bài hỏt đó học
- Cho HS hỏt ụn lại cỏc bài đú
- Giao việc cho cỏc nhúm: Từng nhúm tự luyện tập: Hỏt thuộc lời ca và tự biờn một số động tỏc phụ hoạ cho bài hỏt.
- Cỏc tổ hỏt và trỡnh bày động tỏc phụ hoạ trước lớp. 
- Cỏc tổ tự đỏnh giỏ nhận xột lẫn nhau.
Hoạt động 2: 
Trũ chơi:
- Thi hỏt lại bài đó ụn, biểu diễn động tỏc phụ hoạ cho bài hỏt.
- Kiểm tra đỏnh giỏ
- Tuyờn dương HS cú thành tớch cao
3. Dặn dũ: 
Về nhà đọc lại bài đó ụn.
- Chuẩn bị tiết sau 
ễn tập: Hoà bỡnh cho bộ
Hoà bỡnh cho bộ
- HS luyện tập bài hỏt.
- HS chơi trũ chơi
Ngày soạn: 31/3/2010
Giảng: Thứ sáu ngày 2/4/2010
Tiết 1: Toán (ôn luyện)
Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)
I. Mục tiêu: 
- Biết đặt tính và làm tính trừ (không nhớ) số có hai chữ số; Biết giải bài toán có phép tính trừ số có hai chữ số.
- HS làm tốt các BT trong vở luyện.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. ổn định:
2. Bài cũ:
- Gọi HS lên bảng đặt tính rồi tính: 95 - 23, 87 - 46 
GV nhận xét, ghi điểm
3. Bài ôn:
* hướng dẫn Hs làm bài tập 
Bài 1: Tính:
53
51
 2
- 
89
27
62
-
95
23
72
-
94
52
42
-
58
46
12
-
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
49 - 29; 65 - 61; 33 - 33; 77 - 66
Gọi HS nêu lại cách đặt tính và cách tính
GV chữa bài, nhận xét.
Bài 3: Đúng ghi đ, sai ghi s:
Gọi Hs lên bảng chữa
Bài 4: GV hướng dẫn HS tóm tắt và giải bài toán
Có: 75 cái ghế
Mang ra: 25 cái ghế
Còn lại: ... cái ghế?
GV chấm một số vở của HS
4. Củng cố - Dặn dò
Nêu cách đặt tính và tính số có hai chữ số
Về nhà xem các bài tập
Hát
2 HS lên bảng
HS nêu y/c
Làm vào bảng con
2 HS nêu y/c
Nêu cách đặt tính và cách tính
HS làm vào vở
HS làm vào vở
3 HS lên chữa
Hs đọc bài toán
BG: Số ghế còn lại là:
75 - 25 = 50 (cái ghế)
 Đáp số: 50 cái ghế
Tiết 2: Thể dục: (ôn luyện)
Bài thể dục – Trò chơi
I. Mục tiêu: 
- Ôn bài thể dục
- Chơi trò chơi (Tâng cầu)
II. Địa điểm:
- Vệ sinh an toàn sân chơi bãi tập, quả cầu
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1. Phần mở đầu:
- Gv nhận lớp phổ biến nội dung buổi tập
- Kiểm tra trang phục sức khỏe
- Khởi động
2. Phần cơ bản:
- Ôn toàn bài thể dục đã học 
- GV cho HS tập mỗi động tác 2 đến 4 lần, xen kẽ giữa 2 lần.
- GV nhận xét uấn nắn động tác sai cho HS tập lần 2 
 * Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số 
- GV quan sát sửa sai 
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số 
- Trò chơi tâng cầu 
- GV hướng dẫn trò chơi và tóm tắt lại cách chơi 
- Cho HS chơi thử 1 lần 
3. Phần kết thúc:
- Đi thường thở sâu.
* Ôn động tác điều hoà.
- HV cùng HS hệ thống bài.
- Gv nhận xét giờ học, giao BT về nhà
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số 
- HS khởi động: đứng tại chỗ vỗ tay và hát 
- Trò chơi HS tự chọn 
- HS ôn 6 động tác đã học 
- HS thực hành tập theo sự hướng dẫn của GV 
- HS thực hành tập theo sự hướng dẫn của GV 
- HS thực hành tập 2 , 3 lần 
- HS ôn tập dưới sự chỉ đạo của giáo viên .
- HS thực hành chơi trò chơi dưới sự chỉ đạo của GV 
- HS thực hành điểm số .
Tiết 3: Tự nhiên & Xã hội
Bài 29: Nhận biết cây cối và các con vật
 I. Mục tiêu: Củng cố cho h/s :
- Nhớ lại những kiến thức đã học về thực vật và động vật.
- Biết được động vật có khả năng di chuyển còn thực vật thì không.
 - Giáo dục HS ý thức bảo vệ các cây cối và các con vật có ích.
II. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
Những cây cối, tranh con vật mà HS mang ở nhà đến.
2. Bài mới:
*Hoạt động1: 
GV tổ chức cho học sinh trò chơi “ Đố bạn cây gì? Con gì?”
Gọi 2 HS lên một bạn đố 1bạn trả lời
*Hoạt động 2: Làm bài tập trong vở bài tập.
 Hãy xếp các cây cối theo loại như bảng sau:
Tên cây rau
Tên cây hoa
Tên cây lấy gỗ
su hào
hoa hồng
bạch đàn
củ cải
hoa cúc
cây xoan
 Về con vật
Tên con vật có ích
Tên con vật có hại
Con gà
Con gián
Con mèo
Con chuột
Gọi 2 HS lên bảng chữa
Nhận xét, bổ sung
- Gv nhận xét.
3. Củng cố: 
Nêu tên các con vật có ích
4. Dặn dò:
- Nhận xét tiết học
HS trả lời
HS chơi theo tổ, nhóm.
HS nêu y/c 
Quan sát tranh và viết vào bảng
HS làm cá nhân HS chữa bài, nhận xét, bổ sung

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 28.doc