Bài soạn Tổng hợp lớp 1 - Học kì I

HỌC VẦN

Ổn định tổ chức lớp (2 tiết)

- Giới thiệu cho HS làm quen với nhau.

- Chia lớp làm 4 tổ, bầu ban cán sự và phân công nhiệm vụ của ban cán sự.

- Kiểm tra sách vở đồ dùng của HS.

- Hướng dẫn nề nếp, nội quy học tập:

+ Cách xưng hô khi ra vào lớp.

+ Tập giơ tay khi phát biểu ý kiến.

+ Hướng dẫn tư thế ngồi viết và cách cầm bút, cách cầm sách, vở đọc

+ Cách cất, để đồ dùng học tập.

+ Đọc thuộc 5 điều Bác Hồ dạy.

- Giới thiệu và cho HS học thuộc các kí hiệu trong sách giáo khoa.

- HD sử dụng bảng con và cách giơ bảng.

- HD sử dụng bộ đồ dùng Tiếng Việt.

- HD cách giữ gìn sách vở. Không làm quăn mép, không xé sách, vở, không vẽ bậy ra sách, vở.

 

docx 94 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 14/08/2018 Lượt xem 373Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn Tổng hợp lớp 1 - Học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yện nói.
III – Các hoạt động dạy học:
1) Luyện nói theo chủ đề: Bẻ
- Treo tranh ? tranh vẽ gì?
- Tranh 1, 2, 3 vẽ gì?
- Các tranh có gì giống nhau?
- Chủ đề luyện nói là gì?
- GV chỉnh sửa cách nói thành câu cho HS.
 2) Luyện nói theo chủ đề: Bè 
- Treo tranh ? tranh vẽ gì?
- Con trong thấy bè bao giờ chưa?
- Bè đi trên cạn hay dưới nước?
- Bè để làm gì?
- Bè có giống thuyền không?	
 3) Luyện nói theo chủ đề: Bế bé 
- Treo tranh ? tranh vẽ gì?
- Em bé vui hay buồn? Vì sao?
- Khi còn bé chúng ta hay được mẹ bế khi nào?
- Lớn lên chúng ta phải làm gì để bố mẹ vui lòng?
 4) Củng cố
 HS đọc lại bài
- HS QS tranh rồi trả lời.
- Vài HS nói cả bài
- HS QS tranh rồi trả lời.
- Vài HS nói cả bài
Luyện toán
Các số 1 , 2 , 3 , 4 , 5 
I. Mục tiêu
- HS biết đọc, viết các số 4, 5. Biết thêm từ 1->5 và đọc số từ 5 -> 1
- Nhận biết SL các nhóm có từ 1 -> 5 đồ vật và thứ tự của mỗi số trong dãy số.
II. Đồ dùng dạy – học
Vở Luyện tập Toán
III. Các hoạt động dạy - học 
1. Kiểm trabài cũ
D D D
O O
Điền số vào 
H: Lên bảng làm
2. Bài mới: Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài tập 1
Yêu cầu: Viết 1 dòng số	4	H: Viết vào vở
	5
Bài tập 2:	Đếm và viết số thích 	H: Nêu yêu cầu
hợp vào ô trống	 Tự làm
Đọc kết quả:1, 2, 3, 4, 5
 	 5, 4, 3, 2, 1
T: Quan sát -> Nhận xét
Bài tập 3, 4	H: Nêu yêu cầu 
Tự làm
Lên bảng chữa bài
T: Nhận xét -> Chấm điểm
3. Dặn dò
Về ôn lại bài -> Chuẩn bị bài sau
Sinh hoạt lớp
1 . Kiểm diện : 
- Học sinh có mặt đầy đủ
2 .Nội dung sinh hoạt : 
- Học sinh đi học đều , có ý thức tự giác trong học tập 
- Giờ truy bài đầu giờ tốt 
- HS làm bài và học bài đầy đủ khi đến lớp .
- Trong lớp chú ý nghe giảng và hăng hái phát biễu xây dựng bài.
- Đồng phục tương đối đầy đủ 
-Vệ sinh trường lớp sạch sẽ .
Tồn tại : 
1 vài em chữ viết còn cẩu thả : Tùng Lâm ,Thách 
3 .Công việc tuần 7 :
Thi đua học tập tốt 
-Bạn học khá gúp đỡ bạn học yếu .
Khen : Hà Trang , Thảo , Hồng, Hạnh ,Tần , Quý a,.....
Tuần 3:
Thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2010
Chào cờ
Đoàn đội phụ trách
Học vần
 Bài 8: Âm l, h (2 tiết)
I. Mục đích, yêu cầu 
+ Học sinh đọc được l, h, lê, hè; từ và câu ứng dụng.
+ Viết được: l, h, lê, hè (Viết được 1/2 số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập 1)
+ Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề : le le.
II. Đồ dùng dạy học 
Bộ đồ dùng Tiếng Việt lớp 1
Tranh, ảnh trong SGK Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học 
- Thực hiện như sách thiết kế. GV chú ý rèn tư thế đọc đúng cho HS.
- Hướng dẫn tập viết:
Toán
Tiết 9: Luyện tập
I. Mục tiêu: 
- Nhận biết các số trong phạm vi 5.
- Biết đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 5.
- Làm được BT 1; 2; 3 trong SGK. Bài 4 dành cho HS khá, giỏi.
II. Đồ dùng
- Bộ đồ dùng Toán lớp 1
III. Các hoạt động dạy học
Thực hiện như sách thiết kế.
Luyện Tiếng Việt
 Bài 8: Âm l, h 
I. Mục đích, yêu cầu 
- Giúp học sinh 	+ Biết nối chữ đúng hình vẽ
	+ Biết ghép tiếng với tiếng để tạo thành từ
	+ Biết viết đúng mẫu các chữ: vó, cọ
II. Đồ dùng dạy - học 
Vở Thực hành Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy học 
1) Kiểm trabài cũ
T đọc	lễ 
	hẹ	H: Viết bảng con
2) Bài mới (Hướng dẫn làm bài tập)
Bài 1: NH
Yêu cầu: Nối chữ đúng hình	H: Đọc trơn các tiếng trong bài sau đó tìm hình phù hợp để nối.
Bài 2: NC
Yêu cầu: Nối một chữ bên trái 	H: Nhắc lại yêu cầu 
với một chữ bên phải để tạo ra 	Lên bảng chữa bài
từ mới.	
Bài 3: Viết
Yêu cầu: Viết theo mẫu	H: Quan sát trong vở
Nêu cách viết
Thực hành viết
T: Quan sát -> Nhận xét -> Giúp đỡ học sinh chưa chia đúng khoảng cách
3. Dặn dò
Về ôn lại bài
Chuẩn bị bài 10
Luyện Toán
Luyện tập
I. Mục tiêu
- Giúp HS củng cố về:
+ Nhận biết số lượng và thứ tự các số trong phạm vi 5.
+ Đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 5.
II. Đồ dùng dạy - học
Vở Luyện tập Toán
II. Các hoạt động dạy - học
Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 1: Số?
T nêu yêu cầu của bài: Điền số thích hợp vào ô trống.	 
GV HD: Đếm số que diêm ở mỗi hình rồi điền số thích hợp vào ô trống. HS: Làm bài (theo mẫu)
 GV Quan sát -> Giúp đỡ
Bài 2: Số?
GV: Hướng dẫn tương tự bài 1
Bài 3: Số?
Yêu cầu: Điền số vào ô trống để được dãy số từ bé đến lớn và ngược lại từ lớn đến bé.	HS: Quan sát -> Làm bài
Bài 4: Tô màu số hình tam giác thích hợp.
Yêu cầu:.	HS: Quan sát hình vẽ -> Làm bài
3. Củng cố - Dặn dò
- Về chuẩn bị bài sau.
Âm nhạc
Ôn bài hát: Mời bạn vui múa ca
Giáo viên dạy bộ môn soạn, giảng.
Thứ ba ngày 20 tháng 9 năm 2010
Học vần
 Bài 9: Âm o, c (2 tiết)
I. Mục đích, yêu cầu 
+ Học sinh đọc được o, c, bò, cỏ; từ và câu ứng dụng.
+ Viết được: o, c, bò, cỏ.
+ Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề : Vó bè.
II. Đồ dùng dạy học 
Bộ đồ dùng Tiếng Việt lớp 1
Tranh, ảnh trong SGK Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học 
Thực hiện như sách thiết kế. GV chú ý rèn tư thế đọc đúng cho HS.
Hướng dẫn tập viết:
Toán
Tiết 10: Bé hơn. Dấu <
I. Mục tiêu: 
- HS bước đầu biết so sánh số lượng, biết sử dụng từ bé hơn và dấu < để so sánh các số.
- Làm được BT 1; 2; 3; 4 trong SGK.
II. Đồ dùng
- Bộ đồ dùng Toán lớp 1
III. Các hoạt động dạy - học
Thực hiện như sách thiết kế.
Tự nhiên và xã hội
Bài 3: Nhận biết các vật xung quanh
Giáo viên dạy bộ môn soạn, giảng
Đạo đức
Bài 2: Gọn gàng, sạch sẽ (tiết 1)
I. Mục tiêu: 
- HS nêu được một số biểu hiện cụ thể về ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
- Biết lợi ích của ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
- Biết giữ vệ sinh cá nhân, đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ.
- Biết phân biệt giữa ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ và chưa gọn gàng, sạch sẽ.
II. Đồ dùng
Tranh, ảnh trong SGK.
III. Các hoạt động dạy - học
Thực hiện như sách thiết kế.
Luyện Tiếng Việt
 Bài 9: Âm O, C 
I. Mục đích, yêu cầu 
- Giúp học sinh 	+ Biết nối chữ đúng hình vẽ.
+ Biết chọn một số tiếng ở cột bên trái nối với tiếng ở cột bên phải để tạo ra từ có nghĩa
- Học sinh viết đúng: hổ, bờ (Theo mẫu in sẵn)
II. Đồ dùng dạy học 
Vở Thực hành Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học 
1. Luyện đọc
	HS luyện đọc bài 9 SGK
GV chỉnh sửa phát âm cho HS
2. Bài mới
 Bài 1: NH
Yêu cầu: Nối chữ đúng hình	H: Đọc trơn các chữ
	Tìm hình phù hợp để nối
 Bài 2: NC
Yêu cầu: Nối chữ với chữ	H: Nêu lại yêu cầu 
	Tự làm
	Lên bảng chữa bài: lò cò, bó cỏ
T: Quan sát -> Nhận xét
 Bài 3: Viết
T: đưa ra mẫu
vó cọ	 H: Quan sát mẫu 
	Nêu cách viết
T: Hướng dẫn viết	H: Viết bảng con-> Viết vở
	T: Quan sát -> Viết
3.Củng cố
- Đọc lại các từ trong bài tập 2
Mĩ thuật
Màu và vẽ màu vào hình vẽ đơn giản
Giáo viên dạy bộ môn soạn, giảng
Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2010
Học vần
 Bài 10: Âm Ô, Ơ (2 tiết)
I. Mục đích, yêu cầu 
+ Học sinh đọc được ô, ơ, cô, cờ; từ và câu ứng dụng.
+ Viết được: ô, ơ, cô, cờ .
+ Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề : Bờ hồ.
II. Đồ dùng dạy học 
Bộ đồ dùng Tiếng Việt lớp 1
Tranh, ảnh trong SGK Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học 
Thực hiện như sách thiết kế.
Hướng dẫn tập viết:
Toán
 Tiết 11: Lớn hơn. Dấu >
I. Mục tiêu: 
- HS bước đầu biết so sánh số lượng, biết sử dụng từ lớn hơn và dấu > để so sánh các số.
- Làm được BT 1; 2; 3; 4 trong SGK.
II. Đồ dùng dạy học 
Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học 
Thực hiện như sách thiết kế.
Âm nhạc
Ôn bài hát: Mời bạn vui múa ca
Giáo viên dạy bộ môn soạn, giảng
Luyện Tiếng Việt
 Bài 10: Âm Ô, Ơ 
I. Mục đích, yêu cầu 
- Giúp học sinh 	- Nối chữ với chữ
	- Ghép chữ với chữ thành tiếng
	- Nối tiếng với tiếng thành từ
	- Tô chữ be, bẹ theo đúng mẫu
II. Các hoạt động dạy - học
Vở Thực hành Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy - học
1. Luyện đọc	HS luyện đọc bài 10 SGK
GV chỉnh sửa phát âm cho HS	
2. Bài mới Hướng dẫn HS làm bài tập
 Bài 1: NH
Yêu cầu: Nối chữ đúng hình	H: Đọc trơn các chữ
	Tìm hình phù hợp để nối
Bài 2: NC
Yêu cầu: Nối chữ với chữ	H: Nêu lại yêu cầu 
	Tự làm
Lên bảng chữa bài: vở vẽ
	 	Bé có	cờ
	Cổ
	vẽ hổ	cò về	bờ hồ
T: Quan sát -> Nhận xét
Bài 3: Viết
T: đưa ra mẫu
bờ hổ	 H: Quan sát mẫu 
	Nêu cách viết
T: Hướng dẫn viết	H: Viết Bảng
	 T: Quan sát -> Viết
3. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại các từ trong bài tập 2
Luyện toán
Bé hơn. Dấu <
I. Mục tiêu
- Giúp Học sinh củng cố các so sánh số lượng và sử dụng từ “Bé hơn”. Dấu < khi so sánh các số
- Học sinh được thực hành so sánh các số từ 1 -> 5 theo quan hệ bé hơn
II. Đồ dùng dạy học
- Vở Luyện tập Toán 1
III. Các hoạt động dạy học
Hướng dẫn HS làm Bài tập
Bài 1: Yêu cầu: Viết dấu <
	H: Viết 1 dòng dấu <
Bài 2:
Yêu cầu: Viết (Theo mẫu)
2 < 3	H: Quan sát mẫu
	Quan sát tranh + Làm bài
Bài 3:
Yêu cầu: Viết dấu < vào ô 	H: Nêu lại yêu cầu 
Làm bài
Đổi vở Kiểm tra kết quả 
Đọc kết quả 
Bài 4:
Yêu cầu: Nối với một số	H: Quan sát mẫu
thích hợp (Theo mẫu)	 	 Lên bảng làm
T: Quan sát -> Nhận xét
3. Dặn dò
Về chuẩn bị bài sau
Sinh hoạt ngoại khoá
ổn định tổ chức lớp - Tập xếp hàng ra vào lớp
I. Mục đích, yêu cầu 
- Học sinh nắm được nội quy, quy định của nhà trường đối với bản thân.
- Học sinh có ý thức thực hiện các nề nếp do trường, lớp quy định
- Học sinh biết giữ gìn đồ dùng học tập của mình
III. Các hoạt động dạy học
1. Hoạt động 1: Học nội quy.
+ Khi đến trường học sinh cần ăn mặc quần áo gọn gàng, sạch sẽ
+ Đi học đúng giờ.
Sáng	7h truy bài
	7h15’ vào lớp
	9h ra chơi
	 10h30’ tan
Chiều: 2h vào lớp
	4h45’ tan
- Cần học và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp
- Mang đầy đủ dụng cụ cho từng môn học
- Mặc đồng phục vào thứ hai và thứ 4
2. Hoạt động 2: Giới thiệu đồ dùng học tập
3. Hoạt động 3: Học sinh ra sân tập xếp hàng
4. Hoạt động 4: Học sinh vào lớp và làm quen với ký hiệu của giáo viên
Thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 2010
Học vần
 Bài 11: Ôn tập (2 tiết)
I. Mục đích, yêu cầu 
+ Học sinh đọc được ê, v, l, h, o, c, ô, ơ; các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 7 đến bài 11.
+ Viết được: ê, v, l, h, o, c, ô, ơ các từ ngữ ứng dụng từ bài 7 đến bài 11.
+ Nghe hiểu và kể lại được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: hổ.
II. Đồ dùng dạy học 
Bộ đồ dùng Tiếng Việt lớp 1
Tranh, ảnh trong SGK Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học 
Thực hiện như sách thiết kế.
Hướng dẫn tập viết:
Toán
 Tiết 12: Luyện tập.
I. Mục tiêu: 
- HS biết sử dụng các dấu > , < và các từ bé hơn, lớn hơn khi so sánh hai số.
- Bước đầu biết diễn đạt sự so sánh theo hai quan hệ bé hơn và lớn hơn (có 2 2)
- Làm được bài tập 1, 2, 3.
II. Đồ dùng dạy học 
Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học 
Thực hiện như sách thiết kế.
Thủ công
Xé, dán hình tam giác
Giáo viên dạy bộ môn soạn, giảng
Luyện tiếng việt 
Bài 11: Ôn tập
I. Mục đích, yêu cầu 
- Học sinh biết 	Nối chữ đúng hình
	Ghép chữ thành tiếng
- Học sinh viết đúng các từ: Vó bè, vỗ bờ
II. Đồ dùng dạy – học
Vở Thực hành Tiếng Việt
III – Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ 
T Ghi bảng	vẽ hổ
	 bờ hồ
H: đọc
2. Hướng dẫn HS làm bài tập 
Bài 1: 
Yêu cầu: Nối chữ đúng hình 
H: Đọc trơn các chữ tìm hình phù hợp rồi nối 
Bài 2: Ghép chữ
H: Nêu lại yêu cầu 
Tự ghép rồi viết lại
VD: 
c
b
ỏ
cỏ
bỏ
Bài 3: Viết
T đưa ra mẫu 
vó bè
vỡ bờ
T: Hướng dẫn viết
3. Dặn dò
Về chuẩn bị bài 12
H: Quan sát mẫu 
Đọc trơn từ
Nêu cách viết
H: Viết 	 Bảng con
	 Vở li
Luyện toán
Lớn hơn. Dấu >
I. Mục tiêu 
- Giúp học sinh củng cố các so sánh số lượng và sử dụng từ “Lớn hơn”, dấu > khi so sánh các số.
- Thực hành so sánh các số trong phạm vi 5 theo quan hệ lớn hơn.
II. Đồ dùng dạy - học 
Vở Luyện tập Toán
III. Các hoạt động dạy học 
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 
T ghi bảng 	3 	4
	 2	3
H: Điền dấu < vào 
2. Hoạt động 2: Luyện tập
Bài 1: 
Yêu cầu viết dấu >
Bài 2: 
Yêu cầu: Viết theo mẫu
3 > 2
H: Viết 1 dòng dấu >
H: Quan sát tranh rồi làm các ý khác tương tự
Đọc kết quả 
VD:	4 > 1	5 > 4
	5 > 2	5 > 3...
Bài 3:
Yêu cầu: Viết dấu > vào 
H: Lên bảng (3 em)
Lớp làm bài vào vở
Vài em nhận xét kết quả 
Bài 4:
Nối 	 với số: thích hợp
H: Tự làm
Đổi vở -> Kiểm tra kết quả
3. Dặn dò
Về ôn lại bài -> Chuẩn bị bài sau
Thể dục
Trò chơi - đội hình đội ngũ 
I – Mục tiêu:
- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. 
- Bước đầu biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ (bắt chước đúng theo GV). Khi đứng nghiêm, người đúng thẳng là được.
 - Tham gia chơi được trò chơi "Diệt con vật có hại" (có thể vẫn còn chậm).
II - Địa điểm, phương tiện:
- Trên sân trường. 
III – Nội dung và phương pháp lên lớp:
1. Phần mở đầu
T: nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học
2. Phần cơ bản:
a , Tập hợp hàng dọc , dóng hàng dọc , đứng nghiêm , nghỉ , điểm số , quay phải , quay trái 
 - T : hô khẩu hiệu 
 - Phổ biến nội dung luyện tập 
Lần 1 :
 T chỉ huy sau đó cho Học sinh giải tán 
-
 Lần 2 : T cho lớp trởng điều khiển 
- Cho Học sinh quay phải , quay trái 
- TC : Qua đờng lội 
- T nêu cách chơi 
3. Phần kết thúc: 
T: hệ thống bài
nhận xét giờ học
Về chuẩn bị bài 
H: + đứng tại chỗ, vỗ tay hát
+ chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình TN ở sân trờng.
+ Đi theo 1 hàng dọc thành vòng tròn và hít thở sâu sau đó đứng quay mặt vào trong
- H: Tập hợp theo tổ 
+ H: chú ý theo dõi và làm theo 
+ HS : 
-
H: Làm theo 
+ HS : chơi 
- Vỗ tay 
H: Làm theo mẫu của giáo viên
H: đi thờng theo nhịp
Thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2010
Học vần
 Bài 12: Âm i, a (2 tiết) 	
I. Mục đích, yêu cầu 
+ Học sinh đọc được i, a, bi, cá; từ và câu ứng dụng.
+ Viết được: i, a, bi, cá.
+ Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề : Lá cờ.
II. Đồ dùng dạy học 
Bộ đồ dùng Tiếng Việt lớp 1
Tranh, ảnh trong SGK Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học 
Thực hiện như sách thiết kế.
Hướng dẫn tập viết:
Mĩ thuật
Thực hành: Màu và vẽ màu vào hình vẽ đơn giản
Giáo viên dạy bộ môn soạn, giảng
Thể dục
Ôn trò chơi - Đội hình đội ngũ
I – Mục tiêu:
- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. 
- Bước đầu biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ (bắt chước đúng theo GV). Khi đứng nghiêm, người đúng thẳng là được.
 - Tham gia chơi được trò chơi "Diệt con vật có hại" (có thể vẫn còn chậm).
II - Địa điểm, phương tiện:
- Trên sân trường. 
III – Nội dung và phương pháp lên lớp:
- Thực hiện như tiết trước. 
Luyện tiếng việt
Luyện nói theo chủ đề trong tuần
I - Mục đích, yêu cầu 
- Dựa vào tranh vẽ, HS biết luyện nói thành câu theo các chủ đề đã học trong tuần: Vó bè; Bờ hồ; Lá cờ.
II. Đồ dùng dạy – học
Tranh ảnh các bài luyện nói.
III – Các hoạt động dạy học:
1) Luyện nói theo chủ đề: Vó bè
- Treo tranh ? tranh vẽ gì?
- Vó để làm gì? ở đâu?
- Thuyền để làm gì?
- Quê em có vó bè không?
- Em còn biết loại vó nào khác không?
- Chủ đề luyện nói là gì?
- GV chỉnh sửa cách nói thành câu cho HS.
 2) Luyện nói theo chủ đề: Bờ hồ
- Treo tranh ? tranh vẽ gì?
- Xung quanh bờ hồ có những gì?
- Chơi ở bờ hồ phải làm gì để đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường?
- Chủ đề luyện nói là gì?
 3) Luyện nói theo chủ đề: Lá cờ 
- Treo tranh ? tranh vẽ gì?
-ổTng tranh có mấy lá cờ?
- Mỗi lá cờ đó em nhìn thấy ở đâu?
- Nêu hình dáng và màu sắc có trong mỗi lá cờ?
 4) Củng cố
 HS đọc lại bài
- HS QS tranh rồi trả lời.
- Vài HS nói cả bài
- HS QS tranh rồi trả lời.
- Vài HS nói cả bài
- HS QS tranh rồi trả lời.
- Vài HS nói cả bài
Luyện toán
Luyện tập
I. Mục tiêu
- Giúp HS: + Củng cố những khái niệm ban đầu về số lớn hơn, bé hơn khi so sánh hai số.
	 + Bước đầu giải thích quan hệ giữa bé hơn và lớn hơn.
II. Đồ dùng dạy – học
Vở Luyện tập Toán
III. Các hoạt động dạy - học 
1. Kiểm tra bài cũ
T ghi bảng điền dấu vào 
2	5	4	3
3	2	1	4
T: Nhận xét cho điểm
2. Bài mới (Luyện tập)
 H: Lên bảng làm (2 em)
Bài 1
Yêu cầu: Điền dấu (>, <) vào 
 H: Nêu lại yêu cầu 
 H: Tự làm
 Đọc kết quả 
 VD	2 1
	 5 > 3	4 < 5
Bài 2
Yêu cầu: Viết theo mẫu
H: Quan sát tranh
Làm bài theo mẫu
Bài 3
Yêu cầu: Nối 	với số thích hợp 
T: Quan sát -> Nhận xét
H: Tự làm
3. Dặn dò
Về ôn lại bài -> Chuẩn bị bài sau
Sinh hoạt lớp
1 . Kiểm diện : 
- Học sinh có mặt đầy đủ
2 .Nội dung sinh hoạt : 
- Học sinh đi học đều , có ý thức tự giác trong học tập 
- Giờ truy bài đầu giờ tốt 
- HS làm bài và học bài đầy đủ khi đến lớp .
- Trong lớp chú ý nghe giảng và hăng hái phát biễu xây dựng bài.
- Đồng phục tương đối đầy đủ 
-Vệ sinh trường lớp sạch sẽ .
Tồn tại : 
1 vài em chữ viết còn cẩu thả : Tùng Lâm ,Thách 
3 .Công việc tuần 7 :
Thi đua học tập tốt 
-Bạn học khá gúp đỡ bạn học yếu .
Khen : Hà Trang , Thảo , Hồng, Hạnh ,Tần , Quý a,.....
Tuần 4:
Thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2010
Chào cờ
Đoàn đội phụ trách
Học vần
 Bài 13: Âm n, m (2 tiết)
I. Mục đích, yêu cầu 
+ Học sinh đọc được n, m, nơ, me; từ và câu ứng dụng. (HS khá, giỏi biết đọc trơn).
+ Viết được: n, m, nơ, me. (Viết được 1/2 số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập 1)
+ Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề : Bố mẹ, ba má.
II. Đồ dùng dạy học 
Bộ đồ dùng Tiếng Việt lớp 1
Tranh, ảnh trong SGK Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học 
- Thực hiện như sách thiết kế. GV chú ý rèn tư thế đọc đúng cho HS.
- Hướng dẫn tập viết:
Toán
Tiết 13: Bằng nhau. Dấu =
I. Mục tiêu: 
- Nhận biết được sự bằng nhau về số lượng; mỗi số bằng chính nó (3 = 3; 4 = 4)
- Biết sử dụng từ bằng nhau và dấu = để so sánh các số.
- Làm được BT 1; 2; 3 trong SGK. Bài 4 dành cho HS khá, giỏi.
II. Đồ dùng dạy - học
- Bộ đồ dùng Toán lớp 1
III. Các hoạt động dạy học
Thực hiện như sách thiết kế.
Luyện Tiếng Việt
 Bài 13: Âm n, m 
I. Mục đích, yêu cầu 
- Giúp học sinh 	+ Biết nối chữ đúng hình vẽ
	+ Biết ghép tiếng với tiếng để tạo thành từ
	+ Biết viết đúng mẫu các chữ: nó, mạ.
II. Đồ dùng dạy - học 
Vở Thực hành Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy học 
1) Kiểm trabài cũ
T đọc	ca nô 
	bó mạ	H: Viết bảng con
2) Bài mới (Hướng dẫn làm bài tập)
Bài 1: NH
Yêu cầu: Nối chữ đúng hình	H: Đọc trơn các tiếng trong bài sau đó tìm hình phù hợp để nối.
Bài 2: NC
Yêu cầu: Nối một chữ bên trái 	H: Nhắc lại yêu cầu 
nê
mơ
mè
cá
cá
lơ
cá
mò
no
với một chữ bên phải để tạo ra 	Lên bảng chữa bài:
từ mới.	
Bài 3: Viết
Yêu cầu: Viết theo mẫu	H: Quan sát trong vở
Nêu cách viết
Thực hành viết
T: Quan sát -> Nhận xét -> Giúp đỡ học sinh chưa chia đúng khoảng cách
3. Dặn dò
Về ôn lại bài. Chuẩn bị bài sau.
Luyện Toán
Luyện tập
I. Mục tiêu
- Giúp học sinh củng cố về khái niệm bằng nhau và cách sử dụng dấu = khi so sánh các số.
II. Đồ dùng dạy - học
Vở Luyện tập Toán
II. Các hoạt động dạy - học
Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 1: > , < , =?
 3 .... 1 2 ... 5 1 .....5
 3 .... 2 4 ... 1 2 .....4
 3 .... 4 5 ... 3 4 .....4
T: Quan sát -> Nhận xét 
- H : nêu YC của bài
 H: Tự làm
-H : 3 em lên bảng chữa bài
Bài 2: Viết theo mẫu
- GV cho HS đọc nội dung của bài
(HS quan sát tranh sau đó điền theo mẫu 3 < 4)
- Các phần khác làm tương tự 
H: Nêu yêu cầu 
Tự làm
Lên bảng làm bài
Bài 3 : Nối theo mẫu
T : cho HS đếm số con vật ,và chấm tròn rồi nối.
- HS : nêu YC của bài 
 - H : tự nối
3. Củng cố - Dặn dò
- Về chuẩn bị bài sau.
Âm nhạc
Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca
Giáo viên dạy bộ môn soạn, giảng.
Thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2010
Học vần
 Bài 14: Âm d, đ (2 tiết)
I. Mục đích, yêu cầu 
+ Học sinh đọc được d, đ, dê, đò; từ và câu ứng dụng. (HS khá, giỏi biết đọc trơn).
+ Viết được: d, đ, dê, đ. (Viết được 1/2 số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập 1)
+ Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề : Dế, cá cờ, bi ve, lá đa.
II. Đồ dùng dạy học 
Bộ đồ dùng Tiếng Việt lớp 1
Tranh, ảnh trong SGK Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học 
Thực hiện như sách thiết kế. GV chú ý rèn tư thế đọc đúng cho HS.
Hướng dẫn tập viết:
Toán
Tiết 14: Luyện tập
I. Mục tiêu: 
- HS biết sử dụng từ bằng nhau, bé hơn, lớn hơn và dấu =, để so sánh các số trong phạm vi 5.
- Làm được BT 1; 2; 3; trong SGK.
II. Đồ dùng
- Bộ đồ dùng Toán lớp 1
III. Các hoạt động dạy - học
Thực hiện như sách thiết kế.
Tự nhiên và xã hội
Bài 4: Bảo vệ mắt và tai
Giáo viên dạy bộ môn soạn, giảng
Đạo đức
Bài 2: Gọn gàng, sạch sẽ (tiết 2)
I. Mục tiêu: 
- HS nêu được một số biểu hiện cụ thể về ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
- Biết lợi ích của ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
- Biết giữ vệ sinh cá nhân, đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ.
- Biết phân biệt giữa ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ và chưa gọn gàng, sạch sẽ.
II. Đồ dùng
Tranh, ảnh trong SGK.
III. Các hoạt động dạy - học
Thực hiện như sách thiết kế.
Luyện Tiếng Việt
 Bài 14: Âm d, đ
I. Mục đích, yêu cầu 
- Giúp học sinh 	+ Biết nối chữ đúng hình vẽ.
+ Biết chọn một số tiếng ở cột bên trái nối với tiếng ở cột bên phải để tạo ra từ có nghĩa
- Học sinh viết đúng: da, de (Theo mẫu in sẵn)
II. Đồ dùng dạy học 
Vở Thực hành Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học 
1. Luyện đọc
	HS luyện đọc bài 9 SGK
GV chỉnh sửa phát âm cho HS
2. Bài mới
 Bài 1: NH
Yêu cầu: Nối chữ đúng hình	H: Đọc trơn các chữ
	Tìm hình phù hợp để nối
 Bài 2: NC
Yêu cầu: Nối chữ với chữ	H: Nêu lại yêu cầu 
	Tự làm
	Lên bảng chữa bài: 
T: Quan sát -> Nhận xét
 Bài 3: Viết
T: đưa ra mẫu
da de	 H: Quan sát mẫu 
	Nêu cách viết
T: Hướng dẫn viết	H: Viết bảng con-> Viết vở
	T: Quan sát -> Viết
3.Củng cố
- Đọc lại các từ trong bài tập 1; 2.
Mĩ thuật
Vẽ hình tam giác
Giáo viên dạy bộ môn soạn, giảng
Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2010
Học vần
 Bài 15: Âm t, th (2 tiết)
I. Mục đích, yêu cầu 
+ Học sinh đọc được t, th, tổ, thỏ; từ và câu ứng dụng.
+ Viết được: t, th, tổ, thỏ.
+ Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chủ đề : ổ, tổ.
II. Đồ dùng dạy học 
Bộ đồ dùng Tiếng Việt lớp 1
Tranh, ảnh trong SGK Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học 
Thực hiện như sách thiết kế.
Hướng dẫn tập viết:
Toán
 Tiết 15: Luyện tập chung
I. Mục tiêu: 
- HS biết sử dụng từ bằng nhau, bé hơn, lớn hơn và dấu =, để so sánh các số trong phạm vi 5.
- Làm được BT 1; 2; 3; trong SGK.
II. Đồ dùng dạy học 
Bộ đồ dùng Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học 
Thực hiện như sách thiết kế.
Âm nhạc
Ôn bài hát: Mời bạn vui múa ca
Giáo viên dạy bộ môn soạn, giảng
Luyện Tiếng Việt
 Bài 15: Âm t, th 
I. Mục đích, yêu cầu 
- Giúp học sinh 	- Nối chữ với chữ
	- Ghép chữ với chữ thành ti

Tài liệu đính kèm:

  • docxGiao an lop 1(1).docx