Bài Kiểm Tra Giữa Kỳ II Toán - Lớp 1

Bài 2. Tính (2đ)

 a) 20 + 30 = . 60 – 40 =

 b) 50 cm + 10 cm = . 80 cm – 20 cm =

Bài 3. Đặt tính rồi tính (2đ)

 40 + 30 20 + 10 70 – 30 60 – 50

 

doc 1 trang Người đăng honganh Ngày đăng 21/12/2015 Lượt xem 425Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài Kiểm Tra Giữa Kỳ II Toán - Lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI KIỂM TRA GK II – NĂM HỌC 2009-2010
Môn kiểm tra: Toán - Lớp 1
Ngày kiểm tra: 19/3/2010
Thời gian làm bài: 30 phút
Trường TH Số 1 Bình Chánh
Họ và tên: 
Lớp: 1/ ..
Điểm
Giám thị
1/.
2/.
Giám khảo
1/
2/
Đề.
Bài 1. Viết các số tròn chục (1đ)
10
90
60
30
40
70
	a) 	
	b) 	
Bài 2. Tính (2đ)
	a) 20 + 30 = .. 60 – 40 = 
	b) 50 cm + 10 cm = . 80 cm – 20 cm = 
Bài 3. Đặt tính rồi tính (2đ)
	40 + 30 20 + 10 70 – 30 60 – 50 
   . ..
   . ..
   . ..
   . ..
>
<
=
?
Bài 4. (2đ) 
 80 – 30 ...20 70 – 20 40 + 20
 50 .40 + 10 60 + 10 .60 – 10 	
Bài 5. (2đ)
	An có 40 cái kẹo. An cho bạn 10 cái kẹo. Hỏi An còn lại bao nhiêu cái kẹo ?
..
..
..
..
Bài 6. Đúng ghi Đ, sai ghi S ? (1đ)
Điểm A ở trong hình tam giác
 •D
 •A
 •B
 •C
 •E
Điểm B ở trong hình tam giác
Điểm C ở ngoài hình tam giác
Điểm D ở ngoài hình tam giác
Điểm E ở ngoài hình tam giác

Tài liệu đính kèm:

  • docToan 1 GKII 09-10.doc