Kĩ năng sống Tiếng Việt 2

Tuần 3

Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ

Các KNS PP/KTDH

-Xác định giá trị: có khả năng hiểu rõ những giá trị của bản thân, biết tôn trọng và thừa nhận người khác có những giá trị khác

-Lắng nghe tích cực -Trải nghiệm, thảo luận nhóm – chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực

Tập làm văn: Sắp xếp câu trong bài : Lập danh sách HS

Các KNS PP/KTDH

-Tư duy sáng tạo. khám phá và kết nối các sự việc, độc lập suy nghĩ.

-Hợp tác.

-Tìm kiếm và xử lí thông tin -Động não

Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin

-Đóng vai

Tuần 4

Tập đọc: Bím tóc duôi sam

Các KNS PP/KTDH

-Kiểm soát cảm xúc

-Thể hiện sự cảm thông

-Tìm kiếm sự hổ trợ

-Tư duy phê phán -Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực

Tập làm văn: Cảm ơn, xin lỗi

Các KNS PP/KTDH

-Giao tiếp, cởi mở, tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến người khác.

-Tự nhận thức về bản thân. Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin

-Đóng vai

 

doc 9 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 21/06/2021 Lượt xem 639Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kĩ năng sống Tiếng Việt 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kĩ năng sống Tiếng Việt 2
Tuần 1
Tập đọc : Có công mài sắt, có ngày nên kim 
Các KNS
PP/ Kỹ thuật dạy học
- Tự nhận thức về bản thân (hiểu về mình, biết tự đánh giá ưu, khuyết điểm của mình để tự điều chỉnh)
- Lắng nghe tích cực 
- Kiên định
- Đặt mục tiêu (biết đề ra mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện) 
- Động não
- Trình bày 1 phút 
- Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực.
Tập làm văn: Tự giới thiệu 
Các KNS
PP/KTDH
- Tự nhận thức vể bản thân.
- Giao tiếp: cởi mở, tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến ngưới khác
- Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin
- Đóng vai
Tuần 2
Tập đọc : Phần Thưởng
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị: có khả năng hiểu rõ những giá trị của bản thân, biết tôn trọng và thừa nhận người khác có những giá trị khác.
-Thể hiện sự cảm thông 
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm – chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực.
Tập đọc: Làm việc thật là vui 
Các KNS
PP/KTDH
-Tự nhận thức về bản thân: ý thức được mình đang làm gì và cần phải làm gì.
-Thể hiện sự tự tin: có niềm tin vào bản thân, tin rằng mình có thể trở thành người cí ích, có nghị lực để hoàn thành nhiệm vụ.
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Đặt câu hỏi 
-Thảo luận nhóm
Tập làm văn: Chào hỏi, tự giới thiệu 
Các KNS
PP/KTDH
-Tự nhận thức vể bản thân.
-Giao tiếp, cởi mở, tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến người khác.
-Tìm kiếm và xử lí thông tin 
-Trải nghiệm 
-Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin
-Đóng vai
	Tuần 3
Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ 
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị: có khả năng hiểu rõ những giá trị của bản thân, biết tôn trọng và thừa nhận người khác có những giá trị khác
-Lắng nghe tích cực 
-Trải nghiệm, thảo luận nhóm – chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực
Tập làm văn: Sắp xếp câu trong bài : Lập danh sách HS 
Các KNS
PP/KTDH
-Tư duy sáng tạo. khám phá và kết nối các sự việc, độc lập suy nghĩ.
-Hợp tác.
-Tìm kiếm và xử lí thông tin 
-Động não
Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin
-Đóng vai
Tuần 4
Tập đọc: Bím tóc duôi sam 
Các KNS
PP/KTDH
-Kiểm soát cảm xúc 
-Thể hiện sự cảm thông 
-Tìm kiếm sự hổ trợ
-Tư duy phê phán 
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
Tập làm văn: Cảm ơn, xin lỗi 
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp, cởi mở, tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến người khác.
-Tự nhận thức về bản thân.
Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin 
-Đóng vai
Tuần 5
Tập đọc – kể chuyện: Chiếc bút mực 
Các KNS
PP/KTDH
-Thể hiện sự cảm thông 
-Hợp tác
-Ra quyết định giải quyết vấn đề 
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm
 trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
Tập làm văn: Trả lời câu hỏi. Đặt tên cho bài. Luyện tập về mục lục sách
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp
-Hợp tác
-Tư duy sáng tạo: độc lập suy nghĩ
-Tìm kiếm thông tin
-Động não
Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin 
-Đóng vai
Tuần 6
Tập đọc: Mẩu giấy vụn 
Các KNS
PP/KTDH
-Tự nhận thức về bản thân
-Xác định giá trị 
-Ra quyết định 
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
Tập làm văn: Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách 
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp
-Thể hiện sự tự tin 
-Tìm kiếm thông tin 
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
-Đóng vai
Tuần 7
Tập đọc: Người thầy cũ 
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị 
-Tự nhận thức về bản thân
-Lắng nghe tích cực 
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
 Tập làm văn: Kể ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khóa biểu 
Các KNS
PP/KTDH
-Thể hiện sự tự tin khi tham gia các hoạt động học tập.
-Lắng nghe tích cực 
-Quản lí thời gian 
-Động não
Làm việc nhóm –chia sẻ thông tin 
-Đóng vai
Tuần 8
Tập đọc: Người mẹ hiền 
Các KNS
PP/KTDH
-Thể hiện sự cảm thông 
-Kiểm soát cảm xúc 
-Tư duy phê phán 
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
Tập làm văn: Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi 
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: cởi mở, tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến người khác.
-Hợp tác
-Ra quyết định 
-Tự nhận thức về bản thân
-Lắng nghe phản hồi tích cực
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
-Động não
Tuần 10
Tập đọc: Sáng kiến của bé Hà 
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị 
-Tự nhận thức bản thân 
-Lắng nghe tích cực 
-Thể hiện sự cảm thông 
-Trải nghiệm 
-Đóng vai
 -Trình bày 1 phút 
Tuần 11
Tập đọc: Bà cháu 
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị 
-Tự nhận thức về bản thân 
-Thể hiện sự cảm thông 
-Giải quyết vấn đề 
-Động não
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
Tập làm văn: Chia buồn, an ủi 
Các KNS
PP/KTDH
-Thể hiện sự cảm thông 
-Giao tiếp: cởi mở, tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến người khác.
-Tự nhận thức bản thân 
-Đóng vai
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
Tuần 12
Tập đọc: Sự tích cây vú sữa 
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị 
-Thể hiện sự cảm thông (hiểu cảnh ngộ và tâm trạng của người khác).
-Đóng vai
 -Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
Tập làm văn: Gọi điện 
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: cởi mở, tự tin, lịch sự trong giao tiếp.
-Lắng nghe tích cực 
-Xử lí tình huống. 
-Đóng vai 
Tuần 13
Tập đọc: Bông hoa niềm vui 
Các KNS
PP/KTDH
-Thể hiện sự cảm thông 
-Xác định giá trị 
-Tự nhận thức về bản thân 
-Tìm kiếm sự hổ trợ 
-Đóng vai
-Trình bày 1 phút 
Tuần 14
Tập đọc: Câu chuyện bó đũa 
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị 
-Tự nhận thức về bản thân 
-Hợp tác
-Giải quyết vấn đề 
-Động não
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
Tuần 15
Tập đọc: Hai anh em 
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị 
-Tự nhận thức về bản thân 
-Thể hiện sự cảm thông 
-Động não
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
Tập làm văn: Chia vui. Kể về anh chị em 
Các KNS
PP/KTDH
-Thể hiện sự cảm thông 
-Xác định giá trị 
-Tự nhận thức về bản thân 
-Đặt câu hỏi 
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Bài tập tình huống
Tuần 16
Tập đọc: Con chó nhà hàng xóm 
Các KNS
PP/KTDH
-Kiểm soát cảm xúc 
-Thể hiện sự cảm thông 
-Trình bày suy nghĩ
-Tư duy sáng tạo. 
-Phản hồi, lắng nghe tích cực, chia sẻ
-Động não
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
Tập làm văn: Khen ngợi, Kể ngắn về con vật. Lập thời gian biểu 
Các KNS
PP/KTDH
-Kiểm soát cảm xúc 
-Quản lí thời gian 
-Lắng nghe tích cực 
-Đặt câu hỏi 
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Bài tập tình huống 
Tuần 17
Tập làm văn: Ngạc nhiên, thích thú. Lập thời gian biểu 
Các KNS
PP/KTDH
-Kiểm soát cảm xúc 
-Quản lí thời gian 
-Lắng nghe tích cực 
-Đặt câu hỏi 
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Bài tập tình huống 
Tuần 19
Tập đọc: Thu Trung Thu (tuần 19)
Các KNS
PP/KTDH
-Tự nhận thức
-Xác định giá trị bản thân 
-Lắng nghe tích cực 
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Trình bày 1 phút 
-Thảo luận cặp đôi-chia sẻ 
Tập làm văn: Dáp lời chào, lời tự giới thiệu 
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: ứng xử văn hóa
-Lắng nghe tích cực 
Hoàn tất một nhiệm vụ thực hành đáp lại lời chào theo tình huống.
Tuần 20
Tập đọc – kể chuyện: Ông Mạnh thắng Thần Gió 
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: ung81 xử văn hóa
-Ra quyết định: ứng phó, giải quyết vấn đề
-Kiên định
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Thảo luận cặp đôi-chia sẻ 
Tuần 21
Tập đọc – kể chuyện: Chim sơn ca và bông cúc trắng 
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị 
-Thể hiện sự cảm thông 
-Tư duy phê phán 
-Đặt câu hỏi 
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Bài tập tình huống 
Tập làm văn: Đáp lời cảm ơn – BT2
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: ứng xử văn hóa
-Tự nhận thức
Hoàn tất một nhiệm vụ: thực hành đáp lời cảm ơn theo tình huống.
Tuần 22
Tập đọc – kể chuyện: Một trí khôn hơn trăm trí khôn 
Các KNS
PP/KTDH
-Tư duy sáng tạo. 
-Ra quyết định 
-Ứng phó với căng thẳng
-Thảo luận nhóm
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Đặt câu hỏi 
Tập đọc: Cò và Cuốc (tuần 22)
Các KNS
PP/KTDH
-Tự nhận thức: xác định giá trị bản thân
-Thể hiện sự cảm thông 
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Trình bày 1 phút 
Tập làm văn: Đáp lời xin lỗi – BT2
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: ứng xử văn hóa
-Lắng nghe tích cực 
Hoàn tất một nhiệm vụ thực hành đáp lới xin lỗi theo tình huống.
Tuần 23
Tập đọc – kể chuyện: Bác sĩ Sói 
Các KNS
PP/KTDH
-Ra quyết định 
-Ứng phó với căng thẳng 
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Đặt câu hỏi 
-Thảo luận cặp đôi-chia sẻ 
Tập làm văn: Đáp lời khẳng định – BT2
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: ứng xử văn hóa
-Lắng nghe tích cực 
Hoàn tất một nhiệm vụ: thực hành đáp lời khẳng định theo tình huống.
Tuần 24
Tập đọc – kể chuyện: Quả tim khỉ 
Các KNS
PP/KTDH
-Ra quyết định 
-Ứng phó với căng thẳng 
-Tư duy sáng tạo. 
-Thảo luận nhóm
-Trình bày ý kiến cá nhân 
Tập đọc: Voi nhà 
Các KNS
PP/KTDH
-Ra quyết định 
-Ứng phó với căng thẳng 
-Đặt câu hỏi 
-Trình bày ý kiến cá nhân 
Tập làm văn: Đáp lời phủ định – BT2
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: ứng xử văn hóa
-Lắng nghe tích cực 
Hoàn tất một nhiệm vụ: thực hành đáp lời từ chối theo tình huống
Tuần 25
Tập làm văn: Đáp lời đống ý (tuần 25) – BT1,2
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: ứng xử văn hóa
-Lắng nghe tích cực 
Hoàn tất một nhiệm vụ: thực hành đáp lời đồng ý theo tình huống
Tuần 26
Tập đọc – kể chuyện: Tôm Càng và Cá Con 
Các KNS
PP/KTDH
-Tự nhận thức: xác định giá trị bản thân
-Ra quyết định 
-Thể hiện sự tự tin 
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Đặt câu hỏi 
Tập làm văn: Đáp lời đồng ý – BT1
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: ứng xử văn hóa
-Lắng nghe tích cực 
Hoàn tất một nhiệm vụ: thực hành đáp lời đồng ý theo tình huống
Tuần 28
Tập đọc – kể chuyện: Kho báu 
Các KNS
PP/KTDH
-Tự nhận thức
-Xác định giá trị bản thân 
-Lắng nghe tích cực 
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Đặt câu hỏi 
-Viết tích cực 
Tập làm văn: Đáp lời chia vui – BT1
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: ứng xử văn hóa
-Lắng nghe tích cực 
Hoàn tất một nhiệm vụ: thực hành đáp lời chúc mừng theo tình huống.
Tuần 29
Tập đọc – kể chuyện: Những quả đào 
Các KNS
PP/KTDH
-Tự nhận thức
-Xác định giá trị bản thân 
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Trình bày 1 phút 
-Thảo luận cặp đôi-chia sẻ 
Tập làm văn: Đáp lời chia vui – BT1
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: ứng xử văn hóa
-Lắng nghe tích cực 
Hoàn tất một nhiệm vụ: thực hành đáp lời chúc mừng theo tình huống.
Tuần 30
Tập đọc – kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng 
Các KNS
PP/KTDH
-Tự nhận thức
-Ra quyết định 
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Thảo luận nhóm 
Tuần 31
Tập làm văn: Đáp lời khen ngợi 
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: ứng xử văn hóa
-Tự nhận thức
Hoàn tất một nhiệm vụ: thực hành đáp lời khen theo một tình huống.
Tuần 32
Tập làm văn: Đáp lời từ chối – BT2
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: ứng xử văn hóa
-Lắng nghe tích cực 
Hoàn tất một nhiệm vụ: thực hành đáp lời từ chối theo tình huống
Tuần 33
Tập đọc – kể chuyện: Bóp nát quả cam
Các KNS
PP/KTDH
-Tự nhận thức
-Xác định giá trị bản thân 
-Đảm nhận trách nhiệm 
-Kiên định
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Đặt câu hỏi 
-Thảo luận nhóm
Tập làm văn: Đáp lời an ủi– BT2
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: ứng xử văn hóa
-Lắng nghe tích cực 
Hoàn tất một nhiệm vụ: thực hành đáp lời an ủi theo tình huống.
Tuần 34
Tập đọc – kể chuyện: Người làm đồ chơi 
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp
-Thể hiện sự cảm thông 
-Ra quyết định 
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Hỏi ý kiến chuyên gia.

Tài liệu đính kèm:

  • docKĩ năng sống Tiếng Việt 2.doc