Kế hoạch giảng dạy Tự nhiên xã hội Lớp 3 - Bài 41: Thân cây - Năm học 2016-2017 - Nguyễn Thị Bích

I. Mục tiêu:

- Nhận dạng và kể tên một số cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò, thân gỗ, thân thảo.

- Phân loại một số cây theo cách mọc của thân ( đứng, leo, bò ) và theo cấu tạo của thân ( thân gỗ, thân thảo ).

- Quan sát và so sánh đặc điểm một số loại thân cây.

- Tích cực tìm hiểu thông tin và sôi nổi trong học tập.

 

docx 4 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 849Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giảng dạy Tự nhiên xã hội Lớp 3 - Bài 41: Thân cây - Năm học 2016-2017 - Nguyễn Thị Bích", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHIẾU ĐIỀU CHỈNH BÀI HƯỚNG DẪN HỌC
MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI 3
BÀI : THÂN CÂY
 Người soạn: Nguyễn Thị Bích
 Ngày soạn: 16/4/2017
Mục tiêu:
- Nhận dạng và kể tên một số cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò, thân gỗ, thân thảo.
- Phân loại một số cây theo cách mọc của thân ( đứng, leo, bò ) và theo cấu tạo của thân ( thân gỗ, thân thảo ).
- Quan sát và so sánh đặc điểm một số loại thân cây.
- Tích cực tìm hiểu thông tin và sôi nổi trong học tập.
II . Hoạt động học:
Khởi động
Việc 1: Ổn định.
 - Chủ tịch hội đồng tự quản ổn định trật tự lớp.
Việc 2: Giới thiệu.
 - Trưởng ban đối ngoại lên giới thiệu về lớp.
Việc 3: Khởi động.
 - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát bài: “Bài ca đi học”
 - Trưởng ban văn nghệ chia sẻ trước lớp: Sau khi khởi động xong các bạn cảm thấy như thế nào ?
 - Chủ tịch hội đồng tự quản mời cô giáo chia sẻ.
 - Giáo viên giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng . 
 - Học sinh ghi tên bài vào vở. 
Xác định mục tiêu bài học:
Việc 1: Cá nhân đọc thầm mục tiêu.
Việc 2: Chia sẻ mục tiêu trong nhóm
Việc 3: Chia sẻ mục tiêu trước lớp. .
 - Chủ tịch hội đồng tự quản mời 2 bạn chia sẻ mục tiêu trước lớp.
	 - Chủ tịch hội đồng tự quản nêu lại mục tiêu
Hoạt động cơ bản 
 Hoạt động 1: Quan sát và tìm hiểu các loại thân cây.
Việc 1: Học sinh đọc yêu cầu hoạt động 1.
Việc 2: Học sinh đọc thầm nội dung hoạt động.
Việc 3: Hs thảo luận theo nhóm đôi: quan sát và chỉ ra các cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò trong các hình.
Việc 4: Từng cặp Hs lên bảng chỉ ra các loại thân cây.
Việc 5: Học sinh nhận xét.
Việc 6: Giáo viên chia sẻ.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về các loại thân cây thường gặp.
Việc 1: Giáo viên nêu yêu cầu hoạt động:
 + Hãy kể tên các loại cây mà em biết và cho biết chúng thuộc loại thân gì?
 + Thân cây su hào có gì đặc biệt?
Việc 2: Trưởng ban học tập phát đồ dung học tập cho các nhóm: giấy A1.
Việc 3: Mỗi Hs ghi câu trả lời của mình vào phần ý kiến cá nhân, sau đó nhóm trưởng thống nhất câu trả lời của nhóm và ghi vào phần ý kiến chung.
Việc 4: Các nhóm treo bài làm của mình xung quanh lớp.
Việc 5: Học sinh nhận xét
Việc 6: Giáo viên chia sẻ.
 Hoạt động 3: Trò chơi.
Việc 1: Gv phân đội chơi, phổ biến luật chơi, phát hoa giấy cho 2 đội.
Việc 2: Học sinh thảo luận và gắn hoa.
Việc 3: Giáo viên và cả lớp nhận xét, quyết định đội thắng cuộc.
Việc 4: Học sinh chia sẻ.
Việc 5: Giáo viên chia sẻ.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
 Hoạt động 4: Thí nghiệm với thân cây.
Việc 1: Học sinh đọc yêu cầu hoạt động.
Việc 2: Học sinh quan sát các hình trang 80, thảo luận và trả lời câu hỏi.
Việc 3: Các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp.
Việc 4: Học sinh nhận xét.
Việc 5: Giáo viên chia sẻ.
 Hoạt động 5: Công dụng của thân cây
Việc 1: Học sinh đọc yêu cầu hoạt động.
Việc 2: Học sinh thảo luận theo nhóm đôi: Chỉ vào từng hình trong sgk và nói thân cây được sủ dụng làm việc gì?
Việc 3: Các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp.
Việc 4: Học sinh nhận xét.
Việc 5: Giáo viên chia sẻ.
 Hoạt động 6: Thảo luận cả lớp.
Việc 1: Giáo viên nêu câu hỏi:
Ở địa phương em, người ta sử dụng thân cây để làm gì?
Việc 2: Học sinh nêu ý kiến, thảo luận trước lớp dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
Việc 3: Học sinh đọc phần thông tin trong SGK.
Việc 4: Giáo viên chia sẻ.
Hoạt động ứng dụng
Học sinh về nhà làm các thí nghiệm như hoạt động 4.
Chia sẻ điều em muốn nói.
Việc 1: Chủ tịch hội đồng tự quản chia sẻ với cả lớp:
+ Qua tiết học này bạn đã học thêm được điều gì bổ ích?
+ Bạn hãy chia sẻ cảm xúc của mình sau tiết học này.
Việc 2: Giáo viên chia sẻ.

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_41_Than_cay.docx