Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần 22

I. Mục tiêu

 - HS đọc và viết đợc chắc chắn các vần kết thúc bằng âm p.

 - Đọc đúng các từ ngữ , bài ứng dụng : “ Cá mè ăn nổi

 .

 Đẹp ơi là đep.”

 - Nghe, hiểu và kể lại theo tranh chuyện kể : Ngỗng và Tép

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng ôn trang 152 SGK.Tranh minh hoạ câu ứng dụng, truyện: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng.

III. Hoạt động dạy học chủ yếu

 

doc 14 trang Người đăng hoaian89 Lượt xem 941Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoach bài dạy lớp 1 - Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần 22", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yện
 Ngỗng và tép 
* ý nghĩa câu chuyện: 
Ca ngợi tình cảm của vợ chồng nhà ngỗng đã sẵn sàng hi sinh vì nhau.
III) Củng cố, dặn dò
- HS về tự tìm chữ có vần vừa học và ghi vào vở ly và đọc lại bài.
- Chuẩn bị bài sau
- HS đọc ,viết bảng các từ trên:
 - GV nhận xét , đánh giá.
* Gv ghi ở góc bảng
- GV treo bảng ôn đã đợc phóng to.
* GV hoàn thiện bảng ôn theo HS
- GV chỉ cho HS đánh vần, đọc trơn, bất kỳ vần..( không theo thứ tự..)
- HD HS so sánh các vần trên giống và khác nhau ở điểm nào?
- GV lưu ý luật chính tả
+ Vần nào không viết được với k, gh, ngh...
* GV viết từ ứng dụng 
- GV đọc và giảng từ 
“đầy ắp, đón tiếp , 
 ấp trứng”
*GV viết mẫu kết hợp hư ớng dẫn HS cách viết.
* GV tổ chức cho HS viết lại các vần vừa ôn .
- GV NX..
Tiết 2( 40 phút)
- GV chỉ bảng cho HS đọc(Theo thứ tự và k0 theo thứ tự)
*+ Bức tranh vẽ gì?
- GV ghi bài ứng dụng:
+ Bài đọc trên trình bày trong mấy dòng ? tiếng nào có vần vừa ôn? Tiếng nào chứa chữ hoa?
- GV đọc mẫu và giảng nội dung bài thơ..
* Gv HD HS đọc từ và bài thơ..
- GV NX..
* GV hớng dẫn HS t thế ngồi , cách cầm bút , đặt vở.
- HD cách trình bày bài.
*GV kể 2 lần (Lần 2 theo tranh) 
- GV kể + KH hỏi HS
+ Khi có khách đến chơi nhà vợ chồng nhà chủ đã bàn nhau sáng mai sẽ làm thịt gì để đãi khách?
+Người khách đã nghe đ/c câu chuyện gì của vợ chồng nhà ngỗng?
+ Sáng sớm khi có ngời rao bán tép người khách đã nói với chủ nhà NTN?
+Từ đó vợ chồng nhà ngỗng đã NTN?
- GV bổ sung, nhận xét.
* Gv HD HS về học bài..
- H đọc, viết bảng con và đọc SGK
* HS TL nhớ lại các vần đã học trong tuần có p ở cuối.
- HS nêu tên các vần...
- HS khác nhận xét.
-HS đọc các vần vừa học trong tuần
*HS nhẩm thầm (2 phút) tự ghép các chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang để thành vần
- HS đọc vần ( mỗi em 1 vần )nối tiếp cho đến hết.
- HS nhận xét bảng ôn : 
- HS toàn bảng ôn ( GV chỉ không theo thứ tự)
* HS đọc các từ ứng dụng 
( cá nhân , đồng thanh)
-HS kết hợp phân tích từ theo yêu cầu của GV.
* HS tập viết bảng con theo HD của GV...
* HS thi viết vần vừa ôn..
* HS viết 1 vần hay nhiều vàn tuỳ ý..
- HS đọc bài trên bảng ( cá nhân , đồng thanh
* HS quan sát tranh minh hoạ 
- HS nêu tiếng có vần vừa ôn.
- HS đọc tiếng, từ có vần vừa ôn
- 8 HS đọc từng dòng thơ.
-1 HS đọc toàn bài.
- Lớp đọc.
* HS đọc bài( theo từng phần)
- HS khác nhận xét.
* HS đọc nội dung bài viết
-HS viết bài vào vở.
*HS đọc tên câu chuyện: Ngỗng và tép 
- HS quan sát tranh
- HS nghe chuyện
- HS kể lại từng đoạn câu chuyện trong nhóm
- HS các nhóm kể lại từng đoạn chuyện theo tranh.
-1em kể toàn bộ câu chuyện..
* 1 HS đọc bài.
15’
5’
15’
2’
	t/g
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
5'
2’
6’
4. Đọc từ ứng dụng :
lưu loát chỗ ngoặt
đoạt giải nhọn hoắt
5. Củng cố- Dặn dò: 
- Trò chơi: Tìm tiếng, từ chứa vần đã học.
1.Luyện đọc: 
a. Đọc bảng tiết 1: 
 oat oăt 
hoạt choắt
hoạt hình loắt choắt
lưu loát chỗ ngoặt
đoạt giải nhọn hoắt
b..Đọc bài ứng dụng
 Thoắt một cái, Sóc bông đã leo lên ngọn cây. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng.
c.Luyện đọc sách giáo khoa.
Nghỉ 2 phút
2. Luyện viết vở
oat - oăt - hoạt hình 
- loắt choắt
3. Luyện nói
Chủ đề:
Phim hoạt hình
III. Củng cố - dặn dò.
-Về nhà tìm từ có vần đã học và làm BTTV , viết vở ly.
- Chuẩn bị bài sau:
 Bài 97 : ôn tập
* GV viết từ ứng dụng
- HD HS đọc + ĐV tiếng có vần mới
- GV đọc + giải thích từ
*GV tổ chức trò chơi mỗi em tìm 1 tiếng, từ..
- GV NX , đánh giá.
Tiết 2(40 phút)
* GV chỉ HS đọc theo thứ tự và đọc không theo thứ tự..
*GV giới thiệu nội dung qua tranh 
+Tranh vẽ gì? 
+ Trong bài ứng dụng tiêng nào có vần mới..? 
- GV viết bài ứng dụng
- GVnhận xét , đánh giá.
* GV đọc mẫu và HD HS đọc theo từng phần
- GV nhận xét, 
* GV nhắc HS ngồi đúng tư thế , hướng dẫn HS cách cầm bút , đặt vở.
* GV HD hs QS tranh và TL theo CH:
+Em thấy cảnh gì trong tranh?
 +Trong cảnh đó em thấy những gì?
 +Có ai ở trong cảnh đó? Họ đang làm gì?
- GV gọi HS lên BT
- GVnhận xét , đánh giá
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị bài ở nhà
*HS tìm tiếng và gạch chân tiếng chứa vần mới
- Luyện đọc, phân tích từ.
*HS tìm tiếng , từ chứa vần vừa học.
* HS đọc bài trên bảng lớp theo GV chỉ
- HS khác nhận xét.
*HS quan sát tranh minh hoạ + TLCH..
- HS tìm tiếng có vần mới: thoắt, hoạt..
HS luyện đọc bài ứng dụng
-HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*HS mở SGK , đọc bài 
- HS đọc cá nhân..
- Thi đọc trong tổ..
* HS viết bài vào vở theo HD của GV.
*HS đọc tên chủ đề luyện nói
- HS quan sát tranh 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- Đại diện các nhóm lên trình bày
- HS nhận xét.
* HS đọc bài.
6’
2’
Thứ tư ngày tháng 2 năm 2007
Học vần
Bài 97 : ôn tập
I. Mục tiêu
 - HS đọc và viết được chắc chắn các vần bắt đầu bằng âm đệm o.
 - Đọc đúng các từ ngữ , bài ứng dụng : “ Hoa đào ưa rét
 ........................
 Nắng pha chút gió. 
 Hoa đào thắm đỏ
 Hoa mai dát vàng.”
 - Nghe, hiểu và kể lại theo tranh chuyện kể : Chú gà trống khôn ngoan
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng ôn tr30 SGK.Tranh minh hoạ câu ứng dụng, truyện kể : Chú gà trống khôn ngoan
 III. Hoạt động dạy học chủ yếu
tiết 1(35 phút)
	t/g
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
5’
25’
5’
I) Bài cũ :
oat, oăt, hoạt động, chỗ ngoăt
II) Bài mới :
1. Giới thiệu bài :
2. Ôn tập:
a. Đọc các chữ ở bảng ôn.
b. HD HS ghép vần và 
đọc bảng ôn tập.
c.Đọc từ ngữ ứng dụng khoa học, ngoan ngoãn khoai lang
d.Tập viết từ ứng dụng:
ngoan ngoãn khoai lang
3) Củng cố: ? Các em vừa ôn mấy vần
? Căc em vừa ôn vần kết thúc bằng âm gì.
1. Luyện tập
a. Luyện đọc bảng lớp
b. Đọc câu ứng dụng: “Hoa đào ưa rét
 ......................... 
Nắng pha chút gió. 
 Hoa......đỏ 
 Hoa ... vàng.” 
c. Đọc bài trong SGK
- GV HD HS đọc từ, bài thơ ứng dụng
2. Luyện viết 
ngoan ngoãn khoai lang
3. Kể chuyện
 Chú gà trống khôn ngoan
III) Củng cố, dặn dò
- HS về tự tìm chữ có vần vừa học và ghi vào vở ly và đọc lại bài và kể lại chuyện cho mọi người cùng nghe.
- Chuẩn bị bài sau
- HS đọc ,viết bảng các từ trên:
 - GV nhận xét , đánh giá.
* Gv ghi ở góc bảng
- GV treo bảng ôn đã đợc phóng to.
* GV hoàn thiện bảng ôn theo HS
- GV chỉ cho HS đánh vần, đọc trơn, bất kỳ vần..( không theo thứ tự..)
- HD HS so sánh các vần trên giống và khác nhau ở điểm nào?
- GV lu ý luật chính tả
+ Vần nào không viết đợc với k, gh, ngh...
* GV viết từ ứng dụng 
- GV đọc và giảng từ 
“khoa học, ngoan ngoãn ”
*GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn HS cách viết.
* GV tổ chức cho HS viết lại các vần vừa ôn .
- GV NX..
Tiết 2( 40 phút)
- GV chỉ bảng cho HS đọc(Theo thứ tự và k0 theo thứ tự)
*+ Bức tranh vẽ gì?
- GV ghi bài ứng dụng:
+ Bài đọc trên trình bày trong mấy dòng ? tiếng nào có vần vừa ôn? Tiếng nào chứa chữ hoa?
- GV đọc mẫu và giảng nội dung bài thơ..
* Gv HD HS đọc từ và bài thơ..
- GV NX..
* GV hướng dẫn HS tư thế ngồi , cách cầm bút , đặt vở.
- HD cách trình bày bài.
*GV kể 2 lần (Lần 1 GV vừa kể vừa chỉ vào tranh, kể lần lượt theo 4 đoạn theo 4 bức tranh) .
- GV kể lần 2 riêng từng đoạn vừa kể vừa KH hỏi HS để giúp HS nhớ từng đoạn:
+ Cáo nhìn lên cây thấy gì?
+Cáo đã nói gì với gàtrống?
+Gà trống đã nói gì vớiCáo?
+Nghe gà nói xong, Cáo đã làm gì? Vì sao Cáo lại làm như vậy?
- GV bổ sung, nhận xét.
* Gv HD HS về học bài..
- H đọc, viết bảng con và đọc SGK
* HS TL nhớ lại các vần đã học trong tuần có p ở cuối.
- HS nêu tên các vần...
- HS khác nhận xét.
-HS đọc các vần vừa học trong tuần
*HS nhẩm thầm (2 phút) tự ghép các chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang để thành vần
- HS đọc vần ( mỗi em 1 vần )nối tiếp cho đến hết.
- HS nhận xét bảng ôn : 
- HS toàn bảng ôn ( GV chỉ không theo thứ tự)
* HS đọc các từ ứng dụng 
( cá nhân , đồng thanh)
-HS kết hợp phân tích từ theo yêu cầu của GV.
* HS tập viết bảng con theo HD của GV...
* HS thi viết vần vừa ôn..
* HS viết 1 vần hay nhiều vàn tuỳ ý..
- HS đọc bài trên bảng ( cá nhân , đồng thanh
* HS quan sát tranh minh hoạ 
- HS nêu tiếng có vần vừa ôn.
- HS đọc tiếng, từ có vần vừa ôn
- 6 HS đọc từng dòng thơ.
-1 HS đọc toàn bài.
- Lớp đọc.
* HS đọc bài( theo từng phần)
- HS khác nhận xét.
* HS đọc nội dung bài viết
-HS viết bài vào vở.
*HS đọc tên câu chuyện: Chú gà trống khôn ngoan
- HS quan sát tranh
- HS nghe chuyện
- HS kể lại từng đoạn câu chuyện trong nhóm
- HS các nhóm kể lại từng đoạn chuyện theo tranh và dựa vào câu hỏi gợi ý.
-1em kể toàn bộ câu chuyện..
* 1 HS đọc bài.
15’
5’
15’
2’
	t/g
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
2
15’
5’
15’
2’
 vừa ôn mấy vần
? Căc em vừa ôn vần kết thúc bằng âm gì.
1. Luyện tập
a. Luyện đọc bảng lớp
b. Đọc câu ứng dụng: : Sóng nâng thuyền Lao hối hả
Lưới tung tròn
Khoang đầy cá
Gió lên rồi
Cánh buồm ơi.
c. Đọc bài trong SGK
- GV HD HS đọc từ, bài thơ ứng dụng
2. Luyện viết 
hoà thuận luyện tập
3. Kể chuyện
Truyện kể mãi không hết.
III) Củng cố, dặn dò
* GV tổ chức cho HS viết lại các vần vừa ôn .
- GV NX..
Tiết 2( 40 phút)
- GV chỉ bảng cho HS đọc(Theo thứ tự và k0 theo thứ tự)
*+ Bức tranh vẽ gì?
- GV ghi bài ứng dụng:
+ Bài đọc trên trình bày trong mấy dòng ? tiếng nào có vần vừa ôn? Tiếng nào chứa chữ hoa?
- GV đọc mẫu và giảng nội dung bài thơ..
* Gv HD HS đọc từ và bài thơ..
- GV NX..
* GV hướng dẫn HS tư thế ngồi , cách cầm bút , đặt vở.
- HD cách trình bày bài.
**GV kể 2 lần (Lần 1 GV vừa kể vừa chỉ vào tranh, kể lần lượt theo 4 đoạn theo 4 bức tranh) .
- GV kể lần 2 riêng từng đoạn vừa kể vừa KH hỏi HS để giúp HS nhớ từng đoạn:
+ NhàVua đã ra lệnh cho những người kể.. phải kể câu chuyện NTN?
+ Những người kể chuyện cho vua nghe đã bị làm gì?Vì sao họp biu đối sử như vậy?
+Thế anh nông dân đã kể chuyện cho vua nghe nTN?câu chuyện em kể đã hết chưa?
+ Tltrong nhóm: Cho biết vì sao anh nông dân lại đ/c vua thưởng?
- GV bổ sung, nhận xét.
* Gv HD HS về học bài..
* HS thi viết vần vừa ôn..
- HS đọc bài trên bảng ( cá nhân , đồng thanh
* HS quan sát tranh minh hoạ 
- HS nêu tiếng có vần vừa ôn.
- HS đọc tiếng, từ có vần vừa ôn
- 6 HS đọc từng dòng thơ.
-1 HS đọc toàn bài.
- Lớp đọc.
* HS đọc bài( theo từng phần)
- HS khác nhận xét.
* HS đọc nội dung bài viết
-HS viết bài vào vở.
*HS đọc tên câu chuyện: Chú gà trống khôn ngoan
- HS quan sát tranh
- HS nghe chuyện
- HS kể lại từng đoạn câu chuyện trong nhóm
- HS các nhóm kể lại từng đoạn chuyện theo tranh.
-1em kể toàn bộ câu chuyện..
* 1 HS đọc bài.
- HS về tự tìm chữ có vần vừa học và ghi vào vở ly và đọc lại bài.
- Chuẩn bị bài sau
Thứ ba ngày 4 tháng 2 năm 2008
Học vần
Bài 101: uât - uyêt
I.Mục tiêu: 
 - HS đọc và viết được: uât - uyêt - sản xuất - duyệt binh 
 - Đọc được từ ngữ và bài ứng dụng: 
 Những đêm nào trăng khuyết
 Trông giống con thuyền trôi
Em đi trăng theo bước
 Như muốn cùng đi chơi.
 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Đất nước ta tuyệt đẹp.
II.Đồ dùng dạy học:
 - Tranh minh hoạ cho từ khoá ; từ , câu ứng dụng và phần luyện nói.
 - Bộ mô hình Tiếng Việt
III.Hoạt động dạy học chủ yếu:
	 Tiết 1(40 phút)
t/g
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
5'
20’
6’
I.Bài cũ:
HS đọc bài trong SGK và viết bảng uân, uuên, kể chuyện, thuyền buồm, gian chuân..
II.Bài mới
1. Giới thiệu bài:
uât - uyêt
2. Dạy vần
* uât a. Phát âm, nhận diện :
 -Phát âm: uât 
 -Nhận diện:
 -Phân tích vần uât 
 b. Đánh vần, ghép vần
- Đ/V: u- â -n - uât 
- Ghép vần uât 
 c. luyện đọc, PT tiếng.
- Ghép tiếng : 
- Luỵện đọc: xuất 
d.Luyện đọc, phân tích từ.
 sản xuất 
e. Luyện đọc trơn
uât - xuất - sản xuất 
 * uyêt uyêt - choắt - loắt choắt 
*. Luyện đọc trơn
uât - xuất - sản xuất 
uyêt - binh- duyệt binh
Nghỉ 2' : Cất mô hình
3. Viết bảng con
uât - uyêt - sản xuất - duyệt binh
4. Đọc từ ứng dụng :
luật ..thông băng tuyết 
nghệ thuật tuyệt đẹp
5. Củng cố- Dặn dò: 
- Trò chơi: Tìm tiếng, từ chứa vần đã học.
1.Luyện đọc: 
a. Đọc bảng tiết 1: 
 uynh uych
huynh huỵch
phụ huynh ngã huỵch
luật .. thông băng tuyết
nghệ thuật tuyệt đẹp
b..Đọc bài ứng dụng
 Thoắt một cái, Sóc bông đã leo lên ngọn cây. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng.
c.Luyện đọc sách giáo khoa.
Nghỉ 2 phút
2. Luyện viết vở
oat - oăt - hoạt hình 
- loắt choắt
3. Luyện nói
Chủ đề:
Đất nước ta tuyệt đẹp.
III. Củng cố - dặn dò.
-Về nhà tìm từ có vần đã học và làm BTTV , viết vở ly.
- Chuẩn bị bài sau:
uynh - uych
- GV nhận xét, đánh giá.
* GV viết uât 
- GV phát âm mẫu .
* GV đánh vần mẫu.
-*GV giới thiệu tiếng: xuất
+Có vần uât muốn ghép tiếng xuất ta làm TN?
- GV nhận xét
*GV giới thiệu tranh và HD HS quan sát tranh để gợi từ khoá: sản xuất 
*Khi dạy vần uyêt, các bước thực hiện tương tự vần uât 
* GV hướng dẫn HS viết bảng 
Lưu ý HS điểm đặt bút , dừngbút, độ cao , độ rộng của các chữ.
* GV viết từ ứng dụng
- HD HS đọc + ĐV tiếng có vần mới
- GV đọc + giải thích từ
*GV tổ chức trò chơi mỗi em tìm 1 tiếng, từ..
- GV NX , đánh giá.
Tiết 2(40 phút)
* GV chỉ HS đọc theo thứ tự và đọc không theo thứ tự..
*GV giới thiệu nội dung qua tranh 
+Tranh vẽ gì? 
+ Trong bài ứng dụng tiêng nào có vần mới..? 
- GV viết bài ứng dụng
- GVnhận xét , đánh giá.
* GV đọc mẫu và HD HS đọc theo từng phần
- GV nhận xét, 
* GV nhắc HS ngồi đúng tư thế , hướng dẫn HS cách cầm bút , đặt vở.
* GV HD hs QS tranh và TL theo CH:
- Nước ta có tên là gì?
- Em nhận ra cảnh đẹp nào trên tranh ảnh?
- Em biết những cảnh đẹp nào ở nước ta hoặc quê em ở?
- Nói về cảnh đẹp mà em biết: Tên cảnh đẹp, ở đâu, trong cảnh đó có những gì đẹp, Em thích gì nhất trong cảnh đẹp đó.
 - GV gọi HS lên BT...
- GVnhận xét , đánh giá
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị bài ở nhà
- HS đọc bài và viết bảng con ( mỗi tổ viết một từ)
-HS phát âm (cá nhân , tổ)
-HS phân tích vần.
-HS đánh vần 
-HS ghép vần uât 
 -HS đọc trơn (cá nhân, đồng thanh)
*HS ghép xuất
-HS đọc cá nhân ,đọc đồng thanh.
* HS QS tranh gợi từ khoá: sản xuất 
-HS đọc sản xuất 
+ HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*-HS so sánh hai vần vừa học.
-HS đọc(cá nhân, đồng thanh)
* HS viết bảng con
* HS tìm và gạch chân 
tiếng chứa vần mới
- Luyện đọc, phân tích từ.
*HS tìm tiếng , từ chứa vần vừa học.
* HS đọc bài trên bảng lớp theo GV chỉ
- HS khác nhận xét.
*HS quan sát tranh minh hoạ + TLCH..
- HS tìm tiếng có vần mới: thoắt, hoạt..
HS luyện đọc bài ứng dụng
-HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*HS mở SGK , đọc bài 
- HS đọc cá nhân..
- Thi đọc trong tổ..
* HS viết bài vào vở theo HD của GV.
*HS đọc tên chủ đề luyện nói
- HS quan sát tranh 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- Đại diện các nhóm lên trình bày
- HS nhận xét.
* HS đọc bài.
6’
2’
16’
7’
7'
3’
Thứ tư ngày 5 tháng năm 2008
Học vần
Bài 102: uynh - uych
I.Mục tiêu: 
 - HS đọc và viết được: uynh - uych, phụ huynh, ngã huỵch 
 - Đọc được từ ngữ và bài ứng dụng: 
 Thứ năm vừa qua.............................. từ vườn ươm về.
 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang, 
II.Đồ dùng dạy học:
 - Tranh minh hoạ cho từ khoá ; từ , câu ứng dụng và phần luyện nói.
 - Bộ mô hình Tiếng Việt
III.Hoạt động dạy học chủ yếu:
	 Tiết 1(40 phút)
t/g
Nội dung dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức 
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
5'
20’
6’
I.Bài cũ:
HS đọc bài trong SGK và viết bảng uât, uyệt, luật lệ, tuyết 
II.Bài mới
1. Giới thiệu bài:
uynh - uych
2. Dạy vần
* uynh
a. Phát âm, nhận diện :
 -Phát âm: uynh
 -Nhận diện:
 -Phân tích vần uynh 
b. Đánh vần, ghép vần
- Đ/V: u- y -nh - uynh
- Ghép vần uynh c. Ghép, c. luyện đọc, PT tiếng.
- Ghép tiếng : 
- Luỵện đọc: huynh 
d.Luyện đọc, phân tích từ.
 phụ huynh
e. Luyện đọc trơn
uynh - huynh - phụ huynh
 * uych uych - choắt - loắt choắt 
*. Luyện đọc trơn
uynh - huynh - phụ huynh
uych - huỵch - ngã huỵch 
Nghỉ 2' : Cất mô hình
3. Viết bảng con
uynh - uych -phụ huynh
- ngã huỵch 
4. Đọc từ ứng dụng :
luýnh quýnh huỳnh huỵch
khuỳnh tay uỳnh uỵch
5. Củng cố- Dặn dò: 
- Trò chơi: Tìm tiếng, từ chứa vần đã học.
1.Luyện đọc: 
a. Đọc bảng tiết 1: 
 uynh uych
huynh huỵch
phụ huynh ngã huỵch
luýnh quýnh huỳnh huỵch
khuỳnh tay uỳnh uỵch
b..Đọc bài ứng dụng
Thứ năm vừa qua , lớp em tổ chức lao động trồng cây .............................. từ vườn ươm về.
c.Luyện đọc sách giáo khoa.
Nghỉ 2 phút
2. Luyện viết vở
uynh - uych -phụ huynh
- ngã huỵch 
3. Luyện nói
Chủ đề:
Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang, 
III. Củng cố - dặn dò.
-Về nhà tìm từ có vần đã học và làm BTTV , viết vở ly.
- Chuẩn bị bài 103.
- GV nhận xét, đánh giá.
* GV viết uynh
 - GV phát âm mẫu .
* GV đánh vần mẫu.
-*GV giới thiệu tiếng: huynh
+Có vần uynh muốn ghép tiếng huynh ta làm TN?
- GV nhận xét
*GV giới thiệu tranh và HD HS quan sát tranh để gợi từ khoá: phụ huynh
*Khi dạy vần uych, các bước thực hiện tương tự vần uynh
* GV hướng dẫn HS viết bảng 
Lưu ý HS điểm đặt bút , dừngbút, độ cao , độ rộng của các chữ.
* GV viết từ ứng dụng
- HD HS đọc + ĐV tiếng có vần mới
- GV đọc + giải thích từ
*GV tổ chức trò chơi mỗi em tìm 1 tiếng, từ..
- GV NX , đánh giá.
Tiết 2(40 phút)
* GV chỉ HS đọc theo thứ tự và đọc không theo thứ tự..
*GV giới thiệu nội dung qua tranh 
+Tranh vẽ gì? 
+ Trong bài ứng dụng tiêng nào có vần mới..? 
- GV viết bài ứng dụng
- GVnhận xét , đánh giá.
* GV đọc mẫu và HD HS đọc theo từng phần
- GV nhận xét, 
* GV nhắc HS ngồi đúng tư thế , hướng dẫn HS cách cầm bút , đặt vở.
* GV HD hs QS tranh và TL theo CH:
 - Em kể tên các các loại đèn trong tranh?
- Đèn đó để làm gì?
- Khi muốn cho đèn sáng hoặc thôi không sáng nữa, em phải làm gì?
- Khi không cần dùng đèn nữa có nên để sáng không? Vì sao?
- GV gọi HS lên BT...
- GVnhận xét , đánh giá
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị bài ở nhà.
- HS đọc bài và viết bảng con ( mỗi tổ viết một từ)
-HS phát âm (cá nhân , tổ)
-HS phân tích vần.
-HS đánh vần 
-HS ghép vần uynh
-HS đọc trơn (cá nhân, đồng thanh)
*HS ghép huynh
-HS đọc cá nhân ,đọc đồng thanh.
* HS QS tranh gợi từ khoá: phụ huynh 
 -HS đọc phụ huynh
+ HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*-HS so sánh hai vần vừa học.
-HS đọc(cá nhân, đồng thanh)
* HS viết bảng con
*HS tìm tiếng và gạch chân tiếng chứa vần mới
- Luyện đọc, phân tích từ.
*HS tìm tiếng , từ chứa vần vừa học.
* HS đọc bài trên bảng lớp theo GV chỉ
- HS khác nhận xét.
*HS quan sát tranh minh hoạ + TLCH..
- HS tìm tiếng có vần mới: thoắt, hoạt..
HS luyện đọc bài ứng dụng
-HS đọc cá nhân, đồng thanh.
*HS mở SGK , đọc bài 
- HS đọc cá nhân..
- Thi đọc trong tổ..
* HS viết bài vào vở theo HD của GV.
*HS đọc tên chủ đề luyện nói
- HS quan sát tranh 
- HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý 
- Đại diện các nhóm lên trình bày
- HS nhận xét.
* HS đọc bài.
6’
2’
16’
7’
7'
3’
Thể dục
Bài 22 : Bài thể dục – trò chơi vận động
I.Mục tiêu: - Ôn 4 động tác thể dục đã học .
 - học động tác bụng.
 - Làm quen với trò chơi nhảy đúng, nhảy nhanh.
II.Địa điểm, phương tiện dạy học:
Sân bãi , còi, kẻ sân chơi trò chơi...
 III Nội dung và phương pháp dạy học
T/g
Nội dung
Phương pháp tổ chức 
5
A. Phần mở đầu:
 - GV nhận lớp HD HS tập hợp 3 hàng dọc.
 - GV phổ biến nội dung tập luyện và yêu cầu bài học.
 + HS đứng hát + vỗ tay, giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2; 1-2.
- Chạy nhẹ nhàng trên địa bàn tự nhiên ở sân trường.
- Đi thường theo vòng trò hít thở sâu.
B. Phần cơ bản:
* Học động tác “bụng”: (3 - 4 lần)
- GV làm mẫu+ giải thích
- GV hô cả lớp tập.
 + N1: Đưa hai tay về trước vỗ tay, hai chân rộng bằng vai.
 + N2:Cúi người, hai tay vỗ, chân chụm.
 + N3: Hai tay dang ngang, hai chân rộng bằng vai.
 + N4: Về TTCB .
*Ôn 5 động tác đã học:(3 – 5 lần)
- GV làm mẫu+ giải thích
- GV hô cả lớp tập.
- Lớp trưởng hô cả lớp tập.
- Tổ chức thi tập giữa các tổ.
* Ôn tập hợp hàng dọc , dóng hàng, điểm số hàng dọc theo tổ (2-3 lần).
*Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
 + GV nêu tên trò chơi
 + HD HS cách chơi 
 + HD HS chơi thử
 + HS chơi thật...
C Phần kết thúc:
+ Đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc trên đia hình tự nhiên(Đứng vỗ tay tay tại chỗ).
-Trò chơi “ Diệt các vật có hại”
- GV hệ thống bài + NX + về ôn bài.
- GV hô giải tán – HS hô khoẻ 
GV
* * * *
 * * * *
 * * * *
 GV
 * * * * *
 CB 1 2 3 4
2 4
* * * 
Thể dục
Bài 23 : Bài thể dục – trò chơi vận động
I.Mục tiêu: - học động tác phối hợp.
 - Tiếp tục ôn trò chơi nhảy đúng, nhảy nhanh.
II.Địa điểm, phương tiện dạy học:
Sân bãi , còi, kẻ sân chơi trò chơi...
 III Nội dung và phương pháp dạy học
T/g
Nội dung
Phương pháp tổ chức 
5
A. Phần mở đầu:
 - GV nhận lớp HD HS tập hợp 3 hàng dọc.
 - GV phổ biến nội dung tập luyện và yêu cầu bài học.
 + HS đứng hát + vỗ tay, giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2; 1-2.
- Chạy nhẹ nhàng trên địa bàn tự nhiên ở sân trường.
- Đi thường theo vòng trò hít thở sâu.
B. Phần cơ bản:
* Học động tác “Phối hợp”: (3 - 4 lần)
- GV làm mẫu+ giải thích
- GV hô cả lớp tập.
 + N1: Đưa hai tay chống hông, hai trái khuỵ gối.
 + N2:Cúi người, hai tay vỗ, chân chụm.
 + N3: Hai tay dang ngang, hai chân rộng bằng vai.
 + N4: Về TTCB .
*Ôn 6 động tác đã học:(3 – 5 lần)
- GV làm mẫu+ giải thích
- GV hô cả lớp tập.
- Lớp trưởng hô cả lớp tập.
- Tổ chức thi tập giữa các tổ.
* Ôn tập hợp hàng dọc , dóng hàng, điểm số hàng dọc theo tổ (2-3 lần).
*Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
 + GV nêu tên trò chơi
 + HD HS cách chơi 
 + HD HS chơi thử
 + HS chơi thật...
C Phần kết thúc:
+ Đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc trên đia hình tự nhiên(Đứng vỗ tay tay tại chỗ).
-Trò chơi “ Diệt các vật có hại”
- GV hệ thống bài + NX + về ôn bài 6 Đt đã học.
- GV hô giải tán – HS hô khoẻ 
GV
* * * *
 * * * *
 * * * *
 GV
 * * * *
 *
 CB 1 2 3 4
2 4
* * * 
Thể dục
Bài 24 : Bài thể dục – trò chơi vận động
I.Mục tiêu: - học động tác điều hoà..
 - Ôn điểm số hàng dọc theo tổ hoặc cả lớp.
II.Địa điểm, phương tiện dạy học:
Sân bãi , còi, kẻ 

Tài liệu đính kèm:

  • docHVAN 23.doc