Kế hoach bài dạy lớp 1 – Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần 18

I. Mục tiêu:

- Biết cách tập hợp hàng dọc,dóng thẳng hàng

- Bước đầu biết cách đứng nghiêm,đứng nghỉ(bắt trước đúng theo giáo viên

-Tham gia chơi được trò chơi

II. Địa điểm phương tiện.

- Địa điểm: Sân tập thể dục

- Phương tiện: Còi

III. Nội dung và phương pháp lên lớp:

 

doc 25 trang Người đăng hoaian89 Lượt xem 555Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoach bài dạy lớp 1 – Trường Tiểu học Gia Phú - Tuần 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ế cơ bản
I. Mục tiêu: 
 - Thực hiện tốt các thao tác cơ bản của ĐHĐN.
 - Bước đầu biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước.
 - Biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi.
II .Địa điểm phương tiện.
 - Địa điểm: sân tập TD.
 - Phương tiện: còi.
III .Nội dung và phương pháp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp
A. Phần mở đầu.
 - HS tập trung lớp.
 - GV nhận lớp, kiểm tra SS
 - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
 - Khởi động các khớp tay chân...
 - Trò chơi diệt các con vật có hại.
B. Phần cơ bản.
1. ĐHĐN:
 - Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái.Dàn hàng, dồn hàng.
 - Y/c: thực hiện đúng ĐT tư thế tác phong nhanh nhẹn.
 - Ôn dàn hàng, dồn hàng
Khẩu lệnh: lấy bạn A làm chuẩn - cả lớp dàn hàng. Và ngược lại.
2. Tư thế đứng cơ bản
 - Tư thế đứng cơ bản: Người thẳng,2 tay buông tự nhiêndọc thân người, chân đứng hình chữ V, mắt nhìn thẳng.
 - Đứng đưa 2 tay ra trước:
ĐT từ TTCB đưa 2 tay ra trước cao ngang vai, bàn tay sấp người thẳng.
3. Trò chơi: “Qua đường lội”
C. Phần kết thúc.
 - Thả lỏng tại chỗ.
 - Củng cố bài.
 - Nhận xét giờ học.
 - Bài tập về nhà.
5-7ph
 18- 22ph
 1-2lần
1-2lần
2-3 lần
2-3lần
1-2lần
4-5ph
ĐH:
************
************
************
- GV hướng dẫn khởi động 
- GV nhắc lại y/c cơ bản của nội dung cần tập.
* GV điều khiển HS ôn tập
- Vừa điều khiển vừa quan sát sửa sai ĐT.
- Cho từng tổ tập, gọi HS nhận xét.
- GV nêu ĐT và làm mẫu kết hợp phân tích ĐT.
- GV hô, điều khiển HS tập đồng thời GV quan sát sửa sai ĐT cho HS.
- ĐT làm tương tự như trên
*GV hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho HS cùng chơi.
ĐH:
 **************
**************
**************
Thể dục
Bài 9: Đội hình đội ngũ - Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
I. Mục tiêu: 
 - Thực hiện tốt các thao tác cơ bản của ĐHĐN.
 - Bước đầu biết cách thực hiện đứng đưa 2 tay dang ngang và đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V ( thực hiện bắt trước theo GV )
II .Địa điểm phương tiện.
 - Địa điểm: sân tập TD.
 - Phương tiện: còi.
III .Nội dung và phương pháp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp
A. Phần mở đầu.
 - HS tập trung lớp.
 - GV nhận lớp, kiểm tra SS
 - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
 - Khởi động: đứng tại chỗ vỗ tay theo nhịp,KĐ các khớp tay chân.
B. Phần cơ bản.
1. ĐHĐN:
 - Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái.Dàn hàng, dồn hàng.
 - Y/c: thực hiện đúng ĐT tư thế, tác phong nhanh nhẹn.
 - Ôn dàn hàng, dồn hàng
2. TD rèn luyện tư thế cơ bản:
 - Ôn tư thế đứng cơ bản và Đứng đưa 2 tayra trước.
 - Học đứng 2 tay dang ngang:
ĐT: Từ TTCB đưa 2 tay dang ngang
 ( bàn tay sấp) 
 - Học đứng 2 tay lên cao chếch chữ V:
ĐT: Từ TTCB đưa 2 tay lên cao chếch chữ V( bàn tay hướng vào nhau)
 - Tập kết hợp các tư thế:
C. Phần kết thúc.
 - Thả lỏng tại chỗ.
 - Củng cố bài.
 - nhận xét giờ học.
 - Bài tập về nhà.
5-7p
 18- 22p
1-2l
1-2l
1-2l
2-3l
2-3l
1-2l
4-5p
ĐH:
************
************
************
- GV hướng dẫn KĐ
- GV nhắc lại y/c cơ bản của nội dung cần tập.
- GV điều khiển HS ôn tập 
- Vừa điều khiển vừa quan sát sửa sai ĐT.
- Cho từng tổ tập, GV chấm điểm, nhận xét.
- Hs ôn tập 2 lần theo hiệu,lệnh 
Của Gv.
- GV nêu ĐT và làm mẫu kết hợp phân tích ĐT.
- GV hô, điều khiển HS tập đồng thời GV quan sát sửa sai ĐT cho HS.
- ĐT làm tương tự như trên
- GV cho hs tập kết hợp theo nhịp đếm. Vừa đếm nhịp vừa sửa sai đt cho hs.
ĐH:
 **************
**************
**************
Thể dục
Bài 10: Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
I. Mục tiêu: 
 	- Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước,đứng đưa 2 tay dang ngang (có thể tay chưa ngang vai)và đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V.
- Bước đầu làm quen với tư thế đứngkiễng gót, hai tay chống hông ( thực hiện bắt trước theo GV )
II .Địa điểm phương tiện.
 - Địa điểm: sân tập TD.
 - Phương tiện: còi.
III .Nội dung và phương pháp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp
A. Phần mở đầu.
 - HS tập trung lớp.
 - GV nhận lớp, kiểm tra SS
 - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
 - Khởi động: đứng tại chỗ vỗ tay theo nhịp, KĐ các khớp tay chân.
B. Phần cơ bản.
TD rèn luyện tư thế cơ bản:
 + Ôn tập kết hợp các tư thế:
 - Tư thế đứng cơ bản và đứng đưa 2 tayra trước.
 - Đứng 2 tay dang ngang:
 - Đứng 2 tay lên cao chếch chữ V:
 + Đứng kiễng gót, hai tay chống hông:
 - “ ĐT đứng kiễng gót, hai tay chống hông bắt đầu !”; Thôi !
C. Phần kết thúc.
 - Thả lỏng tại chỗ.
 - Củng cố bài.
 - nhận xét giờ học.
 - Bài tập về nhà.
5-7p
18- 22p
2- 4l
3 - 4l
4- 5p
ĐH:
************
************
************
- GV hướng dẫn khởi động
- GV nhắc lại y/c cơ bản của nội dung cần tập.
- GV điều khiển HS ôn tập 
kết hợp theo nhịp đếm 1-2-3-4. Vừa đếm nhịp vừa sửa sai đt cho hs.
- GV nêu ĐT và làm mẫu kết hợp phân tích ĐT.
- GV hô, điều khiển HS tập theo nhịp đếm đồng thời GV quan sát sửa sai ĐT cho HS.
ĐH:
 **************
**************
**************
Thể dục
Bài11:Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản – trò chơi vận động
I. Mục tiêu: 
 - Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước,đứng đưa 2 tay dang ngang và đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V.
- Biết cách thực hiện tư thế đứng kiễng gót, hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra trước ( có thể còn thấp), hai tay chống hông ( thực hiện bắt trước theo GV ).
- Bước đầu làm quen với trò chơi.
II .Địa điểm phương tiện.
 - Địa điểm: sân tập TD.
 - Phương tiện: còi.
III .Nội dung và phương pháp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp
 A. Phần mở đầu.
 - HS tập trung lớp.
 - GV nhận lớp, kiểm tra SS
 - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
 * Khởi động: đứng tại chỗ vỗ tay theo nhịp, KĐ các khớp tay chân.
B. Phần cơ bản.
 1.TD rèn luyện tư thế cơ bản:
 + Ôn tập kết hợp các tư thế:
 - Tư thế đứng cơ bản và đứng đưa 2 tayra trước.
 - Đứng 2 tay dang ngang.
 - Đứng 2 tay lên cao chếch chữ V.
 - Đứng kiễng gót, hai tay chống hông.
 “ ĐT đứng kiễng gót, hai tay chống hông bắt đầu !”; Thôi !
 + Đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.
 Đt: N1 đưa chân tráI ra trước, hai tay chống hông. N2 về TTCB.N3 đưa 2 tay lên cao chếch chữ V. N 4 về TTCB. 
 2. Trò chơi “chuyyển bóng tiếp sức”
C. Phần kết thúc.
 - Thả lỏng tại chỗ.
 - Củng cố bài.
 - nhận xét giờ học.
 - Bài tập về nhà.
5-7p
18- 22p
3- 4l
3- 4l
4-5p
ĐH:
************
************
************
- GV hướng dẫn KĐ
- GV nhắc lại y/c cơ bản của nội dung cần tập.
- GV điều khiển HS ôn tập 
kết hợp theo nhịp đếm 1-2-3-4. Vừa đếm nhịp vừa sửa sai đt cho hs.
- GV nêu ĐT và làm mẫu kết hợp phân tích ĐT.
- GV hô, điều khiển HS tập theo nhịp đếm đồng thời GV quan sát sửa sai ĐT cho HS.
GV nêu tên TC hướng dẫn cách chơI và tổ chức cho hs cùng chơi.
ĐH:
 **************
**************
**************
Thể dục
Bài 12: Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản – trò chơi vận động
I. Mục tiêu: 
 	- Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước,đứng đưa 2 tay dang ngang và đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V.
- Biết cách thực hiện tư thế đứng kiễng gót, hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.
- Bước đầu thực hiện được đứng đưa một chân ra sau( mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao thẳng hướng.
- làm quen với trò chơi( động tác chuyển bóngcó thể chưa đúng cách).
II .Địa điểm phương tiện.
 - Địa điểm: sân tập TD.
 - Phương tiện: còi.3 quả bóng
III .Nội dung và phương pháp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp
A. Phần mở đầu.
HS tập trung lớp.
GV nhận lớp, kiểm tra SS
Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
Khởi động: đứng tại chỗ vỗ tay theo nhịp và hát, KĐ các khớp tay chân.
B. Phần cơ bản.
1.TD rèn luyện tư thế cơ bản:
+ Ôn tập kết hợp các tư thế:
 - Tư thế đứng cơ bản và đứng đưa 2 tayra trước.
- Đứng 2 tay dang ngang.
- Đứng 2 tay lên cao chếch chữ V.
- Đứng kiễng gót, hai tay chống hông.
+ Đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.
+ Đứng đưa một chân ra sau:
Đt: N1 đưa chân trái ra sau mũi chân chạm đất, hai tay chống hông. N2 về TTCB.N3 đưa 2 tay lên cao thẳng hướng. N 4 về TTCB. 
2. Trò chơi “chuyyển bóng tiếp sức”
C. Phần kết thúc.
- Thả lỏng tại chỗ.
- Củng cố bài.
- nhận xét giờ học.
- Bài tập về nhà.
5-7p
 18- 22p
 3- 4l/đt
3- 4l
4-5p
ĐH:
************
************
************
- GV hướng dẫn KĐ
- GV nhắc lại y/c cơ bản của nội dung cần tập.
- GV điều khiển HS ôn tập 
kết hợp theo nhịp đếm 1-2-3-4. Vừa đếm nhịp vừa sửa sai đt cho hs.
- GV nêu ĐT và làm mẫu kết hợp phân tích ĐT.
- GV hô, điều khiển HS tập theo nhịp đếm đồng thời GV quan sát sửa sai ĐT cho HS.
- GV nêu tên TC hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho hs cùng chơi.
ĐH:
 **************
**************
**************
Tuần 13
Ngày soạn 10/11/2009
Bài 13: Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản – trò chơI vận động
I. Mục tiêu: 
 - Biết cách thực hiện tư thế đứng đưa một chân ra sau( mũi bàn chân chạm đất), hai tay giơ cao thẳng hướng.
- Làm quen với tư thế đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông.
- Biết cách chơi trò chơi và chơi đúng theo luật của trò chơi ( có thể còn chậm)
II .Địa điểm phương tiện.
 - Địa điểm: sân tập TD.
 - Phương tiện: còi, 3 quả bóng.
III .Nội dung và phương pháp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp
A. Phần mở đầu.
HS tập trung lớp.
GV nhận lớp, kiểm tra SS
Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
Khởi động: đứng tại chỗ vỗ tay theo nhịp, trò chơi “ Diệt các con vật có hại”.
B. Phần cơ bản.
1.TD rèn luyện tư thế cơ bản:
- Ôn đứng đưa một chân ra sau , hai tay giơ cao thẳng hướng. 
- Ôn phối hợp đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông và đứng đưa một chân ra sau , hai tay giơ cao thẳng hướng. 
- Đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông:
N1 đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông. N2 về TTCB. N3 đưa chân phải sang ngang, hai tay chống hông. N4 về TTCB.
- Ôn phối hợp các đt theo nhịp.
2. Trò chơi “chuyyển bóng tiếp sức”
C. Phần kết thúc.
- Thả lỏng tại chỗ.trò chơi hồi tĩnh.
- Củng cố bài.
- nhận xét giờ học.
- Bài tập về nhà: Ôn các TT TD rèn luyện cơ bản.
5-7p
18- 22p
1- 2l
1-2l
3- 4l
1-2l
4-5p
ĐH:
************
************
************
- GV hướng tổ chức cho hs chơi.
- GV nhắc lại y/c cơ bản của nội dung cần tập.
- GV điều khiển HS ôn tập 
kết hợp theo nhịp đếm 1-2-3-4. Vừa đếm nhịp vừa sửa sai đt cho hs.
- GV nêu ĐT và làm mẫu kết hợp phân tích ĐT.
- GV hô, điều khiển HS tập theo nhịp đếm đồng thời GV quan sát sửa sai ĐT cho HS.
GV nêu tên TC hướng dẫn cách chơI và tổ chức cho hs cùng chơi.
ĐH:
 **************
**************
**************
HS thả lỏng tích cực.
Tuần 14
Ngày soạn 15/11/2009
Bài 14: Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - trò chơI vận động
I. Mục tiêu: 
 - Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa hai tay ra trước , đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
- Làm quen đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.
- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II .Địa điểm phương tiện.
 - Địa điểm: sân tập TD.
 - Phương tiện: còi, 3 lá cờ.
III .Nội dung và phương pháp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp
A. Phần mở đầu.
HS tập trung lớp.
GV nhận lớp, kiểm tra SS
Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
Khởi động: đứng tại chỗ vỗ tay theo nhịp và hát, KĐ các khớp tay chân.
- trò chơi: Đứng ngồi theo lệnh.
B. Phần cơ bản.
1.TD rèn luyện tư thế cơ bản:
+ Ôn tập kết hợp các tư thế:
 - Tư thế đứng cơ bản và đứng đưa 2 tay ra trước. Đứng 2 tay dang ngang.
- Đứng 2 tay lên cao chếch chữ V.
- Đứng kiễng gót, hai tay chống hông.
+ Ôn phối hợp:
+ Đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông, đứng đưa 1 chân ra sau hai tay chống hông.
2. Trò chơi “Chạy tiếp sức”
C. Phần kết thúc.
- Thả lỏng tại chỗ.
- Củng cố bài.
- nhận xét giờ học.
- Bài tập về nhà: Ôn tập các tư thế đứng cơ bản đã học.
5-7p
 18- 22p
3- 4l/đt
3- 4l
4-5p
ĐH:
************
************
************
- GV hướng dẫn KĐ
- GV nhắc lại y/c cơ bản của nội dung cần tập.
- GV điều khiển HS ôn tập 
kết hợp theo nhịp đếm 1-2-3-4. Vừa đếm nhịp vừa sửa sai đt cho hs.
- GV nêu ĐT và làm mẫu kết hợp phân tích ĐT.
- GV hô, điều khiển HS tập theo nhịp đếm 1-2-3-4 đồng thời GV quan sát sửa sai ĐT cho HS.
- GV nêu tên TC hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho hs cùng chơi.
- chơi thử 1 hiệp và chính thức 2 hiệp.
ĐH:
 **************
**************
**************
Gia phú, ngày.. tháng. năm 2009
Ban giám hiệu ký duyệt
.
.
Tuần 15
Ngày soạn 25/11/2009
Bài 15: Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - trò chơI 
I. Mục tiêu: 
 - Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa một chân về phía sau, hai 
tay giơ cao thẳng hướng và chếch chữ V.
- Thực hiện được đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông.
- Kiểm tra các đt TD RLTTCB.
- Biết cách chơi và chơi đúng theo luật của trò chơi ( có thể còn chậm)
II .Địa điểm phương tiện.
 - Địa điểm: sân tập TD.
 - Phương tiện: còi, 3 lá cờ.
III .Nội dung và phương pháp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp
A. Phần mở đầu.
HS tập trung lớp.
GV nhận lớp, kiểm tra SS
Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
Khởi động: KĐ các khớp tay chân.
- trò chơi: Diệt các con vật có hại.
B. Phần cơ bản.
1.TD rèn luyện tư thế cơ bản:
 - Ôn phối hợp đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông và đứng đưa một chân ra sau , hai tay giơ cao thẳng hướng. 
- Đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông:
- Đứng đưa một chân ra sau, 2 tay lên cao thẳng hướng.
2 Tiếp tục kiểm tra:
- Mỗi hs thực hiện được 2 trong 10 đt TD RLTTCB đã học ( theo y/c của gv).
C. Phần kết thúc.
- Đứng vỗ tay và hát
- Củng cố bài.
- Nhận xét kết quả kiểm tra trong giờ học.
5-7p
18- 22p
1- 2l/đt
 4-5p
ĐH:
************
************
************
- GV hướng dẫn KĐ
- GV nhắc lại y/c cơ bản của nội dung cần tập.
- GV điều khiển HS ôn tập 
kết hợp theo nhịp đếm 1-2-3-4. 
- Cách đánh giá: HS thực hiện 2 đt ở mức cơ bản đúng là (đạt). HS thực hiện chưa đúng 2 đt gv cho kiểm tra lại.
ĐH:
 **************
**************
**************
Gia phú, ngày.. tháng năm 2009
Ban giám hiệu ký duyệt 
Tuần 17
Ngày soạn 05/12/2009
 Bài 17: Sơ kết học kỳ I 
I. Mục tiêu: 
- Biết được những kiến thức, kỹ năng cơ bản đã học trong học kỳ I( có thể còn quên một số chi tiết) và thực hiện cơ bản đúng những kỹ năng đó.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II .Địa điểm phương tiện.
 - Địa điểm: sân tập TD.
 - Phương tiện: còi. 
III .Nội dung và phương pháp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp
A. Phần mở đầu.
HS tập trung lớp.
GV nhận lớp, kiểm tra SS
Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
Khởi động: KĐ các khớp tay chân.
- Ôn một số đt thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
B. Phần cơ bản.
1. Sơ kết học kỳ I:
- Một số kỹ năng cơ bản của ĐHĐN:
+ Đứng nghiêm, nghỉ; điểm số theo hàng dọc.
+ Dàn hàng, dồn hàng ngang.
 - Một số kỹ năng cơ bản của TDRLTTCB:
+ Tư thế đứng cơ bản và đứng đưa 2 tay ra trước. Đứng 2 tay dang ngang.
+ Đứng 2 tay lên cao chếch chữ V.
2. Đánh giá kết quả học tập của hs cả lớp (tổ).
3. TRò chơi : Chạy tiếp sức.
C. Phần kết thúc.
- Đứng vỗ tay và hát
- Củng cố bài.
- Nhận xét kết quả kiểm tra trong giờ học.
5-7p
1-2 lần
18- 22p
 4-5p
ĐH:
************
************
************
- GV hướng dẫn KĐ
- GV điều khiển HS ôn tập 
kết hợp theo nhịp đếm 1-2-3-4. 
- GV gọi một số hs nhắc lại kiến thức đã học của ĐHĐN và TDRLTTCB.
- Gọi 2- 4 hs nắm chắc kiến thức lên tập mẫu các đt cho cả lớp quan sát.
- GV nhận xét , có thể làm mẫu lại và chốt lại nội dung học của học kỳ I.
- GV nhận xét, đánh giá kquả học tập của hs bằng lời nói.( tuên dương những hs có ý thức học tập tốt,nhắc nhở chung một số tồn tại cần phải khắc phục trong học kỳ II.
- GV nêu tên TC hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho hs cùng chơi.
- chơi thử 1 hiệp và chính thức 2 hiệp.
ĐH:
 **************
**************
**************
Gia phú, ngày.. tháng năm 2009
Ban giám hiệu ký duyệt 
..
.
Tuần 19
Ngày soạn 28/12/2009
Bài 19: Bài Thể dục phát triển chung 
Trò chơi vận động 
I. Mục tiêu: 
- Bước đầu biết cách thực hiện hai đt vươn thở và tay của bài TD PTC.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II .Địa điểm phương tiện.
 - Địa điểm: sân tập TD.
 - Phương tiện: còi. 
III .Nội dung và phương pháp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp
A. Phần mở đầu.
HS tập trung lớp.
GV nhận lớp, kiểm tra SS
Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
Khởi động: Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.KĐ các khớp tay chân.
- Trò chơi: Kết bạn.
B. Phần cơ bản.
1. Bài TD :
+ Động tác vươn thở:
+Động tác tay:
- Ôn tập kết hợp 2 đt: Vươn thở và tay.
2 Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức.
C. Phần kết thúc.
- Đứng vỗ tay và hát
- Củng cố bài.
- Nhận xét giờ học.
- BT: Ôn 2 đt vươn thở và tay.
5-7p
18- 22p
3- 4L
3- 4L
1- 2 L
 4-5p
ĐH:
************
************
************
- GV hướng dẫn KĐ
- GV làm mẫu 1 lần, sau đó kết hợp vừa làm mẫu vừa phân tích kỹ thuật ĐT.
- HS tập theo GV.
- GV đếm nhịp cho HS cả lớp cùng tập.
- GV vừa đếm nhịp vừa quan sát sửa sai , uốn nắn ĐT cho HS.
- Sau 1 lần tập GV nhận xét và thực hiên lại một số thao tác sai mà HS thường mắc phải. GV hướng dẫn luôn cách sửa
- Cách thức thực hiện ( như P2 giảng dạy của ĐT vươn thở )
- Hs tập theo nhịp đếm của gv.
- GV vừa đếm nhịp vừa quan sát sửa sai động tác ch hs.
- GV nêu tên TC, phổ biên luật chơi, hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho hs cùng chơi.
- chơi thử 1 hiệp và chính thức 2 hiệp.
ĐH:
 **************
**************
**************
Tuần 20
Ngày soạn 02/1/2010
 Bài 20: Bài Thể dục - Trò chơi
I. Mục tiêu: 
- Biết cách thực hiện 2 đt vươn thở, tay của bài TD PTC.
- Bước đầu thực hiện đt chân của bài TD PTC.
- Biết cách điểm số đúng hàng dọc theo từng tổ.
II .Địa điểm phương tiện.
 - Địa điểm: sân tập TD.
 - Phương tiện: còi. 
III .Nội dung và phương pháp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp
A. Phần mở đầu.
HS tập trung lớp.
GV nhận lớp, kiểm tra SS
Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
Khởi động: Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp. KĐ các khớp tay chân.
- Trò chơi: Kết bạn.
B. Phần cơ bản.
1. Bài TD :
+ Động tác vươn thở:
+ Động tác tay:
- Động tác chân
- Ôn tập kết hợp 3 đt: Vươn thở, tay,chân.
2 Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức.
C. Phần kết thúc.
- Đứng vỗ tay và hát
- Củng cố bài.
- Nhận xét giờ học.
- BT: Ôn 3 đt vươn thở và tay, chân.
5-7p
18- 22p
2- 3L
2- 3
3- 4L
2- 3 L
4-5p
ĐH:
************
************
************
- GV hướng dẫn KĐ
.
- HS tập theo GV.
- GV đếm nhịp cho HS cả lớp cùng tập.
- GV vừa đếm nhịp vừa quan sát sửa sai , uốn nắn ĐT cho HS.
- GV làm mẫu 1 lần, sau đó kết hợp vừa làm mẫu vừa phân tích kỹ thuật ĐT.
- Hs tập theo nhịp đếm của gv.
- GV vừa đếm nhịp vừa quan sát sửa sai động tác cho hs.
- GV nêu tên TC, phổ biên luật chơi, hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho hs cùng chơi.
- chơi thử 1 hiệp và chính thức 2 hiệp.
ĐH:
 **************
**************
**************
Gia phú, ngày.. tháng năm 2010
Ban giám hiệu ký duyệt 
Tuần 21
Ngày soạn 02/1/2010
 Bài 21: Bài Thể dục - Đội hình đội ngũ
I. Mục tiêu: 
- Biết cách thực hiện 3 đt vươn thở, tay,chân của bài TD PTC.
- Bước đầu thực hiện đt vặn mình của bài TD PTC.
- Biết cách điểm số đúng hàng dọc theo từng tổ.
II .Địa điểm phương tiện.
 - Địa điểm: sân tập TD.
 - Phương tiện: còi. 
III .Nội dung và phương pháp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp
A. Phần mở đầu.
HS tập trung lớp.
GV nhận lớp, kiểm tra SS
Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
Khởi động: Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp. KĐ các khớp tay chân.
- Trò chơi: Kết bạn.
B. Phần cơ bản.
1. Bài TD : Ôn
+ Động tác vươn thở:
+ Động tác tay:
+ Động tác chân
- Học động tác vặn mình
- Ôn tập kết hợp 3 đt: Vươn thở, tay,chân, vặn mình.
2. ĐHĐN:
- Ôn điểm số theo hàng dọc.
C. Phần kết thúc.
- Đứng vỗ tay và hát
- Củng cố bài.
- Nhận xét giờ học.
- BT: Ôn 4 đt vươn thở,tay, chân, vặn mình.
5-7p
18- 22p
1-2L
1-2L
1-2L
3- 4L
2- 3 L
1 – 2 L
4-5p
ĐH:
************
************
************
- GV hướng dẫn KĐ
- HS tập theo GV.
- GV đếm nhịp cho HS cả lớp cùng tập.
- GV vừa đếm nhịp vừa quan sát sửa sai , uốn nắn ĐT cho HS.
- GV làm mẫu 1 lần, sau đó kết hợp vừa làm mẫu vừa phân tích kỹ thuật ĐT.
- Hs tập theo nhịp đếm của gv.
- GV vừa đếm nhịp vừa quan sát sửa sai động tác cho hs.
- GV nêu yêu cầu, sau đó điều khiển hs điểm số theo tổ.
- chơi thử 1 hiệp và chính thức 2 hiệp.
ĐH:
 **************
**************
**************
Gia phú, ngày.. tháng năm 2010
Ban giám hiệu ký duyệt 
Tuần 22
Ngày soạn 15/1/2010
 Bài 22: Bài Thể dục – trò chơi vận động
I. Mục tiêu: 
- Biết cách thực hiện 4 đt vươn thở, tay,chân, vặn mình của bài TD PTC.
- Bước đầu thực hiện đt bụng của bài TD PTC.
 Bước đầu làm quen với trò chơi và tham gia chơi được.
II .Địa điểm phương tiện.
 - Địa điểm: sân tập TD.
 - Phương tiện: còi. 
III .Nội dung và phương pháp.
Nội dung
ĐL
Phương pháp
A. Phần mở đầu.
HS tập trung lớp.
GV nhận lớp, kiểm tra SS
Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp. KĐ các khớp tay chân.
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng trên địa hình tự nhiên.
B. Phần cơ bản.
1. Bài TD : 
- Học động tác bụng. ( chú ý ở N2 và N6 khi cúi không được co chân.
- Ôn kết hợp 5 ĐT
+ Động tác vươn thở:
+ Động tác tay:
+ Động tác chân
+ Động tác vặn mình
+ Động tác bụng
2. ĐHĐN:
- Ôn điểm số theo hàng dọc.
3. Trò chơi: Nhảy đúng , nhảy nhanh. 
C. Phần kết thúc.
- Đứng vỗ tay và hát
- Củng cố bài.
- Nhận xét giờ học.
- BT: Ôn 5 đt vươn thở,tay, chân, vặn mình, bụng.
5-7p
18- 22p
 3-4L
1-2L/ĐT
1 - 2 L
4-5p
ĐH:
************
************
************
- GV hướng dẫn KĐ
- GV làm mẫu 1 lần, sau đó kết hợp vừa làm mẫu vừa phân tích kỹ thuật ĐT.
- HS tập theo GV.
- GV đếm nhịp cho HS cả lớp cùng tập.
- GV vừa đếm nhịp vừa quan sát sửa sai , uốn nắn ĐT cho HS.
- Hs tập theo nhịp đếm của gv.
- GV vừa đếm nhịp vừa quan sát sửa sai động tác cho hs.
- GV nêu yêu cầu, sau đó điều khiển hs điểm số theo tổ.
- GV nêu tên TC, phổ biên luật chơi, hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho hs cùng chơi.
- chơi thử 1 hiệp và chính thức 2 hiệp.
ĐH:
 **************
**************
**************
Tu

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1(156).doc