Giáo án Tổng hợp môn lớp 5 - Tuần 3 - Trường tiểu học Phú Đa 3

 ĐẠO ĐỨC

CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH

I.MỤC TIÊU:

- Biết thế nào là có trách nhiệm về việc làm của mình.

-Khi làm việc gì sai biết nhận và sửa chữa.

-Biết ra quyết định và kiên định ý kiến đúng của mình.

-Không tán thành với những hành vi trốn tránh trách nhiệm ,đổ lỗi cho người khác,

KNS: HS có kĩ năng đảm nhận trách nhiệm, biết kiên định bảo vệ những ý kiến, việc làm đúng của bản thân

và biết tư duy phê phán.

 II. ĐDDH:

-Tư liệu

-Bảng phụ (Bài tập 1); bảng nhóm; thẻ màu.

III. HĐDH:

 

doc 18 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 10/01/2020 Lượt xem 227Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp môn lớp 5 - Tuần 3 - Trường tiểu học Phú Đa 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2; 5; 
H: Cách chuyển hỗn số thành phân số?
-Ghi điểm.
Bài 2:So sánh các hỗn số.
a, 3và 2; d, 5và 2; 
H: Muốn so sánh, ta làm gì?
-Ghi điểm.
Bài 3:
a, 1+ 1; b, 2-1; 
c, 2x 5; d, 3: 2
-Ghi điểm.
 3.Củng cố- dặn dò:H: Cách chuyển hỗn số thành phân số?
-Nhận xét tiết học.
-2HS lên bảng.
b, 3x 2=x =
c, 8:2=:=x=
-Nhận xét.
-Tử = phần nguyên x mẫu + tử.
 Mẫu giữ nguyên.
-Lớp làm vở, 4HS lên bảng:
-Nhận xét.
-2HS đọc đề.
-Ta phải đổi thành phân số.
-Lớp làm vở, 4HS lên bảng:
a, 3=, 2=
Vì > nên 3>2
c. L àm t ưuơng tự
-Nhận xét.
-2HS đọc đề.
-Lớp làm vở, 4HS lên bảng:
a, 1+ 1=+=+=
-Nhận xét.
-Tử = phần nguyên x mẫu + tử.
 Mẫu giữ nguyên.
 IV/ Bổ sung, rút kinh nghiệm
KHOA HỌC
BÀI 5:CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ MẸ VÀ EM BÉ ĐỀU KHỎE?
I.MỤC TIÊU:
-Nêu những việc nên và không nên làm để chăm sóc phụ nữ có thai .
-Có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai.
KNS: HS biết đảm nhận trách nhiệm của bản thân với mẹ và bé.HS biết cảm thông, chia sẻ và có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai.
II. ĐDDH:
-Hình SGK
III. HĐDH: 
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
Hoạt động 1: Làm việc với SGK
B1: Giao nhiệm vụ và hướng dẫn:
H: Phụ nữ có thai nên làm gì và không nên làm gì? Tại sao?
B 2: 
H: Hình 1 vẽ gì? Hình 2 vẽ gì?
B3:
Kết luận:
Hoạt động 2: Thảo luận cả lớp.
B1: H: Hình 5 vẽ gì? Hình 6,7 vẽ gì?
B2: H; Mọi người trong gia đình cần làm gì đối với phụ nữ có thai?
Kết luận:
Hoạt động 3: Đóng vai.
B1:
H: Khi gặp phụ nữ có thai, em làm gì?
B2:
B3:
-Tuyên dương.
-Nhận xét tiết học.
-Làm việc theo cặp.
-Quan sát hình 1,2,3,4.
-Trình bày:
+Nên ăn đủ chất, đủ lượng.
+Không dùng các chất kích thích: thuốc, rượu, ma túy,...
+Đi khám thai định kì.
+Không nên làm việc nặng.
-Nhận xét
-Quan sát hình 5,6,7 và nêu nội dung :
Hình5: Người chồng đang gắp thức ăn cho vợ.
Hình6: Phụ nữ có thai làm công việc nhẹ, người chồng gánh nước .
Hình 7: Người chồng đang quạt cho vợ, con khoe điểm với mẹ.
-Phải quan tâm, chăm sóc, động viên .
-Nhận xét
-Thảo luận cả lớp.
-Trình bày: Khi gặp phụ nữ có thai,mình xách đồ giùm, nhường chỗ ngồi, ..
-Đóng vai theo nhóm.
-Trình diễn.
-Nhận xét. 
 IV/ Bổ sung, rút kinh nghiệm
 CHÍNH TẢ (NHỚ- VIẾT) THƯ GỬI CÁC HỌC SINH
I.MỤC TIÊU:
-Viết đúng CT trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.
-Chép đúng vần của từng tiếng trong hai dòng thơ vào mô hình cấu tạo vần(BT2 ) biết được cách đặt dấu thanh ở âm chính.
-HS khá giỏi nêu được quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng.
II. ĐDDH:
-Bảng phụ: Đoạn văn, bài tập 2.
III. HĐDH: 
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1.Bài cũ:(Bài 3: Treo bảng phụ.
Tiếng
Vần
Âm đệm
Âm chính
Âm cuối
Nguyễn
u
yê
n
-Ghi điểm
2.Bài mới: 
a.Giới thiệu
H: Việc học của mình có ích gì đối với đất nước?
 b.Luyện từ khó: 
kiến thiết, buổi, tựu trường
c.Viết bài:
- Đọc chậm từng câu cho hs dò bài
-Chấm mẫu 7-10 bài.
-Nhận xét bài viết.
-Treo bảng phụ: Bài viết.
d.Luyện tập:Bài 2:
Treo bảng phụ.
Tiếng
Vần
Âm đệm
Âm chính
Âm cuối
Nguyễn
u
yê
n
-Nhận xét.
Bài 3:
H: Yêu cầu của đề?
H: Dấu thanh được đánh ở vị trí ?
3.Củng cố-Dặn dò:
H: Trong mỗi vần có mấy bộ phận?
H: Bộ phận nào có thể thiếu?
H: Quy tắc đánh dấu thanh?
-Nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
-4-5HS lên bảng phân tích các vần vào mô hình.
-Nhận xét
-2HS đọc thuộc đoạn văn.
-Góp phần xây dựng đất nước phát triển.
-Viết bảng con.
-Viết vở.
-Dò bài.
-Đổi vở để chấm lỗi.
-quan sát.
-Sửa lỗi viết sai.
-1HS đọc đề.
-Phân tích các vần theo mô hình.
-Lớp làm vở, 3-4HS lên bảng.
-Nêu kết quả.
-Nhận xét.
-1HS đọc đề.
-Dấu thanh đặt ở trên hoặc dưới âm chính.
-Lần lượt nhắc lại.
-Trong vần có 3 bộ phận: âm đệm, âm chính, âm cuối.
-Âm đệm và âm cuối có thể thiếu.
-Dấu thanh đặt ở âm chính.
-Lắng nghe.
 IV/ Bổ sung, rút kinh nghiệm
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG(tr15)
I.MỤC TIÊU:
- Biết chuyển phân số thành PSTP, chuyển hỗn số thành phân số
 + Số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo có một tên đơn vị đo.
- Có kĩ năng chuyển đổi nhanh.HS làm được bài 1,2(2 hỗn số đầu),bài 3,4.
- Hs say mê môn học.
II. ĐDDH:
III. HĐDH: 
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1.Bài cũ: H: Cách chuyển phân số thành PSTP?
2.Bài mới:
a.Giới thiệu: 
b.Thực hành:
Bài 1: Chuyển phân số thành PSTP:
H: Phân số nào nhân thêm?
H: Phân số nào chia bớt?
H: 70 :  ? 300 :  ?
H: 25 x  ? 500 x  ?
-Ghi điểm.
Bài 2: Chuyển hỗn số thành phân số:
H: Cách chuyển hỗn số thành phân số?
-Ghi điểm.
Bài 3: Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:
a, 1dm=.....m 1g=......kg
 3dm=.....m 8g=....kg
 9dm=.....m 25g=....kg
1phút=...giờ 12phút=...giờ
H: Hai đơn vị liền nhau hơn kém nhau mấy lần?
H: 1giờ=.....phút ?
Bài 4: Viết các số đo độ dài (theo mẫu):
5m7dm=5m+m=5m
Bài 5: 
H: Đổi ra đơn vị đo gì? 
3.Củng cố- dặn dò
-Nhận xét tiết học.
-Nhân (chia) mẫu với một số để có 10,100, 1000,...rồi lấy số đó nhân (chia) với tử.
-Nhận xét.
-Lớp làm vở, 4HS lên bảng:
-Nhận xét.
 -Lớp làm vở, 4HS lên bảng:
-Nhận xét
-2HS đọc đề.
- Hai đơn vị liền nhau hơn kém nhau 10 lần.
-1giờ= 60 phút
-3HS lên bảng, lớp làm vở:
a
-Nhận xét.
-3HS lên bảng, lớp làm vở.
-2HS đọc đề.
-Đổi ra cm, dm, m
 IV/ Bổ sung, rút kinh nghiệm
 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN DÂN
I.MỤC TIÊU:
- Xếp được từ ngữ cho trước về chủ điểm Nhân dân vào nhóm thích hợp (BT1), nắm được một số thành ngữ, tục ngữ nói về phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam(BT2) . Hiểu nghĩa từ đồng bào, tìm được một số từ bắt đầu bằng tiếng đồng, đặt được câu với một từ có tiếng đồng vừa tìm được (BT3 ).
-HSkhá giỏi thuộc được thành ngữ ,tục ngữ ở bt 2;đặt câu với các từ tìm được (bt3c).
 -GD hs sử dụng chính xác, hợp lí từ ngữ theo chủ điểm
II. ĐDDH:
-Bảng nhóm, bảng phụ (bài 2).
III. HĐDH: 
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1.Bài cũ:
Bài 2: Xếp các từ đồng nghĩa theo nhóm:
-Ghi điểm.
 2.Bài mới:
a.Giới thiệu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân
b.Luyện tập:
Bài 1:
H: Yêu cầu của đề?
H: Có mấy nhóm?
-Nhận xét.
Bài 2:
H: Yêu cầu của đề?
-Nhận xét- sửa chữa
Bài 3: 
H: Vì sao người Việt Nam gọi nhau là đồng bào?
H: Tìm từ bắt đầu có tiếng “đồng”?
* Đặt câu với các từ tìm được .
-Nhận xét- sửa chữa.
3.Củng cố,dặn dò:
-Nhận xét tiết học.
-2HS lên bảng:
+Bao la, mênh mông, bát ngát, thênh thang.
+Lung linh, long lanh, lóng lánh, lấp loáng, lấp lánh.
+Vắng vẻ, hiu quạnh, vắng teo, vắng ngắt, hiu hắt.
-Nhận xét
2HS đọc đề.
-Xếp các từ ngữ theo nhóm.
-Thảo luận nhóm 4.
-Trình bày:
a,Công nhân: thợ điện, thợ cơ khí.
b,Nông dân: thợ cấy, thợ cày.
c,Doanh nhân: tiểu thương, chủ tiệm.
d,Quân nhân: đại úy, trung sĩ.
e,Trí thức: giáo viên, bác sĩ, kĩ sư.
g,Học sinh: HS tiểu học, HS trung học.
-Nhận xét.
-1HS đọc đề
-Nêu phẩm chất của các câu thành ngữ, tục ngữ.
-Thảo luận theo cặp.
-Trình bày:
-Nhận xét
-1HS đọc đề.
-Vì cùng sinh ra từ một cái bọc.
-đồng chí, đồng thời, đồng bon,..
-Lần lượt đọc câu vừa đặt.
-Nhận xét
 IV/ Bổ sung, rút kinh nghiệm
 Thứ tư ngày tháng năm 2012
TẬP ĐỌC
LÒNG DÂN (TIẾP)
I.MỤC TIÊU:
- Đọc rành mạch trôi chảy lưu loát vở kịch.Đọc đúng ngữ điệu các câu kể ,hỏi, cảm, khiến, biết đọc ngắt giọng, thay đổi giọng đọc phù hợp tính cách nhân vật và tình huống trong đoạn kịch.
 -Hiểu nd,ý nghĩa vở kịch: Ca ngợi mẹ con dì Năm dũng cảm, mưu trí để lừa giặc, cứu cán bộ .(trả lời các câu hỏi 1,2,3).
-HS khá giỏi biết đọc diễn cảm vở kịch theo vai ,thể hiện được tính cách nhân vật.
II. ĐDDH:
-Tranh SGK, bảng phụ (đoạn văn)
III. HĐDH:
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1.Bài cũ
H: Chú cán bộ gặp chuyện gì nguy hiểm?
H: Dì Năm đã nghĩ ra cách gì để cứu chú cán bộ?
H: Chi tiết nào trong đoạn kịch làm em thích thú nhất?Vì sao?
Nh ận x ét ghi đi ểm
2.Bài mới:
a.Giới thiệu:
-Treo tranh
b.Luyện đọc: -Chia đoạn:
Đ1: Từ đầu... “cai cản lại”
Đ2: Tiếp.... “chưa thấy”
Đ3: Còn lại
-Sửa cách đọc,cách phát âm: 
-Giải nghĩa từ: toan
-Đọc mẫu
c.Tìm hiểu:
H: An đã làm cho bọn giặc mừng hụt như thế nào?
H: Những chi tiết nào cho thấy dì Năm ứng xử rất thông minh?
H: Vì sao vở kịch được đặt tên là “Lòng dân”? 
d. Đọc diễn cảm:
H: Đoạn kịch có mấy nhân vật?
-Treo bảng phụ: Đoạn văn hướng dẫn đọcdiễn cảm
* Đọc diễn cảm theo phân vai
Nhận xét ghi điểm
3.Củng cố-Dặn dò:
-Nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị “Lòng dân” (tiếp theo)
-6HS đọc và trả lời câu hỏi.
-Chú bị bọn giặc đuổi bắt.
-Dì Năm đưa cho chú chiếc áo để thay, bảo chú ngồi xuống ăn cơm.
-Bọn giặc dọa bắn,dì Năm chấp nhận cái chết khiến chúng ngỡ ngàng.
-Nhận xét
-Quan sát
-1HS giỏi đọc cả bài.
-1HS đọc chú giải.
-3HS đọcđoạn kịch nối tiếp 3 lược
-Nhận xét cách đọc.
- Theo dõi lắng nghe
-Đọc theo cặp.
-1HS đọc cả bài.
-Lắng nghe.
-Đọc thầm đoạn kịch.
-An không gọi bằng tía mà gọi bằng ba.
-Đọc tên, tuổi của chồng,bố chồng để chú cán bộ biết.
-Thể hiện tấm lòng của người dân đối với cách mạng.
-3 HS đọc nối tiếp.
-5 nhân vật:Cai, dì Năm, lính, cán bộ, An
- Vài hs khá giỏi đọc
 IV/ Bổ sung, rút kinh nghiệm
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG(tr15 tt)
I.MỤC TIÊU:
-Biết cộng, trừ phân số ,hỗn số.
-Chuyển các số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo có một tên đơn vị đo.
-Giải bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.HS làm được bài 1(a,b),2(a,b),4(3 số đo:1,3,4),5
II. ĐDDH:
-Bảng phụ: Bài 4
III. HĐDH:
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1.Bài cũ:
 Bài 5:
-Ghi điểm.
2.Bài mới:
a.Giới thiệu:Luyện tập chung.
b.Thực hành:
Bài 1: Tính
a, x; b, 1:1
H: Cách chia hai phân số?
-Ghi điểm.
Bài 2: Tìm y:
a, y - =; b, y:= 
 H: Muốn tìm số bị trừ, ta làm?
H: Muốn tìm số bị chia, làm?
-Ghi điểm.
Bài 4: Treo bảng phụ:
- Phân tích đề và hướng dẫn giải
-Ghi điểm
Bài 5: yêu cầu đọc đề
-NX
3. Củng cố- dặn dò 
-1HS lên bảng:
Quãng đường AB: 12:3x10=40(km).
-Nhận xét
-Lớp làm vở, 4HS lên bảng:
a, x=; b,1:1=:=
-Phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
-2HS đọc đề.
- Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.
-Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia.
-Lớp làm vở, 4HS lên bảng:
a, y - = b, y:= 
 y =- y =x 
 y = y =
-Nhận xét.
-1HS đọc đề.
-1m=100cm.
-3HS lên bảng,lớp làm vở.
-Nhận xét.
-HS đọc đề
- 1 HS lên gi ải ở b ảng
-Nhận xét
-HS làm vở.
 IV/ Bổ sung, rút kinh nghiệm
KỂ CHUYỆN
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I.MỤC TIÊU:
- Kể được câu chuyện (đã chứng kiến tham gia hoặc được biết qua truyền hình, phim ảnh hay đã nghe, đã đọc) về người có việc làm tốt góp phần xây dựn quê hương đất nước.
-Biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện đã kể.
- Có ý thức làm việc tốt góp phần xây dựng quê hương.
II. ĐDDH:
-Tranh ảnh minh họa việc làm tốt.
-Bảng phụ: gợi ý.
III. HĐDH: 
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1.Bài cũ: 
H: Kể câu chuyện về anh hùng hoặc danh nhân đất nước?
H: Ý nghĩa của câu chuyện?
-Ghi điểm. 
2.Bài mới:
a.Giới thiệu: 
Chuyện được chứng kiến hoặc tham gia.
-Ghi đề: Kể một việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước. 
b.Hướng dẫn:
H: Kể chuyện gì?
H: Nội dung của chuyên?
H: Do đâu em biết chuyện này?
c.Thực hành
-Treo bảng phụ: gợi ý.
-Kiểm tra sự chuẩn bị.
H: Em kể chuyện gì? Ở đâu
H: Có mấy cách kể ?
H: Em có suy nghĩ gì về việc làm tốt đó?
-Bình chọn người kể hay.
-Nhận xét, ghi điểm.
3.Củng cố-Dặn dò
-Nhận xét tiêt học.
-Về nhà tập kể lại câu chuyên.
-Chuẩn bị:Tiếng vĩcầm ở MỹLai.
-2HS kể 2 câu chuyện.
-Nêu ý nghĩa câu chuyện.
-Nhận xét.
-Lắng nghe.
-1HS đọc đề.
-Một việc làm tốt.
-Xây dựng quê hương, đất nước.
-Chuyện đã thấy hoặc tham gia.
-3HS nối tiếp nhau đọc 3 gợi ý trong SGK
-Chuẩn bị câu chuyện ở nhà.
-Lần lượt nêu tên việc tốt, người tốt.
-Có thể viết nháp dàn ý câu chuyện.
-Có 2 cách kể:
+Kể theo diễn biến một câu chuyện:
+Kể về một người tốt:
 -Từng cặp kể cho nhau nghe câu chuyện.
-Trao đổi về nội dung ý nghĩa câu chuyện.
-Thi kể trước lớp.
-Nêu suy nghĩ về nhân vật câu chuyện.
-Nhận xét
 IV/ Bổ sung, rút kinh nghiệm
KHOA HỌC
BÀI 6: TỪ LÚC MỚI SINH ĐẾN TUỔI DẬY THÌ
I.MỤC TIÊU:
-Nêu được các giai đoạn phát triển của con người từ lúc mới sinh đến tuổi dâỵ thì
-Nêu được một số thay đổi về sinh học và mối quan hệ xã hội ở tuổi dạy thì.
-Giáo dục hs hiểu được tuổi dậy thì.
II. ĐDDH:
-Sưu tầm ảnh trẻ em.
III. HĐDH: 
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp
H: Ảnh em bé nào?
H: Bé mấy tuổi? Bé đã biết làm gì?
Hoạt động 2:
Trò chơi “Ai nhanh ai đúng?”
B1: Hướng dẫn chơi:
Làm theo nhóm: đọc thông tin và ghép với tranh cho thích hợp. Nhóm nào nhanh và đúng là thắng.
B2:
B3:Kiểm tra đáp án.
-Tuyên dương nhóm thắng.
Hoạt động3: Thực hành
B1: 
H: Tại sao nói tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệtđối với cuộc đời của mỗi con người?
B2: 
Kết luận: Tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời của mỗi con người, vì đây là thời kì cơ thể có nhiều thay đổi nhất:
H: Tuổi dậy thì là ở độ tuổi nào?
* Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị ảnh.
-Lần lượt giới thiệu.
-Nhận xét
-Chuẩn bị bảng con và phấn; 1 cái chuông nhỏ hoặc còi.
-Lắng nghe.
-Đọc thông tin, viết vào bảng. Rung chuông.
-Đưa đáp án:
1.b 2.a 3.c
-Nhận xét
-Đọc thông tin ở SGK.
-Trình bày:Tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời của mỗi con người, vì đây là thời kì cơ thể có nhiều thay đổi nhất:
-Cơ thể phát triển nhanh cả về chiều cao và cân nặng.
-Cơ quan sinh dục bắt đầu phát triển, con gái xuất hiện kinh nguyệt, con trai có hiện tượng xuất tinh.
-Biến đổi về tình cảm, suy nghĩ và mối quan hệ xã hội.
-Nhận xét.
-Tuổi dậy thì ở độ tuổi:
Con gái: 10-15 tuổi. Con trai: 13-17 tuổi
 IV/ Bổ sung, rút kinh nghiệm
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I.MỤC TIÊU:
-Tìm được những dấu hiệu báo cơn mưa sắp đến, những từ ngữ tả tiếng mưa và hạt mưa, tả cây cối con vật bầu trời trong bài Mưa rào; từ đó nắm được cách quan sát và chọn lọc chi tiết trong bài văn miêu tả.
-Biết lập được được dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa.
-Hs yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
II. ĐDDH:
-Quan sát tìm ý; bảng nhóm.
III. HĐDH: 
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1.Bài cũ: H: Tác dụng của thống kê?
-Chấm vở: bài tập 2
2.Bài mới:
 a.Giới thiệu:
 b.Luyện tập:
Bài 1:
H: Những dấu hiệu nào báo cơn mưa sắp đến?
H: Những từ ngữ tả tiếng mưa?
H: Tìm những từ ngữ tả hạt mưa?
H: Tìm những từ ngữ tả cây cối?
H: Tìm những từ ngữ tả con vật?
H: Tìm những từ ngữ tả bầu trời?
H: Tác giả quan sát cơn mưa bằng những giác quan nào?
-Nhận xét
H: Khi miêu tả, ta sử dụng giác quan nào?
Bài 2:
- Em hãy lập dàn ý tả cảnh cơn mưa
-Ghi điểm.
3.Củng cố-Dặn dò:
H: Cấu tạo của bài văn tả cảnh?
-3HS lên bảng.
-Nhận xét.
-2HS đọc đề.
-Thảo luận theo cặp.
a, Những dấu hiệu báo cơn mưa sắp đến:
+Mây: nặng, đặc xịt, lổm ngổm, tản ra,..
+Gió: thổi giật, mát lạnh, mặc sức điên đảo, nhuốm hơi nước.
b, Tả tiếng mưa và hạt mưa:
+Tiếng mưa: lẹt đẹt, lách tách, rào rào, sầm sập, đồm độp, bùng bùng, ồ ồ.
Hạt mưa: lăn xuống, tuôn rào rào, xiên xuống, lao xuống, giọt ngã giọt bay.
c, Tả cây cối, con vật, bầu trời:
+Trong mưa:
Lá đào, lá na, lá sói vẫy tai run rẩy.
Con gà ướt lướt thướt tìm chỗ trú.
Vòm trời tối thẫm, tiếng sấm.
+Sau mưa: 
Trời rạng dần
Chim chào mào hót râm ran.
Phía đông một mảng trời trong vắt.
Mặt trời ló ra, chói lọi.
d, Tác giả quan sát bằng các giác quan:
+Thị giác, thính giác,xúc giác ,khướu giác
-Khi miêu tả, ta sử dụng giác quan: thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác.
-2HS đọc đề.
-Lập dàn ý.
-Lớp làm vở, 3HS làm bảng phụ.
+3-4HS nêu dàn ý ở vở.
Nhận xét.
+Chữa bài ở bảng phụ.
 IV/ Bổ sung, rút kinh nghiệm
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG(tr16)
I.MỤC TIÊU:
- Biết nhân chia 2 phân số.
- Chuyển các số đo có 2 tên đơn vị đo thành số đo dạng hỗn số với một tên đơn vị đo.
- HS làm được bài 1,2,3.
II. ĐDDH:
-Bảng phụ: Bài 4
III. HĐDH:
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1.Bài cũ:
Bài 5:
-Ghi điểm.
2.Bài mới:
a.Giới thiệu
Luyện tập chung.
b.Thực hành:
Bài 1: Tính
a, x; b, 2x 3
c, :; d, 1:1
H: Cách chia hai phân số?
-Ghi điểm.
Bài 2: Tìm y:
a, y + =; b, y- =
c, y x =; d, y:= 
H: Muốn tìm số bị trừ, ta làm?
H: Muốn tìm số bị chia, làm?
-Ghi điểm.
Bài 3:
H: 1m=.....cm?
2m15cm=2m+m=2m
-Ghi điểm.
3.Củng cố- dặn
-Nhận xét tiết học.
-1HS lên bảng:
Quãng đường AB: 12:3x10=4o(km).
-Nhận xét
-Phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
-Lớp làm vở, 4HS lên bảng:
a, x=; d, 1:1=:=
-Nhận xét.
-2HS đọc đề.
- Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.
-Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia.
-Lớp làm vở, 4HS lên bảng:
a, y + = d, y:= 
 y =- y =x 
 y = y =
-Nhận xét.
-1HS đọc đề.
-1m=100cm.
-3HS lên bảng,lớp làm vở.
2m15cm=2m+m=2m
-Nhận xét.
 IV/ Bổ sung, rút kinh nghiệm
ĐỊA LÍ BÀI 3: KHÍ HẬU
I.MỤC TIÊU:
-Nêu được một số đặc đặc điểm chính của khí hậu Việt Nam
 + Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
 + Có sự khác nhau giữa 2 miền khí hậu Bắc và Nam.miền Bắc có mùa đông lạnh mưa phùn, miền Nam nóng quanh năm với 2 mùa mưa khô rõ rệt.
- Nhận biết ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta, ảnh hưởng tích cực: Cây cối xanh tốt quanh năm, sản phẩm nông nghiệp đa dạng, ảnh hưởng tiêu cực thiên tai, lũ lụt ,hạn hán....
 + Chỉ ranh giới khí hâu Bắc ,Nam (dãy núi Bạch Mã) trên bản đồ ,lược đồ.
-HS khá giỏi giải thích được vì sao VN có khí hậu nhiệt đới gió mùa . Biết chỉ các hướng gió :ĐB,TN,ĐN.
- Nhận thức được khó khăn của khí hậu nước ta và khâm phục ý cải tạo thiên nhiên của nhân dân ta.
II. ĐDDH:
-Bản đồ tự nhiên, bản đồ khí hậu, quả địa cầu.-Tranh ảnh về hậu quả lũ lụt, hạn hán.
III. HĐDH: 
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1.Bài cũ: 
H: Các dãy núi chính?
H: Các đồng bằng lớn?
H: Kể tên một số loại khoáng sản?
-Ghi điểm.
2.Bài mới:
a.Giới thiệu:Khí hậu. 
b.Tìm hiểu:
1.Có khí hậu nhiệt đới gió mùa:
-Đưa quả địa cầu.
Giới thiệu các đới khí hậu.
H: Nước ta nằm ở đới khí hậu nào?
H:Nước ta có khí hậu như thế nào?
 *H: Vì sao Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa ?
-Kết luận, ghi bảng:
+Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nói chung là nóng.
2.Khí hậu khác nhau giữa các miền.
-Treo bản đồ.
H: Xác định dãy Bạch Mã?
=>Ranh giới khí hậu giữa 2 miền.
H: Nhận xét sự chênh lệch nhiệt độ giưa 2 miền?
H: Đặc điểm các mùa khí hậu?
-Kết luận, ghi bảng:
+Khí hậu giữa các miền có sự khác nhau.
3. Ảnh hưởng của khí hậu:
H: Khí hậu có thuận lợi gì?
H: Khí hậu gây khó khăn gì?
-Treo tranh ảnh về lũ lụt, hạn hán.
H:Đặc điểm khí hậu nước ta?
3. Cuûng coá daën doø
-Nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị: Sông ngòi.
-3HS lên bảng:
+Các dãy núi chính: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.
+ĐB Bắc bộ, ĐB Nam bộ, ĐB duyên hải miền Trung.
+Các loại khoáng sản: than, dầu mỏ, khí tự nhiên, bô-xit, sắt, apatit, thiếc,
-Nhận xét
-Quan sát,lắng nghe.
-Làm việc theo nhóm, trình bày:
- Vài HS khá giỏi trả lới
+Nước ta nằm ở vành đai nhiệt đới.
+Nước ta có khí hậu nóng.
+Gió và mưa thay đổi theo mùa.
-Nhận xét.
-Quan sát.
-1-2HS lên chỉ dãy núi Bạch Mã.
-Làm việc theo cặp.
-Trình bày:
+Miền Bắc: mùa hạ nóng và nhiều mưa; mùa đông lạnh và ít mưa.
 Miền Nam: nóng quanh năm, có mùa mưa và mùa khô.
-Nhận xét
-Làm việc cả lớp:
+Nắng lắm mưa nhiều nên cây cối dễ phát triển.
+Thường gây ra lũ lụt, hạn hán.
-Nhận xét.
-Quan sát.
 IV/ Bổ sung, rút kinh nghiệm
 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA
I.MỤC TIÊU:
- Biết sử dụng từ đồng nghĩa một cách thích hợp (BT1); hiểu ý nghĩa chung của một số tục ngữ (BT2 )
- Dựa theo ý khổ thơ trong bài Sắc màu em yêu, viết được đoạn văn miêu tả sự vật có sử dụng một ,hai từ đồng nghĩa (BT3 )
- HSkhá giỏi biết dùng nhiều từ đồng nghĩa trong đoạn văn viết theo bt3.
- GD hs có ý thức lựa chọn từ đồng nghĩa để sử dụng cho phù hợp hoàn cảnh.
II. ĐDDH:
-Bảng phụ: Bài 1 và 2.
III. HĐDH: 
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1.Bài cũ:
Bài 1: Xếp các từ theo nhóm:
Bài 3: 
H: Vì sao người Việt Nam gọi nhau là đồng bào?
H: Tìm từ bắt đầu có tiếng “đồng”?
-Ghi điểm.
 2.Bài mới:
a.Giới thiệu: Luyện tập về từ đồng nghĩa.
 b.Luyện tập:
Bài 1: Treo bảng phụ:
H: Yêu cầu của đề?
H: Nêu một từ với 1 hình ảnh trong tranh?
-Nhận xét-sửa chữa.
Bài 2: Treo bảng phụ:
H: Yêu cầu của đề?
-Nhận xét-sửa chữa.
Bài 3: H: Yêu cầu của đề?
H: Em chọn khổ nào?
H: Cần chú ý điều gì?
-Chấm mẫu.
3.Củng cố,dặn dò
-Nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị: Từ trái nghĩa.
-2HS lên bảng:
-1HS lên bảng:
-Cùng sinh ra từ một cái bọc.
-đồng chí, đồng thời, đồng bon,..
-Nhận xét.
-1HS đọc đề.
-Chọn từ thích hợp với ô trống.
-Thảo luận theo cặp, 5 HS lần lượt lên bảng làm.
-Lần lượt nêu kết quả:
Lệ đeo ba lô.Thư xách túi đàn. Tuấn vác thùng giấy. Tân và Hưng khiêng lều trại. Phượng kẹp báo.
-Nhận xét -Sửa bài vào vở.
-1HS đọc đề.
-Chọn ý để giải thích nghĩa cho câu tục ngữ.
-Thảo luận theo cặp.
-Trình bày:
+Cáo chết 3 năm quay đầu về núi: làm người phải thủy chung.
+Lá rụng về cội: gắn bó với quê hương là tình cảm tự nhiên.
+Trâu 7 năm còn nhớ chuồng: loài vật thường nhớ nơi ở cũ.
-Nhận xét
-1HS đọc đề.
-Viết đoạn văn.
-Chú ý sử dụng những từ đồng nghĩa.
-Viết vào vở.
-Lần lượt đọc đoạn văn.
-Nhận xét.
 IV/ Bổ sung, rút kinh nghiệm
 Thứ ngày tháng năm 2012
TẬP LÀM VĂN:
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH (tt)
I.MỤC TIÊU 
- HS nắm được ý chính của 4 đoạn văn và chọn 1 đoạn để hoàn chỉnh theo yêu cầu của bt1.
-HS dựa vào dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa đã lập trong tiết trước ,viết được một đoạn văn có chi tiết và hình thành hợp lí(bt2).
-HS khá giỏi biết hoàn chỉnh các đoạn văn ở bt1 và chuyển một phần dàn ý thành đoạn văn miêu tả khá sinh động .
 - Mở rộng vốn sống, bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc đối với thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh ảnh rừng tràm.
- Dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa của mỗi HS.
- Bảng phụ ghi sẵn nội dung chính của 4 đoạn văn tả cơn mưa (BT1)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu HS trình bày dàn ý theo kết quả quan sát của bài học trước.
2. Giới thiệu bài:
 Trong tiết học trước, các em đã trình bày dàn ý của bài tả cảnh một buổi trong ngày. Trong tiết học hôm nay, sau khi tìm hiểu hai bài văn hay, các em sẽ tập chuyển một phần trong dàn ý thành một đoạn văn hoàn chỉnh.
- GV giới thiệu tranh, ảnh rừng tràm.
3. Phần luyện tập:
 * BT1
- GV tôn trọng ý kiến của HS, đặc biệt khen ngợi những HS tìm những hình ảnh đẹp và giải thích được lý 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 5 tuan 3.doc