Giáo án Tổng hợp môn lớp 1 - Tuần học 19 năm 2012

TIẾNG VIỆT : BÀI 77 : ăc - âc

I. MỤC TIÊU:

- Đọc được: ăc, âc, mắc áo, quả gấc; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được: ăc, âc, mắc áo, quả gấc

- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Ruộng bậc thang.

-KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.

 

doc 46 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 10/01/2020 Lượt xem 299Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp môn lớp 1 - Tuần học 19 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
TOÁN: Mười ba , mười bốn , mười lăm 
I. Mục tiêu:
- Nhận biết được mỗi số 13 , 14 , 15 gồm một chục và một số đơn vị ( 3 , 4 , 5 ) ; biết đọc , viết cỏc số .
- KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
- Bài tập cần làm : Bài 1; Bài 2; Bài 3.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Bộ ĐDHT toỏn 
III. Các hoạt động dạy học: 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
- Lớp viết bảng con cỏc số từ 0 đến 12 và đọc.
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Giới thiệu số 13
-GV cựng hs thao tỏc trờn que tớnh
- GV yờu cầu hs lấy 10 que tớnh, sau đú lấy thờm 3 que tớnh nữa 
-10 que tớnh thờm 3 que tớnh là mấy que tớnh?
- GV giới thiệu cỏch viết: 13 gồm cú 2 chữ số, chữ số 1 viết trước, chữ số 3 viết sau.
- GV sửa sai.
- GV đọc mẫu: Mười ba
- 13 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- GV yờu cầu 1 hs nhắc cỏch viết số 13, sau đú cả lớp viết vào bảng con. GV sửa sai.
HĐ2: Giới thiệu số 14, 15.
 Cỏch giới thiệu tương tự số 13 
HĐ3: Thực hành
Bài 1: Viết số 
- GV phỏt phiếu hướng dẫn cỏc nhúm làm bài, giỳp đỡ hs yếu.
- Gọi đại diện trỡnh bày bài của nhúm trờn bảng lớp.
- HS, GV nhận xột, đỏnh giỏ.
Bài 2: Điền số thớch hợp vào ụ trống
- Trước khi điền số cỏc con cần làm gỡ?
GV giỳp đỡ hs yếu.
- GV nhận xột.
Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thớch hợp (theo mẫu) tổ chức trũ chơi “tiếp sức”
- GV treo bảng phụ nờu cỏch chơi, luật chơi.
GV nhận xột – đỏnh giỏ.
3. Củng cố, dặn dũ
*HS viết bảng con, HSyếu đọc
* HS trả lời
- 1 số HS nhắc lại:10 que tớnh thờm 3 que tớnh là 13 que tớnh
- HS viết bảng con. 
- HS đọc lại: mười ba ( cỏ nhõn, đồng thanh)
*HS khỏ trả lời
- HS nờu lại: 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị( cỏ nhõn, đồng thanh) 
* HS nờu yờu cầu sau làm bài vào phiếu bài tập theo nhúm. 
* HS tự làm bài. 
- Hs đọc chữa bài. 
* HS quan sỏt mẫu, cử mỗi nhúm 3 bạn lờn nối. 
- HS nờu cấu tạo số 13, 14, 15.
Luyện toán: Ôn luyện
I. Mục tiêu:
- Biết đọc, viết cỏc số từ 10- 15, vẽ được tia số và điền số thớch hợp vào tia số 
- Áp dụng làm tốt vở bài tập ở vở thực hành.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Vở thực hành .
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Giới thiệu bài.
2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở thực hành trang 7 .
Bài 1: Viết số thớch hợp vào ụ trống
- Cho HS nêu yêu cầu bài 1
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
-GV nhận xét chung
Bài 2: Số
- Cho HS nờu yêu cầu bài .
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
Bài 3: Viết số thớch hợp vào dưới mỗi vạch của tia số 
- Gọi H lên bảng làm bài .
- Đổi vở chữa bài của nhau 
Bài 4 : =
- Gọi H lên bảng làm bài .
- Đổi vở chữa bài của nhau 
Bài 5 : Khoanh vào số lớn nhất, bộ nhất
- Gọi H lên bảng làm bài .
3. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
* H nêu y/c đề bài .
- 2 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* H nêu y/c đề bài .
- 2 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
*1 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
*3 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
*2 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
Luyện tiếng việt : Bài 78 : uc – ưc 
I. Mục tiêu:
- Củng cố cỏch đọc và viết vần :uc - ưc
 - Làm tốt bài tập ở vở ôn luyện. 
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở ôn luyện Tviệt.
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1. Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn HS luyện đọc và làm bài tập ở vở ÔLtiếng Việt
HĐ1: Đọc bài SGK 
- Gọi HS nhắc lại tờn bài học? Cho HS mở sỏch đọc bài 78.
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 77.
Bài 1 Nối
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.Yờu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xột.
Bài 2 Điền uc hoặc ưc .
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 2 
- yờu cầu HS ghép vần và điền đúng từ.
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 3 Điền đụng hoặc đồng hoặc thức.
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 3. 
-yờu cầu HS điền tiếng sao cho đúng .
-Nhận xột kết luận đáp án đúng. Gọi HS đọc lại các câu trên.
Bài 4: Viết mỏy xỳc,lọ mực: 2 dũng
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Đọc cỏ nhõn- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nêu kết quả
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* HS viết vào vở 
ễL THỂ DỤC: TRề CHƠI VẬN ĐỘNG 
I. MỤC TIấU:
 -HS ụn một số kỹ năng ĐHĐN ;Biết thực hiện phối hợp cỏc tư thế đứng cơ bản đó học.ễn trũ chơi " Chạy tiếp sức"
 - HS cú kỹ năng thực hiện động tỏc ở mức tương đối chớnh xỏc, tham gia trũ chơi chủ động
 - HS nghiờm tỳc, trật tự khi luyện tập.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
 - Sõn trường ; cũi , 3 lỏ cờ nhỏ.
III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yờu cầu bài học.	
- Đứng vỗ tay, hỏt Tỡm bạn thõn
- Giậm chõn tại chỗ hoặc chạy nhẹ nhàng 40 - 50 m, sau đú vừa đi vừa hớt thở sõu.
2. Phần cơ bản:
*Trũ chơi: Nhảy ụ tiếp sức.
- Gv nờu tờn trũ chơi, chỉ tay trờn hỡnh giải thớch cỏch chơi, làm mẫu.
+Nhảy chụm chõn vào ụ 1, nhảy 2 chõn vào ụ 2, 3 . Nhảy chụm chõn vào ụ 4
+ Bạn thứ nhất nhảy xong đến bạn thứ 2 nhảy tiếp cho đến hết .
- GV nhận xột, 
* Đi thường theo nhịp 2 x 4 hàng dọc và hỏt.
3. Phần kết thỳc:
- GV cựng HS hệ thống bài học.
 - Nhận xột giờ học và giao bài tập về nhà
-HS lắng nghe 
- Cả lớp hỏt
- HS thực hiện
-Lắng nghe
- 1 HS chơi thử.
- 1 nhúm 2 - 3 HS chơi thử.
- Cả lớp chơi thử..
- HS chơi lần thứ hai cú phõn thắng thua, thưởng phạt.
Thứ tư ngày 28 tháng 12 năm 2011
Tiếng việt : BÀI 79 : ục- uục
I. Mục tiêu:
- Đọc được ục, uục, thợ mộc, ngọn đuốc; từ và đoạn thơ ứng dụng .
- Viết được : ục, uục, thợ mộc, ngọn đuốc
- Luyện núi từ 2 – 4 cõu theo chủ đề : Tiờm chủng, uống thuốc
-KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học: 
Tiết 1 : ục- uục
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
- Đọc bài 78, viết bảng con : cỳc vạn thọ, lọ mực
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Nhận diện vần: ục
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần ục.
- Cho H cả lớp cài vần ục.
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú vần ục, muốn cú tiếng mộc ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng mộc .
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng mộc.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “thợ mộc”.
- Gọi đỏnh vần tiếng mộc , đọc trơn từ thợ mộc.
* Vần uục : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
 HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lượt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
-HS tỡm tiếng chứa vần mới, phõn tớch và đọc. 
 luộc ốc mắm ruốc
 núi cộc lốc chuộc lỗi 
HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa tư thế viết cho HS .
3. Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
* 1 H phõn tớch vần ục.
 - Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng mộc 
- 1 H phõn tớch tiếng mộc
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
HS đọc trơn từ, hs yếu đỏnh vần. 
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 3 : Luyện nói.
 - Cho H quan sỏt tranh minh hoạ để luyện núi theo cõu hỏi gợi ý: 
-Bức tranh vẽ gỡ?
- Núi 2,4 cõu về chủ đề: Tiờm chủng, uống thuốc
HĐ 2: Luyện viết.
- Hớng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
* Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
TOÁN: Mười sáu , mười bảy , mười tám , mười chín 
I. Mục tiêu:
- Nhận biết được mỗi số 16, 17 , 18 , 19 gồm một chục và một số đơn vị ( 6, 7 , 8 , 9 ) ; biết đọc , viết cỏc số đú ; điền được cỏc số 11,12,13,14,15,16,17,18,19 trờn cỏc tia số .
- KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
- Bài tập cần làm : bài 1; bài 2; bài 3 ; bài 4.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Bộ ĐDHT toỏn 
III. Các hoạt động dạy học: 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
- Yờu cầu viết cỏc số từ 10 đến 15 rồi đếm xuụi đếm ngược.
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Giới thiệu số 16
-GV cựng hs thao tỏc trờn que tớnh
- GV yờu cầu hs lấy 10 que tớnh, sau đú lấy thờm 6 que tớnh nữa 
-10 que tớnh thờm 6 que tớnh là mấy que tớnh?
- GV viết bảng và giới thiệu cỏch viết: 16 là số cú 2 chữ số, chữ số 1 viết trước, chữ số 6 viết sau.
- GV đọc số: Mười sỏu. 
- GV hỏi: 16 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- GV yờu cầu viết số.
- GV sửa sai
HĐ2: Giới thiệu số 17, 18, 19
 Cỏch giới thiệu tương tự số 16 
HĐ3: Thực hành
Bài 1 
- GV đọc số
-GV nhận xột.
Bài 2 Điền số thớch hợp vào ụ trống
- GV nờu yờu cầu, cho lớp làm vào SGK toỏn.
- GV quan sỏt giỳp đỡ hs yếu.
- Gọi hs đọc chữa bài.
Bài 3 Nối mỗi tranh với một số thớch hợp:
- GV nờu yờu cầu tổ chức trũ chơi “tiếp sức” 
-Gv nhận xột – đỏnh giỏ.
Bài 4 Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:
- Gọi 1 Hs lờn thực hiện trờn bảng lớp.
- Cỏc số từ 10 đến 19 là những số cú mấy chữ số? Số liền sau số mười là số nào?
3. Củng cố, dặn dũ:
- HS nờu cấu tạo cỏc số vừa học.
-Lớp viết bảng con, 2HS đọc
* Hs cựng thực hiện theo Gv.
- 10 que tớnh thờm 6 que tớnh là 16 que tớnh.
- HS nhắc lại
-HS đọc lại ( cỏ nhõn, đồng thanh)
- 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị( cỏ nhõn, đồng thanh)
-HS viết số 16 vào bảng con
*Hs viết số vào bảng con.
* HS quan sỏt tranh đếm số lượng và viết số.
-Hs kiểm tra chộo theo nhúm bàn.
*Cỏc nhúm cử 4 bạn chơi.
Lớp theo dừi, cổ vũ.
* Hs nờu cấu tạo cỏc số: 10,...16, 17, 18, 19
Luyện Toán LUYỆN VIẾT SỐ: 16,17,18,19
I. Mục tiêu:
- HS viết được cỏc số: 16,17,18,19.Biết cỏc số đú gồm mấy chục, mấy đơn vị.
- KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Bộ ĐDHT toỏn 
III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của GV	
Hoạt động của HS
1.Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
Bài 1: Viết (theo mẫu)
- Gọi HS đọc y/cầu bài tập
 Mười một: 11; mười hai...; mười ba...; 
mười bốn...; mười lăm....;mười sỏu...; mười bảy...; mười tỏm...; mười chớn.... 
Bài 2: Điền số thớch hợp vào ụ trống
10
19
- Gọi HS lên bảng lớp vào vở.
Bài 3: Viết (theo mẫu)
-HS nờu yờu cầu bài.
-Yờu cầu HS làm bài. 3 em lờn bảng làm
Số 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị.
Số 17 gồm ... chục và..... đơn vị.
Số 18 gồm ... chục và..... đơn vị.
Số 19 gồm ... chục và..... đơn vị.
 - GV nhận xột ghi điểm
3. Củng cố - dặn dũ 
 - Dặn HS luyện viết cỏc số vừa học.
* H nêu y/c đề bài .
- 1 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
*1 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* HS làm bài. 2 em lờn bảng làm
- Về nhà viết
Chiều thứ tư ngày 28/12/2011
Luyện tiếng việt : Bài 79 : ễC – UễC 
I. Mục tiêu:
- Củng cố cỏch đọc và viết các tiếng cú vần ục,uục
- Làm tốt bài tập ở vở ôn luyện. 
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở ôn luyện Tviệt.
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài:
 2. Hướng dẫn HS luyện đọc và làm bài tập ở vở ÔLtiếng Việt
HĐ1: Đọc bài SGK 
- Gọi HS nhắc lại tờn bài học? Cho HS mở sỏch đọc bài 79.
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 78
Bài 1: Nối
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.Yờu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xột. 
Bài 2: Điền ục hoặc uục
- Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 2 
- yờu cầu HS ghép vần và điền đúng từ.
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 3: Điền tiếng khụng khúc hoặc sợ hải hoặc tiờm chủng
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 3. 
-yờu cầu HS tiếng sao cho đúng .
-Nhận xột kết luận đáp án đúng.
- Gọi HS đọc lại các câu trên.
Bài 4: Viết con ục, đụi guốc: 2 dũng 
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
 Lắng nghe.
* Đọc cỏ nhõn- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nêu kết quả
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* HS viết vào vở 
Luyện tiếng việt: Tiết 2: uc-ưc- ục
I. Mục tiêu:
- Củng cố cỏch đọc và viết: vần uc,ưc,ục. Tìm đúng tiếng có chứa vần uc,ưc,ục.
- Làm tốt bài tập ở vở thực hành.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở thực hành.
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành trang 4,5.
Bài 1: Điền vần, tiếng có vần :uc,ưc,ục .
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.
-Yờu cầu HS làm vào vở thực hành. 
- Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 2: Đọc Chỳ súc
-GV đọc mẫu toàn bài .
-Hướng dẫn cách đọc.
-Tìm tiếng có vần uc,ưc,ục có trong bài.
Bài 3 :Viết Súc lỳc nào cũng nhảy
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-Nhắc HS nét nối các con chữ.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nờu kết quả đó điền.
* HS theo dõi trong bài.
-HS lắng nghe
-HS đọc đồng thanh, đọc cá nhân.
- HS tỡm
* HS viết vào vở .
Thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2011
Tiếng việt : BÀI 80 : iờc- ươc
I. Mục tiêu:
- Đọc được iờc, ươc, xem xiếc, rước đốn; từ và đoạn thơ ứng dụng .
- Viết được : iờc, ươc, xem xiếc, rước đốn
- Luyện núi từ 2 – 4 cõu theo chủ đề : Xiếc, mỳa rối, ca nhạc
-KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học: 
Tiết 1 : iờc- ươc
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
- Đọc bài 79, viết bảng con : gốc cõy, đụi guốc
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Nhận diện vần: ục
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần iờc.
- Cho H cả lớp cài vần iờc.
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú vần iờc, muốn cú tiếng xiếc ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng xiếc .
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng xiếc.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “xem xiếc”.
- Gọi đỏnh vần tiếng xiếc, đọc trơn từ xem xiếc.
* Vần ươc : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
 HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lượt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
-HS tỡm tiếng chứa vần mới, phõn tớch và đọc. 
 xanh biếc ngược xuụi
 chiếc chiếu cỏi lược 
HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa tư thế viết cho HS .
3. Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
* 1 H phõn tớch vần iờc.
 - Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng xiếc 
- 1 H phõn tớch tiếng xiếc 
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
- HS đọc trơn từ, hs yếu đỏnh vần. 
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 3 : Luyện nói.
 - Cho H quan sỏt tranh minh hoạ để luyện núi theo cõu hỏi gợi ý: 
-Bức tranh vẽ gỡ?
- Núi 2,4 cõu về chủ đề: Xiếc, mỳa rối, ca nhạc
HĐ 2: Luyện viết.
- Hớng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
* Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
TOÁN: hai mươi - hai chục 
I. Mục tiêu:
- Nhận biết được số hai mươi gồm hai chục ; biết đọc , viết số 20 ; phõn biệt số chục số đơn vị .
- KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
- Bài tập cần làm : bài 1; bài 2; bài 3 .
II. Đồ dùng dạy học:
 - Bộ ĐDHT toỏn 
III. Các hoạt động dạy học: 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
- GV đọc số yêu cầu học sinh viết vào bảng con .
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Giới thiệu số 20.
-GV cựng hs thao tỏc trờn que tớnh
- GV yờu cầu hs lấy 1bú chục que tớnh sau đú lấy thờm 1 bú chục que tớnh nữa 
- Cú tất cả bao nhiờu que tớnh?
- GV hướng dẫn cỏch viết số 20 và kết hợp viết bảng.
- GV khuyến khớch hs khỏ đọc số: Hai mươi
- 20 là số cú mấy chữ số? Gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- GV: 20 cũn gọi là 2 chục( gọi 4 - 5 hs nhắc lại).
- GV nhận xột.
HĐ2: Thực hành
Bài 1: 
- GV đọc cỏc số từ 10 đến 20 yờu cầu Hs viết.
- GV nhận xột. 
Bài 2 : Trả lời cõu hỏi.
- GV nờu yờu cầu, hướng dẫn mẫu.
 GV giỳp đỡ hs yếu.
- Gọi 3 cặp lờn bảng chữa bài.
 GV nhận xột.
Bài 3: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc cỏc số đú.
-GV giỳp đỡ hs yếu
- Gọi 1 hs lờn bảng.
- GV củng cố tỡm số liền sau, liền trước của 1 số
-HS, GV nhận xột.
- Cả lớp đọc cỏc số từ 0 đến 20
3. Củng cố, dặn dũ:
- 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- GV nhận xột tiết học. Về nhà xem lại bài.
-Hs viết số vào bảng con kết hợp phõn tớch cấu tạo số.
* Cả lớp cựng thao tỏc.
- Hai mươi que tớnh.
-HS đọc lại( cỏ nhõn, đồng thanh)
- 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị
- Cả lớp viết bảng con số 20 và đọc. 
*Hs viết số vào bảng con và kết hợp nờu cấu tạo số
* Hs thảo luận hỏi đỏp theo nhúm bàn.
-Một số cặp lờn trỡnh bày trờn bảng.
-Lớp theo dừi, nhận xột.
* HS nờu yờu cầu và tự làm bài. 
- 1 hs lờn chữa bài. 
Buổi chiều thứ hai ngày 26/12/2011
ĐẠO ĐỨC Lễ phép vâng lời thầy giáo , cô giáo (tiết1) 
I. Mục tiêu:
- Nờu được một số biểu hiện lễ phộp với thầy giỏo, cụ giỏo.
- Biết vỡ sao phải lễ phộp với thầy giỏo, cụ giỏo.
- Thực hiện lễ phộp với thầy giỏo, cụ giỏo.
-Giỏo dục cho HS kĩ năng giao tiếp,ứng xử lễ phộp với thầy,cụ giỏo.
- HS biết vận dụng tốt vào thực tế đời sống .
II. Đồ dùng dạy học:
 Tranh một số bài tập đó học . 
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Kiểm tra bài cũ 
- Kiểm tra sỏch vở của HS
 - GV nhận xét .
2. Bài mới :
Hoạt động 1: Đúng vai
- GV chia lớp thành 3 nhúm và yờu cầu 2 nhúm đúng 1 tỡnh huống ở bài tập 1.
- GV nờu cõu hỏi hs thảo luận
- Nhúm nào đó thể hiện được lễ phộp và võng lời thầy, cụ giỏo? Nhúm nào chưa làm được?
- Cần làm gỡ khi gặp thầy, cụ giỏo?
- Cần làm gỡ khi đưa hoặc nhận sỏch vở từ tay thầy, cụ giỏo?
- GV kết luận: Khi gặp thầy, cụ giỏo cần chào hỏi lễ phộp.
 Khi đưa hoặc nhận vật gỡ từ thầy, cụ giỏo cần đưa bằng 2 tay và núi lời
Khi đưa: Thưa cụ (thầy) đõy ạ!
Khi nhận: Em cỏm ơn thầy (cụ) ạ!
Hoạt động 2: quan sỏt tranh bài tập 2 và thảo luận
- GV treo tranh yờu cầu hs quan sỏt và thảo luận theo cặp: Việc làm nào thể hiện bạn nhỏ biết võng lời thầy giỏo, cụ giỏo?
- GV kết luận: Thầy, cụ giỏo đó khụng quản khú nhọc chăm súc, dạy dỗ cỏc em. Để tỏ lũng biết ơn thầy, cụ giỏo, cỏc em cần lễ phộp, lắng nghe và làm theo lời thầy, cụ giỏo.
3. Củng cố, dặn dũ:
- GV nhận xột tiết học.
- Về nhà chuẩn bị 1 cõu chuyện về một bạn biết lễ phộp và võng lời thầy giỏo, cụ giỏo.
* Cỏc nhúm thảo luận chuẩn bị đúng vai 3.
- Cỏc nhúm đúng vai trước lớp, cỏc nhúm khỏc bổ sung.
-Hs quan sỏt và thảo luận 3.
- Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày.
- Cỏc nhúm khỏc nhận xột, bổ sung.
- Lớp đọc cõu ghi nhớ cuối bài.
Thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2011
TẬP VIẾT tuốt lỳa,hạt thúc, màu sắc, giấc ngủ, mỏy xỳc 
I. Mục tiêu:
- Cuỷng coỏ kú naờng vieỏt caực tửứ ửựng duùng: tuốt lỳa, hạt thúc, màu sắc,giấc ngủ,mỏy xỳc.
- Rốn kú naờng noỏi chửừ caựi; vieỏt lieàn maùch ; vieỏt caực daỏu phuù, daỏu thanh ủuựng vũ trớ.
- HS chăm luyện viết, cẩn thận khi viết bài.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Chửừ maóu caực từ ủửụùc phoựng to ( Bảng phụ) 
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ 
- Gọi H lờn bảng viết : xay bột, kết bạn
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: GV hướng dẫn H quan sỏt bài viết.
- Viết mẫu, vừa viết vừa nờu cỏch viết.
- Gọi H đọc nội dung bài viết.
- Phõn tớch độ cao, khoảng cỏch cỏc chữ ở bài viết.
- H viết bảng con.
HĐ2: Thực hành :
- Cho H viết bài vào vở tập viết.
- GV theo dừi nhắc nhở động viờn một số em viết chậm, giỳp cỏc em hoàn thành bài viết.
3. Củng cố, dặn dũ:
- Thu vở chấm một số em.
- Nhận xột tuyờn dương.
- 2 H lờn bảng viết .
- H nờu tờn bài học.
- H theo dừi ở bảng lớp.
- Đọc nội dung bài viết: tuốt lỳa,hạt 
thúc, màu sắc, giấc ngủ, mỏy xỳc.
- H tự phõn tớch: cỏc con chữ đư

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tyuan 19.doc