Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 17 năm 2011

A- Yêu cầu:

- Học sinh đọc đ¬ược: ăt , ât rửa mặt , đấu vật, từ và đoạn thơ ứng dụng

Viết được: ăt , ât rửa mặt , đấu vật

Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề "Ngày chủ nhật"

GD: HS tính mạnh dạn, tự tin trong phần luyện nói

B- Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói.

C- Các hoạt động dạy học:

 

doc 24 trang Người đăng phuquy Lượt xem 1198Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 17 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ổi thứ 2
-GD HS tích cực tự giác làm bài 
II. Đồ dùng:
- Các tranh trong bài. 
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi hs làm bài: Tính:
4+ 2+ 1= 10- 4- 5= 10- 0- 4=
10- 7= 2= 5+ 2- 4= 6+ 4- 8=
- Gv nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới : Giới thiệu bài 
Bài 1: Số? Cột 3,4
- Yêu cầu hs tự làm bài.
- Gọi hs đọc bài và nhận xét.
 Bài 2: Viết các số 7, 5, 2, 9, 8:
+ Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 7, 8, 9.
+ Theo thứ tự từ lớn bé đến: 9, 8, 7, 5, 2.
- Cho hs đọc dãy số và nhận xét.
- Cho hs đổi bài kiểm tra.
Bài 3: Viết phép tính thích hợp:
- Cho hs quan sát hình và tóm tắt, nêu bài toán rồi viết phép tính thích hợp:
 4 + 3 = 7; 7 - 2 = 5
- Gọi hs đọc kết quả và nhận xét.
3. Củng cố: GVchốt nội dung bài 
4. Dặn dò:
- Dặn hs về nhà học thuộc bảng cộng trừ trong phạm vi 10 và làm bài tập.
 Gv nhận xét giờ học.
Hoạt động của HS
- 3 hs làm bài.
- Cả lớp làm bài. 
- Hs đọc kết quả bài làm.
- 1 hs đọc yêu cầu.
- Hs tự làm bài.
- Đọc kết quả và nhận xét. 
- Hs kiểm tra chéo.
- 1 hs đọc yêu cầu.
- Vài hs nêu bài toán.
- Hs làm bài.
- 2 hs đọc kết quả.
HS đọc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10
HSghi nhớ và thực hiện 
Tiết 2 : Luyện Toán : 
 ÔN LUYỆN TẬP CHUNG
 I/Yêu cầu:
- Học sinh củng cố về phép cộng,trừ trong phạm vi 10
- Rèn luyện kĩ năng tính toán cho học sinh khá giỏi và phụ đạo cho học sinh yếu kém
GD : HS tính cẩn thận khi làm toán
II/ Chuẩn bị : Vở BTtoán 
III/ Hoạt động dạy học:
 Hoạt động của GV
 Hoạt độngcủa HS
1/Bài cũ:
 6 + 4 - 5 = 5 + 5 - 7 =
- T nhận xét-ghi điểm
2/Bài mới : Giới thiệu bài
GV hướng dẫn HS làm bài tập 
Bài 1: a/Viết các số từ 0 đến 10:
b/Viết các số từ 10 đến 0
- Theo dõi giúp đỡ thêm
- Nhận xét và sửa sai cho HS
Bài 2: Tính:
-Lưu ý :Nhắc học sinh viết số thẳng cột dọc 
- Nhận xét và bổ sung
Bài 3: Số ?
GV hướng dẫn cách làm
- Theo dõi giúp đỡ HS yếu
- Nhận xét và sửa sai cho HS
Bài 4:Viết phép tính thích hợp
Hướng dẫn HS dựa vào tóm tắt để nêu được bài toán và viết phép tính thích hợp
- Nhận xét và bổ sung
*NÂNG CAO : Số ?
 10 -8 = . . .+ 2
 . . .+4 = 8 +2 
3/ Củng cố: 
GV chốt nội dung bài 
4/Dặn dò :
- Về nhà học thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10
- Nhận xét giờ học
 -2 HS lên bảng làm
- Nêu yêu cầu
- Làm bài vào vở và nêu kết quả
a/ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 b/10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ,0.
-HS nêu yêu cầu
- Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
- HS kiểm tra kết quả
HS nêu yêu cầu
- HS làm bài và nêu kết quả
 -HS điền số 8 , 3 
 8 , 5 vào hình tròn .
-HS nêu yêu cầu 
- Dựa vào tóm tắt nêu bài toán
- Viết phép tính thích hợp
a/ 5 + 2 = 7 
b/ 9 - 4 = 5
-HS khá giỏi suy nghĩ làm bài 
HS lắng nghe 
Đọc bảng cộng trong,trừ trong phạm vi 10
Tiết 3 + 4: Học vần: 
 ÔT ƠT
I- Yêu cầu:
- Học sinh đọc được: ôt , ơt cột cờ, cái vợt từ và đoạn thơ ứng dụng
Viết được: ôt , ơt cột cờ, cái vợt
Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề "Những người bạn tốt"
-GD HS tích cực tự giác học tập , mạnh dạn trong luyện nói .
II- Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói.
III- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Cho hs đọc và viết: đôi mắt, bắt tay .
- Đọc câu ứng dụng:
 Cái mỏ tí hon
 Cái chân bé xíu
 Lông vàng mát diụ
 Mắt đen sáng ngời
 Ơi chú gà ơi
 Ta yêu chú lắm.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới : Giới thiệu bài: 
 Tiết 1:
1.Dạy vần:
 *Vần ôt
a. Nhận diện vần:
- GV giới thiệu vần mới: ôt
GV gi. thiệu:Vần ôt được tạo nên từ ô và t.
- So sánh vần ôt với ot
- Cho hs ghép vần ôt vào bảng gài.
b. Đánh vần và đọc trơn:
- GV phát âm mẫu: ôt
- Gọi hs đọc: ôt
- Gv viết bảng : cột và đọc.
- Nêu cách ghép tiếng cột
 (Âm c trứơc vần ôt sau dấu nặng dưới ô )
- Yêu cầu hs ghép tiếng: cột
- Cho hs đánh vần và đọc: cờ- ôt- cốt – nặng- cột
- Gọi hs đọc toàn phần: ôt- cột- cột cờ.
 *Vần ơt:
 (GV hướng dẫn tương tự vần ôt.)
- So sánh ơt với ôt.
(Giống nhau: Âm cuối vần là t. Khác nhau âm đầu vần là ơ và ô). 
c. Luyện viết bảng con:
- GV giới thiệu cách viết: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt. 
 ôt cột cờ 
 ơt cái vợt 
-Cho hs viết bảng con
- Gv quan sát sửa sai cho hs.
- Nhận xét bài viết của hs.
d. Đọc từ ứng dụng:
- Cho hs đọc các từ ứng dụng: cơn sốt, xay bột, quả ớt, ngớt mưa.
- Gv giải nghĩa từ: cơn sốt, ngớt mưa
- Gv nhận xét, sửa sai cho hs.
Cho HS tìm tiếng từ mới
Tiết 2:
3. Luyện tập:
a. Luyện đọc:
- Gọi hs đọc lại bài ở tiết 1.
- Gv nhận xét đánh giá.
- Cho hs luyện đọc bài trên bảng lớp.
- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng.
- Gv đọc mẫu: 
 Hỏi cây bao nhiêu tuổi
 Cây không nhớ tháng năm
 Cây chỉ dang tay lá
 Che tròn một bóng râm.
- Cho hs đọc câu ứng dụng
- Hs xác định tiếng có vần mới: một.
- Cho hs đọc toàn bài trong sgk.
b Luyện viết:
- Gv nêu lại cách viết: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt. 
- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút để viết bài.
- Gv quan sát hs viết bài vào vở tập viết. 
- Gv chấm một số bài- Nhận xét.
b. Luyện nói:
- Gv giới thiệu tranh vẽ.
- Gọi hs đọc tên bài luyện nói:
 Những người bạn tốt. 
- Gv hỏi hs: 
+ Trong tranh vẽ những gì?
+ Các bạn trong tranh đang làm gì?
+ Em nghĩ họ có phải là những người bạn tốt không?
+ Em có nhiều bạn tốt không?
+ Hãy giới thiệu tên người bạn em thích nhất? Vì sao em thích bạn đó nhất?
+ Người bạn tốt đã giúp đỡ em những gì?
+ Em có muốn trở thành bạn tốt của mọi người không?
+ Em có thích có nhiều bạn tốt không?
- Gv nhận xét, khen hs nói hay.
3. Củng cố: Cho HS đọc lại bài
4. Dặn dò:
Dặn dò: HS về nhà học bài, xem bài sau
- Nhận xét giờ học
 Hoạt động của HS
- 3 hs đọc và viết.
- 2 hs đọc.-HS lắng nghe 
HS chú ý theo dõi
- 1 vài hs nêu.
- Hs ghép vần ôt.
- Nhiều hs đọc.
- Hs theo dõi.
- 1 vài hs nêu. 
- Hs tự ghép.
- Hs đánh vần và đọc.
- Đọc cá nhân, đồng thanh.
- Thực hành như vần ôt.
- 1 vài hs nêu. 
- Hs theo dõi.
- Hs quan sát.
- Hs luyện viết bảng con.
- 5 hs đọc.
HS lắng nghe
HS tìm và nêu
- 5 hs đọc.
- Vài hs đọc.
- Hs qs tranh- nhận xét. 
- Hs theo dõi.
- 5 hs đọc.
- 1 vài hs nêu.
- Đọc cá nhân, đồng thanh.
- Hs quan sát.
- Hs thực hiện. 
- Hs viết bài vào vở
- HS quan sát tranh- nhận xét.
- Vài hs đọc.
HS quan sát tranh và dựa vào thực tế để trả lời câu hỏi
HS luyện nói trước lớp
Đọc cá nhân đồng thanh
HS ghi nhớ và thực hiện 
 Ngày soạn: Ngày 18 tháng12 năm 2011
Ngày dạy: Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
 Tiết 1: Thể dục: BÀI 17
 GV bộ môn dạy
Tiết 2: Toán: 
 LUYỆN TẬP CHUNG
A. Yêu cầu: 
Thực hiện được so sánh các số , biết thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10
Biết cộng trừ các số trong phạm vi 10
Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ
Làm bài tập 1, Bài 2 (Cột 1,a,b) Bài 3 (cột 1,2), bài 4 các bài còn lại làm vào buổi thứ 2
GD: HS tính cẩn thận khi làm toán
B. Đồ dùng:
- Các tranh trong bài. Gv chuẩn bị 2 tờ bìa to, bút màu để viết. 
C. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của gv:
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi hs làm bài: Tính:
4 + 5 + 1 = 10 - 5- 5= 
10 - 7 + 5 = 5- 2 + 4= 
- Gv nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới: Giới thiệu bài 
 Bài 1: Nối các chấm theo thứ tự:
- Gv hướng dẫn cáh làm
-Nối các số theo thứ tự từ 0 đến 10
- Cho hs dựa vào thứ tự các số từ 0 đến 10 để điền
Gọi 2 HS lên bảng nối
- Cho hs đổi bài kiểm tra.
-GV hỏi các hình vừa nối được là hình gì?
. Bài 2: Tính: ( a,b cột 1)
- Cho HS tự làm bài.
+ Phần a: Cho HS làm bảng con
Nhắc hs ghi kết quả phải thẳng cột.
+ Phần b: 
Yêu cầu hs tính từ trái sang phải sau đó ghi kết quả sau dấu bằng.
Yêu cầu HS nêu cách tính
- Cho hs đọc và nhận xét bài làm.
. Bài 3: (>, <, =)? (cột 1,2 )
- Yêu cầu hs thực hiện tính rồi so sánh kết quả và điền dấu.thích hợ vào chỗ chấm
GV nhận xét và chữa bài
- Cho hs đổi bài kiểm tra.
. Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
- Yêu cầu hs quan sát tranh rồi, nêu bài toán và viết phép tính thích hợp: 
 5 + 4 = 9; 7 - 2 = 5
- Cho HS làm bài vào vở 
Gọi 2 HS lên bảng làm
Gv chấm bài nhận xét
3. Củng cố: 
- Cho học sinh chơi “Xếp hình theo thứ tự chính xác, nhanh”.
4.Dặn dò:
 Dặn hs về nhà học thuộc bảng cộng trừ trong phạm vi các số đã học.
- Nhận xét giờ học
Hoạt động của hs:
- 2 HS lên bảng làm.
HS chú ý theo dõi
- HS làm bài.
HS nhận xét chữa bài
- Hs kiểm tra chéo.
Hình dấu cộng và chiếc ô tô
HS nêu yêu cầu
HS làm bảng con
- 5 hs đọc và nhận xét.
- 3 HS lên bảng làm bài.
HS nêu cách tính
HS nêu yêu cầu
HS làm bài vào phiếu
- Hs nhận xét.
HS đổi bài kiểm tra.
HS quan sát tranh rồi, nêu bài toán và viết phép tính thích hợp: 
HS làm bài vào vở 
2 HS lên bảng làm
HS chú ý lắng nghe
HS thi xếp hình
 Tiết 3 + 4: Học vần: 
 BÀI 71: ET ÊT
A-Yêu cầu:
- Học sinh đọc được: et, êt bánh tét, dệt vải.từ và các câu ứng dụng
- Viết được: et, êt bánh tét, dệt vải.
 - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề :Chợ tết.
GD: HS tính mạnh dạn, tự tin trong phần luyện nói
B- Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, luyện nói.
C- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của gv
I. Kiểm tra bài cũ: 
- Đọc bài 70 : ôt ơt
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
II. Bài mới : Giới thiệu bài
Tiết 1:
1. Dạy vần:
Vần et
Cho HS tìm và gắn trên bảng cài vần ôt
Thay âm ô bằng âm e để có vần mới
a. Nhận diện vần:
- Gv giới thiệu vần mới: et
 Cho HS nêu cấu tạo vần et
- So sánh vần ăt với at
b. Đánh vần và đọc trơn:
- Cho HS đánh vần và đọc trơn
Thêm âm t vào trước vần et và dấu sắc trên vần et để có tiếng mới
- Gv viết bảng tiếng : tét 
Cho HS đọc trơn
- Phân tích tiếng tét
- Cho hs đánh vần và đọc: 
Gv giới thiệu tranh: Bánh tét và viết từ khóa lên bảng
Cho HS đọc trơn từ bánh tét
- Gọi hs đọc toàn phần: et , tét , bánh tét
Vần êt:
 (Gv hướng dẫn tương tự vần et.)
- So sánh êt với et.
Thêm âm d vào trước vần êt và dấu . dưới vần ết để có tiếng mới
c. Luyện viết bảng con:
- Gv giới thiệu cách viết: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật. 
 et bánh tét 
 êt dệt vải 
 Cho HS nêu độ cao của các con chữ
Lưu ý cho HS nét nối giữa các con chữ khoảng cách giữa các tiếng và vị trí dấu thanh
-Cho hs viết bảng con
- Gv quan sát sửa sai cho hs.
- Nhận xét bài viết của hs.
d. Đọc từ ứng dụng:
- Gv viết các từ ứng dụng lên bảng : nét chữ, sấm sét, con rết, kết bạn.
Gv gạch chân tiếng mói
Cho HS đọc từ ứng dụng
- Gv nhận xét, sửa sai cho hs.
- Gv giải nghĩa từ: kết bạn
Cho HS tìm tiếng và từ mới
Tiết 2:
2 Luyện tập:
a. Luyện đọc:
 *Luyện đọc bài ở tiết.1
Gọi HS đọc bài trên bảng
Gv chú ý để sửa sai cho HS
* Luyện đọc câu ứng dụng 
- Giới thiệu tranh vẽ của câu ứng dụng.
Yêu cầu HS quan sát tranh và nhận xét
- Gv Viết câu ứng dụng lên bảng: Chim tránh rét bay về phương nam. Cả đàn đã thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng.
- Cho hs đọc câu ứng dụng
-GV đọc mẫu
- Cho hs đọc toàn bài trong sgk
b. Luyện viết:
- Gv nêu lại cách viết: et , êt , bánh tét, dệt vải 
- Gv hướng dẫn hs cách ngồi viết và cách cầm bút để viết bài.
Cho HS viết bài vào vở
- Gv quan sát hs viết bài vào vở tập viết. 
- Gv chấm một số bài- nhận xét..
c,Luyện nói:
- Gọi hs đọc tên bài luyện nói: Chợ tết 
- Gv nêu câu hỏi gợi ý 
+ Trong tranh em thấy có những gì?
+ Họ đang làm gì?
+ Em đã đi chợ tết bao giờ chưa?
+ Em thấy chợ tết như thế nào?
+ Em thích đi chợ tết không? Vì sao?
- Gv nhận xét, khen hs nói hay.
3. Củng cố: 
Cho HS đọc lại toàn bài
Gv nhận xét và khen các em đọc tốt
4. Dặn dò:
Dặn dò: HS về nhà đọc lại bài, xem bài sau
 - Nhận xét giờ học
Hoạt động của hs
- 2 HS đọc bài
- HS ghép vần ôt trên bảng cài.
- HS ghép vần et trên bảng cài.
HS chú ý lắng nghe
- Vần et được tạo nên từ e và t.
Nêu điểm giống và khác nhau
- HS đọc cá nhân , bàn , tổ ,lớp
- HS thao tác trên bảng cài.
-HS theo dõi.
- 1 vài hs đọc 
Âm t đứng trước vần et đứng sau, thanh sắc trên vần et
- HS đánh vần và đọc: 
-Đọc cá nhân , đồng thanh
- Đọc cá nhân, đồng thanh.
- Thực hành như vần et.
- 1 vài hs nêu: Nêu điểm giống và khác nhau
- HS thao tác trên bảng cài.
HS chú ý theo dõi
HS nêu độ cao của các con chữ
- Hs luyện viết bảng con.
HS đọc nhẩm tìm tiếng mới
Đọc cá nhân, đồng thanh
- HS chú ý lắng nghe
HS tìm và nêu tiếng mới
- Đọc cá nhân, đồng thanh
HS quan sát tranh và nhận xét
- Hs xác định tiếng có vần mới: rét.
- 5 hs đọc.
HS chú ý lắng nghe
- Đọc cá nhân, đồng thanh.
- HS chú ý lắng nghe
- Hs thực hiện. 
- Hs viết bài vào vở
- Vài hs đọc: Chợ tết 
- H S quan sát tranh- nhận xét.
HS quan sát tranh và dựa vào thực tế để luyện nói
Một số HS luyện nói trước lớp
Đọc cá nhận đồng thanh
HS chú ý lắng nghe
 Tiết 5: Luyện Tiếng Việt: 
 ÔN LUYỆN BÀI 71 
A/Yêu cầu: Củng cố về đọc viết được các vần : et , êt , bánh tét, dệt vải
Rèn luyện kĩ năng đọc viết cho HS.
GD: HS tích cực tự giác trong học tâp
B/ Đồ dùng dạy học:
HS : vở BT Tiếng Việt
C/ Hoạt động dạy học:
Hoat động của GV
Hoạt động của HS
I/Bài cũ:
Viết: bánh tét , mứt tết
GV nhận xét-ghi điểm
II/ Bài mới : giới thiệu bài:
1. Luyện đọc:
*GV viết lên bảng:
et: sấm sét, nét mặt, xem xét, két bia
êt: con rết, tết trung thu, kết đôi, kết quả
- Nhắc nhở uốn nắn thêm cho HS
*Đọc bài trong SGK bài 71 
2.Luyện viết:
*Cho HS viết bảng con: 
Gv viết mẫu và hướng dẫn cách viết
 sấm sét kết bạn 
- Theo dõi sửa sai cho HS
* Làm trong vở bài tập:
Yêu cầu HS mở vở làm BT
Gv hướng dẫn cách làm
Nối:
Mẹ dệt trở rét
Trời thổ cẩm
Bà gội đầu bằng bồ kết
+ Theo dõi uốn nắn thêm cho HS
Cho HS đọc các câu vừa nối được
Điền vần et hay êt
 v.... chân trên cát con v..... con r....
Cho HS đọc lại các từ vừa điền được
3. Củng cố: 
- Cho HS đọc bài trên bảng
4. Dặn dò:
 Về nhà luyện đọc thêm
- Nhận xét giờ học
2 HS lên bảng viết 
Cả lớp viết bảng con 
- Nhìn bảng đọc : Cá nhân, đồng thanh
Mở sách đọc bài
Viết bảng con
HS mở vở bài tập làm bài
HS đọc và nối để thành câu
Mẹ dệt trở rét
Trời thổ cẩm
Bà gội đầu bằng bồ kết
Đọc cá nhân, đồng thanh
HS suy nghĩ chọn vần và điền
Vết chân trên cát con vẹt con rết
Đọc cá nhân, đồng thanh
Đọc cá nhân, đồng thanh
HS chú ý lắng nghe
 Ngày soạn: Ngày 16 tháng12 năm 2011
 Ngày dạy: Chiều thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2011
 Tiết 1: Luyện Toán: 
 ÔN LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Yêu cầu:
- Học sinh củng cố về phép cộng trừ trong phạm vi 10 .Làm được các dạng toán đã học .
- Rèn luyện kĩ năng tính toán cho học sinh khá giỏi và phụ đạo cho học sinh yếu kém
GD : HS tính cẩn thận khi làm toán
II/ Chuẩn bị : Vở BT Toán 
II/ Hoạt động dạy học :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1/ Bài cũ
Số?: 4 + 6 = . . . + 8 2 + 8 = . . .
 . . . + 5 = 7 + 3 9 = 6 + . . .
GV nhận xét-ghi điểm
2/ Bài mới: Giới thiệu bài
GV hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 1: Nối các chấm theo thứ tự :
-GV hướng dẫn HS làm bài 
- Theo dõi giúp đỡ thêm
- Nhận xét và bổ sung
Bài 2 : Số?
GV hướng dẫn HS làm bài 
- Kiểm tra kết quả
- Nhận xét và tuyên dương những HS làm bài tốt
Bài 3: > , < , = ?
-GV hướng dẫn HSlàm bài 
- Theo dõi giúp đỡ thêm
- Nhận xét và bổ sung
Bài 4 :Viết phép tính thích hợp :
GVhướng dẫn HS nêu bài toán và phép tính
GV nhận xét bổ sung 
Bài 5:Vẽ hình thích hợp vào ô trống :
Hướng dẫn HS dựa vào các hình vẽ sẵn để vẽ tiếp hình thích hợp 
GV nhận xét -bổ sung 
3/Củng cố : 
GV chốt lại nội dung của bài
4/Dặn dò :
Về nhà học thuộc các bảng cộng , bảng trừ trong phạm vi 10 , xem bài sau .- Nhận xét giờ học
2 HS thực hiện
- Nêu yêu cầu
- Làm bài và chữa bài trên bảng 
a,Viết số thẳng cột dọc 
b, 3+ 4- 5 = ...........
 5+ 1 + 2=
 6- 4 + 8 =
- Nêu yêu cầu
 HS làm bài và nêu 
 0 < 5 
 9 > 6 ..........
HS nêu yêu cầu 
2HS lên bảng làm bài 
 a/ 8 – 3 = 5 b/ 6 + 2 = 8 
-Lớp nhận xét 
HS nêu yêu cầu 
1HS lên bảng làm bài 
- Dựa vào các hình vẽ sẵn để vẽ tiếp 
-HSđổi vở kiểm tra lẫn nhau 
Đọc các bảng cộng trừ trong phạm vi 10
HS lắng nghe và thực hiện 
Tiết 2 : Luyện Tiếng Việt : 
 ÔN LUYỆN BÀI 72
I.Yêu cầu: 
- Củng cố về đọc viết được các vần ut , ưt và các từ ứng dụng chứa vần ut , ưt 
- Rèn luyện kĩ năng đọc viết cho HS.
- GD: HS tích cực tự giác trong học tâp
II. Đồ dùng dạy học:
HS : vở BT Tiếng Việt
III.Các hoạt động dạy học:
 Hoat động của GV
 Hoạt động của HS
1/Bài cũ:
Viết: sấm sét , kết bạn 
GV nhận xét - Ghi điểm
2/ Bài mới : Giới thiệu bài:
a. Luyện đọc:
*GV viết lên bảng – Yêu cầu HS nhìn bảng đọc :
Ut : Bão lụt , cây bút , sút bóng , ...
Ưt: Mứt sen , nứt nẻ , đứt tay , ...
*Đọc bài trong SGK bài 72
b.Luyện viết:
*Cho HS viết bảng con: 
sút bóng nứt nẻ 
- Theo dõi sửa sai cho HS
* Làm trong vở bài tập:
Yêu cầu HS mở vở làm BT:
GV hướng dẫn cách làm
- GV làm mẫu 1 dòng và hướng dẫn HS làm các bài còn lại 
-Nhận xét sửa sai 
+ Theo dõi uốn nắn thêm cho HS
+ Cho HS đọc các từ vừa nối được
c. Luyện viết :
- Viết mẫu và hướng dẫn viết 
sút bóng nứt nẻ 
- Nhận xét và sửa sai cho HS
- GV thu vở chấm điểm – Nhận xét 
3/ Củng cố: 
- Cho HS đọc lại bài trên bảng
4/Dặn dò :
-Dặn dò: HS về nhà đọc lại bài , chuẩn bị bài sau -Nhận xét giờ học – TD HS 
2 HS lên bảng viết 
Cả lớp viết bảng con 
- Nhìn bảng đọc : Cá nhân, đồng thanh
Mở sách đọc bài
HS viết bảng con
sút bóng nứt nẻ 
- HS mở vở bài tập làm bài
+Nối : HD HS nối các từ ngữ ở cột bên trái với các từ ngữ ở cột bên phải sao cho đúng nghĩa :
Không vứt giấy vụn mới tinh
Máy hút bụi bừa bãi
Một giờ có sáu mươi phút
+ Điền : ut hay ưt?
Diều đứt dây sút bóng cây cao vút
Đọc cá nhân, đồng thanh
HS viết vào vở 1 dòng sút bóng 1 dòng nứt nẻ
Đọc cá nhân, đồng thanh
HS lắng nghe và thực hiện 
Tiết 3: TNXH: 
 GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH, ĐẸP
I- Yêu cầu: Giúp hs biết:
- Nhận biết thế nào là lớp học sạch, đẹp.
- Biết giữ gìn lớp học sạch, đẹp. Nêu những việc em có thể làm để góp phần làm cho lớp học sạch đẹp
- Có ý thức giữ gìn lớp học sạch, đẹp 
II- Đồ dùng:
- Các hình trong sgk.
- Một số dụng cụ vệ sinh.
III- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Kể các hoạt động được tổ chức trong lớp.
- Kể các hoạt động được tổ chức ngoài lớp.
- Gv nhận xét.và đánh giá
2. Bài mới: Giới thiệu bài
 Hoạt động 1: Quan sát theo cặp.
- Gv hướng dẫn hs quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:
+ Trong tranh thứ nhất, các bạn đang làm gì? Sử dụng dụng cụ gì?
+ Trong tranh thứ hai, các bạn đang làm gì? Sử dụng đồ dùng gì?
- Gv gọi 1 số hs trả lời.
- Cho hs thảo luận các câu hỏi sau:
+ Lớp học của em đã sạch, đẹp chưa?
+ Lớp em có những góc trang trí như tranh trang 37sgk không?
+ Bàn ghế trong lớp có xếp ngay ngắn không?
+ Các em đã để đồ dùng đúng quy định chưa?
+ Em có viết, vẽ bẩn lên bàn, ghế, bảng, 
trường ko?
+ Em có vứt rác hay khạc nhổ bừa bãi ra lớp không?
+ Em nên làm gì để giữ cho lớp sạch, đẹp?
- Kết luận: để lớp sạch đẹp, mỗi học sinh luôn có ý thức giữ gìn lớp sạch và có những hoạt động làm cho lớp học của mình sạch đẹp.
 Hoạt động 2: Thảo luận và thực hành nhóm
- Gv chia nhóm theo tổ.
- Mỗi tổ thảo luận theo gọi ý sau:
+ Những dụng cụ (đồ dùng- này được dùng vào việc gì?
+ Cách sử dụng từng loại như thế nào?
- Gọi đại diện nhóm lên trình bày và thực hành.
- Kết luận: Phải biết sử dụng đồ dùng hợp lí, có như vậy mới đảm bảo an toàn và giữ vệ sinh thân thể.
3. Củng cố : Lớp học sạch, đẹp sẽ giúp các em khoẻ mạnh và học tập tốt hơn. Vì vậy, các em phải có ý thức giữ cho lớp học sạch đẹp
4- Dặn dò:
 - Dặn hs luôn luôn giữ lớp học sạch sẽ.
 - Nhận xét giờ học.
Hoạt động của HS
- 1 hs kể.
- 1 hs kể.
- Hs quan sát tranh và trả lời theo cặp.
- Học sinh trả lời trước lớp
- Hs nêu.
- 1 vài hs nêu.
- 1 hs nêu.
- Vài hs nêu.
- Vài hs nêu.
- Vài hs nêu.
- Vài hs nêu.
HS chú ý lăng nghe
- Mỗi tổ 1- 2 dụng cụ.
- Hs thảo luận theo các câu hỏi.
- Đại diện nhóm lên trình bày và thực hành.
HS chú ý lăng nghe
HS chú ý lăng nghe
Ngày soạn: Ngày 18 tháng12 năm 2011
Ngày dạy:Thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2011
Tiết 1: HĐNG: GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG
 Gv bộ môn soạn giảng
 Tiết 2 : Tập viết : THANH KIẾM ÂU YẾM AO CHUÔM 
 BÁNH NGỌT BÃI CÁT THẬT THÀ
 A/ Yêu cầu:
- Viết đúng các chữ: thanh kiếm , âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt , bãi cát, thật thà..kiểu chữ thường, cỡ cừa theo vở tập viết 1, tập 1.
 -Thực hiện tốt các nề nếp : Ngồi viết , cầm bút, để vở đúng tư thế.
 - HS kha, gỏi viết được đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập 1.
B/Chuẩn bị: 1- Giáo viên: -Mẫu viết , vở viết, bảng
 2- Học sinh: - Vở tập viết Tập 1, bảng con, bút, phấn.
C/Các hoạt động dạy - học :
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh 
 I.Bài cũ:
 HS đọc bài: em , êm
Viết: con tem. sao đêm
Nhận xét và ghi điểm.
II.Bài mới : 1.Giơí thiệu bài
Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa bài.
GV hướng dẫn HS quan sát bài viết.
GV viết mẫu trên bảng:
 thanh kiếm âu yếm 
 ao chuôm bánh ngọt 
 bãi cát thật thà 
Gọi học sinh đọc nội dung bài viết.
Phân tích độ cao khoảng cách chữ các từ
HS viết một số từ vào bảng con
GV nhận xét và sửa sai cho HS
2.Thực hành :
Cho học sinh viết bài vào tập.
GV theo dõi nhắc nhở động viên một số em viết chậm, giúp các em hoàn thành bài viết
3.Củng cố: 
Gọi HS đọc lại nội dung bài viết. 
 Thu vở chấm một số em.
Nhận xét tuyên dương.
4. Dặn dò:
 Viết bài ở nhà, xem bài sau
 - Nhận xét giò học
2 HS lên bảng đọc
HS viết bảng con:con tem, sao đêm
HS theo dõi ở bảng lớp.
HS nêu độ cao khoảng cách giữa các tiếng
HS viết bảng con
Thực hành bài viết bài vào vở
HS đọc cá nhân , đồng thanh
Thực hiện ở nhà.
 Tiết 3: Tập viết : XAY BỘT NÉT CHỮ KẾT BẠN
 ĐÔI MẮT CHIM CÚT NỨT NẺ
A/ Yêu cầu:-Viết đúng các chữ: xay bột , nét chữ, kết bạn, đôi mắt , chim cút nứt nẻ kiểu chữ thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập 1.
 - Thái độ: -Thực hiện tốt các nề nếp : Ngồi viết , cầm bút, để vở đúng tư thế.
- HS kha, giỏi viết được đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập 1.
B/.Đồ dùng dạy học: 
-Mẫu viết , vở viết, bảng  .
C/Các hoạt động dạy học :
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh 
I. Bài cũ:
 Viết: bãi cát, thật thà
Nhận xét bài cũ.
II.Bài mới : 1.Giới thiệu bài
 a,GV hướng dẫn HS quan sát bài viết.
GV viết mẫu trên bảng lớp:
 xay bột nét chữ 
 kết bạn đôi mắt 
 chim cút nứt nẻ 
Gọi HS đọc nội dung bài viết.
Phân tích độ cao

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 17.doc