Giáo Án Sinh Hoạt Lớp Lớp 5 - Trầm Lợi Nguyễn Nhật Minh - Trường Tiểu Học Số 2 Thị Trấn Ninh Hòa

 I. MỤC TIÊU:

HS tự nhận xét tuần 1.

Rèn kĩ năng tự quản.

Tổ chức sinh hoạt Đội.

Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.

 II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:

 

doc 48 trang Người đăng honganh Lượt xem 8119Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo Án Sinh Hoạt Lớp Lớp 5 - Trầm Lợi Nguyễn Nhật Minh - Trường Tiểu Học Số 2 Thị Trấn Ninh Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 chức sinh hoạt Đội.
Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.
 II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
*Hoạt động 1:
.Sơ kết lớp tuần 8:
1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ
2.Lớp tổng kết :
-Học tập: Tiếp thu bài tốt, phát biểu xây dựng bài tích cực, học bài và làm bài đầy đủ. Rèn chữ giữ vở. Đem đầy đủ tập vở học trong ngày theo thời khoá biểu.
-Nề nếp:
+Xếp hàng thẳng, nhanh, ngay ngắn.
+ Hát văn nghệ rất sôi nổi, vui tươi.
+Aên ở bán trú nghiêm túc, có nề nếp.
-Vệ sinh:
+Vệ sinh cá nhân tốt
+Lớp sạch sẽ, gọn gàng.
3.Công tác tuần tới:
-Phát huy ưu điểm tuần qua.
-Thực hiện thi đua giữa các tổ.
-Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp Huyện tốt 
-Tiếp tục ôn tập Toán, Tiếng Việt.
*Hoạt động 2:
Sinh hoạt Đội:
-Ôn bài Quốc ca,Đội ca.
-Oân tập đội hình, đội ngũ.
-Nắm lại các chương trình rèn luyện.
-Các tổ trưởng báo cáo.
-Đội cờ đỏ sơ kết thi đua.
-Lắng nghe giáo viên nhận xét chung.
-Lắng nghe giáo phổ biến.
-Thực hiện.
SINH HOẠT TẬP THỂ:
SƠ KẾT LỚP TUẦN 9- SINH HOẠT ĐỘI
 I. MỤC TIÊU:
HS tự nhận xét tuần 9.
Rèn kĩ năng tự quản. 
Tổ chức sinh hoạt Đội.
Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.
 II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
*Hoạt động 1:
.Sơ kết lớp tuần 9:
1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ
2.Lớp tổng kết :
-Học tập: Tiếp thu bài tốt, phát biểu xây dựng bài tích cực, học bài và làm bài đầy đủ. 
-Nề nếp:
+Xếp hàng thẳng, nhanh, ngay ngắn.
+ Hát văn nghệ rất sôi nổi, vui tươi.
+Aên ở bán trú nghiêm túc, có nề nếp.
-Vệ sinh:
+Vệ sinh cá nhân tốt
+Lớp sạch sẽ, gọn gàng, thích nghi với thời tiết mưa gió.
-Tuyên dương: Lộc, Tuyền học rất cố gắng .
3.Công tác tuần tới:
-Phát huy ưu điểm tuần qua.
-Thực hiện thi đua giữa các tổ.
-Tích cực ôn tập: Toán, Tiếng Việt, chuẩn bị tuần sau thi KTGHKI
-Đóng tiền ăn và học phí tháng 11.
-Học tốt chào mừng 20/11
*Hoạt động 2:
Sinh hoạt Đội:
-Oân tập đội hình, đội ngũ.
-Tiếp tục nắm các chương trình rèn luyện còn lại.
-Kể chuyện về BH thử để duyệt tuần sau tham gia thi cấp trường
-Các tổ trưởng báo cáo.
-Đội cờ đỏ sơ kết thi đua.
-Lắng nghe giáo viên nhận xét chung.
-Lắng nghe và ghi vào vở báo bài.
-Thực hiện.
-Hòa thực hiện
Thứ 6 ngày 16 tháng 11 năm 2007
SINH HOẠT TẬP THỂ:
SƠ KẾT LỚP TUẦN 10- SINH HOẠT ĐỘI
 I. MỤC TIÊU:
HS tự nhận xét tuần 10.
Rèn kĩ năng tự quản. 
Tổ chức sinh hoạt Đội.
Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.
 II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
*Hoạt động 1:
Sơ kết lớp tuần 10:
1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ
2.Lớp tổng kết :
-Học tập: Tiếp thu bài tốt, tham gia thi kiểm tra giữa HKI tốt
-Nề nếp:
+Xếp hàng thẳng, nhanh, ngay ngắn.
+ Hát văn nghệ đầu, giữa giờ nghiêm túc.
+Aên ở bán trú có nề nếp.
-Vệ sinh:
+Vệ sinh cá nhân tốt
+Lớp sạch sẽ, gọn gàng, thích nghi với thời tiết mưa gió.
-Tuyên dương: cả lớp rất cố gắng trong học tập, các phong trào.
3.Công tác tuần tới:
-Phát huy ưu điểm tuần qua.
-Thực hiện thi đua giữa các tổ.
-Học tốt chào mừng 20/11
-Đóng tiền ăn và học phí tháng 11.
*Hoạt động 2:
Sinh hoạt Đội:
-Oân tập đội hình, đội ngũ.
-Tiếp tục nắm các chương trình rèn luyện còn lại.
-Tham gia quỹ bạn nghèo, ủng hộ các bạn bệnh tim
-Các tổ trưởng báo cáo.
-Đội cờ đỏ sơ kết thi đua.
-Lắng nghe giáo viên nhận xét chung.
-Lắng nghe và ghi vào vở báo bài.
-Thực hiện.
-Hưởng ứng quyên góp tiền.
Thứ 6, ngày 23 tháng 11 năm 2007
SINH HOẠT TẬP THỂ:
SƠ KẾT LỚP TUẦN 11- SINH HOẠT ĐỘI
 I. MỤC TIÊU:
HS tự nhận xét tuần 11.
Rèn kĩ năng tự quản. 
Tổ chức sinh hoạt Đội.
Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.
 II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
*Hoạt động 1:
Sơ kết lớp tuần 11
1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ
2.Lớp tổng kết :
-Học tập: Tiếp thu bài tốt, phát biểu xây dựng bài tích cực, học bài và làm bài đầy đủ một cách tự giác. 
-Nề nếp:
+Xếp hàng nhanh, ngay ngắn.
+ Hát văn nghệ rất sôi nổi, vui tươi.
-Vệ sinh:
+Vệ sinh cá nhân tốt
+Lớp sạch sẽ, gọn gàng.
*Học tập phương pháp học của thần đồng Adora Svitak
3.Công tác tuần tới:
-Khắc phục hạn chế tuần qua.
-Thực hiện thi đua giữa các tổ.
-Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp trường: bình chọn 9 bạn tham gia
*Hoạt động 2:
Sinh hoạt Đội:
-Oân tập đội hình, đội ngũ.
-Tiếp tục nắm các chương trình rèn luyện ĐV còn lại.
-Tham gia quỹ bạn nghèo, ủng hộ các bạn bệnh tim
-Các tổ trưởng báo cáo.
-Đội cờ đỏ sơ kết thi đua.
-Lắng nghe giáo viên nhận xét chung.
-HS đọc tài liệu trên mạng do GV cung cấp.
-Thực hiện.
SINH HOẠT TẬP THỂ:
SƠ KẾT LỚP TUẦN 12- SINH HOẠT ĐỘI
 I. MỤC TIÊU:
HS tự nhận xét tuần 12.
Rèn kĩ năng tự quản. 
Tổ chức sinh hoạt Đội.
Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.
 II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
*Hoạt động 1:
Sơ kết lớp tuần 12:
1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ
2.Lớp tổng kết :
-Học tập: Tiếp thu bài tốt, phát biểu xây dựng bài tích cực, học bài và làm bài đầy đủ. Rèn chữ giữ vở. Đem đầy đủ tập vở học trong ngày theo thời khoá biểu.
-Nề nếp:
+Xếp hàng thẳng, nhanh, ngay ngắn.
+ Hát văn nghệ rất sôi nổi, vui tươi.
-Vệ sinh:
+Vệ sinh cá nhân tốt
+Lớp sạch sẽ, gọn gàng.
3.Công tác tuần tới:
-Khắc phục hạn chế tuần qua.
-Thực hiện thi đua giữa các tổ.
-Tham gia ủng hộ quỹ bạn nghèo
-Đóng tiền ăn và học phí tháng 12
*Hoạt động 2:
Sinh hoạt Đội:
-Tham gia kiểm tra chuyên hiệu An toàn giao thông
-Các tổ trưởng báo cáo.
-Đội cờ đỏ sơ kết thi đua.
-Lắng nghe giáo viên nhận xét chung.
-Thực hiện.
SINH HOẠT TẬP THỂ:
SƠ KẾT LỚP TUẦN 13- SINH HOẠT ĐỘI
 I. MỤC TIÊU:
HS tự nhận xét tuần 13.
Rèn kĩ năng tự quản. 
Tổ chức sinh hoạt Đội.
Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.
 II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
*Hoạt động 1:
Sơ kết lớp tuần 13:
1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ
2.Lớp tổng kết :
-Học tập: Tiếp thu bài tốt, phát biểu xây dựng bài tích cực, học bài và làm bài đầy đủ. 
-Nề nếp:
+Xếp hàng thẳng, nhanh, ngay ngắn.
+Giờ chơi còn vài bạn chạy giỡn ngoài sân trường.
-Vệ sinh:
+Vệ sinh cá nhân tốt
+Lớp sạch sẽ, gọn gàng.
3.Công tác tuần tới:
-Khắc phục hạn chế tuần qua.
-Thực hiện thi đua giữa các tổ.
-Học tập tốt chào mừng ngày 22.12
*Hoạt động 2:
Sinh hoạt Đội:
- Ôn bài Quốc ca,Đội ca.
-Các tổ trưởng báo cáo.
-Đội cờ đỏ sơ kết thi đua.
-Lắng nghe giáo viên nhận xét chung.
-Thực hiện.
SINH HOẠT TẬP THỂ:
SƠ KẾT LỚP TUẦN 14- SINH HOẠT ĐỘI
 I. MỤC TIÊU:
HS tự nhận xét tuần 14.
Rèn kĩ năng tự quản. 
Tổ chức sinh hoạt Đội.
Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.
 II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
*Hoạt động 1:
Sơ kết lớp tuần 14:
1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ
2.Lớp tổng kết :
-Học tập: Tiếp thu bài tốt, phát biểu xây dựng bài tích cực, học bài và làm bài đầy đủ. Đem đầy đủ tập vở học trong ngày theo thời khoá biểu.
-Nề nếp:
+Xếp hàng thẳng, nhanh, ngay ngắn.
+ Hát văn nghệ rất sôi nổi, vui tươi.
-Vệ sinh:
+Vệ sinh cá nhân tốt
+Lớp sạch sẽ, gọn gàng.
3.Công tác tuần tới:
-Khắc phục hạn chế tuần qua.
-Thực hiện thi đua giữa các tổ.
-Tham gia thi em tập làm anh bộ đội
*Hoạt động 2:
Sinh hoạt Đội:
-Oân tập các động tác cá nhân đội viên
-Tập hát và múa 2 bài hát mới
-Các tổ trưởng báo cáo.
-Đội cờ đỏ sơ kết thi đua.
-Lắng nghe giáo viên nhận xét chung.
-Thực hiện.
SINH HOẠT TẬP THỂ:
SƠ KẾT LỚP TUẦN 15- SINH HOẠT ĐỘI
 I. MỤC TIÊU:
HS tự nhận xét tuần 15.
Rèn kĩ năng tự quản. 
Tổ chức sinh hoạt Đội.
Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.
 II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
*Hoạt động 1:
Sơ kết lớp tuần 15:
1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ
2.Lớp tổng kết :
-Học tập: Tiếp thu bài tốt, phát biểu xây dựng bài tích cực, học bài và làm bài đầy đủ. Rèn chữ giữ vở tốt. Đem đầy đủ tập vở học trong ngày theo thời khoá biểu.
-Nề nếp:
+Xếp hàng thẳng, nhanh, ngay ngắn.
+ Hát văn nghệ rất sôi nổi, vui tươi.
-Vệ sinh:
+Vệ sinh cá nhân tốt
+Lớp sạch sẽ, gọn gàng.
3.Công tác tuần tới:
-Khắc phục hạn chế tuần qua.
-Thực hiện thi đua giữa các tổ.
-Nắm lịch kiểm tra tháng 12
*Hoạt động 2:
Sinh hoạt Đội:
-Tham gia kiểm tra nghi thức đội viên
-Các tổ trưởng báo cáo.
-Đội cờ đỏ sơ kết thi đua.
-Lắng nghe giáo viên nhận xét chung.
-Thực hiện.
SINH HOẠT TẬP THỂ:
SƠ KẾT LỚP TUẦN 16- SINH HOẠT ĐỘI
 I. MỤC TIÊU:
HS tự nhận xét tuần 16.
Rèn kĩ năng tự quản. 
Tổ chức sinh hoạt Đội.
Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.
 II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
*Hoạt động 1:
Sơ kết lớp tuần 16:
1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ
2.Lớp tổng kết :
-Học tập: Tiếp thu bài tốt, phát biểu xây dựng bài tích cực, học bài và làm bài đầy đủ. Đem đầy đủ tập vở học trong ngày theo thời khoá biểu.
-Nề nếp:
+Xếp hàng thẳng, nhanh, ngay ngắn.
+ Hát văn nghệ rất sôi nổi, vui tươi.
-Vệ sinh:
+Vệ sinh cá nhân tốt
+Lớp sạch sẽ, gọn gàng.
3.Công tác tuần tới:
-Khắc phục hạn chế tuần qua.
-Thực hiện thi đua giữa các tổ.
-Tham gia ôn tập các môn học chuẩn bị thi định kì lần 2
*Hoạt động 2:
Sinh hoạt Đội:
-Tổ chức kết nạp Đội viên mới
-Các tổ trưởng báo cáo.
-Đội cờ đỏ sơ kết thi đua.
-Lắng nghe giáo viên nhận xét chung.
-Thực hiện.
SINH HOẠT TẬP THỂ:
SƠ KẾT LỚP TUẦN 17- SINH HOẠT ĐỘI
 I. MỤC TIÊU:
HS tự nhận xét tuần 17.
Rèn kĩ năng tự quản. 
Tổ chức sinh hoạt Đội.
Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.
 II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
*Hoạt động 1:
Sơ kết lớp tuần 17:
1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ
2.Lớp tổng kết :
-Học tập: Tham gia thi các môn học tốt, có nhiều cố gắng
-Nề nếp:
+Xếp hàng thẳng, nhanh, ngay ngắn.
+ Hát văn nghệ rất sôi nổi, vui tươi.
-Vệ sinh:
+Vệ sinh cá nhân tốt
+Lớp sạch sẽ, gọn gàng.
3.Công tác tuần tới:
-Khắc phục hạn chế tuần qua.
-Thực hiện thi đua giữa các tổ.
-Tiếp tục ôn tập các môn Toán, Tiếng việt để tham gia thi định kì lần 2.
*Hoạt động 2:
Sinh hoạt Đội:
-Phổ biến cách thức tham gia viết thư UPU 
- Ôn các bài múa tập thể
-Các tổ trưởng báo cáo.
-Đội cờ đỏ sơ kết thi đua.
-Lắng nghe giáo viên nhận xét chung.
-Thực hiện.
SINH HOẠT TẬP THỂ:
SƠ KẾT LỚP TUẦN 18- SINH HOẠT ĐỘI
 I. MỤC TIÊU:
HS tự nhận xét tuần 18.
Rèn kĩ năng tự quản. 
Tổ chức sinh hoạt Đội.
Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.
 II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
*Hoạt động 1:
Sơ kết lớp tuần 18:
1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ
2.Lớp tổng kết :
-Học tập: Tham gia thi định kì tốt
-Nề nếp:
+Thực hiện giờ giấc ra vào lớp tốt
+ Hát văn nghệ rất sôi nổi, vui tươi.
-Vệ sinh:
+Vệ sinh cá nhân tốt
+Lớp sạch sẽ, gọn gàng.
-Tuyên dương: Lộc, Hiền học tập có tiến bộ
3.Công tác tuần tới:
-Khắc phục hạn chế tuần qua.
-Thực hiện thi đua giữa các tổ.
-Oån địng tinh thần chuẩn bị bước vào học kì 2
*Hoạt động 2:
Sinh hoạt Đội:
-Oân lại nghi thức đội viên
- Ôn bài múa tập thể
-Các tổ trưởng báo cáo.
-Đội cờ đỏ sơ kết thi đua.
-Lắng nghe giáo viên nhận xét chung.
-Thực hiện.
Thứ 6 ngày 18 tháng 1 năm 2008
SINH HOẠT TẬP THỂ:
SƠ KẾT LỚP TUẦN 19- SINH HOẠT ĐỘI
 I. MỤC TIÊU:
HS tự nhận xét tuần 19.
Rèn kĩ năng tự quản. 
Tổ chức sinh hoạt Đội.
Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.
 II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
*Hoạt động 1:
Sơ kết lớp tuần 19:
1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ
2.Lớp tổng kết :
-Học tập: Tham gia thi định kì tốt
-Nề nếp:
+Thực hiện giờ giấc ra vào lớp tốt
+ Hát văn nghệ rất sôi nổi, vui tươi.
-Vệ sinh:
+Vệ sinh cá nhân tốt
+Lớp sạch sẽ, gọn gàng.
-Tuyên dương: Lộc, Hiền học tập có tiến bộ
3.Công tác tuần tới:
-Khắc phục hạn chế tuần qua.
-Học tốt đón đoàn Hội giảng cấp huyện
*Hoạt động 2:
Sinh hoạt Đội:
-Oân lại nghi thức đội viên
- Ôn bài múa tập thể
-Các tổ trưởng báo cáo.
-Đội cờ đỏ sơ kết thi đua.
-Lắng nghe giáo viên nhận xét chung.
-Thực hiện.
Thứ 6 ngày 25 tháng 1 năm 2008
SINH HOẠT TẬP THỂ:
SƠ KẾT LỚP TUẦN 20- SINH HOẠT ĐỘI
 I. MỤC TIÊU:
HS tự nhận xét tuần 20.
Rèn kĩ năng tự quản. 
Tổ chức sinh hoạt Đội.
Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.
 II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
*Hoạt động 1:
Sơ kết lớp tuần 20:
1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ
2.Lớp tổng kết :
-Học tập: Tham gia đăng cai hội giảng tốt , đáng khen
-Nề nếp:
+Thực hiện giờ giấc ra vào lớp tốt
+ Hát văn nghệ rất sôi nổi, vui tươi.
-Vệ sinh:
+Vệ sinh cá nhân tốt
+Lớp sạch sẽ, gọn gàng.
-Tuyên dương: Cả lớp học tập tốt.ä
3.Công tác tuần tới:
-Khắc phục hạn chế tuần qua.
-Thực hiện thi đua giữa các tổ.
-Oân tập thực hiện kiểm tra tháng 1. 
*Hoạt động 2:
Sinh hoạt Đội:
-Oân lại nghi thức đội viên
- Ôn bài múa tập thể
-Các tổ trưởng báo cáo.
-Đội cờ đỏ sơ kết thi đua.
-Lắng nghe giáo viên nhận xét chung.
-Thực hiện.
Thứ 6 ngày 1 tháng 2 năm 2008
SINH HOẠT TẬP THỂ:
SƠ KẾT LỚP TUẦN 21- SINH HOẠT ĐỘI
 I. MỤC TIÊU:
HS tự nhận xét tuần 21.
Rèn kĩ năng tự quản. 
Tổ chức sinh hoạt Đội.
Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.
 II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
*Hoạt động 1:
Sơ kết lớp tuần 21:
1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ
2.Lớp tổng kết :
-Học tập: Tham gia kiểm tra tháng 1 nghiêm túc.
-Nề nếp:
+Thực hiện giờ giấc ra vào lớp tốt
+ Hát văn nghệ rất sôi nổi, vui tươi.
-Vệ sinh:
+Vệ sinh cá nhân tốt
+Lớp sạch sẽ, gọn gàng.
-Tuyên dương: Cả lớp ngoan, có nhiều cố gắng.
3.Công tác tuần tới:
-Khắc phục hạn chế tuần qua.
-Chuẩn bị tham gia thi viết chữ đẹp.
-Thực hiện thi đua giữa các tổ.
-Vui Tết Nguyên đán an toàn, khoẻ, lành mạnh.
*Hoạt động 2:
Sinh hoạt Đội:
-Oân lại nghi thức đội viên và tập Morse
- Ôn bài múa tập thể
-Các tổ trưởng báo cáo.
-Đội cờ đỏ sơ kết thi đua.
-Lắng nghe giáo viên nhận xét chung.
-Hoà, Thư, Vy.
-Thực hiện.
Thứ 6 ngày 15 tháng 2 năm 2008
SINH HOẠT TẬP THỂ:
SƠ KẾT LỚP TUẦN 22- SINH HOẠT ĐỘI
 I. MỤC TIÊU:
HS tự nhận xét tuần 22.
Rèn kĩ năng tự quản. 
Tổ chức sinh hoạt Đội.
Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.
 II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
*Hoạt động 1:
Sơ kết lớp tuần 22:
1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ
2.Lớp tổng kết :
-Học tập: Bước vào tuần lễ học sau Tết tốt, mang đầy đủ dụng cụ học tập.
-Nề nếp:
+Đi học chuyên cần
+ Hát văn nghệ rất sôi nổi, vui tươi.
-Vệ sinh:
+Vệ sinh cá nhân tốt
+Lớp sạch sẽ, gọn gàng.
3.Công tác tuần tới:
-Thực hiện thi đua giữa các tổ.
-Học tốt 
*Hoạt động 2:
Sinh hoạt Đội:
-Oân tập Morse
- Ôn bài múa tập thể
-Các tổ trưởng báo cáo.
-Đội cờ đỏ sơ kết thi đua.
-Lắng nghe giáo viên nhận xét chung.
-Thực hiện.
Thứ 6 ngày 22 tháng 2 năm 2008
SINH HOẠT TẬP THỂ:
SƠ KẾT LỚP TUẦN 23- SINH HOẠT ĐỘI
 I. MỤC TIÊU:
HS tự nhận xét tuần 23.
Rèn kĩ năng tự quản. 
Tổ chức sinh hoạt Đội.
Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.
 II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
*Hoạt động 1:
Sơ kết lớp tuần 23:
1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ
2.Lớp tổng kết :
-Học tập: Sinh hoạt nề nếp lớp tốt
-Nề nếp:
+Thực hiện giờ giấc ra vào lớp tốt
+ Hát văn nghệ nghiêm túc.
-Vệ sinh:
+Vệ sinh cá nhân tốt
+Lớp sạch sẽ, gọn gàng.
-Tuyên dương: Lộc, Hiền học tập có tiến bộ
3.Công tác tuần tới:
-Khắc phục hạn chế tuần qua.
-Thực hiện thi đua giữa các tổ.
-Oân tập Toán, Tiếng Việt chuẩn bị thi KTGKII.
*Hoạt động 2:
Sinh hoạt Đội:
-Oân lại nghi thức đội viên
- Ôn bài múa tập thể
-Các tổ trưởng báo cáo.
-Đội cờ đỏ sơ kết thi đua.
-Lắng nghe giáo viên nhận xét chung.
-Thực hiện.
Thứ 6 ngày 29 tháng 3 năm 2008
SINH HOẠT TẬP THỂ:
SƠ KẾT LỚP TUẦN 24- SINH HOẠT ĐỘI
 I. MỤC TIÊU:
HS tự nhận xét tuần 24.
Rèn kĩ năng tự quản. 
Tổ chức sinh hoạt Đội.
Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.
 II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
*Hoạt động 1:
Sơ kết lớp tuần 24:
1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ
2.Lớp tổng kết :
-Học tập: Tham gia hoạt động học tập tốt.
 Đặc biệt tham gia thi đố vui sôi nổi, nhiệt tình
-Nề nếp:
+Thực hiện giờ giấc ra vào lớp tốt
+ Hát văn nghệ rất sôi nổi, vui tươi.
-Vệ sinh:
+Vệ sinh cá nhân tốt
+Lớp sạch sẽ, gọn gàng.
-Tuyên dương: Phong Đạt, Vinh học tập có tiến bộ
3.Công tác tuần tới:
-Khắc phục hạn chế tuần qua.
-Thực hiện thi đua giữa các tổ.
-Nắm lịch thi GHKII và tham gia thi nghiêm túc đạt chất lượng.
*Hoạt động 2:
Sinh hoạt Đội:
-Oân lại nghi thức đội viên,Morse
- Ôn bài múa tập thể giữa giờ.
-Các tổ trưởng báo cáo.
-Đội cờ đỏ sơ kết thi đua.
-Lắng nghe giáo viên nhận xét chung.
-Thực hiện.
Thứ 6 ngày 7 tháng 3 năm 2008
SINH HOẠT TẬP THỂ:
SƠ KẾT LỚP TUẦN 25- SINH HOẠT ĐỘI
 I. MỤC TIÊU:
HS tự nhận xét tuần 25.
Rèn kĩ năng tự quản. 
Tổ chức sinh hoạt Đội.
Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.
 II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
*Hoạt động 1:
Sơ kết lớp tuần 25:
1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ
2.Lớp tổng kết :
-Học tập: Tham gia thi định kì môn Toán tốt nhưng kết quả chưa cao
-Nề nếp:
+Thực hiện giờ giấc ra vào lớp tốt
+Truy bài đầu giờ nghiêm túc
-Vệ sinh:
+Vệ sinh cá nhân tốt
+Lớp sạch sẽ, gọn gàng.
-Tuyên dương: Lộc, Nhân học tập có tiến bộ
3.Công tác tuần tới:
-Khắc phục hạn chế tuần qua.
-Thực hiện thi đua giữa các tổ.
-Oân tập môn Tiếng Việt .
*Hoạt động 2:
Sinh hoạt Đội:
-Oân lại nghi thức đội viên
-Học dấu hiệu đi đường
- Ôn bài múa tập thể
-Các tổ trưởng báo cáo.
-Đội cờ đỏ sơ kết thi đua.
-Lắng nghe giáo viên nhận xét chung.
-Thực hiện.
Thứ 6 ngày 14 tháng 3 năm 2008
SINH HOẠT TẬP THỂ:
SƠ KẾT LỚP TUẦN 26- SINH HOẠT ĐỘI
 I. MỤC TIÊU:
HS tự nhận xét tuần 26.
Rèn kĩ năng tự quản. 
Tổ chức sinh hoạt Đội.
Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.
 II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
*Hoạt động 1:
Sơ kết lớp tuần 26:
1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ
2.Lớp tổng kết :
-Học tập: Tham gia học tập sôi nổi
-Nề nếp:
+Thực hiện giờ giấc ra vào lớp tốt
ăoThcj hiện ttruy bài đầu giờ nghiêm túc
-Vệ sinh:
+Vệ sinh cá nhân tốt
+Lớp sạch sẽ, gọn gàng.
-Tuyên dương: Lộc, Nhân học tập có tiến bộ
3.Công tác tuần tới:
-Khắc phục hạn chế tuần qua.
-Thực hiện thi đua giữa các tổ.
-Tiếp tục ôân tập môn Tiếng Việt .
*Hoạt động 2:
Sinh hoạt Đội:
-Oân lại nghi thức đội viên
-Học dấu hiệu đi đường
- Ôn 2 bài múa tập thể
-Các tổ trưởng báo cáo.
-Đội cờ đỏ sơ kết thi đua.
-Lắng nghe giáo viên nhận xét chung.
-Thực hiện.
Thứ 6 ngày 21 tháng 3 năm 2008
SINH HOẠT TẬP THỂ:
SƠ KẾT LỚP TUẦN 27- SINH HOẠT ĐỘI
 I. MỤC TIÊU:
HS tự nhận xét tuần 27.
Rèn kĩ năng tự quản. 
Tổ chức sinh hoạt Đội.
Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể.
 II.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
*Hoạt động 1:
Sơ kết lớp tuần 27:
1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ
2.Lớp tổng kết :
-Học tập: Có nhiều cố gắng trong học tập
-Nề nếp:
+Thực hiện giờ giấc ra vào lớp tốt
+Truy bài đầu giờ nghiêm túc
-Vệ sinh:
+Vệ sinh cá nhân tốt
+Lớp sạch sẽ, gọn gàng.
-Tuyên dương: Trí Đạt học tập có tiến bộ
3.Công tác tuần tới

Tài liệu đính kèm:

  • docSINH HOAT LOP.doc