Giáo án môn Tập đọc lớp 5 - Tiết 12: Tác phẩm của Si-Le và tên phát xít

TẬP ĐỌC

TÁC PHẨM CỦA SI-LE VÀ TÊN PHÁT XÍT

I. Mục tiêu:

- Đọc đúng các tên người nước ngoài trong bài, bước đầu đọc diễn cảm được bài văn .

- Hiểu ý nghĩa: Cụ già người Pháp đã dạy cho tên sĩ quan Đức hống hách một bài học

sâu sắc.

II. Chuẩn bị:

- Thầy: Tranh minh họa SGK/67 - Một số tác phẩm của Sin-le (nếu có)

- Trò : SGK

III. Các hoạt động:

 

doc 2 trang Người đăng minhtuan77 Lượt xem 759Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tập đọc lớp 5 - Tiết 12: Tác phẩm của Si-Le và tên phát xít", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÀY DẠY:
Tiết 12 : TẬP ĐỌC 	
TÁC PHẨM CỦA SI-LE VÀ TÊN PHÁT XÍT 
I. Mục tiêu:
- Đọc đúng các tên người nước ngoài trong bài, bước đầu đọc diễn cảm được bài văn .
- Hiểu ý nghĩa: Cụ già người Pháp đã dạy cho tên sĩ quan Đức hống hách một bài học
sâu sắc. 
II. Chuẩn bị:
- 	Thầy: Tranh minh họa SGK/67 - Một số tác phẩm của Sin-le (nếu có)
- 	Trò : SGK 
III. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI CHÚ
1. Kiểm tra
 2 HS
- 2 HS trả bài.
- GV nhận xét.
- Chú ý lắng nghe, nhớ bài học.
2. Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
- Ghi bảng.
- Ghi vở.
Hoạt động 2: Luyện đọc 
MT: Đọc đúng các tên người nước ngoài
HT:cả lớp
a) GV (hoặc 1 HS) đọc cả bài.
- Giọng đọc: đọc cả bài với giọng tự nhiên.
- HS lắng nghe.
- cả lớp đọc thầm.
- Cần nhấn giọng ở một số từ ngữ: quốc tế, cho ai nào?, ngây mặt ra, kẻ cướp.
- Chú ý lắng nghe.
- Nhấn đúng giọng.
b) Hướng dẫn HS đọc đoạn nối tiếp.
- Chú ý lắng nghe.
- GV chia đoạn: 3 đoạn.
- HS dùng bút chì đánh dấu đoạn.
c) Hướng dẫn HS đọc cả bài.
- Chú ý lắng nghe.
- Cho HS đọc.
- 2 HS đọc.
- Đọc chú giải, giải nghĩa từ.
- Đọc và giải nghĩa từ.
d) GV đọc diễn cảm tồn bài.
- Chú ý lắng nghe.
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài.
MT: Đọc và trả lời được các CH trong sách.
HT:cá nhân nhóm.
- Cho HS đọc từng đoạn và trả lời các câu hỏi.
Đọc và trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét.
- Chú ý lắng nghe.
Hoạt động 4: Đọc diễn cảm. 
MT: đọc diễn cảm được bài văn
HT:cả lớp
- GV hướng dẫn giọng đọc.
- Chú ý lắng nghe.
- Nhấn đúng giọng.
- GV chép đoạn văn cần luyện đọc, đánh dấu những chỗ cần ngắt nghỉ, những chỗ cần nhấn giọng.
- HS theo dõi, đánh dấu những chỗ cần ngắt nghỉ, những chỗ cần nhấn giọng.
3. Củng cố, dặn dị: 
- GV nhận xét tiết học.
- Chú ý lắng nghe.
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc bài văn.
- Chú ý lắng nghe.
- Về đọc trước bài Những người bạn tốt.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIẾT 12.doc