Giáo án Lớp 2 - Tuần 9 - Năm học 2016-2017 - Phạm Thị Toan

KỂ CHUYỆN: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (Tiết3)

I.Mục tiêu:

-Mức độ yêu cầu cần đạt về kỹ năng như Tiết 1.

-Biết tìm từ chỉ hoạt động của vật ,của người và đặt câu nói về sự vật (BT2,BT3).

- Rèn kĩ năng viết câu cho Hs.

- HSKT: đặt được một câu về một con vật hay một đồ vật.

II. Đồ dùng dạy – học:

-Thăm ghi các bài tập đọc, bảng phụ, bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs

 1.Bài mới:

**Hoạt động 1: Kiểm tra đọc:

 * Yêu cầu HS đọc bài – trả lời câu hỏi đúng .

-Giáo viên yêu cầu kiểm tra.

-Giáo viên đưa thăm, gọi học sinh.

-Giáo viên theo dõi, đưa câu hỏi.

-Nhận xét

*Hoạt động 2: Làm bài tập.

+Bài 2: Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi vật, mỗi người trong bài:Làm việc thật là vui/16.

-Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu bài- mở sgk/16- hoạt động nhóm 2- các nhóm viết lên bảng- nhận xét.

+Bài 3: Dựa theo cách viết trong bài văn trên hãy đặt câu nói về đồ vật, con vật, cây cối:

-Yêu cầu học sinh.

 2.Củng cố, dặn dò:

-Nhận xét giờ học- tuyên dương.

-Về nhà đọc bài- rèn bài tập.

-Học sinh lắng nghe.

-Học sinh bốc thăm – đọc- trả lời câu hỏi.

-Học sinh quan sát.

-Vật:tích tắc (đồng hồ), gáy (gà trống), kêu (tu hú), bắt sâu( chim), nở hoa (cánh đào).

-Người:Qúet nhà, nhặt rau, chơi với em bé.

HSKT: Đặt được câu về con vật hay về một đồ vật

-Nêu yêu cầu bài- thảo luận nhóm 2- làm vào vở- đọc bài của mình- nhận xét.

Mèo bắt chuột bảo vệ đồ đạc, thóc, lúa

-Chiếc quạt trần quay suốt ngày, xua cái nóng ra khỏi nhà.

-Cây bưởi cho trái ngọt để bày cỗ trung thu./Bông hoa 10 giờ xoè cánh ra , báo hiệu buổi trưa đã

-Học sinh nhắc lại.

-Học sinh lắng nghe.

 

docx 15 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 652Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 2 - Tuần 9 - Năm học 2016-2017 - Phạm Thị Toan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc .
- Gọi học sinh nhận xét bài bạn vừa đọc .
- GV nhận xét
2. Đọc thuộc lịng bảng chữ cái :
- Gọi một em khá đọc thuộc bảng chữ cái:
a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ơ ơ p q r s t u ư v x y.
- Yêu cầu nối tiếp nhau đọc bảng chữ cái .
- Gọi 2 em đọc lại .
c. Ơn tập từ chỉ người , vật , con vật , cây cối.
 Bài 3 : Yêu cầu lớp nêu miệng.GVNX,chốt
Chỉ người
Chỉ đồvật
Chỉconvật
Chỉ câycối
Bạnbè,
Hùng,
Cơ giáo...
Bàn, xe đạp,ghế...
Thỏ, mèo,hổ
Chuối,
xồi,
Na,...
Bài 4: Gọi học sinh đọc yêu cầu đề .
- Chia lớp thành các nhĩm phát phiếu đã ghi sẵn như bảng ï cho học sinh .
- Gọi từng nhĩm đọc nội dung từng cột trong bảng từ khi đã làm xong .
- Chữa bài nhận xét tuyên dương nhĩm làm tốt .
 3. Củng cố dặn dị : 
*Lớp đọc thêm bài tập đọc tuần 1,2 
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới .
- H¸t
- Lắng nghe.
-Lần lượt từng em lên bốc thăm bài.
-Về chỗ ngồi chuẩn bị 2 phút .
- Đọc và TLCH theo yêu cầu .
- H nhận xét.
- Đọc bảng chữ cái , lớp đọc thầm theo 
- 3 em nối tiếp bảng chữ cái .
- Hai em đọc .
- H nối tiếp nêu
- H khác nhận xét.
HSKt làm được BT3.
- Một em đọc yêu cầu .
- Lớp chia thành 4 nhĩm tìm và viết thêm các từ chỉ người , vật , cây cối vào bảng từ . .
- Đọc chữa bài các nhĩm khác nhận xét bổ sung 
- N2 luyện đọc.
- Hai em nhắc lại nội dung bài .
- Về nhà học bài xem trước bài mới 
 ***************************************
TẬP ĐỌC: ƠN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I. ƠN TIẾT 2
I. MỤC TIÊU: 
- Đọc đúng, rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu. (Phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng/ phút). hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung chính của cả bài; trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. thuộc khoảng 2 đoạn (hoặc bài ) thơ đã học.
- Biết đặt câu theo mẫu Ai là gì? (BT2). Biết xếp tên riêng người theo thứ tự bảng chữ cái (BT3). 
- HSKT; Đặt được một câu theo mẫu Ai là gì?
- HS cĩ ý thức rèn đọc. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Phiếu ghi tên các bài tập đọc.
- Vở BT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của Gv
Hoạt động của HS
1. Ổn định:
- Hát
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: Giới thiệu nội dung ơn tập tuần 9.
 b. Kiểm tra đọc 
- Yêu cầu học sinh lên bốc thăm bài đọc 
- Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc .
- Gọi em khác nhận xét bài bạn vừa đọc .
- GV nhận xét
c. Đặt câu theo mẫu Ai ( cái gì , con gì ) là gì ?
- Treo bảng phụ ghi sẵn bài tập 2
- Mời hai em khá đặt câu theo mẫu .
- Gọi 5 - 7 em dưới lớp nĩi câu của mình .
- Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh .
d. Ơn xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái.
- Chia lớp thành 2 nhĩm , yêu cầu nhĩm 1 tìm các nhân vật trong tuần 7 , nhĩm 2 tìm các nhân vật trong tuần 8.
- Gọi từng nhĩm đọc tên các nhân vật vừa tìm được
- Ghi lên bảng khi học sinh đọc .
- Tổ chức cho xếp tên các nhân vật theo thứ tự của bảng chữ cái .
- Yêu cầu lớp đọc đồng thanh đáp án .
- Nhận xét tuyên dương nhĩm làm tốt .
3. Củng cố dặn dị : 
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới .
- H¸t
- Lắng nghe.
- Lần lượt từng em lên bốc thăm bài 
- Về chỗ ngồi chuẩn bị 2 phút .
- Đọc và trả lời nội dung bài theo YC
- Lớp lắng nghe và nhận xét bạn đọc .
HSKT làm bài tập 2
- Đọc : Bạn Lan là học sinh giỏi .
- Thực hiện theo yêu cầu .
- Thực hành làm miệng
- Một em đọc yêu cầu .
- Lớp chia thành 2 nhĩm tìm và viết tên các nhân vật trong các bài tập đọc đã học trong tuần 7 và tuần 8 .
- Lần lượt từng nhĩm đọc , các nhĩm khác nhận xét bổ sung 
* Nhĩm 1 : Dũng , Khánh .
*Nhĩm 2 : Minh , Nam , An .
*Xếp theo thứ tự : An -Dũng -Khánh -Minh - Nam
- NX bình chọn nhĩm thắng cuộc .
- Hai em nhắc lại nội dung bài .
- Về nhà học bài xem trước bài mới .
*******************************************************************
 Ngµy so¹n: 29/10/2016
 Ngµy d¹y: Thø ba ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2016
MĨ THUẬT : GIÁO VIÊN BỘ MƠN
*********************************
KỂ CHUYỆN: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (Tiết3)
I.Mục tiêu:
-Mức độ yêu cầu cần đạt về kỹ năng như Tiết 1.
-Biết tìm từ chỉ hoạt động của vật ,của người và đặt câu nĩi về sự vật (BT2,BT3).
- Rèn kĩ năng viết câu cho Hs.
- HSKT: đặt được một câu về một con vật hay một đồ vật.
II. Đồ dùng dạy – học:
-Thăm ghi các bài tập đọc, bảng phụ, bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
 1.Bài mới:
**Hoạt động 1: Kiểm tra đọc:
 * Yêu cầu HS đọc bài – trả lời câu hỏi đúng .
-Giáo viên yêu cầu kiểm tra.
-Giáo viên đưa thăm, gọi học sinh.
-Giáo viên theo dõi, đưa câu hỏi.
-Nhận xét
*Hoạt động 2: Làm bài tập.
+Bài 2: Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi vật, mỗi người trong bài:Làm việc thật là vui/16.
-Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu bài- mở sgk/16- hoạt động nhóm 2- các nhóm viết lên bảng- nhận xét.
+Bài 3: Dựa theo cách viết trong bài văn trên hãy đặt câu nói về đồ vật, con vật, cây cối:
-Yêu cầu học sinh.
 2.Củng cố, dặn dò: 
-Nhận xét giờ học- tuyên dương.
-Về nhà đọc bài- rèn bài tập.
-Học sinh lắng nghe.
-Học sinh bốc thăm – đọc- trả lời câu hỏi.
-Học sinh quan sát.
-Vật:tích tắc (đồng hồ), gáy (gà trống), kêu (tu hú), bắt sâu( chim), nở hoa (cánh đào).
-Người:Qúet nhà, nhặt rau, chơi với em bé.
HSKT: Đặt được câu về con vật hay về một đồ vật
-Nêu yêu cầu bài- thảo luận nhóm 2- làm vào vở- đọc bài của mình- nhận xét.
Mèo bắt chuột bảo vệ đồ đạc, thóc, lúa
-Chiếc quạt trần quay suốt ngày, xua cái nóng ra khỏi nhà.
-Cây bưởi cho trái ngọt để bày cỗ trung thu./Bông hoa 10 giờ xoè cánh ra , báo hiệu buổi trưa đã
-Học sinh nhắc lại.
-Học sinh lắng nghe.
**********************************
TỐN: LUYỆN TẬP.
I.Mục tiêu: 
-Biết thực hiện phép tính và giải tốn với các số đo đơn vị lít .
-Biết sử dụng chai một lít hoặc ca một lít để đong đo nước ,dầu
-Biết giải tốn cĩ liên quan đến đơn vị lít.
-HSKT: Thực hiện được phép tính với đơn vị lít,1( 2 cột đầu); 2,3.
-Làm được các bài tập 1.2.3.
- Rèn kĩ năng tính tốn cẩn thận.
II.Đồ dùng dạy- học:
- Bảng phụ ghi BT2.
III.Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
 1.Bài cũ: 
-Đọc viết :10l, 2l, 5l.
-Giáo viên nhận xét
 2.Bài mới:
*)Luyệän tính và giải toán.
-Bài 1: Tính.
H.Nêu cách tính 2l+1l= ?
+Bài 2: số?
-Yêu cầu học sinh :Nêu yêu cầu bài- làm cá nhân- đọc kết quả, chữa bài.
H.Nêu cách làm? (1l+ 2l+ 3l = 6l)
+Bài 3: Bài toán:
-Yêu cầu học sinh: Đọc bài toán- tìm hiểu- tóm tắt bài toán- kiểm tra tóm tắt- giải ,chữa bài.
.Bài này thuộc dạng toán nào?
-Muốn biết thùng thứ 2 có bao nhiêu lít dầu ta làm thế nào?
- GV chấm chữa bài.
*) Hướng dẫn HSKG thực hành BT4.
 3.Củng cố, dặn dò:
-Hệ thống bài-nhận xét, tuyên dương.
-Về nhà luyện làm tính, giải toán.Thực hành về dung tích.
- HS viết bảng con
-Học sinh lắng nghe.
HSKT là 4 bài đầu của BT1, BT2, 3
Đọc yêu cầu bài
- HS thực hiện vào bảng con
2l+1l= 3l 15l- 5l= 10l.
16l+5l= 21 l 35l-12l= 23l.
 Lấy 2+1= 3 ghi l sau kết quả
1l+2l+3l = 6l ; 3l+5l = 8l
10l +20l = 30l
-Nhiều hơn.
-Lấy số dầu thùng thứ nhất cộng với số nhiều hơn.
Bài giải.
Thùng thứ 2 có số thùng dầu là: 16-2= 14 (l)
Đáp số: 14l
- HSKG lên bảng thực hành.
-Học sinh lắng nghe.
********************************
CHÍNH TẢ: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (Tiết 4).
I.Mục tiêu:
-Mức độ yêu cầu cần đạt về kỹ năng như Tiết 1.
-Nghe -viết chính xác ,trình bày đúng bài chính tả Cân voi(BT2);tốc độ viết khoảng 35 chữ /15 phút .
- HSKT viết được bài văn rõ rang.
-Học sinh khá ,giỏi viết đúng ,rõ ràng bài chính tả (tốc độ trên 35 chữ /15 phút ). 
II.Đồ dùng dạy học:
- Phiếu ghi các bài tập đọc, bảng phụ.
III.Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
 1.Bài mới:
*Hoạt động 1: Kiểm tra đọc(7-8 em)
 * Yêu cầu HS đọc đúng – trả lời đúng câu hỏi .
-Giáo viên yêu cầu kiểm tra.
-Giáo viên đưa thăm, gọi học sinh.
-Giáo viên theo dõi, đưa câu hỏi.
-Nhận xét
*Hoạt động 2: Viết chính tả:
 * Yêu cầu HS viết bài đúng đẹp .
-Giáo viên đọc bài: Cân voi.
-Sứ thần: Người thay mặt cho vua một nước.
-Trung Hoa: Trung Quốc.
-Lương Thế Vinh: Một vị trạng nguyên rất giỏi toán.
H.LTV đã cân voi như thế nào?
H.Đoạn viết có mấy câu?
H.Những từ ngữ nào được viết hoa? Vì sao?
-Giáo viên đọc: Trung Hoa, Lương, xuống thuyền,
-Giáo viên đọc từng câu, cụm từ.
-Giáo viên đọc lại .
-Giáo viên chấm bài 10 em, nhận xét.
 2.Củng cố, dặn dò: 
-Đọc điểm kiểm tra- hệ thống bài- nhận xét.
-Về nhà luyện đọc- luyện viết.
-Học sinh bốc thăm- đọc bài.
-Học sinh trả lời.
- Học sinh lắng nghe .
-Học sinh lắng nghe.
-Đọc lại bài.
-Học sinh lắng nghe.
Cho voi xuống bècân đá
4 câu.
-Một,Vì đầu câu,tên riêng
-Học sinh viết bảng.
-Học sinh viết vào vở.
-Đổi vở,chữa lỗi.
-Học sinh lắng nghe.
-Học sinh lắng nghe.
*****************************************************************
 Ngµy so¹n: 30/10/2016
 Ngµy d¹y: Thø tư ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 2016
THỂ DỤC: GIÁO VIÊN BỘ MƠN
****************************
TẬP ĐỌC: ƠN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (ƠN TIẾT 5)
I. MỤC TIÊU:
- Đọc đúng, rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu. (Phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng/ phút). hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung chính của cả bài; trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. thuộc khoảng 2 đoạn (hoặc bài ) thơ đã học.
- Trả lời được câu hỏi về nội dung tranh (BT2).
- Gi¸o dơc HS biết ơn thầy cơ giáo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Phiếu ghi tên các bài tập đọc.
- Vở BT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. Ổn định:
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Các hoạt động
HĐ 1. Ơn luyện tập đọc và học thuộc lịng.
- Cho HS lên bảng bốc thăm bài đọc.
- Gọi HS đọc và trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc.
- Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc.
- GV nhận xét
HĐ 2. Kể chuyện theo tranh.
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Treo 4 bức tranh cĩ ghi gợi ý.
? Để làm tốt bài này các em cần chú ý điều gì?
- Yêu cầu HS tự làm.
- Gọi một số HS đọc bài làm của mình.
- Gọi HS nhận xét bạn. GV chỉnh sửa cho các em.
- Nhận xét các em viết tốt.
- Cho một vài HS kể
3. Củng cố – Dặn dị 
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà Chuẩn bị bài sau.
- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.
- Lần lượt từng HS bốc thăm bài, về chỗ chuẩn bị.
- Đọc và trả lời câu hỏi.
- Theo dõi và nhận xét.
- Dựa theo tranh trả lời câu hỏi.
- HS quan sát.
HSKT trả lời được câu hỏi trong bài tập 2.
- Quan sát kĩ từng bức tranh, đọc câu hỏi và trả lời. Các câu trả lời phải tạo thành một câu chuyện.
- HS tự làm vào Vở bài tập.
- Đọc bài làm của mình.
- VD: Hằng ngày, mẹ vẫn đưa Tuấn đi học. Hơm nay, chẳng may mẹ bị ốm phải nằm ở nhà. Tuấn rĩt nước mời mẹ uống. Tuấn tự đi bộ một mình đến trường.
- Lắng nghe
- 2 em kể
- Nghe 
- Chuẩn bị bài tốt
 ************************************
TỐN: LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU
- Biết thực hiện phép cộng với các dạng đã học, phép cộng các số kèm theo đơn vị: kg, l.
- Biết số hạng, tổng.
- Biết giải tốn với một phép cộng
- Rèn kĩ năng thực hiện phép tính cộng cĩ nhớ ( qua 10 trong phạm vi 100 ) 
* Ghi chú: HSKT: Làm bài 1,2,4.	
- BTCL Bài 1 dịng 1, 2; Bài 2; Bài 3 (cột 1, 2, 3); Bài 4.
- GDHS chăm học khơng nản lịng khi gặp bài khĩ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Hình vẽ BT2; Bảng phụ kẻ sẵn BT3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa Hs
1. Bµi cị :
Tính: 19 l + 9 l = 28 l 
 7 l + 10 l = 17l
- Nhận xét 
2. Bµi míi: 
a. Giíi thiƯu bµi: Ghi ®Ị bµi 
b. Bài dạy:
 Bài 1: Tính
- Gọi HS lên bảng làm
5+6 = 
16+5=
40+5 =
4+16=
8+7 =
27+8=
30+6=
3+47=
- Nhận xét, chữa.
Bài 2:
- Treo tranh 1 lên bảng .
? Cĩ mấy bao gạo ? Đọc khối lượng ghi trên từng bao?
? Bài tốn yêu cầu ta làm gì?
? Ta phải làm thế nào để biết số kg trong cả 2 bao?
? Kết quả là bao nhiêu ?
- Tiến hành tương tự với tranh 2
- Yêu cầu nhìn tranh nêu đề tốn .
- Yêu cầu 1 em lên bảng tính; lớp viết kết quả vào sách. 
Bài 3: Treo bảng phụ
? Bài yêu cầu tìm gì?
? Tìm tổng ta phait làm thế nào?
- Yêu cầu nêu phép tính cĩ số hạng là 63 và 29. 
- Gọi HS nêu miệng kết quả
Bài 4: Gọi HS nêu đề tốn
- Yêu cầu HS làm vở.
3. Củng cố – Dặn dị
- Nhận xét tiết học. 
- Xem lại các bài tốn đã học
- Chuẩn bị kiểm tra tiết sau
- 2 HS lªn b¶ng.
 - Lớp làm vào bảng con 
- L¾ng nghe, nh¾c l¹i tªn bµi.
- HS đọc yêu cầu
- 3 em làm. Lớp bảng con.(nêu lại cách tính)
5+6 =11 
16+5=21
40+5=45
4+16=20
8+7 =15
27+8=35
30+6=36
3+47=50
- Quan sát tranh và nhận xét .
- Cĩ 2 bao đựng lần lượt 25kg, 20kg.
- Tính số kg gạo trong 2 bao.
- Thực hiện phép tính 25kg + 20kg 
- 25kg + 20 kg = 45kg 
- Thùng thứ nhất đựng 15 nước, thùng thứ 2 đựng 30l. Cả 2 thùng đựng bao nhiêu lít nước? 
 15l + 30l = 45 l
- Đọc yêu cầu
- Tìm tổng
- Ta phải thực hiện cộng hai số hạng với nhau 
63 cộng 29 bằng 92
- Nêu
- 3 HS đọc đề 
- Giải bài tốn theo tĩm tắt.
- HS giải bài tốn vào vở, 1 em làm bảng lớp.
Bài giải:
Số gạo cả 2 lần bán là:
45 + 38 = 83 (kg)
Đáp số: 83 kg gạo
- Nghe
- Về nhà ơn tập các kiến thức đã học 
- Lắng nghe và thực hiện.
 ************************************
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ƠN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (ƠN TIẾT 6)
I . MỤC TIÊU:
- Đọc đúng, rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu. (Phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng/ phút). Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung chính của cả bài; trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn (hoặc bài ) thơ đã học.
- Biết cách nĩi lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp tình huống cụ thể (BT2); đặt được dấu chấm hay dấu phẩy vào chỗ trống thích hợp trong mẫu chuyện (BT3). 
- HSKT biết nĩi lời cảm ơn, xin lỗi trong các trường hợp BT2.
- GD hs yêu thích mơn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Phiếu ghi tên các bài tập đọc và các bài học thuộc lịng.
- Bảng phụ chép sẵn bài tập 3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
Ho¹t ®éng cđaGV
Ho¹t ®éng cđaHS
1. Ổn định tổ chức.
2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 
- Nêu yêu cầu tiết hoc, viết tiêu đề bài lên bảng.
b. HD làm bài tập:
* Ơn luyện tập đọc và học thuộc lịng.
- Cho HS lên bảng gắp thăm bài đọc.
- Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc.
- Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc.
- GV nhận xét
- Với những HS khơng đạt yêu cầu, GV cho HS về nhà luyện lại và kiểm tra trong tiết học sau.
* Ơn luyện cách nĩi lời cảm ơn, xin lỗi.
- Yêu cầu HS mở SGK trang 73 và đọc yêu cầu bài tập.
- Cho HS suy nghĩ và làm việc theo nhĩm đơi.
* Chú ý: Gọi nhiều cặp HS nĩi.
- Nhận xét từng cặp HS.
- Ghi các câu hay lên bảng.
* Ơn luyện cách sử dụng dấu chấm và dấu phẩy.
- Treo bảng phụ 
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
? Yêu cầu sử dụng dấu câu nào?
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi HS nhận xét.
- Kết luận về lời giải đúng.
3. Củng cố – Dặn dị 
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà tiếp tục ơn lại các bài tập đọc và học thuộc lịng đã học.
- Hát.
- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.
- Lần lượt từng HS gắp thăm bài, về chỗ chuẩn bị bài 2 phút.
- Đọc và trả lời câu hỏi.
- Theo dõi và nhận xét.
- Mở sách và đọc yêu cầu.
- Làm việc theo nhĩm
- HS 1: Cậu sẽ nĩi gì khi bạn hướng dẫn cậu gấp thuyền?
- HS 2: Tớ sẽ nĩi: Cảm ơn cậu đã giúp mình biết gấp thuyền.
- HS 2: Cậu sẽ nĩi gì khi cậu làm rơi chiếc bút của bạn?
- HS 1: Tớ sẽ nĩi: Xin lỗi cậu tớ vơ ý.
- HS luyện nĩi theo cặp. Chú ý HS sau khơng nĩi giống HS trước.
- Cả lớp đọc đồng thanh các câu hay.
- Chọn dấu chấm hay dấy phẩy để điền vào mỗi ơ trống dưới đây.
- Dấu chấm và dấu chấm phẩy.
- 1 HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào Vở bài tập.
- Nhận xét bạn.
- ... Nhưng con chưa kịp tìm thấy thì mẹ đã gọi con dậy rồi £ Thế về sau mẹ cĩ tìm thấy vật đĩ khơng £ hở mẹ?
-  Nhưng lúc mơ £ con thấy mẹ cũng ở đấy, mẹ đang tìm hộ con cơ mà.
- Lắng nghe.
 ************************************
HÁT : GIÁO VIÊN BỘ MƠN
****************************************************************
 Ngµy so¹n: 1/11/2016
 Ngµy d¹y: Thø sáu ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2016
CHÍNH TẢ: KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1
 KIỂM TRA ĐỌC: ĐỌC HIỂU - LUYỆN TỪ VÀ CÂU
 ( Kiểm tra đề của GVCN )
 I. YÊU CẦU:
-Đọc và khoanh chính xác vào các câu, trình bày bài sạch sẽ, Kiểm tra (Đọc) theo mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức, kĩ năng giữa HKI: - trả lời tốt các câu hỏi lên quan.(Nêu ở tiết 1. Ơn tập).
II. CHUẨN BỊ:
 - Đề kiểm tra 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của Hs
1. Phát đề :
- GV phát đề cho HS
- Nhắc nhở HS làm bài nghiêm túc
2. Kiểm tra: 
a. HS làm bài 
- GV theo dõi 
b. Thu bài :
 - GV thu bài
3. Củng cố - Dặn dũ:
- GV nhận xét giờ kiểm tra
- Nhắc HS chuẩn bị bài sau
- HS nhận đề
- HS làm bài
- HS nộp bài 
- Về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết sau.
*******************************************
TỐN: TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG
I. YÊU CẦU:
- Biết tìm x trong các bài tập dạng: x + a = b ; a + x =b (với a,b là các số cĩ khơng quá 2 chử số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính.
- Biết cách tìm 1 số hạng khi biết tổng và số hạng kia.
- Biết giải bài tốn cĩ một phép trừ. 
- Bài 1 (a, b, c, d, e) Bài 2(cột 1,2,3)
- HSKT: làm bài 1(a,b,c) 
- GD HS tính tốn cẩn thận
II. CHUẨN BỊ:
- Các hình vẽ trong phần bài học .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Bài cũ:
- Gọi 2 em lên bảng làm bài tập về nhà.
- Nhận xét từng em.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
2. Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài: 
- Hơm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách “ Tìm một số hạng trong một tổng” 
 b) Khai thác bài: 
HĐ 1. Giới thiệu cách tìm số hạng trong một tổng .
 Bước 1 :
- Treo lên bảng hình vẽ 1 phần bài học 
- Tất cả cĩ bao nhiêu ơ vuơng? Được chia thành mấy phần? Mỗi phần cĩ mấy ơ vuơng ?
- 4 cộng 6 bằng mấy ?
- 6 bằng 10 trừ mấy ?
- 6 là số ơ vuơng của phần nào ?
- 4 là số ơ vuơng của phần nào ?
 Vậy khi lấy tổng số ơ vuơng trừ đi số ơ vuơng của phần thứ hai ta được số ơ vuơng của phần thứ nhất .
- Treo lên bảng hình vẽ 2 phần bài học 
 Nêu: Cĩ tất cả 10 ơ vuơng. Chia làm 2 phần. Phần thứ hai cĩ 4 ơ vuơng. Phần thứ nhất chưa biết ta gọi là x. Ta cĩ: x ơ vuơng cộng 4 ơ vuơng bằng 10 ơ vuơng.
- Viết lên bảng: x + 4 = 10 
? Hãy nêu cách tính số ơ vuơng chưa biết ?
- Vậy ta cĩ số ơ vuơng chưa biết bằng 10 - 4 
- Viết lên bảng : x = 10 - 4 
- Phần cần tìm cĩ mấy ơ vuơng ?
- Viết lên bảng : x = 6 
- Yêu cầu đọc bài trên bảng .
- Hỏi tương tự để cĩ : 6 + x = 10 
 x = 10 - 6 
 x = 4
 Bước 2 : Rút ra kết luận .
- Yêu cầu học sinh gọi tên các thành phần trong phép cộng của bài để rút ra kết luận .
- Yêu cầu lớp đọc đồng thanh, từng bàn, từng tổ, cá nhân đọc lại.
HĐ 2. Luyện tập :
Bài 1: Yêu cầu 1 em đọc đề bài.
- Yêu cầu đọc bài mẫu.
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở.
- Yêu cầu 2 em lên bảng làm bài.
- Mời em khác nhận xét bài bạn.
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2:
 - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài .
- Các số cần điền vào ơ trống là những số nào trong phép cộng ?
- Yêu cầu nêu cách tìm tổng , cách tìm số hạng cịn thiếu trong phép cộng .
- Yêu cầu lớp làm vào vở .
- Mời 2 em lên bảng làm bài .
Bài 3: Nếu cịn thời gian
- Yêu cầu 1 em đọc đề .
- Yêu cầu học sinh tự tĩm tắt đề bài và giải 
- Ghi tĩm tắt lên bảng .
 Tĩm tắt : Cĩ : 35 học sinh .
 Trai : 20 học sinh .
 Gái : ... học sinh ?
- Mời một em lên bảng làm bài .
- Gv nhận xét học sinh .
 3. Củng cố - Dặn dị:
- Nhận xét đánh giá tiết học 
- Dặn về nhà học và làm bài tập .
- Hai em lên bảng mỗi em làm 2 phép tính.
- Học sinh khác nhận xét.
- Vài em nhắc lại tựa bài.
- Cĩ tất cả 10 ơ vuơng chia thành 2 phần . Phần thứ nhất cĩ 6 ơ vuơng. Phần thứ 2 cĩ 4 ơ vuơng 
- 4 + 6 = 10 
- 6 = 10 - 4
- Phần thứ nhất.
- Phần thứ hai.
- Nhắc lại kết luận 2- 4 em .
- Lấy 10 trừ 4 ( vì 10 là tổng số ơ vuơng trong hình. 4 ơ vuơng là phần đã biết )
- 6 ơ vuơng 
- Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết .
- Đọc lại ghi nhớ nhiều lần .
- Một em đọc đề bài .
- Một em đọc bài mẫu.
- Làm bài vào vở.
- Hai em làm bài trên bảng, lớp đổi vở kiểm tra bài nhau.
- Em khác nhận xét bài bạn.
- Điền số thích hợp vào ơ trống .
- Là tổng hoặc số hạng cịn thiếu trong phép cộng .
- Nêu cách tìm .
- Làm bài vào vở .
- Nhận xét bài bạn .
- Một em đọc đề 
- Tự tĩm tắt bài tốn và giải bài tốn vào vở .
Bài giải:
Số học sinh gái là :
35 - 20 = 15 ( hs )
Đ/S: 15 học sinh .
- Một em khác nhận xét bài bạn .
- Hai em nhắc lại nội dung bài vừa luyện tập .
- Về học bài và làm các bài tập cịn lại .
 *******************************************
TẬP LÀM VĂN: KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1
 KIỂM TRA VIẾT: CHÍNH TẢ - TẬP LÀM VĂN
 ( Kiểm tra đề của GVCN)
I. YÊU CẦU:
- Kiểm tra (viết ) theo mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức, kĩ năng giữa HKI:
- Nghe - viết chính xác bài CT ( tốc độ viết khoảng 35 chữ / 15 phút ) khơng mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày sạch sẽ, đúng hình thức thơ hoặc văn xuơi)
- Viết được đoạn văn kể ngắn (từ 3 đến 5 câu) theo câu hỏi gợi ý, nĩi về chủ điểm nhà trường.
II. CHUẨN BỊ: 
- Đề kiểm tra (chuẩn bị đề cho HSKT riêng)
- GV: Các bài văn mẫu
- HS: Vở BT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Phát đề :
- GV phát đề cho HS
- Nhắc nhở HS làm bài nghiêm túc
2. Kiểm tra: 
a. HS làm bài 
- GV theo dõi 
b. Thu bài :
 - GV thu bài
3. Củng cố - Dặn dị:
- GV nhận xét giờ kiểm tra
- Nhắc HS chuẩn bị bài sau
- HS nhận đề
- HS làm bài
- HS nộp bài 
- Về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết sau.
*******************************************
SINH HOẠT: LỚP
I. YÊU CẦU:
- Học sinh nắm được các việc đã làm được và chưa làm được trong tuần, nắm được phương hướng tuần tới để thực hiên tốt.
- Cĩ ý thức xây

Tài liệu đính kèm:

  • docxtuan 9.docx