Giáo án Lớp 1 - Tuần 5

A. mục tiêu :

1. Kiến thức :củng cố cách đọc âm x , ch , nhận ra âm x , ch trong các các bài tập ,. trong bài tập 1,2,3 , VBT – TNVTL1

2. Kĩ năng : rèn đọc viết , nhận diện âm x , ch

3. Thái độ : yêu môn học

B: Chuẩn bị :

- GV Phiếu bài tập 4

 - HS : Vở BT - TNTL tv1/1

C. Các hoạt động dạy- học chủ yếu :

 

doc 17 trang Người đăng honganh Lượt xem 908Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 	 Tuần 5
 	Thứ ba : 25 / 9 / 2012
Tiết 1. Tiếng việt ôn tập :x - ch 
A. mục tiêu : 
1. Kiến thức :củng cố cách đọc âm x , ch , nhận ra âm x , ch trong các các bài tập ,. trong bài tập 1,2,3 , VBT – TNVTL1
2. Kĩ năng : rèn đọc viết , nhận diện âm x , ch 
3. Thái độ : yêu môn học 
B: Chuẩn bị : 
- GV Phiếu bài tập 4
 - HS : Vở BT - TNTL tv1/1
C. Các hoạt động dạy- học chủ yếu :
tg
Hoạt động của Gv 
Hoạt động của hs 
HTĐB
5
25
5’
I .Kiểm tra bài cũ : 
- gọi hs đọc bài 18 : 
II. bài mới : 
1. giới thiệu bài : bằng lời 
2. ôn tập : 
- GV hướng dẫn hs làm bài tập .
Bài 1. Khoanh tròn tiếng có âm x
Từ với tranh.
Bài 2. Khoanh tròn tiếng có âm ch 
bài 3. Nối từ với tranh:
.
Gv kết hợp giảng nghĩa một số từ 
Bài 4. điền x hay ch ?
- GV hướng dẫn hs quan sát tranh , điền âm n , m 
III. Củng cố - dặn dò :
- Gv kết luận nội dung dạy học 
- Nhận xét tiết học , dặn dò về nhà học bài , chuẩn bị bài sau .
2 em đọc bài ở sgk 
Hs làm vào vở BT 
 Hs làm vào vở BT 
Hs làm vào vở BT 
Hs làm vào phiếu bài tập 
Tiết 2: Tiếng Việt: Luyện Viết X- CH
A. Mục tiêu :
 1. Kiến thức .
.-Viết được đúng các chữ x, ch, xe chỉ. theo kiểu chữ viết thường , cỡ vừa theo vở luyện viết.
2. Kĩ năng: Hs viết đúng quy trình mẫu chữ trong VTV1/1
3. Thái độ . giáo dục hs chăm chỉ viết bài
B. Đồ dùng: 
 - GV Bảng phụ viết sẵn nội dung bài viết 
 - HS bảng con , VTV1/1
C. Các hoạt động dạy - học chủ yếu 
tg
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
Htđb
1’
4’
25’
1’
4’
I. Ổn định tổ chức: 
II. Kiểm tra bài cũ :
 - thu vở viết ở nhà của hs 
Gv đọc cho hs viết : xa xa
Nhận xét , đánh giá
III. Bài mới :
giới thiệu bài :bằng lời
yêu cầu học sinh đọc bài mới 
*HĐ 1. hướng dẫn viết vào bảng con
quan sát, nhận xét các con chữ , nhận xét về số nét độ cao , của từng con chữ 
GV hướng dẫn quy trình viết chữ , viết mẫu chữ : 
 x, ch, xe, chỉ
Giải lao
*HĐ 2; viết bài vào vở tv1/1
GV cho hs quan sát vở mãu , gọi hs đọc lại bài viết 
Nhắc lại tư thế ngồi viết 
Gv quan sát sửa sai , uốn nắn hs
* khuyến khích hs khá , giỏi
viết đủ số dòng quy định
* thu chấm 1/3 bài viết của hs
Nhận xét, tuyên dương 
 * HĐ 3: Củng cố dặn dò:
 - gọi hs tìm tiếng có vần vừa viết vừa viết
 - nhận xét tiết học 
 - dặn dò : vè nhà viết lại bài , chuẩn bị bài sau
- hát đầu giờ
Hs viết vào bảng con
1,2 hs đọc bài cần viết x, ch, xe, chỉ
Hs nhận xét
Viết vào bảng con x, ch, xe, chỉ
Hs chú ý, đọc lại bài mẫu 
Hs viết bài , viết 1/2 số dòng
Hs viết bài vào vở luyện viết
Hs nhận xét, bình chọn bài viết đẹp 
1,2 hs đọc
Hs khá nhắc lại
gvhd
Tiết 3: Toỏn: ễn tập Số 7
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức .
- Bước đầu biết so sánh số lượng các số trong phạm vi 7 , 
- Làm được các bài tập 1,2, (21) 
2.Kĩ năng:
-HS đọc và viết đúng số 7, đếm được và so sánh được các số trong phạm vi 7.
3. Thái độ: Hs nghiêm túc trật tự làm bài 
II. Đồ dùng: Vở bài tập trắc nghiệm
III. Các hoạt động dạy học 
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
HTĐB
1’
25’
5’
A. ổn định tổ chức: lớp hát 
B. Luyện tập
Bài 1: Viết số
Yêu cầu HS viết số 7
Gv nhận xét chỉnh sửa 
Bài 1:( 21) Viết số thích hợp vào ô trống 
- Yờu cầu HS đếm nhúm đồ vật viết số tương ứng
* Giải lao 
Bài 2 : Số?( 21)
Yêu cầu HS điền số thích hợp vào mỗi ô trống
Gv nhận xét củng cố cách đếm các số theo thứ tự từ 1 -> 7
C. Củng cố dặn dò 
Hôm nay chúng ta ôn bài gì?
Số liền trước số, số liền sau số 7 là số mấy?
Về xem lại các bài tập .
Hs hát 
HS viết số 7
7 7 7 7 7
HS nhận xét 
HS làm bài 
HS nờu kết quả 
Lớp nhận xét 
HS làm bài 
HS chơi trò chơi
HS nờu
 Thứ tư : 26 / 9 / 2012
 Tiết 1: Thể dục ( GVBM)
Tiết 2: Toỏn: ễn số 8
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: 
- Củng cố cách đọc, viết đếm so sánh các số trong phạm vi 8
- Biết vị trí của chữ số 8 trong dãy số từ 1 đến 8
2. Kĩ năng: 
- Hs đọc và viết đúng số 8, Đếm được và so sánh được các số trong phạm vi 8.
3. thái độ: Hs nghiêm túc trật tự làm bài 
II. Đồ dùng: Vở bài tập trắc nghiệm , vở ụ li.
III. Các hoạt động dạy học 
Tg
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
HTĐB
2
10
8
2
10
3
A. ổn định tổ chức: lớp hát 
B. Luyện tập
Bài 1: Viết số 8
Yêu cầu HS viết số 8
Gv nhận xét chỉnh sửa 
Bài 3: ( 22) Viết số thích hợp vào ô trống 
- Yờu cầu HS đếm nhúm đồ vật viết số tương ứng
* Giải lao 
Bài 3 : Số?
Yờu cầu : HS viết số 8 
 - Nờu cấu tạo số 8
- Cho HS đọc lại 
C. Củng cố dặn dò 
Hôm nay chúng ta ôn bài gì?
Số liền trước số, số liền sau số 8 là số mấy?
Về xem lại các bài tập .
Hs hát 
HS viết số 8 vào vở ụ li
8 8 8 8 8
HS nhận xét 
HS làm bài 
HS nờu kết quả 
Lớp nhận xét 
HS viết bài 
HS nờu
Giỳp HS viết đỳng số 8
Tiết 3. tiếng việt : (TN)
 ôn tập : s- r
A. Mục tiêu: 
1. Kiến thức :
- Củng cố cách đọc âm s , r , nhận ra s, r trong các tiếng ở các bài tập 
- Làm được các bài tập 1,2,3,4
2. Kĩ năng : rèn đọc viết , nhận diện âm s, r 
3. Thái độ : yêu môn học 
B : Chuẩn bị : - GV Phiếu bài tập 4 
 - HS : Vở BT - TNTL tv1/1
C. Các hoạt động dạy- học chủ yếu :
tg
Hoạt động của Gv 
Hoạt động của hs 
HTĐB
5’
25’
5’
I .Kiểm tra bài cũ : 
- gọi hs đọc bài 19 : s, r
II. bài mới : 
1. Giới thiệu bài : bằng lời 
2. ôn tập : 
- GV hướng dẫn hs làm bài tập .
Bài 1. Khoanh tròn tiếng có âm s 
 Bài 2. Khoanh tròn tiếng có âm r 
.
bài 3. Nối tiếng ở cột bên trái,với tiếng ở cột bên phải hành tư có nghĩa
-Gv kết hợp giảng nghĩa một số từ 
Bài 4. điền s hay r?
- GV hướng dẫn hs quan sát tranh , điền âm s , r 
III. Củng cố - dặn dò :
gv kết luận nội dung dạy học 
nhận xét tiết học , dặn dò về nhà học bài , chuẩn bị bài sau.
2 em đọc bài ở sgk 
Hs làm vào vở BT 
 Hs làm vào vở BT 
Hs làm vào vở BT 
Hs làm vào phiếu bài tập 
Tiết 4: An toàn giao thụng
Bài 2. tìm hiểu đường phố 
A. Mục tiêu : tiết 1
1. kiến thức : Hs biết được tên nơi ở của em , biết được lòng đường dành cho người điều khiển xe cộ đđi lại , vỉa hè dành cho người đi bộ 
2. Kĩ năng : mô tả được nơi ở , phân biệt am thanh tren đường quan sát hướng xe đi tới 
3. Thái độ : giáo dục hs có ý thức thực hện nội quy về an toàn giao thông 
 B. Chuẩn bị : sgk về an toàn giao thông 
C. Cá hoạt động dạy - học chủ yếu 
tg
Hoạt động của gv 
Hoạt động của hs
HTĐB
4
10
1
14
4
I . kiểm tra bài cũ:
- khinđi trên đường em cần làm gì ? 
II. Baì mới :
1. Giới thiệu bài : bằng lời 
* HĐ 1 : giới thiệu về nơi các em đang ở 
- Mục đích : hs nhớ tên , địa chỉ nơi ở của mình toàn giao thông 
- Cách tiến hành : 
- B1. quan sát tranh ở sgk 
+ Gv hướng dẫn hs quan sát tranh thảo luận : 
+ tên nơi em ở là gì ? 
+ con đường đó có nhiều xe đi lại không ? 
+ đường đó có vỉa hè không ?
+ đường quê em là đường ở thành phố hay nông thôn ? 
= > kết luận : Mỗi đường phố đều có tên , đường ở nông thôn không có vỉa hè , đường ở thành phố có vỉa hè , nhiều xe cộ đi lại . đường không có vỉa hè cần đi sát vào lề đường bên tay phải 
Giải lao 
*HĐ 2: quan sát tranh 
- Mục đích : nắm bắt được đực điểm của chung của đường phố 
+ trong tranh là loại đường nào ?
+ hai bên đường em thấy những gì ? 
+ lòng đường rộng hay hẹp ?
+ xe cộ đi từ bên nào tới ?
=> Kết luận : đường phố có đặc điểm chung là có lòng đường trải nhựa hoặc bê tông  
3. Củng cố - dặn dò 
- khi đi bộ trên đường làng em cần chú ý điều gì ?
- Gv kết luận nội dung dạy 
- nhận xét tiết học , dặn dò 
1,2 em trả lời 
Hs chú ý 
Hs trả lời 
Hát tập thể 
Hs trả lời cá nhân 
Hs khác nhận xét 
Hs khá nhắc lại 
Hs khá nhắc lại 
 Thứ sỏu : 28 / 9/ 2012
Tiết 1; Toỏn : ễn : Số 0 
I. Mục tiêu
Kiến thức: 
-Giúp học sinh có khái niệm ban đầu về số o
- Đọc và viết được số 0. Đếm và so sánh số o với các số đã học.
2 Kỹ năng: 
-Biết đọc viết số 0, đếm được từ 0 đến 9; so sánh số 0 với các số đã học
- Biết vị trí của số 0 trong dãy số từ 0-> 9 .
3.Thái độ: Rèn tính cẩn thận khi viết số
II. Đồ dùng: VBTTN , vở ụ li
III. Các hoạt động dạy học
Tg
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
HTĐB
 2
7
9
2
12
3
A. ổn định tổ chức: lớp hát 
B. Luyện tập
Bài 1: Viết số
Yêu cầu hs viết số 0
Gv nhận xét chỉnh sửa
Bài 9 :( 9 25) Khoanh vào số thớch hợp( theo mẫu )
Yêu cầu hs điền số thích hợp vào mỗi ô trống
Gv nhận xét củng cố cách đếm các nhúm đồ vật 
 * Giải lao 
 Bài 10 : Số ? ( 25 )
Yêu cầu hs tự làm bài 
Gv nhận xét chữa bài 
Củng cố cách đếm và viết các số trong phạm vi 0
C. Củng cố dặn dò 
Hôm nay chúng ta ôn bài gì?
Số liền trớc số, số liền sau số 8 là số mấy?
Về xem lại các bài tập . CBBS
Hs hát 
Hs viết số vở ụ li
0 0 0
Hs nhận xét 
Hs làm bài 2 hs lên chữa bài 
Lớp nhận xét 
3hs lên bảng làm bài 
Giỳp HS viết đỳng số 0
HD đếm chấm trũn viết số tương ứng
Tiết 3. tiếng việt : (TN)
 ôn tập : s- r- ch
A. Mục tiêu: 
1. Kiến thức :
- Củng cố cách đọc âm s , r , x,ch.. nhận ra s, r, x, ch trong các tiếng ở các bài tập 
- Làm được các bài tập 1,2,3,4
2. Kĩ năng : rèn đọc viết , nhận diện âm s, r ,x,ch, gi, qu
3. Thái độ : yêu môn học 
B : Chuẩn bị : - GV Phiếu bài tập 4 
 - HS : Vở BT - TNTL tv1/1
C. Các hoạt động dạy- học chủ yếu :
tg
Hoạt động của Gv 
Hoạt động của hs 
HTĐB
5’
25’
5’
I .Kiểm tra bài cũ : 
- gọi hs đọc bài 21
II. bài mới : 
1. Giới thiệu bài : bằng lời 
2. ôn tập : 
- GV hướng dẫn hs làm bài tập .
Bài 1. Nối 
 Bài 2. Nối 
.
bài 3. điền số thớch hợp vào chỗ trống.
-Gv kết hợp giảng nghĩa một số từ 
Bài 4. điền i hay ụ?
- GV hướng dẫn hs quan sát tranh , điền âm i ,ụ
III. Củng cố - dặn dò :
gv kết luận nội dung dạy học 
nhận xét tiết học , dặn dò về nhà học bài , chuẩn bị bài sau.
2 em đọc bài ở sgk 
Hs làm vào vở BT 
 Hs làm vào vở BT 
Hs làm vào vở BT 
Hs làm vào phiếu bài tập 
 Tiết 3: GDNGLL( dạy An toàn giao thụng )
Bài 2. tìm hiểu đường phố 
A. Mục tiêu : tiết 2
1. kiến thức : Hs mô tả được con đường nơi em ở 
2. Kĩ năng : vẽ được con đường nơi em ở 
3. Thái độ : giáo dục hs có ý thức thực hện nội quy về an toàn giao thông 
 B. Chuẩn bị : sgk về an toàn giao thông 
C. Cá hoạt động dạy - học chủ yếu 
tg
Hoạt động của gv 
Hoạt động của hs
HTĐB
4
10
1
14
4
I . kiểm tra bài cũ:
- ở đường phố người đi bộ ở đâu ?
- khi đi học em cần đi như thế nào ?
II. Baì mới :
1. Giới thiệu bài : bằng lời 
* HĐ 1 : vẽ tranh 
- Mục đích : hiểu biết và phân biệt được sự khác nhau giữa lòng đường và lề đường , hiểu lề đường bên phải dành cho nguồi đi bộ , lòng đường dành cho các loại xe đi lại 
- Cách tiến hành : 
+ ở lòng đường người đi bộ ở đâu ?
+ các loại xe đi ở đâu ? 
- B1. hs vẽ theo nhóm 4 người 
+ Gv hướng dẫn hs quan sát vẽ đường làng tô màu vàng , lề đường tô màu xanh 
- B2 trưng bày sản phẩm 
+ hs gới thiêu vê nội dung 
- Gv nhận xét , kết luận 
Giải lao 
*HĐ 2: quan sát tranh 
- Mục đích : nắm bắt được đực điểm của chung của đường phố 
+ trong tranh là loại đường nào ?
+ hai bên đường em thấy những gì ? 
+ lòng đường rộng hay hẹp ?
+ xe cộ đi từ bên nào tới ?
=> Kết luận : đường phố có đặc điểm chung là có lòng đường trải nhựa hoặc bê tông  
3. Củng cố - dặn dò 
- khi đi bộ trên đường làng em cần chú ý điều gì ?
- Gv kết luận nội dung dạy 
- nhận xét tiết học , dặn dò 
1,2 em trả lời 
Hs chú ý 
Hs trả lời 
Hát tập thể 
Hs trả lời cá nhân 
Hs khác nhận xét 
Hs khá nhắc lại 
Hs khá nhắc lại 
Thứ năm 23 - 9 -2010
 Tiết 1. toán : ( TN ) : luyện tập
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức .
- bước đầu biết so sánh số lượng các số trong phạm vi 7 , 
-làm được các bài tập 1,2, (21) 3 , 4 (22 )
2.Kĩ năng. rèn kĩ năng đọc , viết dấu , =
3. Thái dộ . yêu môn học 
B. Chuẩn bị . bộ đò dùng học toán 1
C. Các hoạt động dạy - học chủ yếu 
tg
Hoạt động của gv 
Hoạt động của hs
HTĐB
5
25
5
I . Kiểm tra bài cũ :
- gọi hs lên bảng viets các số từ 1 đến 7 
II. Bài mới :
1. Giới thiệu bài . bằng lời 
2. hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1(21): viết số thích hơp vào ô trống 
Bài 2(22) : số 
Bài 3(22) viết số vào ô trống (theo mẫu )
bài 4(22) viết số vào ô trống (theo mẫu )
3.Củng cố , dặn dò ;
Gọi hs đọc lại bài 1
 - dặn dò . làm bài Cb bài sau
1,2 học sinh lên bảng làm 
Hs làm vào sgk
2 hs lên bảng làm
Hs làm bài vào sgk
2 hs lên bảng làm
Hs làm bài vào bảng phụ 
2 hs lên bảng làm
Tiết 2. tiếng việt : ( NC ) ÔN tập 
 A. Mục tiêu: 
1. Kiến thức :
- Củng cố cách đọc , cách viết âm ở bài 17, đọc , 
- Làm được các bài tập trong sgk BTNC
2. Kĩ năng : rèn đọc viết , nhận diện âm t, th 
3. Thái độ : yêu môn học 
B : Chuẩn bị : - GV Phiếu bài tập 
C. Các hoạt động dạy- học chủ yếu :
tg
Hoạt động của Gv 
Hoạt động của hs 
HTĐB
I .Kiểm tra bài cũ : 
- gọi hs đọc bài 17 : u , ư
II. bài mới : 
1. Giới thiệu bài : bằng lời 
2. ôn tập : 
- GV hướng dẫn hs làm bài tập .
* HĐ 1: Gv cho hs ôn lại các âm , từ có chứa âm đã học ở bài 17 
* HĐ 2. nối hình với chữ ; đọc và viết số đó 
cử tạ , hổ dữ , cá thu 
- GV hướng dẫn hs quan sát tranh rồi đọc từ ,, nối từ với tranh, viết từ dưới tranh .
 *HĐ 2 : Nối chữ với chữ 
-Gv kết hợp giảng nghĩa một số từ 
III. Củng cố - dặn dò :
gv kết luận nội dung dạy học 
nhận xét tiết học , dặn dò về nhà học bài , chuẩn bị bài sau .
2 em đọc bài ở sgk 
Hs đọc ở bảng phụ 
 Hs lên bảng làm 
Hs làm vào phiếu bài tập 
tiết 3. tiếng việt : ( NC
 	 ôn tập 
A. Mục tiêu: 
1. Kiến thức :
- Củng cố cách đọc , cách viết âm ở bài 18, đọc , 
- Làm được các bài tập trong sgk BTNC
2. Kĩ năng : rèn đọc viết , nhận diện âm x, ch 
3. Thái độ : yêu môn học 
B : Chuẩn bị : - GV Phiếu bài tập 
C. Các hoạt động dạy- học chủ yếu :
tg
Hoạt động của Gv 
Hoạt động của hs 
HTĐB
I .Kiểm tra bài cũ : 
- gọi hs đọc bài 18 : x, ch
II. bài mới : 
1. Giới thiệu bài : bằng lời 
2. ôn tập : 
- GV hướng dẫn hs làm bài tập .
* HĐ 1: Gv cho hs ôn lại các âm , từ có chứa âm đã học ở bài 18 
* HĐ 2. nối hình với chữ ; đọc và viết số đó 
Thợ xẻ , chó xù , lá chè 
- GV hướng dẫn hs quan sát tranh rồi đọc từ ,, nối từ với tranh, viết từ dưới tranh .
*HĐ 2 : Nối chữ với chữ 
-Gv kết hợp giảng nghĩa một số từ 
III. Củng cố - dặn dò :
gv kết luận nội dung dạy học 
nhận xét tiết học , dặn dò về nhà học bài , chuẩn bị bài sau .
2 em đọc bài ở sgk 
Hs đọc ở bảng phụ 
 Hs lên bảng làm 
Hs làm vào phiếu bài tập 
 	 Thứ sáu :24 - 9 -2010
Tiết 1 toán (NC): luyện tập
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức .
- Củng cố cho học sinh cách so sánh số lượng các số trong phạm vi 7 , viết số thứ tự từ 1 đến 7 
-làm được các bài tập 1 , 2, 3 ( 15 ) 
2.Kĩ năng. rèn kĩ năng đọc , viết dấu đọc viết các số trong phạm vi 7 .
3. Thái dộ . yêu môn học 
B. Chuẩn bị . bộ đò dùng học toán 1
C. Các hoạt động dạy - học chủ yếu 
tg
Hoạt động của gv 
Hoạt động của hs
HTĐB
5
25
5
I . Kiểm tra bài cũ :
- gọi hs lên bảng viết các số từ 1 đến 7 
II. Bài mới :
1. Giới thiệu bài . bằng lời 
2. hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1 : số
Bài 2. viết số thích hợp vào ô trống 
Bài 3 . khoanh vào số lớn nhất 
 a, 5, 4, 7 , 3 
 b, 6, 2, 5, 1
3.Củng cố , dặn dò ;
Gọi hs đọc lại bài 2
 - dặn dò . làm bài Cb bài sau
1,2 học sinh lên bảng làm 
Hs làm vào bảng phụ
2 hs lên bảng làm
Hs làm bài vào bảng phụ
2 hs lên bảng làm
Tiết 2 . thực hành luyện viết : 
 bài 21 : xe chỉ , rổ khế , sư tử , thợ nề , kẻ ô 
A. Mục tiêu :
 1. Kiến thức .
.-viết được đúng các chữ trong các từ : xe chỉ , sư tử , rổ khế , thợ nề , kẻ ô , theo kiểu chữ viết thường , cỡ vừa theo vở TV!/1
 - Học sinh giỏi, khá có thể viết được đủ số dòng quy định
2. Kĩ năng. hs viết đúng quy trình mẫu chữ trong VTV1/1
3. Thái độ . giáo dục hs chăm chỉ viết bài
B. Đồ dùng: 
 - GV Bảng phụ viết sẵn nội dung bài viết 
 - HS bảng con , VTV1/1
C. Các hoạt động dạy - học chủ yếu 
tg
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
Htđb
1
4
25
1
4
I. ổn định tổ chức: 
II. Kiểm tra bài cũ :
 - thu vở viết ở nhà của hs 
Gv đọc cho hs viết : cá kho , 
Nhận xét , đánh giá
III. Bài mới :
giới thiệu bài :bằng lời
yêu cầu học sinh đọc bài mới 
*HĐ 1. hướng dẫn viết vào bảng con
quan sát, nhận xét các con chữ , nhận xét về số nét độ cao , của từng con chữ 
GV hướng dẫn quy trình viết chữ , viết mẫu từng chữ :,
 - hướng dẫn viết từ : rổ khế, sư tử 
Giải lao
*HĐ 2; viết bài vào vở tv1/1
GV cho hs quan sát vở mãu , gọi hs đọc lại bài viết 
Nhắc lại tư thế ngồi viết 
Gv quan sát sửa sai , uốn nắn hs
* khuyến khích hs khá , giỏi
viết đủ số dòng quy định
* thu chấm 1/3 bài viết của hs
Nhận xét, tuyên dương 
 * HĐ 3: Củng cố dặn dò:
 - gọi hs tìm tiếng có âm vừa viết vừa viết
 - nhận xét tiết học 
 - dặn dò : vè nhà viết lại bài , chuẩn bị bài sau
- hát đầu giờ
Hs viết vào bảng con
1,2 hs đọc bài cần viết 
Hs nhận xét
Viết vào bảng con 
Hs viết từ : rổ khế , sư tử
Hs chú ý, đọc lại bài mẫu 
Hs viết bài , viết 1/2 số dòng
Hs viết bài vào vở tv1/1
Hs nhận xét, bình chọn bài viết đẹp 
1,2 hs đọc
Hs khá nhắc lại
gvhd

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an(7).doc