Giáo án lớp 1 – Trường Tiểu học Quảng Phong - Tuần 27

I. Mục đích, yêu cầu

_Hs hiĨu khi nào cần nói lời cảm ơn, khi nào cần nói lời xin lỗi, vì sao cần nói lời cảm ơn, xin lỗi, trẻ em có quyền được tôn trọng, được đối xử bình đẳng.

 _ HS biết nói lời cảm ơn, xin lỗi trong các tình huống giao tiếp hằng ngày.

 _ HS có thái độ: Tôn trọng, chân thành khi giao tiếp, Quý trọng những người biết nói lời cảm ơn, xin lỗi.

ii. Chuẩn bị

 _ Gv: Đồ dùng để hóa trang, khi chơi sắm vai

 

doc 19 trang Người đăng hoaian89 Lượt xem 590Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 – Trường Tiểu học Quảng Phong - Tuần 27", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
_Yªu cÇu hs vỊ nhµ ®äc bµi l­u lo¸t, tr«i ch¶y, lµm bµi tËp ë VBT 
_ChuÈn bÞ bµi sau: ®äc tr­íc bµi: Ai dËy sím
 _Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
_Quan sát
_ Hs nghe.
_Quan sát
_ Hs ph©n tÝch
_Nhẩm theo
+3, 4 HS 
_ Nhóm (4 em) 
_Cá nhân – đồng thanh
_ Hs thi 
_ Lớp nhận xét
_ Hs ®äc ®ång thanh
_¨p: kh¾p
_ Hs ®äc
_ Hs ph©n tÝch
_ Hs thi 
_ Nơ hoa ngäc lan mµu tr¾ng ngÇn.
_ H­¬ng lan ngan ng¸t to¶ kh¾p khu v­ên.
_2 HS thi đọc diễn cảm bài văn
_2 HS tr×nh bµy.
 TiÕt 4: To¸n 
105. luyƯn tËp
I. Mơc ®Ých yªu cÇu:
 _ Bước đầu giúp hs: Củng cố về đọc viết, so sánh các số có hai chữ số; tìm số liền sau của số có hai chữ số, phân tích số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị.
 _RÌn kü n¨ng ®äc, viÕt c¸c sè cã 2 ch÷ sè, t×m sã liỊn sau, ph©n tÝch sè. .
 _ Hs cã ý thøc ch¨m chØ häc tËp.
ii. chuÈn bÞ: 
_ Gv: bộ đồ dùng học toán lớp 1
_ Hs: Vở bài tập Toán 1
iii. lªn líp
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc.
 2. KiĨm tra bµi cị: §iỊn dÊu > < =
 HiÕu : 3040; 3642: Vinh : 2552; 7777 ( B§: §iỊn ®ĩng ®Đp: 10®)
 * Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
 3. Bµi míi: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 a.Giới thiệu bài: 
 b.Thực hành:
Bài 1:
_Cho HS nêu yêu cầu bài
_Cho HS tự làm bài
 Khi chữa bài nên phối hợp giữa đọc và viết số
Bài 2:
_Cho HS nêu yêu cầu bài
_Cho HS tự làm bài
Bài 3: 
_Cho HS nêu yêu cầu bài
_Cho HS tự làm bài
Bài 4: 
_Cho HS nêu yêu cầu bài
 GV hướng dẫn:
+87 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
+GV hướng dẫn HS viết: 87 = 80 + 7 
Đọc: Tám mươi bảy gồm tám chục cộng bảy
_Cho HS tự làm bài
c. Hoạt động nối tiếp:
 Hướng dẫn HS tập đếm từ 1 đến 99
4.Củng cố - dặn dò:
_ Gv cđng cè néi dung bµi. 
_Yªu cÇu hs vỊ nhµ lµm bµi tËp ë VBT 
_ChuÈn bÞ bµi sau: xem tr­íc néi dung bµi: : Bảng các số từ 1 đến 100
 _Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
_Viết số
_Làm và chữa bài
_Tìm số liền sau của một số
_Cho HS làm và chữa bài
_So sánh số
_HS làm và chữa bài
_Thực hiện theo mẫu
+87 gồm 8 chục và 7 đơn vị
+Gọi vài HS nhắc lại
_HS làm và chữa bài
 TiÕt 4: To¸n So¹n: 19/3/2010
 Gi¶ng: T3 - 23/3/2010
106. BẢNG CÁC SỐ TỪ 1 ĐẾN 100
I. Mơc ®Ých yªu cÇu:
 _ Giúp học sinh: Nhận biết 100 là số liền sau của 99, Nhận biết một số đặc điểm của các số trong bảng các số đến 100
 _Tự lập được bảng các số từ 1 đến 100
 _ Hs cã ý tù gi¸c, ch¨m chØ häc tËp.
ii. chuÈn bÞ: 
_ Gv: kỴ s½n b¶ng sè tõ 1 ®Õn 100
_ Hs: Vë bµi tËp to¸n 1
iii. lªn líp
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc.
 2. KiĨm tra bµi cị:
 _ Vinh: Liªn : §Õm tõ 20 ®Õn 99. ( B§: §Õm ®ĩng, to, râ rµng: 10®)
 * Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
 3. Bµi míi
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
a. Giíi thiƯu bµi.
b. Giới thiệu bước đầu về số 100:
_Hướng dẫn HS làm bài tập 1 để tìm số liền sau của 97, 98, 99. Nếu HS không tìm được số liền sau của 99 thì GV giúp HS biết 100 là số liền sau của 99
_Hướng dẫn HS đọc, viết số 100
+100 không phải là số có hai chữ số mà là số có ba chữ số (một chữ số 1 và hai chữ số 0 đứng liền sau chữ số 1 kể từ trái sang phải); số 100 là số liền sau của 99 nên số 100 bằng 99 thêm 1
2. Giới thiệu bảng các số từ 1 đến 100;
_Hướng dẫn HS tự viết các số còn thiếu vào ô trống ở từng dòng của bảng trong bài tập 2
_Sau khi chữa bài, GV có thể hỏi HS để giúp HS củng cố những hiểu biết về các số từ 1 đến 100:
+Số bé nhất có hai chữ số làsố nào?
+Số lớn nhất có hai chữ số làsố nào?
+Số lớn nhất có một chữ số làsố nào?
4. Cđng cè - dỈn dß:
 _ Gv cđng cè néi dung bµi.
 _ Yªu cÇu hs vỊ nhµ lµm bµi tËp ë VBT.
 _Chuẩn bị bài: Luyện tập 
 _ Gv nhËn xÐt tiÕt häc. 
_HS làm từng dòng và chữa bài
_ Hs tr¶ lêi
+10
+99
+9
TiÕt2: H¸t
27 : HOÀ BÌNH CHO BÉ (TT)
I. Mơc ®Ých yªu cÇu:
	-Học sinh hát đúng giai điệu lời ca và thuộc bài.
	-Biết một số động tác vận động phụ hoạ.
 	 -Học sinh được giới thiệu về cách đánh nhịp
II.Đồ dùng dạy học:
	-Hát chuẩn xác bài “Hoà bình cho bé” có sắc thái biểu cảm.
-Nhạc cụ quen dùng, băng nhạc.
-Những nhạc cụ gõ cho học sinh.
-Bảng chép lời ca. 
-Tranh ảnh minh hoạ: Hình ảnh chim bồ câu trắng, tượng trưng của hoà bình.
-Các động tác vận động phụ hoạ.
-Đánh nhịp 2 – 4: Thể hiện bằng động tác tay, làm rõ 2 phách: một phách mạnh và một phách nhẹ, giúp cho những người hát giữ đúng phách và nhịp, giữ đúng tốc độ.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Kiểm tra : Hỏi tên bài cũ 
Gọi HS hát trước lớp bài “Hoà bình cho bé”.
GV nhận xét phần KTBC.
2.Bài mới : 
GT bài, ghi tựa.
Hoạt động 1 :
Ôn tập bài hát:
Cả lớp cùng hát 2, 3 lượt.
Các nhóm luân phiên cùng hát 2, 3 lượt.
Các nhóm hát nối tiếp từng câu hát.
Nhóm 1 hát câu 1
Nhóm 2 hát câu 2
Nhóm 3 hát câu 3
Cả lớp hát câu 4
Phối hợp hát với gõ đệm.
Hoạt động 2 :
Tập vận động phụ hoạ
Giáo viên hướng dẫn học sinh vận động phụ hoạ theo bài hát.
Hoạt động 3 :
Tổ chức cho học sinh biểu diễn có vận động phụ hoạ, đệm theo bằng nhạc cụ gõ.
Hoạt động 4 :
Giới thiệu cách đánh nhịp.
Giáo viên làm mẫu đánh nhïip 2 – 4
Thể hiện bằng động tác tay, làm rõ 2 phách: một phách mạnh và một phách nhẹ, giúp cho những người hát giữ đúng phách và nhịp, giữ đúng tốc độ.
Cho học sinh nữa lớp vỗ tay theo phách, nữa lớp đánh nhịp bằng tay phải rồi đổi phiên.
4.Củng cố :
Cho học sinh hát lại kết hợp với vận động phụ hoạ.
Nhận xét, tuyên dương.
5.Dặn dò về nhà: 
Tập hát ở nhà.
Xem lại bài hát, thuộc lời ca để tiết sau học tốt hơn.
HS nêu.
4 em lần lượt hát trước lớp bài“Hoà bình cho bé”.
HS khác nhận xét bạn hát.
Lớp hát tập thể 1 lần. 
Vài HS nhắc lại.
Học sinh hát theo hướng dẫn của giáo viên. 
Các nhóm hát theo giáo viên từng câu hát theo nhóm mình.
Lớp hát câu 4.
Thực hiện 2 – 3 lần.
Hát phối hợp gõ đệm.
Học sinh thực hiện động tác vận động phụ hoạ theo hướng dẫn của giáo viên.
Với tư thế đứng vỗ tay theo phách khi hát câu hát 1, câu hát 3. Sau đó giơ tay theo hình chữ V, nghiêng sang trái, sang phải nhịp nhàng. Động tác giơ tay lên cao thực hiện trong câu hát 2, đến câu hát 4 cũng giơ tay lên cao nhưng thêm: nắm hai bàn tay, hai cách tay thành vòng tròn phối hợp chân quay tại chỗ, hết một vòng là hết câu hát 4.
Thi đua giữa các nhóm biểu diễn và vận động phụ hoạ.
Học sinh thực hiện theo giáo viên.
Ôn lại bài hát và vận động phụ hoạ.
Thực hiện ở nhà.
TiÕt 3 : ChÝnh t¶
5. nhµ bµ ngo¹i
I. Mơc ®Ých yªu cÇu:
_HS chép lại chính xác, không mắc lỗi đoạn văn trong bài Nhµ bµ ngo¹i. Tốc độ viết: tối thiểu 2 chữ / 1 phút, hiĨu dÊu chÊm dïng ®Ĩ kÕt thĩc c©u.
_Điền đúng vần ¨m hoặc ¨p, chữ c hoặc k, ®iỊm ®ĩng dÊu chÊm trong bµi chÝnh t¶.
_ Hs cã ý thøc rÌn ch÷.
ii. chuÈn bÞ:
_ Gv: Một phần bài tập trong tiết Chính tả. Bảng phụ, bảng nam châm
_ Hs: vë chÝnh t¶
iii. lªn líp:
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc
 2. KiĨm tra bµi cị:
 _ ChÊm vë viÕt l¹i bµi cđa: Liªn : V©n:
 _ ViƯt: Lµm BT 2a Träng: Lµm BT 2b ( BD: Lµm ®ĩng, viÕt ®Đp: 10®)
 * Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm
 3. Bµi míi:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 a.Giới thiệu bài: 
 b. Hướng dẫn HS tập chép:
_GV viết bảng đoạn văn cần chép
_GV chỉ cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: bµ ngo¹i, réng r·i, loµ xoµ, hiªn, kh¾p v­ên
_Tập chép:
 + GV hướng dẫn các em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề bài vào giữa trang..
_Chữa bài
+GV chỉ từng chữ trên bảng
+Đánh vần những tiếng khó
+Chữa những lỗi sai phổ biến
 c. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:
 Điền vần: ¨m hoặc ¨p: 
_Đọc yêu cầu đề bài
_GV nói: Mỗi từ có một chỗ trống phải điền vần an hoặc vần at vào từ mới hoàn chỉnh
_Cho HS lên bảng làm mẫu
_GV tổ chức cho thi làm bài tập đúng, nhanh
_GV chốt lại trên bảng
Điền chữ: c hoặc k
_Tiến hành tương tự như trên
 4. Củng cố- dặn dò:
_ Gv cđng cè néi dung bµi
_ Yªu cÇu hs vỊ nhµ chÐp l¹i ®o¹n v¨n s¹ch ®Đp
_ ChuÈn bÞ bµi sau: C©u ®è
_ Gv nhËn xÐt tiÕt häc
_2, 3 HS nhìn bảng đọc thành tiếng đoạn văn
_HS tự nhẩm và viết vào bảng: bµ ngo¹i, réng r·i, loµ xoµ, hiªn, kh¾p v­ên 
_HS chép vào vở
_Dùng bút chì chữa bài
+Rà soát lại
+Ghi số lỗi ra đầu vở
+HS ghi lỗi ra lề
_Đổi vở kiểm tra
_1 HS đọc 
_2, 3 HS đọc lại kết quả
_Về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, sạch, đẹp; làm lại bài tập
_Chuẩn bị bài: C©u ®è.
TiÕt 4 : TËp viÕt
25. T« ch÷ hoa: E, E, G
I. Mơc ®Ých yªu cÇu:
 _ Hs biÕt c¸ch viÕt ch÷ cì nhá, biÕt c¸ch t« ch÷ hoa
 _ HS tô đúng và đẹp các chữ hoa: Viết đúng và đẹp các vần ¨m, ¨p, ­¬n, ­¬ng; các từ ngữ: ch¨m häc, kh¾p v­ên, v­ên hoa, ng¸t h­¬ng. Viết theo chữ thường, cỡ vừa, đúng cỡ chữ, đều nét, d·n ®ĩng kho¶ng c¸ch.
 _ Hs cã ý thøc rÌn ch÷
ii. chuÈn bÞ: 
 _ Gv: C¸c ch÷ hoa C,D, § trong khung ch÷
 _ Hs: Vë tËp viÕt
iii. lªn líp:
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc
 2. KiĨm tra bµi cị:
 _ C¶ líp viÕt ch÷ hoa C, D, § vµo b¶ng con.
 * Gv nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
 3. Bµi míi:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 a.Giới thiệu bài: 
 b. Hướng dẫn HS t« ch÷ hoa:
 _ Gv h­íng dÉn hs quan s¸t vµ nhËn xÐt c¸c ch÷ hoa: E, £, G trªn b¶ng phơ vµ trong vë
 _ Gv nhËn xÐt kiĨu nÐt, sè l­ỵng, nªu quy tr×nh viÕt.
 _ Gv h­íng dÉn c¸ch viÕt tõng ch÷ ®ång thêi yªu cÇu hs viÕt vµo b¶ng con.
 c. H­íng dÉn viÕt vÇn, tõ øng dơng:
 _ Yªu cÇu hs ®äc c¸c vÇn vµ tõ øng dơng: ¨m, ¨p, ­¬n, ­¬ng, ch¨m häc, kh¾p v­ên, v­ên hoa, ng¸t h­¬ng
 _ Gv h­íng dÉn hs viÕt tõng vÇn, tõ øng dơng vµo b¶ng con.
 d. H­íng dÉn Hs tËp t«, tËp viÕt:
 _ Gv h­íng dÉn hs c¸ch cÇm bĩt, ngåi ®ĩng t­ thÕ, h­íng dÉn c¸c em c¸ch sưa lçi trong bµi viÕt.
 _ Yªu cÇu hs t« c¸c ch÷ hoa: E, £, G tËp viÕt vÇn: ¨m, ¨p, ­¬n, ­¬ng, ch¨m häc, kh¾p v­ên, v­ên hoa, ng¸t h­¬ng vµo vë tËp viÕt.
 _ Gv theo dâi, giĩp ®ì.
 _ Gv chÊm, ch÷a bµi cho hs.
4. Cđng cè - dỈn dß:
 _ Gv cđng cè néi dung bµi.
 _ yªu cÇu hs vỊ nhµ tiÕp tơc luyƯn viÕt trong VBT. 
 _ ChuÈn bÞ bµi sau: T« ch÷ hoa: H, I, K
 _ Gv nhËn xÐt tiÕt häc. 
_ Hs quan s¸t, nhËn xÐt
_ Hs viÕt vµo b¶ng con.
_ Hs ®äc
_ Hs viÕt vµo b¶ng con.
 _ Hs l¾ng nghe
_ Hs t« vµo vë tËp viÕt
 TiÕt 1+ 2:TËp ®äc So¹n: 19/3/2010
 Gi¶ng: T4 - 24/3/2010
15+16. ai dËy sím
I. Mơc ®Ých yªu cÇu:
 _ Hs hiểu các từ ngữ trong bài: võng ®«ng, ®Êt trêi; hiĨu ®­ỵc néi dung bµi: c¶nh buỉi s¸ng rÊt ®Đp, ai dËy sím míi thÊy ®­ỵc c¶nh ®Đp Êy. Ôn các vần ­¬n, ­¬ng, ; biÕt c¸ch ®äc bµi th¬..
 _ HS đọc trơn cả bài. Phát âm đúng các tiếng, từ ngữ khó, nhắc lại được nội dung bài, biÕt hái ®¸p hån nhiªn nh÷ng viƯc lµm buỉi s¸ng, tìm được tiếng, nói được câu chứa tiếng có vần ­¬n, ­¬ng. Häc thuéc lßng th¬.
_ Hs cã ý thøc dËy sím ®Ĩ thÊy ®­ỵc c¶nh ®Đp cđa thiªn nhiªn.
ii. chuÈn bÞ: 
_ Gv: Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK , Bảng nam châm, bộ chữ HVBD
_ Hs: Bộ chữ HVTH 
iii. lªn líp
Tiết 1
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc.
 2. KiĨm tra bµi cị:
 _ Th­¬ng : D­¬ng : _ §äc bµi: Hoa ngäc lan, tr¶ lêi c©u hái 1, 2 SGK
 ( B§: §äc to, l­u lo¸t, diÕn c¶m: 5®. tr¶ lêi ®ĩng: 5®).
 * Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
 3. Bµi míi:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 a. Giới thiệu bài: Treo tranh (giống SGK), giới thiệu về nội dung tranh
 b. Hướng dẫn HS luyện đọc:
 GV đọc mẫu bài văn:
Giọng chậm rãi, nhẹ nhàng, vui t­¬i.
 HS luyện đọc:
 * Luyện đọc tiếng, từ ngữ:
 _ GV ghi các từ : “dËy sím, ra v­ên, ng¸t h­¬ng, lªn ®åi, ®Êt trêi, chê ®ãn” lên bảng và gọi HS đọc bài
 _ Yêu cầu HS phân tích các từ khó: ra v­ên, ng¸t h­¬ng
 _ GV giải nghĩa từ khó: võng ®«ng, ®Êt trêi
 *Luyện đọc câu:
_GV chỉ bảng từng tiếng ở câu thứ nhất, yªu cÇu hs ®äc nhÈm theo.
 +Cho 3, 4 HS đọc trơn câu thứ nhất
_Tiếp tục với các câu th¬ cßn l¹i.
_Cuối cùng cho HS tiếp nối nhau đọc trơn từng câu 
 *Luyện đọc đoạn, bài: (3 ®o¹n) 
_Yªu cÇu tõng nhãm hs tiếp nối nhau đọc tõng khỉ th¬.
_ Gäi 3 - 4 Hs ®ọc cả bài. 
_ Gv tỉ chøc cho các tổ thi ®äc ®ång thanh, xem tỉ nµo đọc đúng, to, và rõ ràng.
_Cho HS đọc đồng thanh cả bài 1 lần
 c. Ôn các vần ­¬n, ­¬ng: 
 Tìm tiếng trong bài có vần ­¬n, ­¬ng?
 _ Gv nªu vần cần ôn là vần ­¬n, ­¬ng, yªu cÇu hs t×m tiÕng cã vÇn ­¬n, ­¬ng trong bµi.
 _ Cho HS đọc tiếng, từ chứa vần ­¬n, ­¬ng
 _Cho HS phân tích tiếng “v­ên, h­¬ng”
 _ Gv nhËn xÐt
Nói câu chứa tiếng có có vần ­¬n hoặc vần ­¬ng
 _GV nhắc: Nói thành câu là nói trọn nghĩa cho người khác hiểu. Có thể nói 2 câu, trong đó có một cậu chứa vần cần tìm. 
Ví dụ: MĐ th­ëng cho em mét con bĩp bª rÊt ®Đp.
_ Gv nhËn xÐt
 Tiết 2
d. Tìm hiểu bài th¬ và luyện nói:
_ Gv ®äc mÉu bµi lÇn2
 Tìm hiểu bài th¬: 
_ 1 HS đọc bµi th¬, c¶ líp ®äc thÇm l¹i. 
_GV hỏi: Khi dËy sím, ®iỊu g× chê ®ãn em:
 + ë ngoµi v­ên? 
 + Trªn c¸nh ®ång?
 + Trªn ®åi? 
_GV đọc diễn cảm lại bài th¬.
_ Tỉ chøc 2 hs thi ®äc diƠn c¶m bµi th¬.
_ Gv nhËn xÐt.
 Häc thuéc lßng bµi th¬: DËy sím 
_ Gv h­íng dÉn Hs häc thuéc lßng bµi th¬ t¹i líp b»ng ph­¬ng ph¸p xo¸ dÇn ch÷.
- Gv tỉ chøc Hs thi ®äc thuéc lßng bµi th¬.
_GV nhận xét, ®¸nh gi¸ ®iĨm cho Hs.
Luyện nói: Hái nhau vỊ nh÷ng viƯc lµm buỉi s¸ng
 _ GV nªu yªu cÇu: 2 em thay nhau hái: s¸ng sím, b¹n lµm g×? Buỉi s¸ng, b¹n dËy lĩc mÊy giê?...
_ Gv nhËn xÐt
4.Củng cố - dặn dò:
_ Yªu cÇu hs ®äc l¹i bµi, Gv hái: Buỉi s¸ng chĩng ta nªn dËy sím kh«ng? chĩng ta nªn lµm g× vµo buỉi s¸ng?
_ Gv cđng cè néi dung bµi. 
_Yªu cÇu hs vỊ nhµ häc thuéc lßng bµi th¬, lµm bµi tËp ë VBT 
_ChuÈn bÞ bµi sau: ®äc tr­íc bµi: M­u chĩ sỴ
 _Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
_Quan sát
_ Hs nghe.
_Quan sát
_ Hs ph©n tÝch
_Nhẩm theo
+3, 4 HS 
_ Nhóm (4 em) 
_Cá nhân – đồng thanh
_ Hs thi 
_ Lớp nhận xét
_ Hs ®äc ®ång thanh
_­¬n: v­ên
_ ­¬ng: h­¬ng
_ Hs ®äc
_ Hs ph©n tÝch
_ Hs nãi.
_ Hoa ng¸t h­¬ng chê em ngoµi v­ên.
_ Võng ®«ng ®ang chê ®ãn em.
_ C¶ ®Êt trêi ®ang chê ®ãn em.
_2 HS thi đọc diễn cảm bài văn
_ Hs häc thuéc lßng bµi th¬.
_ 2 Hs nèi tiÕp hái
_ 1 Hs ®äc
_ Hs tr¶ lêi
TiÕt 5: To¸n
107. luyƯn tËp
I. Mơc ®Ých yªu cÇu:
 _ Giúp học sinh củng cố về: Giải toán có lời văn, sè cã hai ch÷ sè, so s¸nh sè, sè liỊn tr­íc, liỊn sau, thø tù cđa c¸c sè. 
 _ RÌn kü n¨ng gi¶i to¸n cã lêi v¨n, viết số có hai chữ ; tìm số liền trước, số liền sau của một số; so sánh số; thứ tự của các số
 _ Hs cã ý thøc ch¨m chØ häc tËp.
ii. chuÈn bÞ: 
 _ Gv: bộ đồ dùng học Toán lớp 1
 _ Hs: Vở bài tập Toán 1
iii. lªn líp
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc.
 2. KiĨm bµi cị:
 _ KiĨm tra vë bµi tËp cđa hs
 _ NghÜa : _Nhan : _ §Õm tõ 20 ®Õn 100. ( B§: §Õm ®ĩng, to, râ rµng: 10®)
 * Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
 3. Bµi míi:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
a. Giíi thiƯu bµi
b. Thực hành:
Bài 1: Viết số
_Cho HS nêu lại cách làm bài
Bài 2: 
_Gọi HS nêu cách tìm số liền trước của một số
_Cho HS làm từng phần a, b, c rồi chữa bài
Bài 3:
_Cho HS nêu yêu cầu bài
Bài 4: 
_Cho HS dùng bút và thước nối các điểm để được 2 hình vuông
4.Củng cố - dặn dò:
_ Gv cđng cè néi dung bµi. 
_Yªu cÇu hs vỊ nhµ lµm bµi tËp ë VBT
_ChuÈn bÞ bµi sau: “Luyện tập chung”
 _Gv nhËn xÐt tiÕt häc. 
_Đọc các số vừa viết được
_HS điền kết quả vào chỗ chấm
_Viết các số
_HS tự làm
 TiÕt 2+3:TËp ®äc So¹n: 19/3/2010
 Gi¶ng: T5 - 25/3/2010
17+18. m­u chĩ sỴ
I. Mơc ®Ých yªu cÇu:
 _ Hs hiểu các từ ngữ trong bài: chép, lƠ phÐp; hiĨu ®­ỵc néi dung bµi: sù th«ng minh, nhanh trÝ cđa SỴ ®É khiÕn chĩ tù cøu ®­ỵc m×nh tho¸t n¹n. Ôn các vần u«n, ­¬ng, ; biÕt c¸ch ®äc bµi th¬..
 _ HS đọc trơn cả bài. Phát âm đúng các tiếng, từ ngữ khó, ®äc ®ĩng c¸c tiÕng cã phơ ©m ®Çu l/ n; phơ ©m cuèi t, nhắc lại được nội dung bài, tìm được tiếng, nói được câu chứa tiếng có vần u«n, u«ng. 
_ Hs yªu quý chĩ sỴ th«ng minh.
ii. chuÈn bÞ: 
_ Gv: Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK , Bảng nam châm, bộ chữ HVBD
_ Hs: Bộ chữ HVTH 
iii. lªn líp
Tiết 1
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc.
 2. KiĨm tra bµi cị:
 _ ViƯt: Ng©n: _ §äc thuéc lßng bµi Ai dËy sím., tr¶ lêi c©u hái 1, 2 SGK
 ( B§: §äc to, l­u lo¸t, diÕn c¶m: 5®. tr¶ lêi ®ĩng: 5®).
 * Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
 3. Bµi míi:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 a. Giới thiệu bài: Treo tranh (giống SGK), giới thiệu về nội dung tranh
 b. Hướng dẫn HS luyện đọc:
 GV đọc mẫu bài văn:
Giọng chậm rãi, håi hép, c¨ng th¼ng ë 2 c©u ®Çu, nhĐ nhµng, lƠ ®é ®äc lêi cđa sỴ, tho¶i m¸i ë c©u cuèi.
 HS luyện đọc:
 * Luyện đọc tiếng, từ ngữ:
 _ GV ghi các từ : “ho¶ng l¾m, nÐn sỵ, lƠ phÐp, s¹ch sÏ” lên bảng và gọi HS đọc bài
 _ Yêu cầu HS phân tích các từ khó: ho¶ng l¾m, nÐn sỵ
 _ GV giải nghĩa từ khó: võng ®«ng, ®Êt trêi
 *Luyện đọc câu:
_GV chỉ bảng từng tiếng ở câu thứ nhất, yªu cÇu hs ®äc nhÈm theo.
 +Cho 3, 4 HS đọc trơn câu thứ nhất
_Tiếp tục với c©u 2, 3, 4, 5.
_Cuối cùng cho HS tiếp nối nhau đọc trơn từng câu 
 *Luyện đọc đoạn, bài: (3 ®o¹n) 
_Yªu cÇu tõng nhãm hs tiếp nối nhau đọc tõng ®o¹n.
_ Gäi 3 - 4 Hs ®ọc cả bài. 
_ Gv tỉ chøc cho các tổ thi ®äc ®ång thanh, xem tỉ nµo đọc đúng, to, và rõ ràng.
_Cho HS đọc đồng thanh cả bài 1 lần
 c. Ôn các vần u«n, u«ng: 
 Tìm tiếng trong bài có vần u«n, u«ng?
 _ Gv nªu vần cần ôn là vần u«n, u«ng, yªu cÇu hs t×m tiÕng cã vÇn u«n trong bµi.
 _ Cho HS đọc tiếng, từ chứa vần u«n.
 _Cho HS phân tích tiếng “muén”
 _ Gv nhËn xÐt.
Tìm tiếng ngoài bài có vần u«n, u«ng
_GV cho HS chơi trò chơi: thi tìm (đúng nhanh, nhiều), tổ nào tìm được nhiều nhất tổ đó thắng
 + u«n: buån b·, bu«n b¸n, b¸nh cuèn, su«n sỴ ....
 + u«ng: bu«ng rÌm, cuéng rau, c¸i chu«ng, chång gµ.. 
_ Gv nhËn xÐt
Nói câu chứa tiếng có có vần u«n hoặc vần u«ng
 _GV nhắc: Nói thành câu là nói trọn nghĩa cho người khác hiểu. Có thể nói 2 câu, trong đó có một cậu chứa vần cần tìm. 
Ví dụ: BÐ ®­a cho mĐ cuén len.
_ Gv nhËn xÐt
 Tiết 2
d. Tìm hiểu bài th¬ và luyện nói:
_ Gv ®äc mÉu bµi lÇn2
 Tìm hiểu bài th¬: 
_ 1 HS đọc bµi v¨n, c¶ líp ®äc thÇm l¹i. 
_GV hỏi: Khi SỴ bÞ MÌo chép ®­ỵc, SỴ ®· nãi g× víi mÌo?
 + SỴ lµm g× khi mÌo ®Ỉt nã xuèng ®Êt?
 + XÕp c¸c « ch÷ thµnh c©u nãi ®ĩng vỊ chĩ sỴ.
_GV đọc diễn cảm lại bài v¨n.
_ Tỉ chøc 2 hs thi ®äc diƠn c¶m bµi v¨n
_ Gv nhËn xÐt.
b) Luyện nói:
_Cho HS kể lại toàn bộ câu chuyện
_Có thể cho HS dựng hoạt cảnh kể theo cách phân vai
_ Gv nhËn xÐt
4.Củng cố - dặn dò:
_ Yªu cÇu hs ®äc l¹i bµi, Gv hái: Chĩ sỴ trong bµi nhê cã g× ma ®· cøu ®­ỵc m×nh tho¸t n¹n?
_ Gv cđng cè néi dung bµi. 
_Yªu cÇu hs vỊ nhµ ®äc bµi l­u lo¸t, lµm bµi tËp ë VBT 
_ChuÈn bÞ bµi sau: ®äc tr­íc bµi: Ng«i nhµ
 _Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
_Quan sát
_ Hs nghe.
_Quan sát
_ Hs ph©n tÝch
_Nhẩm theo
+3, 4 HS 
_ Nhóm (4 em) 
_Cá nhân – đồng thanh
_ Hs thi 
_ Lớp nhận xét
_ Hs ®äc ®ång thanh
_ u«n: muén
_ Hs ®äc
_ Hs ph©n tÝch
_ Hs thi t×m nhanh.
_ Hs nèi tiÕp nãi c©u.
_ ý a: Sao anh kh«ng rưa mỈt?
_ SỴ vơt bay ®i
_ SỴ + Th«ng minh
_2 HS thi đọc diễn cảm bài văn
_ 1 Hs kĨ
_ Hs tr¶ lêi: nhê th«ng minh
 TiÕt 1: ChÝnh t¶. So¹n: 19/3/2010
Gi¶ng: T6 - 26/3/2010
6. c©u ®è
I. Mơc ®Ých yªu cÇu:
_HS chép lại chính xác, không mắc lỗi bµi C©u ®è vỊ con ong. Tốc độ viết: tối thiểu 2 chữ / 1 phút. 
_Lµm bµi tËp chÝnh t¶ ®iền đúng ch÷ tr/ch 
_ Hs cã ý thøc rÌn ch÷.
ii. chuÈn bÞ:
_ Gv: Bảng phụ, bảng nam châm
_ Hs: vë chÝnh t¶
iii. lªn líp:
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc
 2. KiĨm tra bµi cị:
 _ Gv kiĨm tra nh÷ng hs vỊ nhµ ph¶i chÐp l¹i bµi: Nhµ bµ ngo¹i
 _HiÕu : Träng: Lµm bµi tËp chÝnh t¶ 2 - VBT ( B§: Lµm ®ĩng, viÕt ®Đp: 10®) 
 * Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm. 
 3. Bµi míi:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 a.Giới thiệu bài: 
 b. Hướng dẫn HS tập chép:
_GV viết bảng nội dung Câu đố
_Cho HS đọc thầm
_GV chỉ cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: chăm chỉ, suốt ngày, khắp, vườn cây
_Tập chép
 GV hướng dẫn các em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề bài vào giữa trang
_Chữa bài
+GV chỉ từng chữ trên bảng
+Đánh vần những tiếng khó
+Chữa những lỗi sai phổ biến
_GV chấm một số vở
 c. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:
Điền tr hoặc ch
_GV treo bảng phụ đã viết nội dung bài tập
_Cho HS lên bảng làm: thi làm nhanh 
_Từng HS đọc lại bài. GV sửa lỗi phát âm cho các em
_GV chốt lại trên bảng
_Bài giải: thi chạy, tranh bóng
Điền chữ: v/ d / gi
_Tiến hành tương tự như trên
_Bài giải: vỏ trứng, giỏ cá, cặp da
4. Củng cố- dặn dò:
_ Gv cđng cè néi dung bµi
_ Yªu cÇu hs vỊ nhµ chÐp l¹i ®o¹n v¨n cho ®Đp
_ ChuÈn bÞ bµi sau: MĐ vµ c«
_ Gv nhËn xÐt tiÕt häc
_2, 3 HS nhìn bảng đọc 
_Lớp giải câu đố
_HS tự nhẩm và viết vào bảng các tiếng dễ sai
_HS chép vào vở
_Dùng bút chì chữa bài
+Rà soát lại
+Ghi số lỗi ra đầu vở
+HS ghi lỗi ra lề
_Đổi vở kiểm tra
_Lớp đọc thầm yêu cầu của bài
_4 HS lên bảng: 2 em viết bên trái, 2 em viết bên pha

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 27.doc