Giáo án dạy các môn học khối 1 - Tuần học 19 năm 2013

I. MỤC TIÊU:

- Đọc được: ăc, âc, mắc áo, quả gấc; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được: ăc, âc, mắc áo, quả gấc

- Luyện núi từ 1– 2 câu theo chủ đề: Ruộng bậc thang.

-KNS : học sinh tích cực, chủ động trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.

 

doc 24 trang Người đăng hong87 Lượt xem 299Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy các môn học khối 1 - Tuần học 19 năm 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u
- Yờu cầu 1 hs khỏ giải thớch mẫu
GV quan sỏt giỳp đỡ hs yếu.
- GV,HS nhận xột.
Bài 3 :Tụ màu vào 11 hỡnh tam giỏc và 12 hỡnh vuụng
- Yờu cầu HS đổi chộo vở kiểm tra lẫn nhau.
3. Củng cố, dặn dũ:
- GV nhận xột tiết học. 
*1 em đọc thuộc.
* Hs lấy 10 que tớnh, lấy thờm 1 que tớnh 
- số HS nhắc lại:10 que tớnh thờm 1 que tớnh là 11 que tớnh
- HS đọc số: mười một( cỏ nhõn, đồng thanh)
-Hs nhắc lại: 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị( cỏ nhõn, đồng thanh)
- HS thực hành viết số 11 vào bảng con. 
* HS nờu yờu cầu
- HS tự làm bài. 
- Hs đọc kết quả của mỡnh.
* HS làm bài vào SGK toỏn. 
- 2 hs lờn bảng chữa bài.
* HS nờu yờu cầu 
- HS tự làm bài vào SGK toỏn.
2 Hs lờn bảng làm bài.
Thứ ba, ngày 25 thỏng 12 năm 2012
HỌC VẦN:
BÀI 76 : uc - ửc
I. Mục tiêu:
- Đọc được: uc, ưc, cần trục, lực sĩ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: uc, ưc, cần trục, lực sĩ 
- Luyện núi từ 1– 2 cõu theo chủ đề: Ai thức dậy sớm.
- KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học: Tiết 1 : uc - ưc
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
- Đọc bài 77, viết bảng con : màu sắc, giấc ngủ
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Nhận diện vần: ăc
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần uc.
- Cho H cả lớp cài vần uc.
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú vần uc, muốn cú tiếng trục ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng trục.
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng trục.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “cần trục”.
- Gọi đỏnh vần tiếng trục , đọc trơn từ cần trục.
* Vần ưc : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa tư thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lượt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
-HS tỡm tiếng chứa vần mới, phõn tớch và đọc. 
 bục giảng bỳt mực
 thỳc giục tức cười
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
* 1 H phõn tớch vần uc.
 - Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng trục.
- 1 H phõn tớch tiếng trục
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
- HS đọc trơn từ, hs yếu đỏnh vần. 
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hớng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
 - Cho H quan sỏt tranh minh hoạ để luyện núi theo cõu hỏi gợi ý: 
-Bức tranh vẽ gỡ?
- Núi 2 cõu về chủ đề: Ai thức dậy sớm nhất?.
* Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
TOÁN: Mười ba , mười bốn , mười lăm 
I. Mục tiêu:
- Nhận biết được mỗi số 13 , 14 , 15 gồm một chục và một số đơn vị ( 3 , 4 , 5 ) ; biết đọc , viết cỏc số .
- KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
- Bài tập cần làm : Bài 1; Bài 2; Bài 3.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Bộ ĐDHT toỏn 
III. Các hoạt động dạy học: 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
- Lớp viết bảng con cỏc số từ 0 đến 12 và đọc.
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Giới thiệu số 13
-GV cựng hs thao tỏc trờn que tớnh
- GV yờu cầu hs lấy 10 que tớnh, sau đú lấy thờm 3 que tớnh nữa 
-10 que tớnh thờm 3 que tớnh là mấy que tớnh?
- GV giới thiệu cỏch viết: 13 gồm cú 2 chữ số, chữ số 1 viết trước, chữ số 3 viết sau.
- GV sửa sai.
- GV đọc mẫu: Mười ba
- 13 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- GV yờu cầu 1 hs nhắc cỏch viết số 13, sau đú cả lớp viết vào bảng con. GV sửa sai.
HĐ2: Giới thiệu số 14, 15.
 Cỏch giới thiệu tương tự số 13 
HĐ3: Thực hành
Bài 1: Viết số 
- GV phỏt phiếu hướng dẫn cỏc nhúm làm bài, giỳp đỡ hs yếu.
- Gọi đại diện trỡnh bày bài của nhúm trờn bảng lớp.
- HS, GV nhận xột, đỏnh giỏ.
Bài 2: Điền số thớch hợp vào ụ trống
- Trước khi điền số cỏc con cần làm gỡ?
GV giỳp đỡ hs yếu.
- GV nhận xột.
Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thớch hợp (theo mẫu) tổ chức trũ chơi “tiếp sức”
- GV treo bảng phụ nờu cỏch chơi, luật chơi.
GV nhận xột – đỏnh giỏ.
3. Củng cố, dặn dũ:
- Về làm cỏc bài tập trong SGK vào vở ụ li. 
*HS viết bảng con, HSyếu đọc
* HS trả lời
- 1 số HS nhắc lại:10 que tớnh thờm 3 que tớnh là 13 que tớnh
- HS viết bảng con. 
- HS đọc lại: mười ba ( cỏ nhõn, đồng thanh)
*HS khỏ trả lời
- HS nờu lại: 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị( cỏ nhõn, đồng thanh) 
* HS nờu yờu cầu sau làm bài vào phiếu bài tập theo nhúm. 
* HS tự làm bài. 
- Hs đọc chữa bài. 
* HS quan sỏt mẫu, cử mỗi nhúm 3 bạn lờn nối. 
- HS nờu cấu tạo số 13, 14, 15.
Thứ tư, ngày 26 thỏng 12 năm 2012
HỌC VẦN
BÀI 79 : oõc - uoỏc
I. Mục tiêu:
- Đọc được ục, uục, thợ mộc, ngọn đuốc; từ và đoạn thơ ứng dụng .
- Viết được : ục, uục, thợ mộc, ngọn đuốc
- Luyện núi từ 1 – 2 cõu theo chủ đề : Tiờm chủng, uống thuốc
-KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học: 
Tiết 1 : oõc - uoỏc
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
- Đọc bài 78, viết bảng con : cỳc vạn thọ, lọ mực
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Nhận diện vần: ục
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần ục.
- Cho H cả lớp cài vần ục.
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú vần ục, muốn cú tiếng mộc ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng mộc .
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng mộc.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “thợ mộc”.
- Gọi đỏnh vần tiếng mộc , đọc trơn từ thợ mộc.
* Vần uục : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa tư thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lượt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
-HS tỡm tiếng chứa vần mới, phõn tớch và đọc. 
 luộc ốc mắm ruốc
 núi cộc lốc chuộc lỗi 
3. Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
* 1 H phõn tớch vần ục.
 - Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng mộc 
- 1 H phõn tớch tiếng mộc
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
- HS đọc trơn từ, hs yếu đỏnh vần. 
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hớng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
 - Cho H quan sỏt tranh minh hoạ để luyện núi theo cõu hỏi gợi ý: 
-Bức tranh vẽ gỡ?
- Núi 2 cõu về chủ đề: Tiờm chủng, uống thuốc
* Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
TOÁN: Mười sáu , mười bảy , mười tám , mười chín 
I. Mục tiêu:
- Nhận biết được mỗi số 16, 17 , 18 , 19 gồm một chục và một số đơn vị ( 6, 7 , 8 , 9 ) ; biết đọc , viết cỏc số đú ; điền được cỏc số 11,12,13,14,15,16,17,18,19 trờn cỏc tia số .
- KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
- Bài tập cần làm : bài 1; bài 2; bài 3 ; bài 4.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Bộ ĐDHT toỏn 
III. Các hoạt động dạy học: 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
- Yờu cầu viết cỏc số từ 10 đến 15 rồi đếm xuụi đếm ngược.
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Giới thiệu số 16
-GV cựng hs thao tỏc trờn que tớnh
- GV yờu cầu hs lấy 10 que tớnh, sau đú lấy thờm 6 que tớnh nữa 
-10 que tớnh thờm 6 que tớnh là mấy que tớnh?
- GV viết bảng và giới thiệu cỏch viết: 16 là số cú 2 chữ số, chữ số 1 viết trước, chữ số 6 viết sau.
- GV đọc số: Mười sỏu. 
- GV hỏi: 16 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- GV yờu cầu viết số.
- GV sửa sai
HĐ2: Giới thiệu số 17, 18, 19
 Cỏch giới thiệu tương tự số 16 
HĐ3: Thực hành
Bài 1 
- GV đọc số
-GV nhận xột.
Bài 2 Điền số thớch hợp vào ụ trống
- GV nờu yờu cầu, cho lớp làm vào SGK toỏn.
- GV quan sỏt giỳp đỡ hs yếu.
- Gọi hs đọc chữa bài.
Bài 3 Nối mỗi tranh với một số thớch hợp:
- GV nờu yờu cầu tổ chức trũ chơi “tiếp sức” 
-Gv nhận xột – đỏnh giỏ.
Bài 4 Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:
- Gọi 1 Hs lờn thực hiện trờn bảng lớp.
- Cỏc số từ 10 đến 19 là những số cú mấy chữ số? Số liền sau số mười là số nào?
3. Củng cố, dặn dũ:
- HS nờu cấu tạo cỏc số vừa học.
-Lớp viết bảng con, 2HS đọc
* Hs cựng thực hiện theo Gv.
- 10 que tớnh thờm 6 que tớnh là 16 que tớnh.
- HS nhắc lại
-HS đọc lại ( cỏ nhõn, đồng thanh)
- 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị( cỏ nhõn, đồng thanh)
-HS viết số 16 vào bảng con
*Hs viết số vào bảng con.
* HS quan sỏt tranh đếm số lượng và viết số.
-Hs kiểm tra chộo theo nhúm bàn.
*Cỏc nhúm cử 4 bạn chơi.
Lớp theo dừi, cổ vũ.
* Hs nờu cấu tạo cỏc số: 10,...16, 17, 18, 19
Thứ năm, ngày 27 thỏng 12 năm 2012
HỌC VẦN
BÀI 80 : ieõc - ửục
I. Mục tiêu:
- Đọc được iờc, ươc, xem xiếc, rước đốn; từ và đoạn thơ ứng dụng .
- Viết được : iờc, ươc, xem xiếc, rước đốn
- Luyện núi từ 1– 2 cõu theo chủ đề : Xiếc, mỳa rối, ca nhạc
-KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học: 
Tiết 1 : : ieõc - ửục
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
- Đọc bài 79, viết bảng con : gốc cõy, đụi guốc
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Nhận diện vần: ục
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần iờc.
- Cho H cả lớp cài vần iờc.
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú vần iờc, muốn cú tiếng xiếc ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng xiếc .
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng xiếc.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “xem xiếc”.
- Gọi đỏnh vần tiếng xiếc, đọc trơn từ xem xiếc.
* Vần ươc : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa tư thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lượt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
-HS tỡm tiếng chứa vần mới, phõn tớch và đọc. 
 xanh biếc ngược xuụi
 chiếc chiếu cỏi lược 
3. Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
* 1 H phõn tớch vần iờc.
 - Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng xiếc 
- 1 H phõn tớch tiếng xiếc 
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
iờc, xem xiếc,
ươc rước đốn
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
- HS đọc trơn từ, hs yếu đỏnh vần. 
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hớng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
 - Cho H quan sỏt tranh minh hoạ để luyện núi theo cõu hỏi gợi ý: 
-Bức tranh vẽ gỡ?
- Núi 2 cõu về chủ đề: Xiếc, mỳa rối, ca nhạc
* Củng cố - Dặn dò
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
TOÁN: hai mươi - hai chục 
I. Mục tiêu:
- Nhận biết được số hai mươi gồm hai chục ; biết đọc , viết số 20 ; phõn biệt số chục số đơn vị .
- KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.
- Bài tập cần làm : bài 1; bài 2; bài 3 .
II. Đồ dùng dạy học:
 - Bộ ĐDHT toỏn 
III. Các hoạt động dạy học: 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
- GV đọc số yêu cầu học sinh viết vào bảng con .
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Giới thiệu số 20.
-GV cựng hs thao tỏc trờn que tớnh
- GV yờu cầu hs lấy 1bú chục que tớnh sau đú lấy thờm 1 bú chục que tớnh nữa 
- Cú tất cả bao nhiờu que tớnh?
- GV hướng dẫn cỏch viết số 20 và kết hợp viết bảng.
- GV khuyến khớch hs khỏ đọc số: Hai mươi
- 20 là số cú mấy chữ số? Gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- GV: 20 cũn gọi là 2 chục( gọi 4 - 5 hs nhắc lại).
- GV nhận xột.
HĐ2: Thực hành
Bài 1: 
- GV đọc cỏc số từ 10 đến 20 yờu cầu Hs viết.
- GV nhận xột. 
Bài 2 : Trả lời cõu hỏi.
- GV nờu yờu cầu, hướng dẫn mẫu.
 GV giỳp đỡ hs yếu.
- Gọi 3 cặp lờn bảng chữa bài.
 GV nhận xột.
Bài 3: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc cỏc số đú.
-GV giỳp đỡ hs yếu
- Gọi 1 hs lờn bảng.
- GV củng cố tỡm số liền sau, liền trước của 1 số
-HS, GV nhận xột.
- Cả lớp đọc cỏc số từ 0 đến 20
3. Củng cố, dặn dũ:
- 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- GV nhận xột tiết học. Về nhà xem lại bài.
-Hs viết số vào bảng con kết hợp phõn tớch cấu tạo số.
* Cả lớp cựng thao tỏc.
- Hai mươi que tớnh.
-HS đọc lại( cỏ nhõn, đồng thanh)
- 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị
- Cả lớp viết bảng con số 20 và đọc. 
*Hs viết số vào bảng con và kết hợp nờu cấu tạo số
* Hs thảo luận hỏi đỏp theo nhúm bàn.
-Một số cặp lờn trỡnh bày trờn bảng.
-Lớp theo dừi, nhận xột.
* HS nờu yờu cầu và tự làm bài. 
- 1 hs lờn chữa bài. 
ĐẠO ĐỨC Lễ phép vâng lời thầy giáo , cô giáo (tiết1) 
I. Mục tiêu:
- Nờu được một số biểu hiện lễ phộp với thầy giỏo, cụ giỏo.
- Biết vỡ sao phải lễ phộp với thầy giỏo, cụ giỏo.
- Thực hiện lễ phộp với thầy giỏo, cụ giỏo.
-Giỏo dục cho HS kĩ năng giao tiếp,ứng xử lễ phộp với thầy,cụ giỏo.
- HS biết vận dụng tốt vào thực tế đời sống .
II. Đồ dùng dạy học:
 Tranh một số bài tập đó học . 
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Kiểm tra bài cũ 
- Kiểm tra sỏch vở của HS
 - GV nhận xét .
2. Bài mới :
Hoạt động 1:
- GV nờu cõu hỏi hs thảo luận
- Cần làm gỡ khi gặp thầy, cụ giỏo?
- Cần làm gỡ khi đưa hoặc nhận sỏch vở từ tay thầy, cụ giỏo?
- GV kết luận: Khi gặp thầy, cụ giỏo cần chào hỏi lễ phộp.
 Khi đưa hoặc nhận vật gỡ từ thầy, cụ giỏo cần đưa bằng 2 tay và núi lời
Khi đưa: Thưa cụ (thầy) đõy ạ!
Khi nhận: Em cỏm ơn thầy (cụ) ạ!
Hoạt động 2: quan sỏt tranh bài tập 2 và thảo luận
- GV treo tranh yờu cầu hs quan sỏt và thảo luận theo cặp: Việc làm nào thể hiện bạn nhỏ biết võng lời thầy giỏo, cụ giỏo?
- GV kết luận: Thầy, cụ giỏo đó khụng quản khú nhọc chăm súc, dạy dỗ cỏc em. Để tỏ lũng biết ơn thầy, cụ giỏo, cỏc em cần lễ phộp, lắng nghe và làm theo lời thầy, cụ giỏo.
3. Củng cố, dặn dũ:
- GV nhận xột tiết học.
- Về nhà chuẩn bị 1 cõu chuyện về một bạn biết lễ phộp và võng lời thầy giỏo, cụ giỏo.
- Cỏc nhúm thảo luận cỏc nhúm khỏc bổ sung.
-Hs quan sỏt và thảo luận 3.
- Đại diện cỏc nhúm trỡnh bày.
- Cỏc nhúm khỏc nhận xột, bổ sung.
- Lớp đọc cõu ghi nhớ cuối bài.
Thứ sỏu, ngày 28 thỏng 12 năm 2012
TẬP VIẾT
tuoỏt luựa,haùt thoựcc, maứu saộc, giaỏc nguỷ, maựy xuực
I. Mục tiêu:
- Cuỷng coỏ kú naờng vieỏt caực tửứ ửựng duùng: tuốt lỳa hạt thúc, màu sắc,
 giấc ngủ. mỏy xỳc.
- Rốn kú naờng noỏi chửừ caựi; vieỏt lieàn maùch ; vieỏt caực daỏu phuù, daỏu thanh ủuựng vũ trớ.
- HS chăm luyện viết, cẩn thận khi viết bài.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Chửừ maóu caực từ ủửụùc phoựng to ( Bảng phụ) 
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ 
- Gọi H lờn bảng viết : xay bột, kết bạn
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: GV hướng dẫn H quan sỏt bài viết.
- Viết mẫu, vừa viết vừa nờu cỏch viết.
- Gọi H đọc nội dung bài viết.
- Phõn tớch độ cao, khoảng cỏch cỏc chữ ở bài viết.
- H viết bảng con.
HĐ2: Thực hành :
- Cho H viết bài vào vở tập viết.
- GV theo dừi nhắc nhở động viờn một số em viết chậm, giỳp cỏc em hoàn thành bài viết.
3. Củng cố, dặn dũ:
- Thu vở chấm một số em.
- Nhận xột tuyờn dương.
- 2 H lờn bảng viết .
- H nờu tờn bài học.
- H theo dừi ở bảng lớp.
- Đọc nội dung bài viết: tuốt lỳa,hạt 
thúc, màu sắc, giấc ngủ, mỏy xỳc.
- H tự phõn tớch: cỏc con chữ được viết cao 5 dũng kẽ . Cỏc con chữ được viết cao 4 dũng kẽ . Cỏc con chữ được viết kộo xuống dưới tất cả là 5 dũng kẽ cũn lại cỏc nguyờn õm viết cao 2 dũng kẽ. Khoảng cỏch giữa cỏc chữ bằng 1 vũng trũn khộp kớn.
- H viết vào bảng con.
- H thực hành bài viết.
: tuốt lỳa hạt thúc, màu sắc,
 giấc ngủ. mỏy xỳc.
TẬP VIẾT: con oỏc, ủoõi guoỏc, caự dieỏc, rửụực ủeứn..
I. Mục tiêu:
- Cuỷng coỏ kú naờng vieỏt caực tửứ ửựng duùng: con ốc, đụi guốc, cỏ diếc, rước đốn, kờnh rạch, vui thớch.
vui thớch.
- Rốn kú naờng noỏi chửừ caựi; vieỏt lieàn maùch ; vieỏt caực daỏu phuù, daỏu thanh ủuựng vũ trớ.
- HS chăm luyện viết, cẩn thận khi viết bài.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Chửừ maóu caực từ ủửụùc phoựng to ( Bảng phụ) 
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ 
- Gọi H lờn bảng viết : giấc ngủ, mỏy xỳc.
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: GV hướng dẫn H quan sỏt bài viết.
- Viết mẫu, vừa viết vừa nờu cỏch viết.
- Gọi H đọc nội dung bài viết.
- Phõn tớch độ cao, khoảng cỏch cỏc chữ ở bài viết.
- H viết bảng con.
HĐ2: Thực hành :
- Cho H viết bài vào vở tập viết.
- GV theo dừi nhắc nhở động viờn một số em viết chậm, giỳp cỏc em hoàn thành bài viết.
3. Củng cố, dặn dũ:
- Nhận xột tuyờn dương.
- 2 H lờn bảng viết .
- H theo dừi ở bảng lớp.
- Đọc nội dung bài viết: con ốc,đụi guốc,cỏ diếc,rước đốn,kờnh rạch,vui thớch.
- H tự phõn tớch: cỏc con chữ được viết cao 5 dũng kẽ . Cỏc con chữ được viết cao 4 dũng kẽ . Cỏc con chữ được viết kộo xuống dưới tất cả là 5 dũng kẽ cũn lại cỏc nguyờn õm viết cao 2 dũng kẽ. Khoảng cỏch giữa cỏc chữ bằng 1 vũng trũn khộp kớn.
- H viết vào bảng con.
- H thực hành bài viết.
con ốc, đụi guốc, cỏ diếc, rước đốn, kờnh rạch, vui thớch.
TN-XH CUỘC SỐNG XUNG QUANH
I. Mục tiêu:
- Nờu được một số nột về cảnh quan thiờn nhiờn và cụng của người dõn nơi học sinh ở.
- Nờu được một số điểm giống và khỏc nhau giữa cuộc sống người nụng dõn và thành thị.
- Hiểu biết về cảnh quan thiờn nhiờn và xó hội xung quanh.
-KNS: Kĩ năng tỡm kiếm và sử lớ thụng tin: Quan sỏt về cảnh vật và hoạt động sinh sống của người dõn địa phương.
 - Kĩ năng tỡm kiếm và sử lớ thụng tin: Phõn tớch, so sỏnh cuộc sống của thành thị và nụng thụn.
 - Phỏt triển kĩ năng sống hợp tỏc trong cụng việc.
II. Đồ dùng dạy học:
- Một số đồ dựng và dụng cụ như: chổi cú cỏn, khẩu trang, khăn lau, hốt rỏc, kộo, .....
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
HĐ1: Tham quan hoạt động sinh sống của nhõn dõn khu vực xung quanh trường.
a. Bước 1: GV giao nhiệm vụ quan sỏt, phổ biến nội quy khi đi thăm quan.
b. Bước 2: Đưa HS đi thăm quan. GV quyết định điểm dừng để cho HS quan sỏt.
c. Bước 3:
Đưa HS về lớp
HĐ2: Thảo luận về hoạt động sinh sống của nhõn dõn
a. B1: Thảo luận nhúm
b. B2: Đại diện nhúm lờn trỡnh bày.
HĐ3: Làm việc theo nhúm với SGK.
*KL: Bức tranh ở bài 18 vẽ về cuộc sống ở nụng thụn và bức tranh ở bài 19 vễ về cuộc sống ở thành phố.
3. Củng cố dặn dũ: 
-Về nhà ụn lại bài, chuẩn bị bài tiết sau học tiếp.
* HS tập quan sỏt thực tế đường sỏ, nhà ở, ở khu vực xung quanh trường...
-HS phải luụn bảo đảm hàng ngũ, khụng đi tự do, phải trật tự, nghe theo HD của GV.
-HS xếp 2 hàng đi xung quanh khu vực trường đúng.
*HS quan sỏt kỹ và núi với nhau về những gỡ cỏc em trụng thấy.
-HS núi những nột nổi bật về cỏc cụng việc sản xuất, buụn bỏn của nhõn dõn địa phương.
-Đại diện nhúm lờn núi với cả lớp xem cỏc em đó phỏt hiện được những cụng việc chủ yếu nào mà đa số nhõn dõn ở địa phương làm.
-Liờn hệ những cụng việc mà bố mẹ hoặc những người khỏc trong gia đỡnh em làm hàng ngày để nuụi gia đỡnh.
*HS phõn biệt 2 bức tranh trong SGK để nhận ra bức tranh nào vẽ về cuộc sống ở nụng thụn, bức tranh nào vẽ về cuộc sống ở thành phố.
-HS nhận ra những nột nổi bật về cuộc sống ở địa phương mỡnh, hỡnh thành những biểu tượng ban đầu.
-HS hoạt động trưng bày triển lóm cỏc tranh ảnh giới thiệu cỏc nghề truyền thống của địa phương.
Sinh hoạt LỚP TUẦN 19
I.MỤC TIấU:
- Giỳp H nhận ra khuyết điểm củ

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 19 1213.doc