Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần lễ 17

Tuần 17

 Thứ hai, ngày 12 tháng 12 năm 2011.

Tiết 1: CHÀO CỜ

 .

Tiết 2: Toán

 LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu.

Giúp HS cũng cố cấu tạo của mỗi số trong phạm vi 10.

Viết các số theo cấu tạo thứ tự cho trước

Xem tranh tự nêu bài toán rồi giải bài toán

II. Chuẩn bị.

III. Các hoạt động dạy học

1. Kiểm tra bài cũ.

GV gọi 2 HS lên bảng làm

 2 + 5 = 7 4 + 6 = 10 7 + 1 = 8 10 + 0 = 10

GV và HS nhận xét ghi điểm

GV nhận xét bài cũ.

 

doc 13 trang Người đăng minhtuan77 Lượt xem 499Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần lễ 17", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 17
 Thứ hai, ngày 12 tháng 12 năm 2011.
Tiết 1: CHÀO CỜ
.
Tiết 2: Toán 
 LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu.
Giúp HS cũng cố cấu tạo của mỗi số trong phạm vi 10.
Viết các số theo cấu tạo thứ tự cho trước
Xem tranh tự nêu bài toán rồi giải bài toán
II. Chuẩn bị.
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ.
GV gọi 2 HS lên bảng làm
 2 + 5 = 7 4 + 6 = 10 7 + 1 = 8 10 + 0 = 10
GV và HS nhận xét ghi điểm
GV nhận xét bài cũ.
2. Bài mới. Giới thiệu bài-ghi đề bài- HS đọc cn-đt
3. Bài tập
Bài 1: HS nêu yêu cầu –HS viết số 
 2 = 1 + 1 6 = 2 + 4 8 = 5 + 3 10 = 8 + 2
 3 = 1 + 2 6 = 3 + 3 8 = 4 + 4 10 = 7 + 3
 4 = 2 + 2 7 = 5 + 2 9 = 6 + 3 10 = 6 + 4
 4 = 3 + 1 7 = 1 + 6 9 = 8 + 1 10 = 5 + 5
 5 = 4 + 1 7 = 4 + 3 9 = 7 + 2 10 = 10 + 0
 5 = 3 + 2 8 = 7 + 1 9 = 5 + 4 1 = 0 + 10
 6 = 5 + 1 8 = 6 + 2 10 = 9 + 1 1 = 1 + 0
GV cho HS làm theo nhóm –HS lên bảng gắn GV và HS nhận xét ghi điểm
Bài 2: HS nêu yêu cầu HS viết các số 7, 5, 2, 9, 8
a.Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 7, 8, 9
b.Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8,7, 5, 2
HS lên bảng làm GV và HS nhận xét 
Bài 3: HS nêu yêu cầu HS viết phép tính thích hợp.
 Tóm tắt: b. Tóm tắt:
Có : 4 bông hoa Có : 7 lá cờ
 Thêm : 3 bông hoa Bớt đi: 2 lá cờ
 Có tất cả: ...bông hoa? Còn lại:..lá cờ?
4
+
3
=
7
7
-
2
=
5
HS đọc tóm tắt và nêu bài toán 
HS lên bảng viết phép tính GV và HS nhận xét
4. Củng cố dặn dò.Chuẩn bị bài sau
...................................................................................
Tiết 3 + 4: Tiếng Việt
Bài 69: ĂT - ÂT
I. Mục tiêu
HS đọc và viết được ăt, ât , rửa mặt, đôi tất.
Đọc được các từ ngữ và câu ứng dụng SGK
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề. “Ngày chủ nhật”
II. Chuẩn bị.
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ: 
Đọc bài SGK - viết bảng con.
 Nhận xét bài cũ
2. Bài mới: Giới thiệu bài – ghi đề bài – HS đọc cn + đt
Dạy vần ăt
GV viết vần ăt lên bảng – HS đọc cn + đt – phân tích.
HS ghép vần ăt vào bảng cài – HS đọc đánh vần cn + đt.
HS ghép tiếng mặt. HS phân tích - HS đọc đánh vần cn-đt
GV viết lên bảng và hỏi HS GV tô màu HS đọc cn-đt
GV giới thiệu tranh: Rửa mặt
GV viết lên bảng HS đọc cn-đt
HS đọc sơ đồ vần cn-đt
Dạy vần ât
Các bước dạy tương tự
HS so sánh 2 vần ăt, ât
HS đọc bài 2 vần cn-đt
Giải lao
GV viết từ ứng dụng lên bảng –HS đọc thầm tìm vần mới gạch chân
HS đọc đánh vần, đọc trơn cn-đt - HS đọc trơn từ cn-đt
GV giải nghĩa từ
HS đọc bài toàn bảng cn-đt
Viết bảng con
Tìm từ ngoài bài
3. Nhận xét tiết học
Tiết 2
Ta vừa học xong vần gì? Tiếng gì? Từ gì?
HS so sánh 2 vần
a. Luyện đọc
HS đọc bài cn-đt – phân tích tiếng
GV treo tranh câu ứng dụng và rút ra câu ứng dụng –GV ghi bảng
HS đọc thầm tìm vần mới gạch chân –HS đọc đánh vần, đọc trơn cn-đt
HS đọc trơn câu cn-đt-HS đọc bài toàn bảng cn-đt
Đọc bài SGK
b. Luyện viết 
HS nêu yêu cầu bài viết trên bảng, vở tập viết 
GV cho HS xem bài mẫu 
GVHDHS từng dòng cho đến hết bài
HS nêu tư thế ngồi viết – HS viết bài vào vở
GV uốn nắn HS yếu – GV thu bài chấm nhận xét.
c. Luyện nói
Chủ đề Luyện nói hôm nay là gì? (Ngày chủ nhật) HS đọc cn-đt
GV nêu câu hỏi
Tranh vẽ gì?
Ngày chủ nhật bố cho đi chơi đâu? Nơi em đến có gì đẹp?
Em thích ngày chủ nhật không ?Vì sao?
Trò chơi
4. Củng cố dặn dò. Chuẩn bị bài sau.
Tiết 5: ÂM NHẠC
Thứ ba, ngày 13 tháng 12 năm 2011.
Tiết 1: Đạo đức
 TRẬT TỰ TRONG GIỜ HỌC (TIẾT 2)
I. Mục tiêu
Như tiết 1.
II. Tài liệu và phương tiện
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
HS trả lời câu hỏi.
? Đi học đều và đúng giờ các em cần phải làm gì?
GV nhận xét bài củ
2. Bài mới. Giới thiệu bài, ghi đề bài HS đọc cn + đt
Hoạt động 1: HS quan sát tranh bài tập 3 trả lời câu hỏi.
GV chia nhóm cử đại diện tổ trưởng
HS quan sát tranh và thảo luận
GV nêu thời gian thảo luận
Các bạn trong tranh ngồi học như thế nào?
Gọi đại diện nhóm trình bày-HS trình bày
GV kết luận.HS cần phải giữ trật tự khi nghe giảng, không đùa nghịch nói chuyện riêng, giơ tay xin phép khi muốn phát biểu.
Hoạt động 2: HS tô màu bài tập 4
HS tô màu vào quần áo những bạn ngồi học trật tự
Chúng ta nên học tập bạn đó không?
GV kết luận: Chúng ta nên học tập các bạn giữ trật tự trong giờ học
Hoạt động 3: Hs làm BT5 
Cả lớp thảo luận
Việc làm của các bạn đúng hay sai?(Sai)
Vì sao gây mất trật tự trong trường học?
Mất trật tự trong giờ học có hại gì?
HS tự liên hệ trò chơi nhận xét
GV kết luận.SGV.
Kết luận chung: SGV
4. Củng cố dặn dò. Chuẩn bị bài sau.
..
Tiết 2+3: Tiếng Việt
Bài 70: ÔT - ƠT
I.Mục tiêu
HS đọc và viết được ôt, ơt, cột cờ, cái vợt.
Đọc được các từ ngữ và câu ứng dụng SGK
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Những người bạn tốt
II. Chuẩn bị.
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ: Đọc bài SGK - viết bảng con.
 	Nhận xét bài cũ.
2. Bài mới: Giới thiệu bài – ghi đề bài – HS đọc cn + đt
Dạy vần ôt
GV viết vần ôt lên bảng – HS đọc cn + đt – phân tích.
HS ghép vần ôt vào bảng cài – HS đọc đánh vần cn + đt.
HS ghép tiếng cột HS –phân tích HS đọc đánh vần cn-đt
GV viết lên bảng và hỏi HS GV tô màu HS đọc cn-đt
GV giới thiệu tranh cột cờ
GV viết lên bảng HS đọc cn-đt
HS đọc sơ đồ vần cn-đt
Dạy vần ơt
Các bước dạy tương tự
HS so sánh 2 vần ôt, ơt
HS đọc bài 2 vần cn-đt
Giải lao
GV viết từ ứng dụng lên bảng –HS đọc thầm tìm vần mới gạch chân
HS đọc đánh vần, đọc trơn cn-đt-HS đọc trơn từ cn-đt
GV giải nghĩa từ
HS đọc bài toàn bảng cn-đt
Viết bảng con
Tìm từ ngoài bài
3. Nhận xét tiết học
Tiết 2
Ta vừa học xong vần gì? Tiếng gì ?Từ gì?
HS so sánh 2 vần
a. Luyện đọc
HS đọc bài cn-đt pt
GV treo tranh câu ứng dụng và rút ra câu ứng dụng –GV ghi bảng
HS đọc thầm tìm vần mới gạch chân –HS đọc đánh vần, đọc trơn cn-đt
HS đọc trơn câu cn-đt-HS đọc bài toàn bảng cn-đt
Đọc bài SGK
b. Luyện viết 
HS nêu yêu cầu bài viết trên bảng, vở tập viết 
GV cho HS xem bài mẫu 
GVHDHS từng dong cho đến hết bài
HS nêu tứ thế ngồi viết – HS viết bài vào vở
GV uốn nắn HS yếu – GV thu bài chấm nhận xét.
c. Luyện nói
Chủ đề Luyện nói hôm nay là gì? ( Những người bạn tốt) HS đọc cn-đt
GV nêu câu hỏi
Các bạn trong tranh đang làm gì?Các em nghỉ các bạn có phải là người bạn tốt không?
Hãy giới thiệu tên người bạn tốt mà em thích nhất?Vì sao em lại thích bạn đó ?
Người bạn tốt phải như thế nào? Em có thích nhiều bạn tốt không?
Trò chơi
4. Củng cố dặn dò. Chuẩn bị bài sau.
.
Tiết 4: Tự nhiên và xã hội
 Bài 17: GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH ĐẸP 
I. Mục tiêu
Giúp HS nhận biết lớp học luôn sạch đẹp 
Tác dụng việc giữ gìn lớp sạch đẹp đối với sức khoẻ và học tập
Làm một số công việc để giữ gìn trường lớp sạch đẹp
II. Chuẩn bị.
III. Các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra bài cũ
HS trả lời câu hỏi tuần trước
GV nhận xét tiết học
2. Bài mới: Giới thiệu bài ghi đề bài-HS đọc cn-đt
Hoạt động 1: Quan sát theo cặp
Mục tiêu: Biết giữ gìn trường lớp sạch đẹp
+ Tranh 1 bạn làm gì và sử dụng, dụng cụ gì?
+ Lớp học của các em sạch đẹp chưa?
+ Lớp em có nhữnh góc trang trí như trong tranh trang 37 không?
+ Bàn ghế trong lớp em có xếp ngay ngắn không?
+ Cặp, mủ, nón bỏ đúng quy định không?
+ Em có khạc nhổ hay vứt rác bừa bải không?
+ Em luôn làm gì để trường lớp sạch đẹp?
Kết luận: SGV
Hoạt động 2: HS thảo luận 
Mục tiêu: Biết cach sử dụng một số dụng cụ (đồ dùng) để làm vệ sinh lớp học
Bước 1: GV chia nhóm theo tổ phát cho mỗi em 2 dụng cụ GV đã chuẩn bị.
Bước 2: Mỗi tổ thảo luận các câu hỏi sau:
+ Những dụng cụ (đồ dùng ) này được dùng làm gì?
+ Cách sử dụng từng loại như thế nào?
GV hướng dẫn sử dụng.
Bước 3: Gọi đại diện nhóm lên trình bày.
Kết luận: SGV
3. Củng cố dặn dò. Chuẩn bị bài sau.
Tiết 5: THỂ DỤC 
 Thứ tư, ngày 14 tháng 12 năm 2011.
Tiết 1+2: Tiếng Việt
Bài 71: ET - ÊT
I.Mục tiêu: 
HS đọc và viết được et, êt, bánh tét, dệt vải.
HS đọc được các từ ngữ và câu ứng dụng SGK.
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chợ tết
II. Đồ dùng dạy học.
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ: HS đọc bài SGK -Viết bảng con
GV nhận xét bài cũ
2. Bài mới: Giới thiệu bài, ghi đề bài –HS đọc cn-đt
Dạy vần et.
GV viết vần et lên bảng HS đọc cn-đt phân tích.
HS ghép vần et vào bảng cài HS phân tích - HS đọc đánh vần cn-đt
HS ghép tiếng tét HS pt HS đọc đánh vần 
GV viết tiếng tét lên bảng và hỏi HS GV tô màu HS đọc cn-đt 
GV giới thiệu tranh bánh tét
GV viết lên bảng HS đọc cn-đt
HS đọc sơ đồ vần cn-đt
Dạy vần êt
Các bước dạy tương tự 
HS so sánh 2 vần et, êt
HS đọc bài cn-đt
Giải lao
GV viết từ ứng dụng lên bảg HS đọc thầm tìm vần mới gạch chân
HS đọc đánh vần, đọc trơn cn-đt-HS đọc trơn từ cn-đt
GV giải nghĩa từ
HS đọc bài toàn bảng cn-đt
Viết bảng con 
Tìm từ ngoài bài
3. Nhận xét tiết học.
Tiết 2
Ta vừa học xong vần gì? Tiếng gì? Từ gì?
HS so sánh 2 vần
a. Luyện đọc
HS đọc bài cn-đt phân tích
GV treo tranh câu ứng dụng và rút ra câu ứng dụng GV ghi bảng
HS đọc thầm tìm vàn mới gạch chân HS đọc đánh vần, đọc trơn cn-đt
HS đọc trơn câu cn-đt HS đọc bài toàn bảng cn-đt
Đọc bài SGK
b. Luyện viết
HS nêu yêu cầu bài viết trên bảng, vở tập viết 
GV đưa bài mẫu cho HS quan sát 
HS nêu tư thế ngồi viết 
GVHDHS viết từng dòng ch đến hết bài
HS viết bài vào vở -GV uốn nắn HS yếu
GV thu bài chấm nhận xét
c. Luyện nói
Chủ đề luyện nói hôm nay là gì? “Chợ tết” (HS đọc cn-đt)
GV nêu câu hỏi
Trong tranh có những gì và có những ai? Họ đang làm gì?
Em có thích đi chợ tết bao giờ chưa ?
Các em thấy chợ tết như thế nào?
Các em đi chợ tết có vui không? Em có thích đi chợ tết không ?Vì sao?
Trò chơi
4. Củng cố dặn dò. Chuẩn bị bài sau.
.................
Tiết 3: MỸ THUẬT
..
Tiết 4: Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu 
Giúp học sinh củng cố dãy số từ 0 đến 10.
Rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10.
So sánh các số trong phạm vi 10.
II. Chuẩn bị
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ. GV gọi 2 HS lên bảng làm.
4 + 5 = 9 5 + 5 = 10
10 – 6 = 4 10 – 10 = 0
Gv và HS nhận xét ghi điểm
GV nhận xét bài cũ.
2. Bài mới. Giới thiệu bài, ghi đề bài, HS đọc cn + đt
3. Bài tập
Bài 1: HS nêu yêu cầu HS nối các chấm theo thứ tự
HS làm bài và chữa bài
Bài 2: Học sinh nêu yêu cầu học sinh tính.
 a. 10 9 6 2 9 5 
 - - + + + +
 5 6 3 4 5 5
 5 4 9 6 4 10
 b. 4 + 5 - 7 = 2 6 – 4 + 8 = 10 10 – 9 + 6 = 7 9 – 4 - 3 = 2
 2 + 1 + 6 = 9 3 + 2 + 4= 9 8 - 2 + 4 = 10 8 – 4 + 3 = 7
 9 – 1 = 8 7– 5 + 3 = 5 3 + 5 – 6 = 2 2 + 5 - 4 = 3
HS làm theo nhóm HS lên bảng gắn GV và HS nhận xét ghi điểm
Bài 3: HS nêu yêu cầu học sinh diền dấu >, <, = vào chỗ chấm
 0 < 1 3 + 2 = 2 + 3 5 – 2 < 6 – 2
 10 > 9 7 – 4 6 + 2
HS làm vào phiếu GV gọi HS lên bảng làm GV và HS nhận xét
Bài 4: HS nêu yêu cầu học sinh viết phép tính thích hợp.
5
 +
 4
 =
2
5
=
-
7
 9
HS nhìn tranh và nêu bài toán –HS lên bảng làm GV và HS nhận xét 
4. Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài sau.
.
Thứ năm, ngày 15 tháng 12 năm 2011.
Tiết 1: Toán
 LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu. 
Giúp HS củng cố phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.
So sánh các số trong phạm vi 10.
Đọc đề toán và giải bài toán
Giáo dục HS tính cẩn thận khi viết bài.
II. Chuẩn bị.
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ.GV gọi 2 HS lên bảng làm
5 + 5 = 10 10 - 8 = 2
10 – 1 = 9 6 + 3 = 9
GV và HS nhận xét ghi điểm
 GV nhận xét bài cũ
2. Bài mới.Giới thiệu bài, ghi đề bài HS đọc cn-đt 
Bài 1: HS nêu yêu cầu HS tính
 a. 4 9 5 8 2 10
 + - + - + -
 6 2 3 7 7 8
 10 7 8 1 9 2
 b. 8 – 5 – 2 = 1 10 – 9 + 7 = 8 9 – 5 + 4 = 8 10 + 0 – 5 = 5
 4 + 4 – 6 = 2 2 + 6 + 1 = 9 6 – 3 + 2 = 5 7 – 4 + 4 = 7
HS làm theo nhóm HS lên bảng gắn
GV và HS nhận xét ghi điểm
Bài 2: HS nêu yêu cầu - HS viết số
 8 = 5 + 3 9 = 10 – 1 7 = 7 + 0 
 10 = 6 + 4 6 = 1 + 5 2 = 2 + 0 
GV cho HS chơi trò chơi tiếp sức GV và HS nhận xét ghi điểm 
 Bài 3: HS nêu yêu cầu HS viết các số 6, 8, 4, 2, 10.
Số nào lớn nhất? số 10
Số nào bé nhất? số 2 
HS lên bảng làm GV và HS nhận xét ghi điểm 
Bài 4: HS yêu cầu – HS viết phép tính
 Tóm tắt
 Có: 5 con cá
 Thêm: 2 con cá
 Có tất cả: ...con cá ? 
5
+
2
=
7
HS lên bảng làm: viết phép tính thích hợp.
GV và HS nhận xét
Bài 5: HS nêu yêu cầu - HS tìm xem hình bên có bao nhiêu hình tam giác?
Có: 8 hình tam giác
4. Củng cố - dặn dò: Chuẩn bị bài sau
Tiết 2+3: Tiếng Việt
Bài 72: UT - ƯT
I.Mục tiêu: 
HS đọc và viết được ut, ưt, bút chì, mứt gừng.
Đọc được các từ ngữ và câu ứng dụng SGK.
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ngón út, em út , sau rốt.
II. Đồ dùng dạy học
III. Các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra bài cũ: đọc bài SGK - viết bảng con.
Nhận xét bài cũ
2. Bài mới: Giới thiệu bài – ghi đề bài – HS đọc cn + đt
Dạy vần ut
GV viết vần ut lên bảng - học sinh đọc cn + đt – HS phân tích
HS ghép vần ut vào bảng cài HS phân tích – HS đọc đánh vần cn + đt
HS ghép tiếng bút – HS phân tích – HS đọc đánh vần cn-đt
GV viết lên bảng và hỏi HS– GV tô màu HS đọc cn + đt
Giáo viên giới thiệu tranh bút chì.
GV viết lên bảng – HS đọc cn + đt
Dạy vần ưt
Các bước dạy tương tự
HS so sánh 2 vần – HS đọc hai vần cn + đt
Giải lao
GV viết từ ứng dụng lên bảng – HS đọc thầm tìm vần mới gạch chân.
HS đọc đánh vần + đọc trơn cn + đt – HS đọc trơn từ cn + đt.
Gv giải nghĩa từ
 	HS đọc bài toàn bảng cn + đt
HS viết bảng con
HS tìm từ ngoài bài
3. Nhận xét tiết học
Tiết 2
Ta vừa học xong vần gì? Tiếng gì? T ừ gì?
HS so sánh hai vần.
a. Luyện đọc: 
HS đọc bài cn + đt – phân tích
GV treo tranh câu ứng dụng và rút ra câu ứng dụng – GV ghi bảng
HS đọc thầm tìm vần mới gạch chân – HS đọc đánh vần + đọc trơn cn + đt.
HS đọc trơn câu cn + đt – HS đọc bài toàn bảng cn + đt.
Đọc bài SGK - HS đọc bài cn + đt.
b. Luyện viết:
HS yêu cầu bài viết trên bảng + vở tập viết cn + đt
GV cho HS xem bài mẫu.
GV hướng dẫn HS viết từng dòng cho đến hết bài.
HS nêu tư thế ngồi viết – HS viết bài vào vở.
GV uốn nắn HS yếu – GV thu bài chấm - nhận xét.
c. Luyện nói:
? Chủ đề luyện nói hôm nay là gì? “ Ngón út,em út, sau rốt” ( HS đọc cn + đt)
GV nêu câu hỏi?
+ Hãy chỉ ngón út trên bàn tay của em?
+ Em thấy ngón út so với ngón tay khác như thế nào?
+ Nhà em có mấy anh chị em ?
+ Đàn vịt con có đi cùng nhau không? Đi sau cùng gọi là gì?
Trò chơi
4. Củng cố - dặn dò: Chuẩn bị bài sau
Tiết 4: Thủ công
 GẤP CÁI VÍ (TIẾT 1)
I.Mục tiêu:
HS gấp được cái ví bằng giấy.
Gấp được cái ví bằng giấy
II. Chuẩn bị
II. Các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra bài cũ.
Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2. Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi đề bài – HS đọc cn+đt
*HDHS quan sát và nhận xét.
HS quan sát cái ví có 2 ngăn và gấp được tờ giấy màu từ hình chữ nhật
Bước 1: Lấy đường dấu giữa
Đặt tờ giấy hình chữ nhật trước mặt bàn để dọc giấy mặt màu ở dưới 
Gấp đôi tờ giấy màu để lấy đường dấu giữa (H1). Sau đó lấy dấu xong, mở tờ giấy như ban đầu (H2)
Bước 2: Gấp mép ví
Gấp mép 2 đầu tờ giấy màu vào khoảng 1 ô như (H3) sẽ được (H4)
Bước 3: Gấp ví
Gấp tiếp 2 phần ngoài (H5)vào trong (H6)sao cho 2 miệng ví sát vào đường dấu giữa để được (H7)
Lật (H7) ra mặt sau theo bề giấy như (H8). Gấp 2 phần ngoài vào trong sao cho cân đối giữa bề dài và bề ngang của ví (H9) sẻ được (H10)
Gấp đôi (H10)theo đường dấu giữa (H11),ví đã được gấp hoàn chỉnh (H12)
GV cho HS thực hành tập gấp ví trên giấy nháp (tờ giấy vở HS) để tiết 2 thực hành trên giấy màu.
* Chú ý: GV hướng dẫn HS từng bước chậm để HS quan sát nắm được các quy trình gấp ví.
3. Nhận xét dặn dò.Chuẩn bị bài sau.
.
Thứ sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2011.
Tiết 1: Toán
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
.
Tiết 2+3: Tập viết
TUẦN 15+16
I. Mục tiêu.
HS đọc đúng các từ cần thiết: thanh kiếm, âu yếm, xay bột, nét chữ, kết bạn, ao chuôm, chim cút, con vịt, tiết kiệm, bải cát, thật thà.
Rèn HS viết đúng viết liền nét, độ cao kiểu chữ
Giáo dục tính cẩn thận khi viết bài.
II. Chuẩn bị.
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ.
HS lên bảng viết từ nhà trường, buôn làng
GV nhận xét bài cũ
2. Bài mới.Giới thiệu bài, ghi đề bài –HS đọc cn-đt
a. GV giới thiệu chữ mẫu.
HS quan sát chữ mẫu gv giới thiệu các nét cơ bản
b. GVHD cách viết.
GV dựng khung viết chữ ch trong khung +ngoài khung
HS viết bảng nhận xét –đt
c. HDHS viết từ ứng dụng
GV nêu các từ ứng dụng – GV giải nghĩa từ 
HS viết bảng con nhận xét đt
d. HDHS viết bài vào vở
HS nêu yêu cầu bài viết trên bảng, vở tập viết
GV cho HS xem bài mẫu
HS nêu tư thế ngồi viết
GVHDHS viết từng dòng cho đến hết bài
HS viết bài vào vở 
GV uốn nắn HS yếu –GV thu bài chấm nhận xét
4. Củng cố dặn dò.Chuẩn bị bài sau.
Tiết 4: SINH HOẠT LỚP
1. Đánh giá hoạt động trong tuần:
 a. Ưu điểm: 
	- Ổn định nề nếp lớp, sinh hoạt tốt. 
	- Mặc đồng phục, gọn gàng,
- Vệ sinh sạch sẽ, trực nhật tốt. 
 b. Tồn tại: 
	- Vẫn còn Hs đi học muộn.
	- Một số Hs vẫn còn chưa chịu đi học do trời mưa nhiều.
2. Triển khai kế hoạch tuần tới: 
	- Tiếp tục xây dựng nề nếp lớp 
	- Phụ đạo Hs yếu, rèn chữ viết cho Hs.
	- Tham gia đầy đủ các phong trào của trường. 
*************Hết tuần 17***************

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1(45).doc