Địa chỉ, nội dung và mức độ tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu môn Tự nhiên xã hội :ớp 1, 2, 3

Chủ đề: Tự nhiên

- Bài 22: Cây rau

- Bài 23: Cây hoa

- Bài 24: Cây gỗ

- Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật

- Bài 30: Trời nắng, trời mưa

- Bài 33: Trời nóng, trời rét

- Ăn nhiều rau vừa tốt cho sức khỏe vùa tốt cho môi trường.

- Cây hoa vừa làm đẹp cho cuộc sống con người, vừa có tác dụng làm sạch đẹp môi trường, bảo vệ chăm sóc cây hoa là bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

- Ngoài lợi ích phục vụ đời sống con người, cây gỗ (cây xanh), cò hấp thụ khí CO2 để bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

- Bảo vệ, chăm sóc cây có ích lợi bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

- Trời nằng, trời mưa là hiện tượng diễn ra của thời tiết

- Trời nóng, trời rét là biểu hiện của thời tiết theo mùa.

* Biết cách phòng, chống nắng nóng, mưa, rét để bảo vệ sức khỏe là góp phần giảm nhẹ và thích úng với biến đổi khí hậu.

Liên hệ

- Bài 34: Thời tiết - Thời tiết dùng để diễm tả những hiện tượng diễn ra ngoài trời tại một thời điểm cụ thể trong một thời điểm nhất định, có thể là một giờ, 1 buổi, một ngày hay vài tuần. Thời tiết luôn thay đổi, ví dụ: trời có thể mưa hàng tiếng liền và sau đó trời hửng nắng. Thời tiết bao gồm các điều kiện mưa, áp suất, nhiệt độ và gió trong một khu vực xác định.

 Liên hệ

 

doc 5 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 699Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Địa chỉ, nội dung và mức độ tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu môn Tự nhiên xã hội :ớp 1, 2, 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỊA CHỈ, NỘI DUNG VÀ MỨC ĐỘ TÍCH HỢP GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỌI LỚP 1, 2, 3
Môn tự nhiên xã hội lớp 1 
Chủ đề / bài
Nội dung giáo dục biển đổi khí hậu có thể tích hợp
Mức độ tích hợp
Chủ đề: Con người và sức khỏe
- Bài 8: Ăn uống hằng ngày
- Bài 10: Ôn tập: Con người và sức khỏe
 - Thay đổi khẩu phần ăn hằng ngày (Ăn nhiều rau xanh hơn, vừa tốt cho sức khỏe, vừa góp phần giảm phát thải khí nhà kính). 
Liên hệ
Chủ đề: Xã hội
- Bài 12: Nhà ở
- Bài 13: Công việc ở nhà
- Bài 17: Giữ gìn lớp học sạch đẹp
- Bài 18, 19: Cuộc sống xung quang
- Nhà của Nam có rất nhiều cây xanh.
- Cây xanh đêm lại rất nhiều lợi ích cho con người. (Sau này các em sẽ biết, cây xanh có tác dụng làm giảm hiệu ứng nhà kính do khả năng hấp thụ khí CO2_).
- Ở nhà giúp mẹ vệ sinh nhà cửa, tưới cây, hoa là góp phần bảo vệ môi trường.
- Ở trường góp phần tích cực tham gia vệ sinh lớp học, thu gom phân loai rác.
- Trồng, chăm sóc cây, hoa, tham gia các hoạt động như: kế hoạch nhở, chia sẻ với các bạn nghèo, các bạn gặp thiên tai bão lũ.
- Tất cả mọi hoạt động của con người đều tác động đến môi trường, các em hay tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường xung quang và thực hiện lối sống thân thiện với môi trường.
Liên hệ
Chủ đề: Tự nhiên
- Bài 22: Cây rau
- Bài 23: Cây hoa
- Bài 24: Cây gỗ
- Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật
- Bài 30: Trời nắng, trời mưa
- Bài 33: Trời nóng, trời rét
- Ăn nhiều rau vừa tốt cho sức khỏe vùa tốt cho môi trường.
- Cây hoa vừa làm đẹp cho cuộc sống con người, vừa có tác dụng làm sạch đẹp môi trường, bảo vệ chăm sóc cây hoa là bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
- Ngoài lợi ích phục vụ đời sống con người, cây gỗ (cây xanh), cò hấp thụ khí CO2 để bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
- Bảo vệ, chăm sóc cây có ích lợi bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
- Trời nằng, trời mưa là hiện tượng diễn ra của thời tiết
- Trời nóng, trời rét là biểu hiện của thời tiết theo mùa.
* Biết cách phòng, chống nắng nóng, mưa, rét để bảo vệ sức khỏe là góp phần giảm nhẹ và thích úng với biến đổi khí hậu.
Liên hệ
- Bài 34: Thời tiết
- Thời tiết dùng để diễm tả những hiện tượng diễn ra ngoài trời tại một thời điểm cụ thể trong một thời điểm nhất định, có thể là một giờ, 1 buổi, một ngày hay vài tuần. Thời tiết luôn thay đổi, ví dụ: trời có thể mưa hàng tiếng liền và sau đó trời hửng nắng. Thời tiết bao gồm các điều kiện mưa, áp suất, nhiệt độ và gió trong một khu vực xác định. 
Liên hệ
Môn tự nhiên xã hội lớp 2
Chủ đề / bài
Nội dung giáo dục biển đổi khí hậu có thể tích hợp
Mức độ tích hợp
Chủ đề: Con người và sức khỏe 
- Bài 7: Ăn uống đầy đủ
- Thay đổi khẩu phần ăn hằng ngày, ăn đủ chất, ăn nhiều rau xanh hơn, vừa tốt cho sức khỏe, vừa góp phần phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.
Liên hệ
Chử đề: Xã Hội
- Bài 12: Đồ dùng trong gia đình
- Bài 13: Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở
- Bài 18: Thực hành: Giữ trường học sạch đẹp
- Bài 21, 22: Cuộc sống xung quang
- Để tiết kiệm ga, không bật bếp ga quá to khi đun nấu (hình 2).
- Sử dụng tiết kiệm điện, không để nước chảy lãng phí (hình 5).
- Không mở tủ lạnh quá lâu, khi đóng của tủ lạnh phải thât khít để tiết kiệm điện (hình 6).
- Tham gia thu gom rác, phân loại rác (hình 1)
- Bảo vệ và chăm sóc cây xanh, nhắc người lớn chỉ chặt bỏ cây khi thật sự cần thiết (tranh 2).
- Tham gia thu gom rác, phân loại rác, xử lí rác, xử lí rác tránh để rác bị phân hủy ảnh hưởng tới môi trường (tranh 1, 3).
- bảo vệ chăm sóc vườn hoa, cây xanh để giữ môi trường xanh-sạch- đẹp (tranh 2, 4).
- Tất cả mọi hoạt động của con người đều tác động đến môi trường, em hãy tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường xung quang và thực hiện lối sống thân thiện với môi trường.
Chủ đề: Tự nhiên
- Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật
- Bảo vệ, chăm sóc cây cối và những con vật có ích là bảo vệ môi trường sống cho chúng ta.
Bộ phận
Môn tự nhiên xã hội lớp 3
Chủ đề / bài
Nội dung giáo dục biển đổi khí hậu có thể tích hợp
Mức độ tích hợp
Chủ đề: Con người và sức khỏe
- Bài 8: Vệ sinh co quan tuần hoàn
- Thay đổi khẩu phần ăn hằng ngày, ăn đủ chất, ăn nhiều rau xanh hơn, vừa tốt cho sức khỏe, vừa góp phần phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.
Liên hệ
Chủ đề: Xã hội
- Bài 24, 25: Một số hoạt động ở trường
- Bài 27,28: Tỉnh, thành phố nơi bạn đang sống.
- Bài 30: Hoạt động nông nghiệp.
- Sử dụng nước tiết kiệm, không để nước chảy lãng phí.
- Sử dụng tiết kiệm điện, tắt điện khi không có nhu cầu sử dụng.
- Tham gia thu gon rác, phân loại rác.
TRồng cây xanh, bảo vệ chăm sóc cây xanh.
- Tham gia các hoạt động công ích như: "Em làm kế hoạch nhỏ", "Quyên góp ủng hộ các bạn bị thiên tai, lũ lụt", Ngày hội môi trường"...
- Tất cả mọi hoạt động của con người đều tác động đến moi trường, em hãy tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường (Chăm sóc bảo vệ cây xanh, tiết kiệm điện, nước nwoi công cộng, giữ vệ sinh không xả rác ra môi trường....)
- Thực hiện lối sống thân thiện với môi trường.
- Biến đổi khí hậu làm nước biển dâng cao đất bị nhiễm mặn và xói mòn dẫn tới diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp.
- Nhiệt độ tăng, thời gian hạn hán kéo dài, cỏ dại và sâu bệnh phát triển khiến cho năng suất cây trồng bị suy giảm.
- Gia súc, gai cầm có nguy cơ bị nhiễm bệnh trên diện rộng.
- Đồng cỏ chăm nuôi bị ảnh hưởng bởi thay đổi của của mùa sinh trưởng.
- Sự gia tăng của thiên tai khiến nhiều địa phượng bị mất trắng mùa màng và gia súc.
- Tất cả những khó khăn này làm tăng rủi ro trong nông nghiệp, đẩy giá lương thực lên cao làm tình trạng đói nghèo trở nên nghiêm trọng.
Bộ phận
- Bài 31: Hoạt động công nghiệp, thương mại
- Bài 36, 37, 38: Vệ sinh môi trường
- Khi hoạt động công nghiệp con người đã đốt nhiều các nhiên liệu hóa thạch (than đá, củi, rơn rạ,...) tạo ra khí CO2
- Chặt phá rừng không những làm giảm việc hấp thụ khí CO2 trong khí quyển mà còn giải phóng khí CO2 lưu trữ trong cây khi cây chết.
- Thay đổi sử dụng đất, dùng phân bón, đốt nhiên liệu hóa thạch góp phần tạo ra NO2.
- Hoạt động khia thác mỏ than (than, dầu và khí thự nhiên) tạo ra nguồn khí mê tan rất lớn, tiếp đó là các hoạt động nông nghiệp, ví dụ: đất trồng lúa trong thời gia ngập lụt, quá trình lên men thức ăn trong dạ dày ghia súc đều tạo ra khí mê tan. (CH2)
- Giữ vệ sing chung, không xả rác ra môi trường, thu gom phân loại rác không để rác bị phân hủy ảnh hưởng đến môi trường. (tạo ra khí nhà kính).
- Phân và nước tiểu là chất thải trong quá trình tiêu hóa và bài tiết, ngoài mùi hôi và chứa nhiều mầm bệnh khi bị phân hủy, chúng còn tạo ra khi nhà kính gây hại cho môi trường.
- Trong nước thải không những chứa nhiều chất bẩn độc hại và vi khuẩn gây bệnh mà từ nước thải còn phát sinh khí nhà kính (CO2).
Bộ phận
Chủ đề: Tự nhiên
- Bài 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46: Thực vật, thân cây, rễ cây, lá cây.
- Bài 65, 61: Các đới khí hậu 
- Ngoài việc mang lại những ích lợi vật chất, trong quá trình quang hợp cây nhả khí ôxi và hấp thụ khí các bô níc (làm giả thiểu khí nhà kính).
- Bảo vệ, chăm sóc cây cối và những con vật có ích là bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
- Chặt phát cây, bắn giết các loại động vật có ích là phá hoại môi trường sống của con người.
- Năng lương mặt trời là năng lượng sạch, khi sử dụng năng lượng mặt trời không làm phát thải khí nhà kính (Pin mặt trời hình 4).
- Bầu khí quyển của trái đất chúa một số loại khí đặc biệt gọi là khí nhà kính (vì cách mà chúng giữ ấm cho Trái đất của chúng ta tương tự như người ta giữ nhiệt cho các ngôi nhà làm bằng kính để trồng cây.
- Các khí nhà kính bao gồm: (H2O, Cacbonic, CO2, Mê tan (CH2), các khí CFC, các khí oxinitơ (N2O), và Ôzôn (O3).
- Những khí này giống như một chiếc khăn ấm có độ dày vừa đủ, giúp giữ ấm cho trái đất trong khoảng nhiệt độ thích hợp, khiến sự sông sphats triển sinh sôi nảy nở, nếu không có nững khí này, nhiệt từ mặt trời không được giữ lại và bề mặt trái đất sẽ trở nên lại lẽo không có sự sống.
- Hiệu ứng nhà kính là sự tăng lên nhiệt độ của trái đất do các kí nhà kính đã giữ lại năng lượng từ mặt trời truyền tới trái đất (Ánh sáng mặt trời xuyên qua bầu khí quyển đêbs bề mặt trái đất; một phần năng lượng ánh sáng trái đất phản xạ lại không gian; Phần năng lượng án sáng còn lại làm bề mặt Trái đất nóng lên và phát nhiệt vào bầu khí quyển; Một phần niệt bị các khí nà kính trong khí quyển giữ lại làm trái đất nóng lên. Quy trình này được gọi là hiệu ứng khí nhà kính..
- Hiệu ứng nhà kính làm niệt độ trái đất tăng lên, các đới khí hậu không giữ được sự ổn định:
+ Lượng nước mưa và ự phân bố lượng mưa theo mùa có sự thay đổi.
+ Mực nước biển dâng lên do quá trình giản nở nhiệt của nước do băng ở lục địa tan (hai cực và các đỉnh núi cao).
+ Các thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan (như nắng nóng, giá rét, bão, lũ lụt, hạn hán,...) xãy ra thường xuyên hơn, khó dự đoán hơn và có thể có cường độ mạn hơn
Bộ phận

Tài liệu đính kèm:

  • docNoi dung tich hop BD khi hau mon TNXH lop 1 2 3.doc