Đề kiểm tra cuối năm môn Lịch sử và Địa lí Lớp 4 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Phú Lộc

Câu 6: Đặc điểm đồng bằng Duyên hải miền Trung là:

A Nhỏ hẹp với nhiều cồn các ven biển

B Nhỏ hẹp với nhiều đồi núi

C Cả hai ý trên

Câu 7: Hai quần đảo lớn của Việt Nam?

A Quần đảo Phú Quốc và Hoàng Sa

B Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

C Quần đảo Trường Sa và Cát Bà

Câu 8: Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất ở vùng biển Việt Nam?

A Dầu mỏ và khí đốt

B Vàng

C Hải sản

 

docx 3 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 08/06/2021 Lượt xem 343Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối năm môn Lịch sử và Địa lí Lớp 4 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Phú Lộc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Phú Lộc
Lớp
Học sinh:.
Điểm
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
Năm học 2016 - 2017
 MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ Lớp 4
Thời gian: 40 phút
Nhận xét của giáo viên
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 1:Dựng bia đá ở Văn Miếu để tôn vinh những người nào?
A
Vua 
B
Tiến sĩ
C
Quân Tống
Câu 2: Vua Quang Trung là ai?
A
Ngô Quyền 
B
Nguyễn Huệ
C
Trịnh Khải
Câu 3: Nhà Nguyễn thành lập vào năm nào?
A
1802
B
1082
C
1820
Câu 4: Điền các từ ngữ: ( khuyến nông, ruộng hoang, làng quê, ) vào chỗ trống của các câu ở đoạn văn sau cho thích hợp: 
Quang Trung ban bố “Chiếu .................................”, lệnh cho dân đã từng bỏ làng quê phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ........................... . Với chính sách này, chỉ vài năm sau, mùa màng trở lại tươi tốt, làng xóm lại thái bình
Câu 5: Các dân tộc sống ở đồng bằng Nam Bộ chủ yếu là?
A
Kinh, Khơ me, Hoa.
B
Kinh, Khơ me, Chăm, Hoa.
C
Thái, Kinh, Chăm, Hoa.
Câu 6: Đặc điểm đồng bằng Duyên hải miền Trung là:
A
Nhỏ hẹp với nhiều cồn các ven biển
B
Nhỏ hẹp với nhiều đồi núi
C
Cả hai ý trên
Câu 7: Hai quần đảo lớn của Việt Nam?
A
Quần đảo Phú Quốc và Hoàng Sa
B
Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
C
Quần đảo Trường Sa và Cát Bà
Câu 8: Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất ở vùng biển Việt Nam?
A
Dầu mỏ và khí đốt
B
Vàng
C
Hải sản
Câu 9: Chọn từ ở cột A nối chỗ chấm ở cột B cho thích hợp
A
B
1. Sông Tiền và sông Hậu 
a. Đồng bằng Nam Bộ nằm ở phía ..của nước ta.
2.Nam
b. Do phù sa của các sông bồi đắp nên
3.Sông Mê Công và sông Đồng Nai
Câu 10: Nêu đặc điểm và vai trò của vùng biển nước ta
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đáp án
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
B
B
A
Khuyến nông, ruộng hoang
B
A
B
A
2-a
3-b
Câu 10: 
- Biển điều hòa kí hậu và là đường giao thông thủy quan trọng.
	- Biển là kho muối vô tận, đồng thời có nhiều khoáng sản, hải sản quý.
	- Các đảo, quần đảo và ven bờ có nhiều bãi tắm đẹp: nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển du lịch và xây dựng các cảng biển.

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_KT_LSDL_cuoi_nam_lop_4.docx