Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác của giáo viên - Năm học 2013-2014 - Lâm Huệ Trí

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

 a. Nhận thức tư tưởng, chính trị:

 - Bản thân có nhận thức tư tưởng, chính trị vững vàng, có phẩm chất chính trị tốt, lập trường tư tưởng vững chắc.

- Bản thân luôn có sự kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành tốt quan điểm, chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia cụ thể hoá vào Nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ và chương trình của trường học.

 b. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

- Bản thân luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn sống và làm việc theo khuôn khổ của Pháp luật.

- Bản thân luôn tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy và địa phương nơi cư trú như : góp phần xây dựng ấp văn hoá, hộ dân an toàn, về xã hội hoá giáo dục,

 

doc 3 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 586Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác của giáo viên - Năm học 2013-2014 - Lâm Huệ Trí", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 UBND HUYỆN TIỂU CẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
 Mẫu số 1 
BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
CỦA GIÁO VIÊN
Năm học : 2013 – 2014 
	Họ và tên: LÂM HUỆ TRÍ
	Ngày, tháng, năm sinh: 17/10/1972, Dân tộc: Kinh
	Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Phú Cần B.
	Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên dạy lớp 5.
	Trình độ học vấn: Tốt nghiệp PT Trung học, trình độ chuyên môn: Cử nhân Giáo dục Tiểu học.
	Hệ đào tạo: Tại chức, Môn: Năm TN: 2004
	1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
	a. Nhận thức tư tưởng, chính trị:
	- Bản thân có nhận thức tư tưởng, chính trị vững vàng, có phẩm chất chính trị tốt, lập trường tư tưởng vững chắc.
- Bản thân luôn có sự kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành tốt quan điểm, chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia cụ thể hoá vào Nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ và chương trình của trường học.
	b. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:
- Bản thân luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn sống và làm việc theo khuôn khổ của Pháp luật.
- Bản thân luôn tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy và địa phương nơi cư trú như : góp phần xây dựng ấp văn hoá, hộ dân an toàn, về xã hội hoá giáo dục, 
	c.Việc chấp hành Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động:
	- Bản thân chấp hành tốt Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động. Không vi phạm Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị. 
	- Trong quá trình công tác, bản thân thực hiện công việc đảm bảo số lượng cùng chất lượng, đảm bảo ngày giờ công.
	d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân:
- Bản thân luôn giữ gìn đạo đức tác phong mẫu mực của một Nhà giáo, luôn giữ gìn nhân cách trước đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.
- Bản thân có lối sống lành mạnh, giản dị, trong sáng của một người giáo viên.
- Bản thân có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “ Hai không” với “ Bốn nội dung” do Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định.
- Bản thân được sự tín nhiệm cao trong đồng nghịêp, học sinh và nhân dân.
đ.Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:
- Bản thân có tinh thần đoàn kết cao trong nội bộ Nhà truờng.
- Bản thân có tính trung thực trong công tác, báo cáo chính xác, kịp thời các số liệu với Ban giám hiệu Nhà trường.
- Có quan hệ với đồng nghiệp tốt, luôn trao đổi với đồng nghiệp về sáng kiến kinh nghiệm cũng như phối kết hợp tốt với đồng nghiệp trong công tác góp phần làm cho công tác của Nhà trường ngày càng được nâng cao hơn.
- Bản thân có thái độ phục vụ tận tuỵ với nhân dân và học sinh, luôn phục vụ theo phương châm “ Tất cả vì học sinh thân yêu”.
e. Tự xếp loại về phẩm chất, đạo đức, lối sống:( Tốt, Khá, TB, Kém): Tốt 
2 .Về chuyên môn nghiệp vụ:
a- Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí: 
- Bản thân đã thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy mang lại hiệu quả cao ở những môn được phân công.
b- Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê bình và tự phê bình:
- Bản thân luôn có tinh thần cao trong việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bằng cách trao đổi với đồng nghiệp, tự nghiên cứu, tham dự các lớp tập huấn do Phòng Giáo dục và Nhà trường tổ chức.
- Bản thân có ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy cũng như các mặt công tác khác. 
- Luôn thực hiện tinh thần phê bình và tự phê bình nghiêm túc, mạnh dạn đưa ra những hạn chế của mình để đồng nghiệp đóng góp từ đó bản thân có hướng khắc phục, đồng thời phát huy những mặt mạnh để hoàn thiện bản thân.
c-Tự xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ trong thời gian qua: Tốt
3. Khảø năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội):
- Khả năng phát triển của bản thân về chuyên môn, nghiệp vụ là giáo viên dạy giỏi các cấp.
4. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ:
* Ưu điểm : 
- Bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
- Ý thức trách nhiệm cao trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ.
- Bản thân thực hiện nhiệm vụ luôn đảm bảo về số lượng lẫn chất lượng.
* Khuyết điểm :
- Từng lúc thực hiện công tác chưa đi vào chiều sâu do khối lượng công việc nhiều và gặp phải kế hoạch trùng nhau.
5. Tự đánh giá, xếp loại chung Điều 8 của Quy chế (Xuất sắc, Khá, TB, Kém): Xuất sắc
 Nhận xét, đánh giá, xếp loại của Phú Cần, ngày 16/05/2014
 Tổ (khối) chuyên môn Người nhận xét
 Lâm Huệ Trí
Tóm tắt nhận xét, đánh giá, xếp loại của thủ trưởng đơn vị

Tài liệu đính kèm:

  • doccau_25.doc