Thiết kế bài giảng lớp 1 - Tuần 25 - Trường Tiểu học Diễn Trường

I.Mục tiêu:

 - Đọc trơn cả bài .

 - Đọc đúng các từ ngữ : cô giáo, dạy em, điều hay, mái trường, thân thiết.

 - Hiểu nội dung bài : Ngôi trường là nơi gắn bó, thân thiết với bạn học sinh.

 - Hiểu các từ ngữ : Ngôi nhà thứ hai, thân thiết.

 - Trả lời được câu hỏi 1, 2 ( SGK )

 - HS khá, giỏi tìm được tiếng , nói được câuchứa tiếng có vần ai, ay.

 * Biết hỏi đáp theo mẫu về trường, lớp của mình.

II.Đồ dùng dạy học:

 -Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK, bảng nam chõm

 

doc 25 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 07/08/2018 Lượt xem 458Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 1 - Tuần 25 - Trường Tiểu học Diễn Trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỡ?
? Bài toỏn hỏi gỡ?
GV yờu cầu HS làm vào vở
GV thu chấm, nhận xột
3.Củng cố , dặn dũ:
GV nhận xột tiết học
HS về nhà ụn bài. 
- HS làm bbảng con theo tổ
- 3 HS lên bảng làm bài
HS quan sỏt
2 bước: + Đặt tớnh
 + Tớnh
HS nờu cỏch đặt tớnh và tớnh:
HS nhiều em nờu
HS nờu yờu cầu
HS làm bảng con
80 60 90 70
70 30 50 10
10 30 40 60
HS nờu yờu cầu của bài
Nờu kết quả
40- 20 = 20 50- 40 =10 60- 40=20
70- 30 =40 60- 60 = 0 80- 20= 60
80-10 = 70 90 - 70 = 10 90-30=60
HS đọc bài toỏn
Tổ1 : 20 cỏi thuyền
Tổ 2 : 30 cỏi thuyền
Cả 2 tổ: .... cỏi thuyền?
HS làm vào vở
 Bài giải:
 Số cỏi thuyền cả 2 tổ gấp được là:
 20 + 30 = 50 ( cỏi thuyền)
 Đỏp số: 50 cỏi thuyền
 --------------------–—-----------------
 Tiết. 3: Tập viết 
Tễ CHỮ HOA: A, Ă, Â, B
I.Mục tiờu :
 - Tô được các chữ hoa : A, Ă, Â, B.
 - Viết đúng các vần : ai, ay, ao, au: 
 - Các từ ngữ : mái trường, điều hay, sao sáng, mai sau kiểu chữ viết thường
 - Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần.
 - HS khá, giỏi viết nét đều đúng khoảng cách và viết hết vở tập viết. 
II.Đồ dựng dạy học:
-Bảng phụ viết sẵn bài viết.
III.Cỏc hoạt động dạy học :
TG
Hoạt động GV
Hoạt động HS
5’
15’
15’
5’
A.KTBC: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
B.Bài mới :
1. GTB : 
2.Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa bài.
GV treo bảng phụ viết sẵn nội dung tập viết. Nờu nhiệm vụ của giờ học: Tập tụ chữ, tập viết cỏc vần và từ ngữ ứng dụng đó học trong cỏc bài tập đọc.
Hướng dẫn tụ chữ hoa:
Hướng dẫn học sinh quan sỏt và nhận xột:
Nhận xột về số lượng và kiểu nột. Sau đú nờu quy trỡnh viết cho học sinh, vừa núi vừa tụ chữ trong khung chữ.
Chữ Ăvà chữ Â chỉ khỏc chữ A ở hai dấu phụ đặt trờn đỉnh.
GV hướng dẫn tụ chữ hoa B
Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng:
Giỏo viờn nờu nhiệm vụ để học sinh thực hiện (đọc, quan sỏt, viết).
3.Thực hành :
Cho HS viết bài vào tập.
GV theo dừi nhắc nhở động viờn một số em viết chậm, giỳp cỏc em hoàn thành bài viết tại lớp.
4.Củng cố :
Hỏi lại tờn bài viết.
Gọi HS đọc lại nội dung bài viết và quy trỡnh tụ chữ A. Ă. Â ,B
- HS đưa vở tập viết ra
Học sinh nờu lại nhiệm vụ của tiết học.
Học sinh quan sỏt chữ A hoa trờn bảng phụ và trong vở tập viết.
Học sinh quan sỏt giỏo viờn tụ trờn khung chữ mẫu.
Học sinh nhận xột khỏc nhau giữa A, Ă và Â.
Viết bảng con.
Học sinh đọc cỏc vần và từ ngữ ứng dụng, quan sỏt vần và từ ngữ trờn bảng phụ và trong vở tập viết.
Viết bảng con.
Thực hành bài viết theo yờu cầu của giỏo viờn và vở tập viết.
Nờu nội dung và quy trỡnh tụ chữ hoa, viết cỏc vần và từ ngữ.
Hoan nghờnh, tuyờn dương cỏc bạn viết tốt.
Thứ tư, ngày 24 thỏng 02 năm 2010
Tiết. 1 +2 :	TẬP ĐỌC
TẶNG CHÁU
I.Mục tiờu:
 - Đọc trơn cả bài.
 - Đọc đúng các từ ngữ : tặng cháu, lòng yêu, gọi là ,nước non.
 - Hiểu nội dung bài : Bác Hồ rất yêu các cháu thiêú nhi và mong muốn các cháu học giỏi để trở thành người có ích cho đất nước.
 - Trả lời được câu hỏi 1, 2 ( SGK ). 
 - Học thuộc lòng bài thơ.
 - HS khá, giỏi tìm được tiếng, nói được câu chứa tiếng có vần ao, au. 
II.Đồ dựng dạy học: 
-Tranh minh hoạ bài đọc SGK.
III.Cỏc hoạt động dạy học :
TG
Hoạt động GV
Hoạt động HS
5’
1’
15’
5’
10’
20’
5’
10’
5’
A.KTBC : Hỏi bài trước.
Gọi 2 học sinh đọc bài và trả lời cỏc cõu hỏi.
Trong bài trường học được gọi là gỡ?
GV nhận xột chung.
B.Bài mới:
1.GTB: GV giới thiệu tranh, giới thiệu về Bỏc Hồ và rỳt tựa bài ghi bảng.
2.Hướng dẫn học sinh luyện đọc:
a.Đọc mẫu bài văn lần 1 (giọng chận rói, nhẹ nhàng). Túm tắt nội dung bài:
b.HD luyện đọc
*Luyện đọc tiếng, từ ngữ khú:
Cho học sinh thảo luận nhúm để tỡm từ khú đọc trong bài, giỏo viờn gạch chõn cỏc từ ngữ cỏc nhúm đó nờu.
Học sinh luyện đọc từ ngữ kết hợp giải nghĩa từ.
*Giảng từ: Nước non: Đất nước, non sụng Việt Nam.
*Luyện đọc cõu:
Bài này cú mấy cõu ? gọi nờu cõu.
Gọi học sinh đọc nối tiếp cõu theo dóy.
Luyện đọc đoạn:
Cho học sinh đọc liền 2 cõu thơ.
Thi đọc đoạn và cả bài thơ.
Đọc cả bài.
* Nghỉ giữa tiết
3. Ôn các vần ao, au 
a.Tỡm tiếng trong bài cú vần au ?
Giỏo viờn nhận xột.
b.Tỡm tiếng ngoài bài cú vần ao, au ?
c.Núi cõu chứa tiếng cú mang vần ao, au.
Gọi HS đọc lại bài, GV nhận xột.
Tiết 2
4.Tỡm hiểu bài và luyện đọc:
a. Tìm hiểu bài đọc, luyện đọc
Gọi học sinh đọc bài và nờu cõu hỏi:
Bỏc Hồ tặng vở cho ai?
Bỏc mong cỏc chỏu điều gỡ?
Nhận xột học sinh trả lời.
*Nghỉ giữa tiết
b.Rốn học thuộc lũng bài thơ:
Giỏo viờn cho học sinh đọc thuộc từng cõu và xoỏ bảng dần đến khi học sinh thuộc bài thơ.
Tổ chức cho cỏc em tỡm bài bỏt và thi hỏt bài hỏt về Bỏc Hồ.
5.Củng cố:
Hỏi tờn bài, gọi đọc bài, nờu lại nội dung bài đó học.
Về nhà đọc lại bài nhiều lần, xem bài mới.
Học sinh nờu tờn bài trước.
2 học sinh đọc bài và trả lời cõu hỏi:
Học sinh khỏc nhận xột bạn đọc bài và trả lời cỏc cõu hỏi.
Nhắc tựa.
Lắng nghe.
Lắng nghe và theo dừi đọc thầm trờn bảng.
Thảo luận nhúm rỳt từ ngữ khú đọc, đại diện nhúm nờu, cỏc nhúm khỏc bổ sung.
5, 6 em đọc cỏc từ trờn bảng, cựng giỏo viờn giải nghĩa từ
- 3 HS đọc 2 câu đầu
- 3 HS đọc 2 câu cuối
Mỗi đoạn đọc 2 em.
Đọc nối tiếp 2 em.
lớp đồng thanh.
Chỏu, sau.
Đọc mẫu từ trong bài.
Đại diện 2 nhúm thi tỡm tiếng cú mang vần ao, au
2 em.
2 em.
Cho cỏc chỏu thiếu nhi.
Ra cụng mà học tập, mai sau giỳp nước non nhà.
- HS rốn đọc theo hướng dẫn của GV
Học sinh hỏt bài: Em yờu Bỏc Hồ, Ai yờu Bỏc Hồ Chớ Minh.
Nhắc tờn bài và nội dung bài học.
1 học sinh đọc lại bài.
----------------------–&—--------------------
	Tiết. 3 :	Toỏn 
ĐIỂM Ở TRONG, ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HèNH
I.Mục tiờu :
 - Nhận biết được điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình. 
 - Biết vẽ một điểm ở trong hoặc ở ngoài một hình.
 - Biết cộng, trừ số tròn chục, giải toán có phép cộng.
 - Bài cần làm : Bài 1, 2, 3, 4	
II.Đồ dựng dạy học:
 -Mụ hỡnh như SGK. Bộ đồ dựng toỏn 1
III.Cỏc hoạt động dạy học :
TG
Hoạt động GV
Hoạt động HS
5’
1’
14’
15’
5’
A.KTBC: Hỏi tờn bài học.
Gọi HS làm 70 – 50 , 90 – 30 , 40 - 10
Giỏo viờn nhận xột về kiểm tra bài cũ.
B.Bài mới :
1. Giới thiệu bài trực tiếp, ghi tựa.
2.Giới thiệu điểm ở trong, điểm ở ngoài một hỡnh:
Giới thiệu điểm ở trong, điểm ở ngoài hỡnh vuụng:
Giỏo viờn vẽ hỡnh vuụng và cỏc điểm A, N 
Giỏo viờn chỉ vào điểm A và núi: Điểm A nằm trong hỡnh vuụng.
Giỏo viờn chỉ vào điểm N và núi: Điểm N nằm ngoài hỡnh vuụng.
Gọi học sinh nhắc lại.
Giới thiệu điểm ở trong, điểm ở ngoài hỡnh trũn:
GV vẽ hỡnh trũn và cỏc điểm O, P
+ GV chỉ vào điểm O và núi: Điểm O nằm trong hỡnh trũn.
Giỏo viờn chỉ vào điểm P và núi: Điểm P nằm ngoài hỡnh trũn.
Gọi học sinh nhắc lại.
3.Thực hành:
Bài 1: Học sinh nờu yờu cầu của bài.
Cho học sinh nờu cỏch làm rồi làm bài và chữa bài.
Bài 2: Gọi nờu yờu cầu của bài:
Học sinh thực hành ở bảng con.
Bài 3: Gọi nờu yờu cầu của bài:
Gọi học sinh nhắc lại cỏch tớnh giỏ trị của biểu thức số cú dạng như trong bài tập.
Bài 4: 
Gọi học sinh đọc đề toỏn và nờu túm tắt bài toỏn.
Hỏi: Muốn tớnh Hoa cú tất cả bao nhiờu quyển vở ta làm thế nào?
Cho học sinh tự giải vào vở và nờu kết quả.
GV thu chấm, nhận xột.
4.Củng cố, dặn dũ:
Nhận xột tiết học, tuyờn dương.
Dặn dũ: Làm lại cỏc bài tập, chuẩn bị tiết sau
3 HS làm bài tập trờn bảng.
- Cả lớp làm bảng con
- HS nhận xét 
Học sinh nhắc tựa.
Học sinh theo dừi và lắng nghe.
Học sinh nhắc lại: Điểm A nằm trong hỡnh vuụng. Điểm N nằm ngoài hỡnh vuụng.
Học sinh theo dừi và lắng nghe.
Học sinh nhắc lại: Điểm O nằm trong hỡnh trũn. Điểm P nằm ngoài hỡnh trũn.
Học sinh làm VBT và nờu kết quả.
- HS đổi vở KT bài bạn
Yờu cầu học sinh chỉ vẽ được điểm, chưa yờu cầu học sinh ghi tờn điểm, 
Muốn tớnh 20 +10 + 10 thỡ ta phải lấy 20 cộng 10 trước, được bao nhiờu cộng tiếp với 10.
Thực hành VBT và nờu kết quả.
2 học sinh đọc đề toỏn, gọi 1 học sinh nờu túm tắt bài toỏn trờn bảng.
Túm tắt:
Hoa cú	: 10 nhón vở.
Mua thờm	: 20 nhón vở.
Cú tất cả	: ....nhón vở
Ta lấy số nhón vở Hoa cú cộng với số nhón vở mua thờm.
Giải
Hoa cú tất cả là:
 10 + 20 = 30 (nhón vở)
	Đỏp số: 30 nhón vở
Học sinh nờu lại tờn bài học, khắc sõu kiến thức bài học qua trũ chơi.
 Thứ năm, ngày 25 thỏng 02 năm 2010
Tiết . 1+ 2 :	TẬP ĐỌC
CÁI NHÃN VỞ
I.Mục tiờu:
 - Đọc trơn cả bài.
 - Đọc đúng các từ ngữ ; quyển vở, nắn nót, ngay ngắn, khen.
 - Biết được tác dụng của nhãn vở.
 - Trả lời được câu hỏi 1, 2 ( SGK ) 
 - HS khá, giỏi biết tự viết nhãn vở.
II.Đồ dựng dạy học: 
-Một số bỳt màu để học sinh tự trang trớ nhón vở.
III.Cỏc hoạt động dạy học :
TG
Hoạt động GV
Hoạt động HS
5’
1’
19’
5’
10’
20’
5’
10’
5’
A.KTBC : Hỏi bài trước.
Gọi 3,4 học sinh đọc thuộc lũng bài thơ: Tặng chỏu và trả lời cõu hỏi 1 và 2 trong SGK.
Nhận xột học sinh đọc và cho điểm.
B.Bài mới:
1.GV giới thiệu tranh, rỳt ra tựa bài học và ghi bảng.
2.Hướng dẫn học sinh luyện đọc:
Đọc mẫu bài văn lần 1 (giọng chận rói, nhẹ nhàng). Túm tắt nội dung bài:
a.Luyện đọc tiếng, từ ngữ khú:
Cho học sinh thảo luận nhúm để tỡm từ khú đọc trong bài, giỏo viờn gạch chõn cỏc từ ngữ cỏc nhúm đó nờu.
Học sinh luyện đọc từ ngữ kết hợp giải nghĩa từ.
Giảng từ: Nắn nút: 
Gọi đọc lại cỏc từ đó trờn bảng.
Luyện đọc cõu:
Bài này cú mấy cõu ? gọi nờu cõu.
Nhận xột học sinh ngắt nghỉ cỏc cõu và sửa sai.
Luyện đọc đoạn:
Thi đọc đoạn. 
Đọc cả bài.
Nghỉ giữa tiết
Ôn các vần ang, ac..
a.Tỡm tiếng trong bài cú vần ang ?
Giỏo viờn nhận xột.
b.Tỡm tiếng ngoài bài cú ang, ac?
Gọi học sinh đọc bài, giỏo viờn nhận xột.
 Tiết .2
4.Luyện đọc kết hợp tỡm hiểu bài đọc:
a.Tỡm hiểu bài đọc:
GV yờu cầu HS đọc 3 cõu văn đầu tiờn. 
? Bộ Giang viết những gỡ lờn nhón vở?
GV gọi HS đọc 2 dũng tiếp theo. 
? Bố Giang khen bạn ấy như thế nào?
? Nhón vở cú tỏc dụng gỡ?
GV gọi 3-4 HS thi đọc bài văn
GV nhận xột, tuyờn dương
* Nghỉ giữa tiết.
b.Hướng dẫn HS tự làm và trang trớ một nhón vở:
GV hướng dẫn cỏch chơi: mỗi em cần tự làm một cỏi nhón vở. Cần trang trớ, tụ màu , cắt dỏn nhón vở đú thật đẹp. Sau đú viết vào nhón vở.
GV yờu cầu HS quan sỏt mẫu trang trớ nhón vở trong SGK.
GV yờu cầu HS trang trớ nhón vở
GV nhận xột, tuyờn dương.
4.Củng cố, dặn dũ:
HS đọc lại toàn bài
GV nhận xột tiết học
HS về nhà học bài.
Học sinh đọc bài và trả lời cõu hỏi:
Nhắc tựa.
Lắng nghe và theo dừi đọc thầm trờn bảng.
Thảo luận nhúm rỳt từ ngữ khú đọc, đại diện nhúm nờu, cỏc nhúm khỏc bổ sung.
5, 6 em đọc cỏc từ trờn bảng, cựng giỏo viờn giải nghĩa từ.
Học sinh giải nghĩa: Nắn nút: Viết cẩn thận cho đẹp.
Ngay ngắn: Viết cho thẳng hàng và đẹp mắt.
- HS đọc nối tiếp cá nhân
Mỗi HS đọc 1 đoạn 3 lần.
lớp đồng thanh.
Giang, trang.
Đọc mẫu từ trong bài.
Học sinh thi tìm
2HS đọc lạibài
HS đọc 3 cõu văn suy nghĩ và trả lời:
Bạn viết tờn trường, tờn lớp, vở, họ và tờn của mỡnh, năm học vào nhón vở.
HS đọc 2 dũng tiếp theo và trả lời cõu hỏi:
Bố khen bạn ấy đó tự viết được nhón vở.
- Nhón vở giỳp ta biết được quyễn vở đú là vở Toỏn, Tiếng Việt,...
3-4HS thi đọc đoạn văn
HS lắng nghe
HS quan sỏt
HS làm nhón vở
Cỏc bàn , nhúm thi xem nhón vở ai trang trớ đẹp, viết đỳng nội dung
 -------------------------–&—------------------------
Tiết .3: Toán
LUYEÄN TAÄP CHUNG
Muùc tieõu:
- Bieỏt caỏu taùo soỏ troứn chuùc , bieỏt coọng trửứ soỏ troứn chuùc , bieỏt giaỷi toaựn coự pheựp coọng .
- Các bài tập cần làm: Bài 1, 2, 3, 4.
II.Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
TG
Hoạt động GV
Hoạt động HS
5’
1’
29’
5’
A.Baứi cuừ:
- Giaựo vieõn YC :
+ Veừ hỡnh vuoõng, troứn leõn baỷng.
+ Veừ 3 ủieồm ụỷ trong hỡnh vuoõng, 2 ủieồm ụỷ ngoaứi hỡnh.
+ Veừ 3 ủieồm ngoaứi hỡnh troứn, 4 ủieồm ụỷ trong.
B.Baứi mụựi:
1.Giụựi thieọu: luyeọn taọp chung.
2.: Hửụựng daón laứm baứi taọp.
Baứi 1: Neõu yeõu caàu baứi.
- GVHD maóu.
Số 10 goàm 1 chuùc vaứ 0 ủụn vũ
Baứi 2: Yeõu caàu gỡ?
- GV cho HS làm bài VBT
Baứi 3: Yeõu caàu gỡ?
Khi ủaởt tớnh lửu yự ủieàu gỡ?
- Caõu b: tớnh nhaồm vaứ ghi teõn ủụn vũ sau khi tớnh.
Baứi 4: - Gọi HS đọc đề bài 
- Bài toán cho biết gì ? 
- Bài toán hỏi gì ?
 Bài 5 : ( HS K/G )
Troứ chụi thi ủua: Ai nhanh hụn?
3.Cuỷng coỏ:
OÂn laùi caực baứi ủaừ hoùc.
Chuaồn bũ kieồm tra giửừa kyứ II.
2 hoùc sinh leõn baỷng veừ.
Nhaọn xeựt.
- Viết( theo mẫu )
- HS làm bài – chữa bài.
-Số 18 goàm 1 chuùc vaứ 8 ủụn vũ .
-Số 40 goàm 4 chuùc vaứ 0 ủụn vũ .
- Số 70 goàm 7 chuùc vaứ 0 ủụn vũ .
Vieỏt theo thửự tửù tửứ beự ủeỏn lụựn vaứ lụựn ủeỏn beự.
Hoùc sinh laứm baứi.
Sửỷa baỷng lụựp.
9
13
30
50
80
40
17
8
- ẹaởt tớnh roài tớnh.
- ẹaởt caực soỏ phaỷi thaỳng coọt.
- Hoùc sinh laứm baứi.
- HS chữa bài 
- HS tìm hiểu bài nêu tóm tắt
- HS làm bài – chữa bài
Cả hai lớp vẽ được là 
20 + 30 = 50 ( bức tranh )
Đỏp số : 50 bức tranh .
- HS làm bài
Nhaọn xeựt.
 ----------------------–&—---------------------
 Tiết. 4 : Luyện Toỏn
LUYỆN ĐIỂM Ở TRONG, ĐIỂM Ở NGOÀI CỦA MỘT HèNH
I.Mục tiờu:
- Luyện cho HS nắm được kiến thức về điểm ở trong, điểm ở ngoài của một hỡnh.
- HS làm tốt cỏc bài tập về điểm ở trong, điểm ở ngoài của một hỡnh.
- Giỏo dục HS yờu thớch mụn học.
II. Cỏc hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5’
1’
30’
4’
A. Bài cũ: HS đặt tớnh và tớnh:
 70 - 30 50 - 20 40 - 40
GV nhận xột- ghi điểm
B.Bài mới:
1. Giới thiệu bài- ghi đề:
2. Hướng dẫn HS làm BT:
Bài 1: Đỳng ghi Đ, sai ghi S
GV gọi HS nờu yờu cầu của bài
C.
GV yờu cầu HS quan sỏt hỡnh và lờn bảng làm
Bài 2: a. Vẽ 2 điểm ở trong hỡnh tam giỏc
 Vẽ 3 điểm ở ngoài hỡnh tam giỏc
 b. Vẽ 4 điểm ở trong hỡnh vuụng
 Vẽ 2 điểm ở ngoài hỡnh vuụng
GV gọi HS nờu yờu cầu của bài
GV yờu cầu HS lờn bảng làm
GV nhận xột, chữa bài
Bài 3: Băng giấy đỏ dài 30cm, băng giấy xanh dài 50cm.Hỏi cả 2 băng giấy dài bao nhiờu cm?
GV gọi HS đọc bài toỏn
? Bài toỏn cho biết gỡ?
? Bài toỏn hỏi gỡ?
GV yờu cầu HS làm vở
GV thu chấm, nhận xột
3.Củng cố, dặn dũ:
HS về nhà ụn bài
HS nờu yờu cầu
- HS làm bài bảng con
HS lờn bảng làm
Điểm A ở trong hỡnh trũn
Điểm B ở trong hỡnh trũn
Điểm D ở trong hỡnh trũn
Điểm C ở ngoài hỡnh trũn
`
Điểm E ở trong hỡnh trũn
HS nờu yờu cầu
HS lờn bảng làm
HS đọc bài toỏn
Túm tắt: Băng đỏ: 30cm
 Băng xanh: 50cm
 Cả 2 băng:......cm?
 Bài giải:
 Cả 2 băng giấy dài là:
 30+50=80(cm)
 Đỏp số: 80cm
----------------------–&—---------------------
Tiết .1 : Chớnh taỷ
TRệễỉNG EM
I.Muùc tieõu:
Hoùc sinh nhỡn saựch hoaởc baỷng cheựp laùi ủuựng ủoaùn: “Trửụứng hoùc laứ  nhử anh em.”: 26 chửừ trong khoảng 15 phuựt .
ẹieàn ủuựng vaàn ai – ay, chửừ c hay k.vaứo choó troỏng .
Làm được bài tập 2, 3( SGK )
II.Chuaồn bũ:
Giaựo vieõn: Baỷng phuù cheựp saỹn ủoaùn vaờn vaứ 2 baứi taọp.
Hoùc sinh: vụỷ , SGK , baỷng con .
III. Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
TG
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
5’
1’
15’
10’
4’
A. Kiểm tra bài củ : 
- GV kiểm tra vở của HS 
- GV nhận xột .
B.Baứi mụựi:
1.Giụựi thieọu: Vieỏt chớnh taỷ ụỷ baứi taọp ủoùc.
Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón taọp cheựp.
- Giaựo vieõn treo baỷng coự ủoaùn vaờn.
- Neõu cho coõ tieỏng khoự vieỏt.
Giaựo vieõn gaùch chaõn.
- Phaõn tớch caực tieỏng ủoự.
- Cho hoùc sinh vieỏt vụỷ.
- Lửu yự caựch trỡnh baứy: chửừ ủaàu ủoaùn vaờn luứi vaứo 1 oõ, sau daỏu chaỏm phaỷi vieỏt hoa.
- Giaựo vieõn quan saựt, theo doừi caực em.
- Hai em cuứng baứn ủoồi vụỷ cho nhau.
- Giaựo vieõn thu chaỏm.
- Nhaọn xeựt.
Hoaùt ủoọng 2: Laứm baứi taọp.
Baứi taọp 2: ẹieàn vaứo choó troỏng ai hay ay.
Baứi taọp 3: ẹieàn c hay k.
caự vaứng
thửụực keỷ
laự coù
Nhaọn xeựt.
Cuỷng coỏ:
- Nhaọn xeựt, khen thửụỷng caực em vieỏt ủeùp.
- Chuẩn bị bài tiết sau .
Hoaùt ủoọng lụựp.
- Hoùc sinh ủoùc ủoaùn vaờn.
- Hoùc sinh neõu: ủửụứng, ngoõi, nhieàu, giaựo.
- Hoùc sinh phaõn tớch.
- Vieỏt baỷng con.
Hoùc sinh vieỏt vụỷ.
Hoùc sinh soaựt loói.
Ghi loói sai ra leà ủoỷ.
Hoaùt ủoọng caự nhaõn.
Hoùc sinh ủoùc yeõu caàu.
2 hoùc sinh laứm mieọng: gaứ maựi, maựy aỷnh.
Lụựp laứm vaứo vụỷ.
Hoùc sinh ủoùc yeõu caàu.
2 hoùc sinh laứm mieọng.
Lụựp laứm vaứo vụỷ.
- HS nhắc lại tựa bài .
- HS viết lại những từ cũn viết sai trong bài .
- HS thi viết từ khú 
----------------------–&—---------------------
Tiết. 3 + 4 : Luyện Tiếng Việt
Luyện đọc viết : TRƯỜNG EM-Tặng cháu
I.Mục tiờu:
- Giỳp HS đọc đỳng, đọc hay bài tập đọc: Trường em –Tặng cháu
- ễn 2 vần: ai , ay
- Núi được cõu chứa tiếng cú vần ai, ay.
II. Cỏc hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1’
40’
20’
15’
4’
Giới thiệu bài - ghi đề:
Luyện đọc:
GV yờu cầu HS mở SGK
GV gọi HS đọc bài
GV gọi HS nhận xột
? Tỡm tiếng cú vần ai trong bài?
? Tỡm tiếng cú vần ay trong bài?
? Trong bài trường học được gọi là gỡ?
GV yờu cầu HS núi tiếp: Trường học là ngụi nhà thứ 2 . Vỡ...
GV yờu cầu HS thi đọc diễn cảm bài văn.
GV nhận xột , tuyờn dương
*ễn vần: ai, ay
GV yờu cầu HS đọc phõn tớch, đọc trơn 2 vần: ai, ay
? Núi cõu cú chứa vần ai?
? Núi cõu cú chứa vần ay?
3. Luyện viết : 
- GV viết bảng Bài Tặng cháu
- GV đọc bài
- GV thu chấm bài 
4 .Điền ai, ay
Con n... vàng, cái ch.... nước, m... ủi, nước suối ch...
5.Củng cố, dặn dũ:
-GV gọi HS đọc lại toàn bài
GV nhận xột tiết học
HS mở SGK
HS đọc bài cỏ nhõn: vài em đọc
HS nhận xột bạn đọc
- hai, mỏ
- dạy, hay
Trường học là ngụi nhà thứ hai của em
- Ở trường cú cụ giỏo như mẹ hiền.
- Ở trường cú nhiều bạn bố õn thiết như anh em.
- Trường học dạy em thành người tốt
HS thi đọc diễn cảm bài văn
HS nhận xột bỡnh chọn bạn đọc hay.
HS đọc phõn tớch, đọc trơn
HS nhiều em núi: 
VD: Ngày mai, em đi học.
HS nhiều em núi:
VD: Quả ớt này rất là cay.
- HS chép bài vào vở
- HS khảo bài
HS đọc toàn bài
 Thứ sỏu, ngày 26 thỏng 2 năm 2010
Tiết. 1 : Toỏn
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ II
(Đề thi, giỏo viờn coi thi do nhà trường phõn cụng)
 ------------------------–&—-------------------------
Tiết. 3: Chớnh taỷ
TAậNG CHAÙU
Muùc tieõu:-
Hoùc sinh nhỡn sách hoặc bảng, cheựp lại ủuựng baứi thụ: Taởng chaựu. Trong khoảng 15 – 17 phỳt .
ẹieàn ủuựng chửừ l, n, vào chỗ trống daỏu hoỷi hay daỏu ngaừ vaứo chửừ in nghieõng ( Bt2 a hoaởc b )
Chuaồn bũ:
Giaựo vieõn: Baỷng phuù coự ghi baứi thụ.
Hoùc sinh: baỷng con , SGK ,Vụỷ vieỏt.
Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
TG
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
5’
1’
20’
10’
4’
A.Baứi cuừ:
- GV đọc : gà mái, máy ảnh chải tóc.
Nhaọn xeựt.
B.Baứi mụựi:
1.Giụựi thieọu: Vieỏt chớnh taỷ.
Hoaùt ủoọng 1: Hoùc sinh nghe vieỏt.
Giaựo vieõn treo baỷng phuù.
Tỡm tieỏng khoự vieỏt.
Giaựo vieõn chổnh sửỷa sai cho hoùc sinh.
Cho vieỏt baứi vaứo vụỷ.
ẹoùc toaứn baứi cho hoùc sinh soaựt.
Giaựo vieõn thu chaỏm.
Hoaùt ủoọng 2: Laứm baứi taọp.
- Baứi 2a: ẹieàn vaứo choó troỏng l hay n.
- Baứi 2b: ẹieàn daỏu hoỷi hay daỏu ngaừ.
Giaựo vieõn sửỷa baứi.
Nhaọn xeựt.
Cuỷng coỏ:
OÂn laùi caực quy taộc vieỏt chớnh taỷ.
Veà nhaứ taọp vieỏt theõm ụỷ vụỷ 1.
 - Gv nhận xột tiết học .
- HS viết bảng con theo tổ
Hoaùt ủoọng lụựp.
Hoùc sinh ủoùc baứi.
Hoùc sinh neõu.
Hoùc sinh phaõn tớch.
Vieỏt baỷng con.
Hoùc sinh ủoồi vụỷ cho nhau ủeồ chửừa baứi.
Hoùc sinh ghi loói ra leà ủoỷ.
Hoaùt ủoọng caự nhaõn.
Hoùc sinh ủoùc yeõu caàu.
2 hoùc sinh laứm mieọng.
nuù hoa
con coứ bay laỷ 
Hoùc sinh laứm vaứo vụỷ.
Hoùc sinh ủoùc yeõu caàu.
2 HS laứm mieọng.
quyeồn vụỷ toồ chim
Hoùc sinh laứm vụỷ.
 ----------------------–&—--------------------- 
Tiết.4 :	Keồ chuyeọn
RUỉA VAỉ THOÛ
Muùc tieõu:
- Keồ laùi ủửụùc 1 ủoaùn caõu chuyeọn keồ dửùa theo tranh vaứ gụùi yự dửụứi tranh .
- Hieồu lụứi khuyeõn cuỷa caõu chuyeọn : Chụự neõn chuỷ quan , keõu ngaùo .
- HS khá, giỏi kể được 2- 3 đoạn của câu chuyện
Chuaồn bũ:
Tranh minh hoùa Ruứa vaứ Thoỷ.
Maởt naù cuỷa Ruứa vaứ Thoỷ .
Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
TG
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1’
1’
10’
10’
10’
5’
3’
A.Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
B.Baứi mụựi:
1.Giụựi thieọu: Coõ seừ keồ cho caực con nghe caõu chuyeọn Ruứa vaứ Thoỷ.
a)Hoaùt ủoọng 1: Giaựo vieõn keồ chuyeọn.
- Giaựo vieõn keồ laàn 1 toaứn caõu chuyeọn.
- Keồ laàn 2 keỏt hụùp chổ leõn tửứng bửực tranh.
b)Hoaùt ủoọng 2: Keồ tửứng ủoaùn theo tranh.
Giaựo vieõn treo tranh.
Ruứa ủang laứm gỡ?
Thoỷ noựi gỡ vụựi Ruứa?
Keồ laùi noọi dung tranh 1.
Tửụng tửù vụựi tranh 2.
Hoaùt ủoọng 3: Keồ toaứn chuyeọn.
- Giaựo vieõn toồ chửực cho caực nhoựm thi keồ chuyeọn.
- Cho caực nhoựm leõn dieón.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, ghi ủieồm.
Hoaùt ủoọng 4: Tỡm hieồu yự nghúa caõu chuyeọn.
- Vỡ sao Thoỷ thua Ruứa?
- Qua caõu chuyeọn naứy khuyeõn caực em ủieàu gỡ?
Giaựo vieõn choỏt yự, giaựo duùc: Khoõng neõn hoùc nhử baùn Thoỷ, neõn hoùc theo baùn Ruứa, phaỷi luoõn kieõn trỡ vaứ nhaón naùi.
Cuỷng coỏ:
1 em keồ laùi toaứn boọ caõu chuyeọn.
Em hoùc taọp gửụng baùn naứo? Vỡ sao?
Veà nhaứ keồ laùi caõu chuyeọn 
Hoaùt ủoọng lụựp.
-Hoùc sinh laộng nghe.
- Ghi nhụự caực chi tieỏt cuỷa chuyện
Hoaùt ủoọng lụựp.
Hoùc sinh quan saựt.
Ruứa ủang coỏ sửực taọp chaùy.
Chaọm nhử Ruứa.
2 hoùc sinh keồ.
Lụựp nhaọn xeựt.
Hoaùt ủoọng nhoựm.
Hoùc sinh ủeo maởt naứ phaõn vai: Ngửụứi daón, Thoỷ, Ruứa.
Hoùc sinh leõn dieón.
Lụựp nhaọn xeựt.
Hoaùt ủoọng lụựp.
Vỡ Thoỷ chuỷ quan, kieõu ngaùo, coi thửụứng baùn.
Hoùc sinh neõu.
 -------------------–&—------------------
Tiết. 1 + 2	Luyện Tiếng Việt
Luyện đọc, viết: CÁI NHÃN VỞ
I Mục tiờu:
- Luyện đọc, viết chớnh tả đoạn: Bố cho Giang...vào nhón vở tập chộp.
- HS viết đỳng cỏc từ khú: Giang, quyển vở, nhón vở,...
-Giỏo dục ý thức rốn chữ viết cho HS
II. Cỏc hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5’
1’
40’
30’
4’
A. Bài cũ: HS viết bảng con: học tập, nước non, mai sau.
GV nhận xột- ghi điểm
B.Bài mới: 
Giới thiệu bài- ghi đề:
Luyện đọc
- GVHDHS đọc bài
Luyện viết:
GV chộp đoạn viết lờn bảng
GV gọi HS đọc đoạn viết
? Đoạn viết gồm cú mấy cõu? 
? Sau đấu chấm, ta phải viết như thế nào?
? Trong bài cú từ nào được viết hoa?
GV luyện viết tiếng, từ khú cho HS
Giang
quyển vở
nhón vở
trang trớ
GV quan sỏt, giỳp đỡ HS yếu
Viết vở:
GV nhắc tư thế ngồi viết
Gv quan sỏt, giỳp đỡ HS yếu viết bài
GV yờu cầu HS đổi vở dũ bài nhau
GV thu chấm, nhận xột
3.Củng cố, dặn dũ: 
 HS về nhà t

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN LOP 1 TUAN 25(6).doc