Thiết kế bài giảng lớp 1 - Tuần 23

Bài 95 : oanh,oach

I/ Mục tiêu:

-HS đọc, viết được: oanh,oach,doanh trại,thu hoạch.

-Đọc được câu ứng dụng: Chúng em tích cực thu gom giấy,sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ.

-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nhà máy,cửa hàng,doanh trại.

-GDMT:Câu ứng dụng=>Cần dọn dẹp các vật dụng cho gọn gàng.

II/ Chuẩn bị:

-GV: Bộ chữ cái.

-HS: Bộ chữ cái.

III/ Các hoạt động dạy học:

1-2/ Kiểm tra:

-Đọc bảng:áo choàng,oang oang,liến thoắng,dài ngoẵng.

 -Viết: oang,vỡ hoang,oăng,con hoẵng.

 -HS đọc SGK

 

doc 19 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 26/12/2018 Lượt xem 65Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 1 - Tuần 23", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mới toanh là rất mới.
Kế hoạch là đưa dự đĩnh và phải thực hiện 
Loạch xoạch là tướng đi của con vịt.
-HS đọc trơn từ ( HS yếu đánh vần)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc bài.
-Nhẩm bài – Chuẩn bị học tiết 2. 
Tiết 2:
1-2/ Kiểm tra:
-HS đọc bài trên bảng ở tiết 1.
3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV hướng dẫn HS khai thác tranh để có câu : Chúng em tích cực thu gom giấy,sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ.
-Nhẩm câu tìm tiếng mang vần vừa học?
-hoạch( phân tích , đọc)
GDVSCN-VSMT: Cần dọn dẹp các vật dụng cho gọn gàng.
-HS đọc trơn câu
-Luyện nói: Nhà máy,cửa hàng,doanh trại.
+Nêu nội dung tranh?
- Thực hiện
+Cửa hàng làm gì ?
-Cửa hàng dùng để buôn bán
+Doanh trại có ai?
- Doanh trại có các chú bộ đội.
+Gần nơi em ở có nhà máy,cửa hàng,doanh trại không?
-Có nhà máy,có cửa hàng nhưng không có doanh trại.
-Thư giãn
-Luyện đọc SGK
-Luyện viết: oanh,oach,doanh trại,thu hoạch.
-HS khá, giỏi ( HS yếu đánh vần)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc lại toàn bài.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị - Luyện đọc , viết bài ở nhà.
Toán(tiết 89)
Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
I/Mục tiêu:
-Biết dùng thước có vạch cm vẽ đoạn thẳng có độ dài dưới 10cm.(bài 1,2,3)
II/Chuẩn bị:GV-HS:Thước có kẻ vạch xăng ti mét.
III/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra: 5 cm +4 cm = 9 cm
 17 cm – 7 cm = 10 cm
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Bài 1:Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước:
-thực hiện vào vở.
5 cm
7 cm
2 cm
9 cm
Hướng dẫn HS cách cầm thước vè kẻ cho chính xác.(Chì kẻ 2 yêu cầu là đạt)
-Thư giãn
Bài 2:Giải bài toán theo tóm tắt sau:
-Thực hiện vào vở.
 Đoạn thẳng AB: 5 cm
 Đoạn thẳng BC:3 cm
 Cả hai đoạn thẳng:cm?
Hỗ trợ HS yếu thực hiện.
Bài giải:
Cả hai đoạn thẳng dài là:
5 + 3 = 8 (cm)
 Đáp số: 8 cm
Bài 3:Vẽ đoạn thẳng AB,BC ở bài 2.
-Thực hiện vào vở.
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS vận dụng nhanh.
-Về nhà thực hiện lại bài.
-Chuẩn bị:Luyện tập chung-Xem trước các bài tập.
Thể dục(Tiết 23)
Bài thể dục-Trò chơi vận động
I/Mục tiêu:
-Biết cách thực hiện năm động tác bài thể dục vươn thở,tay ,chân ,vặn mình,bụng của bài thể dục.
-Bước đầu biết cách thực hiện động tác toàn thân.
-Biết cách chơi và tham gia trò chơi .
II/Chuẩn bị: GV:Sân tập,
 HS:Dọn vệ sinh nơi tập.
III/Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/Phần mở đầu:
-Nhận lớp,phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
-Chạy nhẹ nhàng một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
-Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
2/Phần cơ bản:
-Oân các động tác:vươn thở,tay,chân,bụng,vặn mình.
-Thực hiện.
-Dạy động tác “Phối hợp”
-Quan sát và thực hiện theo.
Nhịp 1:Bước chân trái ra trước,khuỵu gối,hai tay chống hông,thân người thẳng,mắt nhìn phía trước.
Nhịp 2:Rút chân trái về,đồng thời cuối người,chân thẳng,hai bàn tay hướng vào hai bàn chân,mắt nhìntheo tay.
Nhịp 3:Đứng thẳng,hai tay dang ngang,bàn tay ngửa,mắt hướng phía trước.
Nhịp 4:Về TTCB.
Nhịp 5,6,7,8:Như trên nhưng ở nhịp 5 bước chân phải ra trước.
-Cho HS thực hiện theo tổ.
-Thực hiện.
-Oân lại 5 động tác vừa học.
-Thực hiện.
-Oân trò chơi:Nhảy đúng,nhảy nhanh.
-Thực hiện.
-Cách chơi như tiết trước.
3/Phần kết thúc:
-Tập hợp lớp.
-Hệ thống bài.
-2 HS thực hiện lại động tác 5.
-Giáo dục HS thường xuyên tập thể dục để có sức khoẻ tốt.-Nhận xét và giao bài tập về nhà.
Học vần ( Tiết 203-204)
Bài 96 : oat,oăt
I/ Mục tiêu:
-HS đọc, viết được: oat,oăt,hoạt hình,loắt choắt.
-Đọc được câu ứng dụng: Thoăùt một cái,sóc Bông đã leo lên ngọn cây.đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng.
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: phim hoạt hình. 
-HSKG: đọc trơn từ ,câu
- GDMT:Câu ứng dụng=>yêu các con vật thiên nhiên. 
II/ Chuẩn bị:
-GV: Bộ chữ cái.
-HS: Bộ chữ cái.
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra: 
-Đọc bảng:khoanh tay,mới toanh,kế hoạch,loạch xoạch. 
 -Viết: oanh,doqanh trại,oach,thu hoạch. 
 -HS đọc SGK
3/ Bài mới: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV ghi bảng : oat
-Phân tích , tìm bộ chữ, đọc.
-Ghép :hoạt=h+oạt , phân tích , đọc.
-Ghép: hoạt hình=hoạt+hình 
( phân tích , đọc)
-HS đọc:oat,hoạt,hoạt hình 
-GV ghi bảng: oăt
-Phân tích , tìm bộ chữ , đọc.
-So sánh:oat,oăt 
-Giống ovà t ,khác a-ă 
-Ghép:choắt=ch+oắt , phân tích , đọc
-Ghép :loắt choắt=loắt+choắt 
( phân tích , đọc)
-HS đọc:oăt,choắt,loắt choắt 
-HS đọc lại oat oăt
 hoạt choắt
 hoạt hình loắt choắt 
-Hướng dẫn HS viết bảng con
HS viết:
- Hướng dẫn HS đọc từ :
 lưu loát chỗ ngoặt 
 đoạt giải nhọn hoắt 
 -Nhẩm từ tìm tiếng mang vần vừa 
học ?
-loát,đoạt,ngoặt,hoắt ( HS phân tích , đọc)
-Giải thích:
Lưu loát là thấy chữ sẽ đọc được ngay. 
Đoạt giải là học giỏi đạt được giải.giáo dục HS học giỏi. 
Chỗ hoặt là có cua quẹo. 
Nhọn hoắt là rất nhọn. 
-HS đọc trơn từ ( HS yếu đánh vần)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc bài.
-Nhẩm bài – Chuẩn bị học tiết 2. 
Tiết 2:
1-2/ Kiểm tra:
-HS đọc bài trên bảng ở tiết 1.
3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV hướng dẫn HS khai thác tranh để có câu : Thoăùt một cái,sóc Bông đã leo lên ngọn cây.đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng
-Nhẩm câu tìm tiếng mang vần vừa học?
-thoắt,thoát ( phân tích , đọc)
GDMT: yêu các con vật thiên nhiên. 
-HS đọc trơn câu
-Luyện nói: Phim hoạt hình. 
+Nêu nội dung tranh?
- Thực hiện
+Chiếu cảnh gì? 
-Chiếu cảnh một chú bé và một ông quan đang nói chuyện. 
Giáo dục HS nên xem phim của thiếu nhi. 
-Thư giãn
-Luyện đọc SGK
-Luyện viết: oat,oăt,hoạt hình,loắt choắt. 
-HS khá, giỏi ( HS yếu đánh vần)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc lại toàn bài.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị - Luyện đọc , viết bài ở nhà.
Toán (Tiết 89)
Luyện tập chung
I/Mục tiêu:
-Có kỹ năng đọc,đếm viết các số đến 20,biết cộng không nhớ cácsố trong phạm vi 20;biết giải bài toán .(bài 1,2,3,4)
II/Các hoạt động dạy và học:
1.2/kiểm tra:
HS vẽ đoạn thẳng có độ dài 5 cm , 7 cm.
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò 
Bài 1:Điền số từ 1 đến 20 vào ô trống:
-Thực hiện SGK.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Bài 2:điền số thích hợp vào ô trống:
-Thực hiện bảng lớp.
11
 +2 +3
16
13
11
 +2 +3
14
 +1 +2
17
15
14
 +1 +2
15
 +3 +1
19
18
15
 +3 +1
HS yếu thực hiện 2 bài đầu.
-Thư giãn.
Bài 3:
-Thực hiện vào vở:
Tóm tắt:
 Có:12 bút xanh
 Có:3 bút đỏ
 Có tất cả:cái bút?
 Bài giải:
 12 Hộp đó có là:
+ 3 12 + 3 = 15(cái bút)
 15 Đáp số:15 cái bút
Bài 4:Điền số thích hợp vào ô trống theo mẫu:
-Thực hiện cá nhân-Tiếp sức.
13
1
2
3
4
5
6
14
13
1
2
3
4
5
6
14
15
16
17
18
19
4.5/củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS vận dụng chính xác.
-Về nhà xem bài cuối của bài 4 chiều học.
-Chuẩn bị:Luyện tập chung-Xem bài trước.
Tự nhiên và xã hội(Tiết 23)
Cây hoa
I/Mục tiêu:
-Kể được tên và nêu ích lợi của một số cây hoa.
-Chỉ được rễ ,thân ,lá,hoa của câ
GDMT:Không bẻ cành hái hoa nơi công cộng.
II/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:
-Cây rau có các bộ phận nào?
-Kể tân các cây rau mà em biết?
-Aên rau có lợi gì?
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò 
-Hãy giới thiệu các cây hoa mà các em mang đến lớp?
-Tự nêu.
-Cây hoa được trồng ở đâu?
-Cây hoa được trồng ở đất,ở trong chậu,trong vườn,
*Hoạt động 1:quan sát cây hoa.
-HS chỉ từng bộ phận của cây hoa?
-Thực hiện.
=>Cây hoa nào cũng có rễ ,thân,cành,lá và hoa.Có nhiều loại hoa khác nhau,có màu sắc và hương thơm khác nhau.
-Thư giãn.
*Hoạt động 2:quan sát tranh SGK.
-Kể tên các loại cây hoa có trong bài?
-Các cây hoa có trong bài là:Hoa hồng,hoa râm bụt,hoa mua,hoa loa kèn,hoa cúc.
-Kể tên một số loại cây hoa mà em biết?
-Tự nêu.
-Hoa dùng để làm gì?
-Hoa dùng để trang trí,làm đẹp,làm dầu thơm,
-GDVSCN-VSMT:Không bẻ cành hái hoa nơi công cộng.
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS biết chăm sóc và bảo vệ các loài hoa ở gia đình,vườn trường và nơi công cộng.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị:Cây gỗ.Quan sát trước cây gỗ.
Học vần ( Tiết 205-206)
Bài 97 : Oân tập.
I/ Mục tiêu:
-HS đọc, viết được một cách chắc chắn các vần có bắt đầu bằng “o”.
-Đọc đúng các từ ngữ và các câu ứng dụng.
-Nghe, hiểu và kể lại tự nhiên một số tình tiết quan trọng trong truyện kể : “Chú gà trống khôn ngoan.’’
-GDMT:Biết vâng lời thầy cô,cha mẹ.
II/ Chuẩn bị:
-GV: Tranh minh họa “Chú gà trống khôn ngoan.” (Thiết bị)
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra:
-Đọc bảng : lưu loát,đoạt giải,chỗ ngoặt,nhọn hoắt. 
-Viết : oat,oăt,hoạt hình,loắt choắt. 
-HS đọc SGK.
3/ Bài mới: Ôn tập
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-HS nhìn tranh – phân tích , đọc. 
 o a
 oa
 o an
 oan
HS nhắc lại các vần đã học có “ o” đầu.
HS đọc bảng ôn trong SGK .
- Thư giãn
 Khoa học ngoan ngoãn khai hoang 
-Giải thích:
GDMT:Biết vâng lời thầy cô,cha mẹ.
Đọc trơn các từ.
HS yếu đọc 2 từ
Hướng dẫn HS viết bảng con.
4-5/. Củng cố – Dặn dò:
HS đọc lại bài
Nhẩm bài – chuẩn bị học tiết 2
Tiết 2:
1-2/ Kiểm tra:
-HS đọc bài trên bảng ở tiết 1.
3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV hướng dẫn HS khai thác tranh để có câu :Hoa đào ưa rét
 Lấm tấm mưa bay
 Hoa mai chỉ say
 Nắng pha chút gió
 Hoa đào thắm đỏ
 Hoa mai dát vàng.
-HS đọc trơn câu ( HS yếu đánh vần)
-Tìm tiếng có vần mang âm”o” đầu? 
- hoa ( phân tích, đọc)
-Kể chuyện : Chúi gà trống khôn ngoan.
+Cáo nhìn lên cây thấy gì? 
- Cáo nhìn lên cây thấy gà trống. 
+Cáo có dự định gì? 
- Cáo có dự định ăn thịt gà trống. 
+Cáo nói gì với gà trống? 
- Cáo gọi gà trống xuống.Các con vật sẽ sống hoà bình. 
+Gà trống nói gì? 
- Gà trống nói có hai chó săn đang đến. 
+Gà trống nói xong cáo đã làm gì?
-Cáo hốt hoảng bỏ chạy. 
+Vì sao Cáo làm như vậy?
-Vì Cáo sợ bị ăn thịt.
-Giáo dục HS gặp chuyện phải hết sức bình tĩnh. 
-Thư giãn
-Đọc SGK
-HS khá , giỏi đọc , HS yếu đánh vần
-Luyện viết :ngoan ngoãn,khai hoang. 
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
- Về nhà học bài.
-Chuẩn bị: uy,uê - Luyện đọc , viết bài ở nhà.
Toán(Tiết 91)
Luyện tập chung 
I/ Mục tiêu:
-Thực hiện được cộng ,trừ nhẩm, so sánh các số trong phạm vi 20;vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước;biết giải bài toán có nội dung hình học.(bài 1,2,3,40
II/ Chuẩn bị:
-GV-HS: thước có kẻ vạch xăng ti mét.
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra: Tính:
 14 17
 +3 - 7
 11 10
3/ Bài mới: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Bài 1:Tính:
-Thực hiện bảng con.
a/12+3= 15+4= 8+2= 14+3=
 15-3= 19-4= 10-2= 17-3=
a/12+3=15 15+4=19 8+2=10 14+3=17
 15-3=12 19-4=15 10-2=8 17-3=14
=>phép cộng và trừ có mối liện hệ với nhau.
HS yếu thực hiện 4 bài đầu.
b/11+4+2= 19-5-4= 14+2-5=
b/11+4+2=17 19-5-4=10 14+2-5=11
 15 14 16
Bài 2:
-Thi đua tiếp sức.
a/Khoanh vào số lớn nhất: 14,18,11,15
a/Khoanh vào số lớn nhất: 14,18,11,15
b/Khoanh vào số bé nhất:17,13,19,10 
b/Khoanh vào số bé nhất:17,13,19,10 
Bài 3:Vẽ đoạn thẳng có độ dài 4 cm.
-Thực hiện vào vở.
Bài 4:
-Thực hiện vào vở.
A 3 cm B C
 ? cm
Hỗ trợ HS yếu thực hiện.
 Bài giải:
 Đoạn thẳng AC dài là:
 3+6=9(cm)
 Đáp số:9 cm
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS vận dụng chính xác.
-Về nhà xem lại bài.
-Chuẩn bị:Các số tròn chục.Xem trước các bài tập.
Đạo đức(tiết 23)
Đi bộ đúng qui định
I/Mục tiêu:
-Nêu được một số quy định phù hợp đối với người đi bộ điều kiện giao thông địa phương .
-Nêu được lợi ích cuỉa việc đi bộ đúng quy định .
-Thực hiện đi bộ đúng quy định và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện
-HSKG: phân biệt được hành vi đúng sai
-GDMT: Đi học nên đi sát lề bên phải.
II/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:
-Có bạn cùng học,cùng chơi sẽ như thế nào?
-Để có bạn cùng học,cùng c em cần cư xử với bạn như thế nào?
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
*Hoạt động 1:quan sát tranh-Bài tập 1.
-thảo luận cả lớp.
-Ở thành phố.khi đi bộ em đi ở phần đường nào?
-Ở thành phố.khi đi bộ em đi ở trên vỉa hè,khi đi qua đường cần đi theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu và đi vào vạch qui định.
-Ở nông thôn,khi đi bộ đi ở phần đường nào?
GDMT: Đi học nên đi sát lề bên phải.
-Ở nông thôn,khi đi bộ đi sát lề bên phải bên tay phải.
--Thư giãn.
*Hoạt động 2:Bài tập 2
-Thảo luận nhóm đôi.
-Nêu nội dung tranh?
-Thảo luận.
-Trình bày.
-Nhận xét.
=>Tranh 1:đi bộ đúng qui định.
Tranh 2:Bạn nhỏ chạy ngang qua đường là sai qui định.
Tranh 3:Hai bạn sang đường đúng qui định.
*Hoạt động 3:Trò chơi”Qua đường”
-Thực hiện.
Theo tín hiệu đèn”Người đi bộ,người đi xe máy,người đi xe đạp”
-Giáo dục HS có thái độ tôn trọng qui định về đường bộ theo luật định và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS có ý thức đi bộ đúng qui định.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị các bài tập còn lại để tiết sau học tiếp.
Học vần ( Tiết 207-208)
Bài 98: uê,uy
I/ Mục tiêu:
-HS đọc, viết được: uê,uy,bông huệ,huy hiệu.
-Đọc được câu ứng dụng: Cỏ mọc xanh chân đê
 Dâu xum xuê nương bãi
 Cây cam vàng thêm trái
 Hoa khoe sắc nơi nơi. 
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Tàu hoả,tàu thuỷ,ô tô,máy bay. –HSKG: đọc trơn từ,câu
-GDMT:Câu ứng dụng=>yêu cảnh vật thiên nhiên. 
II/ Chuẩn bị:
-GV: Bộ chữ cái.
-HS: Bộ chữ cái.
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra: 
-Đọc bảng:khoa học,ngoan ngoãn,khai hoang.
 -Viết: khoa học 
 -HS đọc SGK
3/ Bài mới: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV ghi bảng :uê 
-Phân tích , tìm bộ chữ, đọc.
-Ghép :huệ=h+uệ , phân tích , đọc.
-Ghép: bông huệ=bông+huệ 
( phân tích , đọc)
-HS đọc:uê,huệ,bông huệ.
-GV ghi bảng: uy 
-Phân tích , tìm bộ chữ , đọc.
-So sánh:uê,uy
-Giống u ở đầu vần,khác ê- y ở cuối vần.
-Ghép:huy=h+uy , phân tích , đọc
-Ghép :huy hiệu=huy+hiệu 
( phân tích , đọc)
-HS đọc:uy,huy,huy hiệu 
-HS đọc lại uê uy
 huệ huy
 bông huệ huy hiệu 
-Hướng dẫn HS viết bảng con
HS viết:
- Hướng dẫn HS đọc từ :
 cây vạn tuế tàu thuỷ
 xum xuê khuy áo 
 -Nhẩm từ tìm tiếng mang vần vừa 
học ?
-tuế,xuê,thuỷ,khuy ( HS phân tích , đọc)
-Giải thích:
Cây vạn tuế là một loại cây có lá nhỏ,dùng để làm cảnh.
Xum xuê là thể hiện sự tươi tốt của cây.
Khuy áo:Giáo dục HS cài núc áo cẩn thận.
-HS đọc trơn từ ( HS yếu đánh vần)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc bài.
-Nhẩm bài – Chuẩn bị học tiết 2. 
Tiết 2:
1-2/ Kiểm tra:
-HS đọc bài trên bảng ở tiết 1.
3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV hướng dẫn HS khai thác tranh để có câu : Cỏ mọc xanh chân đê
 Dâu xum xuê nương bãi
 Cây cam vàng thêm trái
 Hoa khoe sắc nơi nơi. 
-Nhẩm câu tìm tiếng mang vần vừa học?
-xuê ( phân tích , đọc)
-GDVSCN-VSMT: yêu cảnh vật thiên nhiên. 
-HS đọc trơn câu
-Luyện nói: Tàu hoả,tàu thuỷ,ô tô,máy bay.
+HS chỉ và nêu tnê từng loại phương tiện có ở SGK.
- Thực hiện
-Thư giãn
-Luyện đọc SGK
-Luyện viết: uê,uy,bông huệ,huy hiệu 
-HS khá, giỏi ( HS yếu đánh vần)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc lại toàn bài.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị - Luyện đọc , viết bài ở nhà.
Toán(Tiết 92)
Cộng các số tròn chục.
I/ Mục tiêu:
-Nhận biết các số tròn chục .Biết đọc ,viết ,so sánh các số tròn chục.(bài 1,2,3)
II/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra: Tính:
 14 17
 +3 - 7
 11 10
3/ Bài mới: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
*Kiến thức mới:
-Lấy một bó chục.Có mấy chục que tính?
-Có một chục que tính.
-Một chục còn gọi là mấy?
-Một chục còn gọi là mười.
-“10”có mấy chữ số?
-“10”có hai chữ số:chữ số 1 đứng trước,chữ số 2 đứng sau.
-“10” gồm mấy chục và mấy đơn vị?
-“10”gồm 1 chục và 1 đơn vị.
-Tương tự:20,30,40,50,60,70,80,90.
-HS đọc từ:10->90.
-Thực hiện.
-Thư giãn.
*Thực hành.
Bài 1:Viết(theo mẫu):
Thực hiện ở SGK
a/
Thực hiện ở SGK
-Hỗ trợ HSY viết cho đúng chữ
VIẾT SỐ
ĐỌC SỐ
20
Hai mươi 
10
Mười 
90
Chín mươi 
70
Bảy mươi
Ư4
ĐỌC SỐ
VIẾT SỐ
Sáu mươi 
60
Tám mươi 
80
Năm mươi 
50
Ba mươi 
30
Hỗ trợ HS yếu đọc số.
c/
Thực hiện ở SGK
20:hai chục 50:
70:chục 80:..
90:chục 30:
20:hai chục 50:năm chục
70:bảy chục 80:tám chục
90:chín chục 30:ba chục
Hỗ trợ HS yếu đọc số.
Bài 2:Số tròn chục?(tiếp sức)
Bảng lớp.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
a/
b/
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Dành cho HSK-G.
Bài 3:>,<,=
-Thực hiện vào vở.
 2010 4080 6060
 3040 8040 6090
 5070 4040 9090
 20 > 10 40 < 80 60 = 60
 30 40 60 < 90
 50 < 70 40 = 40 90 = 90
4.5/củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS vận dụng chính xác.
-Về nhà xem lại phần 1b/127 chiều học.
-Chuẩn bị:luyện tập.Xem trước các bài tập.
Học vần ( Tiết 209-210)
Bài 99: uơ,uya
I/ Mục tiêu:
-HS đọc, viết được:uơ,uya,huơ vòi,đêm khuya.
-Đọc được câu ứng dụng: Nơi ấy ngơi sao khuya
 Soi vào trong giấc ngủ
 Ngọn đèn khuya bóng mẹ
 Sáng một vần trên sân. 
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: sáng sớm,chiều tối,đêm khuya.
-HSKG: đọc trơn từ , câu
-GDMT:Biết ơn và kính trọng cha mẹ.
II/ Chuẩn bị:
-GV: Bộ chữ cái.
-HS: Bộ chữ cái.
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra: 
-Đọc bảng:cây vạn tuế,xum xuê,tàu thuỷ,khuy áo.
-Viết: uê,bông huệ,uy,huy hiệu. 
 -HS đọc SGK
3/ Bài mới: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV ghi bảng :uơ
-Phân tích , tìm bộ chữ, đọc.
-Ghép :huơ=h+uơ 
phân tích , đọc.
-Ghép:huơ vòi=huơ+vòi 
( phân tích , đọc)
-HS đọc:uơ,huơ,huơ vòi 
-GV ghi bảng: uya 
-Phân tích , tìm bộ chữ , đọc.
-So sánh:uơ,uya
-Giống u ở đầu vần,khác ơ- ya ở cuối vần.
-Ghép:khuya=kh+uya 
phân tích , đọc
-Ghép :đêm khuya=đêm+khuya 
( phân tích , đọc)
-HS đọc:uya,khuya,đêm khuya 
-HS đọc lại uơ uya
 huơ khuya
 huơ vòi ä đêm khuya
-Hướng dẫn HS viết bảng con
HS viết:
- Hướng dẫn HS đọc từ :
 thuở xưa giấy pơ luya 
 huơ tay phéc mơ tuya 
 -Nhẩm từ tìm tiếng mang vần vừa 
học ?
-thuở,huơ,luya,tuya.
( HS phân tích , đọc)
-Giải thích:
Thuở xưa là đã qua.
-HS đọc trơn từ ( HS yếu đánh vần)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc bài.
-Nhẩm bài – Chuẩn bị học tiết 2. 
Tiết 2:
1-2/ Kiểm tra:
-HS đọc bài trên bảng ở tiết 1.
3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV hướng dẫn HS khai thác tranh để có câu : Nơi ấy ngơi sao khuya
 Soi vào trong giấc ngủ
 Ngọn đèn khuya bóng mẹ
 Sáng một vần trên sân. 
-Nhẩm câu tìm tiếng mang vần vừa học?
-xuê ( phân tích , đọc)
-GDMT:Biết ơn và kính trọng cha mẹ.
-HS đọc trơn câu
-Luyện nói: sáng sớm,chiều tối,đêm khuya.
+Gà gáy vào lúc nào?
-Gà gáy vào lúc sáng sớm.
+Gà vào chuồng đi ngủ lúc nào?
-Gà vào chuồng đi ngủ lúc chiều tối.
+Trăng lên lúc nào?
-Trăng lên vào lúc đêm khuya.
+Kể công việc của từng người trong gia đình em ,thới gian nào?
-Tự nêu.
-Thư giãn
-Luyện đọc SGK
-Luyện viết: uơ,uya,huơ vói,đêm khuya.
-HS khá, giỏi ( HS yếu đánh vần)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc lại toàn bài.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị - Luyện đọc , viết bài ở nhà.
Hoạt động tập thể
Giáo dục vệ sinh răng miệng
I/Mục tiêu:
-Giúp HS biết vệ sinh răng miệng hàng ngày,đánh răng đúng phương pháp.
-Có thói quen đánh răng sau khi ăn và trước khi đi ngủ.
II/Chuẩn bị:GV:mô hình hàm răng,bàn chải.
III/các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:Thế nào là thương binh?
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-Hằng ngày em chải răng vào lúc nào?
- Hằng ngày em chải răng vào lúc:Trước khi đi ngủ,sau khi ăn,
-Chải răng có tác dụng gì?
-Giúp loại bỏ các mảng bám trên răng,ngăn ngừa sâu răng.
-Hướng dẫn cách đánh răng (Lấy mô hình hàm răng và bàn chải):Chải mặt ngoài trước,chải mặt trong sau,chải mặt nhai.
-Một vài bạn HS lên thực hiện cách đán

Tài liệu đính kèm:

  • docTuyet tuan 23.doc