Thiết kế bài giảng lớp 1 - Tuần 18

I/ Mục tiêu:

1-HS đọc, viết được: it,trái mít,iêt,chữ viết.

-Đọc được câu ứng dụng:

Con gì có cánh

Mà lại biết bơi

 Ngày xuống ao chơi

 Đêm về đẻ trứng.

2-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Em tô,vẽ,viết.

3- HS yêu thích môn TV.

II/ Chuẩn bị:

-GV: Tranh minh họa, các từ khóa, câu ứng dụng.

-HS: Bộ chữ cái.

III/ Các hoạt động dạy học:

1-2/ Kiểm tra: em,êm

-Đọc bảng:trẻ em,que kem,ghế đệm.

 -Viết: em,con tem,êm,sao đêm.

 -HS đọc SGK

 

doc 27 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 26/12/2018 Lượt xem 62Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 1 - Tuần 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hữ viết 
- GVgiúp HS
 ---------------------------------------- 
TỰ HỌC: TV ( VBTTV)
I/ Mục tiêu: 
Giúp HS ôn lại im, um. HS làm VBTTV
II/ Nội dung:
HS làm bài tập
Bài 1: Nối ô tạo thành câu có nghĩa
 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
 Cáønh quạt quay tít.
 Mùa thu tiết trời mát mẻ.
Bài 2: Điền vần:it, iêt
 Bịt mắt, bàn viết, đàn vịt.
Hoạt động tập thể
 Tổ chức hội vui học tập
I/Mục tiêu:
1-Giúp HS biết cách tổ chức hội vui trong học tập như múa hát về chủ đề,học thuộc lòng các bài hát về sao nhi đồng,chơi các trò chơi mà em thích.
2-HS tích cực và mạnh dạn trong học tập.
3- HS hứng thú trong học tập.
II/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:Em có cùng các bạn vui chơi ca hát bao giờ chưa?
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-Cho HS hát-đọc thơ mà các em đã học nói về Bác Hồ.
-Tổ chức cho HS thi đua tìm tên các bài hát về sao nhi đồng mà các em đã học bằng cách lên bảng ghi.
-Sao đó cho mỗi HS hát lại.
-HS tìm các trò choi mà các em đã học.
-HS hát-đọc thơ.
-Các bài hát:
+Sao của em.
+Ai yêu nhi đồng.
+Tìm bạn thân.
+Sắp đến tết rồi.
-Trò chơi:Thỏ đổi lồng,nhanh lên bạn ơi,diwệt các con vật có hại,trò ta đất ta.
-Các nhóm thực hiện trò chơi.ghggfujkklolp;luy6t5iiihhhyyujh
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-HS hát bài hát tập thể:Sao của em và trò chơi:Trời ta,đất ta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 17/ 12/ 2011
Ngày dạy: 20/ 12/ 2011 ( T BA)
	MĨ THUẬT ( T18)
VẼ TIẾP HÌNH VÀ MÀU VÀO HÌNH
( GV BỘ MÔN)
--------------------------------------
Học vần ( Tiết 161-162)
Bài 74 : uôt,ươt.
I/ Mục tiêu:
1-HS đọc, viết được: uôt,ươt,chuột nhắtø,lướt ván.
2-Đọc được câu ứng dụng: Con Mèo mà trèo cây cau
 Hỏi thăm chú Chuột đi đâu vắng nhà
 Chú Chuột đi chợ đường xa
 Mua mắm,mua muối giỗ cha con Mèo.
-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chơi cầu trượt.
3- HS yêu thích môn TV.
II/ Chuẩn bị:
-GV: Tranh minh họa, các từ khóa, câu ứng dụng.
-HS: Bộ chữ cái.
III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra: it,iêt
-Đọc bảng:con vịt,đông nghịt,thời tiết,hiểu biết.
 -Viết: it,trái mít,iêt,chữ viết.
 -HS đọc SGK
3/ Bài mới: uôt,ươt
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV ghi bảng : uôt
-Phân tích , tìm bộ chữ, đọc.
-Ghép : ch+uột=chuột , phân tích , đọc.
-Ghép: chuột+nhắt=chuột nhắt
( phân tích , đọc)
-GDMT: Cần diệt chuột để bảo vệ mùa màng.
-HS đọc:uôt,chuột,chuột nhắtø.
-So sánh:uôt-ươt
-Giống t,khác uô-ươ.
-GV ghi bảng: ươt
-Phân tích , tìm bộ chữ , đọc.
-Hướng dẫn HS viết bảng con
- Hướng dẫn HS đọc từ :
 trắng muốt vượt lên
 tuốt lúa ẩm ướt
 -Nhẩm từ tìm tiếng mang vần vừa 
học ?
-Giải thích:
Tuốt lúa là làm cho bông lúa rời khỏi hạt lúa.
Aåm ướt là không khô ráo.
-Ghép:l+ướt=lướt , phân tích , đọc
-Ghép :lướt+ván=lướt ván.
( phân tích , đọc)
-HS đọc: ươt,lướt,lướt ván.
-HS đọc lại: uôt ươt
 chuột lướt
 chuột nhắt lướt ván
HS viết:
-muốt,tuốt,vượt,ướt.. ( HS phân tích , đọc)
-HS đọc trơn từ ( HS yếu đánh vần)
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc bài.
-Nhẩm bài – Chuẩn bị học tiết 2. 
Tiết 2:
1-2/ Kiểm tra:
-HS đọc bài trên bảng ở tiết 1.
3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV hướng dẫn HS khai thác tranh để có câu :Con Mèo mà trèo cây cau
 Hỏi thăm chú Chuột đi đâu vắng nhà
 Chú Chuột đi chợ đường xa
 Mua mắm,mua muối giỗ cha con Mèo.
-Nhẩm câu tìm tiếng mang vần vừa học?
-chuột ( phân tích , đọc)
-HS đọc trơn câu
-Luyện nói: Chơi cầu trượt.
+Tranh vẽ gì?
- Các bạn đang chơi cầu trượt.
+Nét mặt các bạn ra sao? 
- Nét mặt các bạn rất vui.
+Khi chơi các bạn đã làm gì để không xô đẩy nhau?
-Tự nêu.
-Thư giãn
-Luyện đọc SGK
-Luyện viết: uôt,ươt,chuột nhắt,lướt ván.
-HS khá, giỏi ( HS yếu đánh vần)
....
.
..
..
....
...
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
-HS đọc lại toàn bài.
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị - Luyện đọc , viết bài ở nhà.
Toán(Tiết 70)
Độ dài đoạn thẳng.
I/Mục tiêu:
1-Có biểu tượng về”dài hơn,ngắn hơn”.Từ đó có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng thông qua đặc tính”dái,ngắn”của chúng.
-Biết so sánh độ dài hai đoạn thẳng tuỳ ý bằng hai cách:so sánh trực tiếp hoặc gián tiếp qua độ dài trung gian.
2.- Rèn kĩ năng tính nhanh cho HS
3- HS yêu thích môn toán.
II/Chuẩn bị:GV-HS:thước có kẻ vạch,sợi dây dài,ngắn khác nhau,
III/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:HS vẽ đoạn thẳng: A * * B
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-Hình thành kiến thức”dài hơn,ngắn hơn”
A
B
-Thước A dài hơn thước B hay thước B ngắn hơn thước A.
-Cho HS mở SGK.
+Người ta còn đo độ dài bằng gì nữa?
- Người ta còn đo độ dài bằng gang tay,ô tập,
 A * * B
 C * * D
-Đoạn thẳng nào dài,đoạn thẳng nào ngắn?
-Đoạn thẳng AB ngắn hơn đoạn thẳng CD.
-Đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB.
-Thư giãn.
Thực hành:
Bài 1:Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn?
-Nêu miệng.
a/ A * * B
 C * * D
-Đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB.
-Đoạn thẳng AB ngắn hơn đoạn thẳng CD.
b/ M * * N
 P * * Q
-Đoạn thẳng MN dài hơn đoạn thẳng PQ.
-Đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng MN.
c/ * R
 U *
 V * *S
-Đoạn thẳng RS dài hơn đoạn thẳng UV.
-Đoạn thẳng UV ngắn hơn đoạn thẳng RS.
d/ H * * K
 L * * M
-Đoạn thẳng HK dài hơn đoạn thẳng LM.
-Đoạn thẳng LM ngắn hơn đoạn thẳng HK.
Bài 2:Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng(theo mẫu):
-Thực hành vào SGK bắng bút chì.
Bài 3:Tô màu vào băng giấy ngắn nhất:
-Thực hành SGK.
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS biết phân biệt dái-ngắn chính xác.
-Về nhà xem lại bài.
-------------------------------------------	
ÔN: THỂ DỤC 
RTTCB- Trò chơi vận động.
I/Mục tiêu
-Biết được những kiến thức kĩ năng cơ bản đã học và thực hiện cơ bản đúng kĩ năng đó
II/Chuẩn bị:
 -GV:sân tập còi,
 - HS:dọn vệ sinh nơi tập,
III/Các hoạt động dạy và học:
1/Phần mở đầu:
-Nhận lớp,phổ biến nội dung bài học.
-Đứng vỗ tay và hát.
-Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp.
2/Phần cơ bản.
- HS tập 1 số động tác RTTCB.
- Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức.
3/Phần kết thúc
-Hệ thống bài.
-Nhận xét và giao bài tập về nhà.
----------------------------------------------
ÔN NT: MĨ THUẬT 
VẼ TIẾP HÌNH VÀ MÀU VÀO HÌNH VẼ.
 I/ Mục tiêu: 
 - Giúp HS hoàn thành bài vẽ, vẽ đúng, tô màu đẹp.
 II/ Nội dung:
 - GV hướng dẫn cách vẽ.
 - Gv hướng dẫn tô màu
 -HS thực hành.
TỰ HỌC: ÔN TOÁN ( VBTT)
I/ Mục tiêu: 
1-Có biểu tượng về”dài hơn,ngắn hơn”.Từ đó có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng thông qua đặc tính”dài,ngắn”của chúng.
-Biết so sánh độ dài hai đoạn thẳng tuỳ ý bằng hai cách:so sánh trực tiếp hoặc gián tiếp qua độ dài trung gian.
2.- Rèn kĩ năng tính nhanh cho HS
3- HS yêu thích môn toán.
II/ Nội dung:
 HS làm VBTT
Bài 1: A * * B
 C * * D
 - Đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB.
 - Đoạn thẳng AB ngắn hơn đoạn thẳng CD.
Bài 2: M * * N
 P * * Q
 - Đoạn thẳng MN dài hơn đoạn thẳng PQ.
 - Đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng MN.
Bài 3: * R	
 U *
	.
 V * *S
 - Đoạn thẳng UV ngắn hơn đoạn thẳng RS.
 - Đoạn thẳng RS dài hơn đoạn thẳng UV
Ngày soạn: 18/ 12/ 2011
Ngày dạy: 21/ 12/ 2011 ( T TƯ)
Thể dục(tiết 18)
Sơ kết HKI
( GV BỘ MÔN)
 Học vần ( Tiết 163-164)
	Bài 75: Ôn tập.
I/ Mục tiêu:
1-HS đọc, viết được một cách chắc chắn các vần có kết thúc bằng “t”.
-Đọc đúng các từ ngữ và các câu ứng dụng.
2-Nghe, hiểu và kể lại tự nhiên một số tình tiết quan trọng trong truyện kể : ‘Chuột nhà và Chuột đồng.’’
3- HS yêu thích môn TV.
II/ Chuẩn bị:
-GV: Tranh minh họa Chuột nhà và Chuột đồng.(Thiết bị)
 III/ Các hoạt động dạy học:
1-2/ Kiểm tra:uôt,ươt.
-Đọc bảng : trắng muốt,tuốt lúa,vượt lên,ẩm ướt..
-Viết : uôt,chuột nhắt,ươt,lướt ván.
-HS đọc SGK.
3/ Bài mới: Ôn tập
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-HS nhìn tranh – phân tích , đọc. 
 a t
 at
HS nhắc lại các vần đã học có “t” cuối
HS đọc bảng ôn trong SGK .
- Thư giãn
 chót vót bát ngát Việt nam
-Giải thích:
Chót vót là rất cao.
Bát ngát là rất rộng.
Việt Nam là tên của nước ta.
Đọc trơn các từ.
HS yếu đọc 2 từ
Hướng dẫn HS viết bảng con
4-5/. Củng cố – Dặn dò:
HS đọc lại bài
Nhẩm bài – chuẩn bị học tiết 2
Tiết 2:
1-2/ Kiểm tra:
-HS đọc bài trên bảng ở tiết 1.
3/ Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-GV hướng dẫn HS khai thác tranh để có câu :Một đàn cò trắng phau phau
 Aên no tắm mát rủ nhau đi nằm?
 (Là cái gì?)
-GDMT:Rửa sạch chén sau khi ăn
-HS đọc trơn câu ( HS yếu đánh vần)
-Tìm tiếng có vần mang âm”t” cuối ?
- một,mát ( phân tích, đọc)
-Kể chuyện : Chuột nhà và chuột đồng.
+Chuột nhà về quê thăm ai?
- Chuột nhà về quê thăm Chuột đồng..
+Chuyện gì xảy ra?
-Chuột nhà chê thức ăn của Chuột đồng nê rủ bạn lên thành phố kiếm ăn.
+Hai con Chuột có tìm được thức ăn không?
- Hai con Chuột không tìm được thức ăn .
+Chuột đồng quyết định điều gì?
- Chuột đồng quyết định về quê.
+Qua câu chuyện giúp em điều gì?
- Qua câu chuyện giúp em quý những gì do mình làm ra.
-Giáo dục HS nên quý ù những gì do mình làm ra.
-Thư giãn.
-Đọc SGK
-Luyện viết :chót vót,bát ngát.
-HS khá , giỏi đọc , HS yếu đánh vần
....
.
..
..
....
...
4-5/ Củng cố – Dặn dò:
- Về nhà học bài.
-Chuẩn bị: oc,ac - Luyện đọc , viết bài ở nhà.
Toán (tiết 71)
Thực hành đo độ dài
I/Mục tiêu:
 1-Biết đo độ dài bằng gang tay ,sải tay ,bước chân;thực hành đo chiều dài bảng lớp ,bán học,lớp học 
2.- Rèn kĩ năng tính nhanh cho HS
3- HS yêu thích môn toán.
II/Chuẩn bị
Thước ,que tính
III/Các hoạt động dạy và học :
1/Bài cũ:
Bài tập 3 SGKtrang 97
Tô màu vào băng giấy ngắn nhất 
2/Bài mới:
Hướng dẫn HS cách đo độ dài bằng gang tay ;bước chân ;sải tay 
-HS thực hiện đo độ dài bằng gang tay :chiều dài cái bàn học
-Hsđo độ dài phòng học bằng bước chân
-Đo chiều dài bảng lớp bằng que tính
-HS thực hiện GV quan sát nhận xét 
3/Củng cố dặn dò :
-Về nhà tập đo lại chiều dài bằng gang tay ;bước chân ;que tính 
-Chẩun bịmột chục- tia số 
--------------------------------------------	
Tự nhiên xã hội(Tiết 18)
Cuộc sống xung quanh
I/Mục tiêu:
1-Quan sát và nói một số nét chính về hoạt động sinh sống của nhân dân địa phương.
2-HS có ý thức gắng bó,yêu mến quê hương.
3 HS yêu thích môn : TNXH.
- GDMT:Dọn sạch cỏ,đốt hết rác thải.
II/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:
-Muốn lớp học sạch đẹp ta phải làm gì?
-Em học lớp mấy,trường nào?
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-Hoạt động 1:Liên hệ thực tế.
-Cá nhân.
+Tham quan hoạt động sinh sống của nhân dân xung quanh trường.
+Nhận xét về quang cảnh trên đường?
GDMT:Dọn sạch cỏ,đốt hết rác thải.
- Quang cảnh trên đường :Cây cối ít,rác thải nhiều,cỏ nhiều,
-Người dân làm những công việc gì để sinh sống?
KNS: HS quan sát cảnh vật và hoạt động sống của người dân xung quanh trường.
--Người dân làm những công việc để sinh sống:Giăng câu,giăng lưới,cắm câu,kéo côn,đặt lộp vào mùa nước.Còn vào mùa khô thì người dân đi cắt lúa mướn,làm thuê,
-Thư giãn.
-Hoạt động 2:Thảo luận .
-Cả lớp.
+Yêu cầu học sinh nói với nhau những gì quan sát được?
-Trình bày.
+Liên hệ đến gia đình em?
-Tự nêu.
Ví dụ:Công việc mà bốù mẹ hoặc những người khác trong gia đình em làm hằng ngày đẩ nuôi sống gia đình.
KNS: HS so sánh cuộc sống ở thành thị và nông thôn.
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Người dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề gì?
-Về nhà học bài.
-Chuẩn bị:Cuộc sống xung quanh(Tiếp theo)
-----------------------------------------
ÔN: TOÁN 
THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI
I/Mục tiêu:
 1-Biết đo độ dài bằng gang tay ,sải tay ,bước chân;thực hành đo chiều dài bảng lớp ,bán học,lớp học 
2.- Rèn kĩ năng tính nhanh cho HS
3- HS yêu thích môn toán.
II/ Nội dung:
-HS thực hiện đo độ dài bằng gang tay, chiều dài cái bàn học
-Hs đo độ dài phòng học bằng bước chân
-Đo chiều dài bảng lớp bằng que tính
-HS thực hiện GV quan sát nhận xét 
-------------------------------------------------
Hoạt động tập thể
 Tổ chức hội vui học tập
I/Mục tiêu:
1-Giúp HS biết cách tổ chức hội vui trong học tập như múa hát về chủ đề,học thuộc lòng các bài hát về sao nhi đồng,chơi các trò chơi mà em thích.
2-HS tích cực và mạnh dạn trong học tập.
3- HS hứng thú trong học tập.
II/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:Em có cùng các bạn vui chơi ca hát bao giờ chưa?
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-Cho HS hát-đọc thơ mà các em đã học nói về Bác Hồ.
-Tổ chức cho HS thi đua tìm tên các bài hát về sao nhi đồng mà các em đã học bằng cách lên bảng ghi.
-Sao đó cho mỗi HS hát lại.
-HS tìm các trò choi mà các em đã học.
-HS hát-đọc thơ.
-Các bài hát:
+Sao của em.
+Ai yêu nhi đồng.
+Tìm bạn thân.
+Sắp đến tết rồi.
-Trò chơi:Thỏ đổi lồng,nhanh lên bạn ơi,diwệt các con vật có hại,trò ta đất ta.
-Các nhóm thực hiện trò chơi.ghggfujkklolp;luy6t5iiihhhyyujh
Ngày soạn: 19/ 12/ 2011
Ngày dạy: 22/ 12/ 2011 ( T NĂM)
Đạo đức(Tiết 18)
Oân tập và thực hành kĩ năng HKI.
I/Mục tiêu:
1- Giúp HS khắc sâu hơn về các bài:
+nghiêm trang khi chào cờ.
+Đi học đếu và đúng giờ.
+Trật tự trong trường học.
2- Thực hành được kĩ năng các bài đã học.
3- Có ý thức giữ trật tự trong trường.
II/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:
-Khi ra vào lớp ta đi như thế nào?
-Trong giờp học ta học như thế nào?
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-Hoạt động 1:ôn bài”Nghiêm trang khi chào cờ”
+Khi nào chúng ta mới được hát bài Quốc ca?
- Chúng ta mới được hát bài Quốc ca khi chào cờ.
+Khi chào cờ các em cần phải làm gì?
-Khi chào cờ cần phải:
+Bỏ mư,nón.
+Sửa sang lại đầu tóc,quần áo cho chỉnh tề.
+Đứng nghiêm.
+Mắt hướng nhìn Quốc kì.
=>Trẻ em có quyền có quốc tịch.Quốc tịch của chúng ta là Việt Nam.
Phải nghiêm trang khi chào cờ để bày tỏ lòng tôn kính Quốc kì,thể hiện tình yêu đối với Tổ Quốc Việt Nam.
-Hoạt động 2:ônbài”Đi học đều và đúng giờ”
+Đi học như thế nào gọi là đi học đều?
-Ngày nào cũng đến lớp học,không nghỉ học một ngày nào hết,chỉ nghỉ vào những việc cần thiết.
+Đi học đúng giờ là đi học như thế nào?
- Đi học đúng giờ là không đi trễ với giờ của nhà trường qui định.
+Để đi học đùng giờ các em cần phải làm gì?
-Để đi học đùng giờ cần phải:
+Chuẩn bị quần áo,sách vở đầy đủ từ tối hôm trước.
+Không thức khuya.
+Để đồng hồ báo thức hoặc nhờ bố mẹ gọiđể dậy đúng giờ,
=>Đi học đầu và đúng giờ giúp các em học tập tốt,thực hiện tốt quyền được học tập của mình.
-Hoạt động 3:ôn bài”Trật tự trong trường học”
+Khi ra ,vào lớp các em đi như thế nào?
- Khi ra ,vào lớp chúng em đi không chen lấn,xô đẩy nhau.
+Khi vào lớp các em ngồi học như thế nào?
-Khi vào lớp giữ trật tự,chú ý lắng cô giảng bài.
+Mất trật tự trong giờ học có tác hại gì?
=>Khi ra vào lớp cần xếp hàng trật tự,đi theo hàng không chen lấn,xô đẩy ,đùa nghịch.
Trong giờ học cần chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài,không đùa nghịch,không làm việc riêng.Giơ tay xin phép khi muốn phát biểu.
Giữ trật tự khi ra,vào lớp và khi ngồi học giúp các em thực hiện tốt quyền được học tập của mình.
-Mất trật tự trong giờ học có tác hại:
+bản thân không nghe đươc bài giảng,không hiểu bài.
+Làm mất thời gian của cô giáo.
+Làm ảnh hưởng đến các bạn xung quanh.
4.5/Củng cố-dặn dò:
-Giáo dục HS có ý thức học tập tốt.
-Về nhà học bài.
Chuẩn bị:Lễ phép,vâng lời thầy cô giáo.
Học vần(tiết 162)
Oc- ac
I/Mục tiêu:
1-Đọc được :oc,ac,con sóc ,bác sĩ,từ ,và câu ứng dụng .
 -Viết được :oc,ac,bacù sĩ ,con sóc ,
2-Luyện nói theo chủ đề :vừa vui vừa học
3- HS yêu thích môn TV.
II/Chuẩn bị :
-Chùm nhãn thật 
III/Các hoạt động dạy và học 
1/Bài cũ:
Hsđọc viết chót vót ,bát ngát 
-Đọc bài SGK
2/Bài mới :
-GV đính vần lên :oc
-GV rút ra tiếng sóc
-Tương tự giới thiệu vần ac
-So sánh:oc,ac
-HDJS đọc từ :
 hạt thóc bản nhạc
 con cóc con vạc
-HS nhận diện vần
-Ghép vần
-đọc :o-c-oc
-Hs ghép tiếng mang vần oc
-HS phân tích –đánh vần
-HS quan sát tranh con sóc SGK
-Giống nhau âm c;khác nhau âm o,a
-HS đọc tổng hợp
 oc ac
 sóc bác
 con sóc bác sĩ
HS viết bảng con
HS nhẩm từ tìm tiếng mang vần vừa học-phân tích 
HSGK đọc trọn ;HSY đánh vần
3/Củng cố 
HS đọc lại bài 
-Nhẩm bài chuẩn bị tiết 2
Tiết 2
-HS đọc lại bài tiết 1
-HD HS đọc câu 
Da cóc mà bọc bột lọc
Bột lọc mà bọc hòn than
 ( Là quả gì?)
-Luyện nói:Vừa vui vừa học
-Luyện viết 
-Luyện đọc bài SGK
HS nhẩm câu tìm tiếng mang vần vừa học-phân tích HSY đánh vần ;HSKG đọc trơn
HS quan sát tranh SGK
HS viết bài trong vở TV
.
..
..
....
...
....
...
-Củng cố dặn dò :
Về đọc lại bài
-Chuẩn bị:ôn tật cuối kì I
ÂM NHẠC ( T 18)
TẬP BIỂU DIỄN
( GV BỘ MÔN)
----------------------------------------------------
Thủ công(Tiết 18)
Cắt, dán hình tam giác
I/Mục tiêu:
1-Biết cách kẻ cắt dán hình tam giác 
-Kẻ cắt dán được hình tam giác .Đường cắt tương đối thẳng.Hình dáng tương đối phẳng.
-HS khéo tay :Cắt dán được hình tam giác có kích thước khác
2- HS cắt được hình tam giác nhanh, đều đẹp.
3- HS yêu thích sản phẩm mình làm ra.
SDNLTKHQ: Tiết kiệm giấy khi cắt dán.
II/Chuẩn bị:
 GV:Hình tam giác mẫu,giấy màu,keo,kéo,
 HS:giấy màu,keo,kéo,
III/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:ĐDHT của HS
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò 
-Quan sát hình vuông.
-Quan sát và nhận xét.
-Hình vuông có mấy cạnh?
-Hình tam giác có 3 cạnh.
-Hướng dẫn cách kẻ hình tam giác.
+Lấy một điểm A trên mặt giấy kẻ ô từ điểm A đếm xuống 5 ô.Theo đường kẻ ta được AB.
-Lắng nghe.
+Từ A,B đếm sang phải 5 ô ta có D,C.
+Nối lần lượt các điểm A->D,B->C,
D->C.Ta được hình tam giác ABCD.
+Từ đoạn AB đếm vào 4 ô chấm chọn điểm I.Nối Ac,AD ta được hình tam giác ICD
+Cắt rời hình tam giác,bôi hồ và dán.
HS K-G có thể cắt hình tam giác với kích thước khác.
-Thư Giãn.
-Thực hành trên giấy nháp.
-Thực hiện.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
-Nêu lại cách kẻ.
-Thực hiện.
-Cho HS thực hành.
-Thực hiện.
-Trình bày.
-Nhận xét.
4.5/Củng cố-Dặn dò:
-Giáo dục HS có đôi tay khéo léo.
-Về nhà tập cắt lại.
-Chuẩn bị:Giấy màu,keo,kéo,tiết sau học.
-----------------------------------
Toán(Tiết 72)
Một chục-Tia số.
I/Mục tiêu:
1-Nhận biết ban đầu về 1 chục;biết quan hệ giữa chục và đơn vị :1 chục =10 đơn vị;biết đọc và viết số trên tia số ( bài 1;2;3)
2.- Rèn kĩ năng tính nhanh cho HS
3- HS yêu thích môn toán.
II/Chuẩn bị:GV_HS:Các vật có số lượng là 10.
III/Các hoạt động dạy và học:
1.2/Kiểm tra:Gọi HS lên đo chiếu dài của mặt bàn bằng đơn vị gang tay.
3/Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt đâọng của trò
-Cho HS quan sát hình ở SGK.
-Thực hiện.
-Cây cam có bao nhiêu quả?
=>10 quả cam còn gọi là một chục quả .
-Cây cam có 10 quả cam.
-Bó que tính gồm có bao nhiêu que tính?
- Bó que tính gồm có 10 que tính.
-10 que tính còn họi là mấy chục?
-10 que tính còn họi là một chục.
-Mười đơn vị còn gọi là mấy chục?
-Mười đơn vị còn gọi là một chục.
 10 đơn vị=1 chục.
=>Tia số có điểm góc là O,các điểm vạch cách đề nhau được ghi các số,mỗi điểm ghi một số theo thứ tự tăng dần(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,)
Người ta dùng tia số để so sánh.
-Đọc các số trên tia số.
-Thư giãn.
Bài 3:Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số (SGK)
4.5/Củng cố-Dặn dò:
Giáo dục HS nhận biết một chục nhanh nhẹn.
-Về nhà xem lại bài.
-Chuẩn bị:Mười một,mười hai.
“10 thêm 1 là mấy?”
TỰ HỌC
ÔN: oc - ac
I/ Mục tiêu:
1-Đọc được :oc,ac,con sóc ,bác sĩ,từ ,và câu ứng dụng .
 -Viết được :oc,ac,bacù sĩ ,con sóc ,
2-Luyện nói theo chủ đề :vừa vui vừa học.
3-

Tài liệu đính kèm:

  • docTuyet tuan 18.doc