Thiết kế bài dạy lớp ghép 1 + 2 - Tuần 1

Toán

Ôn tập các số đến 100

- Biết đếm, đọc, viết các số trong đến 100

- Nhận biết được các số có 1 chữ số, các số có 2 chữ số; số lớn nhất, số bé nhất có 1 chữ số; số lớn nhất, bé nhất có 2 chữ số; số liền trước, số liền sau.

GV: HT, que ngắn, dài, bảng phụ

HS: SGK

 

doc 19 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 03/01/2019 Lượt xem 5Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy lớp ghép 1 + 2 - Tuần 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
AI: 15/ 8/ 2011
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. KTBC
GV kiểm tra đồ dùng HT của HS
2. BM
. GTB
HS viết thứ , ngày, tháng, năm; môn học; tên bài học vào vở
HS nhắc lại tên bài học
HS làm bài tập
Bài tập 1: 
HS làm bài theo nhóm đôi 
GV cho HS trình bày miệng kết quả, NX sửa bài
Bài tập 2:
GV treo bảng phụ có ghi nội dung BT, gọi HS lên bảng làm bài câu a), NX sửa bài; câu b) và câu c) HS làm miệng
Bài tập 3:
HS làm bài theo nhóm
Trình bài kết quả NX, sửa bài
3/ HĐNT
GD tư tưởng cho HS
Dặn về nhà
NXTH
Lớp
Môn
Bài
I/ MT
II/CB
1
Tiếng Việt
Tách lời ra từng tiếng
2
Đạo đức
Học tập, sinh hoạt đúng giờ (tiết1)
- Nêu được 1 số biểu hiện của HT, SH đúng giờ.
- Nêu được ích lợi của việc HT, SH đúng giờ.
- Biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hằng ngày của bản thân.
- Thực hiện theo thời gian biểu.
- GD KNS
GV: Bảng phụ
HS: VBT đạo đức2
Học tập CN, N
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1
2
3
1. KTBC
GV kiểm tra đồ dùng HT của HS
2. BM
. GTB
HS viết thứ , ngày, tháng, năm; môn học; tên bài học vào vở
HS nhắc lại tên bài học
T: mở VBT và nêu YC bài tập
H: nêu và làm việc theo nhóm
N1: Tranh 1
N2: Tranh 2
T: theo dõi – gợi ý HS làm bài
H: Trình bày
T: Kết luận – HS nhặc lại
Xử lí tình huống
T: Nêu YC BT
H: Làm bài theo nhóm
T: Gọi HS đại diện nhóm lên trình bày
H: Trình bày NX
T: Kết luận – HS nhắc lại
- GD KNS:quản lý thời gian
Giờ nào việc nấy
T: yêu câu
H: làm bài vào VBT đạo đức2
H: Nêu KQ
T: NX, kết luận – HS nhắc lại
3/ HĐNT
GD tư tưởng cho HS
Dặn về nhà
NXTH
Lớp
Môn
Bài
I/ MT
II/CB
1
Toán
Tiết học đầu tiên
Tạo không khí vui vẻ trong lớp, HS tự GT về mình. Bước đầu làm quen với SGK, đồ dùng học toán, các hoạt động học tập trong giờ học toán.
2
Tập đọc
Có công mài sắt, có ngày nên kim
- Đọc đúng rõ ràng toàn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu câu, giữa các cụm từ.
- Hiểu nd bài: Khuyên chúng ta làm việc gì cũng phải kiên trì, nhẫn nại mới thành công.
- Hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ
- GD KNS
GV: Bảng phụ, ĐDHT
HS: SGK
Học tập CN, N
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1
2
1. KTBC
GV kiểm tra đồ dùng HT của HS
2. BM
. GTB
HD HS sử dụng sách học toán 1
T: Cho HS xem sách toán - YC
H: Thực hiện theo YC
T: GT về sách toán
HD HS làm quen với 1 số hoạt động học tập toán ở lớp 1
T: HD HS quan sát – thảo luận: lớp có các hoạt động nào?
H: Thực hiện
T: Gọi HS nêu – chốt lại
GT các YC cần đạt sau khi học toán 1
T: Nêu 
H: Lắng nghe
GT bộ đồ dung học toán của HS
T: YC 
H: Thực hiện lấy
T: Theo dõi NX
T:HD cách mở và đậy đồ dùng 
H: Thực hiện lại
T: NX
3/ HĐNT
GD tư tưởng cho HS
Dặn về nhà
NXTH
HS viết thứ ngày tháng và tên bài vào vở
Luyện đọc
HS đọc nối tiếp câu – luyện đọc từ khó
HS đọc đoạn – luyện ngắt nghỉ câu dài và nếu giải nghĩa từ
HS đọc đoạn trong nhóm
HS thi đọc giữa các nhóm
Lớp
Môn
Bài
I/ MT
II/CB
1
Đạo đức
Em là học sinh lớp 1 (tiết1)
- Bước đầu biết TE 6 tuổi được đi học.
- Biết tên trường, lớp, tên thầy, cô giáo, 1 số bạn bè trong lớp.
- Bước đầu biết GT về tên mình, những điều mình thích trước lớp.
- GD KNS
2
Tập đọc
Có công mài sắt, có ngày nên kim
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ khó trong bài.
- Hiểu nghĩa các từ, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu.
- Hiểu nd bài: Khuyên chúng ta làm việc gì cũng phải kiên trì, nhẫn nại mới thành công.
- GD KNS
GV: Bảng phụ, ĐDHT
HS: SGK
Học tập CN, N
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1
2
3
1. KTBC
GV kiểm tra đồ dùng HT của HS
2. BM
. GTB
GT tên
+ HS GT tên mình cho các bạn biết trong nhóm đôi
+ HS trình bày, GV NX và KL
GT về sở thích của mình
+ GV chia nhóm và YC các nhóm thảo luận: Kể cho nhau nghe về sở thích của mình
+ HS làm việc theo YC của GV
- GD KNS: Tự giới thiệu
+ HS trình bày KQ – NX
Kể về ngày đầu tiên đi học
+ HS kể trong nhóm
+ HS thi kể trước lớp
3/ HĐNT
GD tư tưởng cho HS
Dặn về nhà
NXTH
THB
+GV nêu câu hỏi 1, gọi HS trả lời – NX hoàn chỉnh câu TL
+ HS tự đọc CH 2 và 3, chuẩn bị TL
+ GV nêu CH 2 và CH3, gọi HS TL NX hoàn chỉnh câu TL
+ HS chuẩn bị TL CH4
+ GV nêu cH 4 gọi HS TL NX hoàn chỉnh câu TL
- GD KNS: Lắng nghe tích cực
+ HS đọc lại bài
THỨ BA: 16/ 8/ 2011
Lớp
Môn
Bài
I/ MT
II/CB
1
Tiếng Việt
Tách lời ra từng tiếng
2
Chính tả (tập chép)
 Có công mài sắt có ngày nên kim
- Chép chính xác bài CT (SGK); trình bày đúng 2 câu văn xuôi. Không mắc quá 5 lỗi trong bài.
- Làm được các BT 2, 3, 4
GV: Bảng phụ
HS: vở ghi và SGK
Học tập CN, N
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. KTBC
GV kiểm tra đồ dùng HT của HS
2. BM
. GTB
HS viết thứ , ngày, tháng, năm; môn học; tên bài học vào vở
HS nhắc lại tên bài học
T: treo và đọc bài chính tả
H: đọc lại
T: đọc các từ khó cho HS viết bảng con
H: viết bảng con từ khó
T: YC HS viết chính tả
H: viết vào vở
T: đọc lại cả bài 
H: rà soát lại
T: chấm bài , sửa lỗi
* Làm BT chính tả
BT2:
H: đọc YC BT
H: tự làm bài 
T: treo bảng phụ gọi HS lên làm – NX sửa bài
BT3: 
H: làm bài theo nhóm – trình bày KQ – NX sửa bài
3/ HĐNT
GD tư tưởng cho HS
Dặn về nhà
NXTH
Lớp
Môn
Bài
I/ MT
II/CB
1
Tiếng Việt
Tách lời ra từng tiếng
2
Toán
Ôn tập các số đến 100 (tt)
- Biết viết số có 2 chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị, thứ tự của các số.
_ Biết so sánh các số trong PV 100.
-Làm được BT2
GV: Bảng phụ
HS: SGK
Học tập CN, N
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. KTBC
HS làm lại BT của tiết học trước
2. BM
. GTB
- HS viết thứ , ngày, tháng, năm; môn học; tên bài học vào vở
- HS nhắc lại tên bài học
- Làm BT
BT1
- HS tự làm bài vào SGK
- GV kiểm tra – sửa bài
BT2
- HS tự làm bài vào vở, 1 em làm bảng phụ
- Trình bày KQ – NX sửa bài
BT3: 
- HS tự làm bài vào SGK
- GV gọi HS đọc KQ, GV ghi bảng – NX sửa bài
BT4
- HS làm bài theo nhóm đôi, 2 nhóm làm vào băng giấy
- Trình bày KQ - NX sửa bài
BT5
- HS làm bài theo nhóm
- GV treo bảng phụ gọi HS lên bảng làm - NX sửa bài 
3/ HĐNT
GD tư tưởng cho HS
Dặn về nhà
NXTH
Lớp
Môn
Bài
I/ MT
II/CB
1
Toán
Nhiều hơn, ít hơn
Biết SS số lượng 2 nhóm đồ vật, biết sử dụng từ nhiều hơn, ít hơn để SS các nhóm đồ vật.
GV: Bảng phụ, ĐDHT toán
HS: SGK
2
Kể chuyện
Có công mài sắt, có ngày nên lim
- Dựa vào tranh và gợi ý dưới mỗi tranh kể lại được từng đoạn của câu chuyện.
GV: Bảng phụ, ĐDHT
HS: SGK
Học tập CN, N
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1
2
1. KTBC
GV kiểm tra đồ dùng HT của HS
2. BM
. - GTB
KN nhiều hơn, ít hơn
+ GV nêu BT: Mẹ có 3 quả và 1 quả táo. Hỏi quả nào nhiều quả nào ít?
GV lấy vật thật để lên bàn cho HS xem và trao đổi theo cặp.
+ HS làm theo YC của GV 
+ HS phát biểu ý kiến
Tương tự với ly và muỗng
Thực hành
+ GV YC HS mở SGK và làm bài theo cặp đôi
+ HS làm việc theo YC của GV
+ HS nêu KQ làm việc – NX sửa bài 
3/ HĐNT
GD tư tưởng cho HS
Dặn về nhà
NXTH
+ HS viết thứ ngày tháng và tên bài vào vở
Kể từng đoạn
+ GV treo tranh và YC HS QS , nêu nội dung từng tranh
Một HS giỏi kể thử - NX góp ý
+ HS kể trong nhóm
+ HS thi kể từng đoạn trước lớp
Kể toàn bộ cc
+ HS tập kể trong nhóm đôi
+ GV gọi 1 hS lên kể cả lớp góp ý
Lớp
Môn
Bài
I/ MT
II/CB
1
Thủ công
Giới thiệu 1 số loại giấy bìa và d/cụ
HS biết 1 số loại giấy bìa và d/cụ học thủ công.
GV: 1 số mẫu giấy bìa, dụng cụ học thủ công.
HS: Đồ dùng học thủ công.
2
Mỹ thuật
VTT: Vẽ đậm, vẽ nhạt
- HS nhận biết được ba độ đậm nhạt chính: đậm, đậm vừa, nhạt.
- Tạo được những sắc độ đậm nhạt trong bài vẽ TT, vẽ tranh.
GV: Hình minh họa ba sắc độ, Bộ ĐDHT
HS: VTV, bút chì, tẩy, màu vẽ
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1
2
1. KTBC
GV kiểm tra đồ dùng HT của HS
2. BM
. - GTB
GT giấy bìa
+ GV giơ tờ giấy bìa cho HS xem, YC HS lấy giấy thủ công ra và QS
+ GV GT giấy bìa cho HS nghe
 Giấy bìa được làm từ bột của nhiều loại cây như: tre, nứa, bồ đề.Giấy là phần bên trong mỏng, bìa được đóng phía ngoài dày hơn.
 Giấy màu để học thủ công, mặt trước là các màu, mặt sau có kẻ ô.
GT dụng cụ học thủ công
+ GV lấy từng dụng cụ giơ cho HS xem và GT cho HS biết tên gọi và cách sử dụng.
3/ HĐNT
GD tư tưởng cho HS
Dặn về nhà
NXTH
+ HS viết thứ ngày tháng và tên bài vào vở
QS, NX
+ GV treo tranh, YC HS QS để chuẩn bị nêu NX.
+ HS nêu NX
Cách vẽ đậm, vẽ nhạt
+ HS mở VTV 2 xem hình 5 để nhận ra cách làm bài
+ HS xem hình minh họa 
+ Cách vẽ: 
- Nét đậm: đưa nét mạnh, nét đang dày;
- Nét nhạt: đưa nét nhẹ tay hơn, nét đang thưa
Thực hành
+ HS làm bài
NX, đánh giá
+ HS trình bày SP
+ HS NX bình chọn SP đẹp
Lớp
Môn
Bài
I/ MT
II/CB
1
2
Thể dục
Bài 1
- GTCTTD lớp2. YC HS biết được nội quy cơ bản của CT.
- 1 số quy định của giờ học TD
- Biên chế chọn cán sự
ĐĐ: Trên sân trường, VSAT nơi tập
PT: Chuẩn bị còi
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Phần mở đầu
- HS tập hợp lớp, GV phổ biến nội dung, YC tiết học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
2. Phần cơ bản
- GV GT CT TD lớp 2
- 1 số quy định khi học TD
- Biên chế chọn cán sự
- HS chậm chân tại chỗ
- Ôn trò chơi “Diệt con vật có hại”
 GV nêu tên trò chơi, HD cách chơi
 HS nhắc lại các con vật có hại
 HS chơi thử sau đó chơi chính thức
3/ Phần kết thúc
- đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Hệ thống bài
- GV NX giao BT về nhà
THỨ TƯ:17/ 8/ 2011
Lớp
Môn
Bài
I/ MT
II/CB
1
Tiếng Việt
Tiếng giống nhau
2
Thủ công
Gấp tên lửa (t1)
- HS biết gấp tên lửa
- Gấp được tên lửa
- HS hứng thú và yêu thích gấp hình
GV: Mẫu tên lửa, giấy màu
HS: Giấy thủ công
Học tập CN, N
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1
2
1. KTBC
Đồ dùng học tập của hS
2. BM
. GTB
- HS viết thứ , ngày, tháng, năm; môn học; tên bài học vào vở
- HS nhắc lại tên bài học
QS mẫu
- GV đưa mẫu tên lửa và đặt câu hỏi về h/d màu sắc, các phần của tên lửa.
- HS QS và TL
- GV mở mẫu tên lửa rồi gấp lại từng bước làm – hỏi
- HS theo dõi – TL
HD mẫu – nêu từng bước
+ B1: Gấp tạo mũi và thân
+ B2: Tạo tên lửa và sử dụng
- Tổ chức cho hS làm thử theo nhóm
3/ HĐNT
GD tư tưởng cho HS
Dặn về nhà
NXTH
Lớp
Môn
Bài
I/ MT
II/CB
1
Tiếng Việt
Tiếng giống nhau
2
Tâp viết
Chữ hoa A
- Viết đúng chữ hoa A (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng; Anh (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Anh em thuận hòa (3 lần). Chữ viết tõ ràng tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng. 
GV: Bảng phụ, mẫu chữ hoa
HS: Bảng con, VTV
Học tập CN
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1
2
3
1. KTBC
GV kiểm tra đồ dùng học tập của hS
2. BM
. GTB
HD viết chữ hoa A
- GV đính mẫu chữ A lên bảng
- HS QS nêu độ cao, cấu tạo con chữ A
- GV vừa viết vừa nêu quy trình viết chữ hoa A
- HS theo dõi và viết bảng con
HD viết từ ứng dụng
- GV gt từ ứng dụng, HS đọc và nêu hiểu biết về từ ứng dụng.
- HS nêu độ cao, khoảng cách giữa các chữ và cách đặt dấu thanh
- GV viết mẫu chữ Anh và YC HS viết bảng con
HD viết vở tập viết
- GV nêu YC viết 
- HS tư thế ngồi viết và viết bài
- Chấm và NX
3/ HĐNT
GD tư tưởng cho HS
Dặn về nhà
NXTH
Lớp
Môn
Bài
I/ MT
II/CB
1
Toán
Hình vuông, hình tròn
- Nhận biết được HV, HT; nói đúng tên hình.
GV: Bảng phụ, ĐDHT toán
HS: SGK
2
Tập đọc
Tự thuật
- Đọc đúng và rõ ràng toàn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu câu, giữa các dòng, giữa phần YC và phần TL ở mỗi dòng.
- Nắm được những thông tin chính về bạn HS trong bài.
- Bước đầu có KN về 1 bảng tự thuật.
GV: Bảng phụ
HS: SGK
Học tập CN, N
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1
2
3
1. KTBC
GV kiểm tra đồ dùng HT của HS
2. BM
. - GTB
GT về hình vuông
+ GV gắn HV lên bảng và nói đây là HV
+ HS nhắc lại
+ GV YC HS lấy ra 1 HV và nói đây là HV
GT hình tròn
+ GV tiến hành như trên
Thực hành
+ GV YC HS dùng màu đê tô HV và HT ở các BT 1, 2, 3
 + GV kiểm tra và nêu NX
3/ HĐNT
GD tư tưởng cho HS
Dặn về nhà
NXTH
HS viết thứ ngày tháng và tên bài vào vở
Luyện đọc
HS đọc nối tiếp câu trong nhóm và luyện đọc từ khó
HS đọc đoạn trong nhóm
HS thi đọc giữa các nhóm
THB
GV nêu các CH trong SGK gọi HS TL – NX hoàn chỉnh câu TL
HS tự đọc lại bài
Lớp
Môn
Bài
I/ MT
II/CB
1
Mỹ thuật
XEM TRANH THIẾU NHI VUI CHƠI
- Làm quen tiếp xúc với tranh vẽ của thiếu nhi.
- Tập QS, mô tả hình ảnh, màu sắc trên tranh.
GV: 1 số tranh thiếu nhi vẽ cảnh vui chơi
HS: Chuẩn bi đồ dung học MT
2
Toán
Số hạng – Tổng
- Biết số hạng tổng.
- Biết thực hiện phép cộng các số có 2 chữ số không nhớ trong PV 100.
- Biết giải bài toán có lời văn bằng 1 phép cộng.
GV: Bảng phụ
HS: b/c, SGK
Học tập CN, N
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1
2
3
 GT tranh về đề tài thiếu nhi vui chơi
+ GV GT tranh để HS qs
 Đây là loại tranh vẽ về các hoạt động vui chơi của Th/nhi ở trường, ở nhà và ở các nơi khác. Chủ đề vui chơi rất rộng, người vẽ có thể chọn 1 trong rất nhiều các hoạt động vui chơi mà mình thích để vẽ thành tranh.
HD HS xem tranh
+ GV treo tranh mẫu hoặc HD HS qs tranh trong VTV 1, GV đặt CH gợi ý để HS tiếp cận tranh.
VD: 
- Bức tranh vẽ những gì?
- Em thích bức tranh nào nhất?
- Vì sao em thích bức tranh đó?
Tóm tắt, KL
1. KTBC
HS làm lại BT của tiết học trước
2. BM
. GTB
- HS viết thứ , ngày, tháng, năm; môn học; tên bài học vào vở
- HS nhắc lại tên bài học
GT số hạng – Tổng
- GV viết phép tính 35 + 24 = 59 lên bảng
- HS đọc 
- GV nêu thành phần các số trong phép tính – Hỏi lại
- HS nhắc lại
- GV viết phép tính lên bảng tương tự 63 +15 =78
- HS nêu thành phần của các số
Thực hành
BT1
- HS tự làm bài vào SGK
- GV treo bảng phụ gọi HS đọc KQ, GV ghi bảng NX sửa bài
BT2: 
- GV làm mẫu 1 bài
- HS tự làm các bài còn lại vào vở 1 em làm bảng phụ - trình bài KQ – nx sửa bài
BT3
- HS tự làm bài vào vở, GV chấm 1 số bài - NX sửa bài
3/ HĐNT
GD tư tưởng cho HS
Dặn về nhà
NXTH
THỨ NĂM: 18/ 8/ 2011
Lớp
Môn
Bài
I/ MT
II/CB
1
Tiếng Việt
Tiếng khác nhau - Thanh
2
Toán
Luyện tập
- Biết cộng nhẩm số tròn chục có 2 chữ số.
- Biết tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng.
_ Biết thực hiện phép cộng các số có 2 chữ số không nhớ trong PV 100.
- Biết giải bài toán có lời văn bằng 1 phép cộng.
-Làm được BT2 cột1, 3; BT3 b)
GV: Bảng phụ
HS: SGK, bảng con, vở
Học tập CN, N
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. KTBC
HS làm lại BT của tiết học trước
2. BM
. GTB
- HS viết thứ , ngày, tháng, năm; môn học; tên bài học vào vở
- HS nhắc lại tên bài học
- Làm BT
BT1
- HS tự làm bài vào SGK
- HS tự kiểm tra chéo KQ – sửa bài
BT2
- HS tự làm bài vào SGK 1 em làm bảng phụ
- Trình bày KQ – NX sửa bài
BT3: 
- HS tự làm bài vào vở
- GV gọi HS đọc KQ, GV ghi bảng – NX sửa bài
BT4
- HS tự làm bài vào vở, 1 em làm bảng nhóm
- Trình bày KQ - NX sửa bài
BT5
- HS làm bài theo nhóm đôi
- HS trình bày miệng KQ
3/ HĐNT
GD tư tưởng cho HS
Dặn về nhà
NXTH
Lớp
Môn
Bài
I/ MT
II/CB
1
Tiếng Việt
Tiếng khác nhau - Thanh
2
Chính tả (nghe viết)
 Ngày hôm qua đâu rồi
- Nghe viết chính xác khổ thơ cuối bài “Ngày hôm qua đâu rồi”; trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ.
- Làm đúng BT2b, BT3, BT4
GV: Bảng phụ
HS: vở ghi, b/c và SGK
Học tập CN, N
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. KTBC
GV đọc cho HS viết 1 số từ của tiết trước
2. BM
. GTB
HS viết thứ , ngày, tháng, năm; môn học; tên bài học vào vở
HS nhắc lại tên bài học
T: treo và đọc bài chính tả hoặc đọc trong SGK
H: đọc lại
T: đọc các từ khó cho HS viết bảng con
H: viết bảng con từ khó
T: đọc chính tả
H: viết vào vở
T: đọc lại cả bài 
H: rà soát lại
T: chấm bài , sửa lỗi
* Làm BT chính tả
BT2 b:
H: đọc YC BT
H: tự làm bài 
T: treo bảng phụ gọi HS lên làm – NX sửa bài
BT3: 
H: làm bài theo nhóm – trình bày KQ – NX sửa bài
H: luyện học thuộc các chữ cái hôm nay
3/ HĐNT
GD tư tưởng cho HS
Dặn về nhà
NXTH
Lớp
Môn
Bài
I/ MT
II/CB
1
Toán
Hình tam giác
- Nhận biết được HTG, nói đúng tên hình
GV: Bảng phụ, ĐDHT toán
HS: SGK
2
Luyện từ và câu
Từ và câu
- Bước đầu làm quen với các khái niệm “Từ và câu” thông qua các BT thực hành.
- Biết tìm các từ liên quan đến hoạt động h/tập (BT1, BT2); Viết được 1 câu nói về nd mỗi tranh (BT3)
- Biết từ có các từ có quan hệ.
- Biết dùng từ đặt câu
GV: Bảng phụ
HS: SGK
Học tập CN, N
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1
3
1. KTBC
GV YC HS nêu các đồ vật có dạng HV, HT
2. BM
. - GTB
GT về hình tam giác
+ GV gắn HV lên bảng và nói đây là HV
+ HS nhắc lại
+ GV YC HS lấy ra 1 HTG và nói đây là HTG
+ HS tìm những vật có hình tam giác
+ HS nêu lên – NX
+ GV lấy HTG xếp thành ngôi nhà, cây, thuyền
+ HS thực hành theo bàn
Thực hành
+ GV YC HS mở SGK tô màu những hình chưa tô màu.
 + GV kiểm tra và nêu NX
3/ HĐNT
GD tư tưởng cho HS
Dặn về nhà
NXTH
HS viết thứ ngày tháng và tên bài vào vở
Làm BT
BT1
+ GV cho HS QS tranh SGK và làm việc theo cặp đôi
+ Trình bày KQ – NX
BT2 
+ HS tự làm bài
+ Trình bày miệng KQ – NX
bT3
+ HS QS tranh, đọc câu mẫu
+ HS làm bài theo nhóm
+ Trình bày KQ – NX sửa bài
Lớp
Môn
Bài
I/ MT
II/CB
1
Thể dục
Bài 1
- Phổ biến nội quy tập luyện.
- Biên chế chọn cán sự
- Chơi trò chơi “Diệt con vật có hại”
ĐĐ: Trên sân trường, VSAT nơi tập
PT: Chuẩn bị còi
Học tập CN, N
2
Thể dục
Bài 2
- Ôn 1 số KN
- Học cách chào, báo cáo, nhận lớp và kết thúc giờ học.
Như L1
Học tập CN, N
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Phần mở đầu
- HS tập hợp lớp, GV phổ biến nội dung, YC tiết học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
2. Phần cơ bản
- GV GT CT TD lớp 1
- 1 số quy định khi học TD
- Biên chế chọn cán sự
- HS chậm chân tại chỗ
- Ôn trò chơi “Diệt con vật có hại”
 GV nêu tên trò chơi, HD cách chơi
 HS nhắc lại các con vật có hại
 HS chơi thử sau đó chơi chính thức
3/ Phần kết thúc
- đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Hệ thống bài
- GV NX giao BT về nhà
Như L1
HS tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số
Chơi trò chơi như L1
THỨ SÁU: 19/ 8/ 2011
Lớp
Môn
Bài
I/ MT
II/CB
1
Tiếng Việt
Tách tiếng ra hai phần - đánh vần
2
Tự nhiên và xã hội
 Cơ quan vận động
Sau bài học HS có thể:
- Biết được xương và cơ là cơ quan v/đ của cơ thể.
- Hiểu được nhờ h/đ của xương mà cơ thể phát triển tốt
GV: Bảng phụ
HS: SGK
Học tập CN, N
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1
2
3
1. KTBC
Đồ dùng học tập của HS
2. BM
. GTB
HS viết thứ , ngày, tháng, năm; môn học; tên bài học vào vở
HS nhắc lại tên bài học
 Làm 1 số cử động
T: YC HS QS H1 – H4 và thể hiện đ/t trong hình theo cặp đôi.
H: thực hiện
T: trong các đ/t em vừa làm bộ phận nào của cơ thể cử động?
H: TL
T: chốt lại
QS và nhận biết cơ quan v/đ
T: tự nắm tay, xoay cổ tay, cánh tay của mình
H: thực hiện
T: dưới lớp da của cơ thể có gì?, nhờ đâu các bộ phận cử động được?
H: TL
T: QS H5, H6 SGK chỉ và nói tên các bộ phận của cơ thể.
H: thảo luận nhóm - nêu
T: NX – chốt lại
Trò chơi vật tay
T: HD trò chơi – làm mẫu
H: chơi thử, sau đó chơi chính thức - NX
3/ HĐNT
GD tư tưởng cho HS
Dặn về nhà
NXTH
Lớp
Môn
Bài
I/ MT
II/CB
1
Tiếng Việt
Tách tiếng ra hai phần - đánh vần
2
Tập làm văn
 Tự giới thiệu. Câu và bài
- Biết nghe và TLđúng những CH về bản thân ( BT1); nói lại 1 vài thông tin đã biết về 1 bạn (BT2).
- GD KNS
GV: Bảng phụ
HS: SGK, vở ghi
Học tập CN, N
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. KTBC
Đồ dùng học tập của HS
2. BM
. GTB
HS viết thứ , ngày, tháng, năm; môn học; tên bài học vào vở
HS nhắc lại tên bài học
HD hS làm BT
BT1
- Cho hS làm việc theo cặp đôi: Hỏi -đáp
- HS trình bày KQ – NX
- GD KNS: Giao tiếp
BT2
- GV gọi HS nói về những điều mà mình biết ở bạn
- HS nói - NX
BT3
- GV giúp HS nắm vững YC của bài
- HS làm bài cá nhân
- GV gọi 4 hS nối tiếp nói về 4 bức tranh
- Gọi 1 HS nói toàn bài – NX
- GV chốt lại
3/ HĐNT
GD tư tưởng cho HS
Dặn về nhà
NXTH
Lớp
Môn
Bài
I/ MT
II/CB
1
Tự nhiên và xã hội
Cơ thể chúng ta
- Kể được tên các bộ phận chính của cơ thể người.
- HS biết được 1 số cử động của đầu mình tay chân.
- Ham thích h/đ để cơ thể phát triển tốt.
2
Toán
Đề-xi-mét
Giúp HS 
- Bước đầu nắm được tên gọi kí hiệu và độ lớn của đơn vị đo đề-xi-mét.
- Nắm được mối quan hệ đề-xi-mét và xăng-ti-mét.
- Biết làm các phép tính+, - với các số đo có đơn vị đề-xi-mét.
- Bước đầu tập đo và ước lượng các độ dài theo đơn vị dm.
-Làm được BT3 
GV: Bảng phụ, thước kẻ
HS: SGK, bảng con, vở
Học tập CN, N
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1
2
3
QS tranh
- GV YC HS QS tranh trang 4 theo cặp đôi: Hãy nói tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể 
- HS tình bày – NX 
- GV chốt lại
QS tranh
- HS làm việc theo nhóm QS tranh 5 về h/đ của từng bộ phận
- HS trình bày – NX
- GV chốt lại
Tập thể dục theo lời thơ
Cúi mãi mỏi lưng
Viết mãi mỏi tay
Thể dục thế này
Là hết mệt mỏi
3/ HĐNT
GD tư tưởng cho HS
Dặn về nhà
NXTH
1. KTBC
HS làm lại BT của tiết học trước
2. BM
. GTB
- HS viết thứ , ngày, tháng, năm; môn học; tên bài học vào vở
- HS nhắc lại tên bài học
GT đề-xi-mét
- GV đưa cho HS 1 băng giấy có độ dài 10cm, YC HS đo – Trình bày KQ
- GV nói 10cm còn được gọi là 1dm
- Gv viết bảng: 10cm = 1dm
 1dm = 10cm
- HS đọc
Thực hành
BT1
- HS làm bài theo nhóm đôi
- Trình bày KQ – NX sửa bài
BT2: 
- HS tự làm bài vào SGK
- GV gọi HS đọc KQ, GV ghi bảng – NX sửa bài
BT3:
- HS làm bài vào nhóm đôi
- Trình bày KQ - NX sửa bài
Lớp
Môn
Bài
I/ MT
II/CB
1, 2
Hát
Quê hương tươi đẹp
- Hát đúng giai điệu và lời ca
- Hát đồng đều, rõ lời.
- Biết bài hát Quê hương tươi đẹp là dân ca của dân tộc Nùng.
GV: Hát chuẩn xác; nhác cụ; 1 số tranh ảnh về dân tộc ít người
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1
2
1. KTBC
HS làm lại BT của tiết học trước
2. BM
- Dạy bài hát Quê hương tươi đẹp
- GTB
- HS viết thứ , ngày, tháng, năm; môn học; tên bài học vào vở
- HS nhắc lại tên bài học
- Đọc lời ca
- Dạy hát từng câu
Cần lưu ý những tiếng cuối câu hát ứng với trường độ 2 phách
Hát kết hợp với vận động phụ họa
- Vừa hát vừa vỗ tay theo phách
Quê hương em biết bao tươi đẹp.
 X x x x
- Vừa hát vừa nhún chân nhịp nhàng
3/ HĐNT
GD tư tưởng cho HS
Dặn về nhà
NXTH
SINH HOẠT LỚP
I/ MỤC TIÊU
Giúp hS nắm được cán sự lớp và biết được nhiệm vụ của cán sự lớp.
Rèn sự mạnh dạn, tự tin trước đám đông trong báo cáo.
Tạo sự than ái, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến.
Đề ra phương hướng tuần sau.
II/ CHUẨN BỊ
Các nội dung trong tuần
III/ TIẾN HÀNH
1
2
Báo cáo
- GV chia tổ, chọn cán sự 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 1 giao an lop ghep 12.doc