Tập huấn: Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

A1. Tìm hiểu về NCKHSPƯD

 NCKHSPƯD là gì?

 Vì sao cần NCKHSPƯD?

 Chu trình NCKHSPƯD

 Khung NCKHSPƯD

A2. Phương pháp NCKHSPƯD

 

ppt 21 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 03/01/2019 Lượt xem 172Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tập huấn: Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH BÌNHTRƯỜNG TiỂU HỌC TÂN QUỚI 2TẬP HUẤNPHƯƠNG PHÁPTân Quới, ngày 01/10/20101A1. Tìm hiểu về NCKHSPƯD NCKHSPƯD là gì? Vì sao cần NCKHSPƯD? Chu trình NCKHSPƯD Khung NCKHSPƯDA2. Phương pháp NCKHSPƯDA. GIỚI THIỆU VỀ NCKHSPƯD2 A1. TÌM HIỂU VỀ NCKHSPƯD3I. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là gì ?Thực hiện những giải pháp thay thế nhằm cải thiện hiện trạng trong PPDH, chương trình, SGK hoặc quản lý.Vận dụng tư duy sáng tạo So sánh kết quả của hiện trạng với kết quả sau khi thực hiện giải pháp thay thế bằng việc tuân theo quy trình nghiên cứu thích hợp.Vận dụng tư duy phê phán TÁC ĐỘNG + NGHIÊN CỨU4 II.Vì sao cần nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng? Phát triển tư duy của GV một cách hệ thống theo hướng giải quyết vấn đề mang tinh nghề nghiệp, hướng đến sự phát triển.Tăng cường năng lực giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định về chuyên môn một cách chính xác. Khuyến khích GV nhìn lại quá trình và tự đánh giá.5Vì sao? (tiếp theo) Tác động trực tiếp đến việc dạy học và công tác quản lý giáo dục. (lớp học,trường học) Tăng cường khả năng phát triển chuyên môn của GV, tiếp nhận các chương trình, phương pháp dạy học mới một cách sáng tạo, có sự phê phán với thái độ tích cực.6III. Chu trình NCKHSPUD Suy nghĩKiểm chứngThử nghiệm. Chu trình NCKHSPƯD bao gồm: Suy nghĩ, Thử nghiệm và Kiểm chứng.. Suy nghĩ: Phát hiện vấn đề và đề xuất giải pháp thay thế.. Thử nghiệm: Thử nghiệm giải pháp thay thế trong lớp học/ trường học.. Kiểm chứng: Tìm xem giải pháp thay thế có hiệu quả hay không.7 Chu trình NCKHSPƯD (TT) Kết thúc một NCKHSPƯD này là khởi đầu một NCKHSPƯD mới.Luôn luôn có cơ hội cải thiện!Suy nghĩKiểm chứngThử nghiệm*kết quả tốt mức nào;*Chuyện gì xảy ra khi tiến hành thay đổi;*Liệu có cách nào hiệu quả hơn không?Chu trình suy nghĩ, thử nghiệm, kiểm chứng là những điều giáo viên cân ghi nhớ khi nói về NCKHSPUD.8IV. Khung NCKHSPƯDHiện trạngGiải pháp thay thếVấn đề nghiên cứuThiết kếĐo lườngPhân tíchKết quả9 Khung NCKHSPƯD1. Hiện trạng* GV và người NC phát hiện những hạn chế của hiện trạng trong dạy học, quản lý và các hoạt động khác của trường học;* Xác định các nguyên nhân gây ra hạn chế đó;* Lựa chọn một nguyên nhân để tác động mà mình muốn thay đổi.2. Giải pháp thay thếSuy nghĩ tìm các giải pháp thay thế để cải thiện hiện trạng. (Tham khảo các kết quả nghiên cứu đã được triển khai thành công)10Khung NCKHSPƯD3. Vấn đề nghiên cứuXác định các vấn đề NC (dưới dạng câu hỏi) và nêu các giả thuyết NC.4.Thiết kếLựa chọn thiết kế phù hợp để thu thập dữ liệu đáng tin cậy và có giá trị. Thiết kế bao gồm việc xác định nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm, quy mô nhóm và thời gian thu thập dữ liệu.11Khung NCKHSPƯD5. Đo lườngXây dựng công cụ đo lường và thu thập dữ liệu theo thiết kế nghiên cứu.6. Phân tíchPhân tích các dữ liệu thu thập được và giải thích để trả lời các câu hỏi nghiên cứu. Giai đoạn này có thể sử dụng các công cụ thống kê.12Khung NCKHSPƯD7.Kết quảĐưa ra câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu, đưa ra các kết luận và khuyến nghị.13A2. Phương pháp NCKHSPƯDPhương pháp NCKHSPƯD(SKKN)NC định lượngNC định tínhtr đâyh nay14Phương pháp NCKHSPƯD Một số lợi ích của NC định lượngKết quả nghiên cứu định lượng có thể giúp nguời đọc hiểu rõ hơn về nội dung nghiên cứu.Giúp giáo viên có cơ hội được đào tạo (tiếp cận) một cách hệ thống về kỹ năng giải quyết vấn đề, phân tích và đánh giá - nền tảng quan trọng khi tiến hành nghiên cứu định lượng.Thống kê được sử dụng theo các chuẩn quốc tế - như một ngôn ngữ thứ hai - làm cho kết quả NC được công bố trở nên dễ hiểu15Nội dungSáng kiến kinh nghiệmNCKHSPƯDMục đíchCải tiến/tạo ra cái mới nhằm thay đổi hiện trạng, mang lại hiệu quả caoCăn cứXuất phát từ thực tiễn, được lý giải bằng lý lẽ mang tính chủ quan cá nhânQuy trìnhTuỳ thuộc vào kinh nghiệm của mỗi cá nhânKết quảMang tính định tính chủ quanBảng so sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD16Nội dungSáng kiến kinh nghiệmNCKHSPƯDMục đíchCải tiến/tạo ra cái mới nhằm thay đổi hiện trạng, mang lại hiệu quả caoCải tiến/tạo ra cái mới nhằm thay đổi hiện trạng, mang lại hiệu quả caoCăn cứXuất phát từ thực tiễn, được lý giải bằng lý lẽ mang tính chủ quan cá nhânQuy trìnhTuỳ thuộc vào kinh nghiệm của mỗi cá nhânKết quảMang tính định tính chủ quanBảng so sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD17Nội dungSáng kiến kinh nghiệmNCKHSPƯDMục đíchCải tiến/tạo ra cái mới nhằm thay đổi hiện trạng, mang lại hiệu quả caoCải tiến/tạo ra cái mới nhằm thay đổi hiện trạng, mang lại hiệu quả caoCăn cứXuất phát từ thực tiễn, được lý giải bằng lý lẽ mang tính chủ quan cá nhânXuất phát từ thực tiễn, được lý giải dựa trên các căn cứ mang tính khoa họcQuy trìnhTuỳ thuộc vào kinh nghiệm của mỗi cá nhânKết quảMang tính định tính chủ quanBảng so sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD18Nội dungSáng kiến kinh nghiệmNCKHSPƯDMục đíchCải tiến/tạo ra cái mới nhằm thay đổi hiện trạng, mang lại hiệu quả caoCải tiến/tạo ra cái mới nhằm thay đổi hiện trạng, mang lại hiệu quả caoCăn cứXuất phát từ thực tiễn, được lý giải bằng lý lẽ mang tính chủ quan cá nhânXuất phát từ thực tiễn, được lý giải dựa trên các căn cứ mang tính khoa họcQuy trìnhTuỳ thuộc vào kinh nghiệm của mỗi cá nhânQuy trình đơn giản mang tính khoa học, tính phổ biến quốc tế, áp dụng cho mọi GV/CBQL. Kết quảMang tính định tính chủ quanBảng so sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD19Nội dungSáng kiến kinh nghiệmNCKHSPƯDMục đíchCải tiến/tạo ra cái mới nhằm thay đổi hiện trạng, mang lại hiệu quả caoCải tiến/tạo ra cái mới nhằm thay đổi hiện trạng, mang lại hiệu quả caoCăn cứXuất phát từ thực tiễn, được lý giải bằng lý lẽ mang tính chủ quan cá nhânXuất phát từ thực tiễn, được lý giải dựa trên các căn cứ mang tính khoa họcQuy trìnhTuỳ thuộc vào kinh nghiệm của mỗi cá nhânQuy trình đơn giản mang tính khoa học, tính phổ biến quốc tế, áp dụng cho mọi GV/CBQL. Kết quảMang tính định tính chủ quanMang tính định tính/ định lượng khách quan.Bảng so sánh sự giống và khác nhau giữa SKKN và NCKHSPƯD20Chân thành cám ơn quý vị đã lắng nghe21

Tài liệu đính kèm:

  • pptA. Tong quan ve NCKUD.ppt