Kế hoạch dạy học môn Địa lí, Đạo đức Lớp 1 - Chương trình cả năm - Năm học 2016-2017 - Lê Thị Đào

TUẦN 17

Thứ

Ngày Lớp Tiết Tên bài dạy (buổi sáng) Đồ dùng Lớp Tiết Tên bài dạy (buổi chiều) Đồ dùng

2

28/12/15 2 1 Bài 17: Thường thức mĩ thuật Xem tranh dân gian Phú quý – Gà mái Tranh dân gian 3 1 Bồi dưỡng mĩ thuật

Xé dán bức tranh theo ý thích Tranh minh hoạ, bài mẫu

 2 2

 3 3

3

29/12/15 3 1 Bài 17: Vẽ tranh

Đề tài cô (chú) bộ đội Tranh bộ đội 5 1 Bồi dưỡng mĩ thuật

Mẫu vẽ có hai vật mẫu Mẫu vẽ, Bài mẫu

 2 2

 3 3

4

30/12/15 1 1 Bài 17: Vẽ tranh ngôi nhà của em Bài mẫu 1 Sinh hoạt chuyên môn

 2 2

 3 3

 4 4

5

31/12/15 1 4 1 Bồi dưỡng mĩ thuật

 Xé dán lọ hoa Lọ hoa, bài mẫu

 2 2

 3 3

6

01/01/16 4 1 Bài 17: Vẽ trang trí

Trang trí hình vuông Bài mẫu, hình vuông 2 1 Bồi dưỡng mĩ thuật

 Vẽ tranh đàn gà Bài mẫu

 

doc 49 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 04/06/2021 Lượt xem 17Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch dạy học môn Địa lí, Đạo đức Lớp 1 - Chương trình cả năm - Năm học 2016-2017 - Lê Thị Đào", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ạ, bài hs năm trước
2
2
3
3
Tuần 8 
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
26/10/15
1
1
Bài 8: Vẽ hình vuông và hình chữ nhật
Bài mẫu
2
3
3
27/10/15
3
1
Bài 8: Vẽ tranh
Vẽ chân dung
Tranh sgk
2
3
4
28/10/15
2
1
Bài 8: Xem tranh
Tiếng đàn bầu
Tranh minh hoạ
Sinh hoạt chuyên môn
2
3
5
29/10/15
4
1
Bài 8: Tập nặn tạo dáng
Nặn hoặc vẽ xé dán con vật quen thuộc
Tranh con vật 
2
3
6
30/10/15
5
1
Bài 8: Vẽ theo mẫu
Mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu 
Bài mẫu
2
3
Tuần 9
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
02/11/15
1
1
Bài 9: Xem tranh phong cảnh 
Tranh, ảnh phong cảnh
3
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Vẽ chân dung người thân
Tranh ảnh 
2
2
3
3
4
3
03/11/15
3
1
Bài 9: Vẽ trang trí
Vẽ màu vào hình có sẵn
Bài mẫu
5
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Thi vẽ tranh theo chủ đề
Bài mẫu
2
2
3
3
4
04/11/15
2
1
Bài 9: Vẽ theo mẫu
Vẽ cái mũ 
Cái mũ 
1
Sinh hoạt chuyên môn
2
2
3
3
5
05/11/15
4
1
Bài 9: Vẽ trang trí
Vẽ đơn giản hoa, lá
Hoa, lá
4
1
Bồi dưỡng mĩ thuật 
Vẽ tranh phong cảnh quờ hương
Bài mẫu
2
2
3
3
6
06/11/15
5
1
Bài9: Thường thức mỹ thuật
Giới thiệu sơ lược về điêu khắc cổ Việt Nam
Tranh điêu khắc
2
1
 Bồi dưỡng mĩ thuật
 Xé dán con vật
Tranh con vật
2
2
3
3
Tuần 10
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
09/11/15
1
1
Bài10: Vẽ quả
(Quả dạng tròn)
 Vật mẫu (Cam, táo, ...)
1
2
2
3
3
4
3
10/11/15
3
1
Bài 10: Thường thức mỹ thuật
Xem tranh tĩnh vật
Tranh, ảnh, bài mẫu
1
2
2
3
3
4
11/11/15
2
1
Bài 10: Vẽ tranh
Đề tài tranh chân dung
Tranh, ảnh
1
Sinh hoạt chuyên môn
2
2 
3
3
5
12/11/15
4
1
 Bài 10: Vẽ theo mẫu
 Đồ vật dạng hình trụ.
Tranh, vật mẫu 
1
2
2
3
3
6
13/11/15
5
1
 Bài10: Vẽ trang trí
Trang trí đối xứng qua trục
Tranh, bài mẫu
1
2
2
3
3
Tuần 11
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
16/11/15
2
1
Bài 11: Vẽ trang trí
Vẽ tiếp hoạ tiết vào đường diềm và vẽ màu 
Cành lá, bài học sinh, bài mẫu 
3
1
Bồi dưỡng mỹ thuật
Vẽ tranh tĩnh vật 
Tranh minh hoạ, bài mẫu 
2
2
3
3
3
17/11/15
3
1
Bài 11: Vẽ theo mẫu
Vẽ cành lá
cái đĩa, cái quạt, dấy khen
5
1
Bồi dưỡng mỹ thuật
Trang trí đối xứng qua trục
Tranh, bài mẫu
2
2
3
3
4
18/11/15
1
1
 Bài 11: Vẽ trang trí
Vẽ màu vào hình vẽ ở đường diềm
Tranh của hoạ sỹ
1
Sinh hoạt chuyên môn
2
2
3
3
4
4
5
19/11/15
5
1
Bài 11: Vẽ tranh
Đề tài ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11
Tranh, bài mẫu 
4
1
Bồi dưỡng mỹ thuật
Vẽ tranh về đề tài ngày 20-11
Tranh minh hoạ, bài mẫu
2
2
3
3
6
20/11/15
4
1
Bài 11: Thường thức mũ thuật
Xem tranh của hoạ sỹ 
Tranh, ảnh
2
1
Bồi dưỡng mỹ thuật
Tập vẽ hoạ tiết
 Bài mẫu
2
2
3
3
Tuần 12
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
23/11/15
2
1
Bài 12: Vẽ theo mẫu
Vẽ lá cờ tổ Quốc hoặc cờ lễ
Các loại cờ thật, bài mẫu
1
2
2
3
3
3
24/11/15
3
1
Bài 12: Vẽ tranh
Đề tài ngày giáo Việt Nam
Tranh, bài mẫu 
1
2
2
3
3
4
25/11/15
1
1
 Bài 12: Vẽ tự do
Tranh, ảnh
1
Sinh hoạt chuyên môn
2
2
3
3
4
4
5
26/11/15
1
1
2
2
3
3
6
27/11/15
5
1
Bài 12: Vẽ theo mẫu
Mẫu vẽ có hai vật mẫu 
Mẫu vẽ chai, ca
1
2
2
4
3
Bài 12: Vẽ tranh
Đề tài sinh hoạt 
 Tranh minh hoạ 
3
4
4
Tuần 13
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
30/11/15
2
1
Bài 13: Vẽ tranh đề tài
Vườn hoa hoặc công viên 
Bài mẫu
3
1
 Bồi dưỡng mỹ thuật 
Vẽ tranh
Đề tài ngày giáo Việt Nam
Tranh, bài mẫu
2
2
3
3
3
01/12/15
3
1
Bài 13: Vẽ trang trí
Trang trí cái bát
Bài mẫu, cái bát
5
1
 Bồi dưỡng mỹ thuật 
Vẽ theo mẫu
Mẫu vẽ có hai vật mẫu
Mẫu vẽ chai, ca
2
2
3
3
4
02/12/15
1
1
Bài 13: Vẽ cá 
Tranh cá 
1
Sinh hoạt chuyên môn
2
2
3
3
4
4
5
03/12/15
1
4
1
Bồi dưỡng mỹ thuật
Vẽ tranh tập thể
Tranh minh hoạ, bài mẫu
2
2
3
3
6
04/12/15
4
1
Bài 13: Vẽ trang trí
Trang trí đường diềm 
Bài mẫu 
2
1
Bồi dưỡng mỹ thuật
Đề tài vườn hoa
Bài mẫu, tranh, ảnh
2
5
1
Bài 13: Tập nặn tạo dáng
Tập nặn dáng người
Đất nặn
2
2
3
Tuần 14
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
07/12/15
2
1
Bài 14: Vẽ trang trí
Vẽ tiếp hoạ tiết vào hình vuông và vẽ màu
Bài mẫu
1
2
2
3
3
3
08/12/15
3
1
Bài 14:Vẽ theo mẫu 
Vẽ con vật quen thuộc
Tranh, ảnh các con vật 
1
2
2
3
3
4
03/12/15
1
1
Bài 14: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông
Bài mẫu
1
Sinh hoạt chuyên môn
2
2
3
3
4
4
5
10/12/15
1
1
2
2
3
3
6
11/12/15
4
1
Bài 14: Vẽ theo mẫu
Mẫu vẽ có hai vật mẫu 
Cái ca, chai 
1
2
5
2
Bài 14: Vẽ trang trí: Trang trí đường diềm ở đồ vật 
Bài mẫu
2
3
3
Tuần 15
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
14/12/15
2
1
Bài 15: Vẽ theo mẫu
Vẽ cái cốc 
Cái cốc 
3
1
 Bồi dưỡng mĩ thuật 
 Vẽ con vật quen thuộc
Gà, mèo
2
2
3
3
3
15/12/15
3
1
Bài 15: Tập nặn tạo dáng
Nặn hoặc vẽ xé dán hình con vật 
Mèo thỏ ...
5
1
 Trang trí đường diềm ở đồ vật
Bài mẫu, tranh ảnh
2
2
3
3
4
16/12/15
1
1
Bài 15: Vẽ cây
Tranh ảnh về các loại cây 
1
Sinh hoạt chuyên môn
2
2
3
3
4
4
5
17/12/15
1
4
1
Vẽ theo mẫu
Mẫu vẽ có hai vật mẫu
 Cái ca, chai
2
2
3
3
6
18/12/15
4
1
Bài 15: Vẽ tranh
Vẽ chân dung 
Tranh ảnh, bài mẫu 
2
1
Bồi dưỡng mĩ thuật 
Trang trớ hỡnh vuụng
Bài mẫu, tranh ảnh
2
5
3
Bài 15: Vẽ tranh
Đề tài quân đội
Tranh ảnh về bộ đội, bài mẫu 
2
4
3
tuần 16
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
21/12/15
2
1
Bài 16: Tập nặn tạo dáng
Nặn hoặc vẽ xé dán con vật 
Bài mẫu, đất nặn, ảnh con vật
1
2
2
3
3
3
22/12/15
3
1
Bài 16: Vẽ trang trí
Vẽ màu vào hình có sẵn
Bài mẫu 
1
2
2
3
3
4
23/12/15
1
1
Bài 16: Vẽ hoặc xé dán lọ hoa 
Lọ hoa, bài mẫu
1
Sinh hoạt chuyên môn
2
2
3
3
4
4
5
24/12/15
1
1
2
2
3
3
6
25/12/15
4
1
Bài 16: Tập nặn tạo dáng
Tạo dáng con vật hoặc ô tô bằng vỏ hộp 
Bìa, ô tô, con vật
1
2
5
3
Bài 16: Vẽ theo mẫuMẫu vẽ có hai vật mẫu 
Chai, quả
2
4
3
Tuần 17
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
28/12/15
2
1
 Bài 17: Thường thức mĩ thuật Xem tranh dân gian Phú quý – Gà mái 
Tranh dân gian
3
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Xé dán bức tranh theo ý thích
Tranh minh hoạ, bài mẫu 
2
2
3
3
3
29/12/15
3
1
Bài 17: Vẽ tranh
Đề tài cô (chú) bộ đội
 Tranh bộ đội 
5
1
 Bồi dưỡng mĩ thuật
Mẫu vẽ có hai vật mẫu 
Mẫu vẽ, Bài mẫu
2
2
3
3
4
30/12/15
1
1
Bài 17: Vẽ tranh ngôi nhà của em
Bài mẫu 
1
Sinh hoạt chuyên môn
2
2
3
3
4
4
5
31/12/15
1
4
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
 Xé dán lọ hoa 
Lọ hoa, bài mẫu
2
2
3
3
6
01/01/16
4
1
Bài 17: Vẽ trang trí
Trang trí hình vuông
 Bài mẫu, hình vuông 
2
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
 Vẽ tranh đàn gà
Bài mẫu
2
5
3
Bài 17: Thường thức mĩ thuật Xem tranh du kích tập bắn 
Tranh Mẫu
2
4
3
Tuần 18
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
04/01/16
2
1
Bài 18: Vẽ trang trí
Vẽ màu vào hình có sẵn 
Bài mẫu
1
2
2
3
3
3
05/01/16
3
1
Bài 18: Vẽ theo mẫu
Vẽ lọ hoa 
Bài mẫu, lọ quả
1
2
2
3
3
4
06/01/16
1
1
Bài 18: Vẽ tiếp hình và vẽ màu vào hình vuông 
Hình vuụng 
1
Sinh hoạt chuyên môn
2
2
3
3
4
4
5
07/01/16
1
1
2
2
3
3
6
08/01/16
4
1
Bài 18: Vẽ theo mẫu
Tĩnh vật Lọ và Quả
Quả cam, lọ hoa 
1
2
5
3
Bài 18: Vẽ trang trí
Trang trí hình chữ nhật 
Bài trang trí hình chữ nhật
2
4
3
Tuần 19
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy 
(buổi chiều)
Đồ dùng
2
11/01/16
2
1
Bài 19: Vẽ tranh
Đề tài trường em giờ ra chơi 
Tranh minh hoạ, bài mẫu
3
1
 Bồi dưỡng mĩ thuật
Xé dán lọ hoa
Tranh minh hoạ, bài mẫu 
2
2
3
3
3
12/01/16
3
1
Bài 19: Vẽ trang trí
Trang trí hình vuông
Hỡnh vuụng, bài mẫu
5
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Trang trí hình chữ nhật
Hỡnh chữ nhật, bài mẫu
2
2
3
3
4
13/01/16
1
1
 Bài 19: Vẽ gà
Hình minh hoạ, bài mẫu
1
Sinh hoạt chuyên môn
2
2
3
3
4
4
5
14/01/16
1
4
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Vẽ Lọ và Quả
Quả cam, lọ hoa
2
2
3
3
6
15/01/16
4
1
Bài 19: Thường thức Mĩ thuật Xem tranh dân gian Việt Nam
Tranh dân gian 
Đ. hồ, H. trống 
2
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Trò chơi mĩ thuật
Tranh minh hoạ, bảng phụ 
2
5
3
Bài 19: Vẽ tranh
Đề tài ngày tết lễ hội và mùa xuân 
Tranh ảnh gà trống, gà mái, bài mẫu
2
4
3
Tuần 20
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
18/01/16
2
1
Bài 20: Vẽ theo mẫu
Vẽ cái tui xách 
Tranh minh hoạ, bài mẫu, cái túi
1
2
2
3
3
3
19/01/16
3
1
Bài 20: Vẽ tranh
Đề tài ngày tết hoặc lễ hội
Tranh minh hoạ, bài mẫu 
1
2
2
3
3
4
20/01/16
1
1
Bài 20: Vẽ hoặc nặn quả chuối 
Mẫu vẽ, bài mẫu 
1
Sinh hoạt chuyên môn
2
2
3
3
4
4
5
21/01/16
1
1
2
2
3
3
6
22/01/16
4
1
Bài 20: Vẽ tranh
Đề tài ngày hội quê em 
Tranh minh hoạ, bài mẫu 
1
2
2
5
3
Bài 20: Vẽ theo mẫu
Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu 
Mẫu vẽ, bài mẫu
4
3
Tuần 21
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
25/01/16
2
1
Bài 21: Tập nặn tạo dáng
Nặn hoặc vẽ hình dáng người 
Tranh minh hoạ, đất nặn 
1
2
2
3
3
3
26/01/16
3
1
Bài 21: Thường thức mĩ thuật
Tình hiểu về tượng
Tranh SGK
1
2
2
3
3
4
27/01/16
1
1
Sinh hoạt chuyên môn
2
2
3
3
5
28/01/16
1
1
Bài 21: Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh 
Bài mẫu
1
2
2
3
3
4
6
29/01/16
5
1
Bài 21: Tập nặn tạo dáng
Đề tài tự chọn
Bài mẫu
1
2
2
4
3
Bài 21: Vẽ trang trí
Trang trí hình tròn
Hình tròn
4
3
Tuần 22
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
01/02/16
2
1
Bài 22: Vẽ trang trí
Trang trí đường diềm
Đường diềm 
3
1
 Bồi dưỡng mĩ thuật
 Vẽ tranh đề tài tự chọn
Bài mẫu
2
2
3
3
3
02/02/16
3
1
 Bài 22: Vẽ trang trí
Vẽ màu vào dòng chữ nét đều
Mẫu chữ
5
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
 Tập nặn tạo dáng
Đề tài tự chọn
Bài mẫu, đất nặn
2
2
3
3
4
03/02/16
1
1
Sinh hoạt chuyên môn 
2
2
3
3
5
04/02/16
1
1
Bài 22: Vẽ vật nuôi trong nhà
Gà, chó, mèo 
4
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
 Vẽ cái ca và quả
Ca, quả cam
2
2
3
3
6
05/02/16
5
1
Bài 22: Vẽ trang trí
Tìm hiểu về chữ in hoa, nét thanh, nét đậm
 Bài mẫu
2
1
 Bồi dưỡng mĩ thuật
Trang trí đường diềm
Đường diềm
2
2
4
3
Bài 22: Vẽ theo mẫu
Vẽ cái ca và quả
Ca, quả cam 
4
3
Tuần 23
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
15/02/16
2
1
Bài 23: Vẽ tranh
Đề tài về mẹ hoặc cô giáo
Bài mẫu
1
2
2
3
3
3
16/02/16
3
1
Bài 23: Vẽ theo mẫu
Vẽ cái bình đựng nước 
Bài mẫu 
1
2
2
3
3
4
17/02/16
1
1
Sinh hoạt chuyên môn 
2
2
3
3
5
18/02/16
1
1
Bài 23: Xem tranh các con vật
Tranh minh hoạ, bài mẫu
1
2
2
3
3
4
6
19/02/16
5
1
Bài 23: : Vẽ tranh
 Đề tài tự do
Tranh minh hoạ, bài mẫu 
1
2
2
4
3
Bài 23: Tập nặn tạo dáng
Tạo dáng người 
Dáng người, bài mẫu 
3
3
Tuần 24
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
22/02/16
2
1
Bài 24: Vẽ theo mẫu
 Vẽ con vật 
Tranh minh hoạ, bài mẫu
3
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Tập nặn dáng người
Đất nặn
2
2
3
3
3
23/02/16
3
1
 Bài 24: Vẽ tranh
 Đề tài tự do
Tranh ảnh, gà mèo
5
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
 Vẽ theo đề tài tự chọn 
Tranh minh hoạ, bài mẫu
2
2
3
3
4
24/02/16
1
1
Sinh hoạt chuyên môn 
2
2
3
3
5
25/02/16
1
1
 Bài 24: Vẽ cây, vẽ nhà
Bài mẫu
4
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Tìm hiểu về kiểu chữ nét đều
Tranh minh hoạ, bài mẫu
2
2
3
3
4
6
26/02/16
5
1
Bài 24: Vẽ theo mẫu
Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu 
Tranh minh hoạ, bài mẫu
2
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
 Nặn con vật 
Tranh minh hoạ, bài mẫu 
2
2
4
3
 Bài 24: Vẽ trang trí
Tìm hiểu về kiểu chữ nét đều
Tranh minh hoạ, bài mẫu 
4
3
Tuần 25
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
29/02/16
2
1
Bài 25: Vẽ trang trí
Tập vẽ hoạ tiết dạng hình vuông, hình tròn
Bài mẫu
1
2
2
3
3
3
01/03/16
3
1
Bài 25: Vẽ tranh trí
Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật 
Bài mẫu
1
2
2
3
3
4
02/03/16
1
1
Sinh hoạt chuyên môn 
2
2
3
3
5
03/03/16
1
1
Bài 25: : Vẽ màu vào hình tranh dân gian (Lợn ăn cây ráy) 
Tranh minh hoạ
1
2
2
3
3
4
6
04/03/16
5
1
Bài 25: Thường thức mĩ thuật Xem tranh bác Hồ đi công tác
Tranh minh hoạ, bài mẫu
1
2
2
4
3
Bài 25: Vẽ tranh
Đề tài trường em
Tranh minh hoạ, bài mẫu
4
3
Tuần 26
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
07/03/16
1
1
Bài 26: Vẽ tranh
Đề tài con vật (Vật nuôi) 
Tranh các con vật
3
1
 Bồi dưỡng mĩ thuật
vẽ tranh đề tài môi trường
Tranh minh họa, Bài mẫu
2
2
3
3
3
08/03/16
3
1
Bài 26: Tập nặn tạo dáng tự do
Nặn hoặc vẽ, xé dán hình con vật 
Tranh, ảnh, bài mẫu
5
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Vẽ tranh tập thể
Tranh minh hoạ, bài mẫu 
2
2
3
3
4
09/03/16
2
1
1
 Sinh hoạt chuyên môn 
2
2
3
3
5
10/03/16
1
1
Bài 26: Vẽ chim và hoa
Tranh minh hoạ, bài mẫu
4
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Vẽ tranh đề tài sinh hoạt
Tranh minh hoạ, bài mẫu
2
2
3
3
4
6
11/03/16
5
1
Bài 26: Vẽ trang trí: Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm 
Mẫu chữ
2
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Vẽ tranh đề tài con vật
Tranh các con vật, bài mẫu
2
2
4
3
Bài 26: Thường thức mĩ thuật
Xem tranh Về đề tài sinh họat
Tranh minh hoạ
4
3
Tuần 27
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
14/3/16
2
1
Bài 27: Vẽ theo mẫu
Vẽ cặp sách học sinh
Cái cặp
1
2
2
3
3
3
15/3/16
3
1
Bài 27: Vẽ theo mẫu
Lọ hoa và quả
Lọ hoa, quả cam, ...
1
2
2
3
3
4
16/3/16
1
1
Sinh hoạt chuyên môn 
2
2
3
3
5
17/3/16
1
1
Bài 27: Vẽ hoặc nặn cái ô tô
Tranh minh hoạ, bài mẫu
1
2
2
3
3
4
6
18/3/16
5
1
Bài 27: Vẽ tranh
Đề tài môi trường
Tranh minh hoạ, bài mẫu
1
2
2
4
3
Bài 27: Vẽ theo mẫu
 Vẽ cây
Tranh minh hoạ, bài mẫu
4
3
Tuần 28
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
21/3/16
2
1
Bài 28: Vẽ trang trí
Vẽ thêm vào hình có sẵn(vẽ gà) vẽ màu 
Tranh minh hoạ, bài mẫu
3
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Vẽ theo mẫu: Lọ hoa và quả
Lọ hoa, quả cam, ...
2
2
3
3
3
22/3/16
3
1
Bài 28: Vẽ trang trí
Vẽ màu vào hình có sẵn
Tranh minh hoạ, bài mẫu
5
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Vẽ tranh: Đề tài môi trường
Tranh minh hoạ, bài mẫu
2
2
3
3
4
23/3/16
1
1
Sinh hoạt chuyên môn 
2
2
3
3
5
24/3/16
1
1
Bài 28: Vẽ tiếp hình và vẽ màu vào hình vuông đường diềm
Tranh minh hoạ, bài mẫu, 
4
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Thi vẽ tranh theo chủ đề
Tranh minh hoạ, bài mẫu
2
2
3
3
4
6
25/3/16
5
1
Bài 28: Vẽ theo mẫu
Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu
Tranh minh hoạ, bài mẫu, vật mẫu
2
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Vẽ đàn gà
Tranh minh hoạ, vật mẫu
2
2
4
3
Bài 28: Vẽ trang trí
Trang trí lọ hoa 
Tranh minh hoạ, bài mẫu, 
4
3
Tuần 29
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
28/03/15
2
1
Bài 29:Tập nặn tạo dáng tự do
Nặn hoặc vẽ xé dán con vật 
Mèo thỏ, gà 
1
2
2
3
3
3
29/03/15
3
1
 Bài 29: Vẽ tranh
tĩnh vật (lọ và quả)
Mẫu vẽ
1
2
2
3
3
4
30/04/15
1
1
Sinh hoạt chuyên môn 
2
2
3
3
5
31/04/15
1
1
Bài 29: Vẽ tranh đàn gà
 Gà trống, gà mái 
1
2
2
3
3
4
6
01/04/15
5
1
Bài 25: Tập nặn tạo dáng
Đề tài ngày hội
Đất nặn, bài mẫu
1
2
2
4
3
Bài 29: Vẽ tranh
Đề tài an toàn giao thông 
Tranh an toàn giao thông, bài mẫu
4
3
Tuần 30
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
04/04/16
2
1
Bài 30: Vẽ tranh
Đề tài vệ sinh môi trường
Tranh minh hoạ, bài mẫu
3
1
 Bồi dưỡng mĩ thuật
Thi vẽ tranh theo chủ đề
Tranh minh hoạ, bài mẫu
2
2
3
3
3
05/04/16
3
1
Bài 30: Vẽ theo mẫu
Cái ấm pha trà 
Tranh minh hoạ, bài mẫu
5
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Vẽ tranh: Đề tài ngày hội
Tranh minh hoạ, bài mẫu
2
2
3
3
4
06/04/16
1
1
Sinh hoạt chuyên môn 
2
2
3
3
5
07/04/16
1
1
Bài 30: Xem tranh thiếu nhi về đề tài sinh hoạt
Bài mẫu
4
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Tập nặn tạo dáng: Đề tài tự chọn 
Đất nặn, bài mẫu 
2
2
3
3
6
08/04/16
5
1
Bài 30: Vẽ trang trí, trang trí đầu báo tường 
Tranh SGK
2
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Xé dán tranh tĩnh vật 
Tranh minh hoạ, bài mẫu
2
2
4
3
Bài 30: tập nặn tạo dáng
 Đề tài tự chọn 
Đất nặn, bài mẫu
4
3
Tuần 31
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
11/04/16
1
1
Bài 31: Vẽ trang trí
Trang trí hình vuông 
Bài mẫu
1
2
2
3
3
3
12/04/16
3
1
Bài 31: Vẽ tranh
Đề tài các con vật
Mèo, thỏ 
1
2
2
3
3
4
13/04/16
1
1
Sinh hoạt chuyên môn 
2
2
3
3
5
14/04/16
1
1
Bài 31: Vẽ cảnh thiên nhiên
Tranh ảnh phong cảnh
1
2
2
3
3
4
6
15/04/16
5
1
Bài 31: Vẽ tranh
Đề tài ước mơ của em 
Tranh ảnh bài mẫu
1
2
2
4
3
Bài 31: Vẽ theo mẫu
Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu
Mẫu vẽ 
4
3
Tuần 32
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
18/4/16
2
1
Bài 32: Thường thức mĩ thuật
Tìm hiểu về tượng
Đất nặn, hình dáng người
3
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Thi vẽ tranh theo chủ đề
Tranh minh hoạ, bài mẫu
2
2
3
3
3
19/4/16
3
1
Bài 32: Tập nặn tạo dáng
Nặn hoặc vẽ, xé dán hình dáng người 
Bài mẫu
5
1
 Bồi dưỡng mĩ thuật
 Vẽ tranh
Đề tài ước mơ của em 
Tranh minh hoạ, bài mẫu
2
2
3
3
4
20/4/16
1
1
Sinh hoạt chuyên môn 
2
2
3
3
5
21/4/16
1
1
Bài 32: Vẽ đường diềm trên váy áo 
Bài mẫu
4
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Tạo dáng và trang trí chậu cảnh
Bài mẫu, Tranh, mẫu vẽ
2
 2
3
3
4
6
22/4/16
5
1
Bài 32: Vẽ theo mẫu
Vẽ tĩnh vật (màu)
Bài mẫu
2
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Vẽ tự do 
Tranh minh hoạ, bài mẫu
2
2
4
3
Bài 32: Vẽ trang trí
Tạo dáng và trang trí chậu cảnh
Mẫu vẽ
4
3
Tuần 33 
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
25/4/16
2
1
Bài33: Vẽ theo mẫu
Vẽ cái bình đựng nước
Mẫu vẽ 
1
2
2
3
3
3
26/4/16
3
1
 Bài33: Thường thức mĩ thuật
Xem tranh thiếu nhi thế giới 
Tranh minh hoạ
1
2
2
3
3
4
27/4/16
1
1
Sinh hoạt chuyên môn
2
2
3
3
5
28/4/16
1
1
Bài 33: Vẽ tranh Bé và hoa 
Bài mẫu 
1
2
2
3
3
4
6
29/4/16
5
1
Bài 33: Vẽ trang trí: Trang trí cổng trại hoặc lều trại thiếu nhi 
Bài mẫu
1
2
2
4
 Bài 33: Vẽ tranh
Đề tài vui chơi trong mùa hè 
Tranh minh hoạ
3
3
Tuần 34
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
02/5/16
1
1
Bài 34: Vẽ tranh
Đề tài phong cảnh
Tranh minh hoạ
3
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Vẽ tranh Đề tài sinh hoạt
Tranh minh hoạ, bài mẫu
2
2
3
3
3
03/5/16
3
1
Bài 34: Vẽ tranh
Đề tài mùa hè
Tranh phong cảnh
5
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Vẽ tranh đề tài vui chơi trong mùa hè 
Tranh minh hoạ, bài mẫu
2
2
3
3
4
04/5/16
2
1
1
Sinh hoạt chuyên môn
2
2
 3
3
5
05/5/16
4
1
Bài 34: Vẽ tự do
Tranh minh hoạ, bài mẫu
4
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Vẽ tranh
Đề tài tự do 
Tranh minh hoạ, bài mẫu
2
2
3
3
4
6
06/5/16
5
1
Bài 34: Vẽ tranh
Đề tài tự chọn
Bài mẫu
2
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
tranh đề tài phong cảnh 
Tranh minh hoạ, bài mẫu
2
2
3
Bài 34: Vẽ tranh
Đề tài tự do
Tranh minh hoạ
4
3
Tuần 35 
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
09/5/15
1
1
Bài 35: Trưng bày kết quả học tập
Bài học sinh
1
2
2
3
3
3
10/5/15
3
1
Bài 35: Trưng bày kết quả học tập
Bài học sinh
1
2
2
3
3
4
11/5/15
2
1
1
Sinh hoạt chuyên môn
2
2
3
3
5
12/5/15
1
1
Bài 35: Trưng bày kết quả học tập
Bài học sinh
1
2
2
3
3
4
6
13/5/15
5
1
Bài 35: Trưng bày kết quả học tập
Bài học sinh
1
2
2
4
3
Bài 35: Trưng bày kết quả học tập
Bài học sinh
4
3
Tuần 8 
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
27/10/14
1
1
Bài 8: Vẽ hình vuông và hình chữ nhật
Bài mẫu
3
1
Bồi dưỡng Mĩ Thuật:
Vẽ theo mẫu Vẽ cái chai
Tranh, ảnh Mẫu vẽ
2
2
3
3
3
28/10/14
3
1
Bài 8: Vẽ tranh
Vẽ chân dung
Tranh sgk
5
1
Bồi dưỡng Mĩ Thuật:
Vẽ tranh đề tài an toàn giao thông
Tranh minh họa, bài mẫu
2
2
3
3
4
29/10/14
2
1
Bài 8: Xem tranh
Tiếng đàn bầu
Tranh minh hoạ
2
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
Tập vẽ hoạ tiết
Bài mẫu
2
2
3
3
5
30/10/14
4
1
Bài 8: Tập nặn tạo dáng
Nặn hoặc vẽ xé dán con vật quen thuộc
Tranh con vật 
4
1
 Bồi dưỡng mĩ thuật 
Vẽ tranh đề tài
Em đi học
Tranh minh hoạ
2
2
3
3
6
31/10/14
5
1
Bài 8: Vẽ theo mẫu
Mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu 
Bài mẫu
1
Tuần 10
Thứ
Ngày
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi sáng)
Đồ dùng
Lớp
Tiết
Tên bài dạy (buổi chiều)
Đồ dùng
2
10/11/14
1
1
Bài10: Vẽ quả
(Quả dạng tròn)
 Vật mẫu (Cam, táo, ...)
3
1
Bồi dưỡng mĩ thuật
 Vẽ tự do
Tranh , bài mẫu
2
2
3
3
3
11/11/14
3
1
Bài 10: Thường thức mỹ thuật
Xem tranh tĩnh vật
Tranh, ảnh, bài m

Tài liệu đính kèm:

  • docCac_ngay_trong_tuan_le.doc