Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần dạy số 5 năm 2012

ĐẠO ĐỨC

GIỮ GÌN SÁCH VỞ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP (T1)

I. MỤC TIÊU:

- Biết được tác dụng của sách vở, đồ dùng học tập.

- Nêu đc lợi ích của việc giữ gìn sách vở, đdht.

- Thực hiện giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập của bản thân.

- HS K-G: - Biết quyền và bổn phận của trẻ em là được đi học và phải học tập tốt.

 - Biết tự giới thiệu về bản thân một cách mạnh dạn

 GDBVMT: Hs hiểu giữ gìn sách vở, ĐDHT cẩn thận, sạch đẹp là một việc làm góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, BVMT, làm cho môi trường luôn sạch, đẹp.

 SDNLTK : - Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập là tiết kiệm được tiền của, tiết kiệm được nguồn tài nguyên có liên quan tới sản xuất sách vở, đồ dùng học tập

 – Tiết kiệm năng lượng trong việc sản xuất sách vở, đồ dùng học tập

 

doc 17 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 16/01/2020 Lượt xem 81Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần dạy số 5 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: 
- Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh hoạt động tích cực.
- Liên hệ: Sử dụng năng lượng tiết kiệm
- Dặn Học sinh về nhà sửa sang lại sách vở, đồ dùng ht để tuần sau lớp sẽ mở hội thi “ Sách vở đồ dùng ht của ai đẹp nhất ”.
1 HS trả lời
Học sinh tô màu các đdht trong tranh.
- Trao đổi bài nhau để nhận xét đúng sai . 
Hs trao đổi với nhau về nội dung :
+ Các đồ dùng em có là gì ?
+ Đồ dùng đó dùng làm gì ?
+ Cách giữ gìn đồ dùng ht .
- Tổ cử đại diện lên trình bày trước lớp .Hs nhận xét đúng sai bổ sung .
 Hs làm bài tập 
Hs quan sát tranh trả lời câu hỏi .
Bạn Nam lau cặp , bạn Lan sắp xếp bút vào hộp bút gọn gàng , bạn Hà và bạn Vũ dùng thước và cặp đánh nhau .
Vì bạn biết giữ gìn đồ dùng ht cẩn thận .
Vì bạn xé vở , dùng đồ dùng ht đánh nhau làm cho đồ dùng mau hư hỏng .
Hs tự sắp xếp lại đồ dùng ht trong hộc bàn , vuốt lại góc sách vở ngay ngắn .
HS lắng nghe
Thực hiện theo bài học
	PPCT: 17 TOÁN
SỐ 7
I.MỤC TIÊU:
Biết 6 thêm 1 được 7, viết số 7 ; đọc, đếm được từ 1 đến 7 ; biết so sánh các số trong phạm vi 7, biết vị trí số 7 trong dãy số từ 1 đến 7.
HS làm được bài tập: 1, 2, 3
HS khuyết tật: làm được bài tập 1, 2
II. PHƯƠNG TIỆN :
 -GV: các vật mẫu có số lượng là 7
 - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
 1. Ổn định lớp : hs hát
 2. Kiểm tra bài cũ
 - Hs đếm từ 1 đến 6 và ngược lại
 GV Nhận xét, ghi điểm. Nhận xét KTBC:
 3. Các hoạt động chủ yếu DH bài mới :
Giới thiệu bài 
HOẠT ĐỘNG 1: Giới thiệu số 7:
 +Mục tiêu : Có khái niệm ban đầu về số 7.
+Cách tiến hành : Bước 1: Lập số 7.
- Hướng dẫn HS xem tranh và hỏi:”Có sáu bạn đang chơi cầu trượt, một em khác đang chạy tới. Tất cả có mấy em?”.
-GV yêu cầu HS:
 -Sau đó cho HS quan sát tranh vẽ trong sách và giải thích”sáu chấm tròn thêm một chấm tròn là bảy chấm tròn, sáu con tính thêm một con tính là bảy con tính”.
-GV chỉ vào tranh vẽ trong sách và nhắc lại
 -GV nêu:”Các nhóm này đều có số lượng là bảy”.
Bước 2: Giới thiệu chữ số 7 in và số 7 viết.
-GV nêu:”Số bảy được viết bằng chữ số 7”.
-GV giới thiệu chữ số 7 in, chữ số 7 viết. 
-GV viết (đính bảng) chữ số 7:
Bước 3: Nhận biết thứ tự của số 7 trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
GV hướng dẫn:
GV giúp HS:
* Hoạt động 2: Bài 1
Mục tiêu: HS biết đọc, viết số 7.
GV hướng dẫn HS viết số 7:
GV nhận xét bài viết của HS.
*Hoạt động 3: Bài 2
Mục tiêu: Nhận biết được cấu tạo số 7
GV nêu câu hỏi để HS nhận ra cấu tạo số 7. VD: Có mấy con bướm trắng, mấy con bướm xanh ? Trong tranh có tất cả mấy con bướm? Nêu câu hỏi tương tự với các tranh còn lại.
GV chỉ vào tranh và yêu cầu HS nhắc lại:
GV KT và nhận xét bài làm của HS.
* Hoạt động 4: Bài 3
Mục tiêu: HS biết vị trí số 7 trong dãy số từ 1 đến 7. Biết so sánh các số trong phạm vi 7.
GV HD HS làm bài : Đếm số hình vuông trong mỗi cột và viết số tương ứng
Cho HS làm vào vở 1 3 5 7
	 2 4 6 
	7  4  1
GV chấm một số bài và nhận xét
4. Củng cố, dặn dò: 
 -Vừa học bài gì ? Xem lại các bài tập đã làm.
-Chuẩn bị: sách Toán 1, vở Toán, hộp đồ dùng học Toán để học bài: “Số 8” - NXTH
 2 em
- HS xem tranh
-TL:” Có tất cả 7 em”.
-HS lấy ra 6 hình tròn, sau đó thêm 1 hình tròn và nói: sáu hình tròn thêm một hình tròn là bảy hình tròn.
-Quan sát tranh.
-Vài HS nhắc lại.
-HS đọc:”bảy”.
HS đếm từ 1 đến 7 rồi đọc ngược lại từ 7 đến 1.
HS nhận ra số 7 đứng liền sau số 6 trong dãy các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
-HS nhắc yêu cầu bài 1:” Viết số 7”.
-HS viết số 7 một hàng.
-HS nhắc lại yêu cầu:” Điền số”.
-HS viết số thích hợp vào ô trống. 
-HS trả lời:
7 gồm 6 và 1, gồm 1 và 6.
7 gồm 5 và 2, gồm 2 và 5.
7 gồm 4 và 3, gồm 3 và 4. 
-HS nhắc lại yêu cầu bài 3:” Viết số thích hợp vào ô trống”.
-HS điền số thích hợp vào ô trống rồi đọc theo thứ tự 
1 2 3 4 5 6 7, ...
7 6 5 4 3 2 1
-Nhận biết số 7 là số đứng liền sau số 6 trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Trả lời (Số 7).
Lắng nghe.
Thứ ba ngày 18 tháng 09 năm 2012
 PPCT: 18 TOÁN
SỐ 8 
I.MỤC TIÊU:
 Biết 7 thêm 1 được 8, viết số 8; đọc đếm được từ 1 đến 8; biết so sánh các số trong phạm vi 8, biết vị trí số 8 trong dãy số từ 1 đến 8.
 HS làm được bài tập: 1, 2, 3
 HS khuyết tật: làm bài 1, 2
 II. PHƯƠNG TIỆN:
 -GV: một số hình vuông (tròn) có số lượng là 8
 - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1, vở Toán.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
 1. Ổn định lớp: Hs hát
 2. Kiểm tra bài cũ
 Làm bài tập 3/29: Viết số thích hợp vào ô trống:
 1, , 3 , , , , 7 ; 7, , , 4 , , , 1
 (2HS viết bảng lớp -cả lớp viết bảng con). 
 GV Nhận xét, ghi điểm. Nhận xét KTBC:
 3. Bài mới:
Giới thiệu bài 
HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu số 8 :
 +Mục tiêu : Có khái niệm ban đầu về số 8.
Bước 1: Lập số 8.
- Hướng dẫn HS xem tranh và hỏi:”Có bảy bạn đang chơi nhảy dây, một em khác đang chạy tới. Tất cả có mấy em?”. -GV yêu cầu HS:
ChoHS quan sát tranh vẽ trong sách và giải thích”bảy chấm tròn thêm một chấm tròn là tám chấm tròn, bảy con tính thêm một con tính là tám con tính”.
-GV nêu:”Các nhóm này đều có số lượng là tám”.
Bước 2: Giới thiệu chữ số 8 in và số 8 viết.
-GV nêu:”Số tám được viết bằng chữ số 8”.
-GV giới thiệu chữ số 8 in, chữ số 8 viết. 
-GV giơ tấm bìa có chữ số 8 (Hoặc viết bảng):
Bước 3: Nhận biết thứ tự của số 8 trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
GV hướng dẫn:
GV giúp HS:
* Hoạt động 2: Bài 1, 2
Mục tiêu: HS biết đọc, viết số 8. Biết dược cấu tạo số 8.
+ Bài 1:
 GV hướng dẫn HS viết số 8:
 GV nhận xét bài viết của HS.
+ Bài 2: 
GV nêu câu hỏi để HS nhận ra cấu tạo số 8.VD:Bên trái có mấy chấm tròn,bên phải có mấy chấm tròn?Tất cả có mấy chấm tròn? 
Nêu câu hỏi tương tự với các tranh còn lại.
GV chỉ vào tranh và yêu cầu HS nhắc lại cấu tạo số 8.
GV KT và nhận xét bài làm của HS.
* Hoạt động 3: Bài 3
Mục tiêu: Biết so sánh các số trong phạm vi 8, biết vị trí số 8 trong dãy số từ 1 đến 8
GV HD HS làm bài :
GV chấm một số bài và nhận xét
4. Củng cố, dặn dò: 
 -Vừa học bài gì ? Xem lại các bài tập đã làm.
-Chuẩn bị: sách Toán 1, vở Toán, hộp đồ dùng học Toán để học bài: “Số 9”.
-Nhận xét tuyên dương.
 2 HS làm ở bảng
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
- HS xem tranh
-TL:” Có tất cả 8 em”.
-HS lấy ra 7 que tính, sau đó thêm 1 que tính và nói: bảy que tính thêm một que tính là tám que tính
-Quan sát tranh.
-Vài HS nhắc lại: Bảy thêm một là tám.
-HS đọc: “tám”.
HS đếm từ 1 đến 8 rồi đọc ngược lại từ 8 đến 1.
HS nhận ra số 8 đứng liền sau số 7 trong dãy các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
-HS nhắc lại yêu cầu bài 1:” Viết số 8”.
-HS viết số 8 một hàng.
-HS nhắc yêu cầu:” Điền số”.
-HS viết số thích hợp vào ô trống. 
-HS trả lời:
8 gồm 7 và 1, gồm 1 và 7.
8 gồm 6 và 2, gồm 2 và 6.
8 gồm 5 và 3, gồm 3 và 5.
8 gồm 4 và 4. 
-HS nhắc yêu cầu bài 3:” Viết số thích hợp vào ô trống”.
-HS điền số thích hợp vào ô trống rồi đọc theo thứ tự từ 1 đến 8 và từ 8 đến 1.
-Nhận biết số 8 là số đứng liền sau số 7 trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8.
Trả lời:(số 8).
Lắng nghe. 
ÔN TẬP BÀI HAI BÀI HÁT: 
QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP, MỜI BẠN VUI MÚA CA
I. Mục tiêu: 
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát.
- Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát
- Biết hát kết hợp một vài động tác phụ họa đơn giản
II. Chuẩn bị của GV:
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1. Ổn định lớp:
Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bi cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn bài hát
3. Bài mới
*Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Quê hương tươi đẹp.
- Cho HS nghe giai điệu bài hát Quê hương tươi đẹp
- Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, là dân ca của dân tộc nào?
- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức:
+ Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp bằng tay)
+ Đệm đàn và bắt nhịp cho HS.
+ Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách, tiết tấu lời ca ( Hoặc gõ đệm)
+ Hướng dẫn HS hát kết hợp với vận động phụ hoạ. ( Nhún theo nhịp)
- Mời HS lên biểu diễn trước lớp ( Hát kết hợp vận động phụ họa)
- Nhận xét
*Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca.
- GV treo tranh minh hoạ kết hợp cho HS nghe giai điệu bài hát để HS đoán tên bài hát, tác giả sáng tác.
- GV hướng dẫn HS ôn bài hát ( Cách thức như ở bài Quê hương tươi đẹp)
- Nhận xét
Hoạt động 3: Trò chơi theo bài đồng dao Ngựa ông đã về.
- Hướng dẫn lại cách thức chơi, ôn đọc lại bài đồng dao Ngựa ông đã về. Sau đó GV chia lớp thành 2 hoặc 3 đội chơi, mỗi đội gồm 2 nhóm nam và nữ riêng, tiến hành trò chơi như ở tiết trước.
4. Củng cố - Dặn dò.
- Kết thúc tiết học, GV nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những nhóm chưa đạt cần cố gắng hơn). Nhắc HS về ôn lại 2 bài hát đã học
- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát.
+ Quê hương tươi đẹp
+ Dân ca Nùng
- Hát theo hướng dẫn của giáo viên
+ Hát không có nhạc
+ Hát theo nhạc đệm
+ Ht kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca.
- Hát kết hợp với vận động phụ hoạ theo hướng dẫn.
- HS biểu diễn trước lớp
+ Từng nhóm.
+ Cá nhân
- HS xem tranh, nghe giai điệu và trả lời:
+ Bài hát: Mời bạn vui múa ca.
+ Tác giả: Phạm Tuyên
- HS ôn hát theo hướng dẫn.
+ Cả lớp hát.
+ Từng dãy, nhóm, cá nhân hát.
- HS ht kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca.
- HS thực hiện đọc câu đồng dao và vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu tiết tấu lời ca.
- HS tham gia trị chơi, những em ở tiết trước chưa tham gia nên tích cực hơn ở tiết này.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.
Thứ tư ngày 19 tháng 09 năm 2012
 PPCT: 19 TOÁN
 SỐ 9
I.MỤC TIÊU:
 Biết 8 thêm 1 được 9, viết số 9; đọc đếm được từ 1 đến 9; biết so sánh các số trong phạm vi 9, biết vị trí số 9 trong dãy số từ 1 đến 9.
 HS làm được bài tập: 1, 2, 3, 4
 HS khuyết tật: làm được bài 1, 2
 II. PHƯƠNG TIỆN:
 -GV: một số vật mẫu có số lượng là 9
 - HS: que tính. Sách Toán 1, vở Toán.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
1. Ổn định lớp: hs hát
 2. Kiểm tra bài cũ:
 Yêu cầu hs đếm từ 1 đến 8 và từ 8 về 1
 Hs viết số từ 1 à 8 và từ 8 à 1
 GV nhận xét, ghi điểm. Nhận xét KTBC:
 3. Các hoạt động chủ yếu DH bài mới:
 Giới thiệu bài : số 9 
HOẠT ĐỘNG 1: Giới thiệu số 9 :
 +Mục tiêu : Có khái niệm ban đầu về số 9.
+Cách tiến hành : Bước 1: Lập số 9.
- Hướng dẫn HS xem tranh và hỏi:”Có tám bạn đang chơi , một em khác đang chạy tới. Tất cả có mấy em”. GV yêu cầu HS:
Cho HS quan sát tranh vẽ trong sách và giải thích”tám chấm tròn thêm một chấm tròn là chín chấm tròn, tám con tính thêm một con tính là chín con tính”.
-GV nêu:”Các nhóm này đều có số lượng là chín”.
Bước 2: Giới thiệu chữ số 9 in và số 9 viết.
-GV nêu:”Số chín được viết bằng chữ số 9”.
-GV giới thiệu chữ số 9 in, chữ số 9 viết. 
-GV giơ tấm bìa có chữ số 9:
Bước 3: Nhận biết thứ tự của số 9 trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
GV hướng dẫn:
GV giúp HS:
* HOẠT ĐỘNG 2: Bài 1
Mục tiêu: HS viết được số 9
Nêu yêu cầu
 GV hướng dẫn HS viết số 9:
 GV nhận xét bài viết của HS.
* HOẠT ĐỘNG 3: Bài 2
Mục tiêu: Nhận biết được cấu tạo của số 9
Hướng dẫn HS đếm số con tính và điền số
GV nêu câu hỏi để HS nhận ra cấu tạo số 9.VD: Bên trái có mấy con tính, bên phải có mấy con tính? Tất cả có mấy con tính? 
Nêu câu hỏi tương tự với các tranh còn lại.
GV chỉ vào tranh và yêu cầu HS nhắc lại cấu tạo số 9:
GV KT và nhận xét bài làm của HS.
* HOẠT ĐỘNG 4: Bài 3, bài 4
Mục tiêu: Biết so sánh các số trong phạm vi 9, biết vị trí số 9 trong dãy số từ 1 đến 9.
- Bài 3: 
GV HD HS làm bài, lưu ý HS đầu nhọn của dấu luôn quay về số bé hơn
Cho HS làm bảng con
GV nhận xét, sửa bài
-Bài 4: 
Hướng dẫn học sinh dựa vào thứ tự của các số trong dãy số từ 1 đến 9 để điền số thích hợp
Cho HS làm vở
GV chấm một số vở và nhận xét. 
4. Củng cố, dặn dò:
-Vừa học bài gì ? Xem lại các bài tập đã làm.
-Chuẩn bị: sách Toán 1, vở Toán, hộp đồ dùng học Toán để học bài: “Số 0”. Nhận xét tiết học
2 HS đếm
1 hs nhắc
- HS xem tranh
-TL:” Có tất cả 9 em”.
-HS lấy ra 8 hình tròn, sau đó thêm 1 hình tròn và nói: tám hình tròn thêm một hình tròn là chín hình tròn
-Quan sát tranh.
-Vài HS nhắc lại:”tám thêm một là chín”.
Hs ghép bảng cài: 9
-HS đọc:“chín”.
HS đếm từ 1 đến 9 rồi đọc ngược lại từ 9 đến 1.
HS nhận ra số 9 đứng liền sau số 8 trong dãy các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
-HS nhắc lại yêu cầu :” Viết số 9”.
-HS viết số 9 một hàng:
9 9 9 9
-HS nhắc yêu cầu:” Điền số”.
-HS viết số thích hợp vào ô trống. 
-HS trả lời: 
9 gồm 8 và 1; gồm 1 và 8.
8 gồm 7 và 2, gồm 2 và 7.
8 gồm 6 và 3, gồm 3 và 6.
8 gồm 5 và 4, gồm 4 và 5.
-HS nhắc lại yc :” Điền dấu thích hợp vào ô trống”.
 HS lên bảng làm, CL làm bảng con.
8 8
9 > 8 8 7
9 = 9 7 6
HS chữa bài : đọc kết quả vừa làm .
Nhắc yêu cầu: điền số
HS làm vào vở: 
8 < 9 7 < 9 7 < 8 < 9
9 > 8 8 > 7 6 < 7 < 8
HS nghe
THỦ CÔNG
XÉ, DÁN HÌNH TRÒN
I.MỤC TIÊU: 
- Biết cách xé, dán hình tròn; xé dán được hình tròn, đường xé có thể bị răng cưa; hình dán có thể chưa phẳng.
HS khéo tay: Xé, dán được hình tròn, đường xé ít bị răng cưa, hình dàn có thể chưa phẳng; Có thể xé được thêm hình tròn có kích thước khác; Có thể kết hợp vẽ trang trí hình tròn.
II.CHUẨN BỊ:
 GV: bài mẫu, giấy thủ công
HS vở thủ công, giấy màu, bút chì, hồ dán.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bi cũ: 
Hai HS lên bảng xé hình vuông
GV quan sát đánh giá.
 3. Bài mới:
Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
Cho HS xem bài mẫu, hỏi:
+ Tìm những đồ vật có dạng hình tròn mà em biết?
Xung quanh ta có nhiều đồ vật có dạng hình tròn, em hãy ghi nhớ đặc điểm của các đồ vật đó để tập xé dán cho đúng hình tròn.
HD Vẽ vẽ xé hình tròn
GV thao tác mẫu để đánh dấu, đếm ô và vẽ một hình vuông cĩ cạnh 8 ô; xé hình vuông rời khỏi tờ giấy màu; lần lượt xé 4 góc của hình vuông theo đường vẽ. Sau đó xé dần dần chỉnh sửa thành hình tròn.
Hướng dẫn dán hình tròn:
Sau khi đã xé được hình tròn, GV hướng dẫn dán hình.
Xếp hình cho cân đối trước đối trước khi dán, bôi một lớp hồ mỏng, đều rồi dán vào vở.
GV quan sát hướng dẫn thêm khi HS bôi hồ.
 Học sinh thực hành:
GV quan sát hướng dẫn thêm cho những em còn lung túng.
Chấm một số bài, nhận xét đánh giá sản phẩm
4. Nhận xét- dặn dò:
 Nhận xét tiết học: 
 + Việc chuẩn bị cho bài học
 + Tinh thần, thái độ học tập
 + Ý thức vệ sinh, an toàn lao động
Dặn dò: Xé, dán hình quả cam.
Hát
Hai HS lên bảng xé hình vuông cả lớp quan sát và nhận xét.
HS quan sát bài mẫu.
Ông Trăng, cái mâm, cái đĩa
HS lắng nghe.
HS quan sát
HS quan sát
HS thực hành cá nhân.
HS trình bày sản phẩm vào vở.
Hs lắng nghe
Hs lắng nghe
HS chuẩn bị bi sau xé, dán hình quả cam
Thứ năm ngày 20 tháng 09 năm 2012
 PPCT: 5 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
 VỆ SINH THÂN THỂ
I. MỤC TIÊU
- Nêu được các việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh thân thể. Biết cách rửa mặt, rửa tay chân sạch sẽ.
- HS K-G: Nêu được cảm giác khi bị mẩn ngứa, ghẻ, chấy rận, đau mắt, mụn nhọt. Biết cách đề phòng các bệnh về da.
- SDNLTK: Giáo dục HS biết tắm, gội, rửa tay, chân sạch sẽ, đúng cách bằng nước sạch và tiết kiệm nước khi thực hiện các công việc này.Ví dụ : Khi tắm không xối nước quá nhiều, không để vòi nước, vòi hoa sen chảy liên tục, ...
- KNS: Kĩ năng ra quyết định: nên và không nên làm gì để bảo vệ thân thể
II. PHƯƠNG TIỆN:
 GV: SGK
 HS: SGK
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ổn định lớp: Hs hát
Kiểm tra bài cũ:
- Muốn bảo vệ mắt con phải làm gì?
- Muốn bảo vệ tai con làm như thế nào?
- Nhận xét bài cũ. 
 3. Các hoạt động chủ yếu DH bài mới: 
-GVGiới thiệu bài và ghi tựa 
Hoạt động 1: Làm việc với SGK
*Mục tiêu: Tự liên hệ về những việc mỗi HS đã làm để giữ vệ sinh cá nhân
Bước 1: 
GV cho cả lớp khám tay 
GV theo dõi 
Tuyên dương những bạn tay sạch 
- GV cho HS thảo luận nhóm 4 (Nội dung thảo luận HS nhớ lại những việc mình đã làm đễ cho cơ thể sạch sẽ) 
GV theo dõi HS thực hiện.
Bước 2
Đại diện một số em lên trình bày.
- GV theo dõi sửa sai 
GV kết luận: Muốn cho cơ thể luôn khoẻ mạnh, sạch sẽ các con cần phải thường xuyên tắm rửa thay quần áo,cắt móng tay ,móng chân
HĐ2 : Làm việc với SGK
*Mục tiêu: HS nhận ra việc gì nên làm và không nên làm để giữ da , cơ thể luôn sạch sẽ
Bước 1: 
-Gv hướng dẫn HS quan sát hình/11SGK và tập đặt câu hỏi cho từng hình.ví dụ:
-HS chỉ vào hình đàu tiên bên trái trang sách và hỏi:
 . Hai bạn đang làm gì?
 , Theo bạn việc làm đó là đúng hay sai?
Bước 2: 
-GV cho HS xung phong trả lời
* Kết luận: 
Muốn cho cơ thể luôn sạch sẽ , khoẻ mạnh các con nên: tắm rửa thường xuyên, mặc đủ ấm , không tắm những nơi nước bẩn.
HĐ3: Thảo luận chung :
Mục tiêu: Biết trình bày các việc làm hợp vệ sinh như tắm ,rửa tay , biết làm vào lúc nào.
Bước 1
 GV nêu
- Hãy nêu các việc làm cần thiết khi tắm 
- GV theo dõi HS nêu
GV kết luận: 
Trước khi tắm các con cần chuẩn bị nước , xà bông, khăn tắm , áo quần; Tắm xong lau khô người . Chú ý khi tắm cần tắm nơi kín gió.
Liên hệ sử dụng năng lượng tiết kiệm
- Bước 2
 Khi nào ta nên rửa tay?
- Khi nào ta nên rửa chân?
 4. Củng cố – dặn dò :
- Vừa rồi các con học bài gì? 
Hãy nêu lại những việc nên làm để cho cơ thể luôn sạch sẽ ?
Hãy nêu những việc không nên làm để cho cơ thể luôn sạch sẽ.
GV nhận xét HS trả lời
Dặn dò: Cả lớp thực hiện tốt nội dung bài học 
 Nhận xét tiết học 
1 HS trả lời
1 HS trả lời
HS thực hiện khám tay nhau 
HS thực hiện 
HS nêu lại những việc đã làm để cho cơ thể luôn khoẻ mạnh là:
- Tắm rửa, gội đầu, thay quần áo, cắt móng tay,móng chân,
-HS theo dõi
* KNS: kĩ năng ra quyết định
PP/KT: thảo luận nhóm
-HS thay phiên nhau tập đặt câu hỏi và trả lời.
- Đại diện một số em lên trả lời.
- Hình 1: Bạn đang còn tắm
- Hình2: 2 bạn dã đầy đủ đồ ấm di học 
- Hình 3: 1 bạn chải tóc 
- Hình 4: 1 bạn đi học chân không mang dép.
- Hình 5: 1 bạn đang tắm cùng với trâu ở hồ:
HS lắng nghe
-HS nêu suy nghĩ của mình
-HS theo dõi
 HS nêu: trước khi ăn, uống, 
Khi mới di học về, khi đi ngủ, 
HS trả lời
Tắm rửa, thay áo quần hàng ngày
	PPCT: 5	MĨ THUẬT
VẼ NÉT CONG
I/MỤC TIÊU
- HS nhận biết nét cong
- Biết cách vẽ nét cong
- Tập vẽ hình có nét cong và tô màu 
HS K-G: vẽ được một tranh đơn giản có nét cong và tô màu theo ý thích
II/CHUẨN BỊ
HS: vở tập vẽ, bút chì đen, màu
III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ổn định lớp: 
Kiểm tra bài cũ
GV kiểm tra đồ dùng học mỹ thuật
Nhận xét KTBC, tuyên dương HS chuẩn bị tốt
 3. Dạy học bài mới:
a. Giới thiệu các nét cong:
- GV vẽ lên bảng một số nét cong, nét lượn sóng, nét cong kín và hỏi: Đây là nét gì?
- GV vẽ lên bảng: quả, lá cây, sóng nước, dãy núi
- GV gợi ý HS: các hình vẽ trên được tạo ra từ nét gì?
b.Hướng dẫn HS cách vẽ nét cong:
- GV vẽ và hướng dẫn cho HS nhận ra:
 + Cách vẽ nét cong.
 + Các hình hoa, quả được vẽ từ nét cong (h2, bài 5, Vở tập vẽ 1).
c.Thực hành:
- GV gợi ý HS làm bài tập (Cho HS xem tranh gợi ý).
+ Cho HS vẽ vào vở tập vẽ.
- Nhắc HS vẽ to vừa với phần giấy ở vở vẽ. 
4. Nhận xét, đánh giá:
- GV cùng HS nhận xét một số bài vẽ. 
5.Dặn dò:
HS hát
HS tự kiểm tra lẫn nhau
+ HS quan sát và trả lời câu hỏi. 
- Đây là nét cong
- Được vẽ từ nét cong
+ HS theo dõi cách vẽ.
+ HS làm bài theo gợi ý của GV.
+ HS nhận xét bài của bạn.
Thứ sáu ngày 21 tháng 09 năm 2012
 PPCT: 20	TOÁN
SỐ 0
I. MỤC TIÊU:
 Viết được số 0; đọc và đếm được từ 0 đến 9; biết so sánh số 0 với các số trong phạm vi 9, nhận biết được số 0 trong dãy số từ 0 đến 9
 HS làm được bài tập: 1, 2 (dòng 2), 3 (dòng 3), 4 (cột 1, 2)
 HS khuyết tật: làm được bài 1, 2
II. PHƯƠNG TIỆN:
 - GV: SGK, que tính
 - HS: Sách Toán 1, que tính vở Toán.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
 Ổn định lớp: Hs hát
Kiểm tra bài cũ:
Hs đếm từ 1 đến 9 và ngược lại
Viết bảng con: 1 à 9
Nhận xét
Các hoạt động chủ yếu DH bài mới:
Giới thiệu bài trực tiếp 
HOẠT ĐỘNG 1:. Giới thiệu số 0 :
 +Mục tiêu : Có khái niệm ban đầu về số o.
+Cách tiến hành : Bước 1: Hình thành số 0.
-Hướng dẫn HS: 
Cho HS quan sát tranh vẽ trong sách và lần lượt hỏi: 
 “Lúc đầu trong bể có mấy con cá?”
 “Lấy đi một con cá thì còn lại mấy con cá?”
 “Lấy tiếp một con cá nữa thì còn mấy con cá?”
 “Lấy nốt một con cá nữa, trong bể còn lại mấy con cá?”
-GV nêu:”Để chỉ không còn con cá nào hoặc không có con cá nào ta dùng số không”.
Bước 2: Giới thiệu chữ số 0 in và số 0 viết.
-GV nêu:”Số không được viết bằng chữ số 0”.
-GV giới thiệu chữ số 9 in, chữ số 9 viết. 
-GV giơ tấm bìa có chữ số 0:
Bước 3: Nhận biết vị trí của số 0 trong dãy số từ 0 đến 9.
-GV hướng dẫn:
GV giúp HS:
GV ghi 0 < 1, 
* HOẠT ĐỘNG 2:Bài 1
Mục tiêu: HS viết được số 0
 GV hướng dẫn HS viết số 0:
 GV nhận xét bài viết của HS.
* HOẠT ĐỘNG 3: bài 2, 3
Mục tiêu: Nhận biết được vị trí số 0 trong dãy số từ 0 đến 9
- Bài 2 (dòng 2): 
Hướng dẫn HS điền số theo thứ tự từ bé đến lớn
HS làm vào bảng lớp – bảng con
GV KT và nhận xét bài làm của HS.
-Bài 3 (dòng 3): HS làm ở bảng con.
GV giới thiệu HS làm quen với thuật ngữ “Số liền trước” VD: ChoHS quan sát dãy số từ 0 đến 9 rồi nêu:”Số liền trước của 2 là1”.”Số liền trước của 1 là 0” HD HS xác định số liền trước của một số cho trước rồi viết vào ô trống.
GV nhận xét.
* HOẠT ĐỘNG 4:Bài 4 (cột 1, 2):
Mục tiêu: Biết so sánh số 0 với các số trong phạm vi 9
HD HS dựa vào dãy số từ 0 đến 9 để so sánh, số đứng trước sẽ bé bé hơn số đứng sau, đầu nhọn của dấu luôn quay về số bé hơn
GV chấm một số vở và nhận xét. 
4. Củng cố, dặn dò:
-Vừa học bài gì ? Xem lại các bài tập đã làm.
-Chuẩn bị: sách Toán 1, vở Toán, hộp đồ dùng học Toán để học bài: “Số 10”. NXTH
 2 HS đếm xuôi, đếm ngược
1 HS làm BL, Lớp làm vào BC
-HS lấy 4 que tính, rồi lần lượt bớt đi một que tí

Tài liệu đính kèm:

 • docTUAN 5 TRINH HANH.doc