Kế hoạch bài giảng khối 1 - Tuần 2

I / Muc tiêu :

1. Kiến thức :

_ Học sinh nhận biết được các dấu , .

2. Kỹ năng :

_ Biết ghép các tiếng bé , bẹ

_ Biết được các dấu , . ở tiếng chỉ các đồ vật, sự vật

3. Thái độ :

_ Yêu thích ngôn ngữ tiếng việt

_ Tự tin trong giao tiếp

II / Chuẩn bị :

1. Giáo viên :

_ Bảng có kẻ ô li

_ Các vật giống như hình dấu , .

_ Tranh minh họa các tiếng : giỏ , khỉ, thỏ, hổ , mỏ, qụa, cọ, nụ, cụ

2. Học sinh :

_ Sách ,bảng con

_ Bộ đồ dùng học tiếng việt

 

doc 50 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 24/08/2018 Lượt xem 123Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài giảng khối 1 - Tuần 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiến thức : 
Học sinh đọc viết được tiếng be , có dấu thanh ø , õ 
Luyện nói được theo chủ đề . Nói về bè và tác dụng của nó trong đời sống
Kỹ năng : 
Rèn viết đúng mẫu, đều đẹp
Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung tranh 
Thái độ : 
Yêu thích ngôn ngữ tiếng việt
Tự tin trong giao tiếp
Chuẩn bị :
Giáo viên :
Sách giáo khoa 
Tranh vẽ sách giáo khoa trang 13
Học sinh :
Sách giáo khoa 
Vở tập viết
Các hoạt động:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu : 
Chúng ta sẽ học tiết 2
Dạy và học bài mới:
Hoạt động 1 : Luyện đọc
Muc Tiêu : Đọc đúng tiếng có dấu ø , õ
Giáo viên cho học sinh đọc tiếng bè , bẽ ở trên bảng
Giáo viên sửa lỗi phát âm cho học sinh 
ĐDDH : Bảng chữ ở lớp
Hình thức học : Cá nhân 
Phương pháp : Luyện tập 
Học sinh đọc
Học sinh đọc phát âm theo lớp, nhóm, bàn , cá nhân 
Hoạt Động 2 : Luyện viết
Muc Tiêu : Viết và đặt dấu thanh đúng
* c¸c b­íc ho¹t ®éng
Giáo viên cho học sinh nhắc lại cách cầm bút, tư thế ngồi viết
Giáo viên hướng dẫn học sinh tập tô tiếng bè , bẽ theo qui trình
Tiếng bè : Bắt đầu từ đường kẻ 2 viết nét khuyết trên , lia bút nối với nét thắt, từ nét thắt của chữ bê lia bút nối với chữ e, sau đó nhấc bút viết dấu huyền trên con chữ e
Tiếng bẽ : Viết tiếng be xong nhấc bút viết dấu ngã trên con chữ e 
Giáo viên cho học sinh tô vào vở
Giáo viên lưu ý học sinh cách 1 đường kẻ dọc tô tiếng thứ 2
Giáo viên quan sát và giúp đỡ các em chậm
Hoạt Động 3 : Luyện nói
Muc Tiêu : Nhìn tranh nói được theo chủ đề
* c¸c b­íc ho¹t ®éng
Giáo viên treo tranh 13 sách giáo khoa cho học sinh xem 
Quan sát tranh em thấy tranh vẽ gì ?
Giáo viên gợi mở thêm nội dung tranh
Bè đi trên cạn hay dưới nước ?
Thuyền khác bè như thế nào ?
Bè thường chở gì ?
Giáo viên phát triển chủ đề luyện nói
Tại sao phải dùng bè mà không dùng thuyền ?
Em có trông thấy bè bao giờ chưa ?
Em đọc lại tên của bài này
ĐDDH : Bảng chữ mẫu
Hình thức học : Lớp, cá nhân 
Phương pháp : Luyện tập, giảng giải , thực hành 
Học sinh nhắc lại
Học sinh quan sát giáo viên viết 
Học sinh tô vào vở
ĐDDH : Tranh vẽ
Hình thức học : Lớp, cá nhân, nhóm
Phương pháp : Thực hành, trực quan, thảo luận, đàm thoại 
Học sinh xem và thảo luận nội dung tranh 
Học sinh nêu theo cảm nhận của mình 
Bè đi dưới nước
Thuyền làm bằng gỗ, bè làm bằng tre nứa ghép lại
Chở gỗ
Học sinh nêu theo sự hiểu biết của mình 
Học sinh đọc : bè
3. KÕt lu©n:
Phương pháp : Thi đua trò chơi ai nhanh hơn
Giáo viên viết các tiếng : khỉ, hè, về, đến, sẽ, vẽ, mẻ, bé nhè mẹ
Nhận xét
Hoạt động lớp
Học sinh cử mỗi tổ 3 em đại diện lên gạch chân tiếng có dấu huyền, ngã
Lớp hát 1 bài
Tìm dấu thanh và tiếng vừa học ở sách báo 
Học lại bài . Xem trước bài mới
Làm bài tập
tiÕt 4 : HÁT NHẠC
$ 2 : ÔN: Quê Hương Tươi Đẹp
I/. MỤC TIÊU :
1/. Kiến thức : 
Học đúng giai điệu lời ca
2/. Kỹ năng :
Biết vỗ tay theo nhạc. Vận động múa theo nhạc. Tập biểu diễn bài hát
3/. Thái độ :
Giáo dục tình cảm yêu quê hương
II/. CHUẨN BỊ :
1/. Giáo viên: Chuẩn bị các động tác phụ họa - Băng nhạc, máy hát
2/. Học sinh: Nhạc cụ
III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	1. Giíi thiƯu bµi:
- ỉn ®Þnh tỉ chøc:
- KiĨm tra bµi cị: 
- Giíi thiƯu bµi míi:
2. Ph¸t triĨn bµi:
HOẠT ĐỘNG 1
Oân Bài Hát Quê Hương
Mục tiêu :
	Giúp học sinh nhớ lời ca và giai điệu
Phương pháp : Thực hành
* c¸c b­íc ho¹t ®éng
Oân luyện bài hát
Hát kết hợp với vận động phụ họa (vỗ tay theo tiết tấu chuyển dịch chân)
Yêu cầu học sinh hát biểu diễn
HOẠT ĐỘNG 2
Vỗ Tay – Nhạc Cụ
Mục tiêu :
Rèn luyện kỹ năng nhận biết giai điệu của bài
* c¸c b­íc ho¹t ®éng
Hướng dẫn vỗ tay theo tiết tấu 
	Quê hương em biết bao tươi đẹp
 ..
Kết hợp vỗ tay theo phách, theo tiết tấu bằng nhạc cụ
3. KÕt lu©n: 
Kiểm tra kiến thức theo yêu cầu
Nhận xét tiết học
Xem bài “ Mời bạn vui múa”
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hình thức : Học theo lớp
Hát đồng thanh
Hát cá nhân
Hát nhóm
Biểu diễn: đon ca, tốp ca
Hát vỗ cá nhân, vỗ đôi bạn, nhóm
Hát vỗ nhạc cụ theo tổ nhóm
Đơn ca, tốp ca
 Thø t­ ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2009
tiÕt 1: Toán
$ 6: CÁC SỐ 1 , 2 , 3
Mục tiêu:
Kiến thức :
Giúp học sinh có khái niệm ban đầu về các số 1, 2, 3(mỗi số là đại diện cho 1 lớp các nhóm đối tượng cùng số lượng)
Biết đọc, viết các số 1, 2, 3. Biết đếm từ 1 đến 3, từ 3 đến 1.
Kỹ năng :
Nhận biết số lượng có cùng nhóm 1, 2, 3 đồ vật và thứ tự các số 1, 2, 3 trong bộ phận đầu của dãy số tự nhiên.
Thái độ :
Yêu thích môn học và hoàn thành nhiệm vụ suất sắc.
II/ Chuẩn bị:
Giáo viên : 
Mẩu vật và tranh ở SGK/11
Số 1, 2, 3 mẫu
Học sinh :
Sách vở bài tập, bộ đồ dùng học toán 
Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1. Giíi thiƯu bµi:
- ỉn ®Þnh tỉ chøc:
- KiĨm tra bµi cị: 
- Giíi thiƯu bµi míi:
2. Ph¸t triĨn bµi:
Hoạt động 1 : Giới thiệu
Học các số 1,2,3
Mục tiêu : Có khái niệm ban đầu về số 1, 2, 3
* c¸c b­íc ho¹t ®éng
Giáo viên : cô có 1 quả chuối, cô có 1 cái ca
Mời 1 em lên lấy cho cô 1 con chim, 1 con chó
Giới thiệu số 1 in , 1 viết
Tương tự số 2, 3
Học sinh chỉ hình lập phương đọc xuôi , đọc ngược
Hoạt động 2 : Thực hành
Mơc tiªu: ViÕt d­ỵc c¸c sè 1, 2, 3 
Bài 1( 12 ) thực hành viết số 
Số 1 gồm mấy nét, viết thế nào ?
Số 2, 3 gồm mấy nét ? đó là nét nào ?
Giáo viên cho học sinh viết trên không , bàn, vở.
Bài 2 ( 12 ) : Nêu số lượng ở hình vẽ
Giáo viên nêu yêu cầu
Bài 3 ( 12 ): Viết số hoặc vẽ chấm tròn
Đề bài yêu cầu gì ?
Giáo viên theo dõi, nhận xét
.
Học sinh quan sát 
Học sinh lên lấy và đọc 1 con chim 
Học sinh đọc số 1
1 – 2 – 3 ; 3 – 2 – 1 
học sinh chơi trò chơi
Gồm 1 nét hất , 1 nét sổ
 2 3 
Viết mỗi số 1 dòng
Học sinh nêu lại
Học sinh nêu số lượng hình vẽ
Viết số vào ô 
Vẽ chấm tròn vào ô 
Học sinh làm bài
3. KÕt lu©n:
Trò chơi : Nhận biết số lượng
Cô giơ số đồ vật, em đếm và giơ tay theo số lượng đó
Giáo viên nhận xét
Tập viết số 1 , 2 , 3 cho đẹp
Chuẩn bị : Luyện tập
Nhận xét tiết học
 ________________________________________________
tiÕt 2 + 3: Học vần
Bµi 6: be – bè – bẽ – bẻ – bé – bẹ (tiết 1)
Muc Tiêu :
Kiến thức : 
Học sinh nhận biết được các âm và chữ e , b và các dấu thanh ø , ù , û , õ .
Kỹ năng : 
Biết ghép e và b và be với các dấu thanh thành tiếng có nghĩa
Thái độ : 
Yêu thích ngôn ngữ tiếng việt
Tự tin trong giao tiếp
Chuẩn bị :
Giáo viên :
Bảng ôn : b , e , be , be , bè , bé , bẻ , bẽ , bẹ
Các miếng bìa có ghi e , be be , bè bè , be bé
Tranh minh họa các tiếng bé , bè , bẻ , bẹ 
Học sinh :
Sách giáo khoa 
Bộ đồ dùng 
Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giíi thiƯu bµi:
Oån định : 
Hát. 
Kiểm tra bài cũ : 
Giáo viên cho học sinh viết dấu huyền , ngã
Giáo viên cho học sinh viết và đọc tiếng bè, bẽ
Giáo viên gọi học sinh lên chỉ dấu ø, õ trong các tiếng ngã , hè , bè , chỉ , kè ,
Giới thiệu bài : 
Đây là bài ôn đầu tiên để hệ thống lại các kiến thức đã học
Nêu các chữ , âm , dấu thanh các tiếng , từ đã được học
Giáo viên viết bảng khi học sinh nêu
Giáo viên treo tranh 15 trong sách giáo khoa 
Tranh vẽ ai , vẽ gì ?
2. Ph¸t triĨn bµi: 
Học sinh viết 
Học sinh viết và đọc 
2-3 học sinh lên bảng
Học sinh nêu : e , b , be , bé, bẻ , bẽ , bè , bẹ
Học sinh quan sát
Học sinh nêu
Học sinh đọc lại các tiếng: be , bè , bé , bẹ , bẻ
Hoạt động 1 : Chữ , âm e , b và ghép e , b thành tiếng be
Muc Tiêu : Học sinh biết ghép đúng
* c¸c b­íc ho¹t ®éng
ĐDDH : Bộ chữ tiếng việt 
Hình thức học : Lớp
Phương pháp : Luyện tập , trực quan 
Giáo viên gắn các âm b , e , be lên bảng lớp _ cho học sinh đọc 
Giáo viên chỉnh sửa lỗi phát âm
Hoạt Động 2 : Dấu thanh và ghép be với các dấu thanh 
Muc Tiêu : Học sinh ghép và đọc đúng tiếng
* c¸c b­íc ho¹t ®éng
Giáo viên gắn be và các dấu thanh lên bảng
Cho học sinh thảo luận : ghép tiếng be với các dấu thanh để tạo tiếng 
Giáo viên chỉnh sửa lỗi phát âm
Hoạt Động 3 : 
Muc Tiêu : Học sinh đọc được các từ được tạo nên từ e , b và các dấu thanh 
* c¸c b­íc ho¹t ®éng
Giáo viên cho học sinh mở sách giáo khoa trang 14
Giáo viên chỉnh sửa lỗi phát âm
Hoạt Động 4 : Viết trên bảng con 
Muc Tiêu : Viết đùúng chữ 
* c¸c b­íc ho¹t ®éng
Giáo viên viết mẫu lên bảng các tiếng : be , bè , bé , bẻ , bẽ , bẹ . Giáo viên vừa viết vừa nhắc lại qui trình viết 
Giáo viên cho học sinh viết bảng con (1 hoặc 2 tiếng )
Hát múa chuyển sang tiết 2
Học sinh quan sát.
Học sinh đọc lớp, cá nhân
ĐDDH : Bộ đồ dùng tiếng việt 
Hình thức học : Nhóm, lớp
Phương pháp : Thảo luận , trực quan 
Học sinh quan sát 
2 em cùng thảo luận ghép tiếng be với các dấu thanh 
Học sinh nêu các tiếng ghép được 
Học sinh đọc lớp, cá nhân 
ĐDDH : Sách giáo khoa 
Hình thức học : Cá nhân , lớp
Phương pháp : Luyện tập 
Học sinh mở sách và các từ dưới bảng ôn
ĐDDH : Bảng kẻ ô li, chữ mẫu
Hình thức học : Cá nhân , lớp
Phương pháp : Luyện tập, giảng giải 
Học sinh viết chữ lên không trung 
Học sinh viết bảng con 
Học sinh tập tô 1 hoặc 2 tiếng trong vở
Học vần
Tiết 2 : be – bè – bẽ – bẻ – bé – bẹ 
Muc Tiêu :
Kiến thức : 
Học sinh đọc, viết được các tiếng be , bè , bé , bẻ , bẽ , bẹ
Luyện nói được theo chủ đề : Phân biệt các sự vật, sự việc, người qua sự thể hiện khác nhau về dấu thanh 
Kỹ năng : 
Rèn viết đúng mẫu , đều đẹp
Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung tranh 
Thái độ : 
Yêu thích ngôn ngữ tiếng việt
Tự tin trong giao tiếp
Chuẩn bị :
Giáo viên :
Sách giáo khoa 
Tranh vẽ trong sách giáo khoa trang 15
Học sinh :
Sách giáo khoa 
Vở tập viết
Các hoạt động dạy và học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu : Chúng ta sẽ học tiết 2
Dạy và học bài mới:
Hoạt động 1 : Luyện đọc 
Muc Tiêu : Học sinh đọc đúng và trôi chảy
* c¸c b­íc ho¹t ®éng
ĐDDH : Tranh vẽ ở sách giáo khoa 
Hình thức học : Lớp, cá nhân 
Phương pháp : Luyện tập
Giáo viên cho học sinh nhìn bảng đọc lại bài ôn
Giáo viên chỉnh sửa lỗi phát âm
Giáo viên đính tranh be bé trong sách giáo khoa trang 15
Tranh vẽ gì ?
à Thế giới đồ chơi của trẻ em là sự thu nhỏ lại của thế giới có thật mà ta đang sống. Vì vậy tranh minh họa có tên là be bé. Chủ nhân cũng be bé , đồ vật cũng be bé xinh xinh 
Hoạt Động 2 : Luyện viết
Muc Tiêu : Viết đúng cỡ chữ 
* c¸c b­íc ho¹t ®éng
Giáo viên cho học sinh tô các tiếng còn lại trong vở tập viết
Giáo viên lưu ý học sinh cách viết , qui trình viết 
Hoạt Động 3 : Luyện nói
Muc Tiêu : Học sinh nói được theo chủ đề
* c¸c b­íc ho¹t ®éng
Giáo viên đính phần tranh còn lại ở sách giáo khoa trang 15
Giáo viên cho học sinh quan sát tranh theo chiều dọc 
Em đã trông thấy các con vật, các loại qủa, đồ vật này chưa
Em thích nhất tranh nào ?
Trong các tranh này tranh nào vẽ người ? người này đang làm gì ?
Học sinh đọc nhóm, bàn, cá nhân 
Học sinh quan sát 
Học sinh nêu
Học sinh đọc : be bé
ĐDDH : Vở mẫu 
Hình thức học : Cá nhân 
Phương pháp : Luyện tập 
Học sinh tô tiếp phần còn lại
ĐDDH : Tranh vẽ ở sách giáo khoa 
Hình thức học : Lớp
Phương pháp : Luyện tập, thực hành , đàm thoại, trực quan 
Học sinh quan sát 
Học sinh quan sát và nêu nhận xét : dê / dế ; dưa / dừa ; cỏ / cọ ; vó / võ
Học sinh nêu
Tranh cuối cùng vẽ người đang múa võ
3. KÕt lu©n:
Phương pháp : Thi đua trò chơi
Giáo viên cho học sinh cử đại diện lên ghi dấu thanh tương ứng vào dưới các tranh 
Nhận xét
Hoạt động lớp
Học sinh cử đại diện mỗi tổ 2 em lên thi đua
Lớp hát 1 bài hát 
Về nhà tìm thêm trên sách báo các chữ , các dấu thanh vừa học
Xem trước bài mới
tiÕt 4: mÜ thuËt
tiÕt 2:VẼ NÉT THẲNG
I.Mục tiêu
Giúp HS:
-Nhận biết được cac loại nét thẳng
-Biét vẽ phối hợp các nét thẳng để tạo thành bài vẽđơn giản và vẽ màu theo ý thích
II.Đồ dùng dạy học
1 số hình cĩ các nét thẳng
1 bài vẽ minh họa
III.Các hoạt dộng dạy học chủ yếu
ho¹t ®éng cđa GV
ho¹t ®éng cđa HS
1. Giíi thiƯu bµi:
- ỉn ®Þnh tỉ chøc:
- KiĨm tra bµi cị: 
- Giíi thiƯu bµi míi:
2. Ph¸t triĨn bµi:
a. Ho¹t ®éng1: Quan s¸t – nhËn xÐt
Mơc tiªu: Quan s¸t, nhËn xÐt ®­ỵc c¸c nÐt
* c¸c b­íc ho¹t ®éng
GV yêu cầu HS quan sát hình trong SGK để nhân biết được thế nào là nét vẽ và tên của chúng:
b. Ho¹t ®éng2 T×m hiĨu c¸ch vÏ
Mơc tiªu: N¾m ®­ỵc c¸c nÐt vÏ c¬ b¶n
* c¸c b­íc ho¹t ®éng
GV chỉ vào cạnh bàn, bảng  để HS thấy rõ hơn các nét thẳng ngang, thẳng đứng. Đồng thời vẽ lên bảng nét thẳng ngang, thẳng đứngđể tạo hình cái bảng.
GV cho HS ví dụ về nét thẳng
-Nét thẳng ngang: Nên vẽ từ trái qua phải.
-Nét thẳng nghiêng: Nên vẽ từ trên xuống và từ trái qua phải.
-Nét thẳng đứng: Nên vẽ từ trên xuống
-Nét gấp khúc: Cĩ thể vẽ liền nét, từ trên xuống, hoặc từ dưới lên.
*GV vẽ lên bảng, hỏi: Đây là hình gì?
GV hỏi: Vẽ núi ta vẽ bằng nét gì?
 Vẽ nước ta vẽ bằng nét gì?
* GV vẽ lên bảng, hỏi: Đây là hình gì?
GV nĩi: Vẽ cây, đất ta phải vẽ nét gì ?
Tĩm tắt: Dùng nét thẳng ngang, nét thẳng nghiêng, nét thẳng đứng, cĩ thể vẽ được nhiều hình.
3.Thực hành
Mơc tiªu: HS vÏ tranh theo ý thÝch
* c¸c b­íc ho¹t ®éng
GV chĩ , theo dâi HS vÏ
4.Ho¹t ®éng4: nhËn xÐt ®¸nh gi¸
GV nhận xét bµi vÏ cđa HS
5. KÕt lu©n:
Bạn nào vẽ chưa xong về nhà vẽ
Chuẩn bị để học bài sau
HS quan sát
HS nhận biết các nét:
-Nét thẳng ngang
-Nét thẳng nghiêng
-Nét thẳng đứng
-Nét gấp khúc
HS theo dõi
Quyển vở, quyển sổ, 
HS theo dõi
HS theo dõi
HS theo dõi
HS theo dõi
1 số HS nhắc lại
1 số HS lên vẽ lại các nét
HS quan sát
Hình núi và nước
Nét gấp khúc
Nét ngang
Cây và đất
Vẽ cây ta phải vẽ nét thẳng đứng, nét xiên, vẽ đất ta vẽ nét ngang.
HS tự vẽ tranh theo ý thích
Vẽ xong tơ màu
	 	thø n¨m ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2009
tiÕt 1: Toán
$ 7: LUYỆN TẬP
Mục tiêu:
Kiến thức: 
Giúp học sinh cũng cố về nhận biết số lượng 1, 2, 3.
Đọc , viết đếm các số trong phạm vi 3.
Kỹ năng:
Viết các số 1, 2, 3, đúng nét, đẹp
Thái độ :
Yêu thích giờ học toán.
Chuẩn bị:
Giáo viên :
Tranh bài 1, trang 13, bảng số.
Học sinh :
Vở bài tập, que tính.
Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
 Hoat động của học sinh
1. Giíi thiƯu bµi:
- ỉn ®Þnh tỉ chøc:
- KiĨm tra bµi cị: 
- Giíi thiƯu bµi míi:
Hôm nay học luyện tập
Ph¸t triĨn bµi:
a.Ho¹t ®éng1: ®iỊn sè
Mơc tiªu: biÕt ®iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng.
* c¸c b­íc ho¹t ®éng
Bài 1: ( 13) Sè ? Học sinh quan sát các hình vẽ và nêu yêu cầu của bài
Giáo viên theo dõi sự làm bài và giúp đỡ các em khi cần thiết.
Kiểm tra bài: tự kiểm tra bài của mình bằng cách: nghe bạn chữa bài, rồi ghi đúng(đ), sai(s)vào phần bài của mình.
Nhận xét cho điểm
Bài 2 ( 13) Sè ?
Nêu yêu câu của đề bài
Giáo viên cũng cố cho các em nắm vững thuật ngữ đếm xuôi hoặc đếm ngược
Bài 3:
Nêu yêu cầu của đề bài
Các em làm bài
Học sinh sửa bài
Học sinh thực hiện theo yêu cầu
Nhận biết số lượng đồ vật có trong hình vẽ, rồi viết số thích hợp vào ô trống
Học sinh làm bài
Yêu cầu đọc kết quả
Điền số thích hợp vào ô trống
Học sinh làm bài
Học sinh đọc từng dãy số : 1, 2, 3 hoặc 3, 2, 1
Đọc liên tục cả hai dãy số:1, 2, 3 ; 3, 2, 1
 - Viết số thích hợp vào ô trống để hiện số ô vuông của nhóm
Học sinh làm bài
1 nhóm có hai hình vuông viết số 2.
1 nhóm có 1 hình vuông viết số 1.
Cả hai nhóm có 3 hình vuông viết số 3
Học sinh chỉ hình và nói: ”2 và 1 là 3;1 và 2 là 3; 3 gồm 2 và 1”
3. KÕt lu©n:
Giáó viên cho hôc sinh thi đua điền số ứng vơí số lượng đồ vật
Nhận xét và biểu dương.
 ___________________________________________________
tiÕt 2 + 3: Học vần 
Bµi 7: Âm : ê - v
Muc Tiêu :
Kiến thức : 
Học sinh đọc và viết được ê , v , bê , ve
Kỹ năng : 
Biết ghép được tiếng bê , ve
Đọc được câu ứng dụng bé vẽ bê
Thái độ : 
Yêu thích ngôn ngữ tiếng việt
Tự tin trong giao tiếp
Chuẩn bị :
Giáo viên :
Tranh minh họa trong sách giáo khoa trang 16 
Học sinh :
Bảng con 
Bộ đồ dùng 
Các hoạt động dạy và học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giíi thiƯu bµi:
 ¤ån định : 
Hát. 
Kiểm tra bài cũ : 
Giáo viên gọi học sinh đọc cá nhân : be , bè , bé , bẻ , bẽ , bẹ
Cho học sinh viết bảng con : bé , bẹ
Nhận xét
Giới thiệu : 
Giáo viên đính tranh trong sách giáo khoa trang 16
Tranh vẽ gì ?
Trong tiếng bê và xe chữ nào đã học ? 
à Chúng ta sẽ học các chữ âm còn lại : ê - v
Giáo viên ghi bảng : ê – v ; bê – ve 
Chữ ê :
2. Ph¸t triĨn bµi:
2-3 học sinh đọc 
Học sinh đọc : be , bé
Học sinh viết
Học sinh quan sát 
Vẽ bê , ve
Học sinh nhắc lại để giáo viên ghi tựa
Học sinh đọc theo 
Hoạt động 1 : Nhận diện chữ
Muc Tiêu : Giúp học sinh nhận diện đúng chữ
* c¸c b­íc ho¹t ®éng
Giáo viên viết chữ ê
Chữ ê và e giống nhau và khác nhau cái gì ?
Hoạt Động 2: Phát âm đánh vần
Muc Tiêu : Giúp học sinh đọc đúng chữ 
* c¸c b­íc ho¹t ®éng
Giáo viên phát âm mẫu ê ( miệng mở hẹp hơn âm e )
Giáo viên chỉnh sửa lỗi phát âm cho học sinh 
Giáo viên viết bê và đọc 
Trong tiếng bê chữ nào đứng trước, chữ nào đứng sau ?
Giáo viên đánh vần bờ-ê-bê
Giáo viên sửa sai cho học sinh 
Hoạt Động 3: Hướng dẫn viết chữ 
Muc Tiêu : giúp học sinh viết đúng chữ ê
* c¸c b­íc ho¹t ®éng
Giáo viên viết chữ ê theo qui trình như chữ e nhưng có thêm dấu mũ trên e
Giáo viên cho học sinh viết tiếng bê, lưu ý học sinh nối nét chữ b và ê
Chữ v :
Quy trình tương tự như ê
Chữ v gồm 1 nét móc 2 đầu và 1 nét thắt nhỏ
Hoạt Động 4 : Đọc tiếng ứng dụng
Muc Tiêu : Đọc đúng tiếng có chữ ê
* c¸c b­íc ho¹t ®éng
Cho học sinh lấy bộ đồ dùng và ghép âm b với ê , v với e sao cho thêm dấu thanh để tạo tiếng mới
Giáo viên chọn các tiếng cho học sinh luyện đọc : bê , bề , bế , ve , vè , vé
Giáo viên gọi học sinh đọc toàn bài trên bảng lớp 
Hát múa chuyển sang tiết 2
ĐDDH : Chữ mẫu 
Hình thức học : Lớp
Phương pháp : Đàm thoại , trực quan 
Học sinh quan sát 
Giống nhau đều có nét thắt, khác nhau là chữ ê có dấu mũ
ĐDDH : Chữ mẫu
Hình thức học : Lớp
Phương pháp : Thực hành , làm mẫu 
Học sinh phát âm
Học sinh đọc bê
Chữ bê đứng trước, chữ ê đứng sau
Học sinh đánh vần lớp, nhóm, cá nhân 
ĐDDH : Bảng kẻ ô li, chữ mẫu
Hình thức học : Cá nhân , lớp
Phương pháp : Thực hành , giảng giải 
Học sinh viết chữ lên không, trên bàn
Học sinh viết bảng con 
Học sinh viết bảng con 
ĐDDH : Bộ đồ dùng tiếng việt 
Hình thức học : Cá nhân , lớp
Phương pháp : Đàm thoại , thực hành 
Học sinh ghép và nêu các tiếng tạo được 
Học sinh đọc cá nhân (nhiều học sinh )
2-3 học sinh đọc 
Tiết 2: Âm : ê - v
Muc Tiêu :
Kiến thức : 
Học sinh đọc, viết được các tiếng bê , ê , v , ve
Luyện nói được theo chủ đề bế bé
Kỹ năng : 
Rèn viết đúng mẫu , đều đẹp
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bế bé
Thái độ : 
Yêu thích ngôn ngữ tiếng việt
Tự tin trong giao tiếp
Chuẩn bị :
Giáo viên :
Tranh minh hoạ câu ứng dụng: bé vẽ bê , phần luyện nói bế bé
Học sinh :
Sách giáo khoa 
Vở tập viết
Các hoạt động dạy và học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu : Chúng ta sẽ vào tiết 2
Dạy và học bài mới:
Hoạt động 1 : Luyện đọc 
Muc Tiêu : Đọc đúng tiếng có chữ ê và e
* c¸c b­íc ho¹t ®éng
ĐDDH : SGK, tranh vẽ
Hình thức học : Lớp, cá nhân 
Phương pháp : Luyện tập, trực quan 
Giáo viên đọc mẫu trang trái và hướng dẫn cách đọc 
Đọc tựa bài và từ dưới tranh 
Đọc tiếng, từ ứng dụng
Giời thiệu câu ứng dụng cho xem tranh
Tranh vẽ gì ?
Con bò còn nhỏ gọi là con bê – giáo viên giải thích
Giáo viên đọc mẫu : bé vẽ bê
Giáo viên chỉnh sửa lỗi phát âm cho học sinh 
Hoạt Động 2 : Luyện viết
Muc Tiêu : Học sinh viết đúng chữ ê , e
* c¸c b­íc ho¹t ®éng
Yêu cầu học sinh nêu lại tư thế ngồi viết 
Chữ ê:
Giáo viên hướng dẫn tô chữ ê theo qui trình như con chữ e sau đó nhấc bút viết dấu mũ trên con chữ 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 1 Tuan 2.doc