Kế hoạch bài giảng khối 1 - Tuần 16

I. MỤC TIÊU:

1. KIẾN THỨC : Học sinh đọc và viết được: im, um, chim câu, trùm khăn.

- Đọc được các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng trong bài.

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Xanh, đỏ, tím, vàng.

2.Kĩ năng: Bước đầu đọc và viết được: im, um, chim câu, trùm khăn. Đọc được các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng trong bài.

3. Thái độ: GDHS yêu thích môn tiếng việt

* HSKKVH : Bước đầu nhận biết được vần

 

doc 37 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 24/08/2018 Lượt xem 122Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài giảng khối 1 - Tuần 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u: iê – mờ – iêm 
- HS luyện phát âm: c/n, nhóm, lớp.
- HS cài bảng vần iêm 
+ Muốn có tiếng xiêm ta cần thêm âm chữ x vào trước vần iêm.
- HS cài bảng: xiêm
- Đ/vần mẫu: xờ - iêm – xiêm.
+ Trong tiếng xiêm gồm âm x đứng trước, vần iêm đứng sau.
 - HS luyện đánh vần: c/n, nhóm, lớp.
- HS quan sát và nêu:
+ Tranh vẽ cây dừa. 
- HS luyện đọc trơn: c/n, nhóm, lớp.
* HS luyện đọc tổng hợp
 iêm
 xiêm
 dừa xiêm
- HS nhận diện, cài thẻ chữ, luyện phát âm, đánh vần tiếng và đọc tổng hợp: 
 yêm
 yếm
 cái yếm
- Vần iêm gồm iê ghép với m, khi viết ta viết iê nối sang m. 
+ xiêm = x + iêm
- HS luyện viết bảng con: iêm, dừa xiêm
- HS đọc thầm.
- Đọc mẫuTNƯD: 2 -> 3 em.
- Gạch chân các tiếng có chứa vần mới.
- Luyện đọc TNƯD: c/n, nhóm, lớp
Tiết 2 (35’)
a. Hoạt động1: Luyện đọc: (10’)
*Mục tiêu: Đọc được bài tiết 1 và câu ứng dụng
* Các bước hoạt động:	
* Luyện đọc lại bài tiết 1:
- Yêu cầu HS đọc lại bài trên bảng.
+ Theo dõi, sửa sai.
* Đọc câu ứng dụng:
- Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ câu ứng dụng và thảo luận nội dung của tranh.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Cho HS luyện đọc câu ứng dụng.
- GV đọc mẫu, gọi HS đọc lại.
+ Nhận xét cho điểm.
- Cho HS mở SGK 132-133.
- Cho HS luyện đọc bài trong SGK.
- Theo dõi, sửa sai.
b. Hoạt động 2: Luyện viết: (10’)	
*Mục tiêu: Viết đúng các vần từ ngữ vào vở tập viết
* Các bước hoạt động:	
- Yêu cầu HS lấy vở tập viết.
- Hướng dẫn cách viết.
- Cho HS viết bài vào vở tập viết.
* Chấm bài: Thu vở TV của HS chấm điểm, nhận xét, tuyên dương.
c. Hoạt động 3: Luyện nói: (10’)	
*Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Điểm 10
* Các bước hoạt động:	
- Cho HS đọc chủ đề luyện nói.
- Yêu cầu HS quan sát tranh và thảo luận nội dung tranh.
+ Bức tranh vẽ gì?
+ Em nghĩ bạn học sinh vui hay không vui khi được cô giáo cho điểm 10?
+ Khi nhận được điểm 10 em muốn khoe với ai đầu tiên?
+ Học thế nào thì mới được điểm 10?
+ Lớp em bạn nào hay được điểm 10?
+ Em đã được điểm 10 bao giờ chưa?
- Cho HS luyện nói trước lớp.
- GV theo dõi, tuyên dương.
3. Kết luận:
- Cho HS đọc lại toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
- Hướng dẫn HS học ở nhà.
- HS đọc bài trên bảng lớp: c/n, nhóm, lớp.
+ Đọc các vần, tiếng, từ khoá.
+ Đọc các từ ngữ ứng dụng
- Quan sát tranh và thảo luận nhóm nội dung của tranh.
- HS đọc thầm.
- HS đọc mẫu câu ứng dụng: 2 em.
- HS gạch chân tiếng chứa vần vừa học, phân tích và luyện đọc.
- HS luyện câu ứng dụng:
 Ban ngày, Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà. Tối đến, Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con.
- HS mở SGK- 132, 133.
- Luyện đọc bài SGK: c/n, nhóm, lớp.
+ Đọc vần, tiếng, từ khoá.
+ Đọc các từ ngữ ứng dụng.
+ Đọc đoạn văn ứng dụng. 
- HS lấy vở tập viết.
- HS viết bài vào vở tập viết mỗi vần và từ 1 dòng theo mẫu.
- HS đọc : Điểm mười.
- HS quan sát tranh và TL nhóm 2.
- HS luyện nói theo cặp.
- HS luyện nói trước lớp.
- HS đọc lại toàn bài.
- Chuẩn bị bài sau: Bài 66: uôm – ươm.
Tiết 4: Âm nhạc	
$16 : Nghe hát Quốc ca – Kể chuyện âm nhạc.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - HS nghe Quốc ca và biết rằng khi chào cờ có hát Quốc ca. - Qua một câu chuyện nhỏ để các em thấy được mối liện hề giữa âm nhạc với đời sống.
2.Kĩ năng: chào cờ và hát Quốc ca phải đứng nghiêm trang. 
3. Thái độ: Giáo dục HS Thái độ khi chào cờ và hát quốc ca .
II . Chuẩn bị:
- Bài hát Quốc ca.
- Hiểu rõ nội dung câu chuyện Nai Ngọc.
- Tổ chức trò chơi “ Tên tôi, tên bạn”.
III. Các bước hoạt động 
 Hoạt động dạy học của GV
 hoạt động học của HS
1. Giới thiệu bài :
- ổn định tổ chức : -Hát 
- KT bài cũ : Gọi 2 HS hát bài : Đàn gà con
- Giới thiệu bài
2. Phát triển bài :
a. Hoạt động 1: Nghe Quốc ca
*Mục tiêu: Nghe Quốc ca và biết Quốc ca được hát khi nào
* Các bước hoạt động:
- GV giới thiệu đôi nét ngắn gọn về Quốc ca: Quốc ca là bài hát chung của cả nước. Bài Quốc ca Việt Nam nguyên là bài Tiến quân ca do nhác sĩ Văn Cao sáng tác. Khi chào cờ có hát Quốc ca hoặc cử nhạc bài Quốc ca, tất cả mọi người phải đứng thẳng, nghiêm trang hướng về Quốc kì.
- GV hát Quốc ca cho HS nghe.
- GV cho cả lớp tập đứng chào cờ, nghe Quốc ca.
b. Hoạt động 2: Kể chuyện âm nhạc.“ Câu chuyện Nai Ngọc”.
*Mục tiêu: Thấy được mối liện hề giữa âm nhạc với đời sống.
* Các bước hoạt động:
- GV kể cho HS nghe 2 lần. ( lần 2 kể chậm và nhấn mạnh ở 1 số nội dung chính của câu chuyện).
+ Tại sao các loài vẹât lại quên cả việc phá hoại nương rẫy, mùa màng?
+ Tại sao đêm đã khuya mà dân làng không ai muốn về?
c. Hoạt động 2: Trò chơi:“ Tên bạn, tên tôi”.
*Mục tiêu: Tham gia trò chơi chủ động
* Các bước hoạt động:
- GV nêu tên trò chơi, HD cách chơi.
- GV cho HS chơi thử.
- GV cho HS thi đua chơi trò chơi.
- Nhận xét, tuyên dương.
3. Kết luận:
- Nhận xét giờ học .
- Hướng dẫn tự học
- HS nghe GV giới thiệu.
- HS nghe bài hát Quốc ca: 2 ->3 lần.
- HS tập đứng chào cờ, nghe Quốc ca.
- HS nghe GV kể chuyện.
+ Do mải nghe tiếng hát tuyệt vời của em bé.
+ Vì tiếng hát của em bé Nai Ngọc vô cùng hấp dẫn.
- HS chú ý.
- HS chơi thử.
- HS thi đua chơi: Ví dụ:
+ HS 1 nói: Tên tôi là Minh.
+ HS 2 nói: Tên tôi là Mai.
+ HS 3 nói: Bạn tên là gì?
+ HS 4 nói: Tên tôi là Minh.
+ HS 5 nói: Bạn tên là gì?
+ 
 Thứ tư ngày 2 /12 / 2009
Tiết 1: Toán
$62 : Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10.
I . Mục tiêu:
1. Kiến thức: Giúp học sinh:
- Củng cố bảng cộng trong phạm vi 10 và bảng trừ trong phạm vi 10. Biết vận dụng để làm tính.
- Củng cố nhận biết về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
- Tiếp tục củng cốvà phát triển kỹ năng xem tranh vẽ, đọc và giải bài toán tương ứng. 
2.Kĩ năng: Biết vận dụng bảng cộng và bảng trừ để làm tính.
3. Thái độ: Ham thích học toán
* HSKKVH: Làm được 1 số phép tính đơn giản
II/Chuẩn bị:	
- Chuẩn bị: 10 chấm tròn.
- HS có đủ SGK và bộ TH Toán, vở BT.
III . Các bước hoạt động 
 Hoạt động dạy học của GV
 hoạt động học của HS
1. Giới thiệu bài: 
- ổn định tổ chức: - HS hát.	
- Kiểm tra bài cũ: 
- Giới thiệu bài mới: 
- GV nêu nội dung và yêu cầu của bài.
2. Phát triển bài :
a. Hoạt động1: Ôn tập các bảng cộng và trừ đã học:
*Mục tiêu: Nhớ các bảng cộng trừ trong phạm vi 10
* Các bước hoạt động:
- Yêu cầu HS nhắc lại( đọc thuộc lòng) các bảng cộng và bảng trừ đã học ở các tiết trước.
- HD HS nhận biết quy luật sắp xếp các công thức tính trên các bảng đã cho.
b. Hoạt động 2: Thành lập và ghi nhớ bảng cộng, trừ trong phạm vi 10:
*Mục tiêu: Biết thành lập và ghi nhớ bảng cộng , trừ trong phạm vi 10
* Các bước hoạt động:
- Yêu cầu HS quan sát các chấm tròn, làm các phép tính và tự điền kết quả vào chỗ chấm.
- HD HS nhận biết cách sắp xếp các công thức tính trên bảng vừa thành lập được và nhận biết quan hệ giữa các phép tính cộng, trừ.
* Yêu cầu HS đọc lại các phép tính đã thành lập được.
c. Hoạt động 3: Thực hành:
*Mục tiêu: Biết áp dụng bảng cộng , bảng trừ trong phạm yi 10
* Các bước hoạt động:
* Bài 1(86): Tính.
- HD cách tính nhẩm theo hàng ngang và đặt tính theo cột dọc 
- Cho HS làm bài vào bảng con và lên bảng làm.
- Nhận xét, sửa sai.
* Bài 2(87) : Số?.
- HD cách làm bài, cho HS làm bài vào sách và lên bảng làm.
=> Củng cố về cấu tạo số.
- Nhận xét, sửa sai.
* Bài 3(87) : Viết phép tính thích hợp.
a. Cho HS quan sát tranh, tự nêu bài toán theo tranh vẽ.
+ Thêm em làm tính gì?
- Cho HS viết phép tính vào vở.
b. HD HS đọc tóm tắt và lập bài toán theo tóm tắt:
 Có : 10 quả bóng
 Cho : 3 quả bóng
 Còn :  quả bóng?
- Cho HS viết phép tính vào vở, lên bảng.
- Nhận xét, sửa sai.
3. Kết luận:
- Cho HS đọc lại bảng cộng, trừ trong phạm vi 10.
- Về nhà các em học thuộc bảng cộng và làm bài tập 1 vào vở ô li.
- HS đọc đầu bài.
- HS đọc thuộc lòng các bảng cộng và bảng trừ đã học trong các phạm vi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ( c/n, nhóm, lớp).
- HS quan sát và tự điền kết quả vào chỗ chấm.
- HS quan sát và nêu.
- HS đọc: c/n, nhóm, lớp.
- HS nêu yêu cầu của bài.
- HS làm bài:
* HSKK: Làm cột 1
a. 3 + 7 = 10 4 + 5 = 9 7 – 2 = 5
 6 + 3 = 9 10 – 5 = 5 6 + 4 = 10
* HSKK: Làm 3 phép tính đầu
b. + 5 _ 8 + 5 _ 10 
 4 1 3 9 
 9 7 8 1
- HS nêu yêu cầu của bài.
- HS làm bài:
10
1
8
3
6
5
- HS nêu yêu cầu của bài.
a. HS quan sát và nêu bài toán rồi viết phép tính:
4
+
3
=
7
b. HS đọc tóm tắt: 2 -> 3 em.
- HS nêu bài toán: “ Lan có 10 quả bóng bay, lan cho em 3 quả bóng bay. Hỏi Lan còn lại mấy quả bóng bay?”
- Viết phép tính:
10
-
3
=
7
Tiết 2 + 3: Học vần
Bài 66: uôm – ươm
I . Mục tiêu
1. Kiến thức: - Học sinh đọc và viết được: uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm.
- Đọc được các từ ngữ và đoạn văn ứng dụng trong bài.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ong, bướm, chim, cá cảnh.
2.Kĩ năng: Bước đầu đọc và viết được: uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm. Đọc được các từ ngữ và đoạn văn ứng dụng trong bài.
3. Thái độ: GDHS yêu thích môn tiếng việt
* HSKKVH : Bước đầu nhận biết được vần
II/Chuẩn bị:	
- Bộ THBD, phấn màu, tranh vẽ cánh buồm, đàn bướm. 
- Bộ THTV, SGK, bảng con, phấn, vở tập viết, bút chì.
III . Các bước hoạt động 
Tiết 1 (30’)
 Hoạt động dạy học của GV
 hoạt động học của HS
1. Giới thiệu bài: 
- ổn định tổ chức: - HS hát, kiểm tra sĩ số.
- Kiểm tra bài cũ: 
- Nhận xét, cho điểm. 
-Giới thiệu bài mới: Bài 66: uôm – ươm.
2. Phát triển bài:
 a. Hoạt động1: Dạy vần mới
*Mục tiêu: Nhận biết được : uôm , ươm , cánh buồm , đàn bướm
* Các bước hoạt động:	
* Dạy vần uôm:
*. Nhận diện vần:
- GV viết lên bảng: uôm 
+ Vần uôm gồm mấy âm chữ ghép lại? Nêu vị trí của từng âm, chữ?
- Cho HS so sánh uôm với am ?
* Đánh vần:
- HD HS đánh vần, cho HS đ/vần vần uôm.
- Phát âm mẫu: uôm 
- Cho HS cài bảng vần uôm 
+ Muốn có tiếng buồm ta cần thêm âm chữ và dấu thanh gì?
- Viết bảng: buồm 
- Cho HS đánh vần mẫu.
+ Cho HS phân tích tiếng buồm
- Cho HS luyện đánh vần tiếng khoá.
- Cho HS quan sát tranh vẽ cánh buồm hỏi:
+ Tranh vẽ cái gì?
- Viết bảng: cánh buồm
 * Cho HS đọc tổng hợp.
- Theo dõi, sửa sai.
* Dạy vần ươm:
+ Quy trình dạy tương tự như dạy vần uôm:
*Nhận diện chữ.
* Đánh vần.
b . Hoạt động 2: Luyện viết
*Mục tiêu: HS viết đúng quy trình trên bảng con
* Các bước hoạt động:
- Viết mẫu, cho HS quan sát, nêu cấu tạo và quy trình viết: uôm, cánh buồm 
- Cho HS viết vào bảng con.
- Nhận xét, sửa sai.
- Viết: ươm, đàn bướm.
c. Hoạt động 3: Đọc từ ngữ ứng dụng:
*Mục tiêu: HS đọc được từ ngữ ứng dụng
* Các bước hoạt động:	
 - Viết bảng các từ ngữ ứng dụng:
 ao chuôm vườn ươm
 nhuộm vải cháy đượm
- Cho HS luyện đọc các TNƯD.
- GV đọc mẫu và giải thích các TNƯD.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Cho HS đọc lại bài tiết 1.
- HS viết bảng con: thanh kiếm, âu yếm.
- HS đọc bài 65: iêm – yêm( SGK – 132, 133)
- HS đọc ĐT theo cô: uôm – ươm (1lần)
- HS quan sát vần uôm.
+ Vần uôm gồm 2 âm chữ ghép lại: nguyên âm đôi uô đứng trước, âm m đứng sau.
* GN: đều có âm chữ m đứng sau.
* KN: vần uôm có nguyên âm đôi uô, vần am có âm chữ a đứng trước. 
- HS đánh vần mẫu: u - ô – mờ – uôm 
- HS luyện phát âm: c/n, nhóm, lớp.
- HS cài bảng vần uôm 
+ Muốn có tiếng buồm ta cần thêm âm chữ b vào trước vần uôm và dấu huyền trên ô.
- HS cài bảng: buồm
- Đ/vần mẫu: bờ - uôm – buôm - huyền - buồm 
+ Trong tiếng buồm gồm âm bđứng trước, vần uôm đứng sau và dấu huyền trên ô.
- HS luyện đánh vần: c/n, nhóm, lớp.
- HS quan sát và nêu:
+ Tranh vẽ cánh buồm. 
- HS luyện đọc trơn: c/n, nhóm, lớp.
* HS luyện đọc tổng hợp
 uôm
 buồm
 cánh buồm
- HS nhận diện, cài thẻ chữ, luyện phát âm, đánh vần tiếng và đọc tổng hợp: 
 ươm
 bướm
 đàn bướm
- Vần uôm gồm uô ghép với m, khi viết ta viết uô nối sang m. 
+ buồm = b + uôm + dấu huyền 
- HS luyện viết bảng con: uôm, cánh buồm.
- HS đọc thầm.
- Đọc mẫuTNƯD: 2 -> 3 em.
- Gạch chân các tiếng có chứa vần mới.
- Luyện đọc TNƯD: c/n, nhóm, lớp
Tiết 2 (35’)
a. Hoạt động1: Luyện đọc: (10’)
*Mục tiêu: Đọc được bài tiết 1 và câu ứng dụng
* Các bước hoạt động:
* Luyện đọc lại bài tiết 1:
- Yêu cầu HS đọc lại bài trên bảng.
+ Theo dõi, sửa sai.
* Đọc câu ứng dụng:
- Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ câu ứng dụng và thảo luận nội dung của tranh.
- Giới thiệu đoạn văn ứng dụng.
- Cho HS luyện đọc đoạn văn ứng dụng.
- GV đọc mẫu, gọi HS đọc lại.
+ Nhận xét cho điểm.
- Cho HS mở SGK 134-135.
- Cho HS luyện đọc bài trong SGK.
- Theo dõi, sửa sai.
b. Hoạt động 2: Luyện viết: (10’)
*Mục tiêu: Viết đúng các vần từ ngữ vào vở tập viết
* Các bước hoạt động:
- Yêu cầu HS lấy vở tập viết.
- Hướng dẫn cách viết.
- Cho HS viết bài vào vở tập viết.
* Chấm bài: Thu vở TV của HS chấm điểm, nhận xét, tuyên dương.
c. Hoạt động 3: Luyện nói: (10’)
*Mục tiêu:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Ong , bướm , chim , cá cảnh
* Các bước hoạt động:
- Cho HS đọc chủ đề luyện nói.
- Yêu cầu HS quan sát tranh và thảo luận nội dung tranh.
+ Bức tranh vẽ những con gì? 
+ Con ong thường thích gì?
+ Con bướm thường thích gì?
+ Con ong, con bướm và con chim có ích lợi gì cho các bác nông dân?
+ Em thích con gì nhất? Nhà em có nuôi chúng không? 
- Cho HS luyện nói trước lớp.
- GV theo dõi, tuyên dương.
3. Kết luận:
- Cho HS đọc lại toàn bài.
- Nhận xét giờ học.
- Hướng dẫn HS học ở nhà.
- HS đọc bài trên bảng lớp: c/n, nhóm, lớp.
+ Đọc các vần, tiếng, từ khoá.
+ Đọc các từ ngữ ứng dụng
- Quan sát tranh và thảo luận nhóm nội dung của tranh.
- HS đọc thầm.
- HS đọc mẫu đoạn văn ứng dụng: 2 em.
- HS gạch chân tiếng chứa vần vừa học, phân tích và luyện đọc.
- HS luyện đoạn văn ứng dụng:
 Những bông cải nở rộ nhuộm vàng cả cánh đồng. Trên trời bướm bay lượn từng đàn.
- HS mở SGK- 134, 135.
- Luyện đọc bài SGK: c/n, nhóm, lớp.
+ Đọc vần, tiếng, từ khoá.
+ Đọc các từ ngữ ứng dụng.
+ Đọc đoạn văn ứng dụng. 
- HS lấy vở tập viết.
- HS viết bài vào vở tập viết mỗi vần và từ 1 dòng theo mẫu.
- HS đọc : Ong, bướm, chim, cá cảnh.
- HS quan sát tranh và TL nhóm 2.
- HS luyện nói theo cặp.
- HS luyện nói trước lớp.
- HS đọc lại toàn bài.
- Chuẩn bị bài sau: Bài 67: Ôn tập.
 Tiết 4: Mĩ thuật
$ 16 :Vẽ hoặc xé, dán lọ hoa.
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức: Giúp học sinh:
- Thấy được vẻ đẹp về hình dáng của một số lọ hoa.
2.Kĩ năng: - Vẽ hoặc xé dán được một lọ hoa đơn giản.
3. Thái độ: Yêu mến vẻ đẹp của hoa 
*GDBVMT, Mức độ tích hợp: Liên hệ ở hoạt động 1
II/Chuẩn bị:
- Chuẩn bị tranh vẽ, ảnh chụp một vài kiểu dáng lọ hoa khác nhau.
- Một số lọ hoa có hình dáng, chất liệukhác nhau, một số bài vẽ lọ hoa của HS năm trước.
III . Các bước hoạt động 
 Hoạt động dạy học của GV
 hoạt động học của HS
1.Giới thiệu bài: 
- ổn định tổ chức: 
- Kiểm tra bài cũ: (2’)
- Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng học tập.
- Giới thiệu bài mới: 
- GV nêu yêu cầu và nội dung của bài.
2. Phát triển bài:	
a. Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét.
*Mục tiêu: Nhận biết được các kiểu dáng của lọ hoa 
* Các bước hoạt động:
- GV giới thiệu các kiểu dáng lọ hoa:
+ GV cho HS quan sát tranh vẽ, ảnh chụp các lọ hoa đã chuẩn bị và nêu nhận xét?
? muốn có lọ hoa đẹp em phải làm gì ?
b. Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ.
*Mục tiêu: Nắm được cách vẽ
* Các bước hoạt động:
- GV cho HS quan sát hình vẽ mẫu và giới thiệu cho HS cách vẽ, xé dán lọ hoa theo từng bước sau:
* Cách vẽ:
+ Vẽ miệng lọ.
+ Vẽ nét cong của thân lọ.
 + Vẽ màu theo ý thích.
- GV vẽ mẫu cho HS quan sát.
* Cách xé dán:
+ Gấp đôi tờ giấy màu.
+ Xé hình thân lọ.
- GV xé dán mẫu cho HS quan sát.
c. Hoạt động 3: Học sinh thực hành.
*Mục tiêu: Vẽ được lọ hoa theo ý thích
* Các bước hoạt động:
- Giáo viên cho HS quan sát các bài vẽ, xé dán lọ hoa của HS lớp trước và hướng dẫn: 
+ Vẽ lọ hoa sao cho phù hợp với phần giấy trong vở tập vẽ.
+ Vẽ màu vào lọ.
+ Chọn giấy, gấp giấy.
+ Xé theo hình miệng thân lọ và dán cho phù hợp với khuôn hình
- Gợi ý cho HS thực hành vẽ: Có thể trang trí thêm vào lọ hoa đã được vẽ hoặc xé dán. 
* Nhận xét, đánh giá.
- GV thu một số bài và hướng dẫn HS nhận xét: Hình vẽ, cách sắp xếp hình, màu sắc..
3. Kết luận:
- Nhận xét, tuyên dương 1 số bài vẽ đẹp.
- Hướng dẫn học ở nhà.
- HS quan sát.
+ Có lọ dáng thấp, tròn.
+ Có lọ dáng cao, thon.
+ Có lọ cổ cao, thân phình to ở dưới.
- HS quan sát mẫu:
- HS quan sát.
- HS thực hành vẽ hoặc xé dán lọ hoa và tô màu, trang trí theo ý thích.
- Thu sản phẩm.
- Nhận xét, đánh giá bài của bạn và ngược lại.
- Về nhà quan sát ngôi nhà của em.
 Thứ năm ngày 3 /12 / 2009
Tiết 1: Toán
 $ 63 : Luyện tập
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức: Giúp học sinh: 
- Củng cố và rèn kỹ năng thực hiện các phép cộng, trừ trong phạm vi 10. 	
- Tiếp tục củng cố kỹ năng từ tóm tắt bài toán, hình thành bài toán rồi giải bài toán.
2.Kĩ năng: Rèn kỹ năng thực hiện các phép cộng, trừ trong phạm vi 10. 	
3. Thái độ: Ham thích học toán
* HSKKVH: Làm được 1 số phép tính đơn giản
II/Chuẩn bị:
- SGK, vở bài tập, bảng con
III . Các bước hoạt động 
 Hoạt động dạy học của GV
 hoạt động học của HS
1.Giới thiệu bài: 
- ổn định tổ chức: 
- Kiểm tra bài cũ: 
- Nhận xét, cho điểm.
- Giới thiệu bài mới: 
- Gv nêu yêu cầu và nội dung của bài.
- Cho HS làm bảng con, 3 em lên bảng: 
 9 + 1 + 0 = 7 + 3 - 5 = 8 – 2 + 4 =
2. Phát triển bài :
a. Hoạt động1:
*Mục tiêu: HS biết áp dụng b ảng cộng, trừ làm được bài tập
* Bài 1(88): Tính.
=> Củng cố về phép cộng, trừ trong phạm vi 10.
* Bài 2(88) : Số? 
- HD HS cách làm bài rồi cho HS làm vào SGK, gọi HS lên bảng làm.
- Nhận xét, sửa sai.
b. Hoạt động 2:
*Mục tiêu: Củng cố thực hiện phép tính , so sánh
* Các bước hoạt động:
* Bài 3(88) : ; =
- Cho HS làm phiếu bài tập
 - Nhận xét, sửa sai.
c. Hoạt động 3:
*Mục tiêu: củng cố kỹ năng từ tóm tắt bài toán, hình thành bài toán rồi giải bài toán.
* Bài 4(88) : Viết phép tính thích hợp
- HD HS đọc tóm tắt và lập bài toán theo tóm tắt:
 Tổ 1 : 6 bạn
 Tổ 2 : 4 bạn
 Cả hai tổ : bạn?
- Cho HS viết phép tính vào vở, lên bảng.
- Cho HS nêu bài toán và phép tính của mình.
- Nhận xét, tuyên dương.
 3. Kết luận:
- Nhận xét giờ học.
- Hướng dẫn học ở nhà.
- HS nêu yêu cầu của bài.
- HS làm bảng con, lên bảng:
* HSKK: Làm cột 1
 1 + 9 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10
 10 – 1 = 9 10 – 3 = 7 10 – 4 = 6
 6 + 4 = 10 8 + 2 = 10 9 + 1 = 10
 10 – 6 = 4 10 – 2 = 8 10 – 9 = 1
- HS nêu yêu cầu của bài.
- HS làm vào SGK, 2 em lên bảng:
 - HS nêu yêu cầu của bài.
- HS làm phiếu bài tập 2 em làm bảng phụ
 10  3 + 4 8  2 + 7 
 9  7 + 2 10  1 + 9
 6 – 4  6 + 3 5 + 2  2 + 4
- HS nêu yêu cầu của bài.
- HS đọc tóm tắt: 2 -> 3 em.
 - Nêu bài toán: “ Tổ một có 6 bạn, tổ hai có 4 bạn. Hỏi cả hai tổ có tất cả bao nhiêu bạn?”
- Viết phép tính:
6
+
4
=
10
- Về nhà làm bài tập 1, 3 vào vở ô li.
Tiết 2 + 3: Học vần
Bài 67: Ôn tập
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Học sinh đọc, viết một cách chắc chắn các vần có kết thúc bằng m.
- Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng trong bài.
- Nghe, hiểu và kể lại theo tranh truyện kể: Đi tìm bạn.
2.Kĩ năng: Bước đầu đọc, viết một cách chắc chắn các vần có kết thúc bằng m.
3. Thái độ: GDHS yêu thích môn tiếng việt
* HSKKVH : Bước đầu nhận biết được vần có kết thúc bằng m
II/Chuẩn bị:
- Bảng ôn.
- Tranh minh họa truyện kể.
III . Các bước họat động 
 Tiết 1( 30’)
 Hoạt động dạy học của GV
 hoạt động học của HS
1.Giới thiệu bài: 
- ổn định tổ chức: 
- Kiểm tra bài cũ: 
- Nhận xét cho điểm.
- Giới thiệu bài mới: 
- Trong tuần qua em đã học những vần gì?
- HS viết bảng con: nhuộm vải, vườn ươm
- HS viết bảng con: nhuộm vải, vườn ươm
-HS nêu: om, am, ăm, âm, ôm, ơm im,
- GV ghi lên góc bảng.
- Gắn bảng ôn lên bảng.
2.Phát triển bài:
a. Hoạt động1: Ôn tập:
*Mục tiêu: Đọc được các vần đã học
* Các bước hoạt động:
* Các âm đã học:
- Đọc và chỉ từng vần cho HS đọc theo.
- Chỉ cho HS luyện đọc.
- Cho HS tự chỉ và đọc.
* Ghép âm thành vần:
- Cho HS dùng bộ chữ tiếng Việt thực hành ghép các âm chữ ở cột dọc với các âm chữ ở hàng ngang tạo thành vần.
- GV ghi bảng vào bảng ôn rồi cho HS luyện đọc lần lượt.
- Theo dõi, chỉnh lỗi phát âm cho HS.
c. Hoạt động 3: Đọc từ ngữ ứng dụng:
*Mục tiêu: HS đọc được từ ngữ ứng dụng
* Các bước hoạt động:
- GV ghi bảng: 
lưỡi liềm xâu kim nhóm lửa
- Cho HS đọc các TNƯD
- Nhận xét, sửa sai.
- Đọc mẫu và giải thích các TNƯD.
b. Hoạt động 2: Luyện viết từ ngữ ứng dụng
*Mục tiêu: HS viết đúng quy trình trên bảng con
* Các bước hoạt động:
- GV viết mẫu và HD quy trình viết từng từ: xâu kim, lưỡi liềm.
- Cho HS viết bảng con. 
- GV nhận xét, sửa. 
 em, êm, um, iêm, yêm, uôm, ươm.
- Học sinh theo dõi, bổ sung, chỉ, đọc các âm chữ trong bảng ôn.
- HS đọc theo GV chỉ: (ĐT 1-> 2 lần)
- Luyện đọc: c/n, tổ, lớp.
- Một số em lên bảng tự chỉ và đọc.
- HS thực hành ghép rồi luyện đọc:
m
m
a 
am 
e
em
ă 
ăm 
ê
êm
â
âm
i
im
o
om
iê
iêm
ô
ôm
yê
yêm
ơ
ơm
uô
uôm
u
um
ươ
ươm
- HS đọc thầm.
- Luyện đọc: cá nhân, nhóm, lớp.
- HS quan sát chữ mẫu, nêu cách viết từng từ:
 + xâu kim
 + lưỡi liềm
- HS thực hành viết vào bảng con.
 Tiết 2(35’)
a. Hoạt động1: Luyện đọc: 
*Mục tiêu: Đọc được bài tiết 1 và đoạn thơ ứng dụng
* Các bước hoạt động:
 - Cho HS đọc lại bài trên bảng.
- Theo dõi, sửa sai.
 * Đọc câu ứng dụng.
- Cho HS quan sát tranh và thảo luận nội dung của tranh minh hoạ.
- Giới thiệu và ghi bảng đoạn thơ ứng dụng.
- Cho HS luyện đọc đoạn thơ ứng dụng.
- Theo dõi, sửa sai, cho điểm. 
- Đọc mẫu, cho HS luyện đọc lại.
- Cho HS mở SGK- 136, 137.
- Hướng dẫn HS đọc bài trong SGK rồi cho HS luyện đọc.
- Theo dõi, sửa sai, cho điểm. 
b. Hoạt động 2: Luyện viết:
*Mục tiêu: Viết đúng các vần từ ngữ vào vở tập viết
* Các bước hoạt động:	
 - Yêu cầu HS lấy VTV, HD cách viết bài.
- Cho HS viết bài vào VTV.
- Theo dõi, uốn nắn HS viết bài.
* Chấm bài: Thu VTV của HS chấm điểm, nhận xét, tuyên dương.
c. Hoạt động 3: Kể chuyện
*Mục tiêu: Bước đầu nghe, hiểu và kể lại 1đoạn theo tranh truyện kể: Đi tìm bạn.
- GV kể toàn bộ câu chuyện theo tranh minh họa.
- GV chỉ vào từng tranh kể theo nội dung của từng tranh ứng với mỗi đoạn rồi cho HS kể lại từng

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 16.doc