Kế hoạch bài dạy khối 1 - Tuần 18 năm học 2009

I/ Mục tiêu:

1.KT: Kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng, kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc-hiểu( HS trả lời1-2 câu hỏi về nội dung bài đọc).

 - Thống kê bài tập đọc theo chủ điểm .

2. KN:Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học từ học kì 1 của lớp 5( phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 120 chữ/ phút; Biết ngừng nghỉ sau dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật).

3. TĐ: Ôn tập nghiêm túc .

II/ Đồ dùng dạy học:

- Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL trong các bài tập đọc từ tuần 11 đến tuần 17 sách tiếng việt 5 tập 1 (17 phiếu) để HS bốc thăm.

III/ Các hoạt động dạy học:

1- Giới thiệu bài:

-GV giới thiệu nội dung học tập của tuần 18: Ôn tập củng cố kiến thức và kiểm tra kết quả học môn tiếng việt của HS trong học kì I.

-Giới thiệu mục đích, yêu cầu của tiết 1.

 

doc 22 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 24/08/2018 Lượt xem 137Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy khối 1 - Tuần 18 năm học 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hầy thuốc như mẹ hiền.
-Thầy cúng đi bệnh viện.
Phun-tơn O-xlơ
Trần Đăng Khoa
Hà Đình Cẩn
Đồng Xuân Lan
Trần Phương Hạnh
Nguyễn Lăng
Văn
Thơ
Văn
Thơ
Văn
Văn
-Bài tập 3: 
-Mời một HS nêu yêu cầu.
-GV hướng dẫn tìm hiểu yêu cầu của bài tập.
-Cho HS làm bài vào nháp.
-Mời một số HS trình bày.
-Cả lớp và GV nhận xét. Bình chọn người phát biểu ý kiến hay nhất, giàu sức thuyết phục nhất.
-HS đọc yêu cầu.
-HS nghe.
-HS làm bài vào giấy nháp.
-HS trình bày.
-Nhận xét.
	3. Kết luận : 
GV nhận xét giờ học. Dặn những HS chưa kiểm tra tập đọc, HTL hoặc kiểm tra chưa đạt về nhà tiếp tục luyện đọc
Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2009
Tiết 1	Kể chuyện 
 Ôn tập cuối học kì I 
(tiết 3)
I/ Mục tiêu:
1. KT:-Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng.
2. KN:-Lập được bảng tổng kết vốn từ về môi trường.
3.TĐ:Yêu thích môn học .
*HSKK:Thực hiện được các yêu cầu đơn giản.
II/ Đồ dùng dạy học:
Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL (như tiết 1).
Bảng nhóm, 
III/ Các hoạt động dạy học:
1- Giới thiệu bài:
- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
2.Phát triển bài 
Hoạt động 1:Làm việc cá nhân 
Mục tiêu : Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng 
Tiến hành :
-Từng HS lên bốc thăm chọn bài (sau khi bốc thăm được xem lại bài khoảng 1-2 phút).
-HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.
-GV đặt 1 câu hỏi về đoạn, bài vừa đọc, HS trả lời.
-GV cho điểm theo hướng dẫn của Vụ Giáo dục Tiểu học. HS nào đọc không đạt yêu cầu, GV cho các em về nhà luyện đọc để kiểm tra lại trong tiết học sau.
Hoạt động2:Làm việc nhóm 5
Mục tiêu : điền những từ ngữ em biết vào bảng sau:
TIến hành :
-Mời 1 HS đọc yêu cầu.
-GV giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài tập.
-Hướng dẫn HS hiểu:
+Thế nào là sinh quyển?
+Thế nào là thuỷ quyển?
+Thế nào là khí quyển?
-Cho HS thảo luận nhóm 5, ghi kết quả thảo luận vào bảng nhóm.
-GV quan sát hướng dẫn các nhóm còn lúng túng.
-Mời đại diện nhóm trình bày.
-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
-GV nhận xét, chốt lời giải đúng.
-Mời 3 HS nối tiếp nhau đọc lại .
*Lời giải:
Tổng kết vốn từ về môi trường
Sinh quyển
(môi trường động, thực vật)
Thuỷ quyển
(môi trường nước)
Khí quyển
(môi trường không khí)
Các sự vật trong môi trường
Rừng, con người, thú, chim, cây lâu năm, cây ăn quả, cây rau, cỏ,
Sông suối, ao, hồ, biển, đại dương, khe, thác, kênh, mương, ngòi, rạch, lạch,
Bầu trơi, vũ trụ, mây, không khí, âm thanh, ánh sáng, khí hậu,
Những hành động bảo vệ môi trường
Trông cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc, chống đốt nương, trồng rừng ngập mặn, chống đánh cá bằng mìn, điện, chống săn bắt thú rừng,
Giữ sạch nguồn nước, xây dựng nhà máy nước, lọc nước thải công nghiệp,.
Lọc khói công nghiệp, xử lí rác thải, chống ô nhiễm bầu không khí,
	3. Kết luận : 
GV nhận xét giờ học. Dặn những HS chưa kiểm tra tập đọc, HTL hoặc kiểm tra chưa đạt về nhà tiếp tục luyện đọc.
_____________________________________
Tiết 2	 Toán
 Luyện tập
I/ Mục tiêu: 
1 .KT: Giúp HS:
- Rèn luyện kĩ năng tính diện tích hình tam giác.
- Giới thiệu cách tính diện tích hình tam giác vuông (biết độ dài hai cạnh góc vuông của hình tam giác vuông).
2KN:Vận dụng công thức tính diện tích để làm bài tập .
3.TĐ:Yêu thích dạng toán hình học .
*HSKK:THực hiện phép tính đơn giản .
II/Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Giới thiệu bài :
a-Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm lại bài tập 1, 2 SGK.
b-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của tiết học.
2. Phát triển bài .
Hoaùt ủoọng 1:HS laứm baứi taọp 1,2. 
Muùc tieõu: Giuựp HS: Reứn luyeọn kyừ naờng tớnh dieọn tớch hỡnh tam giaực. 
Tieỏn haứnh: 
*Bài tập 1 (88): Tính S hình tam giác.
-Mời 1 HS nêu yêu cầu.
-GV hướng dẫn HS cách làm.
-Cho HS làm vào nháp.
-Mời 2 HS lên bảng chữa bài. 
-Cả lớp và GV nhận xét.
*Bài tập 2 (88): 
-Mời 1 HS nêu yêu cầu.
-Cho HS trao đổi nhóm 2 để tìm cách giải.
-Mời 2 HS nêu kết quả.
-Cả lớp và GV nhận xét.
Hoaùt ủoọng 2: HS laứm baứi taọp3.4 
Muùc tieõu: Giụựi thieọu caựch tớnh dieọn tớch hỡnh tam giaực vuoõng (bieỏt ủoọ daứi hai caùnh goực vuoõng cuỷa hỡnh tam giaực vuoõng)
Tieỏn haứnh: 
*Bài tập 3 (88): Tính S hình tam giác vuông.
-Mời 1 HS nêu yêu cầu.
-GV hướng dẫn HS cách làm.
+Yêu cầu HS tìm cạnh đáy và đường cao.
+Sử dụng công thức tính S hình tam giác.
-Cho HS làm vào bảng vở. 
-Mời 2 HS lên chữa bài.
-Cả lớp và GV nhận xét.
-Muốn tính diện tích hình tam giác vuông ta làm thế nào?
*Bài tập 4 (89): 
-Mời 1 HS nêu yêu cầu.
-Mời HS nêu cách làm. 
-GV hướng dẫn HS cách đo và tính diện tích.
-Cho HS làm vào nháp.
-Mời 2 HS lên bảng chữa bài.
-Cả lớp và GV nhận xét.
*Kết quả:
30,5 x 12 : 2 = 183 (dm2)
16dm = 1,6m
1,6 x 5,3 : 2 = 4,24 (m2)
*Kết quả:
-Hình tam giác ABC coi AC là đáy thì AB là đường cao.
-Hình tam giác DEG coi DE là đáy thì DG là đường cao.
 *Bài giải:
a) Diện tích hình tam giác vuông ABC là:
 4 x 3 : 2 = 6 (cm2)
 Đáp số: 6 cm2
b) Diện tích hình tam giác vuông DEG là:
 5 x 3 : 2 = 7,5 (cm2)
 Đáp số: 7,5 cm2
-Ta lấy tích độ dài hai cạnh góc vuông chia cho 2.
 *Bài giải:
a) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD:
 AB = DC = 4cm ; AD = BC = 3cm
Diện tích hình tam giác ABC là:
 4 x 3 : 2 = 6 (cm2)
b) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật MNPQ và cạnh ME:
 MN = PQ = 4cm ; MQ = NP = 3cm
 ME = 1cm ; EN = 3cm
Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:
 4 x 3 = 12 (cm2)
S tam giác MQE là: 3 x 1 : 2 = 1,5 (cm2)
S tam giác NEP là: 3 x 3 : 2 = 4,5 (cm2)
S. MQE + S. NEP là: 1,5 + 4,5 = 6 (cm2)
S tam giác EQP là: 12 – 6 = 6 (cm2)
3. Kết luận :GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa luyện tập
________________________
Tiết 3	 AÂm nhaùc 
GV chuyeõn daùy
Tiết 4	 Chớnh taỷ
 Ôn tập cuối học kì I 
(tiết 4)
I/ Mục tiêu:
1. KT:-Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng.
	-Nghe – viết đúng chính tả, trình bày đúng bài Chợ Ta - sken.
2. KN :Trình bày bài chính tả sạch se , đúng chính tả.
3. TĐ:Trật tự nghe cô giáo đọc chính tả .
*HSKK:Nhìn SGK chép bài 
II/ Đồ dùng dạy học:
Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL (như tiết 1).
III/ Các hoạt động dạy học:
1- Giới thiệu bài:
-GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
2. Phát triển bài :
Hoạt động1:Làm việc cá nhân. 
Mục tiêu : Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng 
Tiến hành :
-Từng HS lên bốc thăm chọn bài (sau khi bốc thăm được xem lại bài khoảng 1-2 phút).
-HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.
-GV đặt 1 câu hỏi về đoạn, bài vừa đọc, HS trả lời.
-GV cho điểm theo hướng dẫn của Vụ Giáo dục Tiểu học. HS nào đọc không đạt yêu cầu, GV cho các em về nhà luyện đọc để kiểm tra lại trong tiết học sau.
Hoạt động2:Làm việc cả lớp
Mục tiêu : HS nghe – viết bài Chợ - sken:
Tiến hành : 
- GV Đọc bài viết.
+Những chi tiết nào miêu tả vẻ đẹp của con người trong cảnh chợ Ta – sken? 
- Cho HS đọc thầm lại bài.
- GV đọc những từ khó, dễ viết sai cho HS viết bảng con: Ta – sken, nẹp, thêu, xúng xính, chờn vờn, thõng dài, ve vẩy,
- Em hãy nêu cách trình bày bài? 
- GV đọc từng câu (ý) cho HS viết.
- GV đọc lại toàn bài. 
- GV thu một số bài để chấm.
- Nhận xét chung.
- HS theo dõi SGK.
-Phụ nữ xúng xính trong trong chiếc áo dài rộng bằng vải lụa, 
- HS viết bảng con.
- HS viết bài.
- HS soát bài.
3. Kết luận :GV nhận xét giờ học. 
Dặn HS về nhà tiếp tục học thuộc các khổ thơ, bài thơ, đoạn văn theo yêu cầu trong SGK.
Tiết 5	 Đạo đức
Thực hành cuối học kì I
I/ Mục tiêu:	
1.KT:-Giúp HS củng cố kiến thức các bài từ bài 1 đến bài 8.
2. KN:Biết áp dụng trong thực tế những kiến thức đã học.
3.TĐ:Yêu thích mmon học . 
 II/ Đồ dùng dạy học:
	 -Phiếu học tập cho hoạt động 1
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu.
1. Giới thiệu bài :
a. Kiểm tra bài cũ: 
Cho HS nêu phần ghi nhớ bài 5.
b- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học
2. Phát triển bài :
- Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm
Mục tiêu :Ghi lại việc nên làm và không nên làm .
Tiến hành :
*Bài tập 1: 
Hãy ghi những việc làm của HS lớp 5 nên làm và những việc không nên làm theo hai cột dưới đây:
 Nên làm
 Không nên làm
 .
-GV phát phiếu học tập, cho HS thảo luận nhóm 4.
-Mời đại diện một số nhóm trình bày.
-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
-GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
Hoạt động 2: Làm việc cá nhân
Mục tiêu :Hãy ghi lại một việc làm có trách nhiệm của em?
Tiến hành :
-HS làm bài ra nháp.
-Mời một số HS trình bày.
-Các HS khác nhận xét, bổ sung.
-GV nhận xét.
Hoạt động 3: Làm việc theo cặp
Mục tiêu :Hãy ghi lại một thành công trong học tập, lao động do sự cố gắng, quyết tâm của bản thân?
Tiến hành :
-GV cho HS ghi lại rồi trao đổi với bạn.
-Mời một số HS trình bày.
-Cả lớp và GV nhận xét.
-HS thảo luận nhóm theo hướng dẫn của GV.
-HS trình bày.
-HS khác nhận xét, bổ sung.
-HS làm bài ra nháp.
-HS trình bày.
-HS khác nhận xét.
-HS làm rồi trao đổi với bạn.
-HS trình bày trước lớp.
	3. Kết luận :	GV nhận xét giờ học, dặn HS về tích cực thực hành các nội dung đã học.
******************************
 Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2009
Tiết 1+2: Tiếng việt.
Kiểm tra cuối học kì I
(Đề phòng giáo dục ra)
______________________________
Tiết 3	Mĩ thuật :
(GV chuyên dạy )
________________________________
Tiết 4	 Khoa học
 Sự chuyển thể của chất
I/ Mục tiêu:
1.KT: Sau bài học, HS biết:
	-Phân biệt 3 thể của chất.
	-Nêu điều kiện để một số chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí.
2.KN:-Kể tên một số chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí.
	-Kể tên một số chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác
 -KN thảo luận nhóm và báo cáo kết quả trước lớp.
3. TĐ:Phân biệt được các chất khác nhau trong thực tế ,yêu thích môn học.
*HSKK:Thực hiện được những yêu cầu đơn giản.
II/ Đồ dùng dạy học:
	-Hình trang 73 SGK. Bộ phiếu ghi tên một số chất, mỗi phiếu ghi tên một chất.
III/ Các hoạt động dạy học:
1. Giới thiệu bài :
a.Kiểm tra bài cũ: 	Phân biệt tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo.
b-Giới thiệu bài: -GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng. 
2. Phát triển bài :
-Hoạt động 1: Trò chơi tiếp sức: “Phân biệt 3 thể của chất”
*Mục tiêu: HS biết phân biệt 3 thể của chất.
*Cách tiến hành:
-GV kẻ sẵn hai bảng “Ba thể của chất”-như SGV trang 125 lên bảng lớp.
-GV chia lớp thành 2 đội, mỗi đội 6 HS.
-GV phát cho mỗi đội một hộp đựng các phiếu.
-HD: Khi GV hô bắt đầu thì lần lượt từng HS trong mỗi đội lấy phiếu lên dán vào ô tương ứng.
Đội nào dán xong thì đội đó thắng cuộc.
-GV tổ chức cho HS chơi.
-GV và các HS khác nhận xét, kiểm tra, kết luận nhóm thắng cuộc.
-HS chia thành 2 đội.
-HS chơi theo hướng dẫn của GV.
-HS Kiểm tra, đánh giá.
-Hoạt động 2: Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”
*Mục tiêu: HS nhận biết được đặc điểm của chất rắn, chất lỏng và chất khí1.40
*Cách tiến hành:
-GV chia lớp thành 7 nhóm.
-GV đọc câu hỏi. Các nhóm thảo luận rồi ghi đáp án vào bảng con. Nhóm nào lắc chuông trước thì được trả lời. Nếu trả lời đúng thì thắng cuộc.
-GV nhận xét, kết luận nhóm thắng cuộc.
-HS chơi theo hướng dẫn của GV.
*Đáp án: 1 – b ; 2 – c ; 3 – a 
-Hoạt động 3: Quan sát và thảo luận
*Mục tiêu: HS nêu được một số VD về sự chuyển thể của chất trong đời sống hằng ngày.
*Cách tiến hành: Yêu cầu HS quan sát các hình trang 73 SGK và nói về sự chuyển thể của nước.
	-Dựa vào các gợi ý qua hình vẽ , GV cho HS tự tìm thên các VD khác.
	-Cho HS đọc VD ở mục Bạn cần biết SGK-73.
-Hoạt động 4: Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”
*Mục tiêu: Giúp HS:
Kể được tên 1 số chất ở thể rắn, lỏng, khí và1 số chất có thể chuyển từ dạng này sang dạng khác.
*Cách tiến hành: 
	-GV chia lớp thành 4 nhóm và phát cho mỗi nhóm một số phiếu bằng nhau.
	-Trong cùng một thời gian, nhóm nào viết được nhiều tên các chất theo yêu cầu là thắng.
	-Cả lớp và GV nhận xét, kết luận nhóm thắng cuộc.
3Kết luận : -Cho HS đọc phần bạn cần biết.
 -GV nhận xét giờ học. 
_______________________________
 Tiết5 	Toán
 Luyện tập chung
I/ Mục tiêu: 
1.KT:Giúp HS ôn tập, củng cố về:
-Các hàng của số thập phân ; cộng, trừ, nhân, chia số thập phân ; viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.
-Tính diện tích hình tam giác.
2.KN: Vận dụng công thức để làm bài tập 
3.TĐ:Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì I
*HSKK;Mỗi bài thực hiện 1,2 phép tính đơn giản .
II/Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1.Giới thiệu bài 
1-Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm lại bài tập 1, 2 SGK.
2.1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của tiết học.
2. Phát triển bài :
Hoaùt ủoọng 1:HS laứm phaàn 1. 
Muùc tieõu: Giuựp HS OÂN TAÄP, cuỷng coỏ veà:
Caực haứng cuỷa soỏ thaọp phaõn; coọng, trửứ, nhaõn, chia soỏ thaọp phaõn; vieỏt soỏ ủo ủaùi lửụùng dửụựi daùng soỏ thaọp phaõn. 
Tieỏn haứnh: 
Phần 1 (89): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
-Mời 1 HS nêu yêu cầu.
-GV hướng dẫn HS cách làm.
-Cho HS làm vào nháp.
-Mời 3 HS nêu kết quả và giải thích tại sao lại chọn kết quả đó. 
-Cả lớp và GV nhận xét.
Hoaùt ủoọng 2: HS laứm baứi taọp phaàn 2. 
Muùc tieõu: OÂN TAÄP veà 4 pheựp tớnh vụựi soỏ thaọp phaõn, tớnh dieọn tớch hỡnh tam giaực. 
Tieỏn haứnh: 
Phần 2:
*Bài tập 1 (90): Đặt tính rồi tính
-Mời 1 HS nêu yêu cầu.
-Cho HS làm vào bảng con.
-GV nhận xét.
*Bài tập 2 (90): Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.
-Mời 1 HS nêu yêu cầu.
-GV cho HS ôn lại cách làm cách làm.
-Cho HS làm vào bảng nháp. 
-Mời 2 HS lên chữa bài.
-Cả lớp và GV nhận xét.
*Bài tập 3 (90): 
-Mời 1 HS nêu yêu cầu.
-Mời HS nêu cách làm. 
-Cho HS làm vào vở.
-Mời 1 HS lên bảng chữa bài.
-Cả lớp và GV nhận xét.
*Bài tập 4 (90): 
-Mời 1 HS nêu yêu cầu.
-Mời HS nêu cách làm. 
-Cho HS trao đổi nhóm 2 để tìm lời giải.
-Mời HS nêu kết quả.
-Cả lớp và GV nhận xét.
*Kết quả:
 Bài 1: Khoanh vào B
 Bài 2: Khoanh vào C
 Bài 3: Khoanh vào C
*Kết quả:
85,9
68,29
80,73
31
*Bài giải:
8m 5dm = 8,5m
8m2 5dm2 = 8,05m2
 *Bài giải:
 Chiều rộng của hình chữ nhật là:
 15 + 25 = 40 (cm)
 Chiều dài của hình chữ nhật là:
 2400 : 40 = 60 (cm)
 Diện tích hình tam giác MDC là:
 60 x 25 : 2 = 750 (cm2)
 Đáp số: 750 cm2
*Kết quả:
 x = 4 ; x= 3,91
3-Kết luận : 
GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa luyện tập.
*********************************
Thứ năm ngày 17 tháng12 năm 2009
Tiết 1	Luyện từ và câu 
 Ôn tập cuối học kì I 
(tiết 5)
I/ Mục tiêu:
1KT:Củng cố kĩ năng viết thư:
2.KN: Biết viết một lá thư gửi người thân ở xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của em.
3.TĐ:Viết thư nghiêm túc .
II/ Đồ dùng dạy học:
Giấy để viết thư.
III/ Các hoạt động dạy học:
1- Giới thiệu bài:
GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
2- Phát triển bài 
Hoạt động 1:Làm việc cả lớp
Mục tiêu:Giúp HS hiểu đúng yêu cầu của đề:
Tiến hành :
-Mời một HS đọc đề bài.
-GV gạch chân những chữ quan trọng trong đề bài ( đã viết sẵn trên bảng lớp )
-Một bức thư thông thường gồm mấy phần?
-Em hãy nêu nội dung từng phần?
-Mời 2 HS đọc gợi ý a, b trong SGK. 
-GV lưu ý HS: Cần viết chân thực, kể đúng những thành tích và cố gắng của em trong học kì 1 vừa qua, thể hiện được tình cảm với người thân.
Hoạt động2: Laứm vieọc caự nhaõn
Mục tiêu: Viết thư:
Tiến hành :
-HS tự viết thư.
-GV giúp đỡ những HS còn lúng túng.
-Mời HS nối tiếp nhau đọc bức thư mình vừa viết.
-Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn người viết thư hay nhất.
-HS đọc đề bài:
 Hãy viết thư gửi một người thân đang ở xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của em trong học kì 1.
-HS nêu.
-HS đọc.
-HS viết thư.
-HS đọc.
-Nhận xét.
3.Kết luận : 
GV nhận xét giờ học. 
Dặn HS về nhà xem lại kiến thức về từ nhiều nghĩa ( nghĩa gốc và nghĩa chuyển ) trong sách Tiếng Việt 5, tập một, trang 67.
______________________________
Tiết 2	 Địa lí
 Kiểm tra học kì I
( Đề tham khảo )
I/ Mục tiêu: 
1KT:Kiểm tra kiến thức kĩ năng về: Vị trí và giới hạn, đặc điểm của khí hậu, đặc điểm về dân tộc của nước ta. Đặc điểm một số ngành kinh tế của nước ta. Giao thông vận tải và các hoạt động thương mại.
2.KN:Làm được bài KT vào giấy
3.TĐ:Làm bài nghiêm túc .
II/ Các hoạt động dạy học:
	1Giới thiệu bài:
	2Phát triển bài
-Thời gian kiểm tra: 30 phút
-GV phát đề cho HS.-Yêu cầu HS làm bài nghiêm túc.
 Đề bài
 Đáp án
Phần1: Điền Đ vào ô trống đặt trước ý đúng, điền S vào ô trống đặt trước ý sai.
 Nước ta nằm trên bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam A.
 Phần đất liền giáp với Lào, Trung Quốc, Thái Lan.
 Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa: nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa
 Nước ta có 54 dân tộc. Dân tộc Kinh (Việt) có số dân đông nhất.
 Dân cư nước ta tập trung chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên.
 Ơ nước ta, lúa gạo là loại cây được trồng nhiều nhất.
 Nước ta có nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp.
 Thành phố Hồ Chí Minh vừa là trung tâm công nghiệp lớn, vừa là nơi có hoạt động thương mại phát triển nhất cả nước.
Phần 2: 
1) Ngành lâm nghiệp gồm những hoạt động gì?
2) Nước ta có những loại hình giao thông vận tải nào? 
3) Thương mại gồm các hoạt động nào? Thương mại có vai trò gì?
Phần 1: (4 điểm-Nối mỗi ý đúng 0,5 điểm)
 Đúng : a, c, d, g, h, i
 Sai : b, c
Phần 2 (6 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
Ngành lân nghiệp gồm có các hoạt động:
-Trồng rừng và bảo vệ rừng.
-Khai thác gỗ và các lâm sản khác.
Câu 2: (2 điểm)
Đường ô tô
Đường sắt
Đường sông
Đường biển
Đường hàng không
Câu 3: (2 điểm)
-Thương mại gồm các hoạt động mua bán hang hoá ở trong nước và với nước ngoài.
-Vai trò: Thương mại là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng.
	3-Thu bài: 
	GV thu bài, nhận xét giờ kiểm tra.
____________________________
Tiết 3	Kĩ thuật
Thức ăn nuôi gà (tiết 2)
I/ Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS biết :
- Liệt kê được tên một số thức ăn thường dùng để nuôi gà.
	- Nêu được tác dụng và sử dụng một số thức ăn nuôi gà.
	- Nhận thức bước đầu vai trò của thức ăn nuôi gà.
2. Kỹ năng: Có kỹ năng chăm sóc gà
3. Thái độ: Yêu quý các con vật nuôi
II/ Đồ dùng dạy học: 
- Hình minh hoạ trong SGK và một số thức ăn nuôi gà.
III/ Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
1- Giới thiệu bài:
Kiểm tra bài cũ: 
Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng của HS.
	-Giới thiệu bài:
	-Giới thiệu và nêu mục đích của tiết học. 
2.Phát triển bài
a,-Hoạt động 1: Tác dụng của thức ăn nuôi gà 
MT: - Nêu được tác dụng và sử dụng một số thức ăn nuôi gà.
Tiến hành:
GV y/c HS đọc nội dung 1 SGK.
-GV nêu câu hỏi để HS trả lời về tác dụng của thức ăn nuôi gà.
- GV giải thích và kết luận ( SGK ) 
b,-Hoạt động 2: Các loại thức ăn nuôi gà 
MT: - Liệt kê được tên một số thức ăn thường dùng để nuôi gà
 Tiến hành:
- GV cho HS QS hình trong SGK
- GV đặt câu hỏi cho HS nêu tên các loại thức ăn nuôi gà
- GV tóm tắt và kết luận
 c,Hoạt động 3: Tác dụng và sử dụng các loại thức ăn 
MT: - Nhận thức bước đầu vai trò của thức ăn nuôi gà.
 Tiến hành:
- Gv y/c HS đọc mục 2 SGK
- GV nêu câu hỏi cho HS trả lời
- GV nhận xét và bổ xung
3-Kết luận: 
-GV nhận xét giờ học.
-Nhắc HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
- Một HS đọc.
- HS lần lượt trả lời câu hỏi.
- HS quan sát 
- HS nêu: Thóc, Ngô, Sắn, Cám
- HS đọc.
- HS trả lời
Tiết 4	Toán 
Kiểm tra cuối học kì I
 (Đề PGD ra)
______________________________
Tiết 5	 Lịch sử
 Kiểm tra học kì I
(Đề tham khảo )
I/ Mục tiêu :
1.kiến thức kĩ năng:Kiểm tra Những mốc thời gian tiêu biểu từ năm 1858 đến năm 1945.Nội dung cơ bản của bản Tuyên ngôn Độc lập. nghĩa lịch sử của các sự kiện lịch sử tiêu biểu như: việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Cách mạng tháng Tám năm 1945. 
2.TĐ:Yêu cầu HS làm bài nghiêm túc.
II/ Các hoạt động dạy học:
1. Giới thiệu bài 
2. Phát triển bài 	
-Kiểm tra: -Thời gian kiểm tra: 30 phút
	 -GV phát đề cho HS. Yêu cầu HS làm bài nghiêm túc.
 Đề bài
 Đáp án
Câu 1: Nối thời gian ở cột A với sự kiện LS tương ứng ở cột B. 
 Cột A Cột B
1) 19 – 8 – 1945 
a) Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta.
2) 1 – 9 – 1858 
b) Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.
3) 2 – 9 – 1945 
c) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
4) 5 – 6 – 1911 
d) Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.
5) 3 – 2 – 1930 
e) Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
 Câu 2: Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
	Nội dung của bản Tuyên ngôn Độc lập là:
A. Khẳng định quyền độc lập, tự do thiêng liêng của dân tộc VN.
B. Khẳng định quyền độc lập thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.
C. Dân tộc Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.
D. Dân tộc Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền tự do ấy.
 Câu 3: Điền họ và tên anh hùng vào cột bên trái sao cho phù hợp với thông tin ở cột bên phải. 
.
Anh có nhiệm vụ đánh bộc phá vào lô cốt phía đông bắc cứ điểm Đông Khê. Bị trúng đạn, nát một phần cánh tay phải, anh đã nghiến răng nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay để tiếp tục chiến đấu.
.
Anh được giao phụ trách xưởng quân giới. Anh đã hai lần quên mình cứu xưởng và được phong Anh hùng Lao động trong Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ I.
Câu 4: Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945?
(Đập tan 2 tầng xiềng xích, nô lệ, lật nhào chế độ phong kiến. Mở ra một kỉ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam.)
Câu 5: Nêu ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? (Từ đây, CM VN có Đảng lãnh đạo từng bước đi đến thắng lợi cuối cùng)
Câu 1: (2,5 điểm-Nối mỗi ý đúng 0,5 điểm)
 1 – d 
 2 – a 
 3 – e
 4 – b
 5 – c
Câu 2: (1 điểm-Khoanh vào mỗi ý đúng 0,5 điểm)
 Khoanh vào : A , C
Câu 3: (0,5 điểm)
Theo thứ tự là:
 -La Văn Cầu
 -Ngô Gia Khảm
Câu 4: (3 điểm)
-Đập tan 2 tầng xiềng xích, nô lệ, lật nhào
Câu 5: (3 điểm)
-Từ đây, CMVN có Đảng lãnh đạo
3. Kết luận:GV nhận xét giờ học ,dặn dò về nhà 
Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2009
Tiết 1	 Tập làm văn 
 Ôn tập cuối học kì I 
(tiết 6)
I/ Mục tiêu:
1.KT:	-Ôn luyện tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì
2. KN:Tìm được các từ đồng nghĩa, nghĩa chuyển , đại từ , trong bài thơ.
3.TĐ:Ôn tập nghiêm túc .
II/ Đồ dùng dạy học:
(-Một số tờ phiếu viết các câu hỏi a, b, c, d của bài tập 2.
III/ Các hoạt động dạy học:
1- Giới thiệu bài:
-GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
2. Phát triển bài :
Hoạt động 1:Làm việc cả lớp
Mục tiêu :Tìm dược từ đồng nghĩa, nghĩa chuyển , đại từ với các từ cho trước .
Tiến hành :
-Bài tập 2: 
-Mời một HS đọc bài thơ.
-Mời một HS đọc các y

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan18.doc