Giáo án Tổng hợp môn lớp 1 - Tuần học 25 - Trường Tiểu học Hàm Nghi

TẬP ĐỌC

TRƯỜNG EM

A/ MỤC TIÊU :

- Học sinh đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: cô giáo, dạy em, điều hay, mái trường.

- Hiểu nội dung bài: Ngôi trường là nơi gắn bó, thân thiết với bạn HS.

 Trả lời được câu hỏi 1,2 - sgk

* Tìm được tiếng, nói được câu chứa tiếng có vần ai, ay; biết hỏi đáp theo mẫu về trường lớp của mình.

- GD HS biết yêu trường, yêu lớp học của mình.

B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 - Bài soạn trên máy vi tính

 - Viết sẵn bài tập đọc.

C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 13 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 10/01/2020 Lượt xem 91Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp môn lớp 1 - Tuần học 25 - Trường Tiểu học Hàm Nghi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iên đọc mẫu . 
- 4 nhóm thi đọc .
c/ Luyện nói : 
- Nêu yêu cầu của phần luyện nói . 
- Yêu cầu học sinh nói theo cặp . 
 Giáo viên chốt ý : Trường học rất gần gũi , thân thiết với mỗi học sinh .Vậy em phải giữ gìn trường lớp luôn sạch đẹp . 
Củng cố, dặn dò: 5’
Nhận xét tiết học
- Thi hát về trường lớp em . 
- Tổng kết ; tuyên dương 
- Cả lớp lắng nghe .
- Tìm số câu trong bài .
Hoạt động nhóm nhỏ. 
- Nhóm 1 : tìm từ chứa tiếng có vần ai .
- Nhóm 2 : tìm từ chứa tiếng có vần ao .
- Nhóm 3 : tìm từ chứa tiếng có vần ay.
- Đọc trơn từ khó : 5 em . 
- Phân tích từ khó : 5 em .
Hoạt động cá nhân 
- 3 em / 1 câu .
- Thi đọc 
- 4 nhóm thi đọc . 
Hoạt động nhóm 
- Mỗi em đọc 1 đoạn 
- Đọc cá nhân cả bài : 2 em . 
- Cả lớp đọc 1 lần . 
Hoạt động cá nhân .
- Học sinh nêu .
- Học sinh đọc trơn , phân tích . 
- HS nêu mẫu trong sách giáo khoa: 2 em
- Học sinh tìm , giáo viên ghi bảng . 
* Học sinh nói câu mẫu trong sách giáo khoa: 2 em 
- Thi nói câu có vần ai , ay .
Hoạt động cá nhân 
+ 2 em đọc cả bài . 
+ 2 em đọc trong sách giáo khoa . 
+3 em đọc câu 1 . 
-2 em đọc câu hỏi 1 . 
- 3 em trả lời . 
+2 em đọc câu 2 . 
- 2 em đọc câu hỏi 2 . 
- 2 em trả lời . 
Hoạt động cá nhân . 
- Mỗi nhóm 1 em thi đọc . 
Hoạt động cá nhân , cặp . 
*Hỏi nhau về trường lớp . 
- 2 em hỏi – trả lời mẫu trong SGK
Từng cặp hỏi – đáp theo chủ đề . 
- Lắng nghe .
-Theo dõi
TẬP VIẾT
TÔ CHỮ HOA: A, Ă, Â, B
A/ MỤC TIÊU :
- Học sinh tô được các chữ hoa A, Ă, Â, B . 
- Học sinh viết đúng các vần ai, ay, ao, au; các từ ngữ: mái trường, điều hay, sao sáng, mai sau kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở TV 1, tập 2. (Mỗi từ ngữ viết ít nhất một lần
	* Viết đều nét, dãn đúng khoảng cách, viết đủ số dòng, số chữ quy định trong vở TV.
	- RL HS ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Bảng phụ viết sẵn chữ hoa, vần, từ. 
Bảng con
C/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Giới thiệu bài 
HĐCB: Hướng dẫn viết 
Hoạt động 1 : Tập tô chữ hoa (10 phút)
+ HD học sinh quan sát , nhận xét chữ hoa 
- Trên bảng phụ và trong vở tập viết . 
- GV nêu số nét , kiểu nét của chữ mẫu . 
- Nêu quy trình viết, vừa nói vừa tô mẫu
+ Học sinh tô chữ hoa mẫu lớn trong vở .
Hoạt động 2 : (10 phút)
HD viết vần , từ ứng dụng 
-Yêu cầu đọc vần, từ ứng dụng.
-So sánh vần , từ trên bảng phụ với vần , từ trong vở tập viết . 
Hoạt động 3 : (10 phút)
Hướng dẫn viết vào vở 
- Giáo viên nhắc nhở tư thế viết .
- Giáo viên chấm 1/3 số bài .
Hoạt động nối tiếp: 5 phút
- Giáo viên khen những học sinh tô, viết đẹp, đúng, đều. 
 Luyện viết phần B ở nhà . 
- Lắng nghe 
- Học sinh có bảng con , bút chì , bút mực .
Hoạt động cả lớp. 
- Học sinh tô chữ hoa mẫu . 
Hoạt động cá nhân . 
- HS đọc trên bảng phụ.
-HS nêu.
-Học sinh viết vào bảng con. 
Hoạt động cá nhân . 
- Học sinh tô chữ hoa,viết vần, từ theo mẫu .
* Viết đều nét, dãn đúng khoảng cách, viết đủ số dòng, số chữ quy định trong vở TV.
- Lớp nhận xét và tuyên dương .
- Chuẩn bị ở nhà
Thứ ba ngày 26 tháng 02 năm 2013
CHÍNH TẢ
TRƯỜNG EM
A/ MỤC TIÊU : 	
- HS nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng đoạn “Trường học là...anh em”: 26 chữ/ 15’
- Điền đúng vần ai/ay; chữ c/k vào chỗ trống.
- Làm được BT 2 và 3 sgk.
B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
- Bảng phụ viết sẵn bài tập , đoạn văn . 
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài (2 phút)
- Hôm nay tập chép 26 chữ trong bài 
“Trường em’’ và làm bài tập sau khi tập chép 
Hoạt động 2 : (18 phút)
Hướng dẫn tập chép 
- GV treo bảng phụ đã viết sẵn đoạn văn .
‘’ Trường học là ngôi anh em .’’
- GV chỉ 1 số chữ học sinh dễ viết sai . 
- Lưu ý HS : tư thế , cách trình bày bài , gặp dấu chấm cần viết hoa ( không yêu cầu đẹp ) 
- Giáo viên đọc và chỉ vào chữ trên bảng để học sinh rà soát . 
- Giáo viên chấm 1 số bài tại lớp . 
Hoạt động 3 : 10 phút
Hướng dẫn làm bài tập 
a/ Điền vần ai hoặc ay : 
- Yêu cầu mở sách giáo khoa trang 48 
- Gọi 1 học sinh làm trên lớp . 
- Giáo viên sửa bài trên bảng . 
b/ Điền chữ c hoặc k : 
- Đọc yêu cầu bài B trang 48 . 
- Giáo viên gọi 3 em làm bài tiếp sức .
Hoạt động nối tiếp: 5 phút 
 -Trò chơi : Thi điền chữ c , k vào chỗ trống 
 -Tổng kết và tuyên dương .
Hoạt động cả lớp 
Hoạt động cá nhân. 
- 2 , 3 học sinh đọc lại đoạn văn . 
- Đánh vần , phân tích , đọc trơn : 
- Viết bảng con : trường , hiền , nhiều , thiết 
- Học sinh chép vào vở đoạn văn . 
- Đổi vở để kiểm tra . 
- Theo dõi , rà soát lại bài, gạch chân chữ sai , sửa ra lề đỏ . 
- Tự đếm và viết số lỗi . 
Hoạt động nhóm. 
- Nêu yêu cầu của bài 
- Các tổ thi làm vào sách giáo khoa. 
- Học sinh đổi bài để kiểm tra . 
- 2 , 3 học sinh đọc kết quả . 
Hoạt động cá nhân . 
- 3 em đọc yêu cầu . 
- Cả lớp làm bàivào SGK ( cá , kẻ , cọ ) 
- Lớp nhận xét . 
- 2 , 3 em đọc lại bài b . 
-Chơi theo nhóm
ĐẠO ĐỨC
THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA KÌ II
A. MỤC TIÊU : Giúp học sinh: 
 - Nắm lại tên và nội dung các bài đã học từ tuần 19 ---- 24.
 - Có ứng xử nhanh khi gặp những tình huốngkhó.
 - Hiểu được việc đi học là quyền lợi của trẻ em.
B/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN : 
 - Vở bài tập đạo đức 
 - Các điều 3, 6, 18, 26 công ước quốc tế quyền trẻ em .
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Giới thiệu bài : Giới thiệu , ghi bảng. 
Hoạt động 1: 10 phút
 HĐCB: Ôn tập kiến thức
HĐCB: Ôn tập kiến thức	 Hoạt động nhóm nhỏ.
GV hỏi: Hãy nêu lại tên các bài đạo đức đã học Bài 9 , 10 , 11. 
Hoạt động 2 : 10 phút
Hoạt động nhóm lớn (6 em )
 GV giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm
Nhóm 1: Hãy kể về 1 bạn biết vâng lời 
Nhóm 2: Em sẽ làm gì khi bạn chưa lễ phép 
Nhóm 3: Thi vẽ tranh về bạn trong tổ, nhóm 
Nhóm 4:Thi làm bài tập 4 / 36 GV chuẩn bị tranh theo bài tập trong SGK.
-GV , lớp quan sát , nhận xét.
Hoạt động 3 : 5 phút
Thi đọc thơ 	 Hoạt động cá nhân
GV cho HS thi đọc câu thơ ở cuối các bài học .
Hoạt động nối tiếp: 5 phút 
-Về thực hiện đúng theo những hành vi đã ôn tập.
- GV nhận xét , tuyên dương những cá nhân, nhóm hoạt động tốt.
Hoạt động nhóm nhỏ . 
HS thảo luận và nêu cho nhau nghe.
+ Lễ phép vâng lời thầy giáo, cô giáo. +Em và các bạn. +Đi bộ đúng quy định.
-Nhóm 1 thảo luận.
 lễ phép với thầy cô giáo.
- Nhóm 2 thảo luận.
 vâng lời thầy cô giáo.
- Nhóm 3 thi vẽ vào giấy A 4.
- Thi làm bài tập 4 / 36 
+ HS thi đọc thơ theo cá nhân.
TOÁN
LUYỆN TẬP
A/ MỤC TIÊU : Giúp học sinh : 
 -Biết đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục; biết giải toán có phép cộng
	* Làm BT 5 
B/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : ,
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiểm tra bài cũ : 5 phút
50 30 70 90 40 10 20 60 
10 20 50 30 
50 - 20 = 30; 40 - 30 = 10; 70 - 50 =20 
HĐCB : 30 phút
Giới thiệu bài : Giới thiệu , ghi bảng
HD Luyện tập 
Bài 1 : Đặt tính rồi tính : 
Bài 2 : Điền số : 
- Nêu yêu cầu bài tập . 
- Giáo viên tổ chức thành trò chơi 
Bài 3 : Đúng ghi đ , sai ghi s . 
- Nêu yêu cầu bài tập 
- Giáo viên yêu cầu học sinh nói được: Vì sao sai, vì sao đúng ? 
Bài 4 : Giải toán vào vở 
- Yêu cầu HS đổi 1 chục = 10 trước khi giải .- Giáo viên chấm vở : 5 , 10 bài
* Bài 5 : Điền dấu + , -
Hoạt động nối tiếp
- Tổng kết , tuyên dương 
4 học sinh đặt tính rồi tính ; 3 em nhẩm miệng 
nhắc lại 2 em 
Hoạt động cá nhân 
- Lớp làm vào bảng con , nêu cách tính.
Hoạt động trò chơi
- 2 học nêu 
- Thi làm tính tiếp sức 
( 4 nhóm : mỗi nhóm 4 em ) 
- Lớp cổ vũ , đếm từ 10 -> 0 
Hoạt động cá nhân 
a/ sai ( thiếu tên đơn vị ) 
b/ đúng ( tính đúng , có tên đơn vị ) 
c/ sai ( kết quả sai ) 
* Trả lời
- 2 học sinh nêu yêu cầu . 
 -HS tự giải bài vào vở. 
- 2 học sinh nêu yêu cầu 
* Học sinh tự làm bài, 1 em đọc kết quả, lớp đổi bài để kiểm tra . 
Thứ tư ngày 27 tháng 02 năm 2013
TẬP ĐỌC
TẶNG CHÁU
A/ MỤC TIÊU : 
- Học sinh đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ : tặng cháu, lòng yêu, gọi là, nước non 
 Biết ngắt , nghỉ hơi đúng dấu câu . 
 - Hiểu nội dung bài: Bác Hồ rất yêu các cháu thiếu nhi và mong muốn các cháu học giỏi để trở thành người có ích cho đất nước.
Trả lời được câu hỏi 1,2 sgk.
 Học thuộc lòng bài thơ . 
* Tìm được tiếng, nói câu chứa tiếng có vần ao , au . 
- GD HS ý thức học tập, vâng lời Bác dạy.
B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 - Tranh minh hoạ bài thơ , viết sẵn bài lên bảng . 
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 	
TIẾT 1
 .
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiểm tra bài cũ : 5 phút
Giới thiệu bài : Giáo viên dùng tranh để giới thiệu bài học
HĐCB : HD học sinh luyện đọc
Hoạt động 1: 2 phút
Giáo viên đọc mẫu 
- Giáo viên đọc chậm , tình cảm , nhẹ nhàng , tha thiết . 
Hoạt động 2: 18 phút
Học sinh luyện đọc 
 Đọc tiếng , từ ngữ : 
- Phân nhóm tìm từ khó . 
- Giáo viên gạch chân các từ khó . 
- Giáo viên giải nghĩa : nước non . 
Đọc câu : 
- GV nói : Xem xuống dòng là 1 câu .
- Tìm số câu . 
- Giáo viên chỉ bảng từng câu . 
 ( 1 , 2 , 3 , 4 ) 
 Đọc đoạn , cả bài : 
Hoạt động 3 : 10 phút
Ôn các vần ao , au 
- Gọi 2 em đọc yêu cầu trên bảng . 
- GV nói : vần cần ôn là vần ao , vần au . 
*Tìm tiếng ngoài bài có vần ao , au ? 
* Thi nói câu có tiếng chứa vần ao , au . 
 TIẾT 2 
Hoạt động : 30 phút
Tìm hiểu bài đọc và luyện nói 
a/ Tìm hiểu bài : 
- Yêu cầu mở sách giáo khoa trang 50 . 
- Bác Hồ tặng vở cho ai ? 
- Bác mong các bạn nhỏ điều gì ? 
- Giáo viên giảng thêm : Gắng học để làm nhiều việc tốt  
- Giáo viên đọc bài thơ 1 lần 
b/ Học thuộc lòng bài thơ 
- Đồng thanh 2 lần . 
- GV xoá dần , chỉ để lại 4 chữ đầu dòng
c/ Hát các bài hát về Bác Hồ: 
- Giáo viên tổ chức thi hát theo nhóm những bài hát có chữ : Bác Hồ . 
Hoạt động nối tiếp: 5 phút
- Tổng kết , tuyên dương . 
-Về học thuộc bài thơ cho thật tốt.
- 2 học sinh đọc bài : Trường em , trả lời 2 câu hỏi trong sách giáo khoa .
Ghi bảng , vài em nhắc lại đề 
Hoạt động cả lớp 
- Học sinh lắng nghe , theo dõi chữ ở trên bảng.
Hoạt động nhóm. 
- Nhóm 1 : Tìm tiếng có dấu hỏi : vở , tỏ . 
- Nhóm 2 : Tìm tiếng có âm lờ : lòng , là . 
- Nhóm 3 : Tìm tiếng có âm nờ : nước, non 
- Nhóm 4 : Tìm tiếng có vần ăng, iêu :
 tặng , yêu 
- Đánh vần , phân tích tiếng khó , đọc trơn 
- 4 câu . 
- Đọc theo cá nhân từng câu 1 ( 2 , 3 , 4 ) 
HĐ nhóm.
- Thi đọc tiếp sức từng đoạn trong 1 nhóm. 
- Các nhóm thi đọc từng đoạn . 
- Đồng thanh 1 lần . 
Hoạt động cá nhân . 
+ 2 em đọc 
+2 học sinh nói mẫu trên bảng lớp 
 - Phân tích : chào , mào , cau . 
* Tìm được tiếng, nói câu chứa tiếng có vần ao, au . 
 ( có thể ghép trên đồ dùng học tập ) 
Làm việc với SGK
Hoạt động cá nhân . 
- 2 , 3 học sinh đọc 2 câu thơ đầu . 
- 2, 3 học sinh đọc 2 câu thơ tiếp . 
- 2 học sinh đọc lại bài thơ. 
Hoạt động cá nhân . 
- Nhìn bảng đồng thanh 2 lần .
- Thi đọc thuộc nhiều em . 
+ Thi hát về Bác Hồ . 
VD : Đêm qua em mơ  
 - Ai yêu nhi đồng  
 - Ai yêu Bác Hồ Chí Minh  
 - Như có Bác Hồ  
Thủ công
CẮT, DÁN HÌNH CHỮ NHẬT
(TIẾT 2)
A/ MỤC TIÊU : Giúp học sinh: 
 - Biết cách kẻ, cắt, dán được hình chữ nhật. 
	-Kẻ, cắt, dán được hình chữ nhật. Có thể kẻ, cắt, dán hình chữ nhật theo cách đơn giản. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
	* Kẻ, cắt, dán được hình chữ nhật theo 2 cách. Đường cắt thẳng. Hình dán phẳng. Có thể kẻ, cắt được thêm HCN có kích thước khác.
	- GD HS ý thức học tập, giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ.
B/ CHUẨN BỊ : 
 - Giáo viên : 1 hình chữ nhật mẫu, to, đẹp . 
 1 tờ giấy có kẻ ô, có kích thước lớn. 
 - Học sinh : Giấy màu có kẻ ô. 
 1 tờ giấy vở, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán, vở thủ công 	
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: 5 phút
HĐSP: Khởi động: Trò chơi : Đi siêu thị mua dụng cụ học tập.
Hoạt động 2: 10 phút
- Gắn quy trình lên bảng.
-GV gọi 1 nhóm lên thực hiện các bước mẫu 
Hoạt động 3: 20 phút
- Yêu cầu lấy giấy màu ra để kẻ và cắt hình chữ nhật.
- Theo dõi giúp đỡ thêm học sinh làm còn chậm, lúng túng
- Thu dọn vệ sinh.
- Nhận xét mức độ hoàn thành sản phẩm.
-Về nhà thực hiện lại việc vẽ, cắt, dán hình chữ nhật để trang trí góc học tập thêm đẹp.
- Để dụng cụ lên bàn .
-Hoạt động nhóm.
- Nhóm 2 lên thực hiện lại việc kẻ, cắt theo quy trình mẫu.
HĐ cả lớp 
HS thực hành
- Theo dõi
Toán
ĐIỂM Ở TRONG 
ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH
A/ MỤC TIÊU : Giúp học sinh: 
Nhận biết được điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình, biết vẽ một điểm ở trong hoặc ở ngoài một hình; biết cộng trừ số tròn chục, giải bài toán có phép cộng. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - GV: hình như SGK
 - HS: vở bài tập, bảng con
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiểm tra bài cũ: 4’
-GV kiểm tra
4 em làm bảng lớp 
Giới thiệu bài : Giới thiệu , ghi bảng. 
HĐCB : Giới thiệu điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình 
Hoạt động 1 : 10 phút
Giới thiệu điểm ở trong , điểm ở ngoài hình vuông : 
- Giáo viên vẽ 1 hình vuông lên bảng và ghi các điểm A , N ( như trong sách giáo khoa ) 
- Giáo viên chỉ và nói: Điểm A ở trong HV, điểm N ở ngoài hình vuông.
b/ Giới thiệu điểm ở trong, điểm ở ngoài hình tròn : 
- Yêu cầu mở sách giáo khoa , xem hình vẽ.
- Yêu cầu HS nhóm nêu cho nhau nghe về điểm ở trong , điểm ở ngoài hình tròn 
c/ Giới thiệu điểm ở trong, điểm ở ngoài hình tam giác: 
- Yêu cầu quan sát tiếp HTG , tự nêu kết quả 
Hoạt động 2: 20 phút
Thực hành 
Bài 1 : Đúng (đ ), sai (s )
-GV đọc bài tập .
Bài 2 : Vẽ điểm ở trong , điểm ở ngoài hình vuông , hình tròn . 
- Giáo viên vẽ sẵn vào giấy khổ lớn , giao cho các nhóm . 
Bài 3 : Tính nhẩm : 
Bài 4:
 Giải toán vào vở 
- Thu vở chấm 5 , 7 bài tại lớp 
Củng cố, dặn dò: 1’
-Về nhà làm lại các bài tập vào trong SGK
 10 50 30 80 90
+ + + - -
 10 20 50 70 40 
 20 70 80 10 50
Hoạt động cả lớp 
- Quan sát , lắng nghe .
-Vài cá nhân nhắc lại.
Hoạt động nhóm nhỏ .
- Quan sát tranh trong sách giáo khoa . 
- Vài nhóm nêu kết quả . 
- Lớp nhận xét , bổ sung ( nếu có ) 
Hoạt động cá nhân 
- Học sinh tự nêu được điểm ở trong , điểm ở ngoài hình tam giác . 
- Nêu yêu cầu bài tập : 2 em . 
-Lớp đưa bảng màu xanh hoặc màu đỏ.
Hoạt động trò chơi - theo nhóm.
- Nêu yêu cầu : 2 em 
- Thi làm theo nhóm ( yêu cầu 1 em đọc , 4 em vẽ điểm ) 
- Lớp cỗ vũ , nhận xét . 
Hoạt động cá nhân 
- Nêu yêu cầu : 2 em . 
- Tự làm bài , đọc kết quả , lớp kiểm tra . 
Hoạt động cá nhân
- Học sinh giải vào vở . 
-Theo dõi 
Thứ năm ngày 28 tháng 02 năm 2013
CHÍNH TẢ
TẶNG CHÁU
A/ MỤC TIÊU : 
- HS nhìn sách hoặc bảng chép lại đúng 4 câu thơ bài Tặng cháu trong khoảng 15-17 phút. 
 - Điền đúng dấu hỏi hay dấu ngã vào chữ in nghiêng . 
	Làm BT 2b.
B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
Viết sẵn bài thơ , bài luyện tập lên bảng . 
Bảng con
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiểm tra bài cũ : 5 phút
HĐCB: Dạy bài mới: 30 phút
Giới thiệu bài : Giới thiệu , ghi bảng 
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép 
- Giáo viên chỉ vào bảng phụ . 
- GV gạch chân 1 số chữ thường viết sai: cháu giúp , nước . 
- Yêu cầu lấy vở ra tập chép.
- Nhắc nhở tư thế , cách trình bày bài thơ . 
- GV đọc , chỉ từng chữ và yêu cầu HS đổi bài để kiểm tra , rà soát . 
- Giáo viên chấm 1 số bài tại lớp . 
Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm bài tập 
b/ Điền dấu hỏi , dấu ngã : 
- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập b . 
- Cá nhân tự làm bài vào sách giáo khoa . 
- Giáo viên sửa bài trên bảng 
Hoạt động nối tiếp 
- Tuyên dương những HS viết đúng , đẹp . 
- Yêu cầu chép lại bài vào nếu chưa đúng
- 2 học sinh viết bảng lớp: máy ảnh, thước kẻ 
Hoạt động cá nhân . 
- 2 , 3 học sinh đọc bài thơ . 
- Đánh vần , phân tích các tiếng đó . 
- Viết bảng con các tiếng đó . 
- HS chép vào vở từng câu . 
- Đổi bài rà soát lại bài từng câu , gạch chân, sửa sai , ghi số lỗi . 
Hoạt động nhóm 
- 2 học sinh đọc yêu cầu . 
- 1 học sinh làm mẫu trên bảng . 
- Lớp đổi bài để kiểm tra . 
- 2 em đọc bài tập hoàn chỉnh của mình. 
-Theo dõi
KỂ CHUYỆN
RÙA VÀ THỎ
A/ MỤC TIÊU : 
 - Học sinh kể lại được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh,
 - Hiểu lời khuyên của câu chuyện :Chớ nên chủ quan, kiêu ngạo. 
 * Kể được 2-3 đoạn của câu chuyện.
	 *GDKNS: Xác định giá trị, tự nhận thức bản thân, lắng nghe, phản hồi tích cực.
	GD HS ý thức học tập, mạnh dạn khi đứng trước đông người.
B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
 - Tranh minh hoạ truyện kể . 
 - Chuẩn bị: Mặt nạ Rùa, Thỏ để đóng vai. 
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Giới thiệu bài: GV giới thiệu, ghi bảng tên bài
Hoạt động 1 : 5 phút
Giáo viên kể 
- Kể lần 1 theo nội dung trong sách HD
- Kể lần 2 , 3 theo tranh . 
Hoạt động 2: 15 phút
HS kể từng đoạn theo tranh 
- Yêu cầu quan sát tranh trong SGK
- Gọi học sinh đọc câu hỏi dưới tranh . 
- Hướng dẫn tương tự đối với các tranh còn lại. 
Hoạt động 3 : 10 phút
Phân vai kể chuyện 
- Giáo viên phân vai : Thỏ, Rùa, người dẫn truyện . 
Hoạt động 4 : 2 phút
Ý nghĩa truyện 
- Giáo viên hỏi : Vì sao Thỏ lại thua Rùa? 
- Câu chuyện khuyên ta điều gì ? 
Hoạt động nối tiếp: 3 phút
- Nhận xét , tổng kết tiết học . 
- Về nhà hãy kể lại cho người thân nghe . 
-Theo dõi, 2 em nhắc lại
Hoạt động cả lớp . 
- Lắng nghe để biết câu chuyện 
- Lắng nghe và nhớ câu chuyện 
Hoạt động cá nhân . 
- Quan sát tranh trong sách giáo khoa 
- Đọc câu hỏi dưới tranh: 2 em . 
- Thi kể tranh 1 (3 em ) 
 ( tranh 2, 3, 4 )
Hoạt động nhóm . 
- Từng nhóm lên đóng vai, đeo mặt nạ để truyện kể thêm hấp dẫn . 
- 3 nhóm thi kể . 
* Kể được 2-3 đoạn của câu chuyện
- Thỏ : chủ quan , kiêu ngạo . 
- Khuyên: chớ chủ quan, cần kiên trì, nhẫn nại sẽ thành công . 
- Chuẩn bị bài sau
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
A/ MỤC TIÊU: Giúp HS:
	-Biết cấu tạo số tròn chục, biết cộng, trừ các số tròn chục; biết giải toán có một phép cộng.
	* Làm BT 5
B/ ĐỒ DÙNG:
GV: Các bó que tính; vẽ sẵn hình minh hoạ BT 5
HS: Bộ học Toán 1 
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiểm tra bài cũ : 5 phút
HĐCB : Luyện tập (30 phút)
Bài 1 : Viết theo mẫu 
Bài 2 : 
a/ Viết theo thứ tự từ bé đến lớn . 
b/ Viết theo thứ tự từ lớn đến bé . 
Bài 3 : 
a/ Đặt tính rồi tính . 
b/ Tính .
Bài 4 : Giải toán vào vở . 
- Giáo viên thu vở chấm 5 , 7 bài . 
* Bài 5: Giáo viên tổ chức thành trò chơi : 
- Yêu cầu:Vẽ điểm ở trong, ở ngoài 1 hình . 
- Giáo viên và lớp nhận xét . 
Hoạt động nối tiếp 
- Chuẩn bị : Kiểm tra định kì lần 3 .
- Tổng kết, dặn dò
3 em nêu điểm ở trong , điểm ở ngoài hình vuông (do giáo viên chuẩn bị sẵn) 
Hoạt động cá nhân 
- Học sinh trả lời miệng tiếp sức .
Hoạt động nhóm 
- Nêu yêu cầu . 
- Học sinh chơi theo nhóm . 
Hoạt động cá nhân . 
-a)Nêu yêu cầu, đặt tính vào bảng con . 
b) Nêu yêu cầu. 
- Tự làm bài vào sách giáo khoa . 
- 1 HS đọc kết quả,lớp đổi bài để kiểm tra Hoạt động cá nhân . 
- Giải vào vở . 
Hoạt động trò chơi theo nhóm ( 3 em ) 
- Các nhóm nêu yêu cầu . 
- Thi vẽ trên bảng lớp .
Tự nhiên và Xã hội
CON CÁ
A.Mục tiêu: giúp HS:
-Kể tên và nêu ích lợi của con cá.
- Chỉ được các bộ phận bên ngoài của con cá trên hình vẽ hay vật thật.
* Kể tên một số loài cá sống ở nước ngọt, nước mặn.
* GDKNS: KN ra quyết định, KN tìm kiếm và xử lí TT, phát triển KN giao tiếp.
- GD học sinh yêu thích môn học, hứng thú trong học tập; có ý thức bảo vệ môi trường sống của cá.
B. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: -Bài soạn trên máy vi tính, phiếu bài tập, 3 tờ giấy cỡ lớn
2.Học sinh: - mang một con cá thật hoặc tranh, ảnh về con cá.
C.Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I.Khởi động: 2’
-Bắt bài hát : Cá vàng bơi
-Các em thấy chú cá vàng trong bài hát có tài giỏi không ?
-Chú cá vàng tài giỏi như thế nào ?
-Các em biết chú cá vàng này sống ở đâu không ?
II.Giới thiệu bài: 2’
-GV giới thiệu ( Ghi đề bài )
III.Các hoạt động:
Hoạt động 1: Quan sát con cá 11’
Bước 1: Giao nhiệm vụ theo tổ:
-Nêu tên các bộ phận bên ngoài của con cá?
-Cá sử dụng những bộ phận nào của cơ thể để bơi?
-Cá thở như thế nào ?
Kết luận: Cá có đầu, mình, đuôi và các vây.Cá bơi bằng cách uốn mình và vẫy đuôi để di chuyển. Cá dùng vây để giữ thăng bằng khi bơi. Cá thở bằng mang. 
Giải lao: 2’
Hoạt động 2: 13’
+Cá sống ở đâu ?
+Hãy kể tên các loài cá mà em biết ?
+Em thích ăn loại cá nào ?
+Nêu lợi ích của việc ăn cá ?
Củng cố, dặn dò
Tổng kết, nhận xét tiết học
-Cả lớp nghe nhạc cùng múa, hát 
-Trả lời theo ý hiểu
-Nhắc lại
-Quan sát, nhận xét:
Cả lớp cùng nhau quan sát để dưa ra nhận xét của mình
-Hát, múa tập thể
Các nhóm cùng nhau thảo luận
*Kể tên một số loài cá sống ở nước ngọt, nước mặn.
- Theo dõi
Thứ sáu ngày 01 tháng 03 năm 2013
TẬP ĐỌC
CÁI NHÃN VỞ
A/ MỤC TIÊU : 
- Học sinh đọc trơn cả bài, đọc đúng các từ ngữ: quyển vở, nắn nót, viết ngay ngắn, khen. 
- Biết được tác dụng của nhãn vở . Trả lời được câu hỏi 1, 2 sgk
* Biết tự viết nhãn vở.
- GD HS ý thức học tập, giữ gìn vở sạch sẽ.
B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
- Viết sẵn bài đọc lên bảng, màu để trang trí nhãn vở 
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
TIẾT 1
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiểm tra bài cũ (5 phút)
Bài : Tặng cháu 
Dạy học bài mới: 30 phút
Giới thiệu bài : Giới thiệu , ghi bảng. 
HĐ1: Giáo viên đọc mẫu 
- Giáo viên đọc diễn cảm . 
HĐ2: Học sinh luyện đọc 
 Đọc tiếng, từ ngữ: 
- Phân nhóm tìm từ khó . 
- Kết hợp gạch chân từ : nhãn vở , trang trí , nắn nót , ngay ngắn . 
- giải nghĩa từ : nắn nót , ngay ngắn 
Đọc câu: 
- Giáo viên chỉ từng câu 
 Đọc đoạn, cả bài: 
Hoạt động 3 : Ôn vần ang – ac . 
- Tìm tiếng trong bài có vần ang , ac ? 
- Tìm tiếng ngoài bài có vần ang , ac ? 
 TIẾT 2 
Hoạt động 4 : 30 phút
Luyện đọc, tìm hiểu bài 
a/ Tìm hiểu bài : 
+ Gọi HS đọc 3 câu đầu trong SGK . 
- Bạn Giang viết những gì lên nhãn vở ? 
+Gọi học sinh đọc câu cuối . 
- Bố khen bạn ấy như thế nào ? 
* Nhãn vở giúp em biết được điều gì ? 
*Nhờ đâu mà em không bị nhầm vở bạn với vở mình ? 
Hoạt động nối tiếp: 5 phút 
- Về đọc bài , trả lời lại các câu hỏi
- Tổng kết , tuyên dương . 
- 4 em đọc thuộc bài thơ và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa 
-Theo dõi
- Lắng nghe và tìm số câu . 
Hoạt động nhóm 
- Nhóm 1 : tìm tiếng có vần : an 
- Nhóm 2 : tìm tiếng có vần : ang 

Tài liệu đính kèm:

  • docL1T25CKN.doc