Giáo án tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần dạy 30 - Nguyễn Thị Thịnh

Tập đọc

CHUYỆN Ở LỚP

I. MỤC TIÊU:

- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: ở lớp, đứng dậy, trêu, bôi bẩn, vuốt tóc. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ.

- Hiểu nội dung bài : Mẹ chỉ muốn nghe chuyện ở lớp bé đã ngoan nhứ thế nào ? Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).

II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC :

- KN xác định giá trị.

- KN nhận thức bản thân.

III. CÁC PP/KT DẠY HỌC :

- Động não.

- Trải nghiệm.

IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Tranh minh hoạ.Bộ thực hành của GV và HS

 

doc 15 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 08/01/2020 Lượt xem 120Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần dạy 30 - Nguyễn Thị Thịnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
năng tính nhẩm,phiếu bài tập.
II/ ĐỒ DÙNG DAY HỌC:GV: Tranh vẽ, bảng phụ; que tính 
 HS: Sách Toán và vở Bài tập Toán..
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Bài cũ: 
2. Bài mới: HĐ1. Giới thiệu cách làm tính trừ (trư không nhớ )
 a)Trường hợp phép trừ có dạng 65 - 30
Bước 1: GV hướng dẫn HS trên các que tính
Bước 2: Hướng dẫn cách đặt tính và làm tính trừ
GV thể hiện ở trên bảng:
-Hướng dẫn cách đặt tính( từ trên xuống) như SGK.
 b. Trường hợp phép trừ có dạng 36 - 4 
Hướng dẫn cách đặt tính ( từ trên xuống) như SGK.
HĐ2- Thực hành
Bài 1: Nêu yêu cầu của bài toán. Tính:
Cho HS làm bảng con,bảng lớp.
Nhận xét- sửa sai 
Bài 2: Nêu yêu cầu của bài toán. Đúng ghi đ, sai ghi s :* HT phiếu bài tập.
- Cho HS làm phiếu bài tập.,bảng lớp.
- Chấm - Nhận xét- sửa sai 
Bài 3: Nêu yêu cầu của bài toán. Tính nhẩm
* HT Rèn kĩ năng tính nhẩm
Cho HS trả lời miệng nối tiếp.
Nhận xét- sửa sai 
3. Củng cố- dặn dò: 
-HS lấyï que tính thực hiện.
Cho HS nhắc lại cách tính
- Nêu yêu cầu, làm bảng con,bảng lớp.
- Nêu yêu cầu, làm phiếu bài tập.,bảng lớp.
- Nêu yêu cầu, trả lời miệng nối tiếp.
- HS nhắc lại tên bài,nội dung
Thứ ba ngày 03 tháng 4 năm 2012
	TẬP VIẾT(T6)
TÔ CHỮ HOA O, Ô, Ơ,P
I/ Mục tiêu: - Hs biết tô các chữ hoa: O, Ô, Ơ,P
- Viết đúng các vần uôt, uôc; ưu, ươu; các từ ngữ: con cừu, ốc bươu, chải chuốt, thuộc bài – chữ thường cỡ vừa, đúng kiểu; đều nét; đưa bút đúng quy trình viết; dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở: TV1/ 2 
- Rèn tính cẩn thận, chính xác, kiên nhẫn.
* HT hiểu nghĩa các từ ngữ.
II/ Chuẩn bị: GV: Chữ mẫu, phấn màu. HS: Bảng con, vở viết .
III/ Các họat động dạy học chủ yếu: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Bài cũ : Tiết trước ta viết chữ gì?.
2. Bài mới: Giới thiệu bài: Tô chữ hoa O, Ô, Ơ,P 
HĐ1.Hướng dẫn tô chữ hoa:
-Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
- Giới thiệu chữ hoia O.Yêu cầu HS đọc.
- Con chữ O viết hoa gồm có mấy nét?là những nét nào?
- Độ cao bao nhiêu dòng li?
- GV tô và hướng dẫn quy trình tô.
- Đặt bút trên ĐK6 đưa bút sang trái,viết nét cong kín phần cuối lượn vào trong bụng chữ.DB phía trên ĐK4.
- YCHS viết bảng con
+ Giới thiệu chữ hoa Ô,Ơ,P (tương tự)
- HDHS so sánh với O
GV viết mẫu –Hướng dẫn quy trình viết.
HĐ2: Hướng dẫn viết vần và từ ngữ ứng dụng: 
- Giới thiệu vần uôt – HDHS phân tích cấu tạo,độ cao các con chữ trong chữ ghi vần.
GV viết mẫu –Hướng dẫn quy trình viết.
- Giới thiệu từ chải chuốt. Yêu cầu HS đọc,giải nghĩa
- HDHS phân tích cấu tạo,nhận xét độ cao
GV viết mẫu –HD viết: Dặt bút dưới DK3 viết con chữ c viết tiếp liền nét với con chữ h ,dừng bút ở DK2.
- Giới thiệu tương tự với các vần,từ còn lại.
- YCHS đọc lại bài trên bảng.
- YCHS viết bảng con các vần,từ ngữ.Nhận xét.
HĐ3: Hướng dẫn HS tập tô, tập viết vào vở:
- HS tập tô các chữ ,các vần , các từ ngữ vào vở 
-GV quan sát, hướng dẫn cách cầm bút cho đúng, tư thế ngồi đúng.GV chấm một số bài – Nhận xét.
3/ Củng cố dặn dò: 
- HS nộp vở. viết bảng con,bảng lớp.
 Nghe giới thiệu
HS quan sát và nhận xét
- Có 1 nét là nét cong kín
- Cao 5 dòng li
- HS theo dõi.
- HS viết bảng con
- HS quan sát, so sánh giống nhau là nét cong kín.khác là ô,ơ thêm dấu mũ.
- HS theo dõi.
– HS phân tích
– HS phân tích
- HS đọc bài trên bảng.
- HS viết bảng con
 HS viết vào vở tập viết.
- HS nêu.
	 CHÍNH TẢ(T13)
CHUYỆN Ở LỚP
I/ Mục tiêu: 
-HS chép lại chính xác, không mắc lỗi . Biết trình bày đúng bài thơ: Chuyện ở lớp.Điền đúng vần uôt hoặc uôc; chữ c hay k vào chỗ trống. 
- Tốc độ viết: Tối thiểu 2 chữ 1 phút.Điền đúng số dấu chấm trong bài chính tả; Hiểu dấu chấm dùng để kết thúc câu.
- Rèn tính cẩn thận,chính xác.
II/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Bài cũ : 2. Bài mới: Giới thiệu bài: Chuyện ở lớp
HĐ1: Hướng dẫn HS tập chép:
-GV đọc mẫu – Gọi HS đọc.
-Tìm hiểu nội dung bài:
+Vuốt tóc bạn nhỏ mẹ đã nói gì? 
* Luyện viết bảng con tiếng,từ khó:
- GV gạch chân yêu cầu HS phân tích đọc tiếng từ khó.và viết bảng con:vuốt tóc, nhớ nổi, ngoan
- YCHS đọc lại từ khó.
* HDHS tập chép vào vở :
-GV đọc mẫu lần 2.
-GV hướng dẫn các em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở.
-HS nhìn bảng chép bài thơ trên bảng.
-GV đọc thong thả cho HS sửa bài
- Chấm một số bài -Chữa những lỗi sai phổ biến.
HĐ2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập :
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu : Điền vần uôt hay uôc:
- GV nêu yêu cầu HS thảo luận trong vòng 1 phút.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu : Điền chữ c hoặc k:
- YCHS quan sát tranh thảo luận theo cặp trong vòng 1 phút.
- GV yêu cầu HS làm 2 bài tập trong phiếu bài tập.
- Chấm – Chữa bài.
3. Củng cố dặn dò: 
 - 2, 3 HS đọc bài thơ trên bảng- Cả lớp đọc thầm.
-HS đánh vần từng tiếng và viết vào bảng con.
- HS đọc.
-HS chép bài thơ vào vở
-HS đổi vở – Sửa bài
HS nêu yêu cầu
- HS thảo luận cặp.
HS nêu yêu cầu
- HS thảo luận
- HS làm phiếu bài tập.
TOÁN(T118)
LUYỆN TẬP
I) Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố về làm tính trừ các số trong phạmvi 100 ( trừ không nhớ ); Tập đặt tính rồi tính.Tập tính nhẩm ( trong trường hợp phép trừ đơn giản ).Củng cố về giải toán 
- HS biết làm bài tập thành thạo,biết vận dụng vào cuộc sống.
- Rèn tính cẩn thận,chính xác.
* HT Rèn kĩ năng đặt tính và tính nhẩm,phiếu bài tập.
 II )Đồ dùng day học: HS: Sách Toán và vở Bài tập Toán.
III ) Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 1/ Bài cũ : Sửa các bài tập: 3, 4 VBT.
Chấm một số vở – Nhận xét
2. Bài mới :
HĐ1:Luyện tập.
Bài 1: HS nêu yêu cầu bài toán. Đặt tính rồi tính:
* HT rèn kĩ năng đặt tính và tính đúng.
Cho HS làm bảng con,bảng lớp.
Nhận xét- sửa sai 
Bài 2: HS nêu yêu cầu bài toán. Tính nhẩm: 
* HT Rèn kĩ năng tính nhẩm
- Yêu cầu HS làm miệng – GV ghi bảng.
- Nhận xét- sửa sai 
Bài 3: HS nêu yêu cầu.Điền dấu thích hợp vào ô trống:
- GV yêu cầu HS thảo luận cách làm trong vòng 1 phút.
- GV yêu cầu HS làm phiếu bài tập.
- Chấm – Chữa bài.
Bài 4 : Cho HS đọc đề toán 
* HT bớt,còn lại là.
- Yêu cầu HS thảo luận .Bài toán cho biết gì?Bài toán hỏi gì? Theo cặp.
- YCHS trình bày – GV ghi tóm tắt. 
- GV yêu cầu HS thảo luận cách giải và trình bày bài giải.
- YCHS làm vào vở,bảng lớp.
- Chấm – Chữa bài.
HĐ2: Trò chơi tính nhanh tính đúng.
3/ Củng cố – dặn dò : 
HS nêu yêu cầu 
làm bảng con,bảng lớp.
HS nêu yêu cầu 
HS làm miệng
HS nêu yêu cầu
HS thảo luận cách làm
HS làm phiếu bài tập.
HS đọc đề toán
HS thảo luận, làm vào vở,bảng lớp.
Nhận xét.
- HS chơi thi theo nhóm.
HS nhắc lại
TỰ NHIÊN- XÃ HỘI(T30)
TRỜI NẮNG, TRỜI MƯA
I/ Mục tiêu: Sau giờ học giúp HS biết:
-Những dấu hiệu chính của trời nắng và trời mưa
-Sử dụng vốn từ riêng của mình để mô tả bầu trời và những đám mây khi trời nắng, khi trời mưa.
-Có ý thức bảo vệ sức khỏe khi đi dưới trời nắng hoặc trời mưa.
II/ Chuẩn bị: Hình ảnh ở bài 30 được phóng to.
- GV và HS sưu tầm một số tranh ảnh về trời nắng hoặc trời mưa.
III/ Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Bài cũ: -
2. Bài mới: GV: Ghi đề bài 
HĐ1: Dấu hiệu mô tả trời nắng, trời mưa.
Bước 1:Nhận biết dấu hiệu trời nắng, trời mưa.
-GV hướng dẫn HS quan sát các bức tranh đã sưu tầm và nêu dấu hiệu về trời nắng, trời mưa?
+Khi trời nắng, bầu trời và những đám mây như thế nào?
+Khi trời mưa, bầu trời và những đám mây như thế nào?
Bước 2: Kiểm tra kết quả hoạt động.
-Gọi các nhóm lên trình bày.
 Kết luận: 
HĐ2: Biết bảo vệ sức khỏe khi đi dưới trời nắng ,trời mưa.
Làm việc với SGK.
Bước 1: Giao nhiệm vụ và thực hiện.
-GV cho HS họp nhóm quan sát đọc và TLCH trong SGK và trả lời câu hỏi:
+Tại sao khi đi dưới trời nắng phải đội mũ, nón?
+Để không bị ướt, khi đi dưới trời mưa bạn phải làm gì?
Bước 2: Kiểm tra kết quả hoạt động 
-GV kết luận: Khi đi dưới trời nắng phải đội mũ, nón để không bị ốm.
Để không bị ướt, khi đi dưới trời mưa bạn phải mặc áo mưa để khỏi bị cảm lạnh.
3. Củng cố- dặn dò
-
-HS họp nhóm và trả lời theo câu hỏi của GV 
-Đai diện nhóm lên phát biểu
-HS cùng bàn trao đổi và góp ý
- HS nhắc lại KL.
- HS họp nhóm quan sát đọc và TLCH
-Đai diện nhóm lên phát biểu
-HS cùng bàn trao đổi và góp ý
- HS nhắc lại
- HS chơi trò chơi 
Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2012
	 TOÁN(T119)
CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ
I) Mục tiêu:Giúp HS - Làm quen với các đơn vị đo thời gian: ngày và tuần lễ.Nhận biết một tuần lễ có 7 ngày.Biết gọi tên các ngày trong tuần: Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy.Biết đọc thứ ngày tháng trên một tờ lịch bóc hằng ngày.Bước đầu làm quen với lịch học tập trong tuần.
- HS biết làm bài tập thành thạo,biết vận dụng vào cuộc sống.
- Rèn tính cẩn thận,chính xác.
* HT Rèn HS đọc đúng,phiếu bài tập
II) Đồ dùng day học:GV: Tranh vẽ, bảng phụ
 HS: Sách Toán và vở Bài tập Toán.
III) Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Ổn định: Hát
2/ Bài cũ :
3. Bài mới :
HĐ1:HDHS quan sát các ngày trong tuần lễ.
- GV giới thệu HS quyển lịch bóc hằng ngày
- Chỉ vào tờ lịch của ngày hôm nay và hỏi:
- Hôm nay là ngày thứ mấy?
- GV cho HS đọc hình vẽ trong SGK giới thiệu tên các ngày Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Đó là tên các ngày trong 1 tuần lễ.-Vậy 1 tuần lễ có mấy ngày? kể ra.
GV tiếp tục chỉ vào tờ lịch hôm nay và hỏi : Hôm nay là ngày bao nhiêu?
HĐ2:Thực hành
 Bài 1:Gọi HS nêu yêu cầu. Trong mỗi tuần lễ
 + Trong một tuần lễ em đi học ngày nào? được nghỉ ngày nào?* HT phiếu bài tập.
- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp trong vòng 2 phút.- Yêu cầu HS làm phiếu bài tập.
- Chấm – Chữa bài.
Bài 2:Cho HS đọc yêu cầu.Đọc tờ lịch của ngày hôm nay rồi viết lần lượt tên ngày trong tuần, ngày trong tháng, tên tháng:
- Yêu cầu HS làm vào vở.Chấm - Nhận xét.
Bài 3:Cho HS đọc yêu cầu.HS đọc thời khóa biểu của lớp -Yêu cầu HS đọc theo cặp.Mời một số cặp nêu.Nhận xét.
3/Củng cố dặn dò :
- HS quan sát trả lời.
HS nhắc lại: Hôm nay là thứ tư
- HS quan sát trả lời.
- HS nhắc lại
- HS kể
HS nêu yêu cầu. thảo luận 
làm phiếu bài tập. Nhận xét.
HS đọc yêu cầu
làm vào vở
HS đọc yêu cầu
HS đọc theo cặp
TẬP ĐỌC(T33,34)
MÈO CON ĐI HỌC
I/ Mục tiêu: - HS đọc trơn cả bài. Phát âm đúng các tiếng khó: buồn bực, kiếm cớ, cái đuôi, cừu. Các từ ngữ trong bài: kiễng chân, soạn sửa, buồm thuyền.Biết nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ .Ôn các vần ưu, ươu Tìm được các tiếng và nói được câu chứa tiếng có vần ươu, ưu.Biết nghỉ hơi khi gặp các dấu câu: dấu chấm, dấu chấm hỏi.
- Hiểu được từ ngữ buồn bực,kiếm cớ.Hiểu nội dung bài: Mèo con lười học, kiếm cớ nghỉ ở nhà. Cừu dọa cắt đuôi làm Mèo sợ không dám nghỉ nữa.Học thuộc lòng bài thơ.
- HS có ý thức đi học chuyên cần.
*HT hiểu các từ ngữ.
II/ Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ bài Tập đọc trong SGK
 Bộ thực hành của GV và HS
III/ Các hoạt động dạy và học:
Tiết 1
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Bài cũ: 
2. Bài mới:a/ Giới thiệu bài: Mèo con đi học
b/ Hướng dẫn luyện đọc:
GV đọc mẫu bài văn: 
+ luyện đọc từ ngữ: 
GV hướng dẫn HS phát âm tiếng . Luyện đọc tiếng, từ ngữ: buồn bực, kiếm cớ, be toáng , cái đuôi, cừu
-Giải nghĩa hoặc cho HS xem tranh
+ Luyện đọc câu 
Bài này có mấy câu? Đầu câu viết như thế nào?
- Hướng dẫn HS đọc hai câu thơ đầu
+ Luyện đọc cả bài:
- YCHS đọc phân vai – Nhận xét.
-Gv chấm điểm – Nhận xét.
c/Ôn vần ưu, ươu
- Tìm tiếng trong bài có vần ưu:
- Tìm tiếng ngoài bài có vần ưu, ươu:
-GV nhận xét, chỉnh sửa câu cho HS.
-Nói câu chứa tiếng có vần ưu hay ươu
- GV nhận xét sửa sai cho HS
- Gọi 3 em đọc lại bài
Tiết 2
d/Tìm hiểu bài và luyện nói
- Luyện đọc câu, cả bài.
-GV cho HS luyện đọc câu và toàn bộ bài ở tiết 1 trong SGK
+Tìm hiểu bài đọc:- YCHS đọc bài và trả lời các câu hỏi SGK.
* -Gv đọc diễn cảm bài văn 1 lần. 
+ Học thuộc lòng bài thơ:
Gv hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ.
e/ Luyện nói: Chủ đề luyện nói của chúng ta hôm nay là gì?
 -Cho HS quan sát tranh minh họa gợi ý theo từng tranh: 
-HS theo dõi và đọc thầm.
-Cho 2, 3 HS đọc tiếng và phân tích HS đọc từ ngữ cá nhân, nhóm lớp.
- HS đọc câu 
-Cho HS đọc tiếp nối nhau.
-Từng nhóm 3 HS tiếp nối nhau đọc.
-Đọc cá nhân, nhóm, lớp
-HS đọc đồng thanh cả bài 1 lần.
- cừu
cửu chương, khứu giác, bướu cổ, trừu tượng, tuổi sửu 
-Ví dụ: Cây lựu vừa bói quả.
-Đàn hươu uống nước suối.
- HS đọc.
-HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
- HS đọc bài và trả lời
2, 3 HS thi đọc diễn cảm.
-HS thi học thuộc lòng bài thơ
-Hỏi nhau vì sao bạn thích đi học.
TẬP ĐỌC(T35,36)
NGƯỜI BẠN TỐT
I/ Mục tiêu:-HS đọc trơn cả bài – Phát âm đúng các từ ngữ: liền, sửa lại, nằm, ngượng nghịu- tập đọc các đọan đối thoại.Biết nghỉ hơi sau mỗi dấu chấm, dấu phẩy.Ôn các vần ut, uc: Nói được câu chứa tiếng có các vần trên. 
- Hiểu được từ ngữ trong bài ; Biết đọc đúng các câu hỏi.Nhận ra cách cư xử ích kỉ của Cúc. Thái độ giúp đỡ bạn hồn nhiên chân thành của Hà và Nụ là những người bạn tốt
- Có ý thức đoàn kết giúp đỡ bạn.
*HT hiểu nghĩa các từ ngữ.
II/ Đồ dùng dạy học:Tranh minh hoạ bài Tập đọc trong SGK.Bộ thực hành của GV và HS
III/ Các hoạt động dạy và học:
Tiết 1 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Ổn định: Hát
2. Bài cũ:
3. Bài mới:a/ Giới thiệu bài Người bạn tốt
b. Hướng dẫn luyện đọc:
 -GV đọc mẫu bài văn.
+ Luyện đọc tiếng, từ ngữ: liền, sửa lại, nằm, ngượng nghịu 
+.Luyện đọc câu:: Bài này có mấy câu?
+ Luyện đọc đọan, cả bài:
-Gv chấm điểm – Nhận xét.
c/Ôn vần uc, ut:
-Tìm tiếng trong bài có vần uc, ut:
 Thi nói câu chứa tiếng có vần ut, uc
- YCHS nhìn tranh đọc câu mẫu:
 - YCHS thảo luận và nói theo nhóm – Đại diện nhóm trình bày.
- GV nhận xét uốn nắn.
Tiết 2
- Luyện đọc câu, cả bài.
GV cho HS luyện đọc lại từng câu và toàn bộ bài ở tiết 1 trong SGK
d. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói
 + Tìm hiểu bài đọc:
- YCHS đọc bài và trả lời các câu hỏi SGK.
* Rút nội dung: 
-GV đọc diễn cảm bài văn 1 lần.
e. Luyện nói: Kể về một người bạn tốt của em. 
Chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- HDHS quan sát nhận xét nội dung tranh và thảo luận theo cặp.
- Đại diện một số cặp trình bày,nhận xét.
- Tranh vẽ những ai?Họ đang làm gì?
- Như thế nào là người bạn tốt?
- Em có thích nhiều bạn tốt không?Vì sao?
4/ Củng cố dặn dò: -
- 
-Hs đọc các từ ngữ cá nhân, nhóm, lớp
- HS đọc câu 
 -Từng nhóm 3 HS tiếp nối nhau đọc.
-Đọc cá nhân, nhóm, lớp
-HS đọc đồng thanh cả bài 1 lần.
-Cúc, bút
-Hai con trâu đang húc nhau.
-Kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút.
Thi đặt câu theo đơn vị nhóm, cá nhân
Đại diện nhóm trình bày.
- HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
- HS đọc bài và trả lời
2, 3 HS thi đọc diễn cảm.
- HS quan sát nhận xét thảo luận theo cặp.
- Một số cặp trình bày,nhận xét.
HS nhắc
 	TOÁN(T120)
CỘNG,TRỪ (KHÔNG NHỚ ) TRONG PHẠM VI 100
I) Mục tiêu:Bước đầu giúp HS 
- Củng cố kỉ năng làm tính cộng trừø ( không nhớ ) trong phạm vi 100.Rèn kĩ năng làm tính nhẩm ( trong trường hợp cộng trừ các số tròn chục hoặc trong trương hợp đơn giản..Nhận biết bước đầu ( thông qua các ví dụ cụ thể ) về quan hệ gjữa hai phép tính cộng và trừ.Củng cố về giải toán.
- HS biết làm bài tập thành thạo,biết vận dụng vào cuộc sống.
- Rèn tính cẩn thận,chính xác.
* HT Rèn kĩ năng đặt tính và tính nhẩm,phiếu bài tập.
II) Đồ dùng day học: GV: Tranh vẽ, bảng phụ; que tính .
 HS: Sách Toán và vở Bài tập Toán..
III) Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Bài cũ .
2. Bài mới :GTB: Cộng trừø ( không nhớ ) trong phạm vi 100.
HĐ1: Thực hành
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu. Tính nhẩm:
*HT Rèn kĩ năng tính nhẩm
- Yêu cầu HS làm miệng – GV ghi bảng.
- Nhận xét- sửa sai 
Bài 2: Nêu yêu cầu . Đặt tính rồi tính:
* HT Rèn kĩ năng đặt tính 
-YCHS làm bảng con,bảng lớp.
Nhận xét- sửa sai 
Bài 3: Nêu yêu cầu của bài toán
* HT:câu lời giải.
- Yêu cầu HS thảo luận .Bài toán cho biết gì?Bài toán hỏi gì? Theo cặp.
- YCHS trình bày – GV ghi tóm tắt. 
- GV yêu cầu HS thảo luận cách giải và trình bày bài giải.
- YCHS làm vào vở,bảng lớp.
- Chấm – Chữa bài.
Bài 4 : Tương tự bài 3.
HĐ2: Trò chơi: Thi điền nhanh kết quả.
3/ Củng cố – dặn dò : 
HS nêu yêu cầu.
HS làm miệng
 HS nêu yêu cầu.
làm bảng con,bảng lớp.
- HS đọc đề toán và nêu tóm tắt
HS thảo luận, trình bày
- HS làm vào vở,bảng lớp.
 - HS thi nối tiếp. 
HS nhắc
Thứ sáu ngày 06 tháng 4 năm 2012
CHÍNH TẢ(T14)
MÈO CON ĐI HỌC
I/ Mục tiêu: -HS nghe GV đọc, chép lại chính xác, không mắc lỗi bài Mèo con đi học.Làm đúng các bài tập ; Điền vần iên hay in ; điền chữ r, d hay gi
- HS trình bày bài thơ đúng,đẹp,điền vần,chữ chính xác.
- Có ý thức rèn chữ giữ vở.
II/ Đồ dùng dạy học:Bảng phụ 
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Ổn định: Hát
1. Bài cũ: 
2. Bài mới: Giới thiệu bài: Mèo con đi học
a. Hướng dẫn HS viết bài:
-Đọc mẫu 8 câu đầu 
-Tại sao Mèo con lại buồn bực?
-Mèo kiếm cớ gì để được nghỉ học?
+Cừu nói gì khiến Mèo phải đi học ngay?
- Nhận xét chính tả: buồn bực, kiếm cớ, cái đuôi, be toáng, chữa lành
 b. HS tập chép vào vở
-GV hướng dẫn các em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách trình bày bài viết.
-HS nhìn bảng viết bài theo sự hướng dẫn của GV.
-GV đọc lại cho HS dò lại
-Chấm một số bài.Chữa những lỗi sai phổ biến.
c. Hướng dẫn học sinh làm bài tập :
BT2a:Gọi HS nêu yêu cầu . Điền chữ: r, d hay gi ?
- GV nêu yêu cầu HS thảo luận trong vòng 1 phút.
Bài 2b: Gọi HS nêu yêu cầu : Điền vần: iên hay in?
- YCHS quan sát tranh thảo luận theo cặp trong vòng 1 phút.
- GV yêu cầu HS làm 2 bài tập trong phiếu bài tập.
- Chấm – Chữa bài.
4. Củng cố Dặn dò: 
-2, 3 HS đọc 
- HS trả lời
- HS đánh vần và viết vào bảng con.
Viết vào vở.
- HS đổi vở – Sửa bài
- HS sửa lỗi.
HS nêu yêu cầu
- HS thảo luận cặp.
HS nêu yêu cầu
- HS thảo luận
- HS làm phiếu bài tập.
- HS nêu.
KỂ CHUYỆN(T6)
SÓI VÀ SÓC
I/ Mục tiêu
- Học sinh nghe GV kể chuyện, nhớ và kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh. Sau đó , kể được toàn bộ câu chuyện. Bước đầu, biết đổi giọng để phân biệt lời của các nhân vật và lời của người dẫn truyện
- Hiểu ý nghĩa câu truyện: Sóc là con vật thông minh nên đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm.
- HS biết yêu quý các con vật có ích và những người tốt.
*HT kể tự nhiên.
II/ Đồ dùng dạy học:Tranh minh hoạ.Bảng ghi gợi ý 4 đọan câu chuyện. 
III/ Các hoạt động dạy và học: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Bài cu:
2 . Bài mới: Giới thiệu bài: Sói và Sóc
 - GV kể 2,3 lần với giọng diễn cảm
-Kể lần 1 để HS biết câu chuyện
 - Kể lần 2 kết hợp từng tranh minh họa để giúp HS nhớ lại câu chuyện
 a. Hướng dẫn HS kể từng đoạn câu chuyện:
- GV yêu cầu HS xem tranh 1 , đọc câu hỏi dưới tranh và trả lời câu hỏi:
Tranh 1: Vẽ cảnh gì ? 
-Câu hỏi dưới tranh là gì?
Chuyện gì xảy ra khi Sóc đang chuyền trên cành cây?
 Tranh 2: Vẽ cảnh gì ? 
Câu hỏi dưới tranh là gì?
 Sói định làm gì Sóc?
Tranh 3: Vẽ cảnh gì ? 
-Câu hỏi dưới tranh là gì?
Sói hỏi Sóc thế nào? Sóc đáp thế nào?
Tranh 4: Vẽ cảnh gì ? 
-Câu hỏi dưới tranh là gì?
Sóc giải thích vì sao Sói buồn?
b. Giúp HS nêu ý nghĩa câu chuyện:
 -Sói và Sóc ai thông minh h

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 30 lop 1 CKTKNSGT moi(2).doc