Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 20 (Buổi sáng) năm 2012

I. Mục tiêu

 - Giúp HS đọc được : ach , sách, cuốn sách ; từ và câu ứng dụng.

 - Viết được: ach, cuốn sách.

 - Trả lời từ 1 - 2 câu hỏi theo chủ đề : Giữ gìn sách vở.

 - Rèn tư thế ngồi học ngay ngắn.

II. Đồ dùng dạy - học

 - GV: Sách SGK TV

 - HS: BTHTV, bảng, SGK, vở TV

III. Hoạt động dạy - học

 1. Kiểm ta bài cũ: ( 3 em )

 - HS đọc, viết bài 80 SGK:

 - GV nhận xét, ghi điểm

 2. Dạy - học bài mới

 a. Dạy vần ach

 - GV yêu cầu HS tìm âm a và ch gài bảng

 - HS ghép vần ach và phân tích: a đứng trước, âm ch đứng sau : ach

 - HS đánh vần, đọc trơn cá nhân - đồng thanh.

 - HS ghép tiếng sách và phân tích: s + ch + / sách

 - HS đánh vần, đọc trơn cá nhân - đồng thanh.

 - GV chỉnh sửa phát âm cho HS.

 - GV giới thiệu cuốn sách SGK TV, ghi từ khóa lên bảng cuốn sách

 

doc 17 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 04/02/2016 Lượt xem 692Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 20 (Buổi sáng) năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
êu
 - Giúp HS đọc được : ach , sách, cuốn sách ; từ và câu ứng dụng.
 - Viết được: ach, cuốn sách.
 - Trả lời từ 1 - 2 câu hỏi theo chủ đề : Giữ gìn sách vở.
 - Rèn tư thế ngồi học ngay ngắn.
II. Đồ dùng dạy - học
 - GV: Sách SGK TV
 - HS: BTHTV, bảng, SGK, vở TV
III. Hoạt động dạy - học
 1. Kiểm ta bài cũ: ( 3 em )
 - HS đọc, viết bài 80 SGK: 
 - GV nhận xét, ghi điểm
 2. Dạy - học bài mới
 a. Dạy vần ach
 - GV yêu cầu HS tìm âm a và ch gài bảng
 - HS ghép vần ach và phân tích: a đứng trước, âm ch đứng sau : ach
 - HS đánh vần, đọc trơn cá nhân - đồng thanh.
 - HS ghép tiếng sách và phân tích: s + ch + / sách
 - HS đánh vần, đọc trơn cá nhân - đồng thanh.
 - GV chỉnh sửa phát âm cho HS.
 - GV giới thiệu cuốn sách SGK TV, ghi từ khóa lên bảng cuốn sách
 - HS đọc từ cá nhân - đồng thanh.
 - GV nhận xét, sửa lỗi.
 - HS đọc lại toàn bài cá nhân, đồng thanh.
 - HS đọc lại cả bài cá nhân, đồng thanh.
 c. Đọc từ ứng dụng
 - GV ghi từ lên bảng, yêu cầu HS đọc bài.
 viên gạch kênh rạch
 sạch sẽ cây bạch đàn
 - HS đọc từ cá nhân, đồng thanh.
 - GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS.
d. Viết chữ
 - GV viết mẫu và hướng dẫn HS cách viết.
 - HS viết bảng: ach cuốn sách
 - GV nhận xét, sửa lỗi cho HS.
 3. Củng cố bài: Nhận xét giờ học.
Tiết 2
Luyện tập
 1. ổn định lớp
 2. Luyện tập
 a. Luyện đọc:GV cho HS đọc lại tiết 1 cá nhân, đồng thanh.
 - Thi đọc giữa các tổ , nhóm.
 - GV nhận xét, ghi điểm.
 * Đọc câu ứng dụng
 - GV giới thiệu tranh, ghi câu ứng dụng lên bảng.
 Mẹ, mẹ ơi cô dạy
 Phải giữ sạch đôi tay
 Bàn tay mà dây bẩn
 Sách áo cũng bẩn ngay.
 - HS luyện đọc câu ứng dụng cá nhân, đồng thanh.
 - GV nhận xét, chỉnh sửa.
 - HS tìm và gạch chân tiếng có vần mới học.
 - HS đánh vần, đọc trơn tiếng mới cá nhân, đồng thanh.
 - Thi đọc giữa cá tổ nhóm.
 b. Luyện nói: Giữ gìn sách vở
 - HS đọc đầu đề luyện nói
 - GV hướng dẫn HS quan sát tranh, theo câu hỏi gợi ý.
 + Tranh vẽ những gì ? 
 + Các bạn nhỏ đang làm gì ?
 + Tại sao cần giữ gìn sách vở ?
 + Em đã làm gì để giữ gìn sách vở ? 
 + Gọi HS trả lời
 c. Đọc bài SGK
 - GV hướng dẫn cách đọc.
 - HS đọc bài cá nhân, đồng thanh.
 - Gv nhận xét, chỉnh sửa.
 d. Luyện viết
 - GV hướng dẫn trình bày trong vở .
 ach cuốn sách
 - HS viết bài vào vở tập viết.
 - GV quan sát nhắc nhở tư thế ngồi viết.
 - GV thu bài chấm, nhận xét.
 3. Củng cố, dặn dò
 - GV nhận xét giờ học.
 - Dặn dò HS về ôn bài.
..
Thứ ba ngày 10 tháng 1 năm 2012
Sáng: Học vần
Bài 82: ich - êch
I.Mục tiêu
 - Giúp HS đọc được: ich, êch, tờ lịch, con ếch ; từ và câu ứng dụng.
 - Viết được: ich, êch, tờ lịch, con ếch.
 - Luyện nói từ 1 - 2 câu hỏi theo chủ đề : Chúng em đi du lịch.
 - Rèn tư thế ngồi học ngay ngắn.
II. Đồ dùng dạy - học
 - GV: Tranh minh họa SGK, tờ lịch
 - HS: BTHTV, bảng, SGK, vở TV
III. Hoạt động dạy - học
 1. Kiểm tra bài cũ: ( 3 em )
 - HS đọc, viết bài 81 SGK: 
 - GV nhận xét, ghi điểm
 2. Dạy - học bài mới
 a. Dạy vần ich
 - GV yêu cầu HS tìm âm i và ch gài bảng
 - HS ghép vần ich và phân tích: i đứng trước, âm ch đứng sau : ich
 - HS đánh vần, đọc trơn cá nhân - đồng thanh.
 - HS ghép tiếng lịch và phân tích: l + ich + . lịch
 - HS đánh vần, đọc trơn cá nhân - đồng thanh.
 - GV chỉnh sửa phát âm cho HS.
 - GV giới thiệu tranh, ghi từ khóa lên bảng tờ lịch
 - HS đọc từ cá nhân - đồng thanh.
 - GV nhận xét, sửa lỗi.
 - HS đọc lại toàn bài cá nhân, đồng thanh.
 b. Dạy vần êch ( tương tự vần ich ) êch ếch con ếch 
 * So sánh 2 vần ich và êch
 + Giống nhau đều có âm ch đứng sau, khác nhau i và ê đứng ở đầu vần.
 - HS đọc lại cả 2 vần cá nhân, đồng thanh.
 c. Đọc từ ứng dụng
 - GV ghi từ lên bảng, yêu cầu HS đọc bài.
 vở kịch mũi hếch
 vui thích chênh chếch
 - HS đọc từ cá nhân, đồng thanh.
 - GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS.
 d. Viết chữ
 - GV viết mẫu và hướng dẫn HS cách viết.
 - HS viết bảng: ich êch tờ lịch con ếch
 - GV nhận xét, sửa lỗi cho HS.
 3. Củng cố bài: Nhận xét giờ học.
Tiết 2
Luyện tập
 1. ổn định lớp
 2. Luyện tập
 a.Luyện đọc: GV cho HS đọc lại tiết 1 cá nhân, đồng thanh.
 - Thi đọc giữa các tổ , nhóm.
 - GV nhận xét, ghi điểm.
 * Đọc câu ứng dụng
 - GV giới thiệu tranh, ghi câu ứng dụng lên bảng.
 Tôi là chim chích
 Nhà ở cành chanh
 Tìm sâu tôi bắt
 Cho chanh quả nhiều
 Ri rích, ri rích
 Có ích, có ích.
 - HS luyện đọc câu ứng dụng cá nhân, đồng thanh.
 - GV nhận xét, chỉnh sửa.
 - HS tìm và gạch chân tiếng có vần mới học.
 - HS đánh vần, đọc trơn tiếng mới cá nhân, đồng thanh.
 - Thi đọc giữa cá tổ nhóm.
 b. Luyện nói : Chúng em đi du lịch
 - HS đọc đầu đề luyện nói
 - GV cho HS quan sát tranh, nhận xét
 - GV đưa câu hỏi , HS trả lời.
 + Tranh vẽ gì ?
 + Lớp mình có em được đi du lịch chưa ?
 + Khi đi du lịch thường mang gì ?
 + Em có thích đi du lịch không ?
 c. Đọc bài SGK
 - GV hướng dẫn cách đọc.
 - HS đọc bài cá nhân, đồng thanh.
 - GV nhận xét, chỉnh sửa.
 d. Luyện viết
 - GV hướng dẫn trình bày trong vở .
 ich êch tờ lịch con ếch
 - HS viết bài vào vở tập viết.
 - GV quan sát nhắc nhở tư thế ngồi viết.
 - GV thu bài chấm, nhận xét.
 3. Củng cố,dặn dò
 - GV nhận xét giờ học.
 - Dặn dò HS về ôn bài.
 ..
Toán
Tiết 77 : Phép cộng dạng 14 + 3
I. Mục tiêu : 
- Giúp học sinh biết cách tính 14 + 3 theo 2 cách( đếm thêm hoặc
 đặt tính - Thực hành biết đặt tính và tính nhẩm
 - Giáo dục học sinh có ý thức học tự giác
 - Rèn tư thế ngồi đúng cách cho học sinh.
II. Đồ dùng dạy học : 
 - GV : Que tính, bảng gài
 - HS : BTHT, bảng, SGK
III. Hoạt động dạy học :
 1. Kiểm tra: Bài 3 (107)
 2. Bài mới: 
 a, Giới thiệu phép tính 14 + 3 
 - Yêu cầu Học sinh lấy ra 14 que tính thêm 3 que tính nữa 
 - Cách tính: - 14 đếm thêm 3 là 17 hoặc gộp như sau
 * Gộp 4qt với 3 qt , gộp 10 qt với 7 qt ta được 17 que tính
 *Giáo viên hướng dẫn học sinh đặt tính
 - Số 14 có 1 chục và 4 đơn vị, số 3 có 3 đơn vị
 Ta đặt tính như sau : 14 * 4 cộng 3 bằng 7 viết 7
 + 3 * hạ 1 viết 1
 17
 * Giáo viên cho học sinh nhắc lại cách tính nhiều lần
 Học sinh tính miệng các phép tính hàng 1 của bài tập 1
 b. Thực hành luyện tập: 
 - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập
 + Bài 1 : Tính, HS nêu yêu cầu
 - GV hướng dẫn cách đặt tính
	- HS làm bảng con
 14 15 13 17 12
 + + + + +
 2 3 5 2 7
 16 18 18 19 19
	- Chữa bài, nhận xét
 + Bài 2 : Tính, HS nêu yêu cầu
- Giáo viên hướng dẫn học sinh cột 1
 - Cộng nhẩm số đơn vị với đơn vị số chục giữ nguyên
	12 + 3 = 15	13 + 6 = 19
	14 + 4 = 18	12 + 2 = 14
	13 + 0 = 13	10 + 5 = 15
 - Nhận xét kết quả
 + Bài 3: - Học sinh đọc yêu cầu BT3 - Giáo viên HDHS cách tính rồi điền số
 - Học sinh tự làm bài - Giáo viên theo dõi giúp học sinh yếu
 - Giáo viên chữa bài trên bảng
 3. Củng cố, dặn dò: 
 - Giáo viên nhắc lại nội dung chính
 - Khen những em có ý thức học tự giác
Đạo đức
Bài 9: Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo ( tiết 2).
I - Mục tiêu : 
Giúp học sinh hiểu: 
- Cần lễ phép,vâng lời thầy giáo cô giáo
 - Các em cần chào hỏi thầy cô khi gặp gỡ chia tay 
- Có thái độ lễ phép,vâng lời thầy cô giáo,thực hiện theo lời dạy của thầy cô.
- Học sinh có hành vi lễ phép vâng lời thầy cô giáo trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt hàng ngày
II - Tài liệu và phương tiện: Vở BT Đạo đức + Tranh phóng to
III - Hoạt động dạy học:
	1, Kiểm tra: - Em đã thực hiên lễ phép vâng lời thầy cô giáo thế nào?
	2, Bài mới: 
 *HĐ1: Học sinh tự liên hệ
 + Mục tiêu : Giúp học sinh biết kể về những việc mình đã làm thể hiện việc lễ phép 	vâng lời thầy cô giáo
 + Cách tiến hành : Cho học sinh liên hệ việc mình đã làm
	- Em đã lễ phép hay vâng lời thầy cô trong trường hợp nào?
	- Em đã làm gì để tỏ ra lễ phép hay vâng lời?
	- Kết quả đạt được là gì?
	- Tại sao em làm như vậy?
 *Kết luận: Giáo viên khen ngợi những em biết lễ phép vâng lời thầy cô giáo và nhắc nhở những em vi phạm
 *HĐ2:Trò chơi sắm vai
 + Mục tiêu: Giúp học sinh biết ứng xử trong các tình huống khác nhau
 + Cách tiến hành: Tình huống 1:- Cô giáo gọi một HS lên bảng đưa vở và yêu cầu trình bày kết quả bài làm trong vở.
	- Một Học sinh chào cô ra về ( sau khi đã ở chơi nhà cô giáo)
 * Kết luận: Em cần đưa vở bài tập cho cô giáo bằng hai tay và nói: “ Thưa cô, vở bài tập của em đây ạ!”. Sau đó, nói rõ kết quả bài làm của mình cho cô biết, ví dụ: “ Thưa cô, kết quả của bài tập này là” . Khi cô đưa lại thì nói lời cảm ơn “ Em xin cô ạ" 
 *HĐ3: Thảo luận lớp về vâng lời thầy cô giáo
 + Mục tiêu: Giúp học sinh biết thể hiện vâng lời thầy cô bằng việc làm cụ thể hàng ngày
 + Cách tiến hành: Giáo viên lần lượt nêu câu hỏi cho Học sinh thảo luận
	- Cô giáo thường yêu cầu khuyên bảo các em những điều gì?
	- Những lời yêu cầu, khuyên bảo của thầy cô giáo giúp cho em điều gì?
	- Vậy khi thầy cô giáo dạy bảo thì các em càn thực hiện như thế nào?
 * Kết luận: - Các em thực hiện tốt nội quy,nề nếp,của lớp của trường là thể hiện vâng lời..
 3- Hoạt động nối tiếp :
	- Giáo viên hướng dẫn Học sinh đọc phần ghi nhớ SGK
	- Nhắc HS thực hiện lễ phép vâng lời thầy, cô giáo.
 ..........................................................................
Chiều: Tiếng việt (Ôn)
Ôn bài 82: ich- êch
I.Mục tiêu
 - HS củng cố khắc sâu kiến thức đã học về tiếng, từ có chứa vần ich, êch.
 - Rèn kĩ năng đọc viết thành thạo.
 - Giáo dục HS có ý thức tự giác học tập.
 - Rèn tư thế ngồi học ngay ngắn.
II.Hoạt động dạy - học
 1.ổn định lớp
 2. Luyện tập
 a) Luyện đọc
 - GV ghi nội dung bài lên bảng , yêu cầu HS đọc bài.
 ich, êch, chênh lệch, thích thú, thô kệch, cá trích, tờ lịch, con ếch, ngọc bích, mếch áo, trắng bệch, có ích
 Chú chim chích chòe
 Đậu trên cành tre
 Liu lo ca hát
 Đón chào mùa hè.
 - HS luyện đọc cá nhân, đồng thanh.
 - Thi đọc giữa các tổ nhóm.
 - GV nhận xét, chỉnh sửa.
 b) Luyện viết
 - GV đọc một số từ ở phần luyện đọc cho HS viết.
 - HS nghe và viết vào vở ô li.
 - GV quan sát nhắc nhở tư thế ngồi viết.
 - Thu bài chấm, nhận xét.
 3. Củng cố, dặn dò
 - Nhận xét giờ học.
 - Dặn dò HS về ôn bài.
 .......................................................................................
Tự học Toán
Ôn tiết 77 - Phép cộng dạng 14 + 3
I - Mục tiêu : - Giúp học sinh 
	- Ôn lại phép cộng dạng 14 + 3
	- Thực hành tự giác hoàn thành đúng các bài tập
 - Rèn tư thế ngồi học, ngồi viết cho học sinh
II Đồ dùng dạy học :
 - GV: Nội dung bài
 - HS: vở bài tập , vở ô li
III – Các hoạt động dạy học 
 1. ổn định lớp
 2. Luyện tập
 * Hoạt động 1: 
 - Giáo viên cho Học sinh ôn lại phép cộng dạng 14 + 3
 * Hoạt động 2: 	 
 - Học sinh làm bài tập vào vở bài tập toán
	 - Giáo viên chép sẵn bài lên bảng
	 - Học sinh làm bài vào vở
	 - Giáo viên theo dõi giúp Học sinh yếu
	 - Giáo viên chấm bài nhận xét
 * Hoạt động 3:
 - Hướng dẫn học sinh làm vào vở ô li
 Bài 1: Tính nhẩm; HS nêu yêu cầu 
Giáo viên hướng dẫn HS cách nhẩm cột 1
 - Cộng nhẩm số đơn vị với đơn vị số chục giữ nguyên
 	 12 + 3 = 15	13 + 6 = 19
	 14 + 4 = 18	12 + 2 = 14
	 13 + 0 = 13	10 + 5 = 15
 - Nhận xét kết quả.
 Bài 2: Tính ; HS nêu yêu cầu
 - GV hướng dẫn học sinh tính lần lượt từ trái sang phải
 10 + 1 + 3 = 14 11 + 2 + 3 = 16
 16 + 1 + 2 = 19 12 + 3 + 4 = 19
 - Thu bài chấm - Nhận xét
II3. - Nhận xét giờ học:
	- Giáo viên nhận xét giờ học
	- Khen những em có ý thức học tự giác.
	 .
Tự học tiếng việt
 Rèn đọc bài: 81 + 82
I. Mục tiêu
 - Giúp HS ôn luyện lại kiến thức đã học.
 - Rèn kĩ năng đọc to, rõ ràng, trôi chảy.
 - Rèn tư thế ngồi học ngay ngắn.
II. Hoạt động dạy - học
 1. ổn định lớp
 2. Hướng dẫn HS tự học
 *Hoạt động 1 :Luyện đọc 
	1, Luyện đọc: - Học sinh đọc bài trên bảng ( CN + ĐT )
	- Giáo viên sửa cho Học sinh 
	- Giới thiệu câu ứng dụng:
 ach, ich, êch, viên gạch, chênh lệch, tờ lịch, thô kệch, cặp sách, mạch nước, con êch, cá trích
 Tôi là chim chích
 Nhà ở cành chanh
 Tìm sâu tôi bắt
 Cho tranh quả nhiều
 Ri rích, ri rích
 Có ích, có ích.
 - GV viên nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS.
- Học sinh đọc bài trong SGK: 
	- Giáo viên đọc mẫu hướng dẫn Học sinh đọc toàn bài.
	- Học sinh đọc bài theo nhóm cặp - Giáo viên theo dõi.
	- Học sinh đọc cá nhân - Giáo viên nhận xét ghi điểm.
 * Hoạt động 2: Luyện viết
a,Giáo viên hướng dẫn học sinh viết bảng con
- Giáo viên đọc cho HS viết bảng : quyển sách, vở kịch, ngọc bích
- GV cho HS quan sát theo dõi.
b, HD viết bài vào vở
- GV viết mẫu (nêu quy trình viết chữ điểm đặt bút, điểm dừng bút) 
- HS thực hành viết trên không trung, lên mặt bàn.
- HS viết bài vào vở
 - GV theo dõi nhắc nhở học sinh viết bài : 
- Thu bài chấm điểm cho học sinh
- GV sửa lỗi cho từng em.
c, Học sinh soát lỗi chính tả:
- Gọi học sinh nhận xét
- Giáo viên sửa sai cho học sinh
* Hoạt động 3: Trò chơi
- Giáo viên hướng dẫn học sinh chơi trò chơi thi nói tiếng có vần đã 
 được học .
- Giáo viên theo dõi học sinh khi tham gia trò chơi .
- Nhận xét cho các đội.
 3, Củng cố dặn dò:
	- HS đọc lại bài trên bảng
	- Tìm tiếng có chữ mới học.
 - Dặn dò: về nhà đọc nhiều lần
Thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2012
Sáng: Học vần
Bài 85: ăp - âp
I.Mục tiêu
 - Giúp HS đọc được: ăp, âp, cải bắp, cá mập ; từ và câu ứng dụng.
 - Viết được: ăp, âp, cải bắp, cá mập.
 - Luyện nói từ 1 - 2 câu hỏi theo chủ đề : .
 - Rèn tư thế ngồi học ngay ngắn.
II. Đồ dùng dạy - học
 - GV: cải bắp, SGK
 - HS: BTHTV, bảng, SGK, vở TV
III. Hoạt động dạy - học
 1. Kiểm tra bài cũ: ( 3 em )
 - HS đọc, viết bài 84 SGK: 
 - GV nhận xét, ghi điểm
 2. Dạy - học bài mới
 a. Dạy vần ăp
 - GV yêu cầu HS tìm âm ă và p gài bảng
 - HS ghép vần ăp và phân tích: ă đứng trước, âm p đứng sau : ăp
 - HS đánh vần, đọc trơn cá nhân - đồng thanh.
 - HS ghép tiếng bắp và phân tích: b + ăp + / bắp
 - HS đánh vần, đọc trơn cá nhân - đồng thanh.
 - GV chỉnh sửa phát âm cho HS.
 - GV giới thiệu cải bắp, ghi từ khóa lên bảng cải bắp
 - HS đọc từ cá nhân - đồng thanh.
 - GV nhận xét, sửa lỗi.
 - HS đọc lại toàn bài cá nhân, đồng thanh.
 b. Dạy vần âp ( tương tự vần âp ) âp mập cá mập 
 * So sánh 2 vần ăp và âp
 + Giống nhau đều có âm p đứng sau, khác nhau ă và â đứng ở đầu vần.
 - HS đọc lại cả 2 vần cá nhân, đồng thanh.
 c. Đọc từ ứng dụng
 - GV ghi từ lên bảng, yêu cầu HS đọc bài.
 gặp gỡ tập múa
 ngăn nắp bập bênh
 - HS đọc từ cá nhân, đồng thanh.
 - GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS.
 d. Viết chữ
 - GV viết mẫu và hướng dẫn HS cách viết.
 - HS viết bảng: ăp âp cải bắp cá mập
 - GV nhận xét, sửa lỗi cho HS.
 3. Củng cố bài: Nhận xét giờ học.
Tiết 2
Luyện tập
 1. ổn định lớp
 2. Luyện tập
 a.Luyện đọc: GV cho HS đọc lại tiết 1 cá nhân, đồng thanh.
 - Thi đọc giữa các tổ , nhóm.
 - GV nhận xét, ghi điểm.
 * Đọc câu ứng dụng
 - GV giới thiệu tranh, ghi câu ứng dụng lên bảng.
 Chuồn chuồn bay thấp
 Mưa ngập bờ ao
 Chuồn chuồn bay cao
 Mưa rào lại tạnh.
 - HS luyện đọc câu ứng dụng cá nhân, đồng thanh.
 - GV nhận xét, chỉnh sửa.
 - HS tìm và gạch chân tiếng có vần mới học.
 - HS đánh vần, đọc trơn tiếng mới cá nhân, đồng thanh.
 - thi đọc giữa cá tổ nhóm.
 b. Luyện nói : Trong cặp sách của em
 - HS đọc đầu đề luyện nói
 - GV cho HS quan sát tranh, nhận xét
 - GV đưa câu hỏi , HS trả lời.
 + Trong cặp sách của em có những đồ dùng gì ?
 + Hãy kể tên những loại sách, vở của mình ?
 + Khi sử dụng đồ dùng em phải chú ý điều gì ?
 c. Đọc bài SGK
 - GV hướng dẫn cách đọc.
 - HS đọc bài cá nhân, đồng thanh.
 - GV nhận xét, chỉnh sửa.
 d. Luyện viết
 - GV hướng dẫn trình bày trong vở .
 ăp âp cải bắp cá mập
 - HS viết bài vào vở tập viết.
 - GV quan sát nhắc nhở tư thế ngồi viết.
 - GV thu bài chấm, nhận xét.
 3. Củng cố, dặn dò
 - GV nhận xét giờ học.
 - Dặn dò HS về ôn bài.
 ..
 Toán:
 Tiết 78 : Luyện tập
I. Mục tiêu: 
	- Thực hiện được phép trừ không nhớ trong phạm vi 20
 - Biết trừ nhẩm dạng 17 - 3.
 - Có ý thức học tự giác trong giờ học
 - Rèn tư thế ngồi học đúng cách cho học sinh
II. Đồ dùng dạy học: 
 - GV : SGK
 - HS : Bảng, vở ô li 
III. Hoạt động dạy học :
 1. Kiểm tra: bài 2 ( 110)
 2. Luyện tập: 
 a) Giới thiệu bài
 b) Luyện tập
 - GV hướng dẫn học sinh thực hành làm bài tập
 - Học sinh nêu yêu cầu bài tập
 Bài 1: Đặt tính rồi tính
 - Giáo viên hướng dẫn Học sinh tính theo cột dọc.
 - HS làm bảng con
 14 15 17 19
	 - 3	 - 5	 - 5 - 6
	 11	11	 12	 13
 - Hai Học sinh lên bảng làm bài 
 - Chữa bài, nhận xét
 + Bài 2 : Tính nhẩm ; HS nêu yêu cầu
 - GV hướng dẫn tính nhẩm
 - HS nêu kết quả miệng
	14-1=13 15-4=11 16-3=13
 15-5=10 17-2=15 18-3=15
 - Nhận xét kết quả
 + Bài 3 : Hướng dẫn HS đọc kĩ yêu cầu đề bài
 - Tính lần lượt từ trái sang phải
	- 3 Học sinh lên bảng làm bài
	- HS dưới lớp làm bài vào vở
 12+2-1=13 15-5-0=10 19-7+1=13
 14-2-1=11 12+2+2=16 12+1-1=12
	- Giáo viên theo dõi giúp đỡ HS yếu.
 - Thu bài chấm, nhận xét.
 3. Củng cố - dặn dò :
 - GVnhắc lại nội dung chính 
 - Nhận xét giờ học
 -Khen những em có ý thức học tự giác
	 .
Thủ công
 Gấp mũ ca lô (T.2)
 I. Mục tiêu
 *Giúp học sinh:
 - Biết cách gấp mũ ca lô 
 - Gấp được mũ ca lô bằng giấy
 - GD HS yêu thích gấp hình.
 - Rèn tư thế ngồi học cho học sinh.
II. Chuẩn bị
 - GV : Mũ ca lô mẫu, giấy 	
 - HS : Giấy, bút chì, vở. 
III. Các hoạt động dạy - học
1. Kiểm tra
 - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
2. Bài mới.
 a) GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
 - GV cho HS quan sát mũ ca lô mẫu.
 - Cho 1 HS đội thử để cả lớp quan sát, gây sự hứng thú cho HS.
 - GV đặt câu hỏi cho HS trả lời về hình dáng và tác dụng của mũ.
 b) GV hướng dẫn mẫu
 - GV hướng dẫn thao tác gấp mũ ca lô, HS quan sát từng bước gấp.
 - GV hướng dẫn cách tạo tờ giấy hình vuông.
 - Gấp chéo tờ giấy HCN ( H1a )
 - Gấp tiếp theo hình 1b.
 - Miết nhiều lần đường vừa gấp. Sau đó xé bỏ phần giấy thừa ta được tờ giấy HV.
 - GV cho HS nêu lại quy trình gấp mũ ca lô.
 - HS nêu lại quy trình gấp mũ ca lô.
 * Bước 1: Gấp tạo tờ giấy hình vuông.
 * Bước 2: Gấp đôi tờ giấy hình vuông.
 * Bước 3: Gấp hai mép hai bên.
 * Bước 4: Gấp tạo mũ.
 c) HS thực hành
 - GV hướng dẫn HS còn lúng túng .
 - Tổ chức trưng bày sản phẩm.
 - GV tuyên dương sản phẩm đẹp . 
 - HS dán vào vở thủ công.
3. Củng cố - Dặn dò
 - GV nhận xét tiết học.
 - Dặn chuẩn bị bài sau.
Chiều: Tiếng việt (Ôn)
Ôn bài 85: ăp- âp
I.Mục tiêu
 - HS củng cố khắc sâu kiến thức đã học về tiếng, từ có chứa vần ăp, âp.
 - Rèn kĩ năng đọc viết thành thạo.
 - Giáo dục HS có ý thức tự giác học tập.
 - Rèn tư thế ngồi học ngay ngắn.
II.Hoạt động dạy - học
 1.ổn định lớp
 2. Luyện tập
 a) Luyện đọc
 - GV ghi nội dung bài lên bảng , yêu cầu HS đọc bài.
 ăp, âp, gặp, bắp, gấp, nấp, khắp nơi, khấp khểnh, bắp ngô, mập mờ, cặp sách, lấp lánh, tới tấp, tấp nập, gặp gỡ, chắp cánh.
 Con đường đá gập ghềnh , khó đi.
 Chuồn chuồn bay thấp
 Mưa ngập bờ ao
 Chuồn chuồn bay cao 
 Mưa rào lại tạnh.
 - HS luyện đọc cá nhân, đồng thanh.
 - Thi đọc giữa các tổ nhóm.
 - GV nhận xét, chỉnh sửa.
 b) Luyện viết
 - GV đọc một số từ ở phần luyện đọc cho HS viết.
 - HS nghe và viết vào vở ô li.
 - GV quan sát nhắc nhở tư thế ngồi viết.
 - Thu bài chấm, nhận xét.
 c) Trò chơi : Thi đọc tiếng ngoài bài có vần ăp, âp
 - Mỗi tổ cử 1 HS tham gia.
 - HS nhận xét, GV nhận xét ghi điểm.
 3. Củng cố, dặn dò
 - Nhận xét giờ học.
 - Dặn dò HS về ôn bài.
 .......................................................................................
Tự học toán
Ôn tiết 78 : Luyện tập
I.Mục tiêu
 - Giúp HS củng cố, khắc sâu về phép cộng, trừ dạng 14 + 3, 17 - 3
 - Rèn kĩ năng làm toán thành thạo.
 - Giáo dục HS có ý thức tự giác học bài.
 - Rèn tư thế ngồi học ngay ngắn.
II. Đồ dùng dạy - học
 - GV : Nội dung ôn
 - HS : Bảng, vở ô li
III. Hoạt động dạy - học
ổn định lớp
Hướng dẫn HS tự học
 + Bài 1 : Đặt tính rồi tính
 - Giáo viên hướng dẫn HS tính theo cột dọc.
 - HS làm bảng con
 16 18 18 17
	 - 2	 - 5	 - 3 - 1
	 14	13	 15	 16
 - Hai Học sinh lên bảng làm bài 
 - Chữa bài, nhận xét
 + Bài 2 : Tính nhẩm ; HS nêu yêu cầu
 - GV hướng dẫn tính nhẩm
 - HS nêu kết quả miệng
	15 - 1=14 15 - 0= 15 16 - 4 = 12
 15 - 5=10 17 - 2 =15 18 - 5 = 13
 - Nhận xét kết quả
 + Bài 3 : Hướng dẫn HS đọc kĩ yêu cầu đề bài
 - Tính lần lượt từ trái sang phải
	 - 3 Học sinh lên bảng làm bài
	 - HS dưới lớp làm bài vào vở
 13 + 2 - 1 = 14 15 + 3 - 2 = 16 19 - 5 + 3 = 17
 17 - 4 + 5 = 18 14 - 2 + 2 = 12 18 - 2 - 2 = 14
	- Giáo viên theo dõi giúp đỡ HS yếu.
 - Thu bài chấm, nhận xét.
 3. Củng cố - dặn dò :
 - GVnhắc lại nội dung chính 
 - Nhận xét giờ học
 - Khen những em có ý thức học tự giác
	 .
Sinh hoạt
 Kiểm điểm hoạt động tuần 20
I. Mục tiêu.
 - Đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần qua.
 - Đề ra nội dung phương hướng, nhiệm vụ trong tuần tới.Tiếp tục phát động phong trào Thi đua học tốt dành nhiều hoa điểm tốt.
 - Giáo dục ý thức chấp hành nội quy trờng lớp.
II. Chuẩn bị. - Giáo viên: nội dung buổi sinh hoạt.
III. Nội dung sinh hoạt.
 1.Đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần qua.
 a.Các tổ thảo luận, kiểm điểm ý thức chấp hành nội quy của các thành viên trong tổ.
 - Tổ trưởng tập hợp, báo cáo kết quả kiểm điểm.
 - Lớp trưởng nhận xét, đánh giá chung các hoạt động của lớp.
 - Báo cáo giáo viên về kết quả đạt đợc trong tuần qua.
 - Đánh giá xếp loại các tổ. 
 - Giáo viên nhận xét đánh giá chung các mặt hoạt động của lớp .
 - Về học tập: Luôn cố gắng học tập tốt
 - Về đạo đức: Ngoan ngoãn vâng lời thầy cô giáo
 - Về duy trì nề nếp, vệ sinh, múa hát, tập thể dục giữa giờ:
 - Về các hoạt động khác.
 - Tuyên dương, khen thưởng những HS có thành tích cao trong học tập: ( có nêu tên ). 
 - Phê bình , nhắc nhở những HS chậm tiến: ( có nêu tên ) .
 2. Đề ra nội dung phương hướng, nhiệm vụ trong tuần tới.
 - Phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt đợc.Tiếp tục phát động phong trào giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.
 - Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.
 - Tham gia giữ vệ sinh môi trường đều đặn, đổ rác đúng nơi quy định.
 - Khắc phục khó khăn, duy trì tốt nề nếp lớp.
 3. Củng cố - dặn dò.
 - Luôn c

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 20 lop 1.doc