Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 18 năm 2011

I. Mục tiêu:

- Đọc được : it , iêt , trái mít , chữ viết ; từ và đoạn thơ ứng dụng .

- Viết được : : it , iêt , trái mít , chữ viết

- Luyện núi từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Em tô , vẽ , viết

-KNS : học sinh tích cực, chủ động trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học:

 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK

doc 19 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 04/02/2016 Lượt xem 1323Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 18 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
TOáN t 69
ĐIỂM – ĐOẠN THẲNG
I. MỤC TIấU : 
- Nhận biết được điểm , đoạn thẳng ; đọc tờn điểm , đoạn thẳng ; kẻ được đoạn thẳng .
- Học sinh có kỹ năng xác định điểm và đoạn thẳng chính xác.
- HS tớch cực, chủ động học tập.
- Bài tập cần làm : Bài 1; Bài 2;Bài 3.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Mỗi học sinh đều cú thước và bỳt chỡ 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1.Kiểm tra bài cũ :
+ Gọi vài em đọc lại bảng cộng, trừ trong phạm vi từ 2 à 10 
+ Nhận xột bài cũ – KTCB bài mới 
 2 . Bài mới :
* Hoạt động1: Giới thiệu điểm ,đoạn thẳng .
-Giỏo viờn vẽ trờn bảng 2 điểm giới thiệu với học sinh khỏi niệm về điểm 
-Đặt tờn 2 điểm là Avà B . Ta cú điểm A và điểm B 
-Giỏo viờn dựng thước nối từ điểm A qua điểm B, giới thiệu đoạn thẳng AB 
*Hoạt động 2 : Giới thiệu cỏch vẽ đoạn thẳng.
-Giỏo viờn giới thiệu dụng cụ để vẽ đoạn thẳng 
-Giỏo viờn núi : Muốn vẽ đoạn thẳng ta dựng thước thẳng 
-Cho học sinh dựng ngún tay di động theo mộp thước để biết mộp thước thẳng 
* Hướng dẫn vẽ đoạn thẳng 
*Hoạt động3 : Thực hành 
-Cho học sinh mở SGK . Giỏo viờn hướng dẫn lại các điểmđoạn thẳng.
Bài 1: Gọi học sinh đọc tờn cỏc điểm và cỏc đoạn thẳng trong SGK 
Bài 2 : Giỏo viờn hướng dẫn học sinh dựng thước và bỳt nối từng cặp 2 điểm để cú cỏc đoạn thẳng ( như SGK). Sau khi nối cho học sinh đọc tờn từng đoạn thẳng 
-Giỏo viờn xem xột theo dừi học sinh vẽ hỡnh. Hướng dẫn học sinh nối cỏc đoạn thẳng cho sẵn để cú hỡnh cú 3 đoạn thẳng, 4 đoạn thẳng , 5 đoạn thẳng , 6 đoạn thẳng 
Bài 3: Cho học sinh nờu số đoạn thẳng và đọc tờn cỏc đoạn thẳng trong hỡnh vẽ 
3.Củng cố dặn dũ : 
- Nhận xột, tiết học .
*3 em đọc thuộc.
*Học sinh lặp lại : trờn bảng cú 2 điểm 
-Học sinh lặp lại Điểm A – Điểm B
-Học sinh lần lượt nờu : Đoạn thẳng AB 
*Học sinh lấy thước giơ lờn 
-Học sinh quan sỏt thước – Làm theo yờu cầu của giỏo viờn 
-Học sinh theo dừi quan sỏt và ghi nhớ 
*Học sinh đọc : Điểm M. Điểm N – Đoạn thẳng MN 
*Học sinh nối và đọc được 
-Đoạn thẳng AB, Đoạn thẳng AC, Đoạn thẳng BC . 
-3 Học sinh lờn bảng sửa bài
* Học sinh nờu số đoạn thẳng và tờn cỏc đoạn thẳng 
Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2011
Tiếng việt :t 173-174
BÀI 74 : uôt – ươt
I. Mục tiêu:
 -Học sinh đọc ,viết được : uơt , ươt , chuột nhắt , lướt ván. Đọc được từ ngữ ,cõu ứng dụng trong bài.
 -Học sinh cú kĩ năng đọc trơn vần, tiếng, từ vừa học.Phỏt triển lời núi tự nhiờn theo chủ đề : Chơi cầu trượt .
 -Học sinh tớch cực, chủ động trong học tập. 
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
 III. Các hoạt động dạy học: 
 Tiết 1 : uôt – ươt
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- Đọc bài 73, viết bảng con : con vịt,thời tiết
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Nhận diện vần : uôt
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần. uôt
- Cho H cả lớp cài vần uôt
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú uốt, muốn cú tiếng chuột ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng chuột.
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng chuột.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “chuột nhắt”.
- Gọi đỏnh vần tiếng chuột, đọc trơn từ chuột nhắt
* Vần ươt : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa t thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lựơt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
* 1 H phõn tớch vần uôt
- Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng chuột..
- 1 H phõn tớch tiếng chuột..
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hớng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
 - Gv ghi chuỷ ủeà luyeọn noựi: Chơi cầu trượt
-Goùi 2 hs ủoùc chuỷ đề luyeọn noựi?
- HS thảo luận nhóm.
- Tranh vẽ gỡ ?
-Hóy núi về nội dung tranh ( 3 - 4 cõu )
* Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
TOÁN:t 70
ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG
I. MỤC TIấU : 
- Cú biểu tượng về “ dài hơn ” “ Ngắn hơn ” cú biểu tượng về độ dài đoạn thẳng ; biết so sỏnh độ dài 2 đoạn thẳng bằng trực tiếp hoặc giỏn tiếp .
- Bài tập cần làm : Bài 1; Bài 2; Bài 3.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Một số thước bỳt cú độ dài khỏc nhau , màu sắc khỏc nhau .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1.Kiểm tra bài cũ :
+ Gọi 3 học sinh lờn bảng vẽ đoạn thẳng và đặt tờn cho đoạn thẳng đú 
+ Giỏo viờn nhận xột, sửa sai cho học sinh 
 2. Bài mới:
a)Hoạt động 1 : Giới thiệu độ dài đoạn thẳng.
 -Giỏo viờn giơ 2 chiếc thước (độ dài khỏc nhau ) Hỏi : “làm thế nào để biết cỏi nào dài hơn cỏi nào ngắn hơn ? “ 
-Gọi học sinh lờn so sỏnh 2 cõy bỳt màu, 2 que tớnh 
-Yờu cầu học sinh xem hỡnh vẽ trong SGK và núi được “ Thước trờn dài hơn thước dưới , thước dưới ngắn hơn thước trờn “ và “ Đoạn thẳng AB ngắn hơn Đoạn thẳng CD ”
-Giỏo viờn hướng dẫn học sinh thực hành so sỏnh từng cặp 2 đoạn thẳng trong bài tập 1 
b) Từ cỏc biểu tượng về “ dài hơn- ngắn hơn “ giỳp học sinh rỳt ra kết luận 
b)Hoạt động 2 : So sỏnh độ dài đoạn thẳng.
- Yờu cầu học sinh xem hỡnh trong SGK và núi “ cú thể so sỏnh độ dài đoạn thẳng với độ dài gang tay”. “Đoạn thẳng trong hỡnh vẽ dài 3 gang tay nờn đoạn thẳng này dài hơn 1 gang tay “ 
-Giỏo viờn đo đoạn thẳng vẽ sẵn trờn bảng bằng gang tay để học sinh quan sỏt 
c)Hoạt động 3 : Thực hành 
 Bài 1: Hướng dẫn học sinh đếm số ụ vuụng đặt vào mỗi đoạn thẳng rồi ghi số ụ vuụng thớch hợp vào mỗi đoạn thẳng tương ứng 
Bài 2: Tụ màu vào băng giấy ngắn nhất
-Hướng dẫn học sinh : Đếm số ụ vuụng trong mỗi băng giấy ghi số tương ứng .
-So sỏnh cỏc số vừa ghi, xỏc định băng giấy ngắn nhất 
-Tụ màu vào băng giấy ngắn nhất 
- Cú thể làm bài tập trong vở Bài tập toỏn ( Tụ màu cột cao nhất , cột thấp nhất )
3.Củng cố dặn dũ : 
- Nhận xột, tiết học . 
*HS lên bảng vẽ đoạn thẳng theo y/c
-Học sinh suy nghĩ trả lời
-Học sinh nờu được : Cõy bỳt đen dài hơn cõy bỳt đỏ. Cõy bỳt đỏ ngắn hơn cõy bỳt đen 
-Mỗi đoạn thẳng cú 1 độ dài khỏc nhau. Muốn so sỏnh chỳng ta phải đặt 1 đầu của 2 đoạn thẳng bằng nhau. Nhỡn vào đầu kia sẽ biết được đoạn thẳng nào dài hơn 
-Học sinh quan sỏt hỡnh vẽ tiếp sau và nờu được đoạn thẳng ở trờn ngắn hơn . đoạn thẳng ở dưới dài hơn 
*Học sinh làm vào vở 
*Học sinh thực hành tụ màu vào băng giấy 
HS làm vở .
ĐẠO ĐỨC:t 18
THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HọC Kỳ I
I . MỤC TIấU :
- Giúp HS hệ thống lại cỏc kiến thức đạo đức đó học trong học kỳ I.
- Nhận biết , phõn biệt được những hành vi đạo đức đỳng và những hành vi đạo đức sai .
- HS biết vận dụng tốt vào thực tế đời sống .
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 - Tranh một số bài tập đó học . 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Kiểm tra bài cũ :
- Khi ra vào lớp em phải thực hiện điều gỡ ?
- Chen lấn xụ đẩy nhau khi ra vào lớp cú hại gỡ ?
- Trong giờ học , khi nghe giảng em cần phải làm gỡ ?
- Nhận xột.
 2. Bài mới:
Hoạt động 1 : ễn tập .
*Giỏo viờn đặt cõu hỏi : 
+ Cỏc em đó học được những bài ĐĐ gỡ ?
+ Khi đi học hay đi đõu chơi em cần ăn mặc như thế nào ?
+ Mặc gọn gàng sạch sẽ thể hiện điều gỡ ?
+ Sỏch vở đồ dựng học tập giỳp em điều gỡ ?
+ Để giữ sỏch vở , đồ dựng học tập bền đẹp , em nờn làm gỡ ? 
+ Được sống với bố mẹ trong một gia đỡnh em cảm thấy thế nào ?
+ Em phải cú bổn phận như thế nào đối với bố mẹ , anh chị em ?
+ Em cú tỡnh cảm như thế nào đối với những trẻ em mồ cụi , khụng cú mỏi ấm gia đỡnh .
+ Để đi học đỳng giờ em cần phải làm gỡ ?
+ Đi học đều , đỳng giờ cú lợi gỡ ?
+ Trong giờ học em cần nhớ điều gỡ ?
+ Khi chào cờ em cần nhớ điều gỡ ?
+ Nghiờm trang khi chào cờ thể hiện điều gỡ ?
.
Hoạt động 2 : Thảo luận nhúm 
-Giỏo viờn giao cho mỗi tổ một tranh để Học sinh quan sỏt , thảo luận nờu được hành vi đỳng sai .
-Giỏo viờn hướng dẫn thảo luận , bổ sung ý kiến cho cỏc bạn lờn trỡnh bày 
-Cho Học sinh đọc lại cỏc cõu thơ dưới mỗi bài học trong vở BTĐĐ.
3.Củng cố dặn dũ : 
-Nhận xột tiết học . 
HS tự trả lời.
-Học sinh nhắc lại tờn bài học 
-Học sinh suy nghĩ trả lời .
-Mặc gọn gàng , sạch sẽ .
- Thể hiện sự văn minh , lịch sự của người học sinh .
- Giỳp em học tập tốt .
- Học xong cất giữ ngăn nắp , gọn gàng , khụng bỏ bừa bói , khụng vẽ bậy , xộ rỏch sỏch vở .
- Em cảm thấy rất sung sướng và hạnh phỳc 
- Lễ phộp , võng lời bố mẹ anh chị , nhường nhịn em nhỏ .
-Chia sẻ, thụng cảm hoàn cảnh cơ cực của bạn.
- Khụng thức khuya , chuẩn bị bài vở , quần ỏo cho ngày mai trước khi đi ngủ .
- Được nghe giảng từ đầu .
- Cần nghiờm tỳc , lắng nghe cụ giảng , khụng làm việc riờng , khụng núi chuyện .
- Nghiờm trang , mắt nhỡn thẳng lỏ quốc kỳ .
- Để bày tỏ lũng tụn kớnh quốc kỳ , thể hiện tỡnh yờu đối với Tổ quốc VN .
* Học sinh thảo luận nhúm 
Tổ 1 : T4/12 Tổ 2 : T3/17
Tổ 3 : T2/9 
-Đại diện tổ lờn trỡnh bày .
-Lớp bổ sung ý kiến .
HS đọc cn - đt.
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011
Tiếng việt :175-176
BÀI 75: Ôn tập
I. MỤC TIấU :
 -Học sinh đọc ,viết chắc chắn cỏc vần đó học cú kết thỳc bằng õm t . Đọc được từ ngữ ,cõu ứng dụng trong bài.
 -Học sinh cú kĩ năng đọc viết đỳng.Kĩ năng nghe và kể chuyện theo tranh trụi chảy, đủ ý.
 -KNS: Học sinh hiểu: cần cự, chăm chỉ, yờu lao động thỡ cuộc sống mới cú ý nghĩa.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC: 
 -Kẻ sẵn bảng ụn ; tranh kể chuyện
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
 Tiết 1 : Ôn tập
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ :
-Gọi hs đọc từ : trắng muốt, tuốt la, vượt lờn, ẩm ướt.
-Đọc cõu ứng dụng ( sgk )
-Nhận xét.
 2. Bài mới:
* Hoạt động 1: ụn vần
-Yêu cầu hs nhắc lại những vần đ học cú kết thỳc bằng t
-GV hệ thống thành bảng ôn
*Hoạt động 2: Ghộp tiếng ,luyện đọc
Gọi hs đọc õm ở hàng dọc v dịng ngang
Yờu cầu hs ghộp õm ở hàng dọc với õm ở hàng ngang tạo thành vần
Gv tổ chức thi đua đọc bài ở bảng ụn :
t
t
a
at
ư
ưt
ă
ăt
e
et
t
t
o
ot
i
it
ơ
ơt
i
it
ơ
ơt
uơ
uơt
u
ut
ươ
ươt
 * Giải lao giữa tiết
*Hoạt động 3 : Đọc từ ngữ ứng 
Gv ghi từ ứng dụng lờn bảng 
chút vút bỏt ngỏt Việt Nam
Gọi hs đọc từ 
Gv đọc mẫu và giảng từ 
Gọi hs đọc toàn bảng
 Nghỉ giữa tiết
*Hoạt động 3 :Luyện viết
Gv đọc cho hs viết vào bảng con :
 chút vút bỏt ngỏt
*Củng cố tiết 1
Gv chỉ bất kỳ vần ,tiếng ,từ ở bảng lớp cho hs đọc
Y/c hs nhắc lại cấu tạo một số tiếng. 
-HS đọc cn- đt
-2 hs đọc bài trong sgk
*HS tiếp nối nhau nờu vần đã học
-Hs đọc cỏ nhõn ,dóy ,đt 
-Ghộp õm tạo thành vần và luyện đọc: 
( hs đọc cỏ nhõn,đồng thanh )
-Các tổ thi đọc: cn- nối tiếp -đt
* HS đọc thầm từ ứng dụng, tỡm tiếng vần vừa ôn tập.
-Hs đọc ( cn - đt )
-1 hs đọc toàn bảng
* HS viết vào bảng con:
- Học sinh đọc cn
-Các tổ thi đua đọc bài ở bảng lớp
 Tiết 2: Luyện tập
Hoạt động 1: Luyện đọc 
Gv tổ chức cho các tổ thi đọc bài ở bảng lớp theo thứ tự và khụng theo thứ tự
* Đọc bài ứng dụng
Yờu cầu hs qs ,nhận xột nội dung tranh vẽ 
Giỏo viờn viết lờn bảng bài ứng dụng :
một đàn cũ trắng phau phau
Ăn no tắm mỏt rủ nhau đi nằm.
( Là cỏi gỡ ? )
Gọi hs đọc cõu đố - giải đố..
Gv đọc mẫu .
*Giải lao giữa tiết
Hoạt động 2: Luyện viết 
Gv hướng dẫn hs viết ở vở tập viết 
Gv theo dừi ,hd hs viết 
Chấm v nhận xột một số bài 
Hoạt động 3 : Kể chuyện theo tranh
GV ghi tn truyện, y/s hs đọc : Chuột nhà và Chuột đồng
-Gv kể 2 lần kốm theo tranh:
-HD học sinh kể lại nội dung từng tranh.
GV gợi ý giúp hs nhớ nội dung tranh.
-HD cỏc nhúm luyện kể.
-Tổ chức cho HS thi đua kể lại câu chuyện.
-Gọi 1 em kể toan bộ chuyện.
- HD học sinh nờu ý nghĩa truyện:
* Củng cố, dặn dò:
-Nhận xét tiết học. 
-Hs quan sỏt ,nhận xột nội dung tranh.
-Đọc thầm bài ứng dụng
-Hs đọc nối tiếp ,cả bài, giải đố
Lớp đọc đt 1 lần
-HS nghe
-HS viết bài vào vở tập viết :
 Chút vút
 Bỏt ngỏt
--Hs đọc tờn truyện : Chuột nhà và Chuột đồng.
-HS nghe kể chuyện.
-HS tập kể cá nhõn.
-HS kể theo nhúm
-Nhắc lại ý nghĩa truyện
Thủ công :t 18
GẤP CÁI Ví
I. MỤC TIấU : 
- Học sinh gấp được cỏi vớ bằng giấy màu.
- Gấp được cỏi vớ đỳng,đẹp.
- HS yêu thớch môn học, sáng tạo trong lao động.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 - Vớ mẫu,một tờ giấy màu hỡnh chữ nhật.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Kiểm tra bài cũ :
- Kiểm tra đồ dựng học tập của học sinh,nhận xột. Học sinh đặt đồ dựng học tập lờn bàn.
+ Nhận xột bài cũ . 
 2. Bài mới:
HĐ1: Thực hành gấp cái vớ:
 Giúp học sinh nhớ và nhắc lại quy trỡnh gấp cỏi vớ ở tiết 1.
 - Giỏo viờn nhắc lại quy trỡnh gấp cỏi vớ ở tiết 1.
 + Bước 1 : Lấy đường dấu giữa.
 + Bước 2 : Gấp 2 mộp vớ.
 + Bước 3 : Gấp tỳi vớ.
HĐ2:Thực hành hoàn thành sản phẩm 
 Yu cầu học sinh thực hiện gấp cỏi vớ theo nhóm .
Giỏo viờn cho học sinh thực hành,quan sỏt,hướng dẫn thờm cho những em cũn lỳng tỳng.
d) Đỏnh giá sản phẩm:
GV nờu cỏc tiờu chớ đỏnh giỏ.
Tổ chức cho các nhúm trưng bày sản phẩm.
HS học sinh nhận xét.
GV nhận xt, đỏnh gi sản phẩm của HS.
3.Củng cố, dặn dũ :
 - Nhận xét tinh thần,thỏi độ học tập và việc chuẩn bị đồ dựng học tập của học sinh.
 - Dặn HS chuẩn bị vật liệu cho tiết sau.
HS đặt đồ dùng học tập lên bàn.
* Học sinh lắng nghe và nhắc lại 3 bước gấp cỏi vớ.
HS thực hành gấp cái vớ ( thực hành theo nhóm 4)
Các nhúm trưng bày sản phẩm.
Nhận xét.
Tự nhiên - Xã hội: t 18
Cuộc sống xung quanh
I. Mục tiêu:
- Nêu được một số nét về cảnh quan thiên nhiên và công việc của người dân nơi học sinh ở.
- Với HS khá giỏi: Nêu được một số đặc điểm giống và khác nhau giữa cuộc sống ở nông thôn và thành thị. 
-KNS HS có ý thức gắn bó, yêu mến quê hương.
II. Đồ dùng dạy học:
Các hình trong SGK 
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. ổn định tổ chức:
2.. Bài mới: GV giới thiệu bài và ghi đầu bài : Cuộc sống xung quanh
*Hoạt động 1 : Tham quan hoạt động sinh sống của nhân dân xung quanh trường.
- GV giao nhiệm vụ quan sát
- Quan sát quang cảnh trên đường.
- Nhận xét về quang cảnh hai bên đường... 
- Người dân địa phương làm nghề gì là chủ yếu ?
*Hoạt động 2: Thảo luận về hoạt động sinh sống của nhân dân 
-Bước 1 : Thảo luận nhóm
-Bước 2 : Thảo luận cả lớp
*Hoạt động 3 : Làm việc theo nhóm với SGK
-Gọi một số HS nêu ý kiến, lớp theo dõi, bổ sung.
* Kết luận : Bức tranh ở bài 18 vẽ về cảnh ở nông thôn và bức tranh bài 19 vẽ về cuộc sống ở thành phố.
3 Tổng kết, dặn dò: GV nhận xét chung giờ học. 
* Dặn dò : Tiếp tục quan sát , tìm hiểu xem xung quanh nhà mình mọi người làm nghề gì ?
 Chuẩn bị bài sau " Cuộc sống xung quanh - tiết 2" 
- Có nhà cửa, cửa hàng, các cơ quan, cơ sở sản xuất,
- (HS nói với nhau những điều đã quan sát)
- Đại diện các nhóm lên nói cho cả lớp nghe những công việc chủ yếu mà người dân nơi đây thường làm.
- HS quan sát lần lượt tranh trong SGK và nói cho nhau nghe những gì đã quan sát thấy.
Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2011
Tiếng việt :t 177- 178
BÀI 76: oc - ac
I. Mục tiêu:
- Đọc được : oc , ac , con súc , bỏc sĩ ; từ và cỏc cõu ứng dụng .
- Viết được : oc , ac , con súc , bỏc sĩ 
- Luyện núi từ 2 – 4 cõu theo chủ đề : Vừa vui vừa học
-KNS : Kĩ năng hợp tác, kĩ năng giải quyết vấn đề , kĩ năng tư duy sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
 III. Các hoạt động dạy học: 
Tiết 1 : oc - ac
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- Đọc bài 75, viết bảng con : chót vót ,bát ngát
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Nhận diện vần oc
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần oc.
- Cho H cả lớp cài vần oc.
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú vần oc, muốn cú tiếng sóc ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng sóc.
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng sóc.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “con sóc.
”.
- Gọi đỏnh vần tiếng sóc.
, đọc trơn từ con sóc.. 
* Vần ac : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa t thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lợt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
* 1 H phõn tớch vần oc.
- Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng sóc.
 .
- 1 H phõn tớch tiếng sóc.
 .
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hướng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
- Gv ghi chuỷ ủeà luyeọn noựi: Vừa vui vừa học
- Goùi 2 hs ủoùc chuỷ đề luyeọn noựi?
- Tranh vẽ gỡ ?
-Hóy núi về nội dung tranh ( 3 - 4 cõu )
-HS thảo luận nhóm.
* Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
TOÁN:t 171
Thực hành đo độ dài
I. MỤC TIấU : 
 - Biết đo độ dài bằng gang tay , sảy tay , bước chõn ; thực hành đo chiều dài bảng lớp học , bàn học , lớp học .
 - HS có kỹ năng nhận biết được rằng gang tay, bước chõn của 2 người khỏc nhau thỡ khụng nhất thiết giống nhau . Từ đú cú biểu tượng về sự ‘ sai lệch “ , “tớnh xấp xỉ ‘ , hay “sự ước lượng” trong quỏ trỡnh đo cỏc độ dài bằng những đồ vật đo “chưa chuẩn "
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Bước đầu thấy được cần cú 1 đơn vị đo “ chuẩn” để đo độ dài .
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ :
+ Giỏo viờn treo bảng phụ yờu cầu học sinh nờu tờn cỏc đoạn thẳng ở bài tập 1 rồi so sỏnh từng đụi 1 để nờu đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn 
+ Nhận xột bài cũ . 
 2. Bài mới:
 Hoạt động 1 : Giới thiệu cỏch đo độ dài.
- Giỏo viờn núi : Gang tay là độ dài (khoảng cỏnh) tớnh từ đầu ngún tay cỏi đến đầu ngún tay giữa. 
-Yờu cầu học sinh xỏc định độ dài gang tay của bản thõn mỡnh bằng cỏch chấm 1 điểm nơi đặt đầu ngún tay cỏi và 1 điểm nơi đặt đầu ngún tay giữa rồi nối 2 điểm đú để được 1 đoạn thẳng AB và núi : “ độ dài gang tay của em bằng độ dài đoạn thẳng AB “
Hoạt động 2 : Nhận biết cỏc cỏch đo dộ dài. 
-Giỏo viờn núi :“ Hóy đo độ dài cạnh bảng bằng gang tay.
-Giỏo viờn làm mẫu : đặt ngún tay cỏi sỏt mộp bảng kộo căng ngún giữa, đặt dấu ngún giữa tại 1 điểm nào đú trờn mộp bảng co ngún tay cỏi về trựng với ngún giữa rồi đặt ngún giữa đến 1 điểm khỏc trờn mộp bảng ; và cứ như thế đến mộp phải của bảng mỗi lần co ngún cỏi về trựng với ngún giữa thỡ đếm 1 , 2,  Cuối cựng đọc to kết quả . chẳng hạn cạnh bàn bằng 10 gang tay 
-Giỏo viờn quan sỏt sửa sai cho học sinh yếu .
*Giới thiệu đo độ dài bằng bước chõn.
- Giỏo viờn núi : Hóy đo bục giảng bằng bước chõn 
- Giỏo viờn làm mẫu : đặt gút chõn trựng với mộp bờn trỏi của bục giảng . Giữ nguyờn chõn trỏi, bước chõn phải lờn phớa trước và đếm : 1 bước . “ Tiếp tục như vậy cho đến mộp bờn phải của bục bảng “
-Chỳ ý cỏc bước chõn vừa phải, thoải mỏi, khụng cần gắng sức 
Hoạt động 3:Thực hành
* Giỳp học sinh nhận biết đơn vị đo là “gang tay” 
Đo độ dài mỗi đoạn thẳng bằng gang tay rồi điền số tương ứng vào đoạn thẳng đú hoặc nờu kết quả : chẳng hạn 8 gang tay 
* giỳp học sinh nhận biết đơn vị đo là bước chõn 
-Đo độ dài chiều ngang lớp học 
* Giỳp học sinh nhận biết 
-Đo độ dài bằng que tớnh thực hành đo độ dài bàn, bảng , sợi dõy bằng que tớnh rồi nờu kết quả 
4.Củng cố dặn dũ : 
- Nhận xột, tiết học .
-HS nêu
-Học sinh lắng nghe và sải 1 gang tay của mỡnh lờn mặt bàn 
-Học sinh thực hành đo, vẽ trờn bảng con 
-Học sinh quan sỏt nhận xột
-Học sinh thực hành đo cạnh bàn học của mỡnh. Mỗi em đọc to kết quả sau khi đo 
-Học sinh tập đo bục bảng bằng bước chõn
-Học sinh thực hành đo cạnh bàn 
-Học sinh thực hành đo chiều rộng của lớp 
-Học sinh thực hành đo cạnh bàn, sợi dõy 
Thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2011
Tiếng Việt KIỂM TRA HỌC KỲ I t 179-180
 (Đề do phòng ra)
Toán :t 72
MỘT CHỤC – TIA 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 18 du cac mon co KNS va giam taitigon.doc