Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 13 - Trường Tiểu học Số 1 Hải Chánh

I.Mục tiêu:

Kiến thức : Thuộc bảng cộng , biết làm tính cộng trong phạm vi 7 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .

Kĩ năng : Rèn kĩ năng thực hành thành thạo các phép tính cộng trong phạm vi 7

Thái độ : Giáo dục học sinh tính cẩn thận , chính xác khi làm bài

Ghi chú :bài tập cần làm bài 1, bài 2 (dòng 1 ) , bài 3 ( dòng 1 ) , Bài 4

II.Chuẩn bị : Các mô hình phù hợp để minh hoạ phép cộng trong phạm vi 7.

III.Các hoạt động dạy học :

Hoạt động GV Hoạt động HS

 

doc 25 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 05/02/2016 Lượt xem 168Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 13 - Trường Tiểu học Số 1 Hải Chánh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i học sau.
BÀI : LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG
TRONG PHẠM VI 7
I. Mục tiêu
- Củng cố cho HS các phép cộng trong phạm vi 7
- Học sinh luyện làm toán đúng, nhanh
- Luyện thói quen thận trọng, yêu thích môn toán
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. KTBC :
HS đọc bảng cộng trong phạm vi 7
2. Luyện tập :
Bài 1: Tính:
6 + 1 = 0 +7 = 4 + 3 =
5 + 2 = 1 +6 = 3 + 4 =
Bài 2: Tính
GV hướng dẫn HS làm bài và chữa bài
Bài 3 : Tính
 1 + 2 + 4 = 1 + 5 + 1 =
 2 + 3 + 2 = 5 + 0 + 2 =
Bài 4 : Viết phép tính thích hợp
 6	 5	 4	 3	 2	1	
+ +	+	 +	 + +
 1	 2	 3	 4	5	6
 7	 7	 7	 7	 7 7
Bài 4: HS QS và nêu đề toán cộng phép tính
 a. Có 6 quả cam. Thêm một quả. Hỏi tất cả mấy quả?
 6 + 1 = 7
 b. Có 4 con chim. Thêm 3 con chim. Hỏi tất cả mấy con chim?
 4 + 3 = 7
- Giáo viên HD HS làm bài
- Giáo viên chấm, nhận xét 
Bài 5: Nối hình với phép tính thích hợp
 GV cho HS làm bài GV chấm chữa bài
3.Củng cố dặn dò :
Gv nhận xét giờ học 
 Về nhà xem lại các bài tập
- Học sinh làm lần lượt từng bài và chữa bài
HS làm bài đọc kết quả, lớp nhận xét
HS làm bài
- HS QS nêu bài toán viết phép tính
HS làm và 2 em lên chữa bài
HS làm bài 1 em lên chữa bài
HS lên chữa bài
Giáo án chiều.
------b&a------ 
Môn : Toán nâng cao
BÀI : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 7
I. Mục tiêu: 
 - Củng cố cho HS các phép cộng trong phạm vi 7
 - Học sinh luyện làm toán đúng, nhanh
 - Luyện thói quen thận trọng, yêu thích môn toán
II Đồ dùng dạy học:
-Mô hình bài tập biên soạn, vở BT
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC:
 Đọc bảng cộng trong phạm vi 7
HS làm một số phép tính bảng cộng 7 
2.Bài mới:
.Hướng dẫn học sinh làm BT
Bài 1 
- làm thế nào để thực hịên BT này? 
 a) 6 - 2 < 6 + .... 
 4 + .. = 7 + 0 
 b) 1 + 5 < ... + 1 
 7 + 0 = 6 + ... 
Bài 2:
> 6 – 1 - 2 5 – 2 – 1 
< 
= 6 – 2 – 3 5 – 4 + 0
 6 – 1 – 2 6 – 1 – 1 
Bài 3 
 2 + 3 + 2 = ;3 + 3 + 1 = ; 3 + 2 + 2 = 
1+ 5 + 1 = ; 5 + 2 + 0 = ; 0 + 5 + 2 =
Nêu cách thực hiện.
Bài 4: Có 7 cái kẹo chia cho 3 bạn Hồng, Hoa, Bình. Tìm số kẹo của 3 bạn biết rằng số kẹo của Hồng nhiều hơn Hoa và số kẹo của Hoa nhiều hơn Bình 
3.Củng cố : Hỏi tên bài.
4.Dặn dò : Nhận xét tiết học. 
Về nhà học bài, xem bài mới.
3 HS
Lớp bảng con, 3 HS làm bảng lớp.
Dành cho HS giỏi
Tính kết quả ở vế có phép tính đầy đủ để lựa chọn số thích hợp điền vào Thực hiện vở toán và nêu kết quả.
Kiểm tra vở chéo
3 HS lên bảng chữa bài.
Dành cho HS TB, khá, giỏi
Thực hiện vở toán và nêu kết quả.
Thực hiện từ trái sang phải.
Dành cho khá, giỏi
HS làm vở toán và đọc kết quả
Học sinh lắng nghe, thực hiện ở nhà.
Môn : Thủ công
BÀI : CÁC QUY ƯỚC CƠ BẢN VỀ GẤP GIẤY VÀ GẤP HÌNH.
I. Mục tiêu : 
Kiến thức :Biết các kí hiệu , quy ước về gấp giấy 
-Bước đầu gấp được giấy theo kí hiệu , quy ước . 
Kĩ năng :Rèn kĩ năng gấp thành thạo 
Thái độ :Giáo dục các em tính chăm chỉ , cẩn thận khi làm bài 
II.Chuẩn bị :
 GV:Mẫu vẽ những kí hệu quy ước về gấp hình (phóng to).
 HS : Giấy nháp trắng, bút chì, vở thủ công.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Ổn định:
2.KTBC: 
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 
3.Bài mới:
Giới thiệu bài, ghi tựa.
Để gấp hình người ta quy ước một số kí hiệu về gấp giấy.
1.Kí hiệu đường giữa hình:
Đường dấu giữa hình là đường có nét gạch chấm.
 . . . . .
2.Kí hiệu đường dấu gấp:
Đường dấu gấp là đường có nét đứt
 ---------------------------------------------------
3.Kí hiệu đường dấu gấp vào:
Có mũi tên chỉ hướng gấp.
4.Kí hiệu dấu gấp ngược ra phía sau:
Có mũi tên cong chỉ hướng gấp.
Đưa mẫu cho học sinh quan sát 
Cho học sinh vẽ lại các kí hiệu vào giấy nháp trước khi vẽ vào vở thủ công.
4.Củng cố: Thu vở chấm 1 số em.
Hỏi tên bài, nêu lại quy ước kí hiệu gấp giấy và hình?
5.Nhận xét, dặn dò, tuyên dương:
Nhận xét, tuyên dương các em vẽ kí hiệu đạt yêu cầu.
Chuẩn bị tiết sau: giấy màu , hồ gián
Hát.
Học sinh mang dụng cụ để trên bàn 
Vài HS nêu lại
Học sinh quan sát mẫu đường giữa hình do GV hướng dẫn.
Học sinh quan sát mẫu đường dấu gấp do GV hướng dẫn.
-----------------
Höôùng gaáp vaøo
Học sinh vẽ các kí hiệu như đã hướng dẫn vào giấy nháp và vở thủ công.
Học sinh nêu quy ước kí hiệu gấp giấy
Thực hành ở nhà 
Môn: Tiếng Việt tự học.
Bài 52: ONG - ÔNG
I .Mục tiêu :
HS đọc viết thành thạo vần đã học trong tuần và các từ ứng dụng
Luyện tập làm đúng các bài tập
II. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.KTBC: 
Kiểm tra vở rèn chữ viết bài 51
Viết bảng: ôn, ơn, en, ên,ong, ông và các tiếng: chong chóng, con ngỗng, khen ngợi, 
2.Bài mới : Giới thiệu bài, ghi tựa.
Hoạt động 1 : Luyện đọc
-GV hướng dẫn HS đọc đúng vần trong bảng ôn và các từ ứng dụng
-GV hướng dẫn cách đọc cho HS
Hoạt động 2: Luyện tập
-Làm bài tập trong vở bài tập 
Bài 1: Nối theo mẫu
-GV hướng dẫn HS quan sát các hình vẽ để chọn từ phù hợp với tranh
-GV gọi HS đọc các từ
Bài 2: Nối từ với từ để tạo thành câu
- Gọi HS đọc các từ cần nối, suy nghĩ để nối cho thích hợp 
 Vườn biển 
 Con ngủ
 Buồn yến 
 Ven rau cải.
 - Gọi HS đọc lại các từ vừa nối 
 Bài 3: Điền : on hay an ?
 C dế mèn , đ gà con.
Bài 3 : Viết theo mẫu
 - Yêu cầu HS viết vào vở BT : thôn bản, ven biển 
 - Thu vở chấm 
 -Nhận xét bài viết của HS
Hoạt động 4 : Dặn dò
Về nhà học bài, xem trước bài sau
Làm các bài tập vào vở ô li
6 học sinh.
Học sinh viết bảng con.
Nhắc lại
-HS đọc theo cá nhân, nhóm, lớp
Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
Thực hiện ở vở BTTV 
- HS làm bài nối theo mẫu
 - HS đọc, lớp nhận xét
-HS đọc đúng các câu
-HS viết bài theo mẫu: Viết đúng mẫu cỡ chữ
-HS quan sát bài viết đẹp của bạn
-HS học và làm bài
Ngày soạn: Ngày 09 tháng 11 năm 2010 
 Ngày giảng: Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010
MÔN : THỂ DỤC
BÀI :THỂ DỤC RÈN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI.
I. Mục tiêu:
- Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học.Biết cách thực hiện tư thế đua một chân ra sau,hai tay giơ cao thẳng hướng
Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức độ tương đối chính xác. 
 - Học động tác đứng đưa một chân sang ngang.Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng.
 - Tiếp tục ôn trò chơi “ Chuyền bóng tiếp sức”.Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. Biết cách chơi trò chơi và chơi theo đúng luật .
II.Chuẩn bị : - Còi, sân bãi 
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Phần mở đầu: Tập trung học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
Tập hợp 4 hàng dọc, đứng tại chỗ vỗ tay và hát Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên bãi tập từ 40 đến 50 mét sau đó đi theo vòng tròn hít thở sâu 
Ôn đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái (2 phút)
Ôn trò chơi: Diệt con vật có hại (2 phút)
2.Phần cơ bản:
Ôn đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng: 1->2 lần, 2X4 nhịp.
Ôn phối hợp đứng đưa một chân ra trước hai tay chống hông và đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng: 1 -> 2 lần, 2 X 4 nhịp.
Học đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông: 3 -> 5 lần, 2 X 4 nhịp.
+ Ôn phối hợp: 1 -> 2 lần.
Ôn trò chơi: Chuyển bóng tiếp sức. 3.Phần kết thúc : Tập hợp học sinh.
GV cùng HS hệ thống bài học.
Cho lớp hát.
4.Nhận xét giờ học.
Hướng dẫn về nhà thực hành.
HS ra saân.
Học sinh lắng nghe nắmYC bài học.
Học sinh tập hợp thành 4 hàng dọc, đứng tại chỗ và hát.
Học sinh thực hiện chạy theo YC của GV.
HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.
Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của GV.
Học sinh xem Giáo viên làm mẫu.
Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của GV.
HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.
HS ôn trò chơi chuyển bóng tiếp sức.
Nêu lại nội dung bài học các bước thực hiện đứng đưa một chân sang ngang hai tay chống hông.
Môn : Học vần
BÀI 53: ĂNG - ÂNG
I.Mục tiêu : 
 Kiến thức : Đọc được : ăng . âng ,măng tre , nhà tầng ; từ và câu ứng dụng; Viết được : ăng , âng , măng tre , nhà tầng; Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề : Vâng lời cha mẹ 
 Kĩ năng : Rèn cho học sinh kĩ năng đọc , viết thành thạo , luyện nói thành câu 
Thái độ : Giáo dục các em tính chăm chỉ , chịu khó trong học tập 
II.Chuẩn bị Tranh minh hoạ từ khóa., câu ứng dụng ,phần luyện nói.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Kiểm tra bài cũ 
Viết các từ con ong , cây thông , công viên 
Đoc câu ứng dụng tìm tiếng có vần ong 
2.Bài mới:
Ghi bảng vần ăng , đọc mẫu.
Gọi 1 HS phân tích vần ăng. 
Cài vần ăng. 
So sánh vần ăng với vần ong ?
Hướng dẫn đánh vần ăng 
Có vần ăng muốn có tiếng măng ta làm thế nào?
Cài tiếng măng 
Nhận xét và ghi bảng tiếng măng 
Gọi phân tích tiếng măng. 
Hướng dẫn đánh vần tiếng măng 
Đọc trơn từ : măng tre 
Đọc toàn bài trên bảng. 
Vần âng (dạy tương tự)
So sánh 2 vần ăng , âng 
Viết mẫu , hướng dẫn cách viết 
Đọc từ ứng dụng:
rặng dừa , vầng trăng , phẳng lặng ...
Hỏi tiếng mang vần mới học trong các từ
trên ? yêu cầu các em phân tích các tiếng đó 
Đọc mẫu .Gọi đọc toàn bài trên bảng.
3.Củng cố : Hôm nay học vần gì ?
Tìm tiếng mang vần mới học
Tiết 2
Luyện đọc bảng lớp :
Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn
Luyện đọc câu : GT tranh rút câu ghi bảng:
Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi. . Sóng vỗ bờ rì rào , rì rào .
Đọc mẫu 
Luyện viết 
Quan sát: ăng , âng , măng tre , nhà tầng 
nhận xét độ cao, khoảng cách, vị trí dấu thanh 
Yêu cầu các em viết vào vở 
Hướng dẫn thêm một số em viết còn chậm 
Luyện nói: Chủ đề: Vâng lời cha mẹ Bức tranh vẽ gì?Em bé trong tranh đang làm gì ? 
Bố mẹ em thường khuyên em những điều gì? 
Em có thường làm theo lời khuyên của bố mẹ không ? 
Muốn trở thành con ngoan các em phải làm gì ?
4.Củng cố: Hỏi tên bài.Gọi đọc bài.
5.Nhận xét, dặn dò: 
Học bài, xem bài ở nhà , tiết sau ung ưng
3em lên bảng viết , cả lớp viết bảng con 
2em đọc 
Đồng thanh 
Phân tích âm ă đứng trước , âm ng đứng sau 
Cả lớp cài vần ăng 
Giống nhau: kết thúc bằng ng.
Khác nhau: ăng bắt đầu bằng âm ă 
Đánh vần cá nhân nhiều em 
Thêm âm m đứng trước vầng ăng 
Toàn lớp cài tiếng măng 
1 em phân tích 
Đánh vần cá nhân , tổ , lớp 
Hai em đọc 
Đánh vần, đọc trơn, cá nhân , tổ , lớp 
Giống nhau: kết thúc bằng ng.
Khác nhau: ă và â đầu vần.
Toàn lớp viết trên không , viết bảng con .
HS đánh vần, đọc trơn cá nhân nhiều em
rặng , vầng . 2em phân tích 
Lắng nghe. 2em đọc lại 
Vần ung , ưng 
Cả lớp tìm tiếng có vần vừa học 
Đọc cá nhân nhiều em 
Nhiều em đọc 
Lắng nghe. 4em đọc 
chữ cao 5l : h ,g
chữ cao 2 li : e,r, n ....
Cả lớp viết vào vở 
Mẹ và hai em bé 
Trông em 
Liên hệ thực tế trả lời 
Nhắc lại nội dung vừa học 
2em đọc bài Thực hành ở nhà .
Môn : Toán.
BÀI : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 7.
I.Yêu cầu : 
Kiến thức : Thuộc bảng cộng , biết làm tính cộng trong phạm vi 7 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
Kĩ năng : Rèn kĩ năng thực hành thành thạo các phép tính cộng trong phạm vi 7 
Thái độ : Giáo dục học sinh tính cẩn thận , chính xác khi làm bài 
Ghi chú :bài tập cần làm bài 1, bài 2 (dòng 1 ) , bài 3 ( dòng 1 ) , Bài 4
II.Chuẩn bị : Các mô hình phù hợp để minh hoạ phép cộng trong phạm vi 7.
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC : Gọi HS lên bảng làm bài tập.
Gọi HS nêu bảng cộng trong phạm vi 7.
2.Bài mới : GT bài ghi tựa bài học.
Hướng dẫn học sinh thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 7.
Bước 1: Hướng dẫn học sinh thành lập công thức 7 – 1 = 6 và 7 – 6 = 1
GV đính lên bảng 6 tam giác và hỏi:
Có mấy tam giác trên bảng?
Có 7 tam giác, bớt đi 1 tam giác. Còn mấy tam giác?
Làm thế nào để biết còn 6 tam giác?
Cho cài phép tính 7 – 1 = 6.
GV viết công thức : 7 – 1 = 6 
Cho HS thực hiện que tính để rút ra nhận xét: 7 que tính bớt 6 que tính còn 1 que tính. Cho cài bảng cài 7 – 6 = 1
GV viết công thức lên bảng: 7 – 6 = 1
Bước 2: HD HS thành lập các công thức còn lại: 7 – 2 = 5 ; 7 – 5 = 2 ; 7 – 3 = 4 ; 7 – 4 = 3 tương tự như trên.
Bước 3: HD HS bước đầu ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 7 
Hướng dẫn luyện tập:
Bài 1: Học sinh nêu YC bài tập.
Dùng bảng trừ để tìm kết quả.
Bài 2: Học sinh nêu YC bài tập.
Bài 3: Học sinh nêu YC bài tập.
GV cho HS nhắc cách tính gía trị của biểu thức.
Bài 4: HS xem tranh rồi đặt đề toán tương ứng.
Cho học sinh giải vào tập.
Gọi học sinh lên bảng chữa bài.
4.Củng cố – dặn dò: Hỏi tên bài.
Trò chơi: Tiếp sức.
Đọc bảng trừ trong phạm vi 7.
5.Dặn dò : Học bài, xem bài mới.
Tính: 5 + 1 + 1 = , 3 + 3 + 1 =
 4 + 2 + 1 = , 3 + 2 + 2 =
HS nhắc tựa.
Học sinh QS trả lời câu hỏi.
7 tam giác.
Học sinh nêu: 7 hình tam giác bớt 1 hình tam giác còn 6 hình tam giác.
Lấy bảy trừ một bằng sáu.
HS cài :7 – 1 = 6.
Vài học sinh đọc lại 7 – 1 = 6.
HS thực hiện bảng cài của mình trên que tính và rút ra: 7 – 6 = 1
 HS đọc lại công thức. 7 – 1 = 6
Học sinh đọc lại bảng trừ vài em, nhóm.
HS thực hiện theo cột dọc ở bảng con 
Học sinh làm miệng và nêu kết qủa:
Học sinh làm vở 
Học sinh chữa bài trên bảng lớp.
a) Có 7 quả cam, bé lấy 2 quả. Hỏi còn mấy quả cam?
b) Có 7 bong bóng, thả bay 3 bong bóng. Hỏi còn mấy bong bóng?
Học sinh nêu tên bài
Đại diện 2 nhóm chơi trò chơi.
Học sinh xung phong đọc.
Học sinh lắng nghe.
Ngày soạn: Ngày 10 tháng 11 năm 2010 
 Ngày giảng: Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010
MÔN : THỂ DỤC
BÀI :THỂ DỤC RÈN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI.
I. Mục tiêu:
- Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học.Biết cách thực hiện tư thế đua một chân ra sau,hai tay giơ cao thẳng hướng
Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức độ tương đối chính xác. 
 - Học động tác đứng đưa một chân sang ngang.Yêu cầu thực hiện được ở mức cơ bản đúng.
 - Tiếp tục ôn trò chơi “ Chuyền bóng tiếp sức”.Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. Biết cách chơi trò chơi và chơi theo đúng luật .
II.Chuẩn bị : - Còi, sân bãi 
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Phần mở đầu: Tập trung học sinh.
Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
Tập hợp 4 hàng dọc, đứng tại chỗ vỗ tay và hát Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên bãi tập từ 40 đến 50 mét sau đó đi theo vòng tròn hít thở sâu 
Ôn đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái (2 phút)
Ôn trò chơi: Diệt con vật có hại (2 phút)
2.Phần cơ bản:
Ôn đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng: 1->2 lần, 2X4 nhịp.
Ôn phối hợp đứng đưa một chân ra trước hai tay chống hông và đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng: 1 -> 2 lần, 2 X 4 nhịp.
Học đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông: 3 -> 5 lần, 2 X 4 nhịp.
+ Ôn phối hợp: 1 -> 2 lần.
Ôn trò chơi: Chuyển bóng tiếp sức. 3.Phần kết thúc : Tập hợp học sinh.
GV cùng HS hệ thống bài học.
Cho lớp hát.
4.Nhận xét giờ học.
Hướng dẫn về nhà thực hành.
HS ra saân.
Học sinh lắng nghe nắmYC bài học.
Học sinh tập hợp thành 4 hàng dọc, đứng tại chỗ và hát.
Học sinh thực hiện chạy theo YC của GV.
HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.
Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của GV.
Học sinh xem Giáo viên làm mẫu.
Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của GV.
HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.
HS ôn trò chơi chuyển bóng tiếp sức.
Nêu lại nội dung bài học các bước thực hiện đứng đưa một chân sang ngang hai tay chống hông.
Môn : Học vần
BÀI 54 : UNG – ƯNG
I.Mục tiêu : 
Kiến thức : Đọc được : ung , ưng , bông súng , sừng hươu ; từ và đoạn thơ ứng dụng 
-Viết được :ung , ưng , bông súng , sừng hươu ;
- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề : Rừng , thung lũng , suối , đèo . 
 Kĩ năng : Rèn cho học sinh kĩ năng đọc , viết thành thạo , luyện nói thành câu 
Thái độ : -Giáo dục các em tính chăm chỉ , chịu khó trong học tập 
II.Chuẩn bị: Tranh minh hoạ từ khóa., câu ứng dụng ,phần luyện nói.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC : Viết các từ : măng tre, nhà tầng , rặng dừa...
Đoc câu ứng dụng 
2.Bài mới: Ghi bảng vần ung , đọc mẫu 
Gọi 1 HS phân tích vần ung 
cài vần ung.
So sánh vần ung với ăng ?
HD đánh vần ung 
Có vần ung, muốn có tiếng súng ta làm thế nào?
Cài tiếng súng 
GV nhận xét và ghi bảng tiếng súng 
Gọi phân tích tiếng súng 
Hướng dẫn đánh vần tiếng súng
Dùng tranh giới thiệu từ “bông súng”.
Đọc trơn từ bông súng 
Đọc toàn bài trên bảng 
Luyện viết 
Viết mẫu , hướng dẫn cách viết
Vần ung (dạy tương tự)
So sánh 2 vần ung , ưng 
Viết mẫu , hướng dẫn cách viết 
Đọc từ ứng dụng:
Cây sung, củ gừng, vui mừng 
Hỏi tiếng mang vần mới học trong các từ
trên ?
Yêu cầu các em phân tích các tiếng đó .
Đọc mẫu 
Gọi đọc toàn bảng.
3.Củng cố tiết 1: 
Tìm tiếng mang vần mới học.
Tiết 2
Luyện đọc bảng lớp :
Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn
Luyện đọc câu :
 GT tranh rút câu ghi bảng:
Không sơn mà đỏ 
Không gõ mà kêu ....
Đọc mẫu , gọi các em đọc 
Luyện viết 
Quan sát: bông súng , sừng hươu ..... 
Nhận xét độ cao, khoảng cách, vị trí dấu thanh ?
Yêu cầu các em viết vào vở 
Hướng dẫn thêm một số em viết còn chậm 
Luyện nói: 
Chủ đề: Rừng , thung lũng , suối, đèo 
Bức tranh vẽ gì?
Trong rừng thường có những gì ? 
Em thích nhất con vật gì? 
4.Củng cố: Hỏi tên bài.
Gọi đọc bài.
5.Nhận xét, dặn dò: 
Học bài, xem bài ở nhà
Tiết sau : eng , iêng 
3em lên bảng viết , cả lớp viết bảng con 
2em đọc 
Đồng thanh 
HS phân tích âm u đứng trước , âm ng đứng sau
Cả lớp cài vần ung 
Giống nhau: kết thúc bằng ng.
Khác nhau: ung bắt đầu bằng u
CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.
Thêm âm s đứng trước vần ung và thanh sắc
Toàn lớp cài tiếng súng 
CN 1 em
CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm.
Hai em đọc 
Đánh vần, đọc trơn, cá nhân , tổ , lớp 
CN 2 em
Quan sát, viết trên không , bảng con 
Giống nhau: kết thúc bằng ng.
Khác nhau: u và ư đầu vần.
Toàn lớp viết trên không , viết bảng con .
HS đánh vần, đọc trơn cá nhân nhiều em 
sung , mừng ...
2em phân tích 
Lắng nghe
2em đọc lại 
Cả lớp tìm tiếng có vần vừa học 
Đọc cá nhân nhiều em 
Nhiều em đọc 
Lắng nghe, 4 em đọc 
chữ cao 5l : h ,g 
chữ cao 2 li : s,u , n ....
Cả lớp viết vào vở 
Suối , đèo , rừng 
Hổ , voi , nai , sóc ...
Trả lời theo sự hiểu biết của mình 
Nhắc lại nội dung vừa học 
2em đọc bài 
Thực hành ở nhà .
Môn : Toán
BÀI : LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu : 
Kiến thức : Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 7 
Kĩ năng : Rèn kĩ năng thực hành thành thạo các phép tính trừ trong phạm vi 7 
Thái độ : Giáo dục học sinh tính cẩn thận , chính xác khi làm bài 
Ghi chú :bài tập cần làm bài 1, bài 2(cột 1, 2), bài 3( cột 1, 3 ) , Bài 4( cột 1, 2)
II.Chuẩn bị : Bảng phụ
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC:Tính : 7-6 = 7- 7 = 7-0 = 
Đọc các công thức trừ trong phạm vi 7 
2.Bài mới :Giới thiệu trực tiếp, ghi tựa.
* Hướng dẫn học sinh luyện tập:
Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu:
Đối với phép tính thực hiện theo cột dọc ta cần chú ý điều gì?
Bài 2: Gọi nêu yêu cầu của bài:
Gọi học sinh theo bàn mỗi em nêu 1 phép tính và kết quả của phép tính đó lần lượt từ bàn này đến bàn khác.
Cho các em thấy được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
Bài 3: Học sinh nêu cầu của bài:
Học sinh nêu lại cách thực hiện bài này
Yêu cầu cả lớp làm bảng con .
Bài 4: Học sinh nêu cầu của bài:
Ở dạng toán này ta thực hiện như thế nào?
Cả lớp làm bảng con 
Gọi học sinh chữa bài ở bảng lớp.
Bài 5: Học sinh nêu cầu của bài:
Treo tranh gọi nêu bài toán.
Gọi lớp làm phép tính vào vở
3.Củng cố: 
 Đọc bảng cộng và trừ trong phạm vi 7
4. Dặn dò:Xem lại các bài tập đã làm , tiết sau : Phép cộng trong phạm vi 8 
Làm bảng con 
3 em lên bảng đọc các công thức trừ trong phạm vi 7.
Viết các số thẳng cột với nhau.
Học sinh lần lượt làm các cột bài tập 1.
Thực hiện ở bảng con.
Học sinh thực theo yêu cầu 
6 + 1 = 7 , 5 + 2 = 7 
1 + 6 = 7 , 2 + 5 = 7 
7 – 6 = 1 , 7 – 5 = 2 
7 – 2 = 5 , 7 – 3 = 4 
Điền số thích hợp vào chố chấm.
Cả lớp làm bài vào bảng con 2+5= 7 ....
Điền dấu thích hợp vào chố chấm.
Thực hiện các phép cộng , trừ rồi so sánh 
Cả lớp làm vào bảng 
Hai em nêu bài toán 
Học sinh viết được các phép tính như sau:
3 + 4 = 7 , 4 + 3 = 7 , 7 – 3 = 4 , 7 – 4 = 3
Học sinh đọc bảng cộng và trừ PV7
Thực hành ở nhà 
Môn : Tiếng Việt nâng cao
Bài 53: ĂNG - ÂNG
I: Mục tiêu: Đọc được các vần, tiếng từ bài 53
-Viết chính tả được các tiếng đã học, làm một số bài tập điền chữ
II .Đồ dùng dạy học:
-Vở kẻ ô li viết mẫu sẵn
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC : Hỏi bài trước.
Đọc câu ứng dụng bài 52 
HS viết : đi vắng, nâng bóng vào bảng con.
2.Bài mới:
2.1 Giới thiệu bài
2.2 Luyện viết bài chính tả 
GV đọc chậm bài thơ sau
 Sóng nối sóng
 Mãi không thôi
 Sóng sóng sóng
 Đến chân trời
2.3 Điền vần vào chỗ trống: ong hay ông
GV ghi BT lên bảng
 b.... đá; đàn ..... ;
 c.... viên 	 cây th....
 HS lên chữa bài, HS khác nhận xét.
chấm chữa bài 
3.Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem bài ở nhà.
Học sinh nêu tên bài trước.
HS đọc bài
Lớp viết bài. 2 HS lên bảng
Học sinh viết bài chính tả vào v?
Bóng đá đàn ong
công viên cây thông
HS đọc bài trên bảng
Đồng thanh,cá nhân :6em
Môn : Tiếng Việt
BÀI: RÈN ĐỌC
I.Mục tiêu:
 Rèn HS đọc các bài 51-52-53 
HS các đối tượng đều đọc được các bài đã học
II .Đồ dùng dạy học: -SGK, VBT
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC : 
HS viết cuồn cuộn, vòng tròn, rặng dừa
vào bảng con. 2 HS viết bảng
Đọc SGK bài 53
2.Bài mới:
2.1 Giới thiệu bài
2.2 Luyện đọc
GV ghi bảng các vần và từ ngữ ứng dụng đã học của bài 51-52-53 lên bảng. Tổ chức cho HS đọc nhiều lần 
Gọi HS đọc cá nhân
HS mở SGK: Bài 51-52-53
Tổ chức cho HS đọc theo nhóm đôi , (em nào chậm bài nào ôn đọc bài đó) 
Sửa lỗi phát âm .Gọi HS đọc cá nhân
HS TB cho các em đánh vần. HS khá giỏi khuyến khích đọc trơn
GV giúp đỡ các HS đọc chậm 
Cho điểm các HS đọc tốt, tiến bộ 
3.Củng cố : Gọi đọc bài trên bảng
Thi tìm tiếng có vần trong văn bản 
4.Nhận xét, dặn dò: Học, xem bài ở nhà.
HS đọc bài, viết bài.
2 Học sinh đọc.
Học sinh đọc. Đồng thanh, cá nhân ( chú ý đối tượng HS trung bình) 
Học sinh đọc.
Học sinh đọc bài SGK .
HS TB cho các em đánh vần. HS khá giỏi khuyến khích đọc trơn
Đại diện mỗi nhóm 3 em thi tìm tiếng 
Ngày soạn : Ngày 10 tháng 11 năm 2008 
Ngày dạy : Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 200

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 132 Buoi Thu ha.doc