Giáo án Tổng hợp khối lớp 1 - Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Tuần học 2

I.Mục tiêu:

- Củng cố các bảng chia cho 2,3,4,5 đã học.

- Biết tính nhẩm thương của các số tròn trăm khi chia cho 2,3,4 ( phép chia hết )

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: Phiếu HT ghi ND bài tập 4

- HS: SGK, VBT

 

doc 2 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 22/12/2018 Lượt xem 82Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp khối lớp 1 - Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Tuần học 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 2 - Líp 3A Thø n¨m ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2010 
To¸n
 Ôn tập các bảng chia
I.Mục tiêu:
- Củng cố các bảng chia cho 2,3,4,5 đã học.
- Biết tính nhẩm thương của các số tròn trăm khi chia cho 2,3,4 ( phép chia hết )
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Phiếu HT ghi ND bài tập 4
- HS: SGK, VBT 
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- Đọc bảng chia 2,3,4,5
B.Bài mới: 
 1, Giới thiệu bài: (1 phút)
 2, Luyện tập: ( 31 phút )
Bài Tập 1: Tính nhẩm: 
 3x4 2x5
 12: 3 10 : 2
 12 : 4 10 : 5
Bài 2: Tính nhẩm 
 400:2= 800:2=
Bài tập 3: 
 4 hộp có : 24 cái cốc
 1 hộp có: ? cái cốc
Bài tập 4: Mỗi số trong hình tròn là kết quả của phép tính nào?
3. Củng cố, dặn dò: ( 3 phút )
H: Đọc lần lượt (4 em)
H: Nhận xét.
G: Nhận xét đánh giá.
G: Giới thiệu qua KTBC
H: Nêu yêu cầu bài tập 
H: Nêu cách tính
H: Tính nhẩm và nêu miệng KQ ( 4 em)
H: Ghi KQ vào bài
H+G: Nhận xét, đánh giá
G: Nêu yêu cầu
H: Thực hiện nối tiếp( nhiều em)
- Nêu rõ cách tính.
G: Nhận xét, đánh giá.
H: Đọc bài toán
H: Xác định rõ yêu cầu của BT
H: Làm bài vào vở.
- lên bảng chữa bài.
H+G: Nhận xét, đánh giá.
H: Nêu yêu cầu trò chơi, cách chơi
- Thực hiện theo nhóm.( Lớn ) nối kết quả với phép tính.
H: Đại diện các nhóm trình bày.
H+G: Nhận xét, đánh giá.
G: Nhận xét chung giờ học.
G: HD bài tập ở buổi 2.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1(146).doc