Giáo án Tổng hợp khối 1 (buổi chiều) - Tuần 21

I.Mục tiêu

-Hs đọc viết lưu loát ôp,ơp hộp sữa,lớp học.

-Đọc lưu loát từ và câu ứng dụng trong bài.

-Vận dụng để làm bài tập tiếng việt.

II.Chuẩn bị:SGK-VBT

III.Các hoạt động dạy học

 

doc 4 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 22/12/2018 Lượt xem 35Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp khối 1 (buổi chiều) - Tuần 21", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 21
Buoồi chieàu
Thứ ba :18/1/2010 hoùc vaàn
 ôp -ơp ( 2 tieỏt )
.Mục tiêu
-Hs đọc viết lưu loát ôp,ơp hộp sữa,lớp học.
-Đọc lưu loát từ và câu ứng dụng trong bài.
-Vận dụng để làm bài tập tiếng việt.
II.Chuẩn bị:SGK-VBT
III.Các hoạt động dạy học
1.Bài cũ:Gv nhận xét cách đọc,cách viết.
2.Bài mới
a.GTB:Gv nêu yêu cầu giờ học
b.Luyện đọc
Gv chỉnh sửa cách phát âm,cách viết.
c.Hd học sinh làm bài
Bài 1:Nối 
?Nêu cách làm
-Gvgiảng nội dung,chỉnh sửa cách phát âm.
Bài 2:Điền ôp hay ơp
?Nêu cách làm
-Gv giảng nội dung,chỉnh sửa cách phát âm.
Bài 3:Viết từ :tốp ca,hợp tác.
?Nêu cách viết chữ ghi từ,nhận xét độ cao khoảng cách.
-Gv h/d uốn nắn
3.Củng cố,dặn dò
?Tìm tiếng chứa vần vừa ôn
-Gv nhận xét,giao bài về nhà.
-Hs đọc bài 86,viết từ ứng dụng theo y/c của giáo viên.
-Hs đoc lại bài cũ,viết từ ứng dụng đã học.
-Hs đọc y/c
-Quan sát tranh,nối từ phù hợp.
-Hs đọc từ.
-Hs đọc y/c
-Tìm vần thích hợp để điền.
-Hs đọc từ,nhận xét.
-Hs đọc y/c
-Hs nêu cách viết.
-Hs viết từng dòng.
-Hs tìm thi
-Hs ôn bài ở nhà,chuẩn bị bài sau.
Toán
Luyện tập về phép trừ dạng 17-3
I.Mục tiêu
-Củng cố cách đặt và thực hiện tính trừ dạng 17-3.
-Rèn kĩ năng thực hành tính.
-Hs có tính cẩn thận ,chính xác khi làm bài.
II.Chuẩn bị:SGK-Vở ô li
III.Các hoạt động dạy học
1.Bài cũ:
-Gv y/c học sinh làm bảng con phép tính sau:
17-5 16-4 15-3
-Gv nhận xét cách đặt và tính.
2.Bài mới
a.Giới thiệu bài:Gvnêuy/c giờ học.
b.Hướng dẫn học sinh làm bài.
Bài1:Tính
?Nêu cách làm
-Gv nhận xét cách đặt và thực hiện tính.
 Ví dụ: 13
 - 2
 11
Bài 2:Tính
?Nêu cách làm
-Gv hướng dẫn giúp đỡ em tính chậm,nhận xét,sửa sai.
-Gv lưu ý h/s cách trình bày.
Bài 3(110) Điền số thích hợp vào ô trống.
?Nêu cách làm
-Gv nhận xét,sửa sai.
-Gv lưu ý h/s viết số cho đều nhau.
3.Củng cố,dặn dò.
?Nêu cách đặt và thực hiện tính.
-Gv nhận xét,giao bài về nhà.
-Hs làm bảng con theo cột dọc.
-Hs đọc y/c
-Nhẩm tính,viết kết quả thẳng hàng đơn vị,hàng chục.
-Hs làm vở ô li,chữa bài bảng,nhận xét.
-Hs đọc y/c
-Tính nhẩm và điền kết quả.
-Hs làm bài vào vở,đọc kết quả,đổi vở nhận xét,
-Hs đọc y/c
-Lấy số ở ô đầu tiên trừ đi các số ở hàng ngang.
-Hs nhẩm tính và điền só vào từng ô.
-Hs nêu cách đặt và thực hiện tính.
-Hs ôn bài ở nhà,chuẩn bị bài sau.
.
Thửự naờm : 20/1/2010 hoùc vaàn 
iêp-ươp
I.Mục tiêu
-Hs đọc viết lưu loát iêp,ươp,tấm liếp,giàn mướp.
-Đọc lưu loát từ và câu ứng dụng trong bài.
-Vận dụng để làm bài tập tiếng việt.
II.Chuẩn bị:SGK-VBT
III.Các hoạt động dạy học
1.Bài cũ:
-Gvnhận xét cách đọc,cách viết.
2.Bài mới
a.Giới thiệu bài:Gv nêu y/c giờ học.
b.Luyện đọc
-Gvchỉnh sửa phát âm,cách viết.
c.Hướng dẫn học sinh làm bài.
Bài 1:Nối
?Nêu cách làm.
-Gv giảng nội dung,chỉnh sửa phát âm.
Bài 2:Điền iêp hay ươp.
?Nêu cách làm
-Gv giảng từ,chỉnh sửa phát âm.
Bài 3:Viết từ:tiếp nối,ướp cá.
?Nêu cách viết chữ ghi từ,nhận xét độ cao,khoảng cách.
-Gv h/d cách viết,uốn nắn.
3.Củng cố,dặn dò.
?Tìm tiếng chứa vần vừa ôn.
-Gvnhận xét giờ học ,giao bài về nhà.
-Hs đọc bài 89,viết từ ứng dụng theo y/c của giáo viên.
-Hs đọc bài s g k,viết từ ứng dụng theo y/c của giáo viên.
-Nối cụm từ thành câu có nghĩa.
-Hs nối,đọc câu.
-Hs đọc y/c
-Quan sát tranh,tìm vần thích hợp để điền.
-Hs điền từ,đọc.
-Hs đọc y/c
-Hs nêu cách viết.
-Hs viết từng dòng.
-Hs tìm thi.
-Hs ôn bài ở nhà,chuẩn bị bài sau.
Bồi dưỡng Toán
Luyện tập về phép trừ dạng 17-7
I.Mục tiêu
-Củng cố cách đặt và thực hiện tính theo cột dọc.
-Rèn kĩ năng thực hiẹn tính trừ nhẩm theo cột dọc.
-Hs có tính cẩn thaan,chính xác khi làm bài.
II.Chuẩn bị:SGK-Vở ô li
III.Các hoạt động dạy học
1.Bài cũ
-Gv y/c học sinh làm bảng con các phép tính sau:
17-5 18-2 19-0
2.Bài mới
a.GTB:Gv nêu y/c giờ học.
b.Hướng dẫn học sinh làm bài
Bài 1:Tính
?Nêu cách thực hiện tính.
-Gv h/d,nhận xét.
 11
 -1 
 10
Bài2:Tính nhẩm
?Nêu cách làm
-Gv h/d nhận xét.
Bài 3:Viết phép tính thích hợp.
?Bài toán cho biết gì
?Bài toán hỏi gì
?Muốn biết còn bao nhiêu cáI kẹo làm thế nào.
-Gv nhận xét,sửa sai.
3.Củng cố,dặn dò
?Nêu cách đặt và thực hiện tính.
-Gv nhận xét giờ học ,giao bài về nhà.
-Hs làm tính vào bảng con theo cột dọc
-Hs đọc y/c
-Thực hiện từ phải sang trái,từ hàng đơn vị,viết kết quả thẳng hàng các số ở trên.
--Hs làm vở từng phép tính.
-Hs chữa bảng,nhận xét.
-Hs đọc y/c.
-Nhẩm tính và điền kết quả
-Hs làm vở,đọc bài,đổi vở nhận xét.
-Hs đọc y/c
-Biết có 15 cái kẹo,đã ăn 5 cái kẹo.
-Bài toán hỏi còn lại bao nhiêu cáI kẹo.
-Thực hiện tính trừ.
-Hs làm vở,chữa bảng.
-Hs nêu
-Hs ôn bài ở nhà,chuẩn bị bài sau.
Hoạt động tập thể
Văn nghệ-thể thao
I.Mục tiêu
-Hs vui múa hát về chủ đề mùa xuân và chủ động tham gia các hoạt động thể thao như chạy tiếp sức,trò chơI “truyền bóng”.
-Rèn cho học sinh có tính bạo dạn trước đông người.
-Hs thêm yêu văn nghệ và tập luyện thể dục,thể thao.
II.Chuẩn bị:một số tiết mục văn nghệ,còi,sân tập.
III.Các hoạt động dạy học
1.ổn định tổ chức
2.Tổ chức vui múa hát
-Gv nêu y/c giờ học
-Gv cho bầu BGK
-Gv đưa tiêu chí đánh giá:
+Nội dung múa hát đúng chủ đề:3đ.
+Biểu diễn tự nhiên,hay:5đ
+Động tác phụ hoạ phù hợp:2đ
-Gv y/c h/s tự bốc thăm
-Gv quan sát,động viên.
-Gv nhận xét,tuyên dương.
3.Thi chạy tiếp sức.
-Gv cho h/s ra sân trường.
-Gv phổ biến luật chơi
-Gv cho h/s chơi thử.
-gv cho h/s thi chạy tiếp sức.
-Gv đánh giá kết quả chơi.
+Gv cho h/s chơi trò chơi:Truyền bóng.
-Gv nêu tên trò chơi,luật chơi,cách chơi.
-Gvtheo dõi h/s chơi,nhận xét,đánh giá.
*Gv cho học sinh chơi trò chơitự chọn.
4.Củng cố,dặn dò.
-Gv nhận xét giờ học,giao bài về nhà.
-Hs hát tập thể
-Hs nghe
-Hs bầu BGK
-Hs nghe
-Đại diện h/s bắt thăm
--Hs tự biểu diễn các tiết mục văn nghệ của nhóm mình.
-Hs nhận xét,bình chọn nhóm biểu diễn hay nhất.
-Hs tập hợp lớp theo hàng ngang.
-Hs nghe.
-Hs chơi thử.
-Hs chơi thật.
-Hs bình chọn bạn có ý thức tốt khi chơi.
+Hs chơi tiếp trò chơi:Truyền bóng.
-Hs nghe.
-
-Hs chơi theo nhóm.
-Hs chơi trò chơi các em yêu thích.
-hs ôn bài ở nhà,chuẩn bị bài sau.
..

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 buoi chieu tuan 21.doc