Giáo án Toán + Tiếng Việt Lớp 1 - Tuần 32

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức: Hiểu nội dung bài: Vẻ đẹp của luỹ tre từng thời điểm khác nhau trong ngày. Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).

2. Kĩ năng Đọc trơn cả bài, đọc đúng các từ ngữ: luỹ tre, rì rào, gọng vó, bóng râm. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ. Học thuộc lòng 2 khổ thơ đầu bài thơ. Biết nói về những loài cây em thích .

3.Thái độ:Biết yêu vẻ đẹp của làng quê.

II. Đồ dùng dạy - học:

 - GV:Tranh minh hoạ bài tập đọc và phần luyện nói trong SGK

III. Các hoạt động dạy - học:

1.Ổn định tổ chức: (1p) - Hỏt, kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ (4p) - GV gọi 2HS đọc bài “Hồ Gươm" và trả lời câu hỏi

 - GV: Nhận xét đánh giá

3. Bài mới:

 

doc 6 trang Người đăng honganh Ngày đăng 19/01/2016 Lượt xem 143Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán + Tiếng Việt Lớp 1 - Tuần 32", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 32: Thứ ba ngày 24 thỏng 4 năm 2012
Tập đọc Tiết 45 + 46
 Luỹ tre (trang 121)	
I. Mục tiêu: 
1.Kiến thức: Hiểu nội dung bài: Vẻ đẹp của luỹ tre từng thời điểm khác nhau trong ngày. Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).
2. Kĩ năng Đọc trơn cả bài, đọc đúng các từ ngữ : luỹ tre, rì rào, gọng vó, bóng râm. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ. Học thuộc lòng 2 khổ thơ đầu bài thơ. Biết nói về những loài cây em thích .
3.Thái độ:Biết yêu vẻ đẹp của làng quê.
II. Đồ dùng dạy - học:
 - GV:Tranh minh hoạ bài tập đọc và phần luyện nói trong SGK
III. Các hoạt động dạy - học: 
1.ổn định tổ chức: (1p) - Hỏt, kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ (4p) - GV gọi 2HS đọc bài “Hồ Gươm" và trả lời câu hỏi 
 - GV: Nhận xét đánh giá 
3. Bài mới:
 Hoạt động của thầy và trò 
TG
Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện đọc
- GV: Đọc mẫu lần 1: 
- GV: Hướng dẫn HS luyện đọc
*Luyện đọc các tiếng, từ ngữ
- GV: Gạch chõn cỏc từ khú cho HS đọc, phân tích tiếng, từ 
- HS: Luyện đọc CN + ĐT
- GV kết hợp giữa nghĩa từ 
*Luyện đọc nối tiếp từng dũng thơ
- Bài thơ cú mấy dũng ? 
- GV: Chỉ bảng cho HS đọc rồi tiếp tục với dũng thơ khỏc
- HS : Đọc nối tiếp từng dũng thơ
*Luyện đọc, khổ thơ, bài
- GV: Bài cú mấy khổ thơ ?
- GV : Chỉ bảng cho HS đọc từng khổ thơ rồi tiếp tục với cỏc khổ thơ khỏc
- HS: Đọc nối khổ thơ theo nhúm
- HS: Đọc toàn bài CN + Nh + ĐT
- GV: Theo dừi nhận xột
 (Nghỉ giữa tiết)
Hoạt động 3: Ôn các vần iêng
- GV: Gọi HS nờu yờu cầu 1 SGK
- GV:Gọi HS nờu yờu cầu 2 SGK
- HS: Tự tỡm
- GV: Gọi HS nờu yờu cầu 3 SGK
- GV:Y/c HS quan sát tranh SGK và đọc từng câu, rồi điền vần iêng, yêng
- HS: Đọc lại cõu đó điền
- GV: Nhận xột
*GV: Nhận xét chung giờ học.
 Tiết 2
Hoạt động 4: Tìm hiểu bài 
- GV: Đọc mẫu toàn bài lần 2 
- GV:Y/c HS đọc nối tiếp câu 
- GV:Gọi HS đọc khổ thơ đầu
-HS: 3 HS đọc, lớp đọc thầm theo 
+ CH: Những câu thơ nào tả luỹ tre vào buổi sớm ?
- GV: Gọi HS đọc khổ thơ 2 
+CH: Những câu nào thơ tả luỹ tre vào buổi trưa ?
-2 HS đọc lại cả bài.
Hoạt động 5:Luyện nói  
- Cho HS nêu chủ đề luyện nói
- HS quan sát tranh thảo luận nhóm đôi
- Các nhóm trình bày
- Lớp nhận xét bổ xung
(1p)
(21p)
(2p)
(6p)
(16p) 
(14p)
- luỹ tre, rì rào, gọng vó, bóng râm
- Bài cú 8 dũng thơ
- Bài cú 2 khổ thơ
Tìm tiếng trong bài có vần iêng: tiếng
- Tìm tiếng ngoài bài có vần iêng: riêng , kiềng , thiêng, liệng 
- Điền vần iêng hay yêng
- Lễ hội cồng chiêng ở TâyNguyên. 
- Chim yểng biết nói tiếng người . 
-Ngọn tre cong gọng vó 
- Kéo mặt trời lên cao
-Tre bần thần nhớ gió 
 Chợt về đầy tiếng chim.
*Hỏi - đáp về các loài cây 
Mẫu:Bạn biết những cây gì?
-Tôi biết cây dừa, cây chuối , bạn nói về cây chuối
4.Củng cố:(4p) 
- Nơi em ở có luỹ tre không? luỹ tre có đẹp như trong bài tập đọc không
- HS: đọc lại bài trên bảng lớp
- GV: nhận xét chung giờ học.
5. Dặn dò: (1p) - Học thuộc bài thơ. Đọc trước bài "Sau cơn mưa ".
Toán Tiết 124 
 Luyện tập chung (trang 168)
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: HS thực hiện được cộng trừ (không nhớ) số có hai chữ số, tính nhẩm, biết đo độ dài, làm tính với số do độ dài, đọc giờ đúng. 
2.Kỹ năng: Biết đặt tính và làm tính cộng, trừ (không nhớ) số có hai chữ số,vận dụng để giải toán với số đo đọ dài . 
3.Thái độ: HS yêu thích môn học toán.
II. Đồ dùng dạy học: 
- GV: Bảng phụ bài tập 4
- HS: Bảng con
III.Các hoạt động dạy - học: 
 1.ổn định tổ chức: (1p) - Hỏt, kiểm tra sĩ số
 2. Kiểm tra bài cũ: (2p)Giáo viên dùng mô hình đồng hồ cho học sinh nêu 6 giờ sáng, 10 giờ sáng, 4 giờ chiều
 - GV: Nêu nhận xét, đánh giá
3. Bài mới:
 Hoạt động của thầy và trò
TG
 Nội dung
Hoạt động1:Giới thiệu bài 
Hoạt động2: Luyện tập 
- HS : Nêu yêu cầu bài tập 1 
- HS: Làm bảng con
- 1HS làm bài trờn bảng lớp
- GV: Nhõn xột, đỏnh giỏ
- HS: Nêu yêu cầu bài 2
- HS: Làm bài vào vở nêu kết quả
- GV: Nhận xét, tuyên dương; củng cố cách tính
-HS đọc bài tập 3
- GV: Nêu yêu cầu hướng dẫn HS đo rồi viết số đo độ dài đoạn thẳng AB; làm bài vào vở
- HS: Chữa bài trờn bảng lớp 
- GV: Chữa bài, chấm điểm
-Hướng dẫn HS làm bài tập 4
- GV: Treo bảng phụ bài tập 4 lên bảng 
- HS : Lên bảng nối với đồng hồ đúng đọc kết quả
(1p)
(28p)
Bài1:Đặt tính rồi tính 
+
37
-
47
+
49
-
39
21
23
20
16
58
24
69
23
+
52
-
56
-
42
-
52
14
33
20
25
66
23
22
77
Bài 2:Tính
23 +2 + 1=26 40 +20 +1 =61
 90 - 60 - 20 = 10
Bài 3
 Bài giải 
 Độ dài đoạn thẳng AC là : 
 6 + 3 = 9 (cm)
 Đáp số: 9 cm
Bài 4 Nối đồng hồ với câu thích hợp - Bạn An ngủ dậy lỳc 6 giờ nối với đồng hồ chỉ 6 giờ
- Bạn An tưới hoa lỳc 5 giờ chiều nối với đồng hồ chỉ 5 giờ
- Bạn An ngồi học lỳc 8 giờ sỏng nối với đồng hồ chỉ 8 giờ.
4.Củng cố: (2p) Khắc sâu nội dung bài
5. Dặn dò: (1p) GV Nhận xét chung giờ học.
Tự nhiên - xã hội: Bài 32
Gió ( trang 66,67)
I.Mục tiờu 
1. Kiến thức: Nhận biết được trời cú hoặc khụng cú giú (mạnh hay nhẹ).
2. Kỹ nằng: Biết mụ tả bầu trời khi cú giú thổi vào người bằng cảm giỏc riờng của mỡnh.
3. Thái độ:Cú ý thức bảo vệ cơ thể, của cải, tài sản chung của mọi người khi cú bóo, lũ lụt.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Tranh, nam chõm, bảng
- HS: SGK
III.Cỏc hoạt động dạy - học
1.ổn định tổ chức: (1p) - Hỏt, kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: (3p)
- GV nêu câu hỏi - gọi HS trả lời
+ Những đỏm mõy trắng bỏo hiệu điều gỡ ? Khi nắng, bầu trời cú gỡ ? 
+ Những đỏm mõy đen xỏm xịt bỏo hiệu điều gỡ ? Khi mưa, bầu trời cú gỡ ? 
+ Hằng ngày em đó làm gỡ khi đi dưới trời nắng, trời mưa ?
- GV nhận xét đỏnh giá
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1 : Làm việc với SGK
Hướng dẫn tỡm hiểu về giú
- Giới thiệu tranh, HS quan sỏt theo cặp và nhận xột:
- HS: Chỉ hỡnh cho biết trời đang cú giú
+ Vỡ sao lỏ cờ đứng im ? Nhờ đõu lỏ cờ tung bay ?
- HS so sỏnh trạng thỏi cõy cỏ lau để nhận biết sự khỏc biệt đú là do giú gõy ra
- GV: Nhận xột
- HS: Quan sỏt tranh trang 67
+ CH: Nờu những gỡ bạn nhận thấy khi giú thổi vào người
- GV: Yờu cầu HS cầm cỏi quạt hay quyển vở quạt vào mỡnh và nhận xột
- GV kết luận
- GV: Cho HS liờn hệ:
+Hóy kể những điều em thấy khi trời cú giú ?
+Khi cú giú, bầu trời cú gỡ lạ ? Mõy màu gỡ ? Cảnh vật như thế nào?
- HS: nờu cảm nhận của mỡnh
Hoạt động 2: Quan sỏt ngoài trời
- GV: nờu nhiệm vụ cho HS ra ngoài trời quan sỏt
+ Nhỡn xem cỏc lỏ cõy, ngọn cỏ ngoài sõn trường cú lay động khụng. Từ đú em rỳt ra kết luận gỡ?
- HS: Làm việc theo nhúm 4
- HS: Một vài nhúm bỏo cỏo
- GV kết luận
Hoạt động 3 Chơi trũ chơi
- GV: Cho HS ra sõn trường 
- GV nờu tờn trũ chơi và hướng dẫn cỏch chơi
- Nhận xột, tuyờn dương HS chơi đỳng luật
(8p)
(10)
(10p)
- Lỏ cờ đứng im vỡ khụng cú giú, cú giú lỏ cờ tung bay
- Cú giú ngọn cỏ lau nghiờng ngả
Kết luận: Khi trời lặng giú, cõy cối đứng im. Giú nhẹ làm cho lỏ cõy ngọn cỏ lay động. Giú mạnh hơn làm cho cành lỏ nghiờng ngả
* Kết luận: 
- Trời lặng giú cõy cối đứng im
- Giú nhẹ làm cõy lỏ, ngọn cỏ lay động
- Giú mạnh làm cả cành lỏ đung đưa
- Giú thổi vào người ta thấy mỏt
Trũ chơi: “Chơi chong chúng”
4.Củng cố: (2p): - GV Nhận xét chung giờ học. 
5. Dặn dò: (1p): Về nhà xem lại bài. Nhắc nhở HS: Khi cú giú to khụng nờn ra ngoài trời 
Rỳt kinh nghiệm sau buổi học
.....................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTuanf 32.doc