Giáo án Tin học Tiểu học - Tuần 2 - Năm học 2017-2018 - Nguyễn Thị Mai Hương

Lớp 4 Chủ đề 1:. Khám phá máy tính

Bài 2: Các thao tác với thư mục (2 tiết)

CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Khởi động:

- Tổ chức cuộc phỏng vấn nhỏ 2-> 3 phút

Câu hỏi: Bạn sắp xếp sách vở, bút thước trong cặp sách như thế nào? (4->5 hs trả lời)

 - GV giới thiệu bài mới – Trong máy tính cũng vậy muốn chứa dữ liệu một cách ngăn lắp dễ tìm, dễ sử dụng. Máy tính chia các ngăn thành cácổ đĩa, các thư mục. Để thành thạo hơn với thư mục lớp mình cùng tìm hiểu bài 2: Các thao tác với thư mục.

2. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

A. Hoạt động cơ bản:

1. Nhắc lại thao tác tạo thư mục, mở thư mục.

a, Y/c hs hoạt động cá nhân, chia sẻ cặp đôi.

b, Y/c hs làm sách (dùng bút chì)

 - TO1,TO2,TO3

 - An, Binh, Khiem

c, Đánh dấu X vào ở câu đúng

 - Nháy nút phải chuột vào thư mục LOP4B, chọn Open.

 - Nháy đúp chuột vào thư mục LOP4B.

2. Sao chép (Copy) thư mục

a, - Y/c hs hoạt động cá nhân

- Qs giúp đỡ hs hoạt động

b, Y/c hs điền sách, kiểm tra chéo

3. Đổi tên (Rename) thư mục

- Y/c hs hoạt động cá nhân

- Y/c hs hoạt động cá nhân

 TO3 -> to3

4. Nhắc lại thao tác xoá thư mục

- Y/c hs làm sách, xong đổi vở kiểm tra

- Qs giúp đỡ hs chậm

B. Hoạt động thực hành

1. Y/c hs thực hành theo cặp đôi:

 + Trong thư mục LOP4, tạo thư mục TO4

 + Copy thư mục An, Binh, Khiem từ TO1 vào thư mục TO4.

 + Đổi tên các thư mục An, Binh, Khiem thành các thư mục Tuan, Lan, Ngoc.

2. Y/c hs điền sách sau đó đổi sách kiểmtra trước khi thực hành.

- Qs quanh lớp, kịp thời giúp đỡ hs chậm.

C. Hoạt động ứng dụng mở rộng ( Thực hành theo cặp đôi)

1. Y/c hs tạo các thư mục: Học tập, Giải trí, Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc, Hình ảnh sao cho hợp lý và dễ tìm kiếm nhất.

 - Qs hướng dẫn hs chưa làm được.

2. Y/c hs thực hành

- Qs hướng dẫn hs chưa làm được.

* Em cần ghi nhớ: Hỏi

1. Khi sao chếp thư mục gốc, các thư mục con trong đó có được sao chép không?

2. Khi xoá thư mục gốc, các thư mụccon trong nó có bị xoá không?

3. Bạn có được phép xoá thư mục không phải của mình không?

 

doc 6 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 12/06/2021 Lượt xem 46Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Tiểu học - Tuần 2 - Năm học 2017-2018 - Nguyễn Thị Mai Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 08/9/2017
Tuần 2
Lớp 3 	 Chủ đề 1:. Làm quen với máy tính
Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính (2 tiết)
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động:
 - Tổ trò chơi tìm chỗ 2-> 3 phút. TBVN điều hành, mời 5 bạn lên chơi, cả lớp hát 1 bài trong khi đó 5 bạn đi vòng quanh 1 chiếc ghế đến khi kết thúc bài hát, bạn nào gồi được vào ghế bạn đó chiển thắng. TBVN phạt các bạn thua nhảy lò cò về chỗ. 
	- Gv hỏi bạn thắng cuộc cảm nghĩ về trò chơi sau ssó đặt ra một câu hỏi: Theo em khi làm việ với máy tính, em ngồi với tư thế đó đã đúng chưa?
 - Giôùi thieäu bài mới: Để xem bạn ngồi làm việc với máy tính với tư thế ấy đã đúng chưa cả lớp cùng tìm hiểu bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính.
 2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A. Hoạt độngcơ bản 15’
1. Tư thế ngồi
để biết cách ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính cô mời các bạn hoạt động cá nhân, sau đó cặp đôi nội dung 1 SGK trang 11. 
(Hs đã biết rồi không cần chia sẻ trước lớp)
Hỏi: Theo em máy tính nên đặt trong phòng vị trí nào là hợp lý?
Hỏi: ngồi làm việc với máy tính trong khoảng thời gian bao lâu là hợp lý?
2.Khởi động máy tính.
- Yêu cầu hs hoạt động cá nhân, rồi cặp đôi cách khởi động máy tính.
- Qs giúp đỡ hs chậm.
3. Tắt máy tính.
- Yêu cầu hs hoạt động cá nhân, rồi cặp đôi cách khởi động máy tính.
- Qs giúp đỡ hs chậm.
B. Hoạt động thực hành: Bài tập
- Yêu cầu hs hđ cá nhân làm bài tập vào SGK.
- Làm xong đổi sách kiểm tra
- Quan sát nếu học sinh làm sai thì kịp thời giúp đỡ. 
Bài 1: a, Đ S 
 S Đ
 b, Đ Đ
	Đ	 S
Bài 2: Điền vào chỗ trống
 - Trên thân máy
 - Trên màn hình
Bài 3: học sinh thực hành cặp đôi
Hoạt động ứng dụng mở rộng: 
- Y/c hs hoạt động theo cặp đôi.
- Qs hs hoạt động
* Em cần ghi nhớ: hỏi 
1. Ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính giúp em điều gì?
2. Có máy thao tác khởi động máy tính?
3. Khi máy tính được khởi động, trên màn hình xuất hiện cái gì?
-> Gọi 2 đến 3 hs đọc phần ghi nhớ sgk trang 14
- HĐ cá nhân: tìm hiểu thư thế ngồi đúng khi làm việc với máy tính.
- Chia sẻ cặp đôi
-> hình thành kiến thức: ngồi đúng tư thế thẳng lưng, vai thả lỏng, mắt hướng ngang tầm màn hình, khoảng cách mắt đến màn hình từ 50 -> 80 cm,tay ngang tầm bàn phím, chuột đặt bên tay phải.
- Hs trả lời: Nên đặt máy để ánh sáng không chiếu thẳng vào màn hình, hoặc chiếu thẳng vào mắt.
- Hs: Sau khi sử dụng máy tính khoảng 30’ thì nên đứng dạy đi lại.
- Hs hoạt động cá nhân: Đọc thông tin cách khởi động máy tính.
- Hs chia sẻ cặp đôi
- Hs chia sẻ trước lớp
- Hs hoạt động cá nhân
- Hs Chia sẻ cặp đôi
- HS làm bt 2, 3, 4 trang 8,9 sgk
- Hs kiểm tra chéo
- Hs hoạt động cặp đôi, sửa cho bạn nếu sai.
- Hs trả lời
- Hs trả lời
- Hs trả lời
- Hs được gọi đọc bài.
Ngày thực hiện
Lớp
Ca
* Rút kinh nghiệm:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Lớp 4 	 Chủ đề 1:. Khám phá máy tính
Bài 2: Các thao tác với thư mục (2 tiết)
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động:
- Tổ chức cuộc phỏng vấn nhỏ 2-> 3 phút
Câu hỏi: Bạn sắp xếp sách vở, bút thước trong cặp sách như thế nào? (4->5 hs trả lời)
 - GV giới thiệu bài mới – Trong máy tính cũng vậy muốn chứa dữ liệu một cách ngăn lắp dễ tìm, dễ sử dụng. Máy tính chia các ngăn thành cácổ đĩa, các thư mục. Để thành thạo hơn với thư mục lớp mình cùng tìm hiểu bài 2: Các thao tác với thư mục.
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A. Hoạt động cơ bản:
1. Nhắc lại thao tác tạo thư mục, mở thư mục.
a, Y/c hs hoạt động cá nhân, chia sẻ cặp đôi.
b, Y/c hs làm sách (dùng bút chì)
 - TO1,TO2,TO3
 - An, Binh, Khiem
c, Đánh dấu X vào 	ở câu đúng
 - Nháy nút phải chuột vào thư mục LOP4B, chọn Open.
 - Nháy đúp chuột vào thư mục LOP4B.
2. Sao chép (Copy) thư mục
a, - Y/c hs hoạt động cá nhân
- Qs giúp đỡ hs hoạt động 
b, Y/c hs điền sách, kiểm tra chéo
3. Đổi tên (Rename) thư mục
- Y/c hs hoạt động cá nhân
- Y/c hs hoạt động cá nhân
 TO3 -> to3
4. Nhắc lại thao tác xoá thư mục
- Y/c hs làm sách, xong đổi vở kiểm tra
- Qs giúp đỡ hs chậm
B. Hoạt động thực hành
1. Y/c hs thực hành theo cặp đôi: 
 + Trong thư mục LOP4, tạo thư mục TO4
 + Copy thư mục An, Binh, Khiem từ TO1 vào thư mục TO4.
 + Đổi tên các thư mục An, Binh, Khiem thành các thư mục Tuan, Lan, Ngoc.
2. Y/c hs điền sách sau đó đổi sách kiểmtra trước khi thực hành.
- Qs quanh lớp, kịp thời giúp đỡ hs chậm.
C. Hoạt động ứng dụng mở rộng ( Thực hành theo cặp đôi)
1. Y/c hs tạo các thư mục: Học tập, Giải trí, Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc, Hình ảnh sao cho hợp lý và dễ tìm kiếm nhất.
 - Qs hướng dẫn hs chưa làm được.
2. Y/c hs thực hành 
Qs hướng dẫn hs chưa làm được.
* Em cần ghi nhớ: Hỏi
1. Khi sao chếp thư mục gốc, các thư mục con trong đó có được sao chép không?
2. Khi xoá thư mục gốc, các thư mụccon trong nó có bị xoá không?
3. Bạn có được phép xoá thư mục không phải của mình không? 
-> Gọi 2 đến 3 hs đọc phần ghi nhớ sgk 
- Hs đọc lại thông tin cách tạo thư mục
- Làm vở xong đổi vở kiểm tra chéo.
- HS đọc thông tin cách sao chép thư mục.
- Hs chia sẻ cặp đôi cách sao chép thư mục.
- Hs làm: Trong thư mục TO2 có thư mục Khiem. 
- Hs đọc thông tin thực hiện đổi tên thư mục.
- Chia sẻ cặp đôi cách đổi tên thư mục.
- Hs làm bài: ..phải .., .. thư mục cần xoá..Delete.
- Hs đổi sách kiểm tra.
- Hs thực hành cặp đôi, từng hs thực hành 1, bạn còn lại quan sát. Xong làm ngược lại.
- Hs thực hiện theo yêu cầu.
 Bước 1: Mở thư mục LOP4B nháy chuột phải vào thư mục Sơn Ca rồi chọn copy.
 Bước 2: Mở thư mục LOP4A, nháy nút phải chuột, chọn Paste.
- Hs tạo thư mục Học tập, Giải trí, Hình ảnh, sau đó tạo tiếp
 + Trong thư mục Học tập, tạo thư mục Toán, Tiếng Việt.
 + Trong thư mục Giải trí, tạo thư mục Âm nhạc.
Tạo thư mục Tập vẽ
Nháy chuột lên thư mục Tập vẽ rồi nhấn F2
Đổitên thư mục Tập vẽ -> Bài tập vẽ -> Enter.
- HS trả lời: Có
- Hs trả lời: có
- Hs trả lời: Không
- Hs được gọi đọc bài.
Ngày thực hiện
Lớp
Ca
* Rút kinh nghiệm:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Lớp 5 	 Chủ đề 1:. Khám phá máy tính
Bài 2: Luyện tập (2 tiết)
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động:
- TBVN cho các bạn chơi trò chơi.
- GV kết hợp giới thiệu bài mới – Ghi đề bài.
 2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A. Hoạt động thực hành: 
1. Điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn.
- Y/c hs thực hành theo cặp đôi
b, 
Thay đổi kích cỡ biểu tượng
2. Phối hợp sử dụng hai ngăn của cửa sổ, thực hiện các thao tác: tạo, mở, sao chép, xoá thư mục.
- Y/c hs thực hành theo cặp đôi
- Qs hs thực hiện, giúp đỡ học sinh chậm.
B. Hoạt động ứng dụng mở rộng
- Y/c hs thực hành theo cặp đôi
- GV quan sát, hướng dẫn thường xuyên các nhóm chưa làm được bài, động viên các cặp nhóm hoàn thành tốt.
- Mời đại diện nhóm lên thực hiện mẫu
* Em cần ghi nhớ: hỏi 
1, Khi nháy chuột vào thư mục bên ngăn trái thì thư mục con và tệp của thư mục đó sẽ hiển thị ở đâu?
2, Ngăn trái của cửa sổ Computer giúp em điều gì?
3, Muốn tạo, mở, sao chép, xoá thư mục được thuận tiện dễ dàng em cần làm gì?
-> Gọi 2 đến 3 hs đọc phần ghi nhớ sgk 
- Hs khởi động máy tính, mở My Computer, mở ổ D và tìm trong ổ D chứa các thư mục: LOP4A, LOP4B, LOP5A.
- Hs thực hành theo cặp đôi: thay đổi cách hiển thị:
 + Các bt cỡ nhỏ
 + Các bt cỡ lớn
 + Các bt cỡ rất lớn
 + Các bt cỡ trung bình
 + Các bt sắp xếp kiểu chi tiết
 + Các bt sx kiểu danh sách.
- Hs hoạt động cá nhân: đọc thông tin yêu cầu và cách thực hiện.
- Thực hành theo cặp đôi 
- Hs báo cáo kết quả đã làm được.
- Hs hoạt động cá nhân: đọc thông tin yêu cầu và cách thực hiện.
- Thực hành theo cặp đôi 
- Chia sẻ cặp đôi
- Hs được mời lên thực hiện 
- HS trả lời: Thư mục con và tệp của nó sẽ hiển thị bên ngăn phải.
- Hs trả lời: Ngăn trái của cửa sổ Computer giúp em quản lý các thư mục và tệp được thuận tiện dễ dàng hơn.
- Hs trả lời:Muốn tạo, mở, sao chép, xoá thư mục được thuận tiện dễ dàng em cần phối hợp sử dụng 2 ngăn của cửa sổ Computer.
- Hs được gọi đọc bài.
Ngày thực hiện
Lớp
Ca
* Rút kinh nghiệm:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_Tuan_2_Lop_3.doc